Raskassarja lehti 2013 4 40s w

Page 1

n:o 4/2013 syyskuu

painos 27 000 kpl

Uudet mitat ja massat alkavat näkyä liikenteessä

Kuljetusbarometri peilaa kuljetusalan tilannetta RASKASSARJA • 1


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle Raufoss -paineilmaliittimet Raufoss -paineilmaliittimet täyttävät kaikki vaativat ajoneuvo- ja perävaunuteollisuuden standardit. Korkealuokkaisten tuotteiden valmistus tapahtuu Norjassa nykyaikaisessa automatisoidussa tehtaassa. Raufossin jatkuva kehitystyö takaa korkean laadun ja kilpailukykyiset hinnat, josta osoituksena vuonna 2008 esitellyt ABC-sarjan komposiittiliittimet.

O.M.P. Vesipumput Ensiasennusvesipumput ja korjaussarjat Euroopan suurimpiin kuuluvalta valmistajalta. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu yli 600 vesipumppua. Laatuun luottavat useat suuret ajoneuvovalmistajat.

Dinex pakoputket D TTunnustettu laatu, osaaminen ja nykyaikaiset tuotantovälineet oovet Dinexin perusta. Laaja yli 7000 tuotteen valikoima kattaa vaativatkin kkuorma- ja linja-autojen pakoputkistotarpeet.

Mototruck LED -valot Motoralin Motoruck-tuotelinjaan kuuluvat LED –valot muodostavat laajan valikoiman sivu- ja äärivaloja, joiden valoteho, virrankulutus ja kestävyys on täysin omaa luokkaansa verrattuna perinteisiin polttimoihin. Kaikki Mototruck LED-valot soveltuvat sekä 12V että 24V sähköjärjestelmiin.

2 • RASKASSARJA

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki Asiakaspalvelu 010 5507 105 fax. 010 5507 195 sähköposti rk@motoral.fi

www.motoral.fi


RASKASSARJA ISSN 0789-8428 Painos 27 000 kpl Perustettu vuonna 1991 TOIMITUS Päätoimittaja Jari Malm TOIMITUKSEN OSOITE Raskassarja Rydöntie 24 20360 TURKU Puh. 02-2384 223, 0400-562 411 toimitus@raskassarja.fi JULKAISIJA Finnish RK-Group Oy Rydöntie 24 20360 TURKU SIVUNVALMISTUS Rota-Mainos Oy, Turku PAINOPAIKKA Scanweb, Kouvola

Pääkirjoitus Liian monella kuljetusyrityksellä menee huonosti

SKAL

:n tuore Kuljetusbarometri on huolestuttavaa luettavaa. Vaikka osalla kuljetusyrityksistä menee ihan hyvin, liian monella on vaikeuksia. Siitä kertoo muun muassa ennakoitua heikompi kesä. Katseet kääntyvät nyt loppuvuoteen. Yleisestä taloustilanteen paranemisesta on jo merkkejä, kun uutiset kertovat taantuman päättyneen Euroopassa. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin paljon. Esimerkiksi Syyrian kriisi saattaa nostaa polttoaineiden hintoja tuntuvasti. Uusien massojen ja mittojen tarkoituksena on helpottaa vientiteollisuuden asemaa alentamalla kuljetuskustannuksia. Ilmeisen moni kuljetusyrittäjä lähti mukaan näihin talkoisiin, koska Autotuojat ry kertoo kuorma-autokaupan moninkertaistuneen heinäkuussa. Peräti 40 prosenttia kuljetusbarometrin vastaajista kuitenkin ilmoittaa, ettei heillä ole varaa investointeihin. Varsin suuri joukko haluaa myös ensin katsoa, mitä markkinoilla tapahtuu. Jos valopilkkuja alkoi olla näkyvissä loppukesällä, monen kuljetusyrittäjän silmissä ne himmenivät nopeasti, kun hallitus julkisti budjettiesityksensä. Polttoaineveron korotusesitys ensi vuodeksi toi kylmää vettä kuljetusyrittäjän niskaan, ja tuskaa vielä lisäsi laajaa kannatusta saaneen polttoaineveron palautusjärjestelmän hautaaminen johonkin byrokratian rattaisiin. Olisiko niin, että tässä yhteydessä unohdettiin Suomen kilpailukyvyn edistäminen? Jari Malm

ILMOITUSHINNAT Hinnat alv. 0 %, hintoihin lisätään alv. 24 %. 1/1 sivu neliväri, 1 670,00 euroa 1/2 sivu neliväri, 895,00 euroa 1/4 sivu neliväri, 465,00 euroa Pikkuilmoitukset: 1,65 euroa, palstamillimetri ILMOITUSMYYNTI puh. 0400-562 411 OSOITTEENMUUTOKSET www.raskassarja.fi/raskassarja-lehti info@raskassarja.fi puh. 02-2384 223, 0400-562 411

Seuraava Raskassarja ilmestyy 22.11.2013. Ilmoitusaineiston viimeinen jättöpäivä on 30.10.2013.

Poimintoja sisällöstä

4 12 14 23 25 26

Tuore Kuljetusbarometri kertoo huonosta kesästä Kuljetusyritysten suurena haasteena kannattavuuden säilyminen. Panostus henkilöstön terveyteen lisää yrityksen tuottavuutta Tutkimukset osoittavat terveydenhoito-ohjelmien vaikuttavan yritysten tuloksiin Metsätähteistä uusilla kaasutusmenetelmillä biopolttonesteitä Puubiomassasta voi tuottaa polttonesteitä alle yhden euron litrahinnalla. Kaupunkibussien valmistus Suomessa jatkuu sittenkin Scanian ja Lahden Autokori Oy:n kehitystyön tuloksena syntyy uusi kaupunkibussi Tietopaketti kuljetusalan harmaan talouden torjuntaan Kuljetuspalveluiden ostajat saivat havainnollisen tietopaketin ostajan vastuista. Sisu saa oman nimipäivän Helsingin Yliopisto on päättänyt lisätä Sisu-nimen nimipäiväkalenteriin.

Kansikuva: Sisu Auto/Hannu Kuosmanen

Alan ajankohtaisia uutisia myös netissä

www.raskassarja.fi


SKAL:n tuore Kuljetusbarometri kertoo huonosta kesästä

Kuljetusyritysten suurena haasteena kannattavuuden säilyminen Teksti ja kuva: JARI MALM | Grafiikka: SKAL

K

uljetusalan kesä meni ennakoitua huonommin. Runsaalla kolmanneksella SKAL:n Kuljetusbarometrin vastaajista kuljetusmäärät vähenivät. Vain 14 prosentilla ne nousivat. Myös ajosuorite laski kolmanneksella vastaajista. Noin puolella vastaajista tilanne pysyi kesän aikana ennallaan. Odotukset kuluvasta syksystä ovat kuitenkin hieman parempaan suuntaan. Barometriin vastanneista yrityksis4 • RASKASSARJA

tä 40 prosentilla kannattavuus heikkeni touko-elokuun aikana. Vain 14 prosentilla se parani ja muilla pysyi ennallaan. Kolmannes vastaajista uskoo tilanteen vielä heikkenevän loppuvuoden aikana. – Kannattavuus on synkintä aluetta. Siinä on alan suurin haaste, SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen punnitsee. – Lisähaastetta tulee siitä, kun hallitus on sisällyttänyt ensi vuoden budjettiesitykseensä 2,7 sentin korotuksen polttoaineveroon.

Se merkitsee 30 miljoonan euron lisälaskua tälle toimialalle. Lehtonen toteaa, ettei helpotusta ole odotettavissa polttoaineveron palautusjärjestelmästä ensi vuonnakaan, koska sitä ei ole sisällytetty budjettiesitykseen. – SKAL pyrkii silti pitämään asiaa vireillä. Palautusjärjestelmällä on vahvaa kannatusta, mutta tarvittava poliittinen tahto puuttuu. Kesän aikana liikevaihto laski hieman 31 prosentilla yrityksistä.

Oleellisesta laskusta kertoi lähes joka kymmenes. Noin kolmanneksella vastaajista liikevaihto pysyi ennallaan. Muut kuvailivat pientä nousua ja ainoastaan kolme prosenttia vastaajista kertoi liikevaihtonsa nousseen oleellisesti. Neljännes vastaajista ennustaa liikevaihdon kasvua loppuvuonna ja kolmannes povaa laskua. Optimistisimmat yrittäjät ovat Pohjanmaalla. Myös hämäläisillä sekä länsi- ja itäsuomalaisilla yrittäjillä on


– Kuljetusten kysyntä laahaa. Kesäkuukaudet arvioitiin etukäteen vilkkaammiksi kuin todellisuus sitten osoittautui, toimitusjohtaja Iiro Lehtonen summaa.

dyntämiseen suhtaudutaan Hämeessä, Itä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Alueellinen painotus kulkee lähes käsi kädessä liikevaihto-odotusten kanssa. Niin uusien yhdistelmien hankinnat kuin nykyisen kaluston hyödyntäminen kohdistuvat enimmäkseen 68-tonnisiin yhdistelmiin. Ne kuljetusyrittäjät, jotka eivät suunnittele investoivansa uusien massojen ja mittojen mukaiseen kalustoon, eivät katso pystyvänsä hyödyntämään muutosta. Moni myös ilmoittaa, ettei siihen ole tällä hetkellä varaa. Osa haluaa katsoa ensin, mitä markkinoilla tapahtuu. Melko moni haluaa myös nähdä, millaisia rajoituksia kuljetusreitteihin tulee.

Autotuojien mukaan massa- ja mittauudistus on selvästi piristänyt kuorma-autokauppaa heinäkuussa. Osaltaan siihen vaikuttaa myös ensi vuonna uusissa autoissa vaadittavat Euro 6 -moottorit. Piristyminen näkyy myös barometrin vastauksissa. Noin viidennes vastaajista oli uusimassa kalustoaan kesän aikana, ja neljännes on aikeissa tehdä sen syksyn aikana.

Barometri selvitti myös kuljetusalan työvoiman tarvetta. Lähes 700 vastaajasta 62 prosentilla ei ole tarvetta uusille kuljettajille, ja 7 prosenttia ilmoittaa yrityksensä kärsivän kuljettajapulasta. Peräti 42 prosenttia vastaajista kuitenkin kokee, että ammattitaitoisista kuljettajista on pulaa. Vain alle kymmenesosa vastaajista on sitä mieltä, että markkinoilla on riittävästi kuljettajia. Kuljettajapulan keskeisimpinä syinä pidetään tiukkaa lainsäädäntöä ja valvontaa sekä ammattiin pääsyn kalleutta. – Suomessa alalle pääsyä on vaikeutettu niin paljon, että alalle on vaikea saada ihmisiä, Lehtonen kiteyttää. Osaltaan kyse on myös alan vetovoimaisuudesta. Sitä heikentävät muun muassa tiukat ajo- ja lepoaikamääräykset. Lehtosen mukaan SKAL pyrkiikin vaikuttamaan tilanteeseen, ja sen vuoksi liikennekomissaari Siim Kallasille jätettiin esitys ajo- ja lepoaikoihin liittyvistä joustoista.

Ajankohtaiskysymyksistä selvisi, että viidennes vastaajista aikoo hyödyntää uusia massoja ja mittoja joko hankkimalla uutta kalustoa tai muuttamalla nykyistä kalustoa. Siinä suhteessa alueelliset erot ovat melko suuria. Innokkaimmin uusien mittojen ja massojen hyö-

Sähköinen barometrikysely lähetettiin elokuussa noin 4 900 SKAL:n jäsenyrittäjälle ja siihen vastasi 694 yrittäjää. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. SKAL Kuljetusbarometri julkaistaan kolme kertaa vuodessa. ■

valoisia näkymiä, mutta heistäkin useimmat pitävät liikevaihdon laskua todennäköisimpänä.

Arvioitteko yrityksenne kannattavuuden seuraavan neljän kuukauden (syys-joulukuu) aikana?

Parantuvan

14%

Heikentyvän

33%

Pysyvän ennallaan

53% 0%

20%

40%

60%

80%

100 %

Kaikki (KA: 2.39, Hajonta: 1.231) (Vastauksia 694 / 4902 (14 %))

RASKASSARJA • 5


JHL tuomitsee Destian myyntiaikeet

J

ulkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine tuomitsee valtion tie- ja maanrakennusyhtiö Destian myyntiaikeet järjen vastaisena toimintana. Destian myyntiaikeista kerrottiin Kauppalehdessä, jossa Destian myyntihinnaksi arvioitiin 150-200 miljoonaa euroa. – Destian myyntiaikeita perusteellaan valtion rahantarpeella. Tulosta tuottavan ja valtion perusinfrasta huolehtivan yhtiön myynti on kuitenkin järjen vastaista. Valtionyhtiön myynti ei

tuo mitään uutta elvytysvaraa, vaan se on rahojen siirtämistä taskusta toiseen, Päivi Niemi-Laine kiistää. – Destian myymällä Suomen valtio menettäisi täysin kontrollin Suomen tierakentamiseen, minkä jälkeen olisimme täysin isojen maanrakennusyhtiöiden varassa. Halu kartellisoitumiseen ja voittojen kasvattamiseen veronmaksajien kustannuksella on suuri. – Pahimmassa tapauksessa tiestömme huolto ja rakentaminen on kohta kansainvälisten si-

KUVA: JARI MALM

joittajien käsissä, kuten kävi autokatsastuksen yksityistämisessä. Hinnat nousivat pilviin ja nyt ollaan jälleen miettimässä, miten oikeaa kilpailua saataisiin alalle. – Destia on osoittanut, että se pystyy kilpailemaan yksityisten toimijoiden kanssa niin työn hinnassa kuin laadussa. Destian vahva mukanaolo kilpailutuksessa on pitänyt hintatason kohtuullisena ja myös tietotaito tiestön ja muun infran rakentamisessa on säilynyt valtiolla. – Destian markkinaosuus, 60 prosenttia kaikista maanteiden urakoista on iso ja samalla osoitus Destian elinvoimaisuudesta. Näin merkittävän toimijan uudelleenpystytys sen jälkeen kun siitä on kerran luovuttu, on valtiollekin mahdoton tehtävä, jos ja kun omaa osaamista alettaisiin kaivata takaisin valtiolle. ■

Pahimmassa tapauksessa tiestömme huolto ja rakentaminen on kohta kansainvälisten sijoittajien käsissä, kuten kävi autokatsastuksen yksityistämisessä.”

Liikenneviraston toiminta ja osaaminen arvioidaan Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut ulkoisen arvioinnin Liikennevirastosta. Arvioinnissa keskitytään Liikenneviraston ydintehtävien osaamiseen sekä vuonna 2010 toteutetun virastouudistuksen tavoitteiden toteutumiseen. Ulkoisella arvioinnilla pyritään selvittämään, miten virastouudistus on toteutunut noin kolmen vuoden aikana, miten uudistuksessa arvioitujen riskien hallinta on onnistunut ja miten Liikennevirasto on omaksunut uuden roolinsa. Lisäksi arvioidaan sitä miten liikenne- ja viestintäministeriön ohjaus on tukenut virastoa uudessa tilanteessa. Myös Liikenneviraston osaamista ja resursseja sen keskeisissä tehtävissä arvioidaan. Arvioinnin ohella tuotetaan ehdotuksia Liikenneviraston toiminnan ja osaamisen 6 • RASKASSARJA

kehittämiseksi sen keskeisissä tehtävissä. Huomioita kiinnitetään erityisesti innovatiivisten toimintatapojen edistämiseen väylähankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Arviointitietoa kerätään laaja-alaisesti haastattelemalla Liikenneviraston ja sen keskeisten sidosryhmien edustajien asiantuntijoita. Arvioinnin yhteydessä toteutetaan myös Liikenneviraston henkilöstölle suunnattu kysely sekä laajemmalle sidosryhmäjoukolle suunnattu kysely. Arvioitsijoiden käytössä on kattava dokumenttiaineisto virastouudistusta edeltävältä ja uudistuksen jälkeiseltä ajalta. Ulkoisen arvioinnin tekee Ramboll Management Consulting Oy. Työn tulee olla valmis 20.12.2013.

Tiemaksuja pohtivan työryhmän työ ei ole valmis Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän työ ei ole valmistunut, eikä työryhmällä ole vielä valmiita ehdotuksia. Työryhmä on tehnyt kevään ja alkusyksyn aikana vertailuja ja laskelmia erilaisista tiemaksujen toteutusmalleista. Jorma Ollilan johtaman työryhmän määräaika jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo käynnistää ensi vuonna tienkäyttömaksujen kokeiluhankkeen, johon voivat osallistua autoilijoiden lisäksi älyliikenteeseen erikoistuneet yritykset palvelutarjoajina. Hallitus päätti kokeiluhankkeen käynnistämisestä viime kevään kehysriihessä. Kokeiluhankkeen valmistelut ovat vielä kesken eikä ministeriö ole vielä tehnyt siihen liittyviä rahoituspäätöksiä. Kokeiluhankkeesta tiedotetaan myöhemmin syksyllä valmistelun edetessä.


Yksi merkki – kaikki vaihtoehdot!

Varaosat kuorma-autoihin, perävaunuihin ja busseihin.

8 000 350 05 35 5667225 20 22 2

6 8 5876 50 0 79 8

51.05601 1 001 0 .0148 81.4 0302 36 96 1 7 1 22 048 0 3 3131630 99 01 1 0.6061 8412.165360800.61640061229.6240 1 4 8

3 88

0 01 4620

9 73

17 0 541 0

07 88 8 10 3 500 3101 0010710018 8447 0 72 4 25-6011-5 55490

0 01

46 1392537 2

0

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

UUTTA: Luettelo Scanian P-/G-/R-/T-sarjoihin sopivista varaosista Uuden luettelon 562 sivulla on 2 137 DT-varaosaa, jotka vastaavat ajoneuvovalmistajan 4 031 viitenumeroa. Kysy paikalliselta Raskassarja-kauppiaaltasi DT-varaosia ja -luetteloita. TM

dt® – on DIESEL TECHNIC AG:n (Saksa) tavaramerkki – www.dieseltechnic.com

www.dt-web.tv


KUVA: JARI MALM

Uusien autojen kauppa käy edelleen tahmeasti

Kaupan piristyminen ei näy vielä kuorma-autojen ensirekisteröinneissä

U

usien kuorma-autojen kauppa piristyi heinäkuussa, mutta elokuussa ensirekisteröinnit olivat vielä pakkasella. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin elokuussa 218 kappaletta. Viime vuoden elokuuhun verrattuna kuorma-autojen ensirekisteröintimäärä laski 12,4 prosenttia. Vuoden alusta lukien kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 077 kappaletta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammi–elokuussa. Elokuun lopun tilastojen valos-

sa kaikkien kuorma-autoluokkien ensirekisteröinnit olivat miinuksella viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Suurinta pudotus on alle kuusitonnisten autojen luokassa. Yleisimmistä merkeistä vain Volvon, Ivecon ja Sisun ensirekisteröintien määrä on kasvanut tänä vuonna. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit eivät kuitenkaan kuvasta todellista tilannetta, sillä Autotuojat ry:n mukaan uusien kuorma-autojen tilaukset moninkertaistuivat heinäkuussa. Kauppaa

piristi tieto uusien mittojen ja massojen voimaantulosta sekä osittain myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva Euro 6 -moottorivaatimus uusiin autoihin. Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 788 kappaletta, mikä on 12,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden alusta lukien on rekisteröity 6 954 uutta pakettiautoa, mikä on 15,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammi-toukokuussa.

Linja-autoja ensirekisteröitiin elokuussa 41 kappaletta. Vuoden alusta lukien uusia linja-autoja on rekisteröity 245 kappaletta, mikä on 33,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Elokuussa rekisteröitiin 7 729 uutta henkilöautoa, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Vuoden alusta lukien Suomessa on rekisteröity 72 738 uutta henkilöautoa, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. ■

Linja-autoliitto kannattaa selvitysmies Paajasen ehdotusta:

Yhteiskunnan rahoittamien henkilökuljetusten koordinoinnilla merkittäviä säästöjä Linja-autoliitto pitää tärkeänä, että selvitysmies Paajasen esitys henkilökuljetusten suunnittelusta ja rahoituksesta kokonaisuutena jalkautetaan käytännön tasolle. Paajanen esittää, että Kelan korvaamat kuljetukset on integroitava muun henkilöliikenteen suunnitteluun ja kuljetusten toteutukseen. Samoin hän esittää liikenteen hankintaa ja kilpailua haittaavien eri liikennemuotojen välisten rajoitteiden poistamista, joista esimerkkinä on taksamittarin käyttökielto busseissa. Paajasen selvitys julkisen varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittämisestä on parhaillaan LVM:stä lausuntokierroksella. – Kuntiin on saatava logistiikkayksikköjä, jotka vastaavat joukkoliikenteen, sosiaalitoimen, sivistystoimen ja kuljetusten tilauspalvelujen hankinnoista. Kelan korvaamat kuljetukset on 8 • RASKASSARJA

integroitava logistiikkayksikön toimintaan. Logistiikkayksiköiden tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilökuljetuksia ohjataan säännölliseen joukkoliikenteeseen. Kalliiden erilliskuljetusten määrää pystytään näin vähentämään, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen Linja-autoliitosta sanoo. Selvityksessään Paajanen totesi, että tarvitaan vähintään 30 miljoonan euron lisäys kolmen vuoden aikana, jotta edes peruspalvelutaso bussiliikenteessä pystytään säilyttämään. Noin 25 000 bussivuorojen liikennöintisopimukset lakkaavat 1.7.2014. Useat kaupunkiseudut ovat ilmoittaneet ottavansa vastatakseen bussiliikenteen suunnittelun, rahoituksen, kilpailuttamisen sekä lippu- ja maksujärjestelmät 1.7.2014 alkaen. Kaupungit ja kaupunkiseudut joutuvat uudet tehtävät vastaanottaessaan panostamaan merkittävästi enemmän rahaa kuin

nykyisin. Nykyjärjestelmässä ne ovat osallistuneet bussiliikenteen rahoitukseen pääosin vain lipputuen muodossa. – Selvitysmies Paajasen ehdotukset ovat erittäin hyviä periaatetasolla. Nyt pitäisi huolehtia siitä, että ne jalkautetaan myös käytännössä eri hallinnonaloille. Tarvitaan merkittävää ajattelu- ja menettelytapojen muutosta niin kuntasektorilla kuin Kelassakin, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen jatkaa. Kääriäisen mukaan Paajanen on miettinyt hyviä keinoa rahoituksen lisäämiseen kuljetusten yhdistämisen yms. kautta. Kun henkilökuljetusten koordinointi- ja rahoitusselvitys ulottuu vasta vuosiin 2016-2018, olisi järkevää jatkaa joukkoliikenteen siirtymäaikaa vähintään 2 vuodella. Näin joukkoliikenteen rakennemuutos ja rahoitustarve sekä kuntauudistus saataisiin koordinoitua.


Edelleen synkät talousnäkymät

KUVA: EK/MARJUT HENTUNEN

Kaikkien toimialojen luottamus heikkeni elokuussa – Elinkeinoelämän suhdannekehitys on ollut loppukesällä varsin heikkoa, kuten EK:n vajaa kuukausi sitten julkaisema Suhdannebarometri jo enteili. Luottamusindikaattorit laskivat elokuussa kaikilla toimialoilla, ja suhdannetilannetta kuvataan keskimääräistä synkemmäksi, kertoo johtava ekonomisti Penna Urrila. Teollisuuden luottamus laski elokuussa selvästi. Valmistuotevarastot kasvoivat, tilauskanta supistui ja tuotanto-odotukset pysyivät edelleen varovaisina. Elokuun luottamusindikaattorin saldoluku on -12, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli -8. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Rakentamisen luottamus heikkeni elokuussa. Tilauskanta on alle normaalin ja henkilöstön ennustetaan supistuvan. Tuorein saldoluku on -25, edelliskuun tarkistettu lukema oli -19. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on -6. Palvelujen luottamusindikaattori kääntyi uudelleen laskuun. Myynnin arvioidaan silti kasvavan hieman. Saldoluku on -2, edelliskuun tarkistettu lukema oli +6 ja pitkän aikavälin keskiarvo on +14. Vähittäiskaupan luottamus putosi elokuussa voimakkaasti. Myyntikehitys on ollut heikkoa, eikä tilanteeseen odoteta parannusta lähikuukausina. Luottamusindikaattorin saldoluku painui -21 pisteeseen, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -11. Pitkäaikainen keskiarvo on 0.

Raskaan liikenteen kustannukset maltillisessa nousussa Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia vuoden 2012 heinäkuusta vuoden 2013 heinäkuuhun. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannukset nousivat 1,5 prosenttia ja keskiraskaiden ja raskaiden kuormaautojen 1,4 prosenttia. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 1,0 prosenttia. Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat samana aikana 1,1 prosenttia. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin vakiovuoroliikenteen 1,0 prosentista tilausliikenteen 1,3 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti työvoimakustannusten nousu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi etenkin poltto- ja voiteluaineiden halpeneminen. Metsäkoneiden kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuodessa. Sekä metsätraktoreiden että hakkuukoneiden kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuodessa. Puutavarayhdistelmän kustannukset nousivat 0,7 prosenttia ja hakkurien 0,4 prosenttia. Maarakennusalan konekustannukset nousivat 1,4 prosenttia. Perinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat 1,5 prosenttia ja hoito- ja kunnossapitokoneiden kustannukset 1,3 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia.

raskaan k ammatat luston ilaiset skal ja

ra

jäsenko htarit -jäsenetuliik e rteilla reilut e Dut!

henkilö auton m - ja pakettiäär katsastäaikaisus

35€

raskaa kaluston n katsas päästömtukset ja ittauks et

-15 %

Katsasta nyt maksa myöhemmin

K1-Katsastajat | www.k1katsastajat.fi Ajanvaraus p. 0306 100 100 Puheluhinnat: Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 3,2 snt/min. Matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

www.k1katsastajat.fi

Laatutuotteita raskaan sarjan ammattilaisille Raskassarja-lasinpesuneste -70°C 200 litraa Suomen ääriolosuhteisiin. Metanolipohjainen, pakkasenkesto laimentamattomana -70°C.

Raskassarja-vahashampoo 10 litraa

Kevyen sekä raskaan ajoneuvokaluston hellävaraiseen vahapesuun. Soveltuu korkeapaine- ja harjapesukoneisiin sekä käsinpesuun.

TAAN

HIN HTEIS

Y

295,Rahtivapaa toimitus Suomessa. Tarjous voimassa 21.11.2013 saakka.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 9


Sisu Auto kokonaan Timo Korhosen omistukseen yritysten uskotaan lieventävän teknologiateollisuuden vaikeuksien aiheuttamia henkilöstövähennyksiä. Rakennemuutoksen seurauksena meillä tulee kuitenkin olemaan runsain joukoin työttömiä kone- ja metallituoteteollisuuden ammattilaisia, jollei ala itse pysty uudistumisellaan tätä kehitystä hidastamaan, sanoo Korhonen. – Sisu Auton suurin vahvuus on sen yhtenäinen, kyvykäs, palvelualtis, muuntautumiskykyinen ja taistelemaan tottunut henkilöstö, jonka voimin voimme luoda nykyisten kuorma- ja sotilasajoneuvotuotteiden pohjalta uutta, kannattavaa liiketoimintaa.

KUVA: SISU AUTO

S

isu Autoa hallitsevan Suomen Erikoisajoneuvot Oy:n osakkaana aiemmin 50 prosentin osuudella ollut toimitusjohtaja Timo Korhonen on lunastanut Olof ja Maija Eleniuksen yhtiön omistusosuudet ja siten saanut haltuunsa konsernin koko osakekannan. Panostuspäätöstään Korhonen perustelee vahvalla uskollaan suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen ja haluunsa edistää tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huippuosaamista Suomessa. Tavoitteena on luoda tältä pohjalta kasvavaa vientiliiketoimintaa. Sisu Auton toimitusjohtajana vuodesta 2007 toiminut Olof Elenius (62) sanoo nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn toteutuneen suunnitellusti. – Toimivan johdon ottaessa yrityksen haltuunsa vuonna 2010, loimme yritykselle kasvot. Omis10 • RASKASSARJA

tajien päätoiminen työskentely yrityksessä lujittaa keskinäistä luottamusta oman henkilöstön sekä yrityksen kaikkien sidosryhmien välillä. Sisu Autolla on käynnissä pitkäkestoinen, raskasta työtä vaativa uuden strategian toteutusvaihe, joten aikoinaan tekemäni päätös siirtyä eläkkeelle viimeistään täyttäessäni 63 vuotta on nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn taustalla, sanoo Elenius. –Viiden vuoden työskentelymme yrityksen johtoparina on vakuuttanut minut Timon kyvyistä ja periksi antamattomuudesta, joten uskon, että Sisu Autolla on hänen johdossaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa, Elenius jatkaa. Markkinoiden nopeat muutokset edellyttävät myös Sisu Autolta jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista toiminnan, tuotteiden sekä koko palvelukonseptin osalta. – ICT-aloille syntyvien uusien

– Suomalaisen kuljetusyrittäjän poikkeuksellisen haastavat tarpeet kehittävät tuotteitamme ja toimintaamme tulevaisuudessakin. Suomessa tapahtuva Sisu-kuorma-autojen tuotekehitys ja valmistus ovat jatkossakin keskeinen osa yrityksemme liiketoimintaa. Sen rinnalle pyrimme kehittämään vientitoiminnan vaatimia erikoisjärjestelyjä mm. paikallisen tuotantosisällön osalta sekä tuottamaan ajoneuvoteknologiaan liittyviä konsultointipalveluja muun muassa kehittyvien maiden markkinoilla toimiville ajoneuvovalmistajille. Tiiviitä keskusteluja näiden tiimoilta on käyty jo pidemmän aikaa, Korhonen kertoo. – Vientitoiminnan laajentaminen edellyttää kuitenkin vahvaa asemaa kotimaan markkinoilla. Uuden Sisu Polar -siviilimallistomme menestystä on jarruttanut edelleen jatkuva vaikea kotimaan markkinatilanne sekä mm. raskaita ajoneuvoja koskevan mitta- ja massauudistuksen toteutusvaikeudet. Toisaalta Korhonen muistuttaa, että kilpailijoita nopeamman toimitusprosessin ansioista Sisu Auto pystyy tarjoamaan vielä syksyn kuluessa nykymalliston mukaisia asiakaskohtaisesti räätälöitäviä autoja ennen ensi vuoden alusta voimaan

tulevia Euro 6 -päästömääräyksiä. – Meneillään olevilla Puolustusvoimien ajoneuvohankinnoilla on tässä muutosvaiheessa suuri merkitys toiminnallemme. Toivottavaa siten on, että nämä hankinnat kohdistuvat kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tuottamiin, asiakasvaatimukset hyvin täyttäviin, kotimaista työllisyyttä tukeviin tuotteisiin, sanoo Korhonen. Sisu Auton liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja yhtiö on tehnyt kolmena viime vuotena voitollisen tuloksen. Toteutetut investoinnit tuotannon ja kotimaan myynnin haltuunottoon kasvattavat kuluvan vuoden liikevaihtoa, mutta rasittavat lyhyellä tähtäimellä yhtiön tulosta. Nyt toteutunut omistusjärjestely on rahoitettu Korhosen aiemman yritystoiminnan tuloksilla sekä henkilökohtaisella rahoituksella. Timo Korhonen, (55) on pitkän linjan koneenrakentaja, teknologiajohtaja ja yrittäjä. Vuodesta 1979 lähtien Merivoimien alusten konepäällystötehtävissä toiminut Korhonen siirtyi Sisu Auton palvelukseen tutkimusinsinööriksi v. 1988. Testauspäällikön sekä Sisu Racing -kilpatallin päällikön tehtävät johtivat hänet Sisu Auton kuorma-autoteollisuuden tuotekehitysjohtajaksi ja Sisu-konsernin moottoristrategiksi. Vuonna 1996 Korhonen siirtyi Wärtsilä Diesel Teknologian palvelukseen tuoteryhmän päälliköksi. Yrittäjänä Korhonen on toiminut v.1997 lähtien ajoneuvoteollisuudelle tuotekehityspalveluja tarjoavan DRT Diesel Engineering Oy:n puitteissa. Vuonna 2006 Korhonen palasi Sisulle projektijohtajaksi. Sisu Auton tuotekehitysjohtajaksi hänet nimitettiin 2007, varatoimitusjohtajaksi 2009 ja toimitusjohtajaksi yrityksen siirtyessä johdon omistukseen 2010. Hallituksen puheenjohtajana hän on toiminut keväästä 2013 saakka. ■


Nyt ajetaan ylipaineella!

Uudet alkuperäisvalmistajan turboahtimet Raskassarja-myymäläketjun liikkeistä kautta maan. Raskassarjalaiset luottavat vain alkuperäisvalmistajan turboahtimiin. Mikset sinäkin?

by Honeywell

Ota heti yhteyttä, ei anneta kaluston seisoa turhaan! Lähimmän Raskassarja-toimipisteen yhteystiedot löydät lehden takakannesta.

RASKASSARJA • 11


0207 119 862 0207 119 877

Kansainväliset tutkimukset osoittavat

Panostus henkilöstön terveyteen lisää yrityksen tuottavuutta

K

un yritykset etsivät keinoja tuloksensa parantamiseen, niiden on syytä muistaa henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen. – Useat kansainväliset tutkimukset ovat todistaneet, miten muun muassa erilaiset terveydenedistämisohjelmat näkyvät yrityksen tuloksessa jo muutaman vuoden ohjelman jälkeen, kanadalainen taloustutkija Emile Tompa kertoo. Tompan mukaan 65-85 prosenttia kehittämisohjelmista tuottaa positiivisia tuloksia. – Henkilöpääoma on avainasemassa tuottavuutta ja toisaalta kansantuloa ja elintasoa kasvatettaessa. Aikaisemmin henkilöpääoma on liitetty lähinnä osaamiseen ja koulutukseen. Nykyisin myös terveys ja hyvinvointi nähdään yhä tärkeämpänä osana henkilöpääomaa, selittää Tompa. – Useat tutkijat ovat arvioineet henkilöstön hyvinvointia kohentavien toimien vaikutuksia. Toimet kannattavat useimmiten, sanoo Tompa. – Arvioidut ohjelmat liittyvät usein tervey12 • RASKASSARJA

den edistämiseen, sairauspoissaolojen hallintaan, työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja ergonomiaan. Tompa on itse tutkinut teollisuudessa ja varastoinnissa tehtyjen ergonomiaohjelmien vaikutuksia. Positiiviset vaikutukset ovat olleet kiistattomia. – Jatkossa toimia pitäisi suunnata erityisesti keski-ikäisiin ja ikääntyneisiin, joiden määrä työelämässä kasvaa. Arvioitujen ohjelmien joukosta löytyi vain harvoja ikääntyneisiin kohdistettuja interventioita. Myös arviointien kestoa pitäisi pidentää. Suomessa työpaikkojen kehittämistoimien taloudellisia vaikutuksia on arvioinut muun muassa professori Guy Ahonen Työterveyslaitoksesta. Ahosen mukaan terveydenedistämistoimet suunnataan usein sellaisten sairauksien ehkäisyyn, joita on lukumääräisesti eniten kuten tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE). TULE-sairauksia on varsinkin keski-ikäisillä ja ikääntyneillä. Uusimmat Ahosen tekemät taloudelliset ar-

vioinnit kuitenkin osoittavat, että suurimmat säästöt yhteiskunnalle saavutetaan nuorten mielenterveyttä parantavista toimista. Tällöin lasketaan ennenaikaisen eläköitymisen ja menetettyjen työvuosien aiheuttamia kustannuksia. Arvioinnit on tehty Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen pohjalta. – Taloudellinen lähestymistapa muuttaa terveyspolitiikan painopistettä, sanoo Ahonen. –Yhteiskunnan kannalta katsottuna taloudelliset näkökohdat painottavat nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä. Työpaikoilla tehtävät terveydenedistämistoimia ja muita työhyvinvointia lisääviä toimia ei pidä kuitenkaan jättää tekemättä. Molempia tarvitaan hyvinvointimme ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tutkimustulokset esiteltiin kansainvälisessä Work Well-being and Wealth -konferenssissa elokuun lopulla Helsingissä. Työterveyslaitoksen järjestämän konferenssin aiheena oli työurien jatkamiseen, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvä tuorein tieto, haasteet ja ratkaisut. ■


Bosch Aerotwin hyötyajoneuvoille 450 – 800 mm

Twin-profiili 400 – 700 mm

Twin-profiili 700 – 1000 mm

Erinomainen pyyhintulos – Bosch Aerotwin 450 – 800 mm jälkiasennuksena hyötyajoneuvoihin perinteisen sulan tilalle.

   

Ajoneuvokattavuus 98 % – kaikki hyötyajoneuvot Uutta teknologiaa – hiljainen vakaa kulku ja erinomainen pyyhintulos Uusi kaksoiskomponenttikumi - pitkä käyttöikä Esiasennettu yhdistelmäkiinnike sopii kolmeen eri koukkukokoon

ja neljään U-kiinnitysvarteen  Tunnettua ensiasennuslaatua  Suositus- ja lisätietoa uudessa luettelossa ja esitteessä

bosch.fi

Uutta!

Aerotwin-profiili 450 – 800 mm


Bensiiniin verrattaviksi litrahinnoiksi muutettuna tuotantokustannusarviot ovat 0,5–0,7 euroa/litra.”

VTT:n tutkimus osoittaa:

Metsätähteistä uusilla kaasutusmenetelmillä biopolttonesteitä alle euron litrahinnalla

VTT

:n tutkimustulosten mukaan puubiomassasta on mahdollista tuottaa korkealaatuisia biopolttonesteitä alle yhden euron litrahinnalla. Suomessa kehitetyllä teknologialla on mahdollista siirtää yli puolet puuraaka-aineen energiasta lopputuotteeseen. Teknologia on valmis kaupallisen kokoluokan tuotantolaitoksen rakentamiseen Euroopassa. VTT selvitti, miten tehokkaasti metsätähteistä saadaan tuotettua liikennekäyttöön soveltuvia uusiutuvia polttonesteitä. Tarkasteltavana oli neljän eri biopolttonesteen tuotanto paineistettuun leijukerroskaasutukseen perustuvalla menetelmällä. Tarkastellut biopolttonesteet olivat metanoli, dimetyylieetteri, Fischer-Tropsch-nesteet ja synteettinen bensiini. Tutkimustulosten mukaan puubiomassasta, pääasiassa päätehakkuiden ja harvennusten metsätähteistä, on mahdollista tuottaa uusiutuvia biopolttonesteitä 50–67 prosentin energiahyötysuhteella lopputuotteesta ja prosessiolosuhteista riippuen. Mikäli sivutuotteena syntyvä lämpöenergia pystytään hyödyntämään esimerkiksi kaukolämpönä tai teollisuushöyrynä, nousee biomassan käytön kokonaishyötysuhde 74– 80 prosentin tasolle. Tutkimuksessa arvioitiin, että teknologian kaupallistuttua sen avulla voitaisiin tuottaa liikennepolttonesteitä 58–78 eurolla/MWh. Bensiiniin verrattaviksi litrahinnoiksi muutettuna tuotantokustannusarviot ovat 0,5–0,7 euroa/litra. Uusiutuvat vaihtoehdot olisivat siis samalla tasolla fossiilisten liikennepolttonesteiden nykyiseen verottomaan hintaan verrattuina ja siten myös halvempia kuin nykyiset tuontibiopolttoaineet. Tarkastelujen kohteena oli kaikissa tapauk-

14 • RASKASSARJA

sissa suurta kaukolämpövoimalaa vastaava 300 MW:n tehoinen tuotantolaitos. Tämänsuuruinen biojalostamo tuottaisi polttonesteitä noin viidelle prosentille Suomen teillä liikkuvista autoista. Pitkäjänteisen kehitystyön jälkeen prosessin tekninen toimivuus on todennettu sekä pilot-kokeissa VTT:n koelaitteistolla että teollisissa pilot-kokeissa Varkaudessa ja USA:ssa. Teknologia on nyt valmis ensimmäiseen kaupallisen kokoluokan demonstrointiin. Ensimmäiset uraauurtavat tuotantolaitokset edellyttävät kuitenkin toteutuakseen merkittävää julkista riskirahoitusta, kuten on suunnitteilla sekä kansallisella että EU:n tasolla. Tutkimustulosten mukaan paras hyötysuhde ja alhaisin tuotantokustannus saavutetaan biometanolin tuotannossa. Myös biometanolilaitoksen kaupallistamisriski arvioitiin synteesiteknologian osalta muita vaihtoehtoja pienemmäksi. Metanoli on alkoholipolttoaine, jota voidaan käyttää pieninä, enintään 3 tilavuusprosentin pitoisuuksina nykyautojen bensiinin seassa tai etanolin tapaan korkeina pitoisuuksina tähän soveltuvissa FlexFuel-autoissa. Metanolia voidaan myös jalostaa edelleen synteettiseksi bensiiniksi, tai käyttää uusiutuvana raaka-aineena monenlaisten kemikaalien ja biomateriaalien valmistuksessa. EU:n tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä 10 prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä ja Suomen osalta tavoite on 20prosenttia. Kaasutusteknologiaan perustuvat prosessit pystyvät hyödyntämään raaka-aineena metsätähteitä, teollisuuden jätepuuta sekä olkea ja niistä valmistetut polttonesteet täyttävät tiukimmatkin EU:n asettamat laatu-, ympäristö- ja kestävyyskriteerit. ■


Raha uhkaa mädäntyä Pohjois-Suomen metsiin Pohjois-Pohjanmaan puuvarat ovat vahvasti vajaakäytössä ja raha uhkaa mädäntyä metsiin. Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen heikoin tilanne metsien käytön ja kasvun suhteessa. Metsät kasvavat eniten suhteessa jalostuskapasiteettiin. Puuraaka-aineen käyttöä voitaisiin kestävästi lisätä melkein puolella nykyisestä. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin suurin kestävä tukin, kuidun ja energiapuun hakkuukertymä on yli 17 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mutta käyttö oli esimerkiksi vuonna 2011 alle 11 miljoonaa kuutiometriä. – Puun käyttöä edistäviä investointeja pitäisikin valtiovallan toimesta helpottaa eikä vaikeuttaa, MTK:n metsäjohtokunnan jäsen Juhani Kumpusalo sanoi Oulun seudun metsänhoitoyhdistysten metsäpäivillä elokuun lopulla. – Yksityismetsien puun kysyntä Pohjois-Suomessa on tällä hetkellä olematonta. Kaukokuljetusmatkat ovat pitkiä ja tämä rapauttaa yksityismetsätalouden kannattavuuden, totesi Kumpusalo. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kasvaa valtava määrä uusiutuvaa ja luontoystävällistä energiaa. Biomassaa voitaisiin korjata nyt suoraan energiantuotantoon harvennuksilta ja jatkossa tukkien latvukset ja sahojen sivutuotteet olisivat valtava biomassan lähde. – Ajoksen biodieselhanke on saatava pikaisesti liikkeelle. Sen avulla voidaan korvata tuontihiiltä ja -öljyä, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja ulkomaan kauppatasetta sekä lisätä työllisyyttä, muistutti Kumpusalo.

Metsäteollisuus pelkää toimintaedellytystensä heikkenemistä Hallitus uhkaa yhä teollisuutta voimalaitos- eli windfall-veron käyttöönotolla ensi vuoden alusta. – Teollisuuden kilpailukykyä kohentavia toimia tarvitaan nyt kipeästi. Windfall-veron ja rikkidirektiivin yhdessä aiheuttamat lisäkustannukset ovat metsäteollisuudelle sietämättömät, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo. – Metsäteollisuuden tilanne on jo nyt tukala. Rakennemuutos alalla jatkuu ja valtiovallan aikaisemmat toimet, kuten energia- ja kuljetuskustannuksia nostaneet verojen ja maksujen korotukset, ovat heikentäneet entisestään kilpailukykyä kilpailijamaihin nähden. Tämä on johtanut tuotannon alasajoon Suomessa. Metsäteollisuudelle merkittäviä lisäkustannuksia aiheuttava rikkidirektiivi tulee voimaan Itämeren alueella vuonna 2015. Siitä lähtien metsäteollisuuden kuljetuskustannukset kasvavat vähintään 200 miljoonalla eurolla vuosittain. – Pelkästään väylämaksujen alentaminen sekä lisärahoituksen kohdistaminen eräiden liikenneväylien parantamiseen ei riitä metsäteollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen. Niistä saatu huojennus menetetään jo windfall-veron käyttöönotolla. Nämä päätökset aiheuttavat sen, että metsäteollisuuden kustannusrakenne on edelleen kestämättömällä tasolla, ja rikkidirektiivin tultua voimaan se vain pahenee entisestään, muistuttaa Jaatinen.

Laatutuotteita raskaan sarjan ammattilaisille Muun muassa näitä tunnettuja laatumerkkejä saat Raskassarja-ketjun myymälöistä

Jarru- ja muut varaosat

Öljy- ja vesipumput sekä hihnankiristimet

Iskunvaimentimet

Majakat ja paneelit

Osasto D-204

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi• 15 RASKASSARJA


TAMPEREEN AUTOVARAOSA

TAMPERE • SEINÄJOKI

Asiantuntevaa varaosapalvelua nyt myös SEINÄJOELTA Kutsumme vanhat ja uudet asiakkaat syystapahtumaan 27.9. Tampereelle ja Seinäjoelle, lounasaikaan tarjolla lohisoppaa ja munkkikahvit sekä tietysti rautaisia tarjouksia.

TAVO Seinäjoki Puurtajantie 19, 60510 HYLLYKALLIO (Vehon takana) puh (06) 4293100

TAVO Tampere Keskuojankatu 18, 33900 TAMPERE puh (03) 3140 3140

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

16 • RASKASSARJA


KUVA: VOLVO TRUCKS

Volvon maansiirtoautot uusien massojen ja mittojen tasalla

K

uorma-autovalmistajat ovat reagoineet nopeasti lokakuun alussa voimaan tulevaan mitta- ja massamuutoksiin. Yksi esimerkki uusien säädöksien mukaisista uutuuksista ovat Volvon uudet FMX- ja FH-sarjojen maansiirtoautot. Uudessa Volvo FMX –maansiirtoautossa on 500 hevosvoiman uusi D13K Euro 6 -moottori, I-Shift-–vaihteisto, etujousituksena 10 tonnin paraabelijousitus ja takajousituksena 32 tonnin ilmajousitus. Uusi nykyaikainen ilmajousitus on optimoitu maansiirtoajoon ja parantaa etenemiskykyä sekä lisää ajomukavuutta. Auto on varustettu kuormanilmaisemisella (vaaka), joka helpottaa akselipainojen seurantaa sekä Work Remote -kaukosäätimellä, jolla pystyy hallinnoimaan muun mussavoimanottoa. Auton Bi-Xenon-ajovalot ovat tehokkaat ja kestävät. Niiden teräksiset suojaverkot suojaavat lamppua rikkoutumiselta vaativas-

sakin maansiirtoajossa. Uusi järeä FMX on varustettu keulaan kiinnitetyllä hinauspisteellä, jolla on maksimivetovoima jopa 32 tonnia. Autossa on makuuohjaamo ja se on heti valmis XPro -maansiirtoauto. – Uusi FMX on soveltuu täydellisesti vaativaan maansiirtoajoon. Uusi tekniikka ja ominaisuudet tehostavat auton käyttöastetta entisestään ja helpottavat myös kuljettajan työtä. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty palvelemaan asiakkaan ja kuljettajan tarpeita. Uusi FMX voidaan varustaa uudella Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmäl-

lä, Volvo Finlandin myyntijohtaja Kimmo Ahonen toteaa . Uusissa FH -maansiirtoautoissa on 500 hevosvoiman D13C -moottori, kääntyvä takateli, makuuohjaamo, I-See-järjestelmä ja I-Shiftvaihteisto. Kyseessä on heti töihin valmis Volvo XPro -maansiirtoauto, joka on nyt saatavana myös uuteen FH-sarjaan. – Heti työhön valmiit Pro-konseptiautomme saadaan asiakkaalle tuottavaan työhön nopealla aikataululla. Nyt niitä on myös saatavana uuteen mallistoon, Ahonen sanoo. ■

Scanialta 76-tonnisten vetureita Scanian osastolla Power Truck Show’ssa oli esillä kolme uusien massasääntöjen mukaista täysperävaunuyhdistelmän vetoautoa. Puutavara- ja hakekuljetuksiin tarkoitetut autot ovat neliakselisia ja ne on varustettu 730-hevosvoimaisilla V8-moottoreilla. Sorakasettiyhdistelmän 5-akselinen vetoauto on puolestaan varustettu 620-hevosvoimaisella V8-moottorilla. Jyväskylässä kevään Kuljetus 2013 -näyttelyssä alustoina nähdyt autot esiteltiin nyt valmiiksi päällirakennettuina. RASKASSARJA • 17


KUVAT: SISU AUTO

Uusien mittojen Sisu Timber lähti esittelykierrokselle

U

usien painojen mukainen Sisu Timber 8x4 lähti jo kesällä esittelykiertueelle. Jykin 4-akselisella perävaunulla varustettuna yhdistelmän omapaino ilman nosturia on vain 20 tonnia, joten raakapuuta kulkee 48 tonnia tulevilla 68 tonnin kokonaispainoilla. Yhdistelmä on mitoitettu 1.10. voimaan tuleville 68 tonnin kokonaispainoille. Yhdistelmän omapaino ilman nosturia on vain 20 tonnia, joten auton hyötykuorma on 48 tonnia, kun ajetaan tulevilla 68 tonnin kokonaispainoilla. Viisiakselisella perävaunulla yhdistelmään saadaan tarvittaessa myös 76 tonnin kokonaispainot. Sisu Polar vetoautossa on tunnetusti luotettava ja taloudellinen M-B V8 -moottori, jonka teho on 440 kW/600 hv ja vääntö 2800 Nm. Vaihteistona on automatisoitu 16-portainen PowerShift.

Sisu Polarin vääntöjäykkä ja vahva 8 mm erikoisteräksestä valmistettu 460 mm korkea runko on ihanteellinen uusien painojen mukaisen puutavara-auton alustaksi. Sisut on jo pitkään mitoitettu kantamaan nykyistä suuremmat painot, joten Sisuun ei tarvitse tehdä lisätestejä tai mitoittaa jarru- ja ohjauslaitteita uudestaan tulevien painojen mukaisiksi. Korkearunkoisista Sisuista on todellisia käyttökokemuksia jo parinkymmenen vuoden ajalta Suomessa. Myös Siperiassa on runsaalla sadalla vastaavanlaisella korkearunkoisella Sisulla ajettu jo neljän vuoden ajan yliraskailla kokonaispainoilla äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Samalla kun Sisu on vankka ja vakaa ajettava, se on omapainoltaan poikkeuksellisen kevyt. Apurungottoman alustaratkaisun ansiosta 4-akselisen telivetoisen esittelyauton omapaino on

vain 13,5 tonnia. Muita uusiin massaluokkiin suunnattuja autoja Sisulla on muun muassa Sisu Rock 10x4 -maansiirtoauto, jolla päästään 4-akselisella perävaunun yhdistelmällä 76 tonnin kokonaispainoon. Astetta kevyempää yhdistelmään soveltuu monikäyttöinen tienhoitovarusteltu 4-akselinen Sisu Works, jolloin yhdistel-

män kokonaispaino 4-akselisella perävaunulla on 68 tonnia. Sisu Auton on myös lisännyt valmiuttaan toimittaa nykyiseltä kalustolta vaadittavia valmistajan todistuksia, mikäli Sisu asiakkaat haluavat muutoskatsastaa autojaan siirtymäkauden mukaisille uusille massoille 1.10.2013 jälkeen. ■

Sisu Rock 10x4 -maansiirtoauton ja 4-akselisen perävaunun yhdistelmä yltää 76 tonnin kokonaispainoon.


www.mattila.com

www.mattila.com

Scania G320 6x2 67.500 Volvo FH440 6x2*4 35.000 MB Actros 2544 6x2 65.000 Scania R480 8x2 58.000 -10, 15 Tm nosturi, -94 + lava -06, koukkulaite, ohjaava teli -09, Koukkulaite, 184 tkm -07, Kuokkulaite, ohj.teli myös alustana, 75 tkm

33.500 Scania R480 6x2*4 47.500 Scania R420 6x2*4 42.500 Scania P380 6x2 37.500 MAN 12.210 4x2 -07, kokosivuauk.kori + -07, 20 t. NCH vaijerilaite, -07, Av. 3900, Ohj.teli, -06, kiekkopiirturi, 184 tkm Pl-nostin. 335 tkm 366 tkm

Scania R420 6x2 50.000 MAN 14.224 4x2 -07, 20 t. NCH vaijerilaite, -99, Kokosivuauk.kori + 340 tkm pl-nostin

Volvo FM7 6x2/4 TEE TARJOUS! MAN 8.145 4x2 -04, umpikori + pl-nostin -01, Norba pakkari. Pakkari myös erikseen.

12.000 Hymer-Fiat asuntoauto 5.000 MAN 12.225 4x2 -02, kokonaissivuaukeava kori + -12, ajettu 5 tkm. Tiedustelut: Pl-nostin 040-5519333/Raimo

Renault Midlum 4x2 -04, umpikori + Pl-nostin

Toimitamme kuljetuskalustoa EU-alueelta suoraan asiakkaalle, jolloin ALV 0%. Tarvittaessa järjestämme rahoituksen.

Hinnat + alv

Rydöntie 24, 20360 Turku • www.mattila.com • info@mattila.com • puh. 0102 193 450 Jussi Mattila 0400-583 033 • Veli-Matti Juhola 0400-440 171


Syystapahtuma Raskassarja Tuote-esittelyjä, hyviä tarjouksia, pannu kuumana ja tarjolla pientä purtavaa. Xenon-työvalo ● 9-32 V, 3200 lumenia, IP65, 4300 K

59,-

Kaikille kaupan tehneille Raskassarjalasinpesuspray kaupantekiäisiksi tapahtumapäivän aikana!

Xenon-työvalo ● 9-32 V, ovaali,

3200 lumenia, IP65, 4300 K

Raskassarjateholiuotin 10 l

59,-

25,-

Tasovilkku ● 3-lediä, keltainen, 12-24 V, ECE/R65-hyväksytty

53,Tasovilkku ● 4-lediä, keltainen 12-24 V, ECE/R65-hyväksytty

62,Tuotetarjoukset voimassa 5.10. saakka. 20 • RASKASSARJA

Raskassarjamärkävaha 10 l

29,-


a-liikkeissä pe 27. syyskuuta Wabco ilmankuivaimen patruuna ● Öljynerottava

CAT B15 ● Tyylikäs ja monipuolinen

44,-

älypuhelin rankkoihin olosuhteisiin.

499,-

Wabco ilmajarrujen jäänesto 1 l ● Voiteleva, Wabcothyl

CAT B25

5,-

Led-sivuvalo keltainen ● 24 V, 5 m johto, 5 ledillä

Led-äärivalo punainen ● 24 V, 5 m johto

● Näppäinpuhelin DUAL SIM -versiona. Sietää veden, pölyn, hien ja kolhut. Kestää jopa 1000 kg painon!

9,9,-

169,CAT-puhelimen ostajalle autolaturi kaupan päälle tapahtumapäivänä.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi RASKASSARJA • 21


Joustavaa ja ammattitaitoista

korjaamopalvelua raskaalle kalustolle Hollola Originator Oy

Kukonkuja 1 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4426 (työnjohto)

Iisalmi Iisalmen Rekkapiste Oy Teollisuuskatu 10 p. 010 279 3340

Ikaalinen Ikaalisten Autovaruste Oy Sammonkatu 4 p. 03-457 110

Jääli Pekant Oy

Pyyryväistie 17 p. 020 728 9810

Kauhajoki Varaosalinna Oy

Pohjolantie 10–12 p. 020 711 9877, 020 711 9869 (päivystys)

Kokkola Linnus-Auto Oy Isokalliontie 2 p. 044-0324 712

Oulu

Kouvola Kouvolan Truck Service Oy Pytäränkatu 3 p. 0400 756 504

Lahti Originator Oy

Alhonkatu 2 p. 03-468 2400 (vaihde), 044-510 4421 (työnjohto)

Lappeenranta Hevistar Oy

Toikansuontie 19 p. 054-161 800, päivystys 0400-942 032

Kokkola

Mustasaari VAMU Truckservice & Parts Oy Ab

Iisalmi

Mustasaari Kauhajoki Ikaalinen

Lieto Pekant Oy

Eteläkaari 2 p. 020 764 1820

Jääli

Lahti Hollola Lieto

Lappeenranta Kouvola

Kauppatie 22 p. 0500-663 280

Oulu Pekant Oy

Pikkukiventie 5 p. 020 728 9810 22 • RASKASSARJA

RASKASSARJA HEAVY DUTY REPAIRS

www.raskassarja.fi


Scanian ja Lahden yhteistyö laajenee

Kaupunkibussien valmistus Suomessa jatkuu sittenkin

K

aupunkiliikenteen bussien valmistus Suomessa jatkuu sittenkin, vaikka tuotanto on toistaiseksi lopetettu. Scanian ja sen sopimusvalmistaja Lahden Autokori Oy:n kehitystyön tuloksena syntyy uusi kaupunkibussi Scania OmniExpress 320 LE, joka esitellään ensi kevään aikana. Helsingin Bussiliikenteelle (HelB) luovutettiin elokuussa 37 uutta Scania Scala EEV-päästötason matalalattiabussia. Koulujen ja talviliikennekauden alun myötä nämä oranssinväriset 14,5 pitkät telibussit ryhtyvät hoitamaan HSL:n Jokerilinjaa 550. Scanian K280 UB 6x2x4 -alustalle rakennetut Scalat ovat samalla suomalaisen koriteollisuuden historiaa. HelB:lle toimitetut bussit ovat viimeiset Lahden Autokorin

valmistamat Scalat. Jokeri-autojen valmistuttua päättyi kokonaan myös bussien rakentaminen Nastolan perinteikkäällä vanhalla tehtaalla. Vuonna 2001 esitelty Scanian ja Lahden yhteistuote Scala oli menestys sekä koti- että vientimarkkinoilla. Korimallia valmistettiin yli 900 kappaletta, joista HelB:lle toimitettiin peräti 197. HelB:lle meni myös ensimmäinen tuotannosta valmistunut Scala, joka on yhtiöllä edelleen liikenteessä. Yli puoli vuosisataa jatkunut Scanian ja Lahden Autokorin vahva yhteistyö kaupunkibussien valmistuksessa jatkuu pienen tauon jälkeen. Ennestään tuotannossa olevien Scania OmniExpress -mallien lisäksi valikoima täydentyy kaupunkiliikenteeseen tarkoitetulla

Scania OmniExpress 320 LE:llä, jossa on matala lattiarakenne edestä keskiovelle asti. – Tämä on merkittävä uutinen

kokonaan. Asiakkaamme ovat ottaneet erittäin positiivisesti vastaan tiedon siitä, että kaupunkibussien valmistus Suomessa jat-

koko suomalaiselle teknologia­ teollisuudelle, kun vaarana oli kaupunkibussien valmistuksen ja alan osaamisen katoaminen Suomesta

kuu. Tämä on näkynyt myös jo sovittuina tilauksina, kertoo Scania Suomi Oy:n bussijohtaja Robert Eklund. ■

Uusi työmaarengas niveldumppereille Michelin X-Super Terrain+ on kehitetty parantamaan pitoa, joustavuutta ja työtehoa kaikentyyppisillä suurilla työmailla. Uudesta niveldumppereiden renkaasta on alkuun saatavilla kaikkein yleisin koko 29.5 R25. Lisää kokoja tulee saataville myöhemmin. Rengas korvaa vaiheittain edeltäjänsä Michelin XSuper Terrain -renkaan. Uutuusrengas on käyttöiältään jopa 15 prosenttia edeltäjäänsä pitkäikäisempi, sillä sen runko on erikoisvahvistettu ja kulutuspinnassa on käytetty uudenlaista, kestävämpää kumiseosta, vaikka kuviopinta on samanlainen kuin edeltäjässä. Renkaassa käytetään 0,5 baria suurempaa täyttöpainetta, minkä ansiosta se kuluu hitaammin. Rengasrunko valmistetaan uusinta C2-teknologiaa hyödyntäen, ja sen etuna on pienempi lämmönkehitys rungossa. Rengas soveltuu erinomaisesti sekä korjattavaksi että pinnoitettavaksi.

RASKASSARJA esim. kuvan -615-LED LED-työvalo PL 00 lumenia! 28 W 40 – V 6 12-3

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

tavoittaa raskaan liikenteen yritykset

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere – puh. 03 283 6600 Tähtäinkuja 2, 01530 Vantaa – puh. 010 322 8480

www.jaoy.com

RASKASSARJA • 23


Valitse viisaasti VARMISTA VOITELU!

Vetokytkimissä NYT automaattirasvari vakiona. OVH Asenna myös vanhoihin 54€ vetokytkimiin.

KATSO

www.tav.fi

OM ERIN

NOPEUTA HUOLTOA VALITSE VALMIS SERVOMEKANISMI TAV100 Mekanismi TAV50 Vetokytkimeen

TAV100S Servomekanismi TAV50SR Vetokytkimeen

AIN YYS TÄV KES

TUS

ULU EN K

S E R V O

24 • RASKASSARJA

TAV100D Dollymekanismi TAV50D Vetokytkimeen

D O L L Y

TAV100DS Dollyservomekanismi TAV50DSR Vetokytkimeen

D O L L Y

S E R V O


Tietopaketti kuljetusalan harmaan talouden torjuntaan

S

uomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ovat lähettäneet kuljetuspalveluiden ammattimaisille ostajille havainnollisen tietopaketin ostajan vastuista. Sähköisessä esitteessä kerrotaan, mitä asiakkaan on tiedettävä kuljetuspalveluiden tarjoajasta ennen sopimuksen solmimista, ja mistä selvityksiä voi tehdä. Tiedotuskampanjan tavoitteena on torjua kuljetusalan harmaata taloutta. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos velvoittaa kuljetuspalveluiden ostajan varmistumaan siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä asiakasvalvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa. Laki asettaa myös Tullille entistä suuremman valvontavastuun. Kesäkuun 2013 Kuljetusbarometrissä SKAL kysyi kuljetusyrittäjiltä, mitä nämä pitivät suurimpina uhkina lain toteutumiselle harmaan talouden torjunnan kannalta. Kuljetusyrittäjät

pitivät merkittävimpinä uhkina ammattiostajien vähäistä kiinnostusta ja käytännön ohjeistuksen puutetta ostajan velvollisuuksista. Vielä näitäkin suurempana uhkana pidettiin ammattiostajien vakiintunutta tapaa valita halvin hinta. Huhtikuisen lainmuutoksen myötä halvin hinta ei enää käy valinnan ainoaksi kriteeriksi. Sen sijaan asiakkaan on tunnettava valvontavelvoitteensa. Helpottaakseen kuljetusasiakkaan tehtävää SKAL ja ALT laativat yhdessä esitteen, jossa annetaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä kuljetuspalveluiden tilaajalle. Lisäksi siinä listataan lähteet, joista asiakas voi selvittää tarvittavia tietoja. Esite on jaettu suurimmille yrityksille, kaupan keskusliikkeille, kunnille ja Ely-keskuksille sekä toimialajärjestöille. Syyskuussa sama esite valmistuu ruotsinkielisenä. Harmaan talouden ilmiöinä pidetään esimerkiksi luvatonta liikennöintiä, pimeitä kuljetuksia, laitonta kabotaasia ja lakisääteisten työnantajamaksujen kiertämistä. Harmaaseen

talouteen lukeutuu myös niin sanottu sarjayrittäminen, jossa kannattamatonta yritystoimintaa paikkaillaan toistuvilla saneerauksilla tai konkurssikierteellä. ■ RASKASSARJA • 25


Minkä nimiseksi? kysyttiin ilmoituksessa, jossa vuonna 1932 julkistettiin kilpailu uuden kotimaisen kuorma-auton nimeksi.

Ensimmäinen mainos Sisu merkkisestä kuorma-autosta ilmestyi heti nimikilpailun ratkeamisen jälkeen vuonna 1932. Teemana oli: Sisu kuorma-auto taloudelliseen kuljetukseen. Mikään ei siis ole muuttunut vuosikymmenien aikana.

Sisu saa oman nimipäivän

M

yös Sisu-kuorma-auto saa oman nimipäivän kalenteriin vuonna 2015, kun Helsingin Yliopisto on päättänyt lisätä Sisu-nimen viiden vuoden välein uudistuvaan nimipäiväkalenteriin. Sisun nimipäivä ei ole mikä tahansa päivä, sillä sitä vietetään 28. helmikuuta, joka on myös Suomen kansalliseepoksen Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä. Sisu-kuorma-autoilijoiden lisäksi nimipäivää voivat viettää virallisesti kaikki Sisu-nimiset miehet ja pojat, joita on Väestörekisterikeskuksen mukaan noin 1400. Valtaosa heistä on saanut nimensä 2000 -luvulla.

Nimikilpailun kärkeen seuloutui kolme nimeä: Sisu, Karhu ja Haukka. Voittanutta Sisua oli ehdottanut kaikkiaan 95 henkilöä, joista arvonnan perusteella voittajaksi selvisi lyseolainen Veikko Arohonka Hämeenlinnasta. Tosiasiassa nimen oli keksinyt Veikon isoveli Eino

Sisu-nimen valintaa Arohonka muisteli toimittaja Marko Mäkisen haastattelussa Sisuviestissä vuonna 1999 näin: ”Päädyin Sisu-nimeen, koska se oli niin luonnollista, että vain Sisu-nimi pystyy kuvastamaan kuorma-autossa sitä aitoa maalaissuomalaista henkeä.” ”Mielestäni Sisu on onnistunut nimi, ja miksi sitä sitten muuttaisi. Toista vaihtoehtoa ei ole eikä ole koskaan edes tullut mieleeni.”

Sisu-kuorma-autojen merkiksi Sisu tuli vuonna 1932, vuosi Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n perustamisen jälkeen. Nimivalinta perustui kilpailuun, joka julkistettiin Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Hufvudstadsbladetissa touko-kesäkuun vaihteessa 1932. Kilpailuehtojen mukaan nimen tuli olla ”alkuperäinen (ei ennen rekisteröity), lyhyt, helposti luettava ja lausuttava”. Parhaalle ehdotukselle luvattiin 1000 markan palkinto. Nimikilpailu sai laajaa huomiota, kirjoittaa tietokirjailija Olli Blomberg vuonna 2006 ilmestyneessä Sisu Auton 75-vuotishistoriakirjassa. Vastauksia tulostui palkintolautakunnan pöytäkirjojen mukaan ”hirvittävänä pinona”, arviolta 3000-4000 kappaletta. 26 • RASKASSARJA

Arohonka, joka oli postittanut nimiehdotukset kilpailuun erikseen molempien nimissä. Eino Arohonka tunnettiin myöhemmin nimellä Aaro Honka kirjoittamistaan nuorisokirjoista, joita ilmestyi kaikkiaan 23. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Tampereen Klassillisen lyseon rehtorina. Kouluneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin 1974.

Sisu nimikilpailun voittanut Eino Arohonka (19132001) vieraili Sisu Auton eli silloisen Suomen Autoteollisuuden tehtaalla Helsingin Fleminginkadulla vuonna 1975. Tuolloin hän totesi kummilastensa kasvaneen ”isoiksi ja vahvoiksi”.

Kuorma-auton tuotemerkkinä Sisun virallinen historia on huomattavasti lyhyempi, sillä sana Sisu rekisteröitiin ensimmäisen kerran Suomen Autoteollisuuden käyttämäksi tavaramerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 6.4.1956 luokassa 10, joka tuolloin kattoi asetustekstin mukaan ”automobiilit ja automobiilien osat”. Nyt Sisu on siis virallistettu myös Helsingin Yliopiston ylläpitämään nimipäiväkalenteriin, komeaan seuraan maamme kansalliseepoksen Kalevalan sankareiden kanssa ja koko suomalaisen kulttuurin juurille. ■


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle

HALDEX MTC+

kuivainpatruuna 1-kammiokuivaimille MTC tulee sanoista Multi-Treatment Cartridge, joka tarkoittaa suodatinta, jossa on useita käsittelyvaiheita. Haldexin markkinoiden parhaana pidetyn 6-vaiheisen MTC+ kuivainpatruunan ”coalescent filter”- elementti suodattaa kilpaileviin kuivaimiin verrattuna 40 % enemmän hienojakoisista öljy- ja hiilivetypartikkeleista, jotka ovat haitallisia varsinkin tiivisteille sekä muille kumi- ja muoviosille. Useiden eri suodatusvaiheiden ansiosta Haldexin patruunoiden käyttöikä on pidempi ja suodatusteho säilyy paremmin, koska erikokoiset partikkelit jäävät eri suodatusvaiheisiin. Tämä MTC+ kuivainpatruuna, tuotenumero 93522, soveltuu suoraan aiemman MTC kuivainpatruunan, tuotenumero 78964, sijasta asennettavaksi.

Kysy syksyn kampanjahinta varaosamyyjältäsi! Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki Asiakaspalvelu 010 5507 105 fax. 010 5507 195 sähköposti rk@motoral.fi

www.motoral.fi


Linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden siirtymäaika päättyi KUVA: JARI MALM

L

inja-autonkuljettajien ammattipätevyyden siirtymäaika päättyi 9.9.2013. Nyt kaikilla linja-autonkuljettajilla on oltava ammattipätevyyskortti tai merkintä ammattipätevyydestä ajokortissa. Jos jatkokoulutusta ei suoritettu edellä mainittuun päiADR-peruskussi ADR-yhdistetty peruskurssi ADR-säiliökurssi ADR erityiskurssi räjähteet ADR erityiskurssi radioakt. aineet ADR-täydennyskurssi

vään mennessä, linja-autoa ei saa enää ajaa. Ammattipätevyyden saa kuitenkin uudestaan voimaan käymällä vaaditun jatkokoulutuksen sekä hakemalla erillisen ammattipätevyyskortin tai merkinnän ammattipätevyydestä ajokorttiinsa.

Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen

14.-16.10, 18.-20.11. 25-28.11. 17.-18.10, 2.-3.12. 21.10, 29.11. 5.12. YT 5.-6.10, 26.-27.10., 26.-27.10, 23.-24.11, 7.-8.12. TP 20.9, 11.10, 16.11, 14.12.

Huittinen Yhdistetty täydennyskurssi (YT) on kaksi päivää (uusitaan kaikki luokat kappaletavara ajolupa ja/tai säiliö). Täydennysperuskurssi (TP, 9 h) yksi päivä (uusitaan kappaletavara ajolupa ei luokkia 1 ja 7). Työturvallisuuskorttikoulutus

Huittinen

Tieturva I –koulutus Ensiapu I Hätäensiapu Ennakoiva ajaminen Kuorman sidonta/digipiirturi Turvallisuusneuvonantaja koulutus

Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Vuosaari

7.10, 7.10. 19.10, 29.10., 11.11, 9.12. 8.10, 12.10, 28.10, 12.11, 10.12. 26.-27.11. 30.10, 4.12. 30.11. 9.11. 26.-27.9. 1.-2.10.

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen yhden päivän. Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä SILTALA Oy:n kanssa.

ADR-Koulutus Timo Kallionpää Oy

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com www.adrkoulutus.com

Taksin kuljettajien ammattipätevyyskoulutus

28 • RASKASSARJA

Ammattipätevyyttä ylläpidetään jatkokouluttautumalla. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Linja-autonkuljettajilta on vaadittu ammattipätevyys 10.9.2008 alkaen. Ennen tätä päivämäärää linja-autokortin suorittaneilla oli ammattipätevyyden jatkokoulutuksen suorittamiseen 5 vuoden siirtymäaika, joka päättyi 9.9.2013. Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan jakaa koko viiden vuoden jaksolle kuitenkin siten, että lyhyimmän koulutusjakson on oltava 7 tuntia. Jatkokoulutuksen opetukseen on aina sisällytettävä ennakoivan ja taloudellisen ajamisen koulutusta 7 tuntia. Koulutuksen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta sekä parantaa kuljettajien edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen. Jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen tavoitteena on tukea kuljet-

tajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Linja-autonkuljettajat voivat muiden ammattikuljettajien tavoin tarkistaa omat ammattipätevyystietonsa maksutta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin nettipalvelusta. Palvelu auttaa omien tietojen hallinnassa, siitä voi tarkistaa perus- ja jatkokoulutustiedot esim. kuinka monta päivää ammattipätevyyskoulutuksesta on suoritettu. Tiedot voi tarvittaessa myös tulostaa. www. trafi.fi/sahkoisetpalvelut Lisätietoja Trafin ammattiliikenteen palvelunumerosta 029 534 5116. Myös Trafin palveluntuottaja Ajovarma palvelee ammattipätevyyteen liittyvissä kysymyksissä numerossa 075 323 2000 (vaihde) tai www.ajovarma.fi/ammattiliikenne. Kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden siirtymäaika on vuotta pitempi kuin linja-autonkuljettajilla. Se päättyy 9.9.2014. ■


Testattu toimimaan kaikissa olosuhteissa. Ohjaamon ja moottorin esilämmitys ammattikäyttöön. Webaston mallistosta löytyy sopiva lämmitin jokaiseen käyttötarpeeseen ja kokoluokkaan! Vesilämmityslaitteet suurten ja pienten hyötyajoneuvojen lämmitykseen sekä ilmalämmityslaitteet suurten ja pienten hyötyajoneuvojen hyttien lämmitykseen. Kysy lisää valtuutetusta Webasto-pisteestä: www.kaha.fi/webasto

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.fi

a Pesuhalli j korjaamo auki myös ! lauantaisin ttä Ota yhtey a ik ja varaa a n korjauksee ! tai pesuun

Raskaankaluston varaosa- ja korjaamopalvelut Lahdessa ja Hollolassa

• Puh. (03) 468 2400 keskus • Fax (03) 753 2420 • Email myynti@originator.fi LAHTI korjaamo & varaosat • Alhonkatu 2, 15610 LAHTI • Varaosat 040 842 0706 • Työnjohto 044 510 4421

HOLLOLA korjaamo (entisen Rekkakukon tiloissa) • Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA • Työnjohto 044 510 4426 • Pesuhallin ajanvaraus 044 510 4428

RASKASSARJA • 29


TUOTTEITA MYYVÄT RASKASSARJALIIKKEET KAUTTA MAAN www.raskassarja.fi KOMPOSIITTIMUTTERIVÄÄNNIN 3/4”

Raskaan kaluston AKKULATURI

• max vääntö 1350Nm • ilmanpoisto kahvassa • takuu 1 vuosi MV556534

• boosterilla • 180Ah 12/24V • soveltuu 90-450Ah akuille • takuu 1 vuosi J71102

39900

199

00

TYÖKALUVAUNU 8-LTK ilman työkaluja • k. 970 mm, l. 1050 mm, s. 470 mm T4788

Hinnat voimassa 31.10. saakka.

30 • RASKASSARJA

69500

AVAINSARJA pyöränmuttereille

• avainkoot 32 ja 33 mm M323340

3500


MultiCharger

-akkulaturit raskaalle kalustolle Raskas työ vaatii kaikenlaista, myös luotettavat työkalut. Kun olosuhteet altistavat akkulaturin tärinälle ja kosteudelle, valitse varmatoiminen DEFA MultiCharger*, jolla on 2 vuoden takuu. Led-näyttö kertoo, että akut ovat kunnossa. Elektronisesti ohjattu latauskäyrä ja edistyksellinen latauselektroniikka estävät ylilatauksen. Kun akku on täysi, alkaa ylläpitolataus. Ohjauselektroniikan ansiosta laturi voi olla jatkuvasti kytkettynä. *osa luotettavaa PowerSystems-tuotelinjaa.

DA 701233 701233-1 1

DA 700135-1

DEFA MultiCharger 2x7A Plugin

DEFA MultiCharger 2X15A Plugin

sis. kytkentäsarjan DA 460787

sis. kytkentäsarjan DA 460787

Saatavana myös shukopistokkeella: DA 701234-1 | DEFA MultiCharger 2x7A Shuko DA 700133-1 | DEFA Multicharger 2x15A Shuko

Maahantuoja: Kaha Oy Lisätietoja: Puh. (09) 6156 800 | www.kaha.fi

Nokkakolarit vähenivät kolmanneksella alkuvuoden aikana

K

uolemaan johtaneita nokkakolareita tapahtui tammi-kesäkuussa runsas kol­ man­nes vähemmän kuin vuosi sitten. Sitä vastoin suistumisonnettomuudet kääntyivät lievään nousuun, ilmenee liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan ennakkoraportissa. Tutkijalautakuntien tutkimissa 111 kuolinonnettomuudessa menehtyi 119 henkeä, joka on parikymmentä henkeä vähemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Onnettomuuskehitys oli myönteinen kaikissa ikäluokissa, ainoastaan nuorimmassa, alle 21-vuotiaiden ikäryhmässä määrä pysyi viime vuoden tasolla. Suotuisan alkuvuoden kehityksen sai aikaiseksi henkilöautoilijoiden aiheuttamien kuolinonnettomuuksien määrän merkittävä väheneminen vuoden takaisista luvuista. Raskaat ajoneuvot olivat onnettomuuden vastapuolena huomattavasti harvemmin kuin parin aikaisemman vuoden tammi-kesäkuussa. Alkuvuonna kevyen liikenteen onnettomuuksissa menehtyi 9 jalankulkijaa ja 10 pyöräilijää. Heistä yli puolet oli yli 65-vuotiaita.

– Alkuvuoden onnettomuusmäärä on pienin viimeiseen viiteen vuoteen, ja mikä vielä tärkeämpää, kuolleiden osalta tulos on vielä parempi. Useamman kuin yhden kuolonuhrin vaatineita onnettomuuksia oli nyt aikaisempaa vähemmän, sanoo yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Tammi-kesäkuussa eniten kuolinonnettomuudet vähenivät Uudellamaalla (-6), Kymenlaaksossa (-5) ja Pohjamaalla (-5), jossa ei tammikesäkuussa tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Sitä vastoin Varsinais-Suomessa onnettomuuksien määrä kasvoi 6:lla vuoden takaisesta. ■

Rattijuopon aiheuttamia kuolinkolareita poikkeuksellisen vähän viime vuonna Tutkijalautakuntien ennakkoraportin mukaan rattijuopot aiheuttivat viime vuonna 39 kuolinonnettomuutta eli 19 prosenttia kaikista kuolinonnettomuuksista. Luvut ovat tutkijalautakuntajärjestelmän historian alhaisimmat. Kaikkiaan tutkijalautakunnat tutkivat viime vuonna 206 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. – Rattijuoppo-onnettomuuksien osuus kaikista kuolinonnettomuuksista oli tätä ennen pitkään 25 prosentissa tai sen yläpuolella. Nyt tapahtui selvä loikka parempaan, kuvailee liikenneonnettomuustutkinnan johtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskuksesta. Viime vuonna rattijuopot aiheuttivat selvästi vähemmän yksittäisonnettomuuksia. Rattijuoppo-onnettomuuksissa nuorten kuljettajien osuu pieneni, mutta yli 40-vuotiaiden kasvoi. Tyypillistä kuolemaan johtaneille alkoholionnettomuuksille on, että rattijuoppo on ollut tuhdissa humalassa. Viime vuonna heistä 77 prosenttia ylitti törkeän rattijuoppouden 1,2 promillen rajan. Neljällä kymmenestä oli tilillään aikaisempia rattijuopumustuomioita. RASKASSARJA • 31


Muista hyvin varustettu ammattilaisen tyรถkalukauppa Tampereella! Katso yhteystiedot: 32 โ ข RASKASSARJA

www.tammerdiesel.fi Vaihde: 03 3143 4400


DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD wlan DLD gprs

DLD etälatauslaite

TIS-Web ohjelmisto

Nyt myös paikannus!

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

Power Truck Show kiinnosti rekkakansaa tivat yleisöä ahkeran äänestyksen perusteella. Yleisöäänestyksessä haastajaluokan voitti Julian Davis Irlannista ja Super Truckin voiton vei P. Björk Transport Pännäisistä. Yleisön äänten perusteella valikoitui uusi Super Truck luokka ja valioluokka valitsi itse Best in Show auton keskuudestaan. Super Truck luokan valinnan perusteella Best in Show autoksi nousi Kuljetus Auvisen ”XSTAR” Miss Power Truck kisan voitti Tiia Anttila. 1. perintöprinsessa oli Janita Repo. 2. perintöprinsessaksi nousi Oona Korva. Janita Repo oli myös yleisön suosikki.. Kuvauksellisin rekkatyttö oli Tiia Anttila. ■

A

lahärmässä järjestetty kuljetusmessuja autonäyttelytapahtuma Power Truck Show keräsi tänä vuonna enemmän kävijöitä viime vuoteen verrattuna. Tapahtumassa oli reilut 30 000 kävijää. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin ensimmäiset Rekanvedon maailmanmestaruuskilpailut. Kisoissa nähtiin suomalaismenestystä, kun Suomen Antti Mourujärvi sijoittui kovatasoi-

sessa kilpailussa toiseksi Serbian Ervin Katonan jälkeen. Kolmas kilpailussa oli Eestin Meelis Peil. Kaiken kaikkiaan kilpailussa oli 11 osanottajaa. Kilpailijat vetivät kahta Volvoa sekä valjailla että köydellä alkuerissä. Loppukilpailu käytiin pudotuskilpailu periaatteella, jolloin finaalissa nähtiin Serbian Katona ja Suomen Mourujärvi. Kilpailulle on luvassa jatkoa myös ensi vuonna. Huippurakennellut ja maalatut autot kiinnos-

Tiia Anttila keskellä, oikealla Janita Repo ja vasemmalla Oona Korva.

RASKASSARJA • 33


SV-iskunvaimennin uutisia Uutuus tuote, lyhyesti kuvattuna ”Magnum in parvo” eli suuri pienessä.

Arvoisa Asiakkaamme, olemme ylpeitä voidessamme julkistaa uutisen uudesta tuotteestamme. Pitkällisen tuotekehityksen ja mittavien testausten jälkeen uusi tuotteemme on valmis esiteltäväksi. Perinteinen SV-50 sarjan vaimennin on palvellut hyvin ja sitä on uudistettu vuosien saatossa monin erilaisin päivityksin ja materiaali parannuksin, joista esimerkkinä puolitoista vuotta sitten toteutettu tiivistemateriaali vaihdos, jolloin tiivisteiden lämpötilankesto nousi 20 Celsius asteella (140 Celsius asteeseen). 50 sarjan vaimentimesta oli myös erityinen SuperLife versio, jolla saavutettiin pidempi kestoikä erityisesti raskaissa olosuhteissa. Materiaalien ja valmistustekniikoiden kehittyessä on kuitenkin tullut aika korvata hyvin palvelleet tuotteet täysin uudella. Tämä uusi tuotteemme on ainutlaatuinen yhdistelmä parhaita materiaaleja ja tinkimätöntä tarkkuutta, yhdistettynä uudistettuihin tuotantotapoihin. Uuden vaimentimen ominaisuuksista tärkeimmät ovat: • Ei metallista kontaktia männänvarren ja varrenohjaimen välillä => vähentää männänvarren kulumaa. • Liukupinnat matalakitkaista PTFE seosta => vähentää männänvarren kulumaa. • Uusi Polyuretaaninen varren pyyhkijä => pyyhkii tehokkaasti myös vaativissa olosuhteissa ja kestää hyvin kulutusta. • Uusi PTFE seosteinen varrentiiviste => parempi kulumiskestävyys, erityisesti korkeissa lämpötiloissa. • Ulompien putkien halkaisijat pienentyneet 5 mm => parempi mahtuvuus, samalla Ø50 mm sylinteriputkella kuin aiemmin. • Kevyempi vaimennin => pienempi jousittamaton massa. • Mekaanisesti yhtä vahva kuin aiempi 50 sarjan vaimennin.

Ylittää kaikki SuperLife:n vaatimukset

Uutuustuote ei aiheuta muutoksia SV tuotenumeroihin- tai hinnoitteluun. Tuote ylittää kaikki SuperLife tuotteelle asetetut vaatimukset, jonka vuoksi SuperLife tuotteet poistuvat markkinoilta, seuraavan vuoden aikana.

Takuu Kaikki uuden SV 50 sarjan tuotteet:

▪ SV 50 sarjat 3 v. ▪ 45 sarja 2 v. ▪ XTR- ja AXL nostavat vaimentimet 1v. Saatavilla Raskassarja-ketjusta tai muista hyvin varustetuista raskaan kaluston varaosaliikkeistä.

Lisätiedot: Tuomo Utriainen p. 040 045 3727 Ulf Lindstedt p. 050 911 3650 Hannu Hellstén p. 045 657 9476 info@suomenvaimennin.fi www.sv-shocks.com

34 • RASKASSARJA

s

yy v tä ” s ke öikä i p ytt m re i kä a ä p emp t tis pid n ”E ja


Katoava luonnonvara Ruumiillisen työn tekijät ovat Suomessa nykyään niin vähissä, että yksittäisestä lapionheiluttajasta varoitetaan jopa liikennemerkillä.

Mikä ihmeen kone?

Tutun oloinen nainen Virtanen lappaa perunoita pussiin marketin vihannesosastolla. Samassa hän huomaa hemaisevan vaaleaverikön, joka heilauttaa hänelle kättään ja hymyilee ystävällisesti. Tutun oloinen nainen, Virtanen ajattelee, mutta ei millään muista mistä yhteydestä. – Anteeksi… en nyt millään saa päähäni, mistä me tunnemme toisemme, Virtanen sanoo hämillään. – Etkö todellakaan? Sinähän olet yhden lapsukaiseni isä. Virtasen naama alkaa punoittaa. Muistin syövereistä alkaa putkahdella mielikuvia vuosien takaisesta tapahtumasta. Sellaisesta, jonka Virtanen olisi mieluiten unohtanut kokonaan. – Äh… ai niin… me taisimme silloin kauan sitten eksyä saman peiton alle firman joulujuhlien päätteeksi. Sinähän olet… mmm… se Merja sieltä konttorista. – En suinkaan! Minä olen Jaana, sinun poikasi opettaja.

Vanhojen autojen kohtalo – Äiti mitä autoille tehdään, kun ne tulevat vanhoiksi ja menevät rikki? pikku-Joonas kyseli äidiltään. – Ne viedään sellaiselle sedälle, joka myy ne sitten myöhemmin sinun isällesi.

Mitäpä mietit? Kaksi pohjoiskorealaista rajavartijaa istuu tauolla ja tuijottaa kaukaisuuteen rajan taakse. – Mitäpä mietit, veliseni? toinen kysyy. – Todennäköisesti aivan samaa kuin sinäkin. – Vai sillä lailla. No, siinä tapauksessa minun täytyy pidättää sinut.

Riskinsä kaikessa Lahtisen Rane oli parkkeeraamassa vanhaa, ruosteista fillariaan Eduskuntatalon eteen. Poliisi päätti antaa hieman opastusta kansalaiselle. – Mietipä nyt vähän. Et voi todellakaan jättää pyörääsi tähän. Tästähän kulkevat kaikki kansaedustajat ja ministerit. – Hmm, otan kuitenkin riskin. Onhan pyörässä lukko.

Pelimiehet

Pikku-Oskari oli isänsä kanssa vierailulla iäkkään sukulaistädin luona. Poika huomasi eteisen pöydällä olevan vanhan vihreän puhelimen, jossa oli pyöritettävä valintakiekko. – Isi, tiedätkö mikä kone tuo on? Oskari kuiskasi kotvan kuluttua. – Juu, tottahan toki tiedän. Se on puhelin. Oskari mietti hetken ja kysyi sitten: – Isi, tiedätkö myös sen, mitä pelejä siinä on?

Kiireellä teatteriin Reiska ryntää ulos kantakapakastaan heti iltakymmenen jälkeen. – Mikäs hoppu sinulla on? Kellohan on vasta vähän, portsari huutaa hänen peräänsä. – Teatteriin! – Mitä ihmettä? Tähän aikaan illasta teatteriin? – Pakko mennä. Vaimoni lupasi hakea minut kotiin näytöksen päätyttyä!

Elokuvanautintoa Ryynänen oli uuden kotimaisen elokuvan ensi-illassa. Leffa vaikutti tosi hyvältä, mutta edessä istuvan kahden naisen äänekäs keskustelu häiritsi nautintoa pahemman kerran. Lopulta Ryynänen ei enää voinut hillitä itseään. – Anteeksi, arvon leidit, mutta en voi kuulla mitään tässä metelissä. – Eihän se ole tarkoituskaan, me puhumme yksityisasioita, tuli topakka vastaus.

Tiedätkö? 1.

Paljonko Tero Pitkämäki kiskaisi keihästä Saksan Bad Köstritzin kilpailussa tämän vuoden kärkitulokseksi? 2. Mikä on feissari? 3. Missä huvipuisto Tykkimäki sijaitsee? 4. Mitkä ovat Belgian lipun värit? 5. Minkä niminen veitsi sai nimensä ruotsalaisen kaupungin mukaan? 6. Minkä niminen on Tanskan ensimmäinen naispääministeri? 7. Missä saaressa järjestetään Provinssirock? 8. Mikä eläin on Shere Khan? 9. Missä Suomen kaupungissa J. L. Runeberg vietti pääosan elämästään? 10. Mitä sotateknistä asetta on käytetty sodankäynnissä vain kaksi kertaa? Vastaukset sivulla 38

RASKASSARJA • 35


Kevein askelin syksyn keleihin Planar 2 S3

Super XL S2

119,-

83,-

42-52133-303-92M Tukeva ja erinomaisesti istuva uutuus.

47-52262-103-0PM Helppokäyttöistä turvallisuutta.

GT 1 XL S2

47-52804-103-82M Vaihteleviin ja kosteisiin olosuhteisiin.

Saatavana useimmista Raskassarja-ketjun jäsenliikkeistä.

126,-

Hinnat nto sis. alv. 24 %

Raskaan kaluston vapaan varaosakaupan ykkönen Turun talousalueella

Varaosia kaikkiin tunnetuimpiin kuormaja linja-autoihin sekä perävaunuihin.

Sinua palvelevat Jani Sihvo, Petri Palomäki ja Miia Tapio.

Palvelee Sinua entistä tehokkaammin RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

36 • RASKASSARJA

Turun Raskaskalusto-Osa Oy Rydöntie 24, 20360 TURKU Puh. 02-2386 333 Fax. 02-2386 032

Avoinna arkisin klo 8 -17 lauantaisin klo 10 -14 (kesälauantait suljettu) Varaosapäivystys: 050-560 3106


• Taukopaikka •

Entinen kilpa-ajaja Aaltonen

ressukat MERI

AN viritelmä

HAUDATAAN MAAHAN

Kukkasjärvi

Sarjishahmo

TROPIIKIN PUITA

Uuno +sukul.

Jeans

KAVIOELÄIN

Askartelukauppa

Niemi varislintu

Sie saat voiton! reaalivakuuksia Suolajärvi

Afg. pääkaup.

asentoja EXIT

MANA Polster

ASTRID

jatkuu aina

MICHAEL

kummallinen

Rislakki

YÄK

n oa Nolus a

Prost

kunnia

Lignell Kreikan saari Arponen laulettuja

höyry

Afrikan kansaa

negat. ioni A N IT PI KKA A L SU A

ideanatsi- Bubka teatteri tervehdys

DDR:n salainen poliisi

"

SOUKKA

M

I RE

"

hapon vastakohta

lepopäivät

rhe

mu

oft

Cr

akulle ii uiiu uu urrrrrr uuu ii

Harju "Yrjöt"

Kimmo

PELI

perinteet

1/3:sta

tuohitorvi

KIPU Juhlivat 9.9.

Oma kulta

välittäjä Karakorpi R. MALM

Ristikon ratkaisseiden kesken arvomme 35 € lahjakortin RK–ryhmän jäsenliikkeisiin. Ratkaisut 28.10.2013 mennessä osoitteeseen: RASKASSARJA, Rydöntie 24, 20360 TURKU

Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka

RASKASSARJA • 37


PAINEILMAKÄYTTÖINEN JARRUNIITTAUSKONE

1.290 €

Scania Suomi Oy Reijo Vehviläinen on nimitetty Keski- ja ItäSuomen alueen vaihtoautovastaavaksi 5.8.2013 alkaen.

• Kestävä yksinkertainen rakenne • Pöydälle asennettava malli • Mukana 6,35 ja 8 mm irroitus- ja niittaustuurnat • Varustettu turvakatkaisijalla • Ey-hyväksytty

Mikko Pitkänen on nimitetty 1.6.2013 alkaen aluemyyntipäälliköksi Kuopion Scania-keskukseen. Hän on aiemmin toiminut myyntipäällikkönä Seinäjoen Scania-keskuksessa.

JARRUHIHNASORVI • Myös 10” hihnoille

Valmistuttaja: Osa-Ratas Oy Myynti: Raskassarja-jäsenliikkeet

675 €

OSA-RATAS Oy

OSARATAS

Nimitykset

Teollisuuskatu 7, Tornio

Pesuripalkinto meni Huuvariin Power Truck Show -tapahtumassa Raskassarja-osasto järjesti arvonnan, jonka palkintona oli GK500626 Vertigo 2500W -pesuri. Suoritetussa arvonnassa pesurin saajaksi nousi Tero Sikkara Huuvarista. Voittajalle on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Puh. 016-445 707

Edellisen ristikon ratkaisu R

Ä M Ä

T

A

O

U

L

I

K

S

O M

O

D

O

T

T

I K

R

A A

P

O S

A

O

O

K

H

U

U

E

L

L

T

A

J

A

T

K

R

T

A

A

S

T

U

T

A

I

S

E T

L

O

R

A R

K A

A

A

T

S

I

U

O

K

T

A

A

L

S

T

A

S

I

N

I

V

M A

G

I

A

E

I

N

N

E

P

J

I U

A

M A

T

A

A

O

T

H

O

R

U

T

S

O

A

T

P

A

A

O V

O

K

A

A

N

I

T

O

T

I

O

R

I

I

K

A

T S

L

E

A

L

A

S

E

U

R

A

V

A

T

A

A M

A

T

A

S

U

U N

A

T

I

L

T

A

A

I

R

E

K

E

N O

L

L

A

O

L

A

L

O

H

T

E

I

T

A

J

E

S

I

T

S

K

V A R

L

A

K

A

M A

A

L

A

R

I

A

M E

R

J

A

A

I

A

T

S

C

N

T

Onnea voittajalle! 35 euron lahjakortin Raskassarja-ketjun jäsenliikkeisiin voitti: Jukka Lähteenmäki, Pinsiö 38 • RASKASSARJA

1. 89,03 metriä. 2. Varainhankkija. 3. Kouvolassa, Kymenlaaksossa. 4. Musta, keltainen ja punainen. 5. Mora.

6. Helle ThorningSchmidt. 7. Törnävänsaaressa, Seinäjoella. 8. Tiikeri. 9. Porvoossa. 10. Ydinasetta.

S

A

S

T

U

K

S

A

K

I

O

S

S

H

U

A

O

R P

G

S O

O

A

T

L

L O

K

Ö T

I

T

I K

U

U

N

M

O

E P

I

I

Vastaukset sivun 35 kysymyksiin

Reissussa Ruotsissa? Kun remontti yllättää, käänny ammattilaisen puoleen, SUOMEKSI. Jouset ja jarrut vetoautoon ja perävaunuun, myös henkilöautoihin. Iso varasto, nopea palvelu. Jouset joka lähtöön tilauksesta ja piirustusten mukaan. Asko Tolppanen, Valbo, SVERIGE Puh. 99046-26-32059, auto 070-3252059 Fax. 99046-26-32125


RASKASSARJA • 39


Raskaan kaluston varaosapalvelua kautta maan Forssa

Seinäjoki

Hämeentie 37 p. 03-422 0722

Puurtajantie 19 p. 06-4293 100

Autovaraosa Lintusyrjä Oy

Tavo Oy

Iisalmi

Tampere

Teollisuuskatu 10 p. 010 279 3340

Keskuojankatu 18 p. 03-3140 3111

Iisalmen Rekkapiste Oy

Tavo Oy

Ikaalinen

Tornio

Sammonkatu 4 p. 03-457 110

Teollisuuskatu 7 p. 016-445 707

Ikaalisten Autovaruste Oy

Osa-Ratas Oy

Joensuu

Turku

Lentoasemantie 10 p. 0424 9400 40

Rydöntie 24 Puh. 02-238 6333

Joensuun Autohajottamo Närhi Oy

Turun Raskaskalusto-osa Oy

Kauhajoki

Vantaa

Pohjolantie 10-12 p. 020 7119 862

Jännekuja 6 p. 0293 400 400

Varaosalinna Oy

Raskasvaraosa Oy

Kokkola

Linnus-Auto Oy Isokalliontie 2 p. 044-032 4704

Kouvola

Tarvike-Ahola Oy Kaupinkatu 5 p. 05-312 1900

Kuopio

Kuopion Kuljetus Kalusto Oy Sorsasalontie 3, p. 04-24 9400 50

Rovaniemi

Lahti

Tornio

Originator Oy Alhonkatu 2 p. 03 468 2400

Oulu

Lappeenranta

Hevistar Oy Paalukatu 8 p. 05-4161 800

Mustasaari

VAMU Truckservice & Parts Oy Ab Kauppatie 22 p. 0500-663 280

Kokkola Mustasaari Seinäjoki Kauhajoki

Oulu

Pekant Oy

Konetie 3 p. 020 728 9818

Pori

Porin Auto-Sale Oy Ojantie 10 p. 02-6341 600

Rovaniemi

Raskas-Osa Oy Paljetie 1 p. 016-345 252

Iisalmi

Kuopio

Joensuu

Ikaalinen Tampere

Pori

Lahti Turku

Forssa

Lappeenranta Kouvola

Vantaa

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.