Issuu on Google+

Glasilo župnije s Salezijanskim Mladinskim Centrom Ljubljana R akovnik

MAREC 2013/ŠTEVILKA 3/LETO XXXI

SVETNIK MED NAMI adi romamo na grobove svetnikov. Z veseljem smo prisluhnili zakoncema naše zakonske skupine, ko sta mesec dni romala po Španiji na grob apostola Jakoba v Santiago de Compostelo. Več kot osemsto kilometrov sta prehodila peš. Najbolj obiskan je grob prvega papeža, apostola Petra v njegovi baziliki v Rimu. Leta 1952 so globoko pod glavnim oltarjem arheologi našli nagrobno nišo – kapelico z njegovim grobom. Na okoliških grobovih so našli napise s prošnjo k svetemu Petru. Najbolj jasen je napis na grobu Valerija: »Peter, prosi za svete krščanske ljudi, ki so pokopani ob tvojem telesu.« Prvi kristjani so častili posebej relikvije: svete ostanke mučencev. Sv. Polikarp je bil rojen v Smirni v sedanji Turčiji leta 69 po Kristusovem rojstvu. Bil je učenec apostola in evangelista Janeza. Pri 86. letih so ga še z enajstimi kristjani umorili. V opisu njegove smrti je zapisano:

R


UVODNIK

»Potem ko smo zbrali Polikarpove kosti, dragocenejše od redkih draguljev in čistejše od pristnega zlata, smo jih položili tja, kamor je bilo navada. In ko se bomo na tem kraju zbirali v radosti in veselju vsakokrat, ko nam bo mogoče, nam bo Gospod naklonil praznovati spominski dan njegovega mučeništva.« Njihov smrtni dan je bil rojstni dan za nebesa. Njihova priprošnja je pomagala, da je bila vera kristjanov vse trdnejša. Tako so se lažje spopadli s preizkušnjami. Relikvije nas spominjajo na svetnike. Omogočajo nam stik z junaškim pričevanjem njihovega življenja, ko so se popolnoma darovali za evangelij. V nas vzbujajo in krepijo vero v Kristusa. Molitev na njihovih grobovih nam podeljuje mnogotere milosti. Letos bomo imeli edinstveno priložnost. Ne bo nam potrebno kam daleč potovati. Svetnik bo prišel med nas. V prvi polovici meseca maja bo prišel med nas sv. Janez Bosko. Imenujemo ga oče, učitelj in prijatelj mladih. Predvsem revnim, ubogim mladim je prinašal upanje. Ob njegovi prisotnosti bomo prosili za današnje mlade, da bi pogumno rasli v zrele osebnosti. Odrasli se bomo ob njem navdihovali, da bi znali na prav način sprejemati mlade. Don Bosko je dejal: »Po Jezusovem zgledu moramo vsi nositi križ: naši križi so bolečine, s katerimi se srečujemo v življenju. Ni dovolj vzeti križ v roke in ga poljubiti, treba ga je nositi.«; »Trnje, ki nas zbada tu na zemlji, bo v večnosti spremenjeno v rože.« Postni čas naj nam pomaga, da bomo ob razmišljanju o Jezusovem trpljenju, sprejemali težave vsakdanjega življenja. Njegovo VSTAJENJE pa naj nam prinaša veselje in radost nad Odrešenjem. vaš župnik Franc

