Raskassarja 2012-4

Page 1

n:o 4/2012 syyskuu

painos 23 500 kpl

Panostusta sähköajoneuvojen kehittämiseen Kaivostoiminta kasvattaa kuljetustarpeita

RASKASSARJA • 1


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle Osram Polttimot OSRAM Truckstar halogeenipolttimoilla valon määrä kaksinkertaistuu. Käyttöikä lisääntyy yli 2,5 –kertaiseksi ja myös tärinänkesto on erinomainen. Xenon polttimon laatutekijöitä ovat kestävyys ja oikea värilämpötila. Koska Volfram-lankaa ei ole, tärinä ei vaikuta Xenon polttimoon lainkaan.

Erich-Jaegerin sähköosat Laadukkaat Erich-Jaegerin sähköosat Motoralilta.Valikoimiimme kuuluvat pistokkeet, rasiat ja kierrekaapelit sekä NATO-latauspistokkeet. Erich-Jaeger tekee yhteistyötä tunnettujen valmistajien kanssa, kuten Aspöck, MAN, Hella ja Renault.

Fleetguard Suodattimet d tti t Fleetguard on alansa johtava valmistaja, jonka kuuluminen Cummins-ryhmään varmistaa sen osaamisen uusimmassa moottoriteknologiassa. Fleetguardin valinta takaa ajantasaisen, korkeimman laatuluokan valikoiman nykyisten luokitusten mukaisiin moottoreihin. Fleetguardin kehitystyön ja laadun ovat huomioineet useat ajoneuvovalmistajat, mm. Scania.

LED -valot Motoralin Motoruck-tuotelinjaan kuuluvat LED –valot muodostavat laajan valikoiman sivu- ja äärivaloja, joiden valoteho, virrankulutus ja kestävyys on täysin omaa luokkaansa verrattuna perinteisiin polttimoihin. Kaikki Mototruck LED-valot soveltuvat sekä 12V että 24V sähköjärjestelmiin.

2 • RASKASSARJA

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki puh. 010 5507 105, fax. 010 5507 195 www.motoral.


Raskaan kaluston paRhaat palat!

e-akut d i x E a j t e s-kytkim h c a tilaisille! t S a t y m N m a kaluston n a a ämme. k t s s i a r n n y y äm Kysy lisä

Maahantuoja ja tukkumyyjä:

iSKuNVaiMENtiMEt

paKoputKiStot

iLMaJouSEt

oHJauKSEN oSat

Malminkaari 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki Puh. 010 650 11, fax 010 6501 314 Sähköposti: cv@koivunen.fi Internet: www.koivunen.fi


• Pääkirjoitus •

Suomen malmivarannoista on kiinnostunut yli 30 kaivosyhtiötä

Olemmeko oikealla tiellä?

V

iime vuonna 192 kuljetusalan yritystä meni konkurssiin. Tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä vireille pantujen konkurssien määrä oli jo 98. Kolmessa kuukaudessa raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on ponkaissut vauhdilla ylöspäin (tilanne 13. syyskuuta, nousu noin 18 prosenttia). Dieselöljyn maailmanmarkkinahinta on noussut samaa tahtia. Kuljetusyritysten näkökulmasta loppuvuosi ei näytä kovinkaan valoisalta, mutta ongelmat heijastuvat muillekin. Viime keväänä kuljetusala ja monet elinkeinoelämän keskusjärjestöt vetosivat hallitukseen, jotta ammattiliikenteelle saataisiin polttoaineveron palautusjärjestelmä. Sillä olisi vältetty konkursseja ja saatu kuljetuskustannuksia kuriin muun muassa viennin vauhdittamiseksi. Syksyn budjettineuvottelut osoittivat, että vetoomukset taisivat mennä enimmäkseen kuuroille korville. Nyt talouden asiantuntijat sanovat, että Suomi on vajoamassa taantumaan. Ehkä linjauksia pitäisi miettiä uudelleen? Jo nyt on nähtävissä, että keväinen autoverouudistus meni osittain metsään, sillä valtion tulot pienenevät autokaupan hiipuessa. Tulossa oleva arvonlisänveron korotuskaan tuskin kasvattaa kassaa, koska se leikkaa ostovoimaa. Liikkuvan poliisin lakkauttaminen toisi jotain säästöjä, mutta todellisuus saattaisi näyttää toiselta, jos liikennevalvonta vähenisi. Leikkauksilla ja verojen kiristyksillä saadaan aikaan laskennallisia säästöjä ja lisätuloja. Käytännössä se ei vaan tunnu toimivan. Jari Malm

Seuraava Raskassarja ilmestyy 26.11. 2012.

A J AR

Ilmoitusaineiston viimeinen jättöpäivä on 5.11.2012.

AS

S S KA

RASKASSARJA

ISSN 0789–8428

Painos: 23 500 kpl Päätoimittaja: Jari Malm Julkaisija: Finnish RK–Group Oy Rydöntie 24, 20360 Turku Puh: 02 2384 223 ja 0400 562 411 Sähköposti: toimitus@raskassarja.fi Sivunvalmistus: Rota–Mainos Oy, Turku Painopaikka: UPC-Print, Vaasa Ilmoitushinnat: Sisäsivut 4–väri 1,60 €/pmm, alv 0% Hintoihin lisätään alv 23%

4 • RASKASSARJA

L

iikennevirasto järjesti 11. - 12.9.2012 Rovaniemellä The Transport Needs of the Mining Industry - seminaarin, jossa eri maiden edustajat loivat yhteistä näkemystä yli rajojen ulottuvasta kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja niihin vastaamisesta. Lisäksi esillä olivat yhteistyön kehittäminen liikennetarpeiden selvittelyssä ja investointien rahoituksessa. Seminaariin osallistui 90 liikenne- ja aluehallinnon, satamien, kaivosten ja kuljetusalan edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Liikennevirasto selvittää liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta kaivostoiminnan liikenteellisiä tarpeita. Työryhmässä on mukana ministeriöiden, Pohjois- ja ItäSuomen maakuntien, pohjoisten kuntien ja viranomaisten edustajia. Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys tulevista liikenneratkaisuista ja palvelutasosta myös naapurimaiden kanssa. Kuljetusmääriltään suurimmat kaivokset toimivat Kemissä (Outokumpu Chrome), Kittilässä (Suurikuusikko) ja Sotkamossa (Talvivaara). Toiminta on käynnistymässä Sodankylässä (Kevitsa). Suunnittelussa pitkälle edenneitä kaivoshankkeita on Savukoskella (Sokli), Sodankylässä (Sakatti), Kolarissa (Hannukainen) ja Ranualla (Suhanko). Suomen malmivarannoista on kiinnostunut yli 30 toimivaa kaivosyhtiötä ja toimivia kaivoksia on tällä hetkellä noin viisikymmentä. Lähivuosien kuljetuskysyntään vaikuttavat etenkin Kolarin ja Soklin kaivokset Nykyiset kaivoskuljetukset aiheuttavat välityskykypuutetta lähinnä Oulun ja Kokkolan välisellä rataosalla. Lähivuosien kuljetuskysyntään vaikuttavat eniten Kolarin ja Soklin kaivokset. Kuljetusmäärien ennakoidaan nousevan 7 miljoonaan tonniin 2010-luvun lopulla, jos kaivokset avautuvat. Pidemmällä aikajänteellä kuljetustarvetta on syntymässä erityisesti Keski-Lapin malmivyöhykkeelle Sakatin kaivoksen vaikutuksesta. 2030-luvulla kuljetusmäärät voivat kasvaa noin 14 miljoonaan tonniin vuodessa. Pohjois- Suomessa kuljetusmäärät tulevat kasvamaan vajaa kolmannes. Kuljetusmäärät ovat vielä hahmottumatta, mutta niiden tarve on otettava huomioon liikenneverkon kehittämisessä. Muilla alueilla nykyinen ja mahdollinen uusi kaivostoiminta sijoittuu hyvin jo olemassa olevan liikenneverkon läheisyyteen ja kuljetusten toimivuutta voidaan parantaa mm. nykyisiä tie- ja ratayhteyksiä sekä kuormausalueita kehittämällä. Satamien ja merikuljetusten rooli on kuljetusketjujen osana merkittävä. ■

A J AR

S S A

K S RA

Kaivostoiminnan kuljetustarpeet moninkertaistuvat tulevaisuudessa


Henkilöliikennemäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa

Raskas kumipyöräliikenne väheni hieman

V

uoden ensimmäisellä puoliskolla henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi pääteillä viime vuoteen verrattuna. Kuorma- ja linja-autoliikenne väheni hieman. Pääteiden liikenne lisääntyi tammikesäkuussa yhteensä 1,1 prosenttia viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi alku-

vuonna 1,3 prosenttia, mutta raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) sen sijaan väheni 0,9 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna pääteiden liikenne lisääntyi alkuvuonna eniten Pirkanmaalla (1,46 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaalla (1,44 prosenttia). Raskas liikenne lisääntyi eniten Uudellamaalla (0,42 prosenttia) ja väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-4,16 prosenttia).

Rautatieliikenne on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Sekä henkilöettä tavaraliikenteessä liikennemäärät ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat kasvaneet alkuvuonna puoli prosenttia edellisvuoteen nähden. Kasvu on peräisin transitoliikenteestä, joka on kasvanut edellisvuo-

teen nähden lähes neljänneksen. Sen sijaan itäisessä ja läntisessä liikenteessä kuljetusmäärät ovat laskeneet. Kotimaan liikenteen kuljetusmäärät laskivat prosentin. Ulkomaan meriliikenteessä vientikuljetukset ovat kasvaneet 3,1 prosentilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tuonti sen sijaan on vähentynyt 9,3 prosentilla vastaavana ajanjaksona. ■ RASKASSARJA • 5


Isojen työkoneiden renkailla kovat olosuhteet

Uusi teknologia lisää käyttöikää ja ekologisuutta

R

askaiden työkoneiden renkaat ovat kovalla koetuksella ajoneuvon oman painon ja kuorman painon sekä ajo-olosuhteiden vuoksi. Uuden teknologian avulla renkaiden ominaisuudet paranevat sekä käytettävyyden että turvallisuuden kannalta. Myös ympäristövaikutukset huomioidaan tarkasti. Henkilöautojen renkaiden kehityksen eteen tehdään koko ajan töitä. Vielä vaativampi urakka on kuitenkin suunnitella raskaan kaluston renkaita, sillä haastavat ajo-olosuhteet vaativat renkaalta todella paljon erityisesti satamissa, kaivoksissa ja maansiirtotöissä. – Renkaissa käytettävän materiaalin on oltava pitkäikäistä ja kovaa kulutusta kestävää. Raskaiden työkoneiden renkailta vaaditaan myös mahdollisimman suurta vakautta, sillä ajoneuvojen kuormat ovat tonnien painoisia, toteaa Nokian Raskaiden Renkaiden tuotekehityspäällikkö Martti Päivinen. Erityisen haastavat olosuhteet raskaiden työkoneiden renkailla on kaivoksissa, joissa terävät kivet kuluttavat renkaita sekä konttisatamissa, joissa renkaat hiertyvät herkästi kovalla alustalla. Satamaoperaattorit tuntevat renkaisiin liittyvät haasteet paremmin kuin hyvin. – Satamaolosuhteissa rengas tarvitsee ensinnäkin juuri oikean urasyvyyden. Jos urasyvyys on liian suuri, rengas ylikuumenee, ja jos taas liian pieni, rengas kuluu nopeasti, sanoo toimitusjohtaja Martin Ranger brittiläisestä satamapalvelu Pro Support Services Ltd:stä, joka toimii Southamptonissa. Englannin Southamptonissa kuten muissakin satamissa ympäri maailmaa käytettävät konttilukit painavat noin 55 tonnia ja kuljettavat 50 tonnin kuormia. Näin painavissa ajoneuvoissa käytettävät renkaat eivät saa olla myöskään sivusuunnassa liian jäykkiä, sillä se johtaa helposti renkaiden ylikuumenemiseen. Vuosia markkinoilla olleet teräsvyörenkaat ovat nyt saaneet haastajakseen uudenlaiseen materiaaliratkaisuun perustuvan vyörenkaan. Uuden teknologian renkaissa on onnistuttu yhdistämään perinteisten vyörenkaiden alhainen vierintävastus ja ristikudosrenkaiden sopiva sivusuuntainen jäykkyys. Tämä lisää sekä

ajomukavuutta että vakautta. – Satamien konttilukeissa kuljettajat istuvat kymmenen metrin korkeudella ohjaamossa, ja uuden teknologian renkaalla saavutetaan hallitumpi ja vakaampi ajokäytös suurillakin kuormilla esimerkiksi käännöksissä, kertoo korjaamopäällikkö Ari Lehtinen Finnsteveltä. Vuosaaren satamasta löytyvän satamaoperaattori Finnsteven toimenkuvaan kuuluu laivojen purkaus- ja lastauspalvelut sekä linjaliikenteen suuryksikköpalvelut, kuten ahtaus ja terminaalitoiminta. Yrityksen työkoneissa on ollut käytössä uuden teknologian renkaat, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. – Näissä uusissa renkaissa on käytetty hybriditeknologiaa, joten näissä on parempi heilahduksen vaimennus kuin perinteisissä raskaissa renkaissa, koska rengas ja iskunvaimennin ovat nyt samassa tuotteessa, kertoo Lehtinen. Polttoaine ja renkaat muodostavat suurimman osan esimerkiksi satamaoperaattorin tai metsäyrittäjän käyttökuluista. Uuden teknologian renkaiden alhaisen vierintävastuksen ansiosta rengasvalinnoilla pystytään vaikuttamaan suoraan polttoaineenkulutukseen. – Jatkuvasti käytössä oleva konttilukki kuluttaa polttoainetta yli 100 000 litraa vuodessa. Kun vierintävastus on alhainen, säästöä voi tulla 1-6 prosenttia eli tuhansia litroja. Euron litrahinnalla laskettuna säästöön jää melkoinen summa, pohtii Päivinen. Konttiterminaaleissa myös ympäristö on iso huolenaihe. Tämän vuoksi esimerkiksi Southamptonin terminaalissa pyritään polttoaineenkulutuksen vähentämisen ohella käyttämään enemmän pinnoitettuja renkaita. Pinnoituksessa rengasrunkoja uusiokäytetään, jolloin raaka-ainetta kuluu merkittävästi vähemmän verrattuna uuden renkaan valmistukseen. – Tähänastisten kokemustemme perusteella olemme toiveikkaita sen suhteen, että myös uuden teknologian renkaat ovat sopivia pinnoitukseen. Mikäli tämä varmistuu, voimme taloudellisten hyötyjen lisäksi huomioida ympäristönäkökulman entistäkin useammin rengasvalinnoissa, toteaa Martin Ranger. ■


Genuine Quality.

Durable Trust.

Yli 30000 DT-varaosaa!

Uusi

Iveco

Täydellinen Tuotevalikoima:

Uusi

DT® Truck Parts

DT® Trailer Parts

Trailer

DT® Bus Parts

Uusilla tuotelinjoilla Ivecoon ja perävaunuihin DT® Spare Parts tarjoaa jo yli 30 000 eri varaosaa eurooppalaisiin kuorma-autoihin, perävaunuihin ja busseihin. Taattu laatu, täydellinen tuotevalikoima ja tulevaisuuteen tähtäävät ratkaisut tekevät DT® Spare Partsista johtavan merkin vapailla varaosamarkkinoilla. TM

Vakuuta itsesi ja kysy paikalliselta Raskassarja-varaosakauppiaalta DT® Spare Parts -varaosia.

www.youtube.com/DieselTechnicGroup

DieselTechnicGroup

www.tecdoc.net


Raskaan liikenteen kustannusnousu jatkuu

T

ilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuormaautoliikenteen kustannukset nousivat 5,6 prosenttia vuoden 2011 heinäkuusta vuoden 2012 heinäkuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 5,9 prosenttia, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 4,8 prosenttia. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannusnousu oli 5,1 prosenttia.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen sekä työvoimakustannusten nousu. Ilman polttoainekustannuksia kuormaautoliikenteen kustannukset nousivat 2,8 prosenttia. Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 4,8 prosenttia. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyy-

peittäin tilausliikenteen 4,4 prosentista pikavuoroliikenteen 5,4 prosenttiin. Nousuun vaikuttivat etenkin poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä työvoimakustannusten nousu vuoden aikana. Maarakennusalan kustannukset kasvoivat 3,7 prosenttia vuoden 2011 heinäkuusta vuoden 2012 heinäkuuhun. Kustannusten vuosi-

muutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 2,2 prosentista maarakenteiden 4,4 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen ja työvoimakustannusten nousu. Materiaalikustannuksia nostivat etenkin maa- ja kiviaineksen hintojen nousu sekä sementti- ja betonituotteiden kallistuminen. ■

Kasvupolitiikka ja yrittäjyysilmapiiri vetävät yrityksiä Viroon E2K:n keskiviikkona julkistaman selvityksen mukaan yhä useampi pk-yritys pohtii yritystoimintojensa siirtämistä Suomesta. Noin joka kymmenes yritys uskoo tämän vaihtoehdon toteutuvan melko todennäköisesti tai varmasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa 4 500 - 5 000 työnantajayritystä. Pelkästään Virossa toimii tällä hetkellä yli 4 000 suomalaisten omistamaa yritystä. Kaupparekisteritietojen mukaan Virossa oli vuoden 2012 alussa 4 069 sataprosenttisesti suomalaisomistuksessa olevaa yritystä, kun kolme vuotta sitten niitä oli 2 800. – Suomalaisia yrityksiä houkuttelee Viroon edistyksellinen yrittäjyysilmapiiri, edulliset tuotantokustannukset sekä hallituksen aktiivinen 8 • RASKASSARJA

sitoutuminen kasvupolitiikkaan, josta hyvänä esimerkkinä on yrityskasvua tukeva verotus. Virta on niin vuolas, että tilastot ja mielikuvat eivät tahdo pysyä Suomen ja Viron taloussuhteiden perässä, tiivistää EK:n asiantuntija Kimmo Hyrsky. Vuonna 2009 Viron kaupparekisterissä oli jopa noin 18 000 aktiivista tai passiivista yritystä tai yhteisöä, joiden vastuuhenkilöillä oli suomalainen henkilötunnus tai yritysomistajalla suomalainen yritystunnus. Iso osa vastuuhenkilöistä oli virolaisia, jotka olivat asuneet ja työskennelleet Suomessa. Suomen kaupparekisterissä puolestaan oli 1 360 virolaistaustaista yritystä vuonna 2009. Tämän lisäksi Suomessa toimii huomattava määrä ti-

lapäisesti palvelujaan tarjoavia virolaisia yrityksiä erityisesti rakennusalalla ja työvoiman vuokrauksessa. Teollisen pohjan rapautuminen voi entisestään kiihtyä, jos suurten yritysten ohella pkyritykset alkavat painottaa investointejaan enenevässä määrin Suomen ulkopuolelle. Yritystoiminnan siirtoa ulkomaille harkitaan varsinkin keskisuurissa teollisuusyrityksissä. – Kasvun kannustimissa ja toimintaympäristön edellytyksissä on paljon parannettavaa. Erityisesti hallituksen teettämien elinkeinopoliittisten selvitysmiesraporttien ja niiden strategioiden toimenpidesuosituksia tulisi toteuttaa suunnitelmallisemmin ja ripeämmin, toteaa Hyrsky. ■


Kilpailuvirasto hyväksyi Itellan ja VR-Yhtymän välisen yrityskaupan Kilpailuvirasto hyväksyi elokuun lopulla yrityskaupan, jossa Itella Logistics Oy hankkii VR-Yhtymä Oy:n kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan sekä PT Logistiikka Oy:n koko osakekannan. Järjestelyssä Itellalle siirtyy VR-Yhtymä Oy:n kappaletavaralogistiikka kuljetusyksikössä 35–2 500 kg, joka käsittää kappaletavaraliikenteen harjoittamisen sekä muun siihen liittyvän ja sitä tukevan toiminnan. VR-Yhtymälle jää kaupan jälkeen suoraan rautatietoimintaan liittyvä logistiikkatoiminta, kuten massatavara ja puutavarakuljetus.

Uusien kuorma-autojen kauppa on sujunut viime vuotta vauhdikkaammin

Raskassarjanettitilausjärjestelmä raskaan sarjan ammattilaisille on osoitteessa www.raskassarja.fi

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin elokuussa 248 kappaletta, mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kuorma-autokauppa on sujunut tänä vuonna hieman viime vuotta paremmin, sillä ensirekisteröintien määrä on kasvanut tammi–elokuussa 0,9 prosenttia. Vuoden alusta lukien on rekisteröity 2 232 uutta kuorma-autoa. Raskaiden- yli 16-tonnisten kuorma-autojen rekisteröintimäärä on kasvanut tammi–elokuussa viime vuoteen verrattuna 9,7 prosenttia. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin elokuussa 905 kappaletta, mikä on 17,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tammi–elokuussa pakettiautoja on ensirekisteröity 8 242 kappaletta, mikä on 8,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Linja-autoja ensirekisteröitiin elokuussa hyvässä tahdissa, 147 kappaletta ja kasvua viime vuoden elokuuhun kertyi 133,3 prosenttia. Linja-autokauppa on sujunut tänä vuonna viime vuotta paremmin, sillä elokuun loppuun mennessä linja-autoja on rekisteröity 370 kappaletta ja kasvua viime vuoteen verrattuna on kertynyt 38,1 prosenttia. Elokuussa rekisteröitiin 7 535 uutta henkilöautoa, mikä on 24,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Huhtikuun alun autoveromuutoksen aiheuttama äkillinen myynnin lasku on loiventunut, mutta eurokriisi ja heikot talousnäkymät lisäävät kuluttajien epävarmuutta mikä näkyy myös autokaupassa. Tammi–elokuussa henkilöautoja on ensirekisteröity 80 918 kappaletta, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Konkurssien määrä viime vuoden tasolla Tilastokeskuksen mukaan tammi–heinäkuussa 2012 pantiin vireille 1 739 konkurssia. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin tehtiin 1745 konkurssihakemusta. Vireillepantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–heinäkuussa teollisuuden, rakennustoiminnan ja muiden palveluiden päätoimialoilla. Konkurssien määrä väheni kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialoilla. Konkurssien määrä laski eniten kaupan toimialalla. Tieliikenteen tavarakuljetuksissa ja muuttopalveluissa vireillepantiin 98 konkurssia tammi–heinäkuussa.

Tilaaminen on helppoa ●● ●● ●● ●●

Valitse tuotteet tilauskoriin. Valitse myymälä ja toimitustapa. Valitsemasi myymälä ottaa sinuun yhteyttä, vahvistaa toimitusajan ja sopii maksutavasta. Voit tehdä kertatilauksen tai rekisteröityä vakituiseksi käyttäjäksi.

Raskassarja-nettitilausjärjestelmässä on muun muassa laadukkaita autonhoitokemikaaleja, lisävaloja ja iso joukko tuotteita rekkojen sisä- ja ulkopuoliseen varusteluun sekä koristeluun.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi

RASKASSARJA • 9


Volvo Truck Centerin verkosto vahvistuu entisestään Volvo Truck Center laajentaa huolto- ja korjaamoverkostoaan Lohjalle ja Tammisaareen. Lohjanportin Auto luopuu raskaankaluston korjaamoliiketoiminnasta ja keskittyy henkilöautotoimintaan. – Lohjanportin Auton päätös luopua raskaankaluston korjaamoliiketoiminnasta antoi Volvo Truck Centerille mahdollisuuden avata Volvo Truck Center toimipisteet sekä Lohjalle että Tammisaareen, toteaa Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund. – Volvo Truck Center tulee toimimaan Lohjanportin Auton nykyisissä tiloissa molemmilla paikkakunnilla, jatkaa Björklund. Volvo Truck Center aloittaa korjaamotoimintansa Lohjalla ja Tammisaaressa lokakuun alussa.

Entistä vahvempi hinausverkosto Suomen markkinoille Yrityskaupan myötä SOS International nousi entistäkin suuremmaksi toimijaksi Suomen hinausja tiepalvelumarkkinoilla. Pohjoismaiden suu­ rimman hätäpalveluyrityksen ja valtakunnallisen hinaus- ja tiepalveluverkoston Assistance Finland Oy:n yhdistyessä lanseerattiin SOS Hinaus. SOS Internationalin omistavat 23 pohjoismaista vakuutusyhtiötä ja se on perinteisesti keskittynyt tarjoamaan palveluja vain yrityksille toimien näiden yhteistyökumppanina. Assistance Finland Oy:n liiketoiminnan pääpaino on ollut vakuutusyhtiölle suunnatuissa ratkaisuissa, mutta rinnalla on markkinoitu myös kuluttajille valtakunnallista hinauspalvelunumeroa. SOS Hinaus -verkostoon kuuluu yli 40 yritystä ympäri Suomea. Yrityskaupan myötä verkosto tarjoaa paikallisille yrityksille reitin hinaus- ja tiepalvelun kasvaville kansainvälisille markkinoille. Pääkaupunkiseudulla toimivan Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja Sten-Eric Sjöberg on tyytyväinen muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. – Uskon, että uudet palvelukokonaisuudet sekä paremmat resurssit toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin tuovat uudelle yhtiölle lisää asiakkaita, ja tätä kautta myös kaikki verkoston yrittäjät hyötyvät. Hinausverkoston ulkoinen ilme uudistuu SOS Hinauksen lanseerauksen myötä. Uudistettu logo sekä hinauskaluston ja työvaatetuksen värimaailma muistuttavat läheisesti SOS Internationalin yritysilmettä ottaen huomioon tiellä tapahtuvan työn erityisvaatimukset. 10 • RASKASSARJA

Kuvassa Originator Oy:n Hollolan korjaamo.

Tiivistä osaamisen kehittämistä

Raskassarja-liikkeiden korjaamot yhteistyöketjuksi Raskassarja-liikkeiden omistamat raskaan kaluston korjaamot ovat lähteneet tiivistämään yhteistyötään ja muo­dostaneet kesän aikana Raskassarja-korjaamoketjun. Yhteistyön tavoitteena on kehittää joustavaa ja ammattitaitoista raskaan kaluston korjaamopalvelua entisestään. Aluksi Raskassarja-korjaamoketjun yhteistyö näkyy lähinnä yhteisenä markkinointina.

