Page 1

Glasilo župnije s Salezijanskim Mladinskim Centrom Ljubljana R akovnik

MAREC 2014/ŠTEVILKA 3/LETO XXXII

DOBRO JE BITI Z GOSPODOM Mt 17,1–9 oliko kristjanov je zvestih Kristusu na božič in veliko noč, za poroko in krst, odpovemo pa, ko je potrebno v vsakdanjem življenju pokazati svojo vero in v življenjskih preizkušnjah dokazati zvestobo Kristusu. Koliko zakoncev je zvestih obljubam, ki so jih dali pred Bogom na dan poroke, pozneje pa … Celo nekateri duhovniki, žal, pozabijo na zvestobo Kristusu! Veliko kristjanov je zvestih Kristusu samo do keliha … V evangeliju današnje nedelje beremo, kako je Kristus učence peljal na »visoko goro«, kjer se je »vpričo njih spremenil« (Mt 17,3). Izjemno doživetje je apostola Petra tako prevzelo, da je rekel: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod« (4). Kristus pozna človekovo slabost, da se hitro navduši, a se prav tak o hitro naveliča. Ve, da apostolom manjka vztrajnosti. Pa ne samo njim, vsem ljudem manjka vztrajnosti v dobrem. Kristus

K


UVODNIK

vzame s seboj učence na goro, da bi ob razodetju njegovega veličastva izkusili lepoto njegove bližine in bili pripravljeni stopiti z njim v trpljenje, ki mu bodo priča za veliko noč. Pred njimi se spremeni zato, da bi iz lepote tega trenutka črpali tudi takrat, ko bodo v preizkušnji. Ko Kristusovo obličje ne bo imelo »ne podobe ne lepote« (Iz 53,2), naj se spomnijo njegovega obraza, ki je na gori »zasijal kakor sonce« (2). To je sporočilo tudi za nas, naj poglabljamo svoj odnos s Kristusom in naj gojimo osebni odnos z njim, da bomo iz lepote tega odnosa vedno črpali moč, tudi v času preizkušnje. Ko so šli z gore, je Jezus učencem zapovedal, naj nikomur ne povedo, kar so videli, »dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih« (9). Ne moremo govoriti o Kristusu, če nismo »izkusili« obeh njegovih obličij: lepote poveličanega obličja in ponižanosti trpečega. Šele ko bomo v hoji za Kristusom upoštevali obe obličji, lahko spregovorimo o »pravem« Kristusu, ki je »velikonočni Kristus«: trpeči, umrli, vstali in poveličani. Nobenega ne moremo zaobiti in nobenemu dati prednosti, če se mu hočemo res približati. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VARUJ NAS MATI

2

marec 2014, številka 3


UVODNIK

VIDETI VEČ – VIDETI GLOBLJE adar smo srečni, da bi se razpočili od veselja; kadar ljubimo in smo ljubljeni, da bi kar po strehah plesali, ko odkrijemo Božjo ljubezen, tako da bi jo radi klicali v ves svet, tedaj se nam pozna na obrazu: spremenjeni smo. Prešinjeni smo z lučjo veselja, ljubezni ali vere v Boga. Tedaj ne gledamo več zgolj navadnih in vsakdanjih obrazov - na obrazih odseva skrivnost srca! Obličja postanejo lepa od notranje skrivnosti in radosti srca! Po: C. Singerju

K

POSTNA POSTAVA ostni čas se začenja s pepelnično sredo. Cerkev nas vabi k posebni obliki spokornosti Strogi post je na pepelnično sredo (letos 5. marec) in na veliki petek (letos 18. april). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je vse petke. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

P

VARUJ NAS MATI

3

marec 2014, številka 3


UVODNIK

STRAN ZA ZAKONCE i se nam treba izogibati temnih plati, neuspehov in zapuščenosti v svojem življenju. To sodi k realnosti našega življenja – in nihče, tudi Bog ne, nam tega ne more prihraniti. In tisti, ki nam to obljublja, je preprosto in otipljivo lažnivec. Preizkušnje so del našega življenja. Toda sredi teme je On z nami in nas spremlja. In obrisal bo naše solze in jih skrbno zbral v svoj kelih. Ne bo mogel preprečiti, da jih ne bi izjokali. Toda tega nam nikoli niti ni obljubil … A. Schwarz