VARUJ NAS MATI

2

marec 2013, številka 3


KORAKI

BESEDE OB ODHODU PAPEŽA BENEDIKTA XVI. elim, da bi moj pozdrav in moja zahvala dosegla vse: srce papeža se širi na ves svet. In želim izraziti hvaležnost diplomatskemu zboru pri Svetem sedežu, ki ponavzočuje veliko družino narodov. Tu mislim tudi na vse tiste, ki delajo za dobro komunikacijo in se jim zahvaljujem za njihovo pomembno služenje. Bogu se zahvaljujem za „vesti“, ki sem jih v teh letih petrinske službe lahko sprejel o veri v Gospoda Jezusa Kristusa, o ljubezni, ki se giblje v telesu Cerkve in jo oživlja, ter o upanju, ki nas odpira in usmerja v polnosti po poti življenja proti domovini v nebesih... Počutil sem se kot sveti Peter z apostoli v čolnu na Galilejskem jezeru. Gospod nam je dal toliko sončnih dni, dni lahkega vetriča, da je bil ribolov obilen, bilo pa je tudi veliko trenutkov, ko so bile vode razburkane in veter nasproten, kakor v vsej zgodovini Cerkve. Takrat se je zdelo, da Gospod spi. Toda vedno sem vedel, da Gospod je na tem čolnu in sem vedno vedel, da čoln Cerkve ni moj, ni naš, ampak je njegov, in Gospod ne bo pustil, da se potopi, On ga krmari, gotovo tudi s pomočjo ljudi, ki jih je izbral, ker je tako želel. To je bila in je gotovost, ki je nič ne more zatemniti, zato je danes moje srce polno hvaležnosti Bogu, ker ni nikoli prikrajšal celotne Cerkve in tudi mene za svojo tolažbo, svojo luč, svojo ljubezen… Papež pripada vsem. In toliko ljudi se čuti zelo blizu njemu. Res je, da sprejemam pisma pomembnih ljudi, voditeljev držav, verskih voditeljev, predstavnikov iz sveta kulture, itd. Prejemam pa tudi zelo veliko pisem preprostih ljudi, ki mi pišejo iz svojega srca in mi dajejo čutiti svojo naklonjenost, ki se rojeva iz tega, kar so skupaj s Kristusom v Cerkvi. Ti ljudje mi ne pišejo tako, kot se piše nekemu vladarju ali pa velikanu, ki ga ne poznajo. Pišejo mi kot bratje in sestre ali pa kot sinovi in hčere. S čutom tople in naklonjene družinske povezanosti. Tukaj se lahko človek z roko dotakne tega, kaj je Cerkev. To ni neka organizacija, neko združenje z verskimi ali človekoljubnimi nameni, ampak živo telo, občestvo bratov in sester v telesu Jezusa Kristusa, ki nas vse združuje. Začutiti Cerkev na tak način pomeni, da se skoraj dotaknemo z roko moči resnice in ljube-

Ž

VARUJ NAS MATI

3

marec 2013, številka 3


KORAKI

zni. To je v času, ko mnogi govorijo o zatonu Cerkve, razlog za veselje, saj vidimo, kako je Cerkev danes živa... Nikoli ne izgubimo izpred oči tega pogleda vere, ki je edini resnični pogled poti Cerkve in sveta. V našem srcu, v srcu vsakega od vas naj bo vedno vesela gotovost, da nam Gospod stoji ob strani, da nas ne zapušča, da nam je blizu in nas obdaja s svojo ljubeznijo. Hvala! Zahvala nadškofa Antona Stresa: Naša krajevna Cerkev v Sloveniji je bila deležna njegove posebne pastirske pozornosti, ko je leta 2006 ustanovil tri nove škofije v Celju, Novem mestu in Murski Soboti in tako podvojil njihovo število v Sloveniji, z ustanovitvijo mariborske nadškofije in metropolije pa smo dobili tudi dve cerkveni pokrajini. Sina Cerkve na Slovenskem je povzdignil v kardinala in tako je danes kardinal Franc Rode med volivci, ki bodo izbirali novega naslednika sv. Petra… Sveti Oče! Čez nekaj minut bo po Vaši odgovorni odločitvi ugasnila Vaša najvišja pastirska odgovornost za Jezusovo Cerkev. Hvaležni smo Vam za visok zgled zvestobe, poguma in požrtvovalnosti, s katero ste jo opravljali. Hvaležni smo Vam tudi za molitve, s katerimi boste še naprej spremljali ladjo Cerkve na razburkanih valovih sedanjega časa, da bo njen novi krmar podobno kot Vi trdno držal krmilo v smeri, ki nam jo je začrtal Jezus Kristus, ki živi in vodi zgodovino Cerkve in sveta in kateremu bodi slava vekomaj. Molimo za kardinale, da se bodo dali voditi Svetemu Duhu, da bodo izbrali pravega papeža, ki nas bo dobro vodil in usmerjal v teh razburkanih časi.