Jatkossa ketjuun kuuluvat korjaamot kasvattavat osaamistaan muun muassa yhteisellä koulutuksella. Lisäksi eri korjaamoissa olevaa suurta tietomäärää aletaan hyödyntää uuden tietojärjestelmän avulla. Yhteistyötä voidaan tehdä myös korjaamolaitteiden hankinnoissa. Raskassarja-korjaamoketjuun kuuluu kymmenen Raskassarja-varaosaliikkeiden omistamaa korjaamoa eri puolilla

Suomea. Raskassarja-korjaamoja on nyt Hollolassa, Iisalmessa, Ikaalisissa, Jäälissä, Kauhajoella, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Liedossa ja Oulussa. Suurimmassa osassa korjaamoja tehdään lähes kaikkia yleisimpiä raskaan kaluston korjauksia ja huoltoja. Osassa korjaamoja tehdään myös päällirakennetöitä. Tällä hetkellä Raskassarjakorjaamoketju työllistää noin 70 alan ammattilaista.

Veho Hyötyajoneuvot laajensi toimintojaan Seinäjoella Veho Hyötyajoneuvot avasi uuden täyden palvelun toimintakeskuksen Seinäjoen Hyllykalliossa. Seinäjoella Veho Hyötyajoneuvot myy maahantuomiaan Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -pakettiautoja ja SISU ja Mercedes-Benz -kuorma-autoja sekä Fuson Canter -mallistoa. Lisäksi monimerkkikorjaamo palvelee kaikkien edellä mainittujen merkkien lisäksi, SISU ja Renault kuorma-autoasiakkaita sekä Mercedes-Benz ja Setra linja-autoasiakkaita varaosa- ja huoltopalveluissa. Palvelukeskuksen toimintoihin kuuluvat myös edelleen kehitetty täysin uusi vauriokorjaamo sekä varaosalogistiikan automatisointi. Toimintakeskuksessa on runsaan 2600 neliömetrin tilat.


OLETKO VALMIS

VALOISAAN SYKSYYN? ENNAKKOHINTA

€299 Ennakkohinta voimassa lokakuun loppuun mennessä tehtyihin tilauksiin.Toimitukset Marraskuun alussa.

ALKAEN

ALKAEN

€229 MORA LED HUIPPU-UUTUUS STRANDS LIGHTING DIVISIONILTA! E-hyväksytty täysled-lisäkaukovalo. 9-36V. Valonlähteenä Osramin huippulaatuiset led-yksiköt. Alumiinikoppa, erityiskäsitelty polykarbonaattilinssi. Valotehoa jopa enemmän kuin Xenon-lisävalossa. Valokuvio pitkä ja leveä. Kiinnitys pulttaamalla kannatinjalasta. Virrankulutus 24W. Referenssi 37,5. Mitat n. 229x234x129 mm.

€3890

NARVIK XENON Modernilla free-form heijastimella, karkaistulla lasilla ja kestävällä muovikopalla varustettu. Polttimo D1S xenon (35W). Integroitu ballasti, multivolt 9-32V. Musta kehys, vaihdettavissa. Läpinäkyvä kivisuoja sisältyy hintaan. Halkaisija n. 224mm . TUOTENRO 270770 270770-P

9-32V 9-32V Pencil

VEROTON/ VEROLLA 186,18€ 229€ 194,31€ 239€

LJUSDAL SLIM HALOGEN -

FF-heijastinteknologia (Free-form) Vahvistettu iskunkestävä muovikuori Karkaistu lasi Kiinnitysjalka rosteria H7 halogeenipolttimo + T10 parkkipolttimo (eivät sisälly) 12 tai 24 V Kivisuoja saatavissa lisävarusteena Ref. 25 Syvyys vain 122mm. Halkaisija 225mm.

SININEN KAUKOVALO/PISTEKAUKOVALO TUOTENRO VEROTON/ VEROLLA 270771 Sininen lasi 31,63€ 38,90€ 270771-P Sininen lasi,pistevalo 32,44€ 39,90€

Tuotenro: 270904 Veroton €243,09/Verolla 299€

T! TTÄ NÄY VALOA E

KIRKAS KAUKOVALO/PISTEKAUKOVALO TUOTENRO VEROTON/ VEROLLA 270772 Kirkas lasi 31,63€ 38,90€ 270772-P Kirkas lasi, pistevalo 32,44€ 39,90€

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 11


VTT:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun Kabus Oy:n bussirunkoon rakentama testisähköbussi vauhdittaa kotimaisten komponenttien kehitystyötä. Testibussi esiteltiin Otaniemessä syyskuun alussa.

KUVA: ANTONIN HALAS

VTT panostaa tulevaisuuden sähköajoneuvojen kehittämiseen

Uusittu tutkimusympäristö soveltuu raskaillekin ajoneuvoille

VTT

on laajentanut tutkimusympäristöään tulevaisuuden sähköajoneuvojen, sähköisten liikkuvien työkoneiden, akustojen ja komponenttien kehittämiseksi. Laboratoriossa voidaan testata ja kehittää raskaitakin ajoneuvoja. Uudet panostukset antavat VTT:lle mahdollisuuden kehittää tekniikkaa komponenteista kokonaisiin ajoneuvoihin ja koneisiin. – Ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden sähköistäminen tulee näkymään entistä selvemmin VTT:n tutkimushankkeissa, joissa yhdistetään muun muassa materiaali- ja sähkötekniikkaan ja sähkökoneisiin ja ajoneuvoihin liittyvää asian-

12 • RASKASSARJA

tuntemusta. Lähestymistapamme perustuu suomalaisen teollisuuden tarpeisiin, eli keskitymme hankkeisiin, joilla on todellisia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund. VTT:n ajoneuvojen tutkimusympäristö antaa nyt mahdollisuudet tutkia sähköisiä ajoneuvoja ja niiden voimalinjaa kokonaisuutena – sisältäen mm. sähkömoottorit, sähköelektroniikan ja akut. Testauksen yhdistäminen VTT:n voimalinjan mallintamisosaamiseen vauhdittaa uusien ajoneuvojen suunnittelua. VTT lisää Otaniemessä sijaitsevan ajoneuvolaboratorion toimintaa vastaamaan paremmin sähköajoneuvojen ja sähköliikenteen kehityksen

tarpeisiin. Ajoneuvolaboratorioon asennettu teholähde pystyy sekä simuloimaan raskaan sähköajoneuvon akustoa ajoneuvon testauksessa, että tekemään täysimittaisen akuston lataus- ja purkusyklejä. Ajoneuvolaboratorion laajennuksen lisäksi syyskuussa 2012 otetaan käyttöön täysin uusi akkulaboratorio tukemaan sähköisten hyötyajoneuvojen tutkimusta ja kehitystä. Akkulaboratorion toiminnot jakautuvat akkukennojen, akkumoduulien ja suurten käyttövalmiiden akustojen tutkimukseen ja kehitykseen. Sähköajoneuvoihin soveltuvien energiavarastojen suorituskykyä voidaan mitata toistettavasti erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa; kylmimmillään –70 celsiusasteen pakkasessa. Akkukennojen ja akustojen tutkiminen


Sähkö- ja hybridiajoneuvojen kehitystyö henkilöliikenteeseen on maailmalla vilkasta, mutta raskaiden ajoneuvojen kehitystyössä kilpailu on vielä vähäistä. Suomalaisella teollisuudella on tällä sektorilla mahdollisuuksia päästä hyviin kilpailuasemiin. VTT:n uusittu akku-ajoneuvolaboratorio tukee ajoneuvojen ja työkoneiden lisäksi sähköteknistä komponenttiteollisuutta, jota on runsaasti ympäri Suomen. Laboratorion toiminta tukee hyvin uusia kotimaisia verkostohankkeita. Yksi hankkeista on tänä syksynä käynnistynyt sähköisiä hyötyajoneuvoja kehittävä ECV-hankekokonaisuus (Electric Commercial Vehicles). Tekesin EVEohjelmaan kuuluvan ja VTT:n koordinoiman verkostoprojektin laajuus on noin 10 miljoonaa euroa ja mukana on 25 - 30 tutkimusorganisaatiota ja yritystä. Mukana ovat VTT:n lisäksi muun muassa Aalto-yliopisto, Tekes, liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Veolia Transport, Normet, Rocla, Fortum, Kabus, Vacon, European Batteries, Helsingin seudun liikenne HSL ja Espoon kaupunki. Kumppaneiden tavoitteet ovat kansainvälisiä: projekti pyrkii kansainväliseen liiketoimintaan sekä mukaan EU-projekteihin verkottuakseen eurooppalaisten t&k-hankkeiden kanssa.

Teollisuuden komponentteja voidaan nyt testata ja kehittää todellisessa käyttöympäristössään eBus-projektissa toteutetun testisähköbussin avulla. eBus-testibussi on VTT:n suunnittelema ja Metropolia ammattikorkeakoulun Kabus Oy:n bussirunkoon kokoama. Komponenttien valmistajat voivat testata ja demonstroida bussimuulin avulla akkujaan ja komponenttituotteitaan ja verrata niitä markkinoilla oleviin tuotteisiin. ■

KUVA: JARI MALM

erilaisissa ja todellista käyttöä vastaavissa olosuhteissa ja eri käyttötavoilla auttaa kehittämään entistä turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita.

– Lähestymistapamme perustuu suomalaisen teollisuuden tarpeisiin, eli keskitymme hankkeisiin, joilla on todellisia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund.

HSL kokeilee täyssähköbussia HSL:n liikenteessä kulkee syksystä alkaen ensimmäinen pelkästään sähköllä toimiva bussi. Bussia hallinnoi Veolia Transport Finland Oy, ja se ajaa muun muassa Espoon sisäisellä linjalla 11 reittiä Tapiola-Matinkylä-Friisilänaukio. Sähköbussia testataan kolmen vuoden ajan sekä kesä- että talviliikenteessä ja myös VTT:n laboratorioissa. HSL:n tavoitteina on saada ensikäden tietoa akkusähköbussin suorituskyvystä sekä vertailla tavanomaista bussiteknologiaa ja vaihtoehtoisia poltto-

aineita toisiinsa. Lisäksi HSL kerää tietoa matkustajien suhtautumisesta sähköbusseihin ja hankkii samalla osaamista sähköbussiliikenteen suunnittelusta. Sähköbussi on liki äänetön eikä jätä pakokaasuja peräänsä. HSL:n strategiana on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2018 mennessä, mikä ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähkön hyödyntämistä voimanlähteenä. HSL on ollut aikaisem-

min mukana muun muassa hybridibussikokeiluissa. Täyssähköbussi on kokeiluille luonteva jatke. Portugalilainen Caetano 2500EL -sähköbussi saapui Suomeen syyskuun alussa. Bussin toimintasäde on 120 kilometriä. Veolian varikon lisäksi latauspisteitä tulee Suurpeltoon ja mahdollisesti myös muualle eteläiseen Espooseen. Sähköbussikokeilu kuuluu eBUS -hankkeeseen, jossa HSL:n ja Veolia Transport Finland Oy:n

lisäksi ovat mukana muun muassa VTT, liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki, Tekes, Fortum Oy sekä useat laitevalmistajat. Hankkeen myötä eri valmistajien sähköbusseja on tarkoitus saada kokeiltaviksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina 4-6 kappaletta. Hanke on osa kansallista EVE-sähköajoneuvo-ohjelmaa, jonka tavoitteena on sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liikennetoiminnan kehittäminen Suomessa. RASKASSARJA • 13


Sisu Polar mallisto laajeni

Carrier on suunniteltu koneenkuljetusautoksi

V

eho Hyötyajoneuvot esitteli FinnMetko 2012 -näyttelyssä uuden sukupolven tehdasvarustellun Sisu Carrier 8x2 koneenkuljetusauton. Sisu Polar -malliston uusin tuote on suunniteltu vastaamaan koneyrittäjien tarpeita. Carrierin suunnittelun peruslähtököhtina ovat olleet mahdollisimman pitkä perusakseliväli, järeille koneille mitoitettu vahvistettu runko, vääntöjäykkä alusta, lisälaitteiden joustava sijoittelu jo suunnitteluvaiheessa ja täysi valmius kuljetusritilän nopealle asennukselle. Suunnittelun taustalla on erityisesti metsäkoneyrittäjien toimintaympäristön muutos. Perusasioita koneenkuljetusautossa on vakaa ajettavuus huonoilla teillä. Vääntöjäykän rakenteen lisäksi runkorakenteessa on mahdollisimman paljon vapaata tilaa kuljetusritilälle.

14 • RASKASSARJA

Metkossa esittellyn Sisu Polarin perusakseliväli on 6 250 mm ja kokonaispituus 12 m. Auto on mitoitettu erikoiskuljetusten mukaiselle 37 tonnin kokonaismassalle, jolloin auton kantavuus on 24,5 tonnia. Koneenkuljetusritilän on valmistanut kuhmolainen UM-Tuote Oy. Asennusta nopeuttaa se, että tehdasvarusteltu on mitoitettu valmmiksi ja lisälaitteet sijoitettu heti tilauksen yhteydessä. Sisu Carrierissa on toteutettu useita omamassaa vähentävillä ja tilaa säästävillä ratkaisuja. Esimerkiksi trippeliakseliston hydraulinen ohjaus ja nosto on suunniteltu siten, että alustassa ei tarvita tilaa vieviä ohjaustankoja, nostopalkeita tai telikoneikkoja. Akkulaatikot on siirretty valmiiksi taakse rungon väliin, ilmasäilöt on sijoitettu rungon sisään, polttoainesäiliöt ovat lyhyitä ja trippelin akselivälit lyhimmät

mahdolliset. Keveyttä on haettu myös optimoimalla moottorin teho ja voimalinja ajotehtävän mukaiseksi. Moottoriksi riittää Mercedes-Ben-

zin kevyt V6 ja vaihteistona on automaattiset PowerShift tai Telligent, myös synkronoimaton Fuller on mahdollinen. Ohjaamovaihtoehtoja on useita. ■


Hyvältä näyttää!