N

SVETNIK MESECA 15. marec

LUDOVIKA DE MARILLAC ila je nezakonska hči nekega visokega francoskega plemiča. Do očetove smrti je bila deležna njegove podpore, potem pa je bila odslovljena iz očetove hiše. Dali so jo neki revni ženski, najverjetneje materi. Leta 1613 se je Ludovika poročila s tajnikom kraljice Marije Medici. Z njim je imela enega sina. V najtežjih trenutkih njenega nesrečnega zakona jo je tolažil in ji svetoval sv. Frančišek Saleški, ki ga je spoznala v Parizu leta 1618. Ko je leta 1624 spoznala sv. Vincencija Pavelskega, se je njeno življenje povsem drugače zaobrnilo. Predlagal ji je, naj se pridruži bratovščinam krščanske ljubezni. Od leta 1625, ko je umrl njen mož, njen sin pa je stopil v semenišče sv. Mihaela, se je povsem posvetila ustanovitvi nove krščanske skupnosti, družbe usmiljenih sester.

B

VARUJ NAS MATI

4

marec 2014, številka 3


UTRIP

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET rečanje smo začeli s svetopisemskim odlomkom (Lk 6, 46 – 49). Po prebranem odlomku smo osebno razmišljali in nato zaključili z Majcnovo molitvijo. Gospod župnik je razmišljal ob prebrani božji besedi. Naši temelji so dostikrat razrahljani, red pa nas ohranja pri pristni drži. Utrjevati moramo kondicijo in jo vzdrževati. Ob tem si lahko predstavljamo, da mora tudi na barju veljati doslednost pri postavljanju temeljev. In temelje je potrebno vzdrževati in utrditi. Primerjamo lahko tudi s sliko na platnu, ki jo moramo vzdrževati in obnavljati, sicer se uničuje in je sanacija težka in dolgotrajna. Prav tako mora imeti gozd mlado rast, ki jo je potem potrebno negovati, da je urejeno. Če dobro vzdržujejo trije rodovi gospodarjev, bo četrti rod najbogatejši. Slovenci smo dobili Sveto pismo zelo zgodaj. Potem je prišlo obdobje strahu, da ne smemo segat po božji besedi, ker je ne razumemo. Tudi danes težko sežemo po božji besedi. Lahko pa nam pri tem pomaga kakšna knjiga, npr. S. Fausti: Zapomni si in pripoveduj evangelij (izposodimo si jo lahko v župnijski knjižnici). Predlagamo pa tudi, da duhovniki v pridigi razlagajo evangelij in evangelij povežejo z napotki in izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Taka pridiga bi nam bolj pomagala pri življenju krščanskega življenja.

S

V drugem delu smo poskušali odgovoriti na naslednja tri vprašanja: Kje v naših družinah in v naši župniji vidimo ovire za spodbujanje branja Svetega pisma? Kje v naših družinah in župniji vidimo prednosti za spodbujanje branja Svetega pisma? Kaj lahko še naredimo za spodbujanje branja Svetega pisma v naših družinah in v naši župniji? Ugotovili smo, da v naših družinah zelo malo beremo Sveto pismo. VARUJ NAS MATI

5

marec 2014, številka 3


UTRIP

Zato bo potrebno veliko narediti v družinah. Je premalo doslednosti in preveč lenobe. Potrebujemo bolj poglobljeno branje. Majhne otroke lahko vzpodbujamo pri verouku, babice in dedki lahko berejo skupaj z vnuki. Pomaga nam lahko tudi biblična skupina (na župnijski ravni). V skupini gre za izmenjavo mnenj, je pa zelo dobro, da odlomke razloži tudi duhovnik. Sveto pismo je vedno vir za poglabljanje. V Sloveniji imamo bolj ljudsko pobožnost. Na razpolago imamo veliko lepih izdaj Svetega pisma, lepe priročnike, premišljevanja evangelijev, ... v vse to pa nas mora nekdo uvesti. Veliko naredimo lahko tudi v skupinah v župniji. Možnosti je veliko. Najbolj pomembno pa je, da se človek odloči sam. Imeti mora pa red, ritem in samodisciplino. Otroci že v 4. razredu pri verouku iščejo v Svetem pismu po kraticah in številkah. Ko se otroci pripravljajo na birmo, je lepo, če jim takrat starši izročijo Sveto pismo. Predlagamo, da bi imeli tudi pri tedenskih mašah po evangeliju kratko misel, kratko razložitev božje besede. Ob tem si lahko pomagamo tudi s kakšno knjižico. Župnik je predlagal, da to začnemo v postnem času. Barbara Flajnik