VARUJ NAS MATI

4

marec 2013, številka 3


KORAKI

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV Drage sestre in bratje! elika noč kot praznik Jezusovega vstajenja je naš osrednji praznik. Prva krščanska skupnost se je živo zavedala, da z Jezusovim vstajenjem krščanska vera stoji ali pade. Apostol Pavel, ki je doživel živega Jezusa ob svojem spreobrnjenju na poti v Damask, je to zavest zelo razločno izrazil: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša vera«(1Kor 15,14). Samo zato, ker je Jezus zares vstal in so ga njegovi učenci po hudih dvomih in zmedenosti večkrat doživeli kot tistega, ki je vstal in živi, so po delovanju Svetega Duha začeli verovati vanj in zbrali pogum, da so to vero oznanjali in zanjo umirali. Doumeli so, da se tistemu, ki je premagal smrt, ne bo moglo na tem svetu nič upreti. On bo imel zadnjo besedo. Tisti, ki je z lastno vstajenjsko močjo od znotraj odvalil kamen, ki je zapiral grob, bo odvalil tudi vse druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom in zapirajo v ječe in grobove. Kristjani, ki smo vero v Jezusovo vstajenje postavili na najvišji svetilnik svojega življenja, smo poklicani, da zanjo pričujemo s svojim neuničljivim zaupanjem in zvestobo Gospodu ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine življenja. Vsem članom našega vernega občestva, duhovnikom, diakonom, redovnicam in redovnikom in vsem drugim članom Cerkve ter vsem ljudem dobre volje želimo, da bi tudi letos – ne glede na vse hudo, ki ga doživljamo – bila velika noč naš srečen in vesel največji praznik. Posebno globoko velikonočno upanje in močno tolažbo pa želimo vsem, ki doživljajo preizkušnje in nesreče, izgube in stiske. Naj nas vstali Gospod Jezus napolni z mirom in pogumom. Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike! Vaši škofje

V

VARUJ NAS MATI

5

marec 2013, številka 3


UTRIP

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET z gradiva za župnijske pastoralne svete smo predelali temo pastoralni izzivi. V uvodnem delu je gospod župnik povzel bistvo. Za prihodnost imamo 5 pastoralnih izzivov: k izvirom, poklicanost in poslanstvo, živa občestva, sočutje in pravičnost, odpuščanje in sprava. Osredotočili smo se na prve tri. Vrniti se moramo k izvirom: osebna vera, molitev in občestvena evharistija. Prenoviti moramo vzgojo za temeljno in osebno poklicanost vsakega, ki je krščen in birman. Obnovili naj bi kulturo poklicanosti. Velik dar je že, da si poklican kot moški ali kot ženska. Lahko smo poklicani kot družina ali pa kot samski. Odkrivati moramo posebno poklicanost in za to moliti. Oblikovati bomo morali živa občestva, ki jih povezuje vera v Jezusa Kristusa in v katerih je močna navzočnost vstalega Gospoda. Pomembno je, da naredimo naše skupine živa občestva, ki se vključujejo v župnijo in tako postanejo mreža skupin. Pri vsem tem je temeljna ljubezen. In brez občestvene vere ni osebne vere. In kako je v naši župniji? V naši župniji deluje kar nekaj skupin, ki se občasno povezujejo. Vse skupine smo zagotovo povezane na župnijski dan. Povezujejo se tudi zakonske skupine, ki imajo skupno srečanje ob začetku leta in ob šmarnični pobožnosti. Spraševali pa smo se tudi, kako bi mlade spodbudili k molitvi. To bo gotovo ena izmed pomembnih nalog, ki jo bomo morali dati v pastoralni načrt. Barbara Flajnik

I

VARUJ NAS MATI

6

marec 2013, številka 3


UTRIP

MLADINSKI GOST MESECA: PO SLEDEH MISIJONARJEV – JOŽE MOŽINA četrtek, 24.1.2013 nas je na Rakovniku obiskal mladinski gost meseca, gospod Jože Možina. Na kratko se nam je predstavil, nato pa smo si ogledali del njegovega dokumentarnega filma o misijonarjih v Afriki. Po ogledu filma nam je zelo zanimivo pripovedoval o življenju misijonarjev, kako se trudijo pomagati tamkajšnjim prebivalcem in kako jih učijo, da bodo znali sami sebi olajšati življenje v Afriki. Povedal nam je veliko zanimivih stvari, med drugim tudi to, s kakšnim navdušenjem se otroci v Afriki učijo in to smo lahko videli tudi v odlomku filma. Izvedeli smo, da nekateri še vedno živijo po svojih običajih in da imajo celo čarovnika, ki jih zdravi, vendar pa je veliko ljudi tudi sprejelo krščansko vero in tako živijo delno tudi krščansko življenje. Gospod Možina nam je nekaj povedal tudi o misijonarjih in misijonarkah, ki tam živijo in delajo že več let. Vsi so se naučili afriškega jezika, tako da so se še bolj zbližali z Afričani. Vsekakor je bil to zelo lep večer, kjer smo izvedeli veliko novega o življenju misijonarjev in o življenju v Afriki nasploh. Mislim, da smo se tudi naučili, da ni sreča vedno samo v materialnih stvareh ampak predvsem v preprostosti, skromnosti in veselju z drugimi.

V

Kaja Šoštarič

NAJ VESELJE BO TVOJA CESTA! ako se je glasil naslov letošnjega don Boskovega dneva, ki se je odvijal zadnjo januarsko soboto v našem SMCju. Kot že sam naslov pove, nas je cel dan povezovalo veselje. Najprej nas je na vhodu čakalo presenečenje – pisane piščalke in veseli animatorji, ki so nas napotili po pravi cesti veselja. Ta nas je pri-

T

VARUJ NAS MATI

7

marec 2013, številka 3


UTRIP

peljala do don Boskovega juboxa – skupaj z njim smo zapeli nekaj don Boskovih pesmi, nato pa se odpravili na jutranjo kavico. Sledila je molitev, ki nam je dala misliti, da veselje preplavlja ves svet, ne glede na to, od kod smo doma. Ko smo ugotovili, kdaj smo najbolj veseli in kako narediti, da bomo razveselili druge, smo se odpravili vsak po svoje – najmlajši v ustvarjalno delavnico, malo večji na veliko skupinsko igro in tisti največji na pevsko delavnico. Prav ti največji so dobro presenetili vse udeležence – večglasno so nam zapeli pesem, ki so se jo naučili med delavnico. Takoj za tem pa nas je čakala zaslužena malica, ki je bila tradicionalno obarvana. Don Boskov dan ne bi bil pravi, če nas na koncu ne bi čakala gledališka predstava. In naslov ne bi bil pravi, če njena rdeča nit ne bi bilo veselje. Ogledali smo si predstavo Kekec in skupaj z njegovimi prijatelji in harmoniko na koncu še veselo zapeli. Najlepša hvala vsem animatorjem za njihov trud in ideje. Hvala pa tudi gledališki skupini Ivana Ogrina iz Lavrice za prisrčno predstavo Kekec. Lucija

DON BOSKOVO PRAZNOVANJE nedeljo, 3.2.2013, smo se na Rakovniku zbrali mladi ob praznovanju sv. Janeza Boska. Naše druženje smo začeli s slovesno mašo, ki jo je vodil delegat za mladinsko pastoralo Boštjan Jamnik. Potem smo druženje nadaljevali v prostorih mladinskega centra na Rakovniku, kjer smo se pomerili v zabavni veliki igri in v prijetnem vzdušju pričakali nastop vokalno instrumentalne zasedbe Odtenki. Prijetno obarvan nastop je bil popoln zaključek čudovitega praznovanja. Hvala salezijancem na Rakovniku, ki so nam srečanje omogočili in seveda vsem, ki ste pripravili tako lep in pester program. Brane Zajec

V

VARUJ NAS MATI

8

marec 2013, številka 3


UTRIP

SOIGRALCU & PRIJATELJU BLAŽU GRČARJU V SPOMIN

košarkarski ekipi SMC Rakovnik smo se v letošnji sezoni poleg rednih tekem in turnirjev udeležili tudi prav posebnega in osebnega dogodka, spominske tekme našega nekdanjega soigralca in prijatelja Blaža Grčarja, ki se je smrtno ponesrečil z motorjem lansko poletje. V petek, 22.02.2013, smo se ob močnem sneženju odpravili proti nam že vsem poznani Gabrovki. Od tu je bil Blaž doma. V OŠ Gabrovka, kjer je bila odigrana tekma, je Blaž gulil šolske klopi. Šola se kljub svoji majhnosti ponaša z velikimi uspehi in tradicijo na področju šolske košarke. To zanimanje se je pokazalo tudi na današnjem dogodku, saj se je za prvo tekmo prijavilo veliko število osnovnošolcev, ki so v mešanih ekipah z rakovniškimi košarkarji prikazali prave košarkarske spretnosti. Te je pozdravila in z aplavzom nagradila tudi publika na tribuni, med njimi Blaževa družina, številni prijatelji, znanci.

V

VARUJ NAS MATI

9

marec 2013, številka 3


UTRIP

V drugi tekmi so se pomerili Blaževi nekdanji soigralci, na eni strani domači ŠD Presad Gabrovka na drugi pa ekipa SMC Rakovnik. Zagrizeno in požrtvovalno ter z veliko domišljije in predrznosti, kar je odlikovalo tudi Blažev slog igre, so se na parketu potili tako eni kot drugi. Po dolgo izenačenem rezultatu se je gostom iz Rakovnika z uigranimi akcijami uspelo odcepiti in stopnjevati ritem. Tekmo so »za Blaža« prepričljivo dobili z izidom 72:41. Verjamemo, da nas je nekje tam zgoraj gledal in spremljal tudi naš Blaž. Na tem mestu gre posebna zahvala tudi Gašperju Bajtu, ki je za to priložnost priskočil na pomoč s sojenjem tekem in prevozom. Andrej Sladič

DUHOVNE VAJE NA JOŽEFOVEM HRIBU etošnje duhovne vaje za zakonce so bile res nekaj posebnega! Neverjetna duhovna obzorja so se nas dotaknila! Tu v Domu duhovnosti Sveti Jožef še nismo bili...je pa za razpoloženje in postno naravnanost vedno značilno tudi veselje. Posebno, ko na Jožefovem hribu, v župniji Svetega Jožefa, v Domu Svetega Jožefa nazdraviš z Jožefovim vinom....na čast Svetemu Jožefu! Gospod župnik Frenk je želel, da se duhovnega vikenda udeležimo skupaj skupina SZR – starejša zakonska skupina in Kofetarji. Je že vedel zakaj. Drug drugemu smo bili odkritje...kot zakonci in kot ljudje, ki jih Gospod kliče k svetosti v njihovem poslanstvu. Posebno v letu vere. Radi smo se predstavili drug drugemu na otroško preprost in duhovit način; tudi informacije o otrocih in vnukih smo si radi izmenjali. Srednji del duhovnih vaj je bil ogled filma o sv. Janezu Bosku. Skozi lik svetnika smo se spraševali o poti svetosti...film tako ni bil le prikaz svetnika, ampak pogled v notranjost nas samih in naši medsebojni zakramentalni zavezi med seboj. Veličina poti svetništva je neizmerna vera v Gospoda. Zvestoba v Njegovo ljubezen, v kateri človek zmore

L

VARUJ NAS MATI 10

marec 2013, številka 3


UTRIP

vse. Čeprav so na poti poklicanosti mnoge čeri, neuspehi in razočaranja, se svetnik ne zateka le po pomoč, ampak skupaj z Njim živi...Bog je njegov soborec – vse notranje preizkušnje vnaprej daruje Njemu na križ. V filmu se razpelo Kristusa v trenutkih odločitve večkrat kot maskota pojavi za likom Janeza Boska. Svetništvo se nam tako pokaže kot pot do src vseh bližnjih, kot pot neizmernega zaupanja v božjo Previdnost in po njej v človeka, čeprav je še tako ranjen in navidezno izgubljen. Bog že ve, kdaj in na kakšen način pokliče vsakogar. Mnoge izrečene misli so napolnile prostor duhovnih vaj. Kot zakonci, očetje in matere, dedki in babice smo se najprej vprašali zakaj leto vere...kje je bil notranji vzgib papeževega klica k veri! In drugič, kaj vera in odločitve v veri ter poslanstvo pomenijo za nas. Kaj pomeni predanost Bogu, v čem je vrednost življenja, nam je pokazal križev pot v živo. Neizmerno smo hvaležni župniku Frenku, da nas je vse predstavil svojim staršem, priklenjenem na posteljo, a z blago svetlobo v očeh, ki najprej kaže na hvaležnost. Ni potrebno govoriti: »Ki si s svojim križem svet odrešil«....mar ne soodrešujemo tudi z lastno svetostjo sebe, svoje otroke....Brečkovi starši z zgledom dveh sinov duhovnikov in vseh otrok? Veselje smo prinesli staršema, a še večje veselje nad življenjem sta nam podarila prva onadva.

VARUJ NAS MATI 11

marec 2013, številka 3


UTRIP

Ne smem pozabiti nenačrtovanega srečanja z udeleženci duhovnih vaj za novinarje in sodelavce verskih medijev pod vodstvom škofa Petra Štumfa, našega nekdanjega duhovnega vodje...srečanje je imelo sporočilo v skupni daritvi svete maše v kapelici Doma. Na koncu duhovnih vaj nas je Frenk vzpodbudil k obnovi našega zakonskega poslanstva z vprašalnikom. Zanimivo je bilo vprašanje: kdaj sta se nazadnje skupaj igrala? Ne z otroki ali vnuku...vidva! Z veliko spoštljivostjo lahko potem list z vprašalnikom zložiš in spraviš na nočno omarico! Hvala tebi Frenk, hvala vsem na Jožefovem hribu..tudi za dobrote, ki so se vrstile kot mana na obedni mizi. Da bi se ne udeležili duhovnih vaj naslednje leto? ....Vedno se jih bomo...vedno se jih bova! Za SZR; Jože a začetku smo imeli spoznavanje, saj je bilo prvič, da smo skupaj dve zakonski skupini. Program smo oblikovali s pomočjo gospoda župnika. Za začetek smo zmolili križev pