Page 1

HUMOR SOCIAL

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

E

n any electoral és divertit comprovar com els polítics es converteixen en homes oferta que assalten l’espai públic amb els seus descomptes, regals i promocions. «Els polítics sempre fan el mateix: prometen construir un pont encara que no hi haja riu.» Aquesta afirmació, atribuïda a Nikita Khrusxov, defineix de manera lúcida i descreguda una realitat que no coneix fronteres ni èpoques. I és que els pròxims mesos no serà difícil enumerar, a la vista de les diferents convocatòries d’eleccions, com els candidats de tot l’arc parlamentari ens afalagaran les orelles amb propostes i garanties de millorar i superar la nostra situació econòmica actual. Davant d’aquest gran mercadeig del futur de la nostra societat, la ciutadania haurà de treballar de valent per a no sorprendre’s amb propostes increïbles, o amb solucions inversemblants per a les nostres preocupacions diàries. Serà complicat no acabar atabalat o fins i tot indignat per la puerilitat d’alguns plantejaments i la voluntat de fer-nos combregar amb rodes de molí. L’exposició «Humor social», com sempre, serà la millor eina per a tocar de peus a terra. Serà l’instrument idoni per a desemmascarar els qui ens volen enredar, els venedors de motos, els mercantilismes que s’enduen les il·lusions, les perspectives de futur, les necessitats i els somnis, i els converteixen en material adulterat de compra-venda sense data de garantia. Perquè aquest serà un dels problemes. Que tan bon punt acabe el vertigen i les nits electorals, les promeses quedaran aparcades juntament amb els programes i els sobres amb els vots emesos. I és que, els qui ens havien fet totes aquelles promeses amb tanta excel·lència, no havien pensat mai complir la seua paraula.

UNIVERSITAT D’ ALACANT Edita: Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística Comissari: Enrique Pérez Penedo Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant Impressió: © Els autors

Som davant la quinzena edició de la mostra «Humor social». Quinze anys d’humor, de sàtira i ironia per a plantar cara als abusos i a les injustícies. FECO Espanya, de la mà d’Enrique Pérez, mantenen ferm el seu compromís amb tots nosaltres. Ells prometen humor i seny. I compleixen. I tant que compleixen. Amb els seus dibuixos presenten i despullen la realitat de les fal·làcies de la política diària perquè puguem afrontar, des de la seua intel·ligència, els enganys i els fraus. Divertim-nos amb l’humor que ens regala aquesta quinzena edició, i servim-nos del somriure que acompanya sempre aquesta exposició per a encarar aquest nou any electoral i per a resistir l’allau de promeses que comporta. Manuel Palomar Sanz Rector de la Universitat d’Alacant


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

E

n año electoral, resulta divertido comprobar cómo los políticos se convierten en hombres oferta que asaltan el espacio público con sus descuentos, regalos y promociones. «Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río.» Esta afirmación, atribuida a Nikita Kruschev, define de manera lúcida y descreída una realidad que no entiende de fronteras ni de épocas. Y es que no será difícil enumerar en los próximos meses, ante las distintas convocatorias de elecciones, cómo los candidatos de todo el arco parlamentario nos regalarán los oídos con propuestas y garantías de mejora y superación de nuestra situación económica actual. Ante este gran mercadeo del futuro de nuestra sociedad, la ciudadanía deberá trabajar duro para no sorprenderse con propuestas increíbles, o con inverosímiles soluciones para nuestras preocupaciones diarias. Será complicado no asombrarse, y hasta indignarse, antes la puerilidad de algunos planteamientos y ante la voluntad de hacernos comulgar con ruedas de molino. La exposición «Humor social», como siempre, será la mejor herramienta para poner los pies en el suelo. Será el instrumento idóneo para desenmascarar a los embaucadores, a los vendedores de motos, a los mercachifles que recogen las ilusiones, las perspectivas de futuro, las necesidades y los sueños, y las convierten en material adulterado de compra y venta sin fecha de garantía. Porque ese será uno de los problemas. Que, al terminar el vértigo y las noches electorales, las promesas quedarán olvidadas junto a los programas y los sobres con los votos emitidos. Y es que los que nos prometieron tanta excelencia nunca tuvieron pensado cumplir su palabra. Estamos ante la XV edición de la muestra «Humor social». Quince años de humor, de sátira e ironía para plantar cara a los abusos y a las injusticias. FECO España, de la mano de Enrique Pérez, mantienen firme su compromiso con todos nosotros. Ellos prometen humor y sensatez. Y cumplen. Claro que cumplen. Con sus dibujos presentan y despojan la realidad de los embustes de la política diaria para que podamos afrontar, desde su inteligencia, los engaños y los fraudes. Disfrutemos del humor que nos brinda esta XV edición, y sirvámonos de la sonrisa que acompaña siempre a esta exposición para hacer frente a este nuevo año electoral y para resistir la avalancha de promesas que eso conlleva.

2015: ANY DE LA POR O DE LA REGENERACIÓ

Sabem exactament el que deguem fer; el que no sabem és com eixir reelegits si ho fem. Jean Claude Juncker, President de la Comissió Europea

E

n esta XVª MOSTRA D’HUMOR SOCIAL ens hem trobat amb un tema que per diversos motius pot ser més atractiu que de costum: ELECCIONS. Hem iniciat el camí cap a les eleccions municipals, autonòmiques i generals, així que cal preparar-nos perquè els polítics ens unflen de populisme, amb molta parolería buida, promeses imprecises, cridòria desqualificadora i mancança de compromís. Però hi ha un detonant que ha escarotat el galliner. La sorpresa de l’èxit de PODEMOS a les eleccions europees de maig de 2014, que ha agafat a tots els partits amb el pas canviat i els ha faltat temps per ficar-se les piles amb la finalitat de contenir el risc, apuntant-se a la regeneració. L’Estat del benestar s’ha convertit en estat del malestar per a les noves generacions, que consideren que la nostra experiència política ha resultat un fracàs –ni hem aconseguit saldar el franquisme ni establir una democràcia real- sols una façana que dissimulava una trama de banquers cobdiciosos, polítics corruptes i periodistes venuts que han aprofitat els últims 30 anys per enriquir-se. L’austeritat ha agermanat a PP i PSOE en la desconfiança i segurament s’emportarà per davant el bipartidisme. La dialèctica del canvi, com pugna a un escenari desconegut i la voluntat de transformar un règim gastat, presidirà l’any electoral. I és que no hi ha que perdre de vista que per impotència, incapacitat, insolvència o pur clientelisme, els que regenten les institucions van a lo seu, s’ho arreglen entre ells, incompleixen les lleis, esquiven els controls i ens enganyen. Governs paralitzats i polítics estancats segueixen sense donar respostes creïbles a les noves demandes d’una societat en efervescència, que està canviant a una velocitat inabastable per als que operen amb idees del passat.

Manuel Palomar Sanz Rector de la Universidad de Alicante

El PP s’aferra a dos temes: Una recuperació econòmica que segueix sense percebre la ciutadania i que acabarà la legislatura amb més aturats que quan guanyà les eleccions. I al discurs de la por; encara que el seu futur passa pels jutjats.


2015: AÑO DEL MIEDO O DE LA REGENERACIÓN

El PSOE ho té cru, perquè malgrat que va aprovar lleis molt importants que transformaren aquest país, ha segut massa còmplice del neoliberalisme i dels imperatius d’un capitalisme salvatge que deuria haver-se regulat, sense oblidar que haver secundat la implantació de la cadena perpètua va a passar-li factura. La major virtut de PODEMOS és haver posat un espill davant del país i no ens ha agradat el que hem vist. L’èxit d’aquesta formació és que no diu el que la gent vol escoltar, sinó el que la gent pensa. En part depen de l’evolució de Syriza i juga en la seua contra la inexperiència de governar i la possibilitat de morir d’èxit.

Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea

Hi ha altres partits amb desiguals expectatives, però per no fer-ho llarg he preferit centrar-me en els que tenen més opcions de govern a nivell estatal. Les dos causes principals de la irritació de la ciutadania amb la política institucional son: La sensació de distanciament, de que ni ens representen ni ens escolten, que viuen aïllats al seu món i la corrupció; la qual cosa té com conseqüència la desafecció. Hi ha un clar rebuig d’uns partits molt enquistats, del segrest de la política pel discurs dels experts, de la dissolució de la democràcia en la promiscuïtat entre política i diners. Els ciutadans han donat un bot qualitatiu; han passat de simples comparses ficant la papereta en una urna cada quatre anys a ser protagonistes. No podem resignar-nos al discurs de la desesperança ni tampoc acceptar uns governants que s’han convertit en majordoms del capital. Reclamar reconeixement i veu, reclamar un control més efectiu dels que governen, reclamar que els polítics estiguen al servei del poble i no del partit no és delicte, és democràcia i cal lluitar per més i millor democràcia.

Sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es como salir reelegidos si lo hacemos.

E

n esta XV MUESTRA DE HUMOR SOCIAL nos hemos encontrado con un tema que por diversos motivos puede ser más atractivo que de costumbre: ELECCIONES. Hemos iniciado el camino hacia las elecciones municipales, autonómicas y generales, así que, a prepararnos para que los políticos den rienda suelta al populismo, con mucha palabrería vacía, promesas imprecisas, griterío descalificador y escasos compromisos. Pero hay un detonante que ha revolucionado el gallinero. La sorpresa del éxito de PODEMOS en las elecciones europeas de mayo de 2014, que ha cogido a todos los partidos con el paso cambiado y les ha faltado tiempo para aplicarse las pilas con el fin de contener el riesgo, apuntándose a la regeneración. El Estado del bienestar se ha convertido en estado del malestar para las nuevas generaciones, que consideran que nuestra experiencia política ha resultado un fracaso –ni hemos conseguido saldar el franquismo ni establecer una democracia real- solo una fachada que disimulaba una trama de banqueros codiciosos, políticos corruptos y periodistas vendidos que han aprovechado los últimos 30 años para enriquecerse. La austeridad ha hermanado a PP y PSOE en la desconfianza y seguramente se llevará el bipartidismo por delante. La dialéctica del cambio, como pugna a un escenario desconocido y la voluntad de transformar un régimen gastado, presidirá el año electoral.

Juli Sanchis Aguado “HARCA” Vicepresident de FECO ESPAÑA

Y es que no hay que perder de vista que por impotencia, incapacidad, insolvencia o puro clientelismo, los que regentan las instituciones van a lo suyo, se conchaban entre ellos, incumplen las leyes, burlan los controles y nos engañan. Gobiernos paralizados, políticos estancados siguen sin dar respuestas creíbles a las nuevas demandas de una sociedad en efervescencia, que está cambiando a una velocidad inalcanzable para quienes operan con ideas del pasado.

7


El PP se aferra a dos temas: Una recuperación económica que sigue sin percibir la ciudadanía y que finalizará la legislatura con más parados que cuando ganó las elecciones. Y al discurso del miedo; aunque su futuro pasa por los juzgados. El PSOE lo tiene crudo, porque a pesar de que aprobó leyes muy importantes que transformaron este país, ha sido demasiado cómplice del neoliberalismo y de los imperativos de un capitalismo salvaje que debería haberse regulado, sin olvidar que haber secundado la cadena perpetua va a pasarle factura.

Santiago Almarza ALMARZA

La mayor virtud de Podemos es haber puesto un espejo delante del país y no nos ha gustado lo que hemos visto. El éxito es que no dice lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente piensa. En parte depende de la evolución de Syriza y juega en su contra la inexperiencia en gobernar y la posibilidad de morir de éxito. Hay otros partidos en liza con desiguales expectativas, pero por no alargarme demasiado he preferido centrarme en los que tienen más opciones de gobierno a nivel nacional. Las dos causas principales de la irritación de la ciudadanía con la política institucional son: La sensación de distanciamiento, de que ni nos representan ni nos escuchan, que viven aislados en su mundo, y la corrupción; que tienen como consecuencia la desafección. Hay un claro rechazo de unos partidos muy enquistados, del secuestro de la política por el discurso de los expertos, de la disolución de la democracia en la promiscuidad entre política y dinero. Los ciudadanos han dado un salto cualitativo; han pasado de meros comparsas metiendo la papeleta en la urna cada cuatro años a ser protagonistas. No podemos resignarnos al discurso de la desesperanza ni tampoco aceptar unos gobernantes que se han convertido en mayordomos del capital. Reclamar reconocimiento y voz, reclamar un control más efectivo de los que gobiernan, reclamar que los políticos estén al servicio del pueblo y no del partido no es delito, es democracia y hay que luchar por más y mejor democracia.

Juli Sanchis Aguado “HARCA” Vicepresidente de FECO ESPAÑA

9


11

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


Angelines San José ANGELINES

PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Álvaro Peña ÁLVARO

13


15

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Arturo Molero ART MOLERO

17


José María Varona CHÉ

PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Jesús Francisco Carreño CARREÑO

19


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

David Vela DAVID

21


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Eduardo Ibテ。テアez EDU

23


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Elena Ospina ELENA

25


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Enrique Pテゥrez ENRIQUE

27


29

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Armengol Tolsà ERMENGOL

31


Antonio Fraguas FORGES

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Felix Vicente Ronda FELIX

33


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Gabino Ponce GAB

35


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Juli Sanchis HARCA

37


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Ignacio Gonzテ。lez IGEPZIO

39


José Julio Gómez JOSÉ JULIO

PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Javier Usón JAVI

41


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Juan Carlos Contreras JUANCARLOS

43


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL CORRUPCIÓN

Juan Manuel Álvarez JUNCO

45


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Jaume Capdevila KAP

47


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Lamberto Ortiz LAMBER

49


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Luis Sánchez L. SÁNCHEZ

51


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

José Rubio MALAGÓN

53


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Marçal Abella MARÇAL

55


Marisa Babiano MARISA BABIANO

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Mario Rodrigo MARIO ROMEU

57


59

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


Antonio Povedano MARRUGAT

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Marlene Pohle MARLENE POHLE

61


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Alfredo Martirena MARTIRENA

63


65

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Fernando Bernabテゥ NANO

67


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

José Manuel Álvarez NAPI

69


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Manuel Sテ。nchez NERJA

71


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Omar Pテゥrez OMAR

73


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Antonio Ortiz ORTIFUS

75


77

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Alfonso Ortuテアo ORTUテ前

79


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Francisco A. Pardo PARDO RECH

81


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Josテゥ Roig PEP ROIG

83


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Josテゥ Moreno PEPE MORENO

85


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Fernando Puig Rosado PUIG ROSADO

87


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Rafael Clemente RAFAEL CLEMENTE

89


Raimundo Montava RAY

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Vicente Ramos RAMOS

91


Marテュa Josテゥ Mosquera SEX

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Sebas Gil SEBAS

93


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Joan Subirana SUBI

95


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Bartolomテゥ Matas TOLO MATAS

97


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Antonio Sabテュn TONISAVSKI

99


PROMETER HASTA METER: AÑO ELECTORAL

Xaquín Marín X. MARÍN

101


PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL

Jesテコs Zulet ZULET

103


105

PROMETER HASTA METER: Aテ前 ELECTORAL


AUTORES

Santiago Almarza

Almarza

9

Mario Rodrigo

56

Álvaro

Mario Romeu

Álvaro Peña

12

Marisa Babiano

57

Angelines

Marisa Babiano

Angelines San José

13

Marlene Pohle

60

Arturo Molero

Art Molero

Marlene Pohle

16

Antonio Povedano

61

Jesús Francisco Carreño

Carreño

Marrugat

18

Alfredo Martirena

63

José María Varona

Ché

Martirena

19

Fernando Bernabé

Nano

66

David Vela

David

21

José Manuel Álvarez

Napi

68

Eduardo Ibáñez

Edu

22

Manuel Sánchez

71

Elena

Nerja

Elena Ospina

25

Omar Pérez

73

Enrique

Omar

Enrique Pérez

27

Antonio Ortiz

75

Ermengol

Ortifus

Armengol Tolsà

30

Alfonso Ortuño

78

Felix Vicente Ronda

Felix

Ortuño

32

Francisco Andrés Pardo

81

Antonio Fraguas

Forges

Pardo Rech

33

José Roig

82

Gabino Ponce

Gab

Pep Roig

34

José Moreno

Pepe Moreno

85

Juli Sanchis

Harca

36

Fernando Puig Rosado

Puig Rosado

87

Ignacio González

Igepzio

39

Rafael Clemente

88

Javi

Rafael Clemente

Javier Usón

40

Vicente Ramos

90

José Julio

Ramos

José Julio Gómez

41

Raimundo Montava

91

Juancarlos

Ray

Juan Carlos Contreras

43

Sebas Gil

92

Juan Manuel Álvarez

Junco

Sebas

45

María José Mosquera

93

Jaume Capdevila

Kap

Sex

46

Joan Subirana

95

Lamberto Ortiz

Lamber

Subi

49

Bartolomé Matas

Tolo Matas

97

Luis Sánchez

Luis Sánchez

51

Antonio Sabín

Tonisavski

98

José Rubio

Malagón

53

Xaquín Marín

100

Marçal

X. Marín

Marçal Abella

55

Jesús Zulet

Zulet

103


Humor Social XV  

Prometer hasta meter... Catálogo de la Muestra de Humor Social de la Universitat d'Alacant i FECO España

Humor Social XV  

Prometer hasta meter... Catálogo de la Muestra de Humor Social de la Universitat d'Alacant i FECO España

Advertisement