POTREBE PO NOVIH SODELAVCIH upnija je kot ena velika družina, cerkev pa je naš drugi dom,zato želimo, da je urejena kot je doma. Ker je zato potrebno vedno kaj postoriti v cerkvi in njeni okolici so potrebne pridne roke. Za to se vedno najdejo, vendar v glavnem roke starejših, ki pa ne morejo nekaterih stvari postoriti kot bi kdo od mlajših, zato smo se na ŽPS dogovorili, da zaprosimo za pomoč mlajše,ki niso več v službah in imajo nekaj prostega časa, čeprav vemo, da upokojenci nimamo nikoli časa. Ker so to razna dela, ki se pojavijo vsake toliko časa razen čiščenja cerkve, ki se opravljajo vsak ponedeljek po jutranji maši in za kar še

Ž

VARUJ NAS MATI

6

marec 2014, številka 3


UTRIP

posebej vabimo gospe, ki bi bile pripravljene sodelovati, kadar bi imele čas, saj če bi jih bilo več bi se lahko razdelile, da nebi bile vedno vezane samo ene. V ta namen, da bi se nam priključilo nekaj več župljanov, smo s pomočjo župnika pripravili srečanje na praznik Lurške matere božje, vendar je bila udeležba zelo skromna, zato smo se odločili, da še naprej vabimo farane, da se nam priključijo kolikor je le mogoče. Kdor je pripravljen pomagati naj obvesti gospoda župnika, da si bo zabeležil telefonsko številko in vas obvestil kadar bo potreba po pridnih rokah. Tako bo naša cerkev še naprej lahko služila svojemu namenu in se bomo z veseljem vračali, ter živeli z občestvom župnije in prosili boga za milost, ki nam jo izkazuje. Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki ste pripravljeni sodelovati. Za ŽPS Stane Janežič

VARUJ NAS MATI

7

marec 2014, številka 3


UTRIP

SPREJEM ANIMATORJEV Februar, 2014

a don Boskovo ali animatorsko nedeljo so bili, že tradicionalno, med animatorje sprejeti pripravniki, ki so se v preteklih dveh letih udeležili izobraževanj za pripravnike ter aktivno sodelovali na oratorijih in ostalih dogodkih v SMCju. Letos jih je bilo kar 17. Sveto mašo, med katero so bili spejeti med animatorje, je s svojim petjem polepšal tudi pevski zbor, v katerem so sodelovali tako pripravniki kot animatorji in mentorji.

N

VARUJ NAS MATI

8

marec 2014, številka 3


UTRIP

DEJAVNOSTI V SMC-JU IN ŽUPNIJI RAKOVNIK ikel fotografskih razstav z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in kulturnega izražanja mladih, ki so povezani z mladinskim cen-

C

trom Velikokrat je slišati, da mladi niso zvesti kulturi in da je kultura pojem, ki mladim ni blizu. Skozi leta sem v vlogi animatorja, mentorja in kasneje sodelavca mladinskega centra, spoznal veliko mladih in v mnogih odkril posluh za kulturo. Posluh za sočloveka, posluh za ohranjanje lepega, posluh za umetnost – umetnost, ki jo mnogi smatrajo kot dotik Boga. Torej stvarno Navzočnost med nami. Že vrsto let se je tako v nas prebujala želja po tem, da bi omogočili vsaj peščici mladim, da bi lahko svojo »vsakdanjost« delili z nami. Tako smo v sklopu fotografskih razstav, ki smo jih poimenovali »kultura mladih«, zbrali nekaj mladih, ki so bili pripravljeni na to, da del svoje umetnosti delijo z nami. 2. FOTOGRAFSKA RAZSTAVA V CIKLU ZDRUŽENEM POD NASLOVOM »KULTURA MLADIH« AVTOR RAZSTAVE: Žiga Lovšin NASLOV RAZSTAVE: MADAGASKAR LOKACIJA: Razstavni prostor v prostorih Salezijanskega mladinskega centra na Rakovniku TRAJANJE RAZSTAVE: Februar 2014 - Marec 2014