Bosch-sulat varmistavat hyvän näkyvyyden! Bosch-sulkien tukeva rakenne ja kumien erikoisseos toimivat moitteettomasti kaikissa ajoneuvoissa ja kaikilla keleillä. Vaihda uudet Bosch-sulat ja taas on kaikki näkyvillä!

www.bosch.fi

RASKASSARJA • 15


KUVAT: VOLVO IMAGE BANK

FH-sarja uudistuu

Volvo heittää haasteen kuorma-automarkkinoille

Yhdessä I-See -järjestelmän ja muiden pienten parannusten kanssa polttoaineenkulutus voidaan saada jopa 10 prosenttia pienemmäksi.”

16 • RASKASSARJA

V

olvo Trucksin uusi Volvo FH -sarja uudistaa autojen ominaisuus- ja varustelutason täysin. Muutoksia tulee polttoainetehokkuuteen, luotettavuuteen, ergonomiaan, ohjattavuuteen, aktiiviseen ja passiivinen turvallisuuteen sekä aikaa säästäviin ominaisuuksiin. Polttoainetaloudellisuus on tärkeä painopiste myös uuden Volvo FH:n kehitystyössä. Syksyllä 2013 julkistettava uusi Volvo I-Torque -voimansiirtolinja uudistaa tekniset standardit, alentaa polttoaineenkulutusta ja parantaa ajettavuutta en-

tisestään. Ominaisuudet hyödyttävät sekä kuljetusyritystä että kuljettajaa. – Volvo I-Torque alentaa polttoaineenkulutusta jopa 4 prosenttia. Yhdessä I-See -järjestelmän ja muiden pienten parannusten kanssa polttoaineenkulutus voidaan saada jopa 10 prosenttia pienemmäksi. Keskivertokäytössä se vastaa 4 100 litraa polttoainetta kuorma-autoa kohti 140 000 ajokilometriä kohden, Volvo Truck Corporationin toimitusjohtaja Claes Nilsson laskee.

maan kuorma-autoilleen maksimaalisen käyttöasteen uudella tekniikalla, jonka avulla osien kulumista ja ajoneuvon kokonaiskuntoa voidaan valvoa etänä GSM-verkon kautta. – Korjaamo voi tarkistaa etänä kuorma-auton eri osien todellisen kulumisasteen. Kun osa on käyttöikänsä loppupuolella, korjaamo voi ottaa yhteyttä kuljetusyritykseen hyvissä ajoin ja sopia huollon yritykselle sopivimpaan ajankohtaan, Nilsson kuvailee.

Kuorma-auto on tuottava vain käytössä ollessaan. Volvo pyrkii tarjoa-

Uuden Volvo FH:n kehitysaskeleet voi kokea parhaiten ohjauspyörän


takana. – Uuden Volvo FH:n ohjattavuus on poikkeuksellinen - lähes henkilöauton kaltainen. Olemme ottaneet käyttöön jopa etupään erillisjousituksen. Olemme ensimmäinen näin tehnyt kuorma-autojen valmistaja. Tämä nostaa ohjattavuuden aivan uudelle tasolle, Nilsson toteaa. – Emme ole pakanneet kuormaautoa täyteen tekniikkaa vain tekniikan vuoksi. Jotta innovatiivisesta tekniikasta saataisiin täysi hyöty, on tärkeää, että sen käyttäjät tuntevat tekniikan ja käyttävät sitä. Siksi olemme tehneet kovasti töitä kehittääksemme kuorma-auton, joka on vahvasti kuljettajalähtöinen. Näkyvyyttä kuljettajan istuimelta on parannettu esimerkiksi innovatiivisella taustapeilirakenteella ja kasvattamalla ohjaamon ikkunoiden hyötypinta-alaa. Hallintavivut ja säädinlaitteet on sijoitettu tärkeysjärjestykseen niin, että tärkeimmät hallintalaitteet ovat lähimpänä kuljettajaa. Myös ajoasentoa että sen säätömahdollisuuksia on parannettu.

Volvo FH on ensimmäinen kuorma-auto, jossa on ohjauspyörän ohjauspylvään säätömahdollisuus. Täysin uusittu ohjaamorakenne parantaa Volvo FH:n turvallisuutta entisestään. Uuden Volvo FH kuorma-auton ohjaamo läpäisi kattavat törmäystestit kirkkaammin kuin yksikään muu Volvo aikaisemmin. A-pilareita on suoristettu, mikä tuo ohjaamoon yhden kuutiometrin lisätilaa. Sen ansiosta säilytystilaa on 300 litraa aiempaa enemmän ja vuodetila on saatu entistä mukavammaksi. – Ohjaamo on optimoitu sekä työtä että vapaa-ajan viettoa varten. Parannettu vuode, integroitu pysäköintijäähdytin, uudistettu valaistus, alhainen melutaso ja muut ominaisuudet parantavat kuljettajan mahdollisuuksia rentoutua ja nauttia hyvistä yöunista. Tämä kaikki auttaa kuljettajaa pysymään tavallista virkeämpänä ja valppaampana, Nilsson sanoo. Volvo FH:n tuotanto alkaa Euroopan markkinoilla keväällä 2013. ■

KATSASTAMALLA TURVALLINEN TULEVAISUUS SKAL ja Rahtarit -jäsenetuliike. Jäsenkorteilla reilut etuhinnat!

K1-Katsastajat Oy:n tarkoitus on taata sinun ja muiden tiellä liikkujien hyvinvointi. Ajoneuvosi kunnon ja turvallisuuden lisäksi tarkastamme, ettei siitä aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja. K1-Katsastajilla katsastat ajoneuvosi reiluin etuhinnoin. Noin 50 aseman verkostomme palvelee valtakunnallisesti Helsingistä Rovaniemelle. Määräaikaiskatsastusten lisäksi suoritamme myös rekisteröinti-, maahantuonti- ja muutoskatsastukset sekä tekniset kuntotarkastukset. Hoidamme luonnollisesti myös kaikki rekisteröintitoimenpiteet. Palvelumme ja asemaverkostomme löydät osoitteesta www.k1katsastajat.fi. TERVETULOA K1-KATSASTAJILLE!

www.k1katsastajat.fi

IHMISILLE, JOTKA PITäVäT AUTOSTAAN.

Laatutuotteita raskaan sarjan ammattilaisille

UUTUU

S

10 l

35,-

20 l

69,-

Tilauksesta myös 200 l ja 1 000 l astioissa.

Raskassarja-märkävahatiiviste ● ● ●

Kuljetuskaluston pesun jälkeiseen pikavahaukseen Biologisesti hajoava, ei sisällä silikonia Sopii myös automaattipesukoneisiin

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

– Olemme tehneet kovasti töitä kehittääksemme kuorma-auton, joka on vahvasti kuljettajalähtöinen, toimitusjohtaja Claes Nilsson sanoo.

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 17


KUVAT: IVECO

Iveco uudistaa Stralista

Omistuskustannuksiin jopa neljän prosentin alennus

I

veco tuo markkinoille uuden Stralis HiWay -mallin, joka edustaa yhtiön kuormaautomalliston uutta sukupolvea. Stralismallin valtteja ovat tehokkuus, laatu ja sen asiakkaalle tuoma arvo. Ivecon autoilun kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti malli on puhdaspäästöinen. Uusi Stralis Hi-Way -malli vahvistaa Ivecon ajoneuvojen omistuskustannusten vähentämistä koskevaa tavoitetta, eli polttoaineenkulutus on pieni ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset. – Uusi Stralis maksimoi säästöt kaikilla merkittävimmillä kustannuksia koskevilla osaalueilla. Näin omistuskustannukset laskevat kymmenen yleisimmän ajoneuvon menoluokan osalta jopa 4 prosenttia, Ivecon raskaiden hyötyajoneuvojen vanhempi varatoimitusjohtaja Alessandro Mortali kertoo sanoo. Hi-Way -mallin moottori edustaa uutta ja in-

18 • RASKASSARJA

novatiivista tekniikkaa. Moottorissa on FPT Industrial -yhtiön Euro VI -vaatimuksia ajatellen kehittämä, patentoitu HI-eSCR-pakokaasunpuhdistustekniikka, jonka ansiosta malli täyttää viimeisimmät päästöjä koskevat vaatimukset ja hyödyntää samalla polttoaineen tehokkaasti. Uudessa mallissa on lisäksi täysin uudistettu ohjaamo, edistynyt ja integroitu telejärjestelmä, parannetut asiakaspalveluvälineet sekä huippuluokan ajoturvallisuussovellukset. Ajoneuvojen uusi sukupolvi on käynyt läpi laajat laatu- ja luotettavuustarkastukset, joihin kuuluu yli 6 miljoonan kilometrin mittainen kestävyystesti sekä yli 11 miljoonaa kilometriä ajoa todellisissa olosuhteissa. Uusi Stralis tarjoaa kattavan kuljetuspalveluratkaisun kaikkiin toiminta- ja ajoneuvokannan hallintatarpeisiin. Ennestään laajan valikoiman lisäksi mallissa on ainutlaatuinen ajo-

tavan arviointitoiminto, Iveconnect. Kyseessä on Ivecon järjestelmä, joka sisältää viihde- ja hallintalaitteet, navigaattorin, ajon tukilaitteet ja ajoneuvokannan hallintapalvelut. Iveconnect Fleet puolestaan on koko ajoneuvokannan kattava ajotavan arviointitoiminto. Straliksessa on edistyneimmät elektroniset järjestelmät, kuten EBS ja jarruavustin, kaistavahti, ESP, etäisyyden säilyttävä vakionopeudensäädin, huomiovalot, uusi kuljettajan avustusjärjestelmä ja edistynyt hätäjarrutustehostin. Stralikset valmistetaan Ivecon raskaiden ajoneuvojen tuotantotiloissa Madridissa, Espanjassa. Tehdas palkittiin äskettäin arvostetussa World Class Manufacturing -ohjelmassa hopeamitalilla. Ohjelma pyrkii vähentämään jätteitä ja hukkamateriaalia, ja se kattaa kansainvälisesti ja puolueettomasti 20 tarkistuskohtaa, kuten esimerkiksi työtilat, laadun, ylläpidon ja logistiikan. ■


www.mattila.com

www.mattila.com

Volvo FH440 6x2, -07 Multilift vaijerilaite 265 tkm.

67.000

Volvo FH440 6x2*4,-06 Koukkulaite, ohjaava teli

38.500

Scania R420 6x2, -05 NCH vaijerilaite

46.000

Volvo FM9 6x2/4, -06 238 tkm. Alusta av.4300

29.500

Volvo FM9 6x2/4, -05 370 tk. Alusta av. 4600

28.500

Volvo FM9 4x2, -05 0-laite, hydrauliikka

24.500

Reisch 2 aks. ,-07 alumiinilava 3-kaato

13.500

Scania P113 6x2, 92 17 Tm HMF + vaijerilaite

28.500

2 kpl Scania R124 8x2, -02 30 t. NCH vaijerilaite

32.000

MAN 12.225 4x2, -02 Kokosivuauk.kori +pl-nostin

12.000

Sisu E12M 6x2, -98 33.500 32 Tm Palfinger 10 v. tarkastettu + vaijerilaite

Iveco 120E23 4x2, -00 Makuuohj. Umpikori +Pl

Volvo FM7 6x2/4, -01 Norba jätepakkari

Volvo FL611 4x2, -01 Umpikori +pl-nostin

17.000

Tee tarjous!!

7.500

Vyökapellilava+pl-nostin 3.244 7,30 x 2,46 x 2,55, myydään yhdessä tai erikseen

Hinnat + alv

Rydöntie 24, 20360 Turku • www.mattila.com • puh. 0102 193450 Jussi Mattila 0400-583 033 • Veli-Matti Juhola 0400-440 171 Toimitamme kuljetuskalustoa EU-alueelta suoraan asiakkaalle, jolloin ALV 0%. Tarvittaessa järjestämme rahoituksen.


Syystapahtuma Raskassarja Tuote-esittelyjä, hyviä tarjouksia, pannu kuumana ja pientä purtavaa tarjolla.

Valoa syksyn pimeyteen

Led-sivuvalo

● kelt. 24 V, 5 m johto, 5-ledillä

PÄIVÄN S TARJOU

9,-

Xenon-työvalo Bosch Pilot X ● D1S 24 V tai 12 V PÄIVÄN S TARJOU

189,-

Kromikehys

● 140 mm pyöreälle takalyhdylle

PÄIVÄN S TARJOU

9,-

Led-äärivalo

Led-minityövalo

● pun. 24 V, 5 m johto, ● 10 W, 10-30 V, 5-ledillä

PÄIVÄN S TARJOU

900 lumenia

9,-

Led-takalyhty

● 24 V, 140 mm PÄIVÄN S TARJOU

39,-

RS-majakka

● Free-Form, 12/24 V, 3-pulttinen

PÄIVÄN S TARJOU

45,-

● suorakaide, jaloilla,

12 lediä, 10-30 V, 6000 K, 36 W, 2160 lumenia

49,-

PÄIVÄN S TARJOU

Led-työvalo

PÄIVÄN S TARJOU

149,-

Led-peruutusvalo Led-takasumuvalo ● 24 V, 140 mm PÄIVÄN S TARJOU

● 24 V, 140 mm

39,-

Kattomajakka

● 400 mm, Free-Form, kelt, 12 V

PÄIVÄN S TARJOU

110,-

PÄIVÄN S TARJOU

39,-

RS-kattomajakka ● 400 mm Free-Form, kelt, 24 V

PÄIVÄN S TARJOU

110,-

(Ilmoituksen tarjoushinnat koskevat vain myymälöissä tapahtumapäivänä tehtyjä kauppoja) 20 • RASKASSARJA


a-liikkeissä pe 28. syyskuuta Laatutuotteita ajoneuvokaluston kunnossapitoon S

TARJOU N Ä V I PÄ

Kaikki Raskassarjaspraytuotteet

PÄIVÄN S TARJOU

5,/pullo

Kaikille Raskassarja-lasinpesunesteiden ostajille sulkapari 30% alennuksella Raskassarjatuulilasinpesuneste -40°C

Raskassarjatuulilasinpesuneste -70°C

● etanolipohjainen

● metanolipohjainen

10 l

10 l

25,-

22,-

Varaudu ajoissa talveen

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi

RASKASSARJA • 21


TUOTTEITA MYYVÄT RASKASSARJALIIKKEET KAUTTA MAAN www.raskassarja.fi VOIMAHYLSYSARJA 1” 8-OS. PITKÄ

MV5633 • kromi-vanadium -terästä • muovinen säilytysrasia • sarja sisältää seuraavat koot: 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm, 33 mm, 38 mm, 41 mm • hylsyn pituus 85 mm • takuu 1 vuosi

89

00

VOIMAHYLSYSARJA 3/4” 8-OS.PITKÄ

MV5621 • kromi-vanadium -terästä • muovinen säilytysrasia • sarja sisältää seuraavat koot: 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm, 36 mm, 38 mm • hylsyn pituus 78 mm

7800

SIIRTOLEUKAPIHTISARJA 2-OS. T19150 • 200 ja 250 mm

1590

PI MUTTERIVÄÄNNIN 1”

MV566210 • max vääntö 2400 Nm • pakkaus sis.pi-liittimen,öljypullon ja kuusiokoloavaimen kahvan kiinnitykseen • takuu 1 vuosi

43900

PI MUTTERIVÄÄNNIN 3/4” KOMPOSIITTI MV556534 • max vääntö 1350 Nm • ilmanpoisto kahvassa • takuu 1 vuosi

49900

Hiab Multilift XC -vaijerivaihtolavalaite on entistä nopeampi asentaa Cargotec Suomi esitteli FinnMETKO-mes- po vaihtaa, jos kuormankäsittelytarpeet suilla uudistetun Hiab Multilift XC -vaijeri- muuttuvat. Lisäksi laiterungot voidaan vaihtolavalaitteen. Kuljetuskalusto saadaan toimittaa sinkkipohjamaalattuna tehdasentistä aikaisemmin tuottavaan työhön, laatuisen pintamaalauksen lisäksi, mikä koska uutuusmalparantaa sen kesli on huomattatävyyttä huomatvasti aiempaa notavasti. peampi asentaa. Raisiolaiset – Hiab Multilift Terhon veljekset XC toimitetaan kehittivät 40-luesivalmisteltuna. vun lopulla vaijeRungot on katrivaihtolavalaitkaistu määrämitteen. Uraauurtataan ja tehdasva keksintö sai maalattu, kertoo Rei’itetyn apurungon ansiosta Hiab Multilift XC patentin, ja silCargotecin myyn- voidaan asentaa asennuslevyillä. loin syntynyt Autipäällikkö Tom tonlava Oy tunKUVA: CARGOTEC SUOMI Suomela. netaan nykyään – Lisäksi sen apurunko on rei’itetty niin, kansainvälisilläkin markkinoilla Hiab Mulettä se voidaan asentaa Hiab Multilift XR- tilift-tuotteistaan. Maailman suurin vaihkoukkulaitteiden tapaan valmiilla asennus- tolavalaitetehdas toimii edelleen Raisioslevyillä, jolloin asennus ei vaadi hitsausta. sa ja sen tuotekehitys näyttää muille Pulttikiinnityksen ansiosta laite on help- suuntaa. 22 • RASKASSARJA

Pesun jälkeiseen pikavahauksen Raskassarja-ketju on tuonut markkinoille uuden märkävahan. Biologisesti hajoava Raskassarjamärkävahatiiviste on kehitetty kuljetuskaluston pesun jälkeiseen pikavahaukseen. Tuote sopii kaikille maalipinnoille niin raskaaseen kuin kevyeenkin ajoneuvokalustoon. Pesun jälkeen vaha levitetään maalipinnalle ja huuhdellaan pois matalapaineisella runsaalla vedellä. Raskassarja-märkävaha on itsekiillottuva ja edistää kuivumista. Tuote sopii myös automaattipesukoneisiin ja toimii kovassakin vedessä. Raskassarja-märkävaha ei sisällä silikonia. Vakiopakkauskoot 10 ja 20 litraa. Saatavana myös 200 ja 1 000 litran astioissa tilauksesta.


Joustavaa ja ammattitaitoista

korjaamopalvelua raskaalle kalustolle

Jääli

Pekant Oy Pyyryväistie 17 p. 020 728 9810

Oulu

Pekant Oy Pikkukiventie 5 p. 020 728 9810

Iisalmi

Iisalmen Rekkapiste Oy Teollisuuskatu 12 p. 017-7670365, 017-7670381

Kauhajoki

Varaosalinna Oy

Pohjolantie 10–12 p. 020 711 9877, 020 711 9869 (päivystys)

Ikaalinen

Ikaalisten Autovaruste Oy Sammonkatu 4 p. 03-457 110

Lappeenranta

Hevistar Oy

Reissumiehenkatu 1 p. 054-161 800, päivystys 0400-942 032

Oulu

Lahti

Originator Oy

Jääli

Alhonkatu 2 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4421 (työnjohto)

Iisalmi

Hollola

Originator Oy

Kukonkuja 1 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4426 (työnjohto)

Kouvola

Kouvolan Truck Service Oy Pytäränkatu 3 p. 0400 756 504

Kauhajoki Ikaalinen

Lieto

Pekant Oy

Lahti

Eteläkaari 2 p. 020 764 1820

Hollola Lieto

Lappeenranta Kouvola

RASKASSARJA HEAVY DUTY REPAIRS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 23


Mielipiteet

Raskassarja-lehti julkaisee mielipidepalstalla lukijoiden kirjoituksia ja yhteisöjen kannanottoja. Kirjoittajien tulee ensisijaisesti esiintyä omilla nimillään. Toimitus varaa oikeuden lyhentää kirjoittajien tekstejä tarpeen vaatiessa. Kirjoituksia voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen toimitus@raskassarja.fi. Sähköpostissa tulee olla kirjoittajan yhteystiedot.

Super-rekoista teollisuuden pelastus? Liikenne- ja viestintäministeriö esitteli kesän aikana ”luonnoksen strategiaksi raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen mitoista ja massoista”. Luonnoksessa on ehdotuksia ja muutoksia, joita kuljetusten ostajat erityisesti teollisuus - ovat jo vuosia kustannuspaineiden takia vaatineet kuorma-autokalustoon. Luonnoksen suurin muutos olisi ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen pikainen kasvattaminen 60 tonnista 68 tai jopa 76 tonniin. Esitys luonnollisesti alentaisi kuljetuskustannuksia, mutta tarkkojen laskelmien tekeminen on vaikeaa puutteellisten tietojen vuoksi. Kuljetusyrityksissä ei esimerkiksi vielä tiedetä kuinka paljon tosiasiassa maksaa uusi 76 tonnin 9-akselinen yhdistelmä ja mikä sen hyötykuorma työkuntoisena tulisi olemaan, koska tällaisia yhdistelmiä ei ole rakennettu. Alustavien laskelmiemme mukaan kokonaiskustannushyöty olisi 68 tonnin kokonaispainoilla alle 10 % ja 76 tonnin kokonaispainoilla alle 20 %. Näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon käytännön työssä tulevia ongelmia, kuten esimerkiksi sitä saadaanko yhdestä lastauspaikasta täyttä kuormaa ja kuinka paljon vuositasolla vajaakuormalla ajo heikentää isommasta kuljetusyksiköstä saatavia hyötyjä. Yhtä merkittävä asia on miten kaluston uusimisesta aiheutuvien suurten investointien myötä syntyvät hyödyt jaettaisiin toimijoiden kesken. Kuljetusalan kannalta merkittävin ongelma liikenneministeriön luonnoksessa on tarve tehdä muutoksia nopeasti. Ammattiliikenteessä kuorma-auton käyttöikä on keskimäärin lähes kahdeksan vuotta ja perävaunujen käyttöikä vielä selvästi pitempi. Mikäli säädöksiä muutettaisiin nopeasti ja sallittaisiin jo ensi vuoden vaihteesta esimerkiksi 68 tonnin yhdistelmien käyttö, tulisi nykyisestä kalustosta ”yhdessä yössä” kilpailukyvytöntä. Viime vuosina investoineet kuljetusyritykset joutuisivat kohtuuttomaan asemaan. Kuljetuskaluston mitoituksen muutoksissa täytyy olla usean vuoden siirtymäaika, jotta investoinnit kyetään tekemään kansantaloudellisestikin järkevästi. Suomi pyörii kumipyörien varassa. Kuljetusyritysten yli 40 000 työntekijällä ja lähes 9 000 kuljetusyrittäjällä on oikeus saada valtiovallan taholta pitkäjänteisiä ja toimintaa positiivisesti kehittäviä lakeja ja asetuksia. Näin ei ole viime vuosina aina tapahtunut. Alalla koetaan, että alati lisääntyvät ja kiristyvät säädökset tekevät sekä kuljetusyrittämisen että kuljettajan työn hyvin hankalaksi. Maanteitse kuljetetaan kaikista Suomen tavaramääristä yli 90 %. Suomella ei yksinkertaisesti ole muuta mahdollisuutta, kuin panostaa järkevään ja suunnitelmalliseen kehittämiseen, myös kuljetusalalla. Kansantalouden kannalta kuorma-autojen ja perävaunujen mittojen ja massojen muutokset ovat moniulotteisia päätöksiä. Toisaalta kuljettaminen tehostuisi, mutta toisaalta infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito kallistuisivat. Vaikutukset liikenne- ja työturvallisuuteen on myös asetettava vaativaan tarkasteluun. Tiestön, siltojen ja liikennejärjestelyjen kehittyessä on meillä kyetty nostamaan vuosikymmenien saatossa kokonaispainot 60 tonniin. Onko mahdollista hypätä kokonaispainoissa 60 tonnista 76 tonniin ilman riittävää suunnittelua ja rakentamista? Kestäisivätkö moottoritiemme, maantiemme, katuverkkomme ja jopa metsäautotiemme uutta suurempaa kalustoa? Tosiasiassa tilanne on tiestöllämme sellainen, että se ei monin paikoin enää kestä edes 60 tonnin ajoneuvoja. Määrärahoja on pakko saada lisää nykyisilläkin painoilla 24 • RASKASSARJA

ajettaessa niin teiden rakentamiseen kuin kunnossapitoon. Mikäli ajoneuvojen kokoa kasvatettaisiin, tiemäärärahoja pitäisi entisestään lisätä. Metsäalan kuljetusyrittäjille keväällä 2012 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan suurin logistinen ”pullonkaula” on tiestön talvihoito! Ennen kuin voidaan keskustella kaluston koon kasvattamisesta, tulee ensin saattaa kuntoon yhteiskunnan vastuulla olevat perustoiminnot. Kuljettajat ja yrittäjät kokevat viime vuosien jatkuvasti rapautuneen tieverkoston ja heikentyneen teiden kunnossapidon jo nykytilanteessakin merkittäväksi riskitekijäksi. Kuten hyvin tiedämme, valtion budjetissa ei ole varauduttu korottamaan tiemäärärahoja, vaan yhteiskunta on valinnut tärkeämmäksi panostaa rautatiekuljetuksiin. Julkisuudessa on viime aikoina annettu ymmärtää, että suuremmat kuorma-autot pelastavat teollisuutemme kilpailukyvyn. Kotimaassa tapahtuvien kuljetusten osuus teollisuuden kokonaiskustannuksista on muutamien prosenttien luokkaa. Tilastokeskuksen ja Metlan mukaan sahateollisuuden kustannusrakenteessa oli vuonna 2008 puuraaka-aineen kuljetuksen osuus vain 3,1 %. Massa- ja paperiteollisuudessa vastaava luku oli 1,9 %. On totta, että teollisuusyritysten tilanne on vaikea: raaka-aineiden hinnat, työvoimakustannukset ja verotus joustavat nykyisessä kilpailutilanteessa aivan liian vähän ja siksi monella alalla teollisuusyritysten tuloksentekokyky on heikko tai uhattuna. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan monia toimenpiteitä, muutoksia ja kehittämistä. Kuljetusalakaan ei voi jäädä kehittämisen ulkopuolelle, ja ala on valmis isompiinkin muutoksiin, kunhan ne toteutetaan suunnitelmallisesti ja aidossa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Valtiovalta osaltaan on merkittävästi heikentänyt teollisuutemme kilpailukykyä polttoaineveron korotuksella 1.1.2012 ja tulevalla Itämeren laivojen rikkidirektiivillä. Kumipyöräliikenne ei pysty kompensoimaan muiden tekemien väärien ratkaisujen seurauksia. Kuljetuselinkeino ei pysty nopeasti pelastamaan edes ”super-rekoilla” maamme teollisuuden kilpailukykyä. Katseet on käännettävä valtiovallan taholle; ammattiliikenteelle polttoaineveron merkittävä palautus tai polttoöljyn käytön salliminen ammattiliikenteessä olisivat nopeita ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta todennäköisesti kumpikaan näistä toimenpiteistä ei yksinään palauta kustannustehokkuutta riittävästi tuotteidemme loppumarkkinoilla. Siksi esittämällemme aidolle yhteistyölle ja uudenlaiselle kehittämiselle on polttava tarve. Myös kuljetusalan tulevaisuuden tekijöiden – kuljetusyrittäjien ja kuljettajien – on uskottava toimialan menestymisen mahdollisuuksiin ja jatkuvuuteen.

Ari Hämäläinen Hannu Lamminen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Kari Palojärvi Toiminnanjohtaja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry


DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD wlan DLD gprs

DLD etälatauslaite

TIS-Web ohjelmisto

Nyt myös paikannus!

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

Raskaan kaluston vapaan varaosakaupan ykkönen Turun talousalueella Varaosia kaikkiin tunnetuimpiin kuormaja linja-autoihin sekä perävaunuihin.

Vietäm valtakunn me perjantaina 2 8.9. allis Tervetulo ta Raskassarja-pä a tutustum iv aan päivä ää. erikoistar n jouk Tarjolla m yös lämm siin! sekä pull intä lounasta akaffet.

Sinua palvelevat Petri Palomäki, Juha Kärkkäinen, Miia Tapio ja Jani Sihvo.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

Turun Raskaskalusto-Osa Oy Rydöntie 24, 20360 TURKU Puh. 02-2386 333 Fax. 02-2386 032

Avoinna arkisin 8.00-17.00 lauantaisin 10.00-14.00 Varaosapäivystys: 050-560 3106

Palvelee Sinua entistä tehokkaammin RASKASSARJA • 25


KUVAT: VEHO HYÖTYAJONEUVOT

”Kassu” Rundgrenin uusi Punahilkka.

Mika Auvisen Mercedes-Benz Actros XTAR.

Mersu ja Sisu vahvoina Ruotsissa

M

ercedes-Benz ja Sisu löivät vahvasti kiilaa kovaan Scania-rintamaan Ruotsin Jönköpingissä järjestetyssä customoitujen ja maalattujen kuorma-autojen Nordic Trophy -kisassa. Pellolaisen Kaarlo ”Kassu” Rundgrenin uusi Sisu Polar Punahilkka

voitti kovassa haastajaluokassa hopeaa ja sijoittui myös toiseksi puutavara-autojen luokassa. Punahilkka idean on kehitellyt auton maalannut torniolainen Mika Jefremoff. Aihe syntyi jo vuonna 2004, kun Kassu oli edellisen Pink Panther Sisun kanssa Nordic Trophy näyttelyssä ja oli juuri ta-

26 • RASKASSARJA

vannut nykyisen vaimonsa Hilkan. Helsinkiläisen Mika Auvisen Mercedes-Benz Actros XTAR voitti samaisessa kisassa Nordic Trophyn mestariluokan ja sijoittui Nordic Torphy 2012 kisassa toiselle sijalle. Mikan Mercedes-Benz Actros 2551L muuttui puolessa vuodessa näyttäväksi taideteok-

seksi. Maalauksen päävastuu on ollut Fredrik Pahlmilla Mjölby Billackering -maalaamosta. Airbrushstudion Daniel Fahlström Ruotsista on tehnyt ohjaamon ja säiliöiden motiivimaalaukset. Norjalainen Terje Aspmo on vastannut peilien ja alleajosuojien maalauksesta. ■


Kosketeltavaa täydellisyyttä

NX501E

NZ501E MULTIMEDIAKESKUS (1-DIN) 7” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN) 6.2” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MAAHANTUOJA: Oy Kaha Ab • www.kaha.fi • Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.autoluettelo.fi • Lisätietoja: www.clarion.com

a Pesuhalli j korjaamo auki myös ! lauantaisin ttä Ota yhtey a ik ja varaa a n korjauksee ! tai pesuun

Raskaankaluston varaosa- ja korjaamopalvelut Lahdessa ja Hollolassa

• Puh. (03) 468 2400 keskus • Fax (03) 753 2420 • Email myynti@originator.fi LAHTI korjaamo & varaosat • Alhonkatu 2, 15610 LAHTI • Varaosat 040 842 0706 • Työnjohto 044 510 4421

HOLLOLA korjaamo (entisen Rekkakukon tiloissa) • Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA • Työnjohto 044 510 4426 • Pesuhallin ajanvaraus 044 510 4428

RASKASSARJA • 27


Suomesta eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudessa

KUVA: JARI MALM

V

aarallisten aineiden kuljetuksessa lähtökohtana on turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tehdä Suomesta vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) eturivin maan, jossa säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa. Tavoitteena on myös muodostaa VAK-mittaristo päätöksenteon tueksi.

toimintaa, joten keskeistä on myös edistää lainsäädännön harmonisointia ja eri valtioiden välistä viranomaisyhteistyötä. Strategian toimilla halutaan taata myös toimialan jatkuvuus ja monimuotoisuus, sillä VAK-toiminta on Suomelle elinkeinopoliittisesti tärkeää. Strategian mukaisesti tähän päästään toimivilla logistiikkaketjuilla ja kaikille kuljetusmuodoille yhteisillä säännöksillä ja tehokkaammalla yhteistyöllä.

Strategiassa painottuu aiempaan tapaan onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisy, lainsäädäntö ja sen tehokas tiedotus sekä henkilökunnan koulutus ja hyvinvointi. Vaarallisten aineiden kuljetus on kansainvälistä

VAK-strategian uutena tavoitteena on luoda VAK-toimintaa koskeva mittaristo, joka ohjaisi toiminnan johtamista ja tukee päätöksentekoa. Mittareilla sekä seurattaisiin että ennakoitaisiin VAK-liikenteen kehitystä. Tu-

ADR-peruskurssi HUITTINEN

Työturvallisuuskorttikoulutus HUITTINEN

12-14.11.2012 (ei luokkia 1 ja 7)

3.10.2012 12.10.2012 23.10.2012 5.11.2012

ADR-erityiskurssi HUITTINEN 20.11.2012 21.11.2012

luokka 1 räjähteet luokka 7 radioaktiiviset aineet

ADR-säiliökurssi HUITTINEN 29.-30.10.2012 28-29.11.2012

ADR-täydennyskurssi HUITTINEN 28.9.2012 13.-14.10.2012 20.10.2012 1.-2.11.2012 17.-18.11.2012 19.11.2012 22.-23.11.2012 24.11.2012 7.-8.12.2012 10.12.2012 15.12.2012

(ei luokkia 1 ja 7) (yhdistetty täydennyskurssi) (ei luokkia 1 ja 7) (yhdistetty täydennyskurssi) (yhdistetty täydennyskurssi) (ei luokkia 1 ja 7) ( yhdistetty täydennyskurssi) (ei luokkia 1 ja 7) ( yhdistetty täydennyskurssi) (ei luokkia 1 ja 7) (ei luokkia 1 ja 7)

Tieturva I –koulutus KAARINA HUITTINEN HUITTINEN HUITTINEN HUITTINEN

19.9.2012 4.10.2012 11.10.2012 24.10.2012 6.11.2012

Ensiapu I HUITTINEN 19.-20.10.2012

Ennakoiva ajaminen HUITTINEN 6.10.2012 28.10.2012

Turvallisuusneuvonantaja koulutus Helsinki Oulu

.-2.10.2012 8.-9.10.2012

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen yhden päivän. Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä SILTALA Oy:n kanssa. Kurssi alkaa 17.9.2012

ADR-Koulutus Timo Kallionpää Oy 28 • RASKASSARJA

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com www.adrkoulutus.com

loksia voitaisiin hyödyntää turvallisuuden lisäämiseksi esimerkiksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä viranomaisvalvonnan ja yritysten omavalvonnan kehitystyössä. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. Ministeriön hallinnonalalla VAK-valvonnan koordinointi ja kehittäminen on annettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtäväksi. Vaarallisten aineiden valmistuksen, varastoinnin ja käytön osalta vastuu kuuluu usealle hallinnonalalle (TEM, STM, YM ja SM). Ministeriön tavoitetila ilmenee 28. kesäkuuta 2012 julkistetusta VAK-strategiasta vuosille 2012–2020. Strategia kattaa kaikki kuljetusmuodot. ■

Suojatietä ei kunnioiteta Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan puolet jalankulkijoista kokee autojen harvoin pysähtyvän, kun jalankulkija on aikeissa ylittää kadun suojatietä pitkin. Kyselytutkimukseen vastanneista 68 prosenttia piti suojatien eteen pysähtyneen auton ohittamista pysähtymättä yleisenä ilmiönä liikenteessä. Kyse ei kuitenkaan ole vastaajien mukaan siitä, että suojatien eteen pysähtynyttä autoa olisi vaikea havaita. Vain joka viides vastaajista näki tämän liikennetilanteen havaitsemisen vaikeaksi. Kuljettajan on lain mukaan kuitenkin varauduttava siihen, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Hänen on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Noudattamalla taajamien alhaisempia nopeusrajoituksia autoilijalle jää tarvittaessa aikaa pysähtyä suojatien eteen.


Euroopan komissio haluaa tiukentaa ajoneuvojen tarkastuksia Euroopan komissio on antanut ehdotuksen, joka sisältää tiukennuksia ajoneuvojen määräaikaisiin katsastuksiin ja tienvarsitarkastuksiin unionin alueella. Tavoitteena on yhtenäistää eri jäsenmaiden tarkastusmenettelyjä ja vaatimustasoa sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Ajoneuvojen teknisten vikojen on arvioitu olevan unionin alueella merkittävä onnettomuuksien syy. Suomen hallitus suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksen yleisiin tavoitteisiin siltä osin kun ne ovat kustannustehokkaita. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä kansallisen liikkumavaran säilyttämistä. Tarkastukset pitäisi voida toteuttaa ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet, joita Suomessa ovat erityisesti laaja maantieteellinen koko ja liikenteen kausiluonteisuus. Komission ehdotus sisältää asetusehdotukset ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista ja teknisistä tienvarsitarkastuksista sekä ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoja koskevan direktiivin muutosehdotuksen. Euroopan komissio laajentaisi määräaikaiskatsastukset koskemaan pakollisina myös kaikkia L-luokan ajoneuvoja kuten mopoja, moottoripyöriä ja mopoautoja sekä 40 km/h nopeuden ylittäviä traktoreita. Lisäksi ajoneuvojen matkamittarilukeman manipulointi edellytettäisiin rangaistavaksi. Tienvarsitarkastuksia tehtäisiin tietyille linja-autoille, pakettiautoille, kuorma-autoille ja perävaunuille. Tienvarsitarkastuksissa tarkastettaisiin myös kuljetettavan lastin kiinnitys. Jäsenvaltioilta edellytettäisiin myös sähköistä ajoneuvorekisteriä, jossa olisi oltava myös katsastusta koskevat tiedot.

Kuljetusyrittäjälle sakot ajopiirturitietojen puuttumisesta Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa kuljetusyrityksen vastuuhenkilön 10 päiväsakon eli 560 euron sakkoihin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta, kun työsuojelutarkastaja ei saanut kuljetusliikkeeltä pyytämiään digitaalisen ajopiirturin ajo- ja lepoaikatietoja. Yritykseen oli tehty tarkastus helmikuussa 2011, jolloin tietoja ei löytynyt. Yrittäjälle annettiin ohjausta ja neuvoja digipiirturitietojen käsittelemiseksi oikealla tavalla. Myöhemmin elokuussa 2011 tehdyllä tarkastuksella tiedot yritykseltä edelleen puuttuivat eikä kaikkia toimitettu koskaan myöhemminkään. Työsuojeluviranomainen katsoi, että laiminlyönnit osoittivat tahallista piittaamattomuutta lainsäädännön työnantajalle määräämistä velvollisuuksista. Laiminlyönneillä yritys pyrki välttämään valvontaa. Käräjäoikeus totesi, että työsuojelutarkastajalle ei toisellakaan tarkastuksella ollut toimitettu vaadittuja tietoja, vaikka tarkastuksesta oli ennalta yrittäjälle ilmoitettu. Yrittäjä, joka oli käräjillä vedonnut mm. terveydellisiin ongelmiinsa, ei kuitenkaan ollut hankkinut itselleen sijaista, joka olisi huolehtinut tarkastuksella vaadittujen tietojen toimittamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että yrittäjä oli toiminut törkeän huolimattomasti. Hänen terveydentilansa otettiin kuitenkin huomioon päiväsakkojen määrässä.

Kolumni Kirjoittaja on koulutuspäällikkö ja kouluttaja, joka toimii oman toimensa ohella muun muassa Ammattipätevyyskouluttajat ry:n puheenjohtajana Sakari Kaikkonen sakari.kaikkonen@liikenneakatemia.fi

Koulutus, haaste kuormaja linja-auton kuljettajille Kuorma- ja linja-autonkuljettajien koulutusvelvoitteet kiristyvät kaiken aikaa millä tahansa mittarilla mitattuna. Koulutustarve jo pelkästään lakisääteisten koulutusten osalta tuo haasteita kuljettajille ja yrittäjille, koska koulutusten suorittaminen näyttää jäävän suurella osalla käytettävissä olevan suoritusajan loppupäähän. Pelkällä voimassa olevalla ajokortilla ei kevytkuorma- tai kuormaautoa voi kuljettaa 10.9.2014 jälkeen eikä linja-autoa 10.9.2013 jälkeen. Yrittäjä tai työntekijät, jotka ajavat vaikka vain satunnaisesti yrityksen ajoneuvoja (hakevat esim. tukusta tavaraa tai ajavat kuormaautolla muuta kuin henkilökohtaista ajoa) joihin tarvitaan C1-, C-, D1- tai D-luokan ajokortti, kuuluvat myös pakollisen koulutusvaatimuksen piiriin. Sillä ei ole vaikutusta onko henkilö asentaja, kauppias tai vaikkapa varastomies. Poikkeukset koulutusvelvoitteeseen ovat erittäin marginaaliset. Esimerkiksi linja-autoa ei saa tyhjänäkään siirtää ilman ammattipätevyyttä, jos linja-auto ei ole oma tai on yrityksen/yhdistyksen nimissä. Edellä mainittujen asioiden vuoksi kuljettaja ja työnantaja voivat joutua suurien haasteiden ja ongelmien eteen, jos koulutuksia ei hoideta järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Ammattipätevyysjatkokoulutuksen osalta kehitys on erityisen huolestuttavaa. Ensimmäisten vajaan viiden vuoden aikana koulutuspäiviä rekisteröitiin reilut 200 000 kpl ja vajaan kahden vuoden kuluttua rekisteröintejä pitäisi olla tehtynä 500 000 - 600 000 kpl, jotta kaikki nykyiset ajot saataisiin hoidettua. Keväällä arvioitiin ja eläteltiin toiveita, että koulutustahti kiihtyy, jotta vuoden 2014 (linja-autonkuljettajilla 2013) syksyllä ei syntyisi valtavia ongelmia. Koulutustahti on kuitenkin pysynyt rauhallisena syksyn alussa, eli ongelmat tulevaisuudessa ovat tällä menolla valtavat. On hyvä muistaa, että koulutuspäivien käymisen ajankohdalla ei ole merkitystä tulevan ammattipätevyyskortin tai merkinnän voimassa oloon, kun merkintä haetaan aikaisintaan 6 kuukautta ennen määräajan umpeutumista. Kuljettajien, jotka ovat saaneet D1-/D-ajo-oikeuden 10.9.2008 jälkeen tai C1-/C-ajo-oikeuden 10.9.2009 jälkeen, tulee suorittaa perustason ammattipätevyyskoulutus (140 tuntia tai 280 tuntia), jos kuljettaja ajaa muuta kuin henkilökohtaista ajoa. Koulutuksen laiminlyönti aiheuttaa rangaistusseuraamukset ajoneuvon kuljettajalle sekä ajoneuvon luovuttaneelle henkilölle. Uuden ajokorttilain voimaantulon 19.1.2013 jälkeen kuorma-auton C-ajokortin ajaminen alle 21-vuotiaana edellyttää 280 tunnin perustason koulutuksen käymistä. Linja-auton ajokortin ikärajoihin tulee uudistuksessa myös muutoksia. RASKASSARJA • 29


Valitse viisaasti VARMISTA VOITELU!

Vetokytkimissä NYT automaattirasvari vakiona. OVH Asenna myös vanhoihin 54€ vetokytkimiin.

KATSO

www.tav.fi

OM ERIN

NOPEUTA HUOLTOA VALITSE VALMIS SERVOMEKANISMI TAV100 Mekanismi TAV50 Vetokytkimeen

TAV100S Servomekanismi TAV50SR Vetokytkimeen

AIN YYS TÄV KES

TUS

ULU EN K

S E R V O

30 • RASKASSARJA

TAV100D Dollymekanismi TAV50D Vetokytkimeen

D O L L Y

TAV100DS Dollyservomekanismi TAV50DSR Vetokytkimeen

D O L L Y

S E R V O


PAINEILMAKÄYTTÖINEN JARRUNIITTAUSKONE

1.290 €

• Kestävä yksinkertainen rakenne • Pöydälle asennettava malli • Mukana 6,35 ja 8 mm irroitus- ja niittaustuurnat • Varustettu turvakatkaisijalla • Ey-hyväksytty

Hyvää palvelua raskaan kaluston varaosaliikkeissä ja korjaamoissa!

JARRUHIHNASORVI • Myös 10” hihnoille

Valmistuttaja: Osa-Ratas Oy Myynti: Raskassarja-jäsenliikkeet

www.raskassarja.fi

OSARATAS

675 €

OSA-RATAS Oy Teollisuuskatu 7, Tornio

Puh. 016-445 707

Kai Siren otti puunkuormauksen Suomen mestaruuden

Rahtareiden ajotaidot punnittiin Tampereella

Puunkuormauksen Suomen mestaruuskamppailu käytiin perjantaina 31.8. Jämsässä Finnmetko -messuilla ennätyssuuren yleisön kannustuksella. Äärimmäisen tiukan kilpailun voitti yhden sekunnin turvin Kai Siren Pornaisista ajalla 5.37. Hopeasijalle tuli Pekka Villman Viitasaarelta (5.38) ja pronssin kahmaisi Kari Heinonen Savonlinnasta (5.43). Kai Sirenin on voittanut mestaruuden aiemmin vuosina 1999, 2005, 2007 ja 2008. Puunkuormauksessa kilpaillaan tukkikuorman kuormaamisessa puutavara-autoon. Paremmuuden ratkaisee tehtävään käytetty aika ja kuormaamisen virheettömyys. Puunkuormaajamestarikiertueen alkukilpailuihin osallistui tänä vuonna täsmälleen 1000 henkilöä. Alkukilpailut järjestettiin 27 paikkakunnalla. Suomen mestaruudesta kilvoitteli alkukilpailutulosten perusteella 12 osanottajaa, joista viisi lääninmestaria ja seitsemän parasta aikojen perusteella. Alkukilpailujen yhteydessä ratkesi yli 60-vuotiaiden veteraanien Suomen mestaruus. Mestari on Veijo Tulkki Virojoelta ajalla 6.40. Naisten mestaruus ratkottiin samoin alkukilpailujen yhteydessä ja ykkössijan saavutti Kaisu Ajopelto Lappajärveltä ajalla 7.26.

Rahtarit ry:n 36. SM Ajotaitokilpailu käytiin Tampereen Sarankulmassa heinäkuun lopulla erinomaisissa kesäolosuhteissa. Kilpailussa mitattiin raskaiden ajoneuvojen kuljettajien ajoneuvon käsittelytaitoa erilaisilla tehtävillä. Tehtävät edellyttivät hyvää arviointikykyä ja ajoneuvonkäsittelytaitoa. Ajotaitokilpailu ei ole vauhtilaji, vaikka ajosuorituksen aika mitattiinkin. Kokonaisuuteen liittyy myös kirjallinen koe, jossa on ammattikuljettajien työhön oleellisesti liittyviä kysymyksiä. Ajotaitokilpailussa on neljä sarjaa ajoneuvotyyppien mukaan. Sarjat ovat kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunuyhdistelmä ja täysperävaunuyhdistelmä. Alueellisten karsintakilpailujen perusteella jatkoon oli selvinnyt noin 90 osallistujaa. Kilpailun johtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Tiainen ja ratamestareina Ove Blomqvist, Jari Lehti sekä Matti Tikkala olivat laatineet kolme toimivaa rataa, joista yhdellä ajettiin kuorma- ja linja-autoilla, toisella perävaunuyhdistelmillä ja kolmannella täysperävaunuyhdistelmillä.

TULOKSET: Kuorma-autosarja 1. Rahkola Juha, Kalajoki 2. Kiuru Timo, Imatra 3. Winqvist Harry, Vantaa 4. Nylander Satu, Koria 5. Haikara Petri. Raahe Linja-autosarja 1. Suorsa Jari, Järvenpää 2. Sulin Timo, Jokela 3. Punkero Jaakko, Kurikka 4. Westermark Krister, Kulloonkylä 5. Nokkala Risto, Veneranta Puoliperävaunusarja 1. Tiilola Timo, Hyvinkää 2. Rautalin Mikko, Tottijärvi 3. Hyppönen Niko, Ylämylly 4. Viitikka Ari, Ristiina 5. Ahtiainen Jyrki, Nousiainen Täysperävaunusarja 1. Korpelainen Jyrki, Majavesi 2. Hötti Janne, Kuopio 3. Manninen Jorma, Hirvensalmi 4. Rahkola Vesa, Kalajoki 5. Sikkara Tero, Huuvari

RASKASSARJA • 31


Scanian Young European Truck Driver 2012 -kilpailu päätökseen

KUVA: SCANIA

Irlannin Gabriel Warde nousi voittajaksi

I

rlantilainen Gabriel Warde voitti Scanian järjestämän Young European Truck Driver 2012 (YETD) -kilpailun. Toiselle sijalle tuli Dmitrey Semenov Venäjältä ja kolmanneksi Stephen Lacombe Ranskasta. Suomen Janne Hötti selvitti tiensä puolivälieriin 18 parhaan joukkoon, mutta sitten tie nousi pystyyn. Lähes 10 000 katsojaa seurasi YETD-finaalia lauantaina 8. syyskuuta Södertäljessä, Ruotsissa. Gabriel Warde kruunattiin Södertäljessä Euroopan parhaaksi nuoreksi kuljettajaksi ja hän palasi Irlantiin mukanaan kilpailun pääpalkinto, 100 000 euron arvoinen R-sarjan Scania-kuorma-auto. Finaalissa Warde kukisti 23 taitavaa, eurooppalaista nuorta ammattikuljettajaa, jotka olivat voittaneet maansa kansalliset YETDkilpailut. Tämä oli toinen kerta, kun irlantilainen maitoauton kuljettaja oli mukana maansa edustajana YETD-finaalissa. – Tunsin vahvasti, miten jännitys helpotti kilpailun jälkeen ja tuntuu todella hyvältä olla maaliviivan tällä puolella, totesi Warde heti finaalin jälkeen. – Vain yksi kilpailijoista voi sanoa olevansa paras nuori kuorma-autokuljettaja Euroopassa, 32 • RASKASSARJA

mutta mielestäni kaikki 24 kilpailijaa voivat kutsua itseään voittajiksi, Scania Corporate Relationsin johtaja Erik Ljungberg sanoi kilpailun jälkeen. Alkukilpailujen jälkeen 24 kuljettajasta 18 jatkoi puolivälieriin, joukossa Suomen Janne Hötti, joka oli sijalla 9. ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen. Jokaisessa kuudessa puolivälierässä kilpaili samanaikaisesti kolme kuljettajaa, joista vain yksi pääsi jatkoon. Janne Hötin kanssa kilpailivat hollantilainen Martijn Otter ja sveitsiläinen Ernst-Jan Nyffeler, joka lopulta voitti erän. Janne Hötti sijoittui jaetuille sijoille 7. – 18. Loppukilpailun ensimmäisessä tehtävässä, jossa peruutettiin ajoneuvo sisään ja ulos “autotallista” ja pysäköitiin se tarkasti, Gabriel Warde sai vastaansa Itävallan David Duskanichin ja Belgian Tom Boudewijnsin. Tiukan kisan jälkeen Warde julistettiin erän voittajaksi. Semifinaalissa Warde voitti Hollannin Otterin miesmiestä-vastaan ajetussa tehtävässä, jossa isoa ajoneuvoa on osattava käsitellä pienessä tilassa. Tehtävässä kaadetaan vetoauton etu- ja takakulmilla punainen pylväs kahden sinisen pylvään välistä. Superfinaali suoritettiin kolmella

vierekkäisellä Z-kirjaimen muotoisella radalla. YETD-loppukilpailussa kilpailijoiden taitoja testattiin turvallisessa ja taloudellisessa ajamisessa, kuormansidonnassa, ajoonlähtö-tarkastuksessa sekä ajoneuvoyhdistelmän käsittelyssä. Tänä vuonna uutena kilpailuosiona oli toiminta onnettomuuspaikalla, jossa kilpailijat muun muassa joutuivat näyttämään taitojaan tulipalon sammuttamisessa ja elvyttämisessä. Scanian kuljettajakilpailussa lyötiin tänä vuonna kaikki aikaisemmat osallistujaennätykset. Suomessa kilpailuun osallistui yli 600 alle 35-vuotiasta kuljettajaa. Euroopassa yli 17 000 kuljettajaa 24 Euroopan maasta oli mukana ja maailmanlaajuisesti yli 70 000 kuljettajaa osallistui kuljettajakilpailuihin. Scanian Young European Truck Driver kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Kilpailun avulla halutaan edistää turvallista ja taloudellista ajamista. Korostamalla kuljettajan merkitystä Scania haluaa myös houkutella enemmän nuoria hakeutumaan raskaiden ajoneuvojen ammattikuljettajiksi. ■


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle

HALDEX MTC+

kuivainpatruuna 1-kammiokuivaimille MTC tulee sanoista Multi-Treatment Cartridge, joka tarkoittaa suodatinta, jossa on useita käsittelyvaiheita. Haldexin markkinoiden parhaana pidetyn 6-vaiheisen MTC+ kuivainpatruunan ”coalescent lter”- elementti suodattaa kilpaileviin kuivaimiin verrattuna 40 % enemmän hienojakoisista öljy- ja hiilivetypartikkeleista, jotka ovat haitallisia varsinkin tiivisteille sekä muille kumi- ja muoviosille. Useiden eri suodatusvaiheiden ansiosta Haldexin patruunoiden käyttöikä on pidempi ja suodatusteho säilyy paremmin, koska erikokoiset partikkelit jäävät eri suodatusvaiheisiin. Tämä MTC+ kuivainpatruuna, tuotenumero 93522, soveltuu suoraan aiemman MTC kuivainpatruunan, tuotenumero 78964, sijasta asennettavaksi.

Kysy syksyn kampanjahinta varaosamyyjältäsi!

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki puh. 010 5507 105, fax. 010 5507 195 www.motoral.

RASKASSARJA • 33


Kaikki raskaan kaluston palvelut saman katon alta!

Varaosamyynti: Puh: 010 650 3180 Avoinna arkisin: 7.30 - 17.00 Lauantaisin 9.00 - 14.00

Työn vastaanotto: Puh: 010 650 3112 Avoinna arkisin 7.30 – 16.00

Monipuolinen raskaan kaluston korjaamo ja varaosaliike pääkaupunkiseudulla! Hakkilankaari 4, 01380 Vantaa, Finland puh: 010 650 300, fax: 010 650 3185 E-mail: info@suomenkuljetuslaite.fi

www.suomenkuljetuslaite.fi

0207 119 862 0207 119 877

34 • RASKASSARJA


Kulutuskäyttäytymisessä on eroja – Millaisia eroja huomaatte kulutuskäyttäytymisessämme, kun vertaamme tätä päivää viidenkymmenen vuoden takaiseen aikaan, professori kysyi opiskelijoilta kauppakorkean luennolla. – Viisikymmentä vuotta sitten luultiin, että tuhlaaminen on lopetettava silloin kun rahat loppuvat, kuului takarivistä.

Todella viisas koira Toiveista totta Reiska suuntasi suoraan baaritiskille, heitti ison kassinsa tiskille ja tilasi oluen. Baarimikko ihmetteli oudosti liikehtivää kassia ja kysäisi: – Anteeksi, mutta minun on pakko kysyä. Mitähän sinulla mahtaa olla tuossa kassissa? Reiska kertoi hymyillen, että kassissa on 30 senttiä pitkä muurahainen. Baarimikko ei tietenkään uskonut. Reiska avasi kassinsa ja siellä oli kuin olikin 30-senttinen muurahainen. – Mistä ihmeestä olet tuollaisen otuksen saanut? – Kassissa on myös taikalamppu, joka täyttää toiveita. Lampun henki antoi minulle tämän muurahaisen. Baarimikko innostui ja kysyi, että voisiko hänkin esittää toivomuksen? – Kyllähän se käy, Reiska vastasi ja nosti lampun baaritiskille. – Toivon kymmentä miljoonaa dollaria, baarimikko huokasi. Hetken kuluttua baariin alkoi rynnätä poliiseja oven täydeltä. Poliiseja tuli lisää ja lisää ja lisää... – Mitä ihmettä tämä on? Pyysin kymmentä miljoonaa dollaria, ja tänne ryntää valtava lauma pollareita. – Ikävä kyllä lampun henki on huonokuuloinen. Vai luulitko tosiaan, että toivoin 30-senttistä murkkua.

Kolmen kilometrin arvoitus Savolaisukko seisoi tien reunassa kilometripylvään kohdalla, jossa oli numero kolme. Auto pysähtyi ukon viereen, ja kuljettaja kysyi: – Mihinkähän tästä mahtaa olla nuo kolme kilometriä? – Eiköhän tuo liene ihan joka suuntaan, ukko tokaisi.

Murretutkimusta Turussa Tamperelainen kielitutkija oli tullut Turkuun tutkimaan paikallista murretta. Hän päivysti lähiömarketin ovella ja saikin tutkimuksensa ensimmäiseksi kohteeksi eläkeläismiehen, jolta voisi saada arvokasta murretietoa. – Sanotteko te täällä Turussa, että minä kuolin, vai mää kuolisin? – Kyl me tääl piretään turpamme kiinni, kun ollaan kualtu, ukkeli tuhahti.

– Meidän koiramme Musti on todella viisas. Joka aamu se menee ulos ja tuo päivän Hesarin keittiön pöydälle. – Mitäs ihmeellistä siinä nyt on. Moni muukin koira tekee saman. – Enpä usko. Me emme ole koskaan tilanneet Hesaria.

Autoa tutkimassa Kaveriporukka tarkastelee Masan parisen viikkoa sitten ostamaa autoa. – Annatko vaimosikin ajaa tällä? – En tietenkään. Lommot olivat siinä jo silloin kun ostin tämän.

Kaksi mahdollisuutta Miehillä on usein kaksi syytä roikkua baareissa sulkemisaikaan saakka. Joko heillä ei ole vaimoa, jonka luokse mennä. Niin, tai sitten on.

Tiedätkö? 1. Montako arkkia on pakka? 2. Kuka on Italian pääministeri? 3. Minä vuosina kieltolaki oli voimassa Suomessa? 4. Mitä toista nimeä vanha kansa käytti kuparista? 5. Kuka tuli Jorma Kääriäisen jälkeen Agents-yhtyeen solistiksi? 6. Onko koppelo naaras- vai urosmetso? 7. Missä kaupungissa on Teivon ravikeskus? 8. Paljonko Jukka Kuoppamäki täytti tämän vuoden syyskuussa? 9. Mikä on maailman kalleinta kahvia? 10. Monenneksiko suurin Inari on Suomen järvistä? Vastaukset sivulla 38

Pelimiehet

RASKASSARJA • 35


Syksyn sateet kastelevat, Sievin jalkineilla pysyt kuivana! GT 60

Light Boot Olive S4

38-12886-463-75M

133,-

95-51010-113-95O

60,-

GT3 XL S2

47-52802-103-70M

134,-

Saatavana useimmista Raskassarja-ketjun jäsenliikkeistä.

Hinnat nto sis. alv. 23%

Nimitykset Koivunen Oy

Motoral Oy

Kevyen ja raskaan ajoneuvokaluston rengasliiketoiminnoista on muodostettu oma osasto 1.9.2012 alkaen. Osastopäälliköksi on nimitetty Matti Ahokas, joka aiemmin on vastannut tuotepäällikkönä henkilöautojen rengas- ja vannekaupasta.

Toni Hovi, 40, on aloittanut raskaan kaluston tuotepäällikkönä 13.8.2012 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin raskaan kaluston eri tehtävissä Volvo Truck Center Vantaalla, Raskone Oy:ssä, Konekesko Oy:ssä ja viimeksi Trailcon Oy:ssä.

Mateko Oy

PostenNord

SKAL Suoritealat ry

Autoteknikko Jari Seppä (51) on nimitetty aluemyyntipäälliköksi. Sepän päävastuualueena on JCB-maarakennuskoneiden myynti eteläisimmän Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun alueella. Seppä on toiminut vuodesta 1988 kuormaautokaupan eri myyntitehtävissä, viimeksi Veho Hyötyajoneuvojen Vantaan toimipisteessä Sisu kuorma-automyyjänä.

Henrik Holm (52) on nimitetty PostNord-konsernin Logistiikka-liiketoiminta-alueen uuden Road Freight, Air & Ocean -yksikön johtajaksi. Hän vastaa yhtiön koti- ja ulkomaisen kappaletavaraliiketoiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta. Holmilla on yli 30 vuoden kokemus kuljetusalalta Pohjoismaissa. Hän on toiminut viimeksi liiketoiminnan kehitysjohtajana EDI-Soft AS:llä.

SKAL Suoritealat ry:n toimitusjohtajaksi on nimitetty valtiotieteen maisteri Robert Nyman (49) Helsingistä. Nimitys astui voimaan 19. syyskuuta. Toimitusjohtaja Antti Seppälä siirtyy eläkkeelle 1.1.2013 alkaen. Nyman on toiminut johtajana SKAL Suoritealat ry:ssä vuodesta 2011. Sitä ennen hän toimi Suomen Säiliöautoliiton toimitusjohtajana sekä If-vahinkovakuutusyhtiössä asiantuntijana.

36 • RASKASSARJA

Raskasvaraosa Oy Jouni Sihvonen on aloittanut raskaan kaluston varaosamyyjänä elokuun alussa. Sihvosella on 21 vuoden kokemus raskaan kaluston varaosamyynnistä tukku- ja vähittäiskaupassa.


• Taukopaikka • Ruotsalaisfirma

Hitlerin tervehdys

HE

AT

KUR

NR

Tämän lehden tekijä

I

kaasu ahdinko

veritauteja

Lapin poikia

katSillie merkki kaisut elak h Pohjanmaan kaupunki jä eli ytt ffrey ä N eo G Olen ranskalainen ystävätär

palelen

NORDIN

Saksan alue

staagi

tanssi

paha tunne

väite

Rikoslehti

mauste

e

äll

etä

pysäkki Nokiapomo

MAKEAN YSTÄVÄT

tutkielmat

KANERVATYTTÖ EPÄMIELLYTTÄVIÄ TUNTEITA

-valta

Auto Tuire +suku

MAIJA

sorsalintu

Liian paljon töitä K

vesilintu ruohokasvi

i

kansa

märkä reitti

LENA

kiipiäkasvi

JUDOMATTO RASKAITA KANTAA

Norj. vuono

Täällä Pohjan tähden alla

ä

lm

e vilj

Maureen

yäk

kk

n Mu

AP

nainen Mäen hahmo

Laulaja Brooks

F1rata

naara

Ne

Tutk. laitos

loppusana

Majakka

a

rm

Jo

Olen sairas

Johanna

t

inu

-ke

ANSA

Sivujoki R. MALM

Ristikon ratkaisseiden kesken arvomme 35 € lahjakortin RK–ryhmän jäsenliikkeisiin. Ratkaisut 26.10.2012 mennessä osoitteeseen: RASKASSARJA, Rydöntie 24, 20360 TURKU

Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka

RASKASSARJA • 37


Turboahtimet maalta merelle Tammer Diesel Oy Alkuperäisvalmistajien

uudet turboahtimet kaikenlaiselle kalustolle! Kuvassa: Holset HX40-turboahdin tehoille 245-330hv.

www.tammerdiesel.fi

Reissussa Ruotsissa?

Edellisen ristikon ratkaisu E

H

L

T

O

K I

S

A

A

E

T

A

L

U S

O V

E

T

A

L

U T

P

T

O

S

I

K A

I N

R

A

E

K O Y

L

K I

N A

K

I

R

A

N T

I

I

N

I

N A

E Ä

T Y E

S

S

R

U

H

U O K A

I

L

U

H

U M U

U M E

A

T

L

Y

T

J

A

J

A

A

L

I

N

A

A

K A

R

A

U L

V

Ä

A

A

A

T

D A

M

S

T

A

E

O N A

I

L

O T

A

S

I

T

A

R

L

I

L

S

I

H

T

I

N A

N

I

R

A

I

N A

T

Ä

T

E

A

R

A

A

K A

R

M A

K Y

L

J

Y

S

O

I

I

T

I

K O T

I

O S

A

T

A

T

A

A

S

T

I

B

O

S

E

S A

A

I

L

A

G

A

R

N U O R

I

A

T

N A

T

P

U U S

K A I

T

A

A

N I

E

R

R

O R

M A

A

K A

I

K A

L

S

A

A

T

Onnea voittajalle! 35 euron lahjakortin Raskassarja-ketjun jäsenliikkeisiin voitti: Esa Auranen, Kukkila 38 • RASKASSARJA

Jouset ja jarrut vetoautoon ja perävaunuun, myös henkilöautoihin. Iso varasto, nopea palvelu. Jouset joka lähtöön tilauksesta ja piirustusten mukaan. Asko Tolppanen, Valbo, SVERIGE Puh. 99046-26-32059, auto 070-3252059 Fax. 99046-26-32125

I T

T

N A

E

R

A

K I

K E

I

L T

S

A

R

L

I

U K

A

K I

L

P

P

S

M O L

A

N A A

I

E

S

T

U

Kun remontti yllättää, käänny ammattilaisen puoleen, SUOMEKSI.

Vastaukset sivun 35 kysymyksiin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 000 arkkia. Mario Monti. Vuosina 1919–1932. Vaski. Vesa Haaja. Naarasmetso. Tampereella. 70 vuotta. Sivettikissakahvi eli Kopi Luwak. Kolmanneksi suurin.


RASKASSARJA • 39


Teollisuuskatu 12, Iisalmi

Paljetie 1, Rovaniemi

p. 017-767 0365

p. 016-345 252

Teollisuuskatu 7, Tornio

Sorsasalontie 3, Kuopio

p. 016-445 707

p. 0424 9400 50

Rovaniemi Lentoasemantie 10

Konetie 3, Oulu

p. 0424 9400 40

p. 0207 289 818

Tornio

BOSCH CAR SERVICE

Oulu

Pohjolantie 10-12, Kauhajoki

Paalukatu 8, Lappeenranta

p. 0207 119 862

p. 05-4161 800

Ikaalisten Autovaruste Oy

ORIGINATOR OY

Iisalmi

Sammonkatu 4, Ikaalinen

Alhonkatu 2, Lahti

p. 03-457 110

p. 03-468 2400

Kauhajoki Ojantie 10, Pori

p. 02-6341 600

Keskuojankatu 18, Tampere

p. 03-3140 3140

Hämeentie 37, Forssa

p. 03-422 0722, 422 5722

TURUN RASKAS KALUSTO OY

Rydöntie 24, Turku

p. 02-2386 333

Pori

Kuopio Joensuu

Ikaalinen

Kaupinkatu 5, Kouvola

Tampere Lappeenranta Lahti Forssa Kouvola Turku Vantaa

p. 05-312 1900

Jännekuja 6, Vantaa

p. 0293 400 400

Raskaan kaluston varaosapalvelua kautta maan

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.