Raskassarja 2012-5

Page 1

n:o 5/2012 marraskuu

painos 24 500 kpl

Kuljetusala ei halua rikkidirektiivin maksumieheksi Urakkakilpailuihin jälkiasennettavilla puhdistusjärjestelmillä RASKASSARJA • 1


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle Knorr-Bremse paineilmajarrujen osat Knorr-Bremse on maailmanlaajuisesti johtava jarru- ja ohjausjärjestelmien valmistaja. Kaikki suuret hyötyajoneuvovalmistajat käyttävät Knorr-Bremse –järjestelmiä. Käytä vain alkuperäislaatuisia Knorr-Bremse-varaosia, joiden laatu, luotettavuus ja korkea käyttöikä on taattu.

Schomäcker lehti- ja parabelijouset Lehti- ja parabelijousien valmistaja, joka on erikoistunut myös akseli- ja autoteollisuuden tuotteisiin.Yhteistyötä mm. BPW:n, SMB:n lisesti myös sekä ArvinMeritorin kanssa sekä toimittajana luonnollisesti jälkimarkkinoilla. Schomäcker tuottaa yli 3 000 mallia lehti- ja parebelijousia yli 50 maahan.

O.M.P.Vesipumput Ensiasennusvesipumput ja korjaussarjat Euroopan suurimpiin kuuluvalta valmistajalta. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu yli 600 vesipumppua. Laatuun luottavat useat suuret ajoneuvovalmistajat.

Airtech Ilmajouset Ilmajousien valmistusta lähes 40 vuoden kokemuksella. Täydelliset ilmajouset sekä nosto- ja hyttipalkeet saatavana lähes kaikkiin kuorma- ja linja-autojen sekä perävaunujen ilmajousistoihin.

2 • RASKASSARJA

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki puh. 010 5507 105, fax. 010 5507 195 www.motoral.


Raskaan kaluston paRhaat palat!

JÄÄHDYTTIMET

MOOTTORIN OSAT

kYTkINpAkETIT

TIIvISTEET

pAkOpuTkISTOT

LAAkERIT

SuODATTIMET

Maahantuoja ja tukkumyyjä:

Malminkaari 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki Puh. 010 650 11, fax 010 6501 314 Sähköposti: cv@koivunen.fi Internet: www.koivunen.fi


• Pääkirjoitus •

L

Pieniä valonpilkahduksia

iikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen totesi SKAL:n logistiikkaseminaarissa, että polttoaineveron palautusjärjestelmän toteuttamiseen on poliittista tahtoa. Se on jo pieni valonpilkahdus kuljetusalalle, joka odottaa malttamattomana jonkinmoista vetoapua yhteiskunnalta. Liikenne ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esitti isoja muutoksia ajoneuvojen painoihin ja mittoihin. SKAL älähti, koska kuljetusyrityksiä ei kuultu ja yrittäjät pakotetaan liian suuriin investointeihin. Mitta- ja massamuutosesitys taisi mennä osittain metsään, mutta se oli kuitenkin askel todellisten tekojen suuntaan. Esitystä hieman sorvaamalla mitatkin voitaneen saada kaikkia osapuolia tyydyttäväksi kompromissiksi. Harmaa talous on jo vuosia rassannut kuljetusalaa. Liikkuvan poliisin väliraportti kertoo, että harmaan talouden torjunta kuljetusalalla on otettu tosissaan. Toivon mukaan tehokas torjuntatyö jatkuu tulevaisuudessakin, ja Suomesta tulee pikkuhiljaa malliesimerkki, jota harmaan talouden harjoittajat alkavat karttaa.

Ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi: 1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS - 4 -akselinen kuorma-auto 32 t ➔ 35 t - 5 -akselinen kuorma-auto 38 t ➔ 42 t - 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) ➔ 68 t - 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) ➔ 76 t - 4 -akselisen auton siltasääntölievennys - Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys 2. KOKONAISMASSOJEN 5 V:N VÄLIAIKAINEN KOROTUS (hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi) - 2 -akselinen kuorma-auto 18 t ➔ 20 t - 3 -akselinen kuorma-auto 26 t ➔ 28 t - kuorma-auton 3-akselinen teli 24 t ➔ 27 t - 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t ➔ 64 t

A J R A S S H A K Jari Malm

S A R

Seuraava Raskassarja ilmestyy 25.1. 2013. Ilmoitusaineiston viimeinen jättöpäivä on 4.1.2013.

A J AR

Hyvää Joulua! t: toimitus

AS

S S KA

RASKASSARJA

ISSN 0789–8428

Painos: 24 500 kpl Päätoimittaja: Jari Malm Julkaisija: Finnish RK–Group Oy Rydöntie 24, 20360 Turku Puh: 02 2384 223 ja 0400 562 411 Sähköposti: toimitus@raskassarja.fi Sivunvalmistus: Rota–Mainos Oy, Turku Painopaikka: UPC-Print, Vaasa Ilmoitushinnat: Sisäsivut 4–väri 1,65 €/pmm, alv 0% Hintoihin lisätään alv 23%

4 • RASKASSARJA

3. KORKEUDEN LISÄYS - 4,2 m ➔ 4,4 m

Teksti ja kuva: JARI MALM

allituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esitti marraskuun toisella viikolla, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. SKAL reagoi välittömästi kannanotollaan, jossa todettiin, että esitys on tehty poliittisin päätöksi ammattilaisia kuulematta ja asiaa kunnolla tutkimatta. Kuljetusyrityksistä yritetään hätäisesti tehdä epäonnistuneen rikkidirektiivin maksajia pakottamalla toimiala investointeihin, joihin ei ole taloudellisia resursseja. Ministerityöryhmä perusteli esitystään Suomen kilpailukyvyn edistämisellä, liikenteen ympäristöpäästöjen vähentämisellä ja logistiikkakustannusten alentamisella. Esityksen mukaan tulossa olisi pysyviä ja väliaikaisia korotuksia. Väliaikaisilla korotuksilla tasoitettaisiin kuljetusalan yritysten investointeja pidemmälle ajalle. Esityksen mukaan suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saisi jatkossa olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Ajoneuvojen suurin sallittu korkeus nousisi 4,4 metriin. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan jo ensi vuoden alkupuolella. Voimaantulo edellyttää kuitenkin asetusmuutosta ja EU:n komission hyväksyntää. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten mukaan isompien ja raskaampien ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä. Liikenneviraston arvioiden mukaan logistiikkakustannusten säästöt olisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonaa euroa ja kasvaisivat tämän jälkeen noin 200 miljoonaan


Tulivatko kuljetusyrityksille lankeavat kustannuksen laskelmiin mukaan?

Ministerityöryhmä linjasi mittoja ja massoja ammattilaisia kuulematta

Kuljetusyrittäjistä rikkidirektiivin maksumiehiä euroon vuodessa. Laskelmissa on otettu huomioon massamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset liikenneverkolle. VTT:n selvitysten mukaan päästökustannukset vähenisivät. SKAL:n mukaan on todennäköistä, ettei laskelmissa ole huomioitu kuljetusyrityksille aiheutuvia kustannuksia. Kuljetusyritysten kustannukset syntyisivät nopeutetuista investoinneista, kaluston teknisistä lisävaatimuksista sekä muuttuvien kustannusten noususta. Laskelmien suurena puutteena voidaan pitää myös sitä, että läheskään kaikissa kuljetuksissa ei pystytä hyödyntämään edes nykyisiä maksimipainoja.

SKAL muistuttaa myös, että 76 tonnin linjaus asettaa kovat vaatimukset tiestömme kunnolle. Liikenneturvallisuus kärsii ja onnettomuusriski kasvaa ilman mittavia tieinvestointeja ja tehokkaampaa tienhoitoa. Korkeuden korottaminen 4,4 metriin sekä suuremmat kokonaispainot eivät ole mahdollisia valtakunnallisesti koko tie- ja katuverkostolla eikä lastaus- ja purkupaikoilla. Kannanostossaan SKAL vaatii maltillisempaa linjaa. Se on esittänyt välitöntä massojen korottamista 60 tonnista 64 tonniin 7-akselisille yhdistelmille sekä kokeilujen käynnistämistä 8- ja 9-akselisten yhdistelmien osalta. Sillä ta-

voin saataisiin kokemusta raskaampien ajoneuvoyhdistelmien käytöstä ja niiden soveltuvuudesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Vain siten voitaisiin rakentaa kestävä säädöspohja ja saavuttaa ajoitukseltaan ja määrältään järkevät investoinnit toimialalle. SKAL suhtautuu epäilevästi myös ministerityöryhmän lupaamiin aleneviin päästökustannuksiin ja toteaa, että näkemättä laskelmia säästöjä on mahdotonta arvioida. ”Jos päästökustannuksilla tarkoitetaan rikkidirektiivin tuomia lisäkustannuksia kansantaloudelle, on ilmeistä, että suomalaisesta kuljetuselinkeinosta tehdään maksajaa huonoille päätöksille.” ■ RASKASSARJA • 5


Liikkuvan poliisin kuljetusalan harmaan talouden torjuntaprojektin väliraportti:

Pelissä sääntöjen mukaan tai pelistä pois

S

uomalaisten kuljetusyritysten on vaikea kilpailla, kun osa kuljettajista on niin sanottuja keikkakuskeja, jotka saavat korvauksen pimeästi ilman työnantajan tai työntekijän velvoitteita. Kotimaisia yrittäjiä rassaavat kuitenkin eniten Baltiasta ja Venäjältä tulevat laittomat kuljetuspalvelut, joissa käytetään ulkomaista halpatyövoimaa. – Valvonnassamme Satakunnassa tuli esille muun muassa virolainen kuljettaja, joka esitti työsopimuksen, minkä mukaan hänelle maksetaan 320 euroa kuukaudessa ja päivärahat, kertoo kuljetusalan harmaan talouden torjuntaprojektin vetäjä komisario Antti Koskela liikkuvasta poliisista. – Suomalaisten yrittäjien on mahdotonta kilpailla samoista kuljetuksista, jos kotimaan kuljetuksissa ei makseta Suomen työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kuten lähetetyille työntekijöille kuuluisi maan sisäisissä ajoissa. Asian tutkiminen on mahdollista, koska virolaisella yrityksellä on suomalainen emoyhtiö. Harmaan talouden toimintasuunnitelman mukaan liikkuva poliisi kerää tietoa kuljetusrikollisuudesta erikseen perustettuun ilmiörekisteriin. Rekisteriin syötetty tieto analysoidaan, jolloin valvontaa voidaan suunnata ja tutkintaa keskittää tiettyihin kohteisiin. Tiedon välittäminen rikkomuksista muun muassa liikenneluparekisteriin ja työsuojelupiirille riskiyritysten kartoittamiseksi on erittäin tärkeää.

6 • RASKASSARJA

Kuljetusrikollisuuden torjunta kuuluu Liikkuvan poliisin strategiaan, jossa liikennevalvonnan ydintehtävän ja hälytystehtävien lisäksi valvotaan kaikkea muutakin rikollisuutta ns. Road Policing Activities -ohjelman mukaisesti. Harmaan talouden projektin tavoitteena on ennalta estää epätervettä kilpailua kuljetusalalla, joka on hyvin pääomavaltainen ja kilpailtu ala. Kuljetusalalla eniten epätervettä kilpailua aiheuttavat niin sanotut pimeät kuljetukset ja kuljettajat, laiton kabotaasi, halpatyövoima ja velvoitteiden laiminlyönnit. Pi-

meät kuljetukset ajetaan joko ilman liikennelupaa tai maksamatta veroja. Harmaan talouden torjunnan raskaassa liikenteessä ja RPA -strategian painopisteet ovat: Vero- ym. velvoitteiden laiminlyönti, luvaton liikennöinti, anastetut ja verottamattomat ajoneuvot, salaakuljetus ja lastien anastukset sekä lievemmin verotettu polttoaine ja alivakuuttaminen. Painopisteitä ovat myös ajopiirturien manipulointi ja asiakirjojen väärennykset, laiton maahantulo ja työsyrjintä sekä liiketoimintakieltoon ja ulosottoperintään määrättyjen henkilöiden seuranta. ■

Harmaan talouden torjunta Väliraportin saldo valtakunnallisesti rikosnimikkeittäin eriteltynä ajalta 1.1.-10.10.2012.

Päärikosnimikkeet (harmaa talous), kpl Luvaton liikennöinti 30 Väärennys 106 Paljastinlaiterikkomus 34 Rekisterimerkintärikos tai väärä vakuutus 9 Työsyrjintä tai luvaton ulkomaalainen työvoima 8 Veropetos 16 Liiketoimintakiellon rikkominen 3 Työeläkemaksuvakuutuspetos 3

Muut rikkomukset, kpl Ajo- ja lepoajat Ylikuormat Epäkuntoinen ajoneuvo Kuorman mitat ja sidonnat

5753 2728 859 1871


Diagnostiikka, Osat ja Huollot hyötyajoneuvoille

Jatkuvasti ajossa. Luotettava tapa pitää ajokalusto tuottavana. u ajoneuvojärjestelmien diagnosointia ja huoltoa u luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita u ensiasennuslaatua u oikea hinta-laatusuhde u ammattilaisen valinta Kaikki alkuperäistä Bosch-laatua.

www.bosch.fi

RASKASSARJA • 7


Logistiikan kilpailukykyä puntaroimassa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm (Suomen Yrittäjät), puheenjohtaja Ahti Myllys (SKAL), yksikönpäällikkö Tero Jokinen (liikenne- ja viestintäministeriö), puheenjohtaja Arto Satonen (liikenne- ja viestintävaliokunta), Senior Vice President Staffan Herlin (Finnlines) ja liikennepäällikkö Riku Vainio (Kuljetusliike Taipale Oy).

SKAL:n logistiikkaseminaari pohti Suomen kilpailukyvyn palauttamista

Logistiikkasopassa on monta hämmentäjää Teksti ja kuva: JARI MALM

M

arraskuun alussa pidetty SKAL:n logistiikkaseminaari nosti esiin logistiikan merkityksen Suomen kilpailukyvylle. Logistiikkasopassa on monta hämmentäjää ja kirpeitä mausteita riittää. SKAL:n puheenjohtaja Ahti Myllys totesi kirpeistä mausteista, että lopullisen päätöksen viipyminen mitoista ja massoista on hämmentänyt ammattikuntaa. Kuljetustukien leikkaus saisi jo loppua. Hämmennystä on aiheuttanut myös liikkuvan poliisin lakkauttaminen, ja kabotaasi puhuttaa koko Eurooppaa. – Järjestöt vetävät omiin suuntiinsa ja media pyrkii dramatisoimaan asioita. Meillä on perinteisesti vahva teollisuus, joka vaatii paljon kuljetuksia. Olemmeko omalla toiminnallamme ajamassa sitä pois? – Vuoden 2008 lamassa men8 • RASKASSARJA

tiin elvytykseen. Elvytystä tarvittaisiin myös nyt, Myllys kiteytti.

teina työnseisaukset ja jäätalvet, Pursiainen totesi.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen muistutti, että kymmenen prosenttia kaikista kustannuksista on logistiikkakustannuksia. Sen pitäisi olla hallituksen keskeisiä kysymyksiä. Logistiikkasopassa toimijoita on kuitenkin paljon ja kokkien määrä on ihan mahdoton. Pursiainen toi esiin, että kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää kuitenkin hyvin. Elinkeinoelämän mielestä Suomi on maailman paras, kansainvälisissä toimituksissa olemme neljänneksi paras ja tullin toiminta on toiseksi parasta. – Lähetysten seurannassa olemme ykkösiä maailmassa, mutta sähköisen seurannan käytössä jäljessä monista muista. Täsmällisyydessä olemme vasta 15. sijalla. Siinä meillä ovat haas-

Myös Kuljetusliike Taipale Oy:n liikennepäällikkö Riku Vainio kiinnitti huomiota sähköisten palvelujen kehittämiseen. Hän kertoi, että kymmenisen vuotta sitten heidän yrityksessään jokaista kuljetusasiakirjaa käsiteltiin 27 kertaa, nyt riittää kaksi kertaa. Muuntautumiskyvystä muodostuu palveluntuottajan ketteryys. Vainio korosti, että kuljetusliike on osana koko maan kattavaa palveluverkostoa. Kun asiakas ja kuljetusyritys oppivat ymmärtämään toisiaan, yhdessä voidaan löytää kustannustehokkaita ratkaisuja. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen vakuutti, että kuljetusalan ongelmat kannattavuuden heikkenemisineen ovat tiedossa. Esimerkiksi polttoai-

neveron palautusjärjestelmään on poliittista tahtoa ja halua lisätä rahoitusta perusväylien ylläpitoon. Tosin nyt panostetaan enemmän raideliikenteeseen, mutta sen linjauksen ei tarvitse jatkua maailman tappiin. Suomalainen kilpailukyky perustuu kuitenkin tieliikenteen toimivuuteen. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm punnitsi talouden yleisiä näkymiä ja totesi, ettei eurotalouden ilmapiiriä kuvaava indikaattori lupaa hyvää. Vaikka Suomessa asiat ovat keskimääräistä paremmin, talous ei lähde selvään kasvuun vielä ensi vuonna. Lindholm nosti ongelmiksi muun muassa EU:n valtavan työttömyyden ja yritysten siirtymisen halvempiin maihin. Rahaa on jaettu julkiselta sektorilta liikaa, ja meno rahoitusmarkkinoilla on ollut huoletonta. ■


Uusien kuorma-autojen myynti polkee paikoillaan Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin lokakuussa 330 kappaletta, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kuluvana vuonna kuormaautoja on ensirekisteröity 2 806 kappaletta, mikä tarkoittaa 1,6 prosentin laskua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

KATSASTAMALLA TURVALLINEN TULEVAISUUS SKAL ja Rahtarit -jäsenetuliike.

Myös pakettiautokauppa on sujunut viime vuotta heikommin. Lokakuussa uusien pakettiautojen ensirekisteröintimäärä laski 28,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna kun rekisteröintejä kirjattiin 862 kappaletta. Tammi–lokakuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 9 929 kappaletta, mikä on 12,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastavana aikana. Uusia linja-autoja on rekisteröity tänä vuonna 417 kappaletta ja niiden kauppa on kasvanut 17,8 prosenttia. Lokakuussa rekisteröitiin 8 182 uutta henkilöautoa, mikä on 18,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 97 115 kappaletta ja laskua viime vuoteen verrattuna on kirjattu 11,9 prosenttia.

Kuluttajien luottamus painui miinukselle Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen painui lokakuussa pakkaselle. Se oli heikompi kuin vuosi sitten ja selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Näkemykset varsinkin yleisestä taloudesta eli työttömyyskehityksestä ja maan taloudesta olivat synkät. Kuluttajien arviot myös oman taloutensa kehityksestä olivat lokakuussa selvästi varovaisemmat kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Jäsenkorteilla reilut etuhinnat!

K1-Katsastajat Oy:n tarkoitus on taata sinun ja muiden tiellä liikkujien hyvinvointi. Ajoneuvosi kunnon ja turvallisuuden lisäksi tarkastamme, ettei siitä aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja. K1-Katsastajilla katsastat ajoneuvosi reiluin etuhinnoin. Noin 50 aseman verkostomme palvelee valtakunnallisesti Helsingistä Rovaniemelle. Määräaikaiskatsastusten lisäksi suoritamme myös rekisteröinti-, maahantuonti- ja muutoskatsastukset sekä tekniset kuntotarkastukset. Hoidamme luonnollisesti myös kaikki rekisteröintitoimenpiteet. Palvelumme ja asemaverkostomme löydät osoitteesta www.k1katsastajat.fi. TERVETULOA K1-KATSASTAJILLE!

www.k1katsastajat.fi

IHMISILLE, JOTKA PITäVäT AUTOSTAAN.

Laatutuotteita raskaan sarjan ammattilaisille

S

UUTUU

Iso joukko kuljetusyrittäjiä valtuustoihin

3,5 x 6,0 m

325,-

SKAL:n jäsenyrityksistä 61 henkilöä oli ehdolla näissä kuntavaaleissa. Suoraan valtuustoon valittiin 32 jäsenyrittäjää ja kymmenen ehdokasta pääsi varasijalle. SKAL:n ehdolla olleista jäsenyrittäjistä on siis miltei 70 prosenttia mukana kunnallisessa päätöksenteossa valtuustokaudella 2013–16. Läpimenneistä kuljetusyrittäjistä 13 oli ensikertalaisia. Tulosta voidaan pitää erinomaisena. SKAL:n vaalipanos otettiin hyvin vastaan. Myös yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa toimi. Monet jäsenyhdistykset ja ehdokkaat hyödynsivät SKAL:n vaaliteemoja omassa vaalityössään. Ensikertalaisena Pihtiputaan valtuustoon läpimennyt kuljetusyrittäjä, Kuljetuskeskusten Liiton varapuheenjohtajana Jani Ylälehto: -- SKAL:n vaalityö antoi lopullisen sysäyksen lähteä mukaan. Kuljetusyrittäjänä olen jo ennestään tuttu mies paikkakuntalaisille ja kiitollinen heidän luottamuksestaan. Lupaan tehdä parhaani kaikkien kuntalaisten hyväksi. SKAL:lle lämmin kiitos tuesta. Vaalien tuloksena on SKAL:n kuntapäättäjien verkosto. Verkoston avulla on tarkoitus lisätä kuljetus- ja logistiikka -alan asiantuntemusta kuntatasolla, jakaa parhaita käytäntöjä ja vahvistaa yrittämisen edellytyksiä. Yhteistyötä kuntien ja yrittämisen hyväksi tehdään puolueeseen katsomatta.

3,5 x 7,0 m

365,Raskassarja-kuormaverkko ● ●

kestävää PVC-muovia kaksi kokoa

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 9


Valitse viisaasti VARMISTA VOITELU!

Vetokytkimissä NYT automaattirasvari vakiona. OVH Asenna myös vanhoihin 54€ vetokytkimiin.

KATSO

www.tav.fi

OM ERIN

NOPEUTA HUOLTOA VALITSE VALMIS SERVOMEKANISMI TAV100 Mekanismi TAV50 Vetokytkimeen

TAV100S Servomekanismi TAV50SR Vetokytkimeen

AIN YYS TÄV KES

TUS

ULU EN K

S E R V O

10 • RASKASSARJA

TAV100D Dollymekanismi TAV50D Vetokytkimeen

D O L L Y

TAV100DS Dollyservomekanismi TAV50DSR Vetokytkimeen

D O L L Y

S E R V O


Anette Solonen-Krok vastaa yrityksen varaosamyynnistä ja -ostoista.

Linnus-Auton korjaamo- ja myymäläkiinteistössä on lähes 1 800 neliömetrin tilat.

Taustatukea yhteistyöstä

Linnus-Auto liittyi Raskassarja-ketjuun Teksti ja kuvat: JARI MALM

L

innus-Auto Oy:n varaosamyymälä ja korjaamo ovat liittyneet Raskassarja-ketjuun. Kokkolasta saa nyt kaikkia Raskassarjaketjun edustamia tuotteita ja palveluja. – Halusimme mukaan, jotta saisimme taustatukea toimintaamme kiristyvässä kilpailutilanteessa. Ryhmässähän on aina voimaa, LinnusAuton varaosapuolesta vastaava Anette Solonen-Krok kiteyttää. Hän viittaa Raskassarja-ketjun yhteiseen markkinointiin ja jäsenyyden myötä tuleviin ostoetuihin. Raskassarja-ketjuun liittymisen myötä Linnus-Auton tuotevalikoimiin tulivat Raskassarja-merkkituotteet ja muut ketjun edustamat varaosat ja tarvikkeet. Yritys toimii nyt myös yhtenä Raskassarja-nettitilausjärjestelmän tavarantoimittajana asiakkaille.

Linnus-Auto on monimerkkikorjaamo ja -varaosamyymälä. Sen edustamia merkkejä ovat Iveco, MAN, DAF ja BPW. Linnus-Auto kuuluu myös Bosch Diesel Center -tiimiin. – Edustamiemme merkkien lisäksi korjaamme kaikkia muitakin merkkejä ja myymme niihin varaosia. Dieselosaamisen lisäksi korjaamomme erikoisjuttuna meillä on muun muassa raskaan kaluston tehopenkki, jonka avulla teemme yksilölliset säätökartat autoihin, Solonen-Krok kuvailee. – Olemme yleiskorjaamo. Teemme esimerkiksi kaikki jarrutyöt ABS- ja EBS-korjauksia myöten, määräaikaishuollot, vaihteistokorjaukset ja moottoriremontit. Toimimme myös valtuutettuna Eberspächer-pisteenä. Lisäksi korjaamme ja asennamme VDO Kienzle-, Groeneveld- (YTM) sekä Bosch -merkkisiä nopeudenrajoittimia. – Alueellisesti suurin osa asiakkaistamme on noin 100 kilometrin säteellä Kokkolasta.

Korjaamolla on MA-HA:n tehodynamometri LPS2000, jolla voidaan mitata ajoneuvon teho, vääntömomentti, ahtopaine ja polttoaineen kulutus. Mittausten jälkeen autoon tehdään tarvittavat tehon ja vääntömomentin muutokset.

Linnus-Auto Oy on Anette Solonen-Krokin vanhempien Raimo ja Kirsti Solosen vuonna 1979 perustama yritys, joka on toiminut samalla paikalla Indolan teollisuusalueella Jyväskyläntien tuntumassa koko olemassaolonsa ajan. Linnus-Auto on edelleen perheyritys, jonka omistajia ovat Raimo ja Kirsti Solonen sekä Anette Solo-

Mikael Krok vetää korjaamopuolen toimintaa. Korjaamossa on dieselkoepenkki ESP815 sekä KTS650järjestelmätesteri.

nen-Krok perheineen. Isokalliontie 2:ssa sijaitsevassa, useaan otteeseen laajennetussa kiinteistössä on tilaa lähes 1 800 neliömetriä. Neljästä läpiajettavasta korjaamohallista suurin on pituudeltaan peräti 60 metriä. Korjaamon toiminnoista vastaa Anetten puoliso Mikael Krok. – Linnus-Auto työllistää tällä hetkellä seitsemän henkeä. Sen lisäksi mukaan voi laskea eläkkeellä olevat vanhempani, jotka käyvät silloin tällöin auttelemassa, Anette SolonenKrok kertoo. Linnus-Auton mukaantulon jälkeen Raskassarja-ketjussa on 17 raskaan kaluston varaosamyymälää ja 11 raskaan kaluston korjaamoa. Tällä hetkellä Raskassarja-ketju työllistää noin 200 ihmistä. ■ RASKASSARJA • 11


Proventia ja Raskassarjaketju yhteistyöhön Raskassarja-ketjun korjaamoista tulee Proventia Emission Control Oy:n jälkiasennettavan pakokaasujen puhdistusjärjestelmän valtuutettua asennuskorjaamoja. Puhdistusjärjestelmän avulla esimerkiksi euro 3 -moottoreiden päästöt saadaan Euro 5 -tasolle. Raskassarja-ketjussa on 17 raskaan kaluston varaosamyymälää ja 11 raskaan kaluston korjaamoa. NOxBUSTER-puhdistusjärjestelmät asennetaan aina korjaamoissa, mutta myös ketjun myymälät myyvät laitteita. Kaikki Raskassarja-korjaamot saavat tai ovat jo saaneet Proventian koulutuksen NOxBUSTER-puhdistusjärjestelmän asentamiseen.

Päästöt kuriin jälkiasennettavalla

Vanhallakin kalu Teksti ja kuvat: JARI MALM

Y

hä useammin urakoiden kilpailutuksissa on vaatimuksia ajoneuvokaluston ympäristöystävällisyydestä. Tarjouskilpailun voittaminen ei välttämättä vaadi uuden kaluston hankintaa, sillä päästövaatimukset täyttyvät myös jälkiasennettavalla pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä.

Proventian myyntijohtaja Petri Saari kertoo, että pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä Euro 3:n tai sitä vanhemman moottorin päästöjä voidaan alentaa aina Euro 5 –tasolle saakka tai jopa paremmaksi. Se mahdollistaa osallistumisen urakkatarjouskilpailuihin.

– Meillä Suomessa jälkiasennettavat puhdistusjärjestelmät ovat uusi asia, mutta muualla maailmassa niitä on asennettu satoja tuhansia, järjestelmiä kehittävän Proventian myyntijohtaja Petri Saari toteaa. – Monien maiden suurissa kaupungeissa on jo vihreitä vyöhykkeitä, joissa ei saa liikennöidä millä tahansa kalustolla. Esimerkiksi suomalaisella Euro 3 -bussilla ei ole enää asiaa Tukholman keskustaan, ellei siihen ole asennettu paikallisen viranomaisen hyväksymiä puhdistimia. – Myös Suomessa vaatimukset ovat kiristymässä. Esimerkiksi useissa tarjouskilpailuissa on otettu


Pakokaasujen puhdistusjärjestelmän näkyvimmät osat ovat hiukkassuodatin ja typen oksideja vähentävä SCR-laitteisto, jossa käytetään ureaa pelkistimenä.

Proventian pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmälle tyyppihyväksyntä Ruotsin ympäristövyöhykkeille Proventian NOxBUSTER® DPF +SCR järjestelmä on saanut tyyppihyväksynnän 28.9.2012 Ruotsin liikennevirastolta, ja näin ollen ruotsalaiset ajoneuvot, joihin on asennettu NOXBUSTER-järjestelmä saavat katsastuksessa merkinnän rekisteriotteeseensa pakokaasupäästöluokan korotuksesta EURO 2:sta tai EURO 3:sta EURO 5:een. EURO 5-päästöluokan ajoneuvoilla on vapaa pääsy Ruotsin ympäristövyöhykkeille (Miljözon) aina vuoteen 2020 saakka. Suomalaisille ajoneuvoille tehdään rekisteriotteeseen lisämerkintä Trafin ohjeistuksen mukaisesti ja laitteiston valmistaja antaa lausunnon Ruotsin hyväksynnöistä. Ruotsin ympäristövyöhykkeillä (Miljözon) on 1.8.2012 lähtien ollut mahdollista päivittää EURO 2 tai EURO 3 raskas ajoneuvo päästöjen osalta EURO 5:een pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistolla. Proventia on toimittanut NOxBUSTER-järjestelmiä Ruotsin joukkoliikenneoperaattoreiden ajoneuvoihin jo yli 250 kpl. Liikennöitsijöille ajoneuvon päivittämismahdollisuus jälkiasenteisella pakokaasunpuhdistusjärjestelmällä on taloudellisesti todella merkittävä asia, sillä pakokaasujen jälkikäsittelylaitteisto on kustannukseltaan murto-osa EURO 5 -päästöluokan linja-auton hankintahintaan verrattuna.

pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä

stolla voi pärjätä tarjouskilpailussa käyttöön pisteytysjärjestelmiä, jossa lisäpisteitä saa alhaisista päästöistä. Proventia Emission Control Oy on oululainen yritys, joka kehittää ja valmistaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä kuljetuskalustoon ja työkoneisiin. Suurin osa tuotteista menee ensiasennukseen, mutta yritys on toteuttanut myös useita jälkiasennusprojekteja eri puolilla maailmaa. Proventian merkittäviä ensiasennusasiakkaita ovat muun muassa AGCO Corporation, Atlas Copco, Komatsu Forest, ja Sandvik. Proventian kehittämällä ja VTT:n testaamalla pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä Euro 3:n tai sitä vanhemman moottorin päästöjä voidaan alentaa Euro 5 -tasolle tai jopa paremmaksi. Järjestelmä perustuu hiukkassuodattimiin ja SCR-laitteistoon, jotka vähentävät hiukkaspäästöjä yli 90 prosenttia ja typen oksideja jopa yli 80 prosenttia. SCR-laitteis-

tossa pelkistimenä käytetään urean vesiliuosta, joka tunnetaan parhaiten kauppanimestään AdBlue. Järjestelmä ei vaadi muuta huoltoa kuin hiukkassuodattimen tuhkan poiston käyttöolosuhteista riippuen noin 80 000–100 000 kilometrin tai vuoden välein. Suuri osa suomalaisesta raskaasta kalustosta on Euro 3 -luokkaa tai sitä vanhempia. Bussien keski-ikä Suomessa on 11 vuoden tienoilla. Sen perusteella voisi olettaa, että jälkiasennettaville pakokaasunpuhdistusjärjestelmille olisi isot markkinat. – Kyse on sen verran suuresta investoinnista, ettei järjestelmää välttämättä kannata asentaa mihin tahansa vanhaan kuorma-autoon, ellei se ole vähän ajettu tai autossa on kalliita päällirakenteita tai laitteita. Bussien osalta tilanne on toinen, koska uusi auto on todella kallis, Saari punnitsee. Proventian NOxBUSTER maksaa koosta

riippuen noin 13 500–15 000 euroa. Sen lisäksi tulee asennus, joka vie noin 40 tuntia. – Järjestelmää ei kuitenkaan tarvitse asentaa siinä vaiheessa, kun osallistuu esimerkiksi kunnan järjestämään tarjouskilpailuun. Riittää, kun tarjouksessa ilmoitetaan millaisilla laitteilla auto tai autot varustetaan, Saari täsmentää. Kun autoon jälkiasennetaan pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, auton rekisteriotteeseen tehdään Trafin ohjeiden mukainen muutoskatsastusmerkintä. Merkintä on todiste siitä, että auton päästöt vastaavat esimerkiksi Euro 5 -moottorin päästöjä. Muutosmerkintää varten laitteistosta tarvitaan valmistajan todistus, joka perustuu puolueettoman tutkimuslaitoksen testiin. Sen lisäksi merkintään tarvitaan valmistajan valtuuttaman asennuskorjaamon todistus tehdystä asennuksesta. ■ RASKASSARJA • 13


Raskaan kaluston vapaan varaosakaupan ykkönen Turun talousalueella Varaosia kaikkiin tunnetuimpiin kuormaja linja-autoihin sekä perävaunuihin.

Sinua palvelevat Petri Palomäki, Juha Kärkkäinen, Miia Tapio ja Jani Sihvo.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

Turun Raskaskalusto-Osa Oy Rydöntie 24, 20360 TURKU Puh. 02-2386 333 Fax. 02-2386 032

Palvelee Sinua entistä tehokkaammin

Sisujen myynti pois Veholta

Sisu Auto alkoi rakentaa uutta myyntiverkostoa Sisu Auton ja Veho Groupin kanssa solmittu automyyntiä koskeva sopimus päättyi lokakuussa ja Sisu Auto alkoi luoda omaa myyntiverkostoaan. Ensimmäiset kuorma-automyyjät on palkattu Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaan alueelle. Seuraavat uudet myyjät aloittavat toimintansa Varsinais-Suomen ja Satakunnan sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla. Uudet myyjät tulevat sijoittumaan pääasiassa Raskoneen tiloihin. Veho Group jatkaa edelleen Sisu-varaosien maahantuojana ja vastaa varaosatoimintojen logistiikasta. Sisu Auto vastaa jatkossa myös huoltoverkostonsa hallinnoinnista. Raskone, Veho Hyötyajoneuvot, E. Hartikainen ja muut toimijat muodostavat 34 raskaan kaluston huoltoon erikoistuneen sopimuskorjaamojen verkoston. Sopimuskorjaamoiden toiminta jatkuu edelleen nykyisessä laajuudessaan ja neuvotteluja uusien korjaamoiden saamisesta Sisu-huoltoverkostoon käydään parhaillaan. Sisu Auto tiivistää samalla yhteistyötään Raskoneen kanssa. Osapuolten välille on 31.10. solmittu yhteistyösopimus, joka laajentaa Raskoneen Sisu- sopimuskorjaamoiden määrää nykyisten 10 toimipisteen lisäksi neljälle uudelle paikkakunnalle. 14 • RASKASSARJA

Avoinna arkisin 8.00-17.00 lauantaisin 10.00-14.00 Varaosapäivystys: 050-560 3106

Kotkan Ristinkallioon uusi raskaan kaluston Scaniaautotalo Scania Suomi Oy rakentaa uuden raskaan kaluston palvelukeskuksen Ristinkallion kaupunginosaan Kotkaan. Uudet toimitilat valmistuvat elokuun 2013 loppuun mennessä. Scania Suomi Oy on hankkinut runsaan kolmen hehtaarin tontin Kotkan Ristinkalliosta. Tontti sijaitsee raskaan liikenteen kannalta hyvällä paikalla moottoritie E18:n välittömässä läheisyydessä. Tontille rakennetaan asiakaspalvelu- ja korjaamotiloineen noin 2 400 neliömetrin suuruinen täyden palvelun autotalo, johon sijoittuvat myynti-, korjaamo- ja varaosatoiminnot. Autokorjaamoon tulee yhdeksän raskaan kaluston huolto- ja korjauspaikkaa. Henkilöstön määrä on 17.