O avtorju: Žiga Lovšin je dolga leta deloval v mladinskem centru kot glasbenik – pianist. Po gimnaziji se je odločil za študij stomatologije, ki ga trenutno uspešno zaključuje. Študij in veselje do prostovoljnega in karitativnega dela ga je pripeljal do tematike razstave, ki jo v našem mladinskem centru predstavljamo v teh mesecih. Žiga je zagrizen krajan Sodražice in uspešen mladenič. S fotografijo se je začel bolj redno ukvarjati pred leti in do danes se lahko pohvali z zelo širokim opusom svojega dela. VARUJ NAS MATI

9

marec 2014, številka 3


UTRIP

O razstavi: Rdeča nit razstave je življenje na Madagaskarju. Raznolika pokrajina, posebni ljudje in pogledi, ki jih je ujel v svoj objektiv. Na Madagaskarju je preživel dva meseca, kjer j deloval kot študent zobozdravnik. v tem času je spoznal mnogo ljudi in njihovih zgodb. Nekatere obraze tako predstavlja tudi v tej foto razstavi.

VARUJ NAS MATI 10

marec 2014, številka 3


UTRIP

ZIMSKI ORATORIJ Rakovnik, 17-21.2.2014 a nami je čudovit počitniški teden. Na zimskem oratoriju se je v tednu od 17. do 21. 2 igralo, zabavalo, ustvarjalo, drsalo in predvsem uživalo. Skupina animatorjev je pripravila zanimiv in pester program, ki je vključeval dramsko igrico, pesmi in katehezo. Vsak dan sta se za dve starostni skupini otrok pripravili ustvarjalni delavnici, tako smo šivali, lepili, barvali in še in še… Vsak udeleženec se tako lahko pohvali s petimi izdelki. Po delavnicah je sledila slastna malica. Popoldne smo uživali v veliki igri, dvakrat pa smo se tudi odpravili na drsališče. Otroci so prihajali že ob 7h, zadnji pa odhajali okrog 17h. Imeli smo lep in doživet zimski oratorij.

Z

Janez Jazbec

VARUJ NAS MATI 11

marec 2014, številka 3


UTRIP

SMUČANJE NA POHORJU Dominikov dom Pohorje, 2014 o dveh dneh zimskega oratorija smo se otroci, animatorji in tudi nekaj družin odpravili na Pohorje v Dominikov dom. Po prihodu smo se hitro razpakirali in se odpravili na popoldansko smuko. Mislili smo oditi še na nočno smuko, vendar nas je presenetil dež. Večer smo si polepšali z ogledom filma in zabavnimi igrami. Naslednji dan smo zjutraj hitro pojedli zajtrk in se odpravili na smučanje. Po smučanju smo imeli kosilo in prosti čas. Sledila je maša in nočno smučanje. Tako je bilo tudi naslednji dan. Zadnji dan smo se kljub sneženju odpravili na smuko in bili smo prav zadovoljni. Po smučanju smo se vrnili v dom, ga pospravili in se odpravili še na obisk k našemu bivšemu župniku Francu v Maribor. V kapeli smo imeli molitev in podelitev nagrad. Odšli smo še na ogled njihovega SMC-ja ter se odpravili domov v Ljubljano. Za kuhinjo sta skrbela Ivan in Anica, na vse pa je pazil Jure.

P

Aljaž Lohkar

RADIO OGNJIŠČE SPOROČA: ustna Sobotna iskrica, ki jo letos pripravljamo s Slovensko Karitas, bo v soboto, 1. marca, ob 12. uri v Športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu. Glasbeno nam bodo priskočili na pomoč radijski muzikanti in Miškolinček, glasbeni projekt družine Urh in Radia Koper. Tudi letos bomo nagradili najlepše posamezne, skupinske in družinske maske. Sredstva, ki jih bo 12. Pustna sobotna iskrica zbrala letos, pa bodo v celoti namenjena nakupu mleka za pakete pomoči, ki jih slovenskim družinam v stiski podarja Slovenska Karitas. V letu 2014 se namreč pri pripravi paketov močno pozna odsotnost t.i. „evropskega mleka“, ki ga Evropska unija od novega leta ne dobavlja več.

P

VARUJ NAS MATI 12

marec 2014, številka 3


UTRIP / KARITAS

RAZMIŠLJANJE MLADOSTNIKA … JEZUS: ŽIVA VODA Jezus, Samarijanki si obljubil, da ji boš dal vode, ki bo postala v njej živi vir. Ne bo ji več treba zajemati vode in nikoli več ne bo žejna. Jezus, včasih se počutim izsušen/a. Nimam več zamisli, kako naj oblikujem svoje življenje. Kako naj se pogovarjam z drugimi in kaj naj z njimi počnem. Vse mi postaja dolgočasno. Takrat si močno želim, da bi me ponovno oživil in me naredil za živi vir. Želim si, da prebudiš mojo zaspanost in mi podariš novo življenje. Bodi zame kot voda, ki pogasi mojo žejo po ljubezni in me poživi, da bo skozme znova steklo življenje in da bom postal/a vir blagoslova tudi za druge. Po: A. Grünu

KARITAS - POSTNA POBUDA 2014 ostni čas je čas, ko naj bi se trudili, da se bolj približamo Bogu, naj bi bil začetek ‘nove evangelizacije’ vsakega izmed nas. Kaj je evangelizacija? Njeno bistvo je izpolnjevanje največje zapovedi: LJUBI GOSPODA SVOJEGA BOGA Z VSEM SRCEM, Z VSO DUŠO IN Z VSO MOČJO. LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA, KAKOR LJUBIŠ SAM SEBE! Če nekoga ljubimo, želimo to, kar želi on, smo z njim v čim bolj prisrčnem stiku. Stik z Bogom je preko molitve. Prave, odkrite molitve. Vsaj nekaj trenutkov vsak dan posvetimo Bogu, izročimo mu svoje življenje, mu potožimo o svojih stiskah, ga prosimo za pomoč in blagoslov, se mu zahvalimo ….

P

VARUJ NAS MATI 13

marec 2014, številka 3


KARITAS

Preizkusni kamen naše ljubezni do Boga je ljubezen do bližnjega. Kdo je naš bližnji? To je vsak človek, s katerimi se srečujemo v življenju, v družbi, na delovnem mestu, v šoli, v skupnosti, v župniji. Premislimo, kakšen je naš odnos v našem najožjem okolju - v družini, odnos do očeta, mame, moža, žene, sestre, brata, otroka, vnuka….Ali ga spoštujemo kot človeka, kot samostojno, svobodno osebnost …. *Smo do njega pozorni, dobrohotni; *se zanimamo za počutje drugega, *se zanimamo za njegova doživetja, *se zanimamo za mnenje o problemih; *upoštevamo njegove želje, *ga pohvalimo, *se zahvalimo, *ne vsiljujemo svojega vzorca življenja. Prinašajmo mir in ljubezen v vsako skupnost, v kateri živimo in delamo. Ni važen zunanji obraz našega praznovanja, važno je, da naše skupno bivanje ne bo hladno, mehansko, ampak da smo topla skupnost, da živimo drug z drugim. Začnimo pri sebi. Vsak korak k sočloveku je pomemben. Post je čas za molitev, dobra dela in odpoved za ljudi v stiski. V postu se poglobimo v molitev, odpovejmo se razkošju. Vzemimo si čas za Boga in za ljudi, ki nas potrebujejo. Skupaj kot bratje in sestre v Kristusu zmoremo drug drugemu pomagati in premagati stisko in krizo. Naša pomoč v župnijski Karitas je zelo omejena in v teh mesecih do septembra, ko čakamo na odobritev EU intervencijskih zalog, ki nam pokriva 2/3 pomoči, se ukvarjamo s tem, kako zagotoviti zadosti hrane za vse, ki prihajajo po pakete s hrano. Pomaga nam tudi Škofijska Karitas, vendar na žalost število prosilcev narašča in če želimo še naprej pomagati ljudem v stiski v našem okolju, moramo zopet PROSITI in upati. Prosilci so brezposelni ali prejemniki socialne pomoči, med nami pa so tudi posamezniki, predvsem upokojenci ali družine z večjim številom otrok, ki so zaradi spremenjene zakonodaje izpadli iz državne pomoči ali se jim je ta bistveno znižala, zato imamo odprte oči tudi zanje. Z denarnimi sredstvi plačamo kakšno manjšo položnico (za eleVARUJ NAS MATI 14

marec 2014, številka 3


KARITAS / RAZVEDRILO

ktriko, stanarino, za šolo, vrtec), večinoma pa nabavimo manjkajočo hrano. Za popolne osnovne pakete nam predvsem manjka: moka, olje, konzerve (ribe, doručak, pašteta ipd..), trajno mleko, dobrodošle pa so tudi ostale dobrote (jušne kocke, čokolada…). S sredstvi postne dobrodelne akcije želimo pomagati družinam in posameznikom v stiski v naši župniji, zato bo: V NEDELJO 16. MARCA 2014 PRED SVETIMI MAŠAMI možnost darovanja (hrana, denarni prispevki …) pred vhodi v cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku. Hvala za vsak dar! Jezus odpira vrata - za dejavne v ljubezni. Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev Karitas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za vse vaše darove. '' Zaupaj v GOSPODA in delaj dobro, prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. Razveseljuj se v GOSPODU, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Izroči svojo pot GOSPODU, zaupaj vanj, in on bo storil. Dal bo, da tvoja pravičnost zasije kakor luč, tvoja pravica kakor poldan.'' (PS 37, 3-6) Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v marcu 20.03.2013 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar. VARUJ NAS MATI 15

marec 2014, številka 3


NAPOVEDNIK

RAZVEDRILO KAVBOJSKA – Kavboj pridrvi v salon in zavpije: »Kdo mi je ukradel konja? Če mi ga v petnajstih minutah ne pripelje nazaj, se bo zgodilo isto kot v Teksasu!« – Čez petnajst minut je konj seveda nazaj. Natakar zato radovedno vpraša kavboja: »Poslušaj, in kaj se je zgodilo takrat v Teksasu?« – »Ja, domov sem moral iti peš.«

NAPOVEDNIK V postnem času je križev pot v petek in nedeljo ob 18.00 uri.

Diakonsko posvečenje Andreja Brozovič našega župljana bo 5. aprila 2014 v Parizu, zato ga priporočam v molitev.

PREDAVANJE O KOMPOSTELI IN SLOVENSKI JAKOBOVI POTI

upljana Marjeta in Metodij Rigler sta pred petnajstimi leti, kot prva Slovenca v novejši zgodovini, prepešačila 800 km romarske poti »camino frances« v daljni Španiji, na grob apostola Jakoba v Komposteli. Po vrnitvi sta ustanovila Društvo prijateljev poti sv. Jakoba in skupaj z njimi sta se spraševala: »Kje so tiste stezice, ki so včasih bile«? S prijatelji in domačini sta poiskala stezice, skupaj so jih označili za vas, da se boste podali po Jakobovi poti, božji poti naših prednikov, na duhovno romarsko doživetje pred domačim pragom.

Ž

VARUJ NAS MATI 16

marec 2014, številka 3


NAPOVEDNIK

Pridite dne 11. 3. 2014 ob 20.00 uri v župnijsko dvorano na Rakovniku in prisluhnite, kako lahko spoznate »lepo po romarsko« domovino Slovenijo z njene skrite, manj znane, a najbolj osrečujoče strani. Župnija Rakovnik in Društvo prijateljev poti sv. Jakoba vabi na tradicionalno postno peš romanje od cerkve Marije Pomočnice kristjanov na Rakovniku k Žalostni Materi božji na Žalostno goro pri Preserju. Zberemo se na četrto postno nedeljo 30. marca ob 7,45 uri pred kapelico Lurške Matere božje, kjer bo romarski blagoslov. Pot nas bo vodila po Ljubljanskem barju do cerkvic sv. Lovrenca pri Jezeru, sv. Ane nad Podpečjo, sv. Jožefa nad Preserjem, do cerkve Žalostne Matere božje na Žalostni gori, kjer bo ob 15,00 uri Križev pot s sveto mašo. Romanje ni naporno, lajšamo si ga z molitvijo in postnimi pesmimi, tudi hribčki s cerkvicami so visoki le okoli 480 m. Vrnemo se navadno z domačimi, ki pridejo popoldne k sv. maši in nas odpeljejo domov. Dobrodošli na romanju na Žalostno Goro, od nekdaj priljubljenega svetišča romarjev južnega in zahodnega dela ljubljanske kotline. Prijave in informacije: Rigler Metodij 031 35 95 58 in 01 427 15 10 in Kosi Barbara 041 500 371. Ne le dan staršev, vsak dan nam nudi priložnost, da se mami in očetu zahvalimo za njuno neizmerno ljubezen, za pomoč in razumevanje. Najdi priložnost, da jima večkrat rečeš ali izkažeš, kako rad/a ju imaš.

VARUJ NAS MATI 17

marec 2014, številka 3


NAPOVEDNIK

Dragi člani naše župnijske knjižnice (saj to ste vsi, vpisani vanjo ali ne)!

VABLJENI V NAŠO KNJIŽNICO a postni čas si lahko ogledate razstavo knjig o postnem času, za izposojo pa je na voljo tudi bogata zbirka križevih potov. Ob pomoči zakladov duha iz naše knjižnice bo Velika noč bolj doživeta in bogatejša. V knjižnici čakamo na vas (in smo obiskovalcev zelo veseli) po vsaki nedeljski maši, pa tudi ob ponedeljkih popoldne.

Z

Če utegnete, si vzemite čas v nedeljo 30. marca po večerni maši, ko vas vabimo na Srečanje ob knjigah. Knjižničarke in drugi ljubitelji (ljubiteljice) branja iz naše župnije bi radi predstavili knjige, ki so nas nagovorile ter jih delili z vami. Vsako najljubšo knjigo bo spremljala tudi najljubša skladba bralca. Pridite: vedno je zanimivo izvedeti, kaj drugi berejo in kaj jih navdušuje!

V tem mesecu smo za obogatitev naše knjižnice z novejšimi knjigami prosili tudi naše založbe. Prijetno smo bili presenečeni nad odzivom založb Družina, Celjska Mohorjeva družba, Kud Logos, Emanuel. Mohorjeva založba Celovec ter založba Slovenske kapucinske province. Podarili so gradivo v vrednosti preko 1100€ . Hvaležni smo jim, da so nam tudi v teh, za založnike težkih časih pripravljeni pomagati.

Družina nam je poslala najnovejše knjige o stiskah mladih, vendar polne upanja in topline (Ob desetih zvečer, Oktobrski otrok…), mlajše pa čakajo napeti stripi. Mogoče ste že zasledili najnovejšo knjigo intervjujev našega papeža Papež Frančišek. Tako skozi vprašanja o mladosti, stvareh, ki ga veselijo, o vsakdanjem življenju sije velika duša našega papeža. Knjigo, ki šele začenja pot po naših knjigarnah, nam je med drugimi podarila Celjska Mohorjeva družba. VARUJ NAS MATI 18

marec 2014, številka 3


NAPOVEDNIK

Med res bogatim gradivom še posebno priporočamo zbirko zgodbic založbe Emanuel Dogodivščine Pepija in Tinkare, ki s pomočjo napetih okvirnih zgodb otrokom primerno odgovarjajo na temeljna vprašanja našega krščanstva. Še posebno jih priporočamo za otroke med osmim in enajstim letom. Kud Logos je obogatila našo knjižnico s filozofskimi in literarnimi deli, pa tudi knjigami, ki nas kličejo k ponovnem premisleku našega odnosa do vere in sveta. Zanimive darove drugih založb bomo zaradi prostorske stiske predstavili v naslednjem glasilu. Vse knjige, ki so nam jih založbe podarile, si lahko podrobneje ogledate v knjižnici, kjer vam bomo z veseljem pokazali naše nove pridobitve. Najlepše pa se bomo za darove našim založbam oddolžili, če bomo kdaj kupili katero od njihovih knjig ter tako podprli njihovo delo. Lucija NOV URNIK ŽUPNIJSKE KNJIŽNICE Ponedeljek 16.00 – 17.30

VARUJ NAS MATI 19

marec 2014, številka 3


KOLEDAR

KOLEDAR: MAREC 01. 03.sob.: 02. 03.ned: 03. 03.pon: 05. 03.sre.: 07. 03. pet: 07. – 09. 03. 09. 03. ned: 10. 02. pon: 11. 03. tor:

12. 03. sre: 13. 03. čet.: 14. 03. pet: 16. 03. ned: 17. 03. pon: 18. 03. tor: 19. 03. sre.: 21. – 23. 03. 23. 03. ned: 24. 03. pon: 25. 03. tor.: 26. 03. sre:

prva sobota, molitev za duhovne poklice in izročitev Marijinem Srcu 8. nedelja med letom po sv. maši katehetski odbor in odbor župnijske Karitas, ob 20.00 uri zakonska skupina starejša Pepelnica – začetek postnega časa prvi petek, obisk bolnikov na domu in pri sv. maši izročitev Srcu Jezusovem. Duhovne vaje za starejše zakonske skupine v Nazarjah 1. postna nedelja ob 20.00 uri Župnijski pastoralni svet. Srečanje za starejše v prostorih župnišča ob 9.00 uri, gost bo mag. Rok Poličnik, ob 19.00 uri srečanje za starše 3. raz. in ob 20.00 uri predavanje o Kompisteli – Jakobova pot Zakonska skupina Mavrica v župnijski pisarni ob 20.00 uri. ob 19.30 mladinski mladina ima svoje srečanje ob 17.00 uri priprava na sv. krst 2. postna nedelja ob 20.00 uri zakonska skupina starejša. Svetopisemska skupina ob 20. 00 uri praznik sv. Jožefa ob 20.00 uri zakonska skupina Zvonci. Duhovne vaje za mlajše zakonske skupine v Veržeju. 3. postna nedelja spomin. dan Marije Pomočnice Gospodovo oznanjenje; materinski dan, praznik staršev. ob 20.00 uri Zakonska skupina Iskrice VARUJ NAS MATI 20

marec 2014, številka 3


KOLEDAR

28. 03. pet.: prva sv. spoved učencev 3. razreda – priporočimo njihove družine božji dobroti 30. 03. ned.: 4. postna nedelja 31. 03. pon.: ob 20.00 uri zakonska skupina srednja APRIL 03 - 08.04.

Romanje v Pariz na diakonsko posvečenje župljana Andreja Brozoviča 04. 04. pet.: prvi petek, obisk bolnikov na domu in pri sv. maši izročitev Srcu Jezusovem. 05. 04. sob.: prva sobota, posvetitev Marijinem Srcu, molimo za duhovne poklice. 06. 04. ned: 5. postna nedelja

VARUJ NAS MATI 21

marec 2014, številka 3


KOLEDAR

VARUJ NAS MATI 22

marec 2014, številka 3


KOLEDAR

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE Sara Posušen

V VEČNOST SO SE PRESELILI Leopold Matko 1962 Franc Orel 1946 Franc Boljka 1929 Ivan Žganjar 1932 Janez Šteblaj 1936 Jožefa Mazi 1921 Ana Hliš r. Petrič 1937

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk

VARUJ NAS MATI 23

marec 2014, številka 3


Redkokdaj je ponosen človek tudi dobrotljiv. Ponižnost nas dela dobrotljive in dobrota nas dela ponižne. Friedrich W. Foerster

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik Rakovniška 6, 1108 Ljubljana tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28 www.donbosko.si/rakovnik zupnisce.rakovnik@salve.si smc.rakovnik@salve.si ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v februar 20.03.2014 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar. Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

POSTNE DUHOVNE VAJE: Bled 7. – 9. marec, Pohorje I. 14. – 16. marec, Pohorje II. 28. – 30. marec, Cerknica 4. – 6. april

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA Nov urnik ponedeljek 16.00 – 17.30 nedelja po vsaki maši

Glasilo marec 2014  

Varuj nas Mati - glasilo župnije Marije Pomočnice na Rakovniku

Advertisement