Genuine Quality.

Durable Trust.

Yli 30000 DT-varaosaa!

Täydellinen Tuotevalikoima:

DT® Truck Parts

DT® Trailer Parts

DT® Bus Parts

Uusilla tuotelinjoilla Ivecoon ja perävaunuihin DT® Spare Parts tarjoaa jo yli 30 000 eri varaosaa eurooppalaisiin kuorma-autoihin, perävaunuihin ja busseihin. Taattu laatu, täydellinen tuotevalikoima ja tulevaisuuteen tähtäävät ratkaisut tekevät DT® Spare Partsista johtavan merkin vapailla varaosamarkkinoilla. TM

Vakuuta itsesi ja kysy paikalliselta Raskassarja-varaosakauppiaalta DT® Spare Parts -varaosia.

www.youtube.com/DieselTechnicGroup

DieselTechnicGroup

www.tecdoc.net

RASKASSARJA • 15


TUOTTEITA MYYVÄT RASKASSARJALIIKKEET KAUTTA MAAN www.raskassarja.fi Raskaan kaluston AKKULATURI

TYÖKALUSARJA

T46184 • Hylsyavainsarja ¼” & 1/2” • 101-os. 8-32 mm • ISOSSA sarjassa hylsyjä, kiintoavaimia, räikkävääntimiä ym. • IKUINEN TAKUU

J71102 • boosterilla • 180Ah 12/24V • soveltuu 90-450 Ah akuille • takuu 1 vuosi

18500

NESTEKAASUPOLTINSARJA 210 g piezolla PV421

14900

TYÖVALAISIN 60 LED 350LM

LED-TASKULAMPPU 180LM CREE LED

J60237

3900

LM91503 • sis. Energizer-alkaliparistot

2900

1950

Scania esitteli uudet moottorinsa

S

cania esitteli Euro 6 -moottoritarjontansa Hannoverin hyötyajoneuvomessuilla. Esillä oli neljä uutta 9-litraista Euro 6 -moottoria. Mukana oli myös kaksi uutta tekniikkaa hyödyntävää kaasukäyttöistä moottoria. Kahdessa uudessa 9-litraisessa dieselmoottorissa (320 ja 360 hv) käytetään pelkästään pakokaasujen SCR-jälkikäsittelyä, kun taas uusissa 250 ja 280 hv:n moottoreissa on EGR:n ja SCR:n yhdistelmä, aivan kuten 440 ja 480 hv kehittävissä 13-litraisissa moottoreissa. Scanian ostajat voivat siten valita sekä SCR:llä että EGR+SCR:llä varustetun 9-litraisen moottorin. Scanian Euro 6 -moottoreissa tunnusomaista on suuri vääntömomentti jo alhaisilla käyntinopeuksilla, mikä takaa erinomaisen ajettavuuden ja mahdollistaa alhaisen käyntinopeuden ja siten

16 • RASKASSARJA

hyvän polttonestetalouden antavan kokonaisvälityssuhteen. Kaikissa suorissa moottoreissa käytetään samaa kompaktia äänenvaimenninyksikköä, johon sisältyvät hapetuskatalysaattori, hiukkassuodatin, kaksi SCR-katalysaattoria ja kaksi ammoniakkipäästökatalysaattoria. Paketti on yhtä pienikokoinen kuin aikaisempiin päästöstandardeihin valmistetut äänenvaimentimet. Scania esitteli myös kuorma- ja linja-autokäyttöön kaksi uutta 9-litraista Euro 6 -normin mukaista kaasumoottoria, joilla on ainutlaatuiset suoritusarvot. Ottomoottoreiksi ne ovat hyvin vääntäviä, mikä mahdollistaa niiden käytön muuallakin kuin kaupunkiliikenteessä. Ajettavuuden suhteen dieseleiden veroisia uusia kaasumoottoreita voidaan käyttää esimerkiksi

KUVA: SCANIA

aluejakelussa ja kaukoliikenteessä. Vetoauton toimintasäde voidaan lähes kaksinkertaistaa noin 600 kilometristä jopa 1100 kilometriin asentamalla valinnaiset nestekaasusäiliöt. Kaasumoottoreille on tunnus-

omaista hiljainen käyntiääni, mikä mahdollistaa yölliset ajot herkilläkin alueilla. Kaasukäyttöisen ajoneuvon käyttö saattaa markkinaalueesta riippuen oikeuttaa verovähennyksiin ja muihin paikallisiin ympäristökannusteisiin. ■


PUHDISTINTA PUTKEEN ® ® PROVENTIA NOxBUSTER - jA PROAIR -PAKOKAASUNPUHDISTIMET

• Hyväksytyt, jälkiasennettavat puhdistimet EURO 0 – 3 -kuorma-autoihin, rekkoihin ja linja-autoihin • Päästöt EURO 3 -tasolta jopa EURO 5 -tasolle • Mahdollistaa kotimaan tarjouskilpailuihin osallistumisen myös vanhemmalla kalustolla • Vapaa pääsy Euroopan LEZ-kaupunkeihin Kysy lisää ajoneuvoosi soveltuvista ratkaisuista Raskassarja-ketjun liikkeistä.

www.proventia.com www.raskassarja.fi

proventia_raskassarja_05112011.indd 1

6.11.2012 08:43:35

HALLIT

Konehallit ja liiketilat

Elementtien oma maahantuonti Kotimaisella työvoimalla rakennetut laatuhallit. Toimitamme hallipaketin asennettuna: anturat, rungon, elementit, ikkunat, ovet

www.niglos.fi

PAINEILMAKÄYTTÖINEN JARRUNIITTAUSKONE

1.290 €

• Kestävä yksinkertainen rakenne • Pöydälle asennettava malli • Mukana 6,35 ja 8 mm irroitus- ja niittaustuurnat • Varustettu turvakatkaisijalla • Ey-hyväksytty

niglos@niglos.fi

Tarjouspyynnöt vetämään kevät 2013 toimituksiin. Nopeat toimitukset - laatu ja hinta kohdallaan.

JARRUHIHNASORVI

Ajankohtaista asiaa kuljetusyrityksille

www.raskassarja.fi

• Myös 10” hihnoille

Valmistuttaja: Osa-Ratas Oy Myynti: Raskassarja-jäsenliikkeet OSARATAS

675 €

OSA-RATAS Oy Teollisuuskatu 7, Tornio

Puh. 016-445 707

RASKASSARJA • 17


KUVA: MERCEDES BENZ

Antos tuli lyhyen matkan raskaisiin kuljetuksiin

U

usi Mercedes-Benz Antos on ensimmäinen kuormaauto, joka on suunniteltu erityisesti raskaisiin lyhyen matkan tehtäviin. Hannoverin kansainvälisessä hyötyajoneuvonäyttelyssä esitellyn auton muotoilu ja suunnittelu on tuttua uudesta Actrosista, mutta ohjaamon ominaisvaatimukset antavat autolle kuitenkin persoonallisen ilmeen. Antosin ohjaamot ovat suunni-

teltu jakelutehtävien vaatimuksiin. Ohjaamon voi valita lyhyenä tai keskipitkänä. Molempiin ohjaamoihin on helppo kulkea, mikä on tärkeää jakelutehtävissä. Ergonomia ja hallintalaitteiden toteutus huomioivat lyhyempien ajomatkojen tarpeet. Antos on varustettu uusimmilla Euro VI -moottoreilla. Tehovaihtoehtoja on kolmetoista aina 175 kW:sta (238 hv) 375 kilowattiin

(510 hv) saakka. Uusi Antos voidaan valita joko tasakuorma-autona tai rekkaveturina. Akselivälejä on peräti 67 vaihtoehtoa. Lyhyin on 2650 mm ja pisin on 6700 mm pitkä. Vaihteisto on automaattinen Mercedes PowerShift -vaihteisto. Taajama-liikenteessä myös aktiivinen hätäjarrutehostin (Active Brake Assist) saattaa olla tarpeen. Antosista saa myös erikoismalleja kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin.

Loader -versiossa kantavuus on viety äärimmilleen ja Volumer -versiossa taas on matalan runkorakenteen ja painopisteen ansiosta enemmän kuutioita kevyemmän kuorman tarpeisiin, joka tarvitsee enemmän tilaa. Kuormatilan korkeus on jopa kolme metriä. ■

STRALIS Hi-Way on vuoden 2013 kuorma-auto Ivecon uusi raskas kuorma-automalli STRALIS Hi-Way on palkittu kansainvälisellä Truck of the Year 2013 -palkinnolla. 25 Euroopan johtavaa hyötyajoneuvolehteä jakavat palkinnon vuosittain kuorma-autolle, joka tuomariston mukaan on vaikuttanut merkittävästi maantiekuljetusten tehokkuuteen polttoainetalouden, turvallisuuden, ajo-ominaisuuksien, ajomukavuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Arvostettu palkinto jaettiin 64. kertaa järjestetyn Hannoverin hyötyautonäyttelyn juh18 • RASKASSARJA

latilaisuudessa. Hannoverin autonäyttely on suurin Euroopassa järjestettävä hyötyautotapahtuma. – Olemme hyvin ylpeitä tästä palkinnosta. Uusi STRALIS asettaa uudet kriteerit tehokkuudelle, laadulle ja asiakkaan saamalle arvolle. Malli on konkreettinen osoitus yhtiömme uudistuneesta, asiakasläheisyyteen ja erinomaisten tuotteiden tarjoamiseen tähtäävästä toimintastrategiasta, Ivecon toimitusjohtaja Alfredo Altavilla kertoi palkinnonjakotilaisuudessa.

KUVA: IVECO


www.mattila.com

www.mattila.com

Volvo FH440 6x2 67.000 Volvo FH440 6x2*4 38.500 Scania R420 6x2 -07, Multilift vaijerilaite, -06, koukkulaite, ohjaava teli -05, NCH vaijerilaite 265 tkm

Volvo FM9 6x2/4 -05, 370 tk. Alusta av. 4600, asennetaan vaijerilaitetta

Scania R420 6x2*4 -07, Av.3900, Ohj.teli, 365 tkm

46.000 MAN TGS 26.360 6x2 65.000 -08, Multilift koukkulaite, 116 tkm

44.000 Reisch 2 aks. 13.500 MAN TGA 26.320 6x2 47.000 -07, alumiinilava 3-kaato -07, koukkulaite, 156 tkm

Volvo FM9 4x2 24.500 MAN TGA 26.350 6x2 35.000 Iveco 120E23 4x2 Tee tarjous!! Scania R124 8x2 32.000 -00, makuuohj. Umpikori +Pl -05, 0-laite, hydrauliikka -05, Ritilä 7,8 m, vinssi, -02, 30 t. NCH vaijerilaite 256 tkm

Volvo FM7 6x2/4 -01, Norba jätepakkari

22.000 Iveco Daily 23.000 Volvo FM12 6x2 17.000 Scania P94 4x2 8.900 -98, 14 Tm Palfinger 10-tarkas- -01, 20 t. NCH vaijerilaite, -05, paripyörät, 254 tkm Robson tettu, vaijerilaite

Hinnat + alv

2 kpl konelavoja

11.000 2.000/kpl Scania R142 6x2 -85, 18 Tm Effer + vaijerilaite

Toimitamme kuljetuskalustoa EU-alueelta suoraan asiakkaalle, jolloin ALV 0%. Tarvittaessa järjestämme rahoituksen.

Rydöntie 24, 20360 Turku • www.mattila.com • info@mattila.com • puh. 0102 193 450 Jussi Mattila 0400-583 033 • Veli-Matti Juhola 0400-440 171


Laatutuotteita raskaan sarjan Kattavista valikoimista telinosat vetoautoihin

RASKASSARJA-SIDONTALIINAT 50 mm 2500/5000 kg SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 50 mm RS80400 Liinaosa 6 m + 0,5m, kiristinosa RS80401 Liinaosa 9,5 m + 0,5m, kiristinosa RS80402 Liinaosa 12 m + 0,5m, kiristinosa 18 m + 0,5m, kiristinosa, RS80403 Liinaosa normaalikoukulla normaalikoukulla RS80404 Liinaosa salpakoukulla

9,5 m + 0,5m, kiristinosa normaalikoukulla

SIDONTALIINOJEN OSAT 50MM RS80405 Liinaosa 9,5 m kolmiopäätteellä RS80406 Liinaosa 11 m kolmiopäätteellä RS80407 Liinaosa 13 m kolmiopäätteellä RS80408 Liinaosa RS80409 Liinaosa RS80410 Liinaosa

9,5 m normaalikoukulla 12 m normaalikoukulla 18 m normaalikoukulla

RS80411 Kiristinosa

0,5 m normaalikoukulla

RASKASSARJA-SIDONTALIINAT 45/30 mm 2500/5000 kg SIDONTALIINAT PIKALUKOLLA 45 mm RS80420 Pikalukkoliina 4 m umpikorikoukkulla RS80421 Pikalukkoliina 6 m umpikorukoukuilla SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 45 mm RS80422 Sidontaliina 3 m + 1m, kiristinosa RS80423 Sidontaliina 5 m + 1m, kiristinosa RS80424 Sidontaliina 3 m + 0,3m, kiristinosa RS80425 Sidontaliina 5 m + 0,3m, kiristinosa umpikorikoukulla umpikorikoukulla SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 35 mm RS80430 Sidontaliina 5 m + 1m, kiristinosa RS80431 Sidontaliina 3,5 m + 0,3m, kiristinosa RS80432 Sidontaliina 5,5 m + 0,3m, kiristinosa umpikorikoukulla umpikorikoukulla

20 • RASKASSARJA


n ammattilaisille Raskassarja-akut ● Vaativaan ammattikäyttöön, tärinävaimennus ● Kahden vuoden takuu

Suodattimia laidasta laitaan

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 21


Joustavaa ja ammattitaitoista

korjaamopalvelua raskaalle kalustolle Jääli

Pekant Oy Pyyryväistie 17 p. 020 728 9810

Oulu

Pekant Oy Pikkukiventie 5 p. 020 728 9810

Kokkola

Linnus-Auto Oy Isokalliontie 2 p. 044-0324 712

Iisalmi

Iisalmen Rekkapiste Oy Teollisuuskatu 12 p. 010 279 3340

Kauhajoki

Varaosalinna Oy

Pohjolantie 10–12 p. 020 711 9877, 020 711 9869 (päivystys)

Oulu

Ikaalinen

Ikaalisten Autovaruste Oy Sammonkatu 4 p. 03-457 110

Kokkola

Lappeenranta

Hevistar Oy

Reissumiehenkatu 1 p. 054-161 800, päivystys 0400-942 032

Lahti

Originator Oy

Alhonkatu 2 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4421 (työnjohto)

Ikaalinen

Originator Oy

Lahti

Kukonkuja 1 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4426 (työnjohto)

Kouvolan Truck Service Oy

Iisalmi

Kauhajoki

Hollola

Kouvola

Jääli

Hollola Lieto

Lappeenranta Kouvola

Pytäränkatu 3 p. 0400 756 504

Lieto

Pekant Oy Eteläkaari 2 p. 020 764 1820

22 • RASKASSARJA

RASKASSARJA HEAVY DUTY REPAIRS

www.raskassarja.fi


Kaikki raskaan kaluston palvelut saman katon alta!

Varaosamyynti: Puh: 010 650 3180 Avoinna arkisin: 7.30 - 17.00 Lauantaisin 9.00 - 14.00

Työn vastaanotto: Puh: 010 650 3112 Avoinna arkisin 7.30 – 16.00

Monipuolinen raskaan kaluston korjaamo ja varaosaliike pääkaupunkiseudulla! Hakkilankaari 4, 01380 Vantaa, Finland puh: 010 650 300, fax: 010 650 3185 E-mail: info@suomenkuljetuslaite.fi

www.suomenkuljetuslaite.fi

Sisu Works -tienhoitoautojen mallisto laajeni

Lisälaitteita hallitaan uusimpaan väylätekniikkaan perustuvalla tiedonsiirrolla ja opastavalla kuvanäytöllä.

S

isu Works -tienhoitoauton saa nyt legendaarisella Fuller -vaihteistolla, joka on ammattilaisten käsissä markkinoiden nopein ja välityssuhteiltaan laajin vaihteisto. Vaihtoehtoina ovat edelleen tarjolla automatisoidut Telligent- ja PowerShift-vaihtamisjärjestelmät. Sisu Polar -mallistoon perustuvien tienhoitoautojen monikäyttöisyyttä lisää loppuvuodesta valmistukseen tuleva Sisu Works+ -mallisto. He-

ti ajoon valmiin tienhoitoauton saa joko vaijerivaihtolavalaitteella tai koukkulaitteella. Auton lisälaitteita hallitaan hydrauliikan uusimmalla väyläsiirtotekniikkaan perustuvalla tiedonsiirrolla, joka mahdollistaa yksinkertaisen ja kuljettajaa kuvanäytöllä opastavan käytön. Sisu tienhoitoautoon on tarjolla MercedesBenz V6- tai V8 -moottorit, joissa on voimaa

tarpeen mukaan 480 - 600 hv. Alustaratkaisuissa on tarjolla lukuisia ajotehtävän mukaisia vaihtoehtoja: matala U300- ja korkea C460-runkorakenne, 3-, 4- tai 5-akselinen alusta sekä vedon katkaisulla varustettu vetävä teli tai täydellä kuormalla nostava nousuteli, jotka mahdollistavat 6x2-, 6x4-, 8x2-, 8x4-, 10x2- ja 10x4- vetotavat. ■ RASKASSARJA • 23


a Pesuhalli j korjaamo auki myös ! lauantaisin ttä Ota yhtey a ik ja varaa a n korjauksee ! tai pesuun

Raskaankaluston varaosa- ja korjaamopalvelut Lahdessa ja Hollolassa

• Puh. (03) 468 2400 keskus • Fax (03) 753 2420 • Email myynti@originator.fi LAHTI korjaamo & varaosat • Alhonkatu 2, 15610 LAHTI • Varaosat 040 842 0706 • Työnjohto 044 510 4421

Wabco Automotive ja Tavo Oy yhteistyöhön Tavo Oy on aloittanut Wabco Automotiven virallisena maahantuojana. Wabco on maailman johtavia hyötyajoneuvojen pneumaattisten ja sähköisten jarrujärjestelmien, ajonvakautus-, jousitus- ja voimansiirron järjestelmien sekä komponenttien valmistajia ja kehittäjiä. Tavo Oy on vuonna 1976 perustettu tamperelainen perheyritys. Tavo kuuluu valtakunnalliseen Raskassarja-myymäläketjuun, joka tarjoaa kattavan valikoiman varaosia ja tarvikkeita kuorma- ja linja-autoihin sekä perävaunuihin 17 paikkakunnalla Suomessa.

Valeo-sulat Koivusen myyntiohjelmaan Koivusen sulkavalikoima täydentyy Valeon pyyhkijänsulilla vastaamaan vaativien kuluttajien ja korjaamoiden kasvanutta kysyntää. Myyntiohjelmasta löytyvät mm. Valeo Silencion Standard-, Performanceja X-TRM-sulat ja täysin uutena linjana japanilaistyyppiset HBlade-sulat. 24 • RASKASSARJA

HOLLOLA korjaamo (entisen Rekkakukon tiloissa) • Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA • Työnjohto 044 510 4426 • Pesuhallin ajanvaraus 044 510 4428

Talviajon erikoisrengas kuorma-autojen vetoakseleille

H

ankook tuo markkinoille DW06:n, joka on uusi kehitysaskel kuorma-autojen talvirenkaiden alueella. Hankookin patentoidun 3D-tekniikan ansiosta DW06 tuottaa optimaalisen vetopidon ja erinomaisen jarrutustehon. DW06 on saatavissa kokoina 315/70R22.5 sekä 315/80R22.5 ja 295/80R22.5. DW06:n kulutuspinnan kuviopalat ja lamellointi on suunniteltu Hankookin 3D-tekniikalla. Polvittelevat urat, jotka ulottuvat renkaan kulutuspinnan pohjaan saakka, antavat jatkuvasti erinomaisen vetopitosuorituksen koko renkaan elinkaaren ajan, myös kulumisen myöhemmissä vaiheissa. Kolmiulotteisen muotoilunsa ansiosta urat takaavat kuviopaloille myös hyvän sisäisen vakauden. Tämän ansiosta DW06:n ajokilometrimäärä on suurempi ja samalla vähenee epätasainen kuluminen. Multi-lamellointi yhdessä erityisen kuoppamuotoilun kanssa parantaa vetopitoa

lumella ja jäällä sekä aikaansaa aiempaa tasaisemman kulumisen estäen tehokkaasti kuviopalojen reunojen rikkoutumisen. ■


Kosketeltavaa täydellisyyttä

NX501E

NZ501E MULTIMEDIAKESKUS (1-DIN) 7” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN) 6.2” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MAAHANTUOJA: Oy Kaha Ab • www.kaha.fi • Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.autoluettelo.fi • Lisätietoja: www.clarion.com

0207 119 862 0207 119 877

RASKASSARJA • 25


Liikennevalvonnan parantamisessa kymmenien miljoonien mahdollisuus

L

iikkuvan poliisin lakkauttamista perusteltiin kirjanpidollisesti noin kuuden miljoonan euron säästöillä. Uusimman Liikenneviraston julkaiseman Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 -ohjeen mukaan yhden säästetyn ihmishengen hinta on 2,364 miljoonaa euroa, jonka päälle tietysti tulevat rahassa mittaamattomat inhimilliset seurauk-

set. Karkeasti arvioiden haettava säästö, kuusi miljoonaa euroa olisi siis vajaat kolme ihmishenkeä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat tutkimustensa yhteydessä muun muassa turvalaitteen käytön vaikutusta. Lautakuntien arvion mukaan vuosittain voitaisiin varmuudella säästää ainakin noin 50 miljoonaa eu-

roa, jos turhat kuolemat vältettäisiin turvalaitetta käyttämällä. Turvalaitteen käyttämättömyyden kustannus on todellisuudessa paljon suurempi, sillä vakavasti vammautuneet, turvalaitetta käyttämättömät onnettomuuksien osalliset tulevat yhteiskunnalle vielä kalliimmaksi. Lisää säästömahdollisuuksia saa-

daan, kun huomioidaan, että tien päällä tehtävällä valvonnalla voidaan puuttua rattijuopumuksiin, ylinopeuksiin ja muuhun piittaamattomuuteen aina ajoneuvojen teknisiin vikoihin asti. Kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista melkein puolet ajoi humalassa (yli puoli promillea) tai ylinopeutta (yli 10 km/h). ■

Nokkakolareissa kolmanneksen kasvu Tieliikenteessä tapahtui tammi-syyskuussa 70 kuolemaan johtanutta nokkakolaria, kolmanneksen edellisvuosia enemmän. Kasvu painottui valta- ja kantateille, ilmenee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkoraportista. Vastaavasti risteys- ja suistumisonnettomuudet selvästi vähenivät. Suistumisia tutkijalautakunnat kirjasivat 65 tapausta ja risteysonnettomuuksia 14. Molemmat luvut ovat viiden viimeisen vuoden alhaisimmat. Alle 21-vuotiaiden kuolonkolarit vähenivät alkuvuonna melkein neljänneksen ja 25–44-vuo26 • RASKASSARJA

tiaiden kolmanneksen. Sitä vastoin 45–64-vuotiaiden onnettomuudet ovat tasaisessa kasvussa. Tämän ikäluokan ja sitä vanhempien kuljettajien kuolinonnettomuuksiin liittyy usein sairauskohtaus, jotka lisääntyivät viime vuodesta liki puolella. Raskas ajoneuvo oli kuolinonnettomuuden aiheuttajana 12 tapauksessa, mutta vastapuolena peräti 58 onnettomuudessa. Määrä nousi viidenneksen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tutkijalautakuntaraporttien mukaan alkuvuonna moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa

menehtyneiden kokonaismäärä laski 10:llä ja kevyen liikenteen onnettomuuksissa menehtyneiden määrä kasvoi 7:llä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myönteisin kehitys tänä vuonna on tapahtunut Pirkanmaalla (-17 onnettomuutta), Keski-Suomessa (-11 kpl) ja Lapissa (-11 kpl). Pirkanmaalla ja Lapissa kyse oli paluusta aikaisempien vuosien tasolle huonon viime vuoden jälkeen. Onnettomuusmäärien runsauden vuoksi kielteisin kehitys on ollut Etelä-Savossa (+ 7 kpl) ja Kymenlaaksossa (+ 7 kpl).


DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD wlan DLD gprs

DLD etälatauslaite

TIS-Web ohjelmisto

Nyt myös paikannus!

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

RASKASSARJA • 27


Kolumni Kirjoittaja on koulutuspäällikkö ja kouluttaja, joka toimii oman toimensa ohella muun muassa Ammattipätevyyskouluttajat ry:n puheenjohtajana Sakari Kaikkonen sakari.kaikkonen@liikenneakatemia.fi

Vuodenvaihteen haasteita ja muutoksia raskaan liikenteen koulutusten osalta Vuodenvaihteessa tapahtuu paljon merkittäviä muutoksia ja uudistuksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien sekä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksessa. Kokonaisvaltaisesti paine koulutusten ympärillä kasvaa. Kuorma- ja linja-autonkuljettajien jatkokoulutuspäivien suhteen tilanne kehittyy samaan suuntaan kuten aiemminkin, eli koulutusten suorittamisen määräpäivä lähenee mutta koulutuksista on valtaosa hoitamatta. Edelleen suoritettuja koulutuspäivä on alle 250 000 tuhatta yli viiden vuoden kouluttamisen jälkeen ja alle kahden vuoden kuluttua määrän pitäisi olla noin 500 000-600 000, eli kiire tulee. Tätä tilannetta tulee vielä vaikeuttamaan se, että yrityksissä on paljon kuorma-autonkuljettajia, jotka eivät tällä hetkellä miellä itseään kuormaauton kuljettajiksi ja kuuluvansa vaatimusten piiriin. Esimerkiksi kun korjaamon varastolta varastonhoitaja tai työnjohtaja käy hakemassa paketin matkahuollosta Sprintterillä tai Ducatolla, jonka kokonaispaino on 3 550 kg ja vaatii vähintään C1-ajokortin, kuljettajaa koskevat sillä hetkellä kaikki ammattipätevyysvaatimukset. Uusien kuljettajien osalta tilannetta tulevaisuudessa ei helpota se, että C-ajo-oikeuden hankkiminen alle 21-vuotiaana tulee haasteelliseksi, eli 19.1.2013 jälkeen henkilöllä pitää olla suoritettuna 280 h perustason ammattipätevyys ennen kuin pääsee C-ajokokeeseen. Vaarallisten aineiden kuljettajien ADR-ajolupatodistus muuttuu myös vuodenvaihteessa 1.1.2013. Vuodenvaihteen jälkeen perus-/täydennyskurssin suorittajat saavat kuvallisen muovikortin ja oranssivärinen pahvikortti jää pikkuhiljaa historiaan. ADR-täydennyskoulutusten haaste tällä hetkellä on viime tippaan jätetty ilmoittautuminen ja kurssille osallistuminen. Pitää muistaa, että ajolupakoe pitää suorittaa hyväksytysti vanhan ajoluvan voimassaoloaikana! Koulutukseenhan voi osallistua viimeisen ajoluvan voimassaolovuoden aikana, ilman että todellinen kortin voimassaoloaika lyhenee. Esimerkiksi jos ajolupa on voimassa vielä 6 kk ja suorittaa täydennyskurssin ja kokeen on seuraava lupa voimassa 5 v 6 kk. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL) oikeudet vanhenevat kovaa vauhtia EKL-liikenteenohjaajien taskuihin. Kortit kannattaa tarkastaa, eli jos kortti vanhenee jo tämän vuoden lopussa, tulee kiire, mutta ensi vuoden loppukin tulee nopeasti, jos kortti on vielä ensi vuoden voimassa. Muistutuksena vielä, että vanha pahvinen kortti ei ole enää voimassa ja muovisen EKL-kortin lisäksi tulee olla mukana myös voimassa oleva Tieturva 1 -kortti. EKL-kortin uusiminen vaatii päivän mittaisen täydennyskoulutuksen sekä voimassa olevan vähintään C1-ajooikeuden ja Tieturva 1 -kortin. Jos kortti pääsee vanhaksi, silloin edessä on peruskurssi (4 pv) sekä seurantajakso. EKL-koulutuksesta vastaa tällä hetkellä Trafi, ja kurssit löytyvät samasta paikasta kuin Tieturvakoulutuksetkin www.spek.fi sivustolta. 28 • RASKASSARJA

SARTRE-projekti päätökseen

Tulevaisuudessa

A

utomaattiset ajojonot voidaan integroida muun liikenteen joukkoon perinteisillä moottoriteillä. Tulevaisuudessa voit irrottaa kätesi ohjauspyörästä ja silmät maantiestä ja jättää auton ajamisen huipputekniikan vastuulle. Automaattiset ajoneuvojonoja tutkinut SARTRE -projekti, jossa oli mukana seitsemän eurooppalaista yhteistyökumppania, on saatu onnistuneesti päätökseen. Ainutlaatuinen projekti osoittaa ajoneuvojunien mahdollisuuden perinteisillä moottoriteillä automaattisten jonojen toimiessa muiden tielläliikkujien joukossa. Projektin ajoneuvojuna koostui manuaalisesti ohjattavasta johtoajoneuvosta, jota seurasi yksi kuorma-auto ja kolme Volvo-henkilöautoa. Kaikki seuraavat ajoneuvot

ajoivat autonomisesti enintään nopeudella 90 km/h. Joissakin tapauksissa ajoneuvojen välinen etäisyys oli vain neljä metriä. – Perusperiaate on, että seuraavat ajoneuvot toistavat johtavan ajoneuvon liikkeet. Tämän saavuttamiseksi olemme laajentaneet nykyisissä turvallisuus- ja tukijärjestelmissä, kuten mukautuvassa vakionopeudensäätimessä, City Safety -järjestelmässä, kaistavahdissa, BLISjärjestelmässä ja pysäköintiavustimessa, käytettävää kamera-, tutkaja lasertekniikkaa, Volvon tekninen asiantuntija Erik Coelingh sanoo. Ajoneuvojen tärkeimmät uudet ominaisuudet ovat: Prototyyppiasteella oleva käyttöliittymä, joka sisältää kosketusnäytön, joka näyttää tärkeitä tietoja ja suorittaa pyyntöjä, kuten ajoneuvojunaan liittymisen tai siitä poistumisen sekä prototyyppiasteella oleva ajoneuvojen

– Ratkaistavana on useita asioita ennen kuin ajoneuvojunista voi tulla todellisuutta eurooppalaisilla maanteillä., Volvon tekninen asiantuntija Erik Coelingh sanoo.


KUVAT: VOLVO IMAGE BANK

voit liittyä ajoneuvojunaan

Ajoneuvojunassa kaikki ajoneuvot ajoivat jopa y 90 kilometriä tunnissa ja ajoneuvojen väli oli vain neljä metriä.

välinen viestintäyksikkö, jonka ansiosta jonossa olevat ajoneuvot voivat viestiä toistensa kanssa. Pitkän tähtäimen visiona on luoda liikennejärjestelmä, jossa ajoneuvojunaan liittyminen on houkuttelevampaa ja mukavampaa kuin auton jättäminen kotiin ja julkisen liikenteen käyttäminen pitkillä matkoilla. – Ajoneuvojunan tiedot ja toiminta integroidaan luonnollisesti Volvo Sensus -tieto- ja -viihdejärjestelmään, kun tekniikka on valmis tuotantoon. Ajoneuvojunaan liittymisen ja siitä poistumisen täytyy olla helppoa ja sulavaa. Toinen haaste on luoda järjestelmä, joka käsittelee kustannuspuolen. On loogista, että ajoneuvojunajärjestelmä sisältää palkkion tai maksun sen mukaan, omistatko johtoajoneuvon vai sitä seuraavan ajoneuvon, Coelingh kertoo. Ajoneuvojuna tarjoaa useita muita tärkeitä etuja sen lisäksi, että voit tehdä autossa muita asioi-

ta ajon aikana. Se edistää turvallisempaa liikkumista. Ammattikuljettaja johtaa ajoneuvojonoa esimerkiksi kuorma-autossa. Ajoneuvojen väliset reaktioajat ovat erittäin lyhyitä koordinoidun tekniikan ansiosta. Ympäristölliset haittavaikutukset ovat vähäisemmät. Ajoneuvot ajavat lähellä toisiaan ja hyötyvät pienemmästä ilmanvastuksesta. Pienemmät nopeusvaihtelut parantavat liikenteen sujuvuutta ja tehostavat tien käyttöä. – Energiansäästöpotentiaali on 10-20 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että matka lomapaikalle ei ole ainoastaan mukavampi ja turvallisempi. Polttoainekustannuksista säästyvän rahan voi käyttää vaikkapa lounaaseen rannalla, Coelingh naurahtaa. SARTRE-projektissa tunnustetaan, että ajoneuvojunatekniikan käyttöönotto Euroopan moottoriteillä ei ole ainoastaan tekninen haaste. Projekti sisältää myös tutkimuksen, jolla selvitettiin, mitä

muutoksia tarvitaan, jotta automaattisista ajojonoista tulee todellisuutta. – Ratkaistavana on useita asioita ennen kuin ajoneuvojunista voi tulla todellisuutta eurooppalaisilla maanteillä. Ajoneuvotur-

ADR-peruskurssi HUITTINEN

vallisuuden edelläkävijänä Volvo painottaa erityisesti hätätilanteita, kuten esteiden väistämistä tai äkkijarrutuksia. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että ajoneuvojunilla on paljon potentiaalia, Coelingh toteaa. ■

Työturvallisuuskorttikoulutus

(Ei luokkia 1 ja 7) 14.-16.1.2013, 23-25.2.2013

HUITTINEN

ADR-erityiskurssi HUITTINEN

3.12.2012, 17.12.2012, 7.1.2013, 6.2.2013, 20.2.2013 18.2.2013 8.12.2012 täydennyskoulutus (4h) ei direktiivi päivä

(Luokka 1 räjähteet) 17.1.2013, 26.2.2013 (Luokka 7 radioaktiiviset aineet) 21.11.2012, 24.1.2013, 27.2.2013

KAARINA AURA

ADR-säiliökurssi HUITTINEN

Tieturva I -koulutus

28.-29.11.2012, 28.2.-1.3.2013

HUITTINEN

ADR-täydennyskurssi HUITTINEN

KAARINA

7.-8.12.2012, 10.12.2012, 15.12.2012, 5.1.2013, 10.-11.1.2013, 19.-20.1.2013, 27.-28.12.2012, 21.-22.1.2013, 23.1.2013, 2.-3.2.2013, 4.-5.2.2013, 2.3.2013 Yhdistetty täydennyskurssi on kaksi päivää (uusitaan kaikki luokat, kappaletavara-ajolupa ja/tai säiliö). Täydennysperuskurssi (9 h) yksi päivä (uusitaan kappaletavara-ajolupa, ei luokkia 1 ja 7)

4.12.2012, 18.12.2012, 8.1.2013, 7.2.2013, 21.2.2013 19.2.2013

Hätäensiapu HUITTINEN 9.2.2013

Ensiapu I HUITTINEN 1.-2.2.2013

Ennakoiva ajaminen HUITTINEN 29.12.2012, 13.1.2013, 9.2.2013

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen yhden päivän. Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä SILTALA Oy:n kanssa.

ADR-Koulutus Timo Kallionpää Oy

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com www.adrkoulutus.com

Taksin kuljettajien ammattipätevyyskoulutus

RASKASSARJA • 29


Volvo Trucksilta hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin

Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Carl Johan Almqvist mukaan järjestelmän tarkoituksena ei ole ottaa auton hallintaa kuljettajalta pois.

KUVAT: VOLVO TRUCKS

Järjestelmä yhdistää tutkan ja kameran, jotka yhdessä tunnistavat edellä kulkevat ja paikoillaan olevat ajoneuvot.

V

olvo Trucks on kehittänyt hätäjarrulla varustetun törmäysvaroittimen. Kyseessä on kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä, jossa on törmäyksestä etukäteen varoittava toiminto, joka auttaa ehkäisemään tarkkaavaisuuden herpaantumisesta aiheutuvia vakavia onnettomuuksia. Merkittävä osa teillä tapahtuvista onnettomuuksista on peräänajoja. Tätä ongelmaa varten Volvo Trucks on kehittänyt hätäjarrulla varustetun törmäysvaroittimen – kehittyneen hätäjarrutusjärjestelmän, jossa on myös törmäyksestä etukäteen varoittava toiminto. Uusiin Volvo FH -sarjan malleihin saatavana oleva jarrutusjärjestel-

mä on kehitetty auttamaan kuljettajaa välttämään peräänajoja tai vähintäänkin lieventämään niiden seurauksia. – Aloitimme erittelemällä todellisen ongelman. Ongelma on tarkkaavaisuuden herpaantuminen. Jos edellä kulkevaa liikennettä tarkkailtaisiin koko ajan, tällaista järjestelmää ei tarvittaisi, sanoo Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Carl Johan Almqvist. Uusi järjestelmä yhdistää tutkan ja kameran, jotka yhdessä tunnistavat edellä kulkevat ajoneuvot ja seuraavat niiden liikkeitä. Järjestelmä tunnistaa sekä paikallaan olevat että liikkuvat ajoneuvot. Se voi

estää törmäyksen liikkuvaan kohteeseen jopa 70 km/h suhteellisella nopeudella. Kun järjestelmä havaitsee ajoneuvon, johon kuormaauto törmäisi nykyisellä nopeudella, varoitusjärjestelmä sytyttää punaisen valon tuulilasiin, jotta kuljettaja ymmärtää suunnata huomionsa takaisin tielle. – Emme halua ottaa hallintaa pois kuljettajalta, koska uskomme, että he pystyvät reagoimaan hyvin esimerkiksi kiertämällä ajoneuvon, Almqvist kertoo. Mutta jos kuorma-auton järjestelmä ei saa minkäänlaista reaktiota kuljettajalta esimerkiksi ohjauksen tai jarrutuksen muodossa, järjestelmä muuttaa punaisen valon

vilkkuvaksi ja antaa äänimerkin. Jos kuljettaja ei edelleenkään reagoi millään tavalla, järjestelmä jarruttaa kevyesti. Jos tämäkään ei tuo toivottua tulosta, järjestelmä aktivoi hätäjarrutusjärjestelmän ja tekee kaikkensa kuorma-auton pysäyttämiseksi. – Useimmissa tapauksissa kuljettajan huomio saadaan herätettyä alustavilla varoituksilla. Jos tämä joskus harvoin epäonnistuu, hätäjarrutusjärjestelmä estää vakavan onnettomuuden, Almqvist toteaa. Kaikissa uusissa kuorma-autoissa on oltava hätäjarrutusjärjestelmä Euroopassa marraskuusta 2015 alkaen. ■

Ketjukolarit ovat tihentyvän liikenteen vakava uhka Suuria ketjukolareita on Suomessa sattunut vasta 2000-luvulla. Kolaria kohti laskettu osallisten vammautumisriski on ketjukolareissa korkeampi kuin missään muussa vahinkotyypissä. Tähän asti ketjukolarien torjuntaan ei ole käytetty mitään erityisiä toimenpiteitä. Tarjolla kuitenkin olisi monia torjuntamahdollisuuksia, toteaa tutkija Valde Mikkonen tuoreessa ”Ketjukolareiden synty ja ehkäisy” -tutkimusraportissaan. Mikkosen mukaan välittömästi tarjolla olevia keinoja on iso joukko: tieto näkyvyydestä metreinä ja tarvittaessa varoitus säätiedotukseen, 30 • RASKASSARJA

liukkauden torjunnan kohdentaminen liikennevirran tihentymäalueille, etätyön lisääminen vaikeiden liikenneolosuhteiden aikoina, simulaattoreilla harjoitusta ajamisesta huonon näkyvyyden vallitessa, muuttuvien nopeusrajoitusten kytkentä toimimaan automaattisesti näkyvyyden heiketessä tai liikennevirran tihentyessä, autoilijoiden opastaminen ketjukolareiden riskeistä ja kolaripaikalla toiminnasta, turva-autot vetämään liikennettä vaikeimmissa olosuhteissa, työaikaporrastusten lisääminen aamu- ja iltaruuhkien tasaamiseksi ja ajotaparangaistusten

koventaminen rikkomuksista vaikeissa olosuhteissa. – Pitkällä aikavälillä, arvioiden mukaan parin vuosikymmenen kantamalla, avuksi tulevat älyliikenteen keinot. Niistä lupaavimmalta näyttää Yhdysvalloissa ja nyttemmin myös EU-alueella kokeiluiden kohteena oleva autosta autoon liki reaaliaikaisesti välittyvä, automaattisesti laukeava tieto olosuhteiden muutoksista ja liikennevirran häiriöistä. Kuljettaja voi silloin ennakoida liikenteen kulkua koko ajoreitillään ja toimia sen mukaisesti, Mikkonen kuvailee.


Suomi hopealle kuljettajien Renault Trucks -taloudellisuuskisassa

Raskassarjanettitilausjärjestelmä raskaan sarjan ammattilaisille on osoitteessa www.raskassarja.fi

Suomen kova joukkue Renault Trucks Optifuel -loppukilpailussa Sevillassa: Jaakko Pohjola (vas.) ja Paul Storhannus.

Suomalainen Ahola Transport Oy:n kuljettaja Paul Storhannus löi kovan kiilan keskieurooppalaiseen rintamaan kuorma-autonkuljettajille järjestetyssä Renault Trucks Optifuel -taloudellisen ajon kilpailussa. Lapväärtiläinen Storhannus voitti Espanjan Sevillassa järjestetyssä loppukilpailuissa hopeaa vain 2,4 pisteen erolla ensimmäiseksi sijoittuneeseen isäntämaan edustajaan Jose Miguel Velillaan. Kolmanneksi tuli Ranskan Jean-Luc Vinet. Suomen vahvaa panosta täydensi loppukilpailussa pälkäneläinen Jaakko Pohjola, joka kisan vanhimpana osanottajana sijoittui tuloslistan keskivaiheille. Loppukilpailuun oli karsiutunut 35 kuljettajaa Euroopasta. Alkukilpailuihin osallistui kaikkiaan lähes 1500 kuljettajaa. Loppukilpailu järjestettiin Monteblancon moottoriradalla ja sen ympäristössä. Loppukilpailussa kuljettajat ajoivat 32-tonnisella noin 30 kilometrin lenkin normaaliliikenteessä. Kilpailun tulosta ei ratkaissut pelkkä keskikulutus. Ajosuoritusta edelsi kirjallinen koe, jolla testattiin kuljettajien tietoja ajotavan merkityksestä kulutuksen optimoinnissa. Vuodesta 2006 kokkolalaisen Ahola Transport Oy:n kuljettajaKilpailukalustona oli yhdeksän identtistä automaatna toiminut Paul tisella Optidrive-vaihtamisjärjestelmällä varustetStorhannus oli vähintua Renault Premiun Road 430.19 T vetoautoa ja täänkin yllättänyt hopuo­liperävaunua, joissa oli 15 tonnin kuorma. peasijastaan kovatasoisessa kisassa. Hän arveli hyvän tuloksen perustuvan rauhalliseen ja harkitsevaan ajotapaan. – Kyllä tämä tietysti lisää motivaatiota pyrkiä ajamaan myös normaaliliikenteessä mahdollisimman taloudellisesta, hän sanoo. Storhannuksen suorituksen arvoa nostaa se, että hän ajaa työkseen täysimittaista täysperävaunuyhdistelmää Ruotsin liikenteessä eikä Renault ollut hänelle ennestään kovinkaan tuttu merkki. ■

Tilaaminen on helppoa ●● ●● ●● ●●

Valitse tuotteet tilauskoriin. Valitse myymälä ja toimitustapa. Valitsemasi myymälä ottaa sinuun yhteyttä, vahvistaa toimitusajan ja sopii maksutavasta. Voit tehdä kertatilauksen tai rekisteröityä vakituiseksi käyttäjäksi.

Raskassarja-nettitilausjärjestelmässä on muun muassa laadukkaita autonhoitokemikaaleja, lisävaloja ja iso joukko tuotteita rekkojen sisä- ja ulkopuoliseen varusteluun sekä koristeluun.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi

RASKASSARJA • 31


”Nyt tuntuu todella hyvältä”

Ratkaisun hetket jäivät taas viimeiseen kisaviikonloppuun

Matti Salonen otti mestaruuden Brassi-Mersullaan Teksti ja kuvat: JARI MALM

K

uorma-autojen kansallisen ratasarjan mestariksi nousi tänä vuonna pöytyäläinen Matti Salonen, joka ajoi

Brassi-Mersullaan varsin tasaisen kauden. Mestaruus ratkesi vasta viimeisenä kisaviikonloppuna Alastarolla syyskuussa. Salonen otti kaudesta 115 pistet-

– Tämä tuntuu toistuvan vuodesta toiseen, Forsström harmitteli viime metrien tekniikkapulmia.

32 • RASKASSARJA

tä varmalla menollaan. Yhtä voittoa lukuun ottamatta mies ajoi jokaisessa osakilpailussa toiseksi tai kolmanneksi. – Nyt tuntuu todella hyvältä, Salonen tilitti mestaruuden varmistuttua kauden viimeisen lähdön jälkeen. Siinä Salonen ajoi ruutulipulle toisena Rami Peiposen jälkeen. – Meille kausi on oli varsin tasainen, ja vältyimme isoilta tekniikkamurheilta. Tämä vuosi oli siinäkin mielessä merkittävä, että ajoin Kemorassa ensimmäisen osakilpailuvoittoni, Salonen myhäili. Suurin uhka Saloselle oli paimiolainen Erik Forsström, joka on useana vuonna yltänyt sarjan kärkikolmikkoon. Forsströmin Sisun kompressoriputki alkoi kuitenkin

temppuilla kauden viimeisissä aika-ajoissa. Nousu viimeisestä lähtöruudusta kuudenneksi ei enää riittänyt, vaan mestaruus karkasi käytännössä Forsströmin ulottumattomiin. – Peli alkaa olla menetetty. Tämä tuntuu toistuvan vuodesta toiseen. Kauden lopussa alkaa olla aina tekniikkaongelmia, Forsström harmitteli ennen viimeistä lähtöä. Kauden viimeisessä lähdössä Forsström ajoi viidenneksi ja varmisti itselleen hopeaa. Kauden saaliiksi tuli 95 pistettä.

www

Sarjapronssin otti tänä vuonna Jarkko Jauhiainen. Hänen saaliikseen tuli 92 pistettä. – Hopea olisi tuntunut paremmalta, mutta hyvä näin. Lähdimme siitä, että kaudesta tulisi aina-


kin pronssia, Jauhiainen summasi. Jauhiainen ajoi RKHTeamin punaisella Volvolla, joka on ollut poissa radoilta muutaman vuoden. – Isompia remontteja autoon ei tarvinnut tehdä. Vaihdoimme vaihdelaatikon ja maalasimme auton. Meille kaudesta tuli melko tasainen. Pääsimme maaliin saakka jokaisessa lähdössä. Tänä vuonna kuorma-autojen kansallisessa ratasarjassa ajettiin kymmenen osakilpailua. Jokaiseen niistä riitti kuljettajia melko hyvin. Useimmissa lähdöissä oli

kymmenisen osallistujaa ja viimeisessä peräti neljätoista. Seuraavaa kautta alkoivat kuitenkin varjostaa mustat pilvet. Alastaron radan ympäristöluvan mukaan radalla ei saisi ajaa enää kuorma-autoilla niissä olevan ison polttoaine- ja öljymäärän takia. Tämän vuoden päätöskisoissa tiukentuvat ympäristövaatimukset vetivät mietteliäiksi. Moni kuljettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että autot voidaan varustaa niin, että ajamaan päästään poikkeusluvalla. Ellei poikkeuslupaa heru, se merkinnee keppiluokan hiipumista. Usein toistuva matkustaminen lähimmille radoille Kemoraan ja Viroon tulisi liian kalliiksi. ■

w.raskassarja.fi

esim. kuvan ED valo PL-615-L työ DLE 00 lumenia! 28 W 40 – V 12-36

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere – puh. 03 283 6600 Tähtäinkuja 2, 01530 Vantaa – puh. 010 322 8480

www.jaoy.com

Reissussa Ruotsissa? Kun remontti yllättää, käänny ammattilaisen puoleen, SUOMEKSI. Jouset ja jarrut vetoautoon ja perävaunuun, myös henkilöautoihin. Iso varasto, nopea palvelu. Jouset joka lähtöön tilauksesta ja piirustusten mukaan. Asko Tolppanen, Valbo, SVERIGE Puh. 99046-26-32059, auto 070-3252059 Fax. 99046-26-32125

Hyvää palvelua raskaan kaluston varaosaliikkeissä ja korjaamoissa! www.raskassarja.fi

– Hopea olisi tuntunut paremmalta, mutta hyvä näin, Jauhiainen summasi.

RASKASSARJA • 33


34 • RASKASSARJA


Opastusta talon tavoille – No, onko Reinikainen jo tavannut työnjohtajan, joka opastaa teidät talon tavoille? – Kyllä johtaja! – Hyvä, mitä hän sanoi teille? – Sen, että herättäisin hänet, kun johtaja tulee paikalle.

Lehtileike talteen Mies leikkasi tarmokkaasti iltapäivälehden sivua lähiöpubissa. Paikan isäntä tuli uteliaaksi. – Saapiko kysyä mitä puuhailet? – Otan talteen tällaisen murhajutun. Siinä mies tappoi vaimonsa, koska vaimo tutki aina miehen takintaskut kapakkaillan jälkeen. – No, mitäpä meinaat tehdä sillä leikkeellä. – Laitan tietysti takintaskuun.

Liukas lattia Muurari tuli korjaamaan talon takkaa. Mies asteli olohuoneeseen saakka kuraisissa saappaissa, eikä rouva katsellut asiaa ollenkaan hyvillä mielin. – Lattia on kiillotettu juuri aamulla, rouva yritti hienovaraisesti. – Ei se haittaa. Minun saappaani eivät ole lainkaan liukkaat.

Sankassa sumussa Reinikainen ajoi autoa tiheässä sumussa. Näkyvyys oli aivan olematon, joten hän päätti seurata edellä ajavan auton takavaloja. Matka sujuikin yllättävän helposti tällä tavoin. Yhtäkkiä edellä ajava auto löi jarrut pohjaan ja Reinikaisen auto törmäsi suoraan sen perään. Reinikainen hyppäsi autosta ja alkoi sättiä toisen auton kuskia: – Mikset mitenkään varoittanut, että aiot pysähtyä? – Mitä ihmettä? Kai minä saan ajaa omaan autotalliini merkkejä näyttämättä.

Iloinen yllätys Vaimo syleili hellästi töistä palavaa miestään ja sanoi onnellisen oloisena: – Rakkaani, kerronpa sinulle uutisen. Pian meitä on kolme tässä perheessä. – Eihän, ihanko totta, mies innostui. – Juu-u, on se. Vanhempani eroavat, ja äiti muuttaa meille.

Elämä on kallista Mies avautui kapakassa kaverilleen: – Tämä on jo kahdestoista kalja, koska olen niin raivoissani vaimolleni. Uskomatonta miten kalliiksi se nainen minulle tulee!

Auto meni vaihtoon – Olet näköjään vaihtanut autoa taas. – Oli vähän pakko. Entisestä meni pakoputki ja akkukin olisi pitänyt uusia. – Vai niin. Eikö korjaaminen olisi kuitenkin tullut halvemmaksi kuin uuden auton ostaminen? – Olisi tietysti, mutta se olisi pitänyt maksaa käteisellä.

Elämän valintoja – Meillä oli vaimoni kanssa kova riita siitä, että panemmeko rahat autoon vai uuteen keittiöön. – No, miten kävi? – En ehdi nyt jutella enempää. Pitää ehtiä bussiin.

Projektin määritelmä Mikä on projektin savolainen määritelmä? – Projekti on hanke, jossa kyvyttömät yrittävät saada haluttomat tekemään mahdottomia.

Tiedätkö? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mikä on lammikki? Mistä Sara Chafak on tunnettu? Mitä on lössi? Kenen uusi albumi on nimeltään Antaudun? Mitkä ovat Barack Obaman tyttärien nimet? Mikä on enologin erikoisala? Minkä niminen on toinen evankeliumi Uudessa testamentissa? Milloin päättyi Vietnamin sota? Mikä on mamilla? Mikä on Afrikan tähti eli Cullian II? Vastaukset sivulla 38

Pelimiehet

RASKASSARJA • 35


Lämpimin askelin talvisiin keleihin Peter XL S2

Sievi Zone High S3

47-52060-103-0PM Tyylikäs perussaapas kylmiin olosuhteisiin.

43-52142-563-09M Metallitonta turvallisuutta.

139,-

89,-

Saatavana useimmista Raskassarja-ketjun jäsenliikkeistä.

Sievi Star XL+ S3 49-52760-153-0PM Lämpöä ja näkyvyyttä.

139,-

Hinnat nto sis. alv. 23%

Nimitykset

Aki Jokinen

Ville Kummala

Jani Nuppola

Koivunen Oy

Scania Suomi Oy

Veho Hyötyajoneuvot

KTM Aki Jokinen, 37, on aloittanut 1.10.2012 Koivunen Oy:n Ketju- ja markkinointipäällikkönä. Akin vastuualueeseen kuuluu Fixus-ketjutoiminnan kehittäminen sekä Koivunen Oy:n ja sen tuotelinjojen markkinointi.

Ville Kummala on aloittanut kuorma-automyyjänä Helsingin Scania-keskuksessa.

Jani Nuppola on nimitetty 1.10.2012 alkaen CharterWay Rent -tuotepäälliköksi. Hän siirtyy tehtävään Veho Autotalojen Koivuhaan toimipisteen Mercedes-Benz myyntipäällikön tehtävistä. Nuppolan vastuualueena on jatkossa Veho Hyötyajoneuvojen Rent-toiminnan myynti ja markkinointi sekä toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö Hallitus on nimittänyt toistamiseen liikenneja viestintäministeriön yleisen osaston osastopäälliköksi filosofian maisteri Pekka Plathanin. Hänen uusi toimikautensa alkaa 1.1.2013 ja kestää viisi vuotta. 36 • RASKASSARJA

Veho Group Oy Ab Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman jättää tehtävänsä. Veho Groupin hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi 3.11.2012 alkaen KTM, insinööri Kenneth Strömsholmin, 55. Hän on toiminut vuodesta 2005 lähtien Veho Groupin Mercedes-Benz -henkilöautoryhmän johtajana. Jan–Martin Börman toimii irtisanomisaikansa kevääseen 2013 Veho Groupin hallituksen erityistehtävissä.


NAISPUOLISIA

• Taukopaikka •

tulipesä

T

O

K IK

M

KIRJALLISET SELOSTUKSET

NO IN

IM

TO

aukaisusana

Merilintu

100-100

jäännösaine

Kaise

Wirtanen

Vexi partisaanit

Musta tipu

ei täysin

ä

lej

pe

vainajalle joki

tahdon

kapellimestari Kamu

nyyh.

VOIMALAPOIKIA

ar

Ooppera

tarvitaan aseelle

N VA AI kulmat

JOHDANTO

vauvasta vaariin

aviorikos

Vladimir

it uudistaa är pintav kerrosta

TRANSTASS PORT Alecia Beth Moore

+

Pohjanmaan puukkojunkkari

rakennuksen alusta

tyttöjä

Aatos Erkon puoliso

Victoria

oma ironia

makeat Saksan kaup.

VAIPPAMERKKI

§§

Ehkäisyla välinemerkki

M

POWER

etsinnät

HYÖTY

-

ika

suodattaa

sumat kunta x2

lbe -varsi Vä saate

Laulajatar

o su

F1kuski kem. yhdiste

at

ar

av

Ristikon ratkaisseiden kesken arvomme 35 € lahjakortin RK–ryhmän jäsenliikkeisiin. Ratkaisut 31.12.2012 mennessä osoitteeseen: RASKASSARJA, Rydöntie 24, 20360 TURKU

Saariryhmä

lauseen osa

R. MALM

Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka

RASKASSARJA • 37


Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta!

Edellisen ristikon ratkaisu H

E

I

I

L

M A

K O S

U P

R

U S

H

I

I

V L

I

I

A

T

E

T

I

M U T

S

I

L

A

H

A

A

T

S

A

A

R

B

A

L

E

T

T

I

B

I

Y

T

Ä

H

A

A

L

I

R

A

N A

M I

E

E

R

K K U S

U U T

E

R

I

K A

S

I

A

I

S

O L

N U R

I N

O R

S

S

E L

T

E

T

O V

A

A

P

T

A

L

K A

K I

E

O L

I

N

V

T

A

M I

I

R

A

E

A

T

U K A

I

R

T

L

A

E

T

U V

T

I

S

A

U

A

S

O R

S

A

R

A

H

A

S U

V

I

T

I

E

A

A

T

E

O S

S

A

R

J

A

L

A

A

A

I

P

S

E

T

T

A

A

S

I

I M O O R

A

L

O

A

T

R A

S

O R

E

T

T E

T

T O

S

U D I A

O S

E

A

E

M E

U A

H

H

L

L

N

S

L

A

A

I O N

L I

R

M I

K O N E N E

T Ä

N K A E

Vastaukset sivun 35 kysymyksiin

N

N Ä

Onnea voittajalle! 35 euron lahjakortin Raskassarja-ketjun jäsenliikkeisiin voitti: Kyösti Mannonen, Kotka 38 • RASKASSARJA

Raskassarja-myymälät Raskassarja-korjaamot

1. 2. 3. 4. 5.

Keltakukkainen raatekasvi. Miss Suomi 2012. Tuulen kerrostamaa maata. Anna Puun. Malia ja Sasha.

6. 7. 8. 9. 10.

Viinintuntemus. Markuksen. Vuonna 1975. Nänni. Timantti.


RASKASSARJA • 39


Raskaan kaluston varaosapalvelua kautta maan

Paljetie 1, Rovaniemi

p. 016-345 252

Teollisuuskatu 7, Tornio

Teollisuuskatu 12, Iisalmi

p. 016-445 707

p. 010 279 3340

Rovaniemi Sorsasalontie 3, Kuopio

Konetie 3, Oulu

p. 0207 289 818

p. 0424 9400 50

Tornio

Oulu

Isokalliontie 2, Kokkola

Lentoasemantie 10, Joensuu

p. 0424 9400 40

p. 044-032 4704

BOSCH CAR SERVICE

Kokkola

Iisalmi

Pohjolantie 10-12, Kauhajoki

Paalukatu 8, Lappeenranta

p. 0207 119 862

Ikaalisten Autovaruste Oy Sammonkatu 4, Ikaalinen

p. 03-457 110

Ojantie 10, Pori

p. 02-6341 600

Keskuojankatu 18, Tampere

p. 03-3140 3140

TURUN RASKAS KALUSTO OY

Rydöntie 24, Turku

p. 02-2386 333

p. 05-4161 800

Kauhajoki Pori

Kuopio Joensuu ORIGINATOR OY

Ikaalinen

Alhonkatu 2, Lahti

p. 03-468 2400

Tampere Lappeenranta Lahti Forssa Kouvola Turku

Kaupinkatu 5, Kouvola

Vantaa

p. 05-312 1900

Hämeentie 37, Forssa

p. 03-422 0722, 422 5722

Jännekuja 6, Vantaa

p. 0293 400 400

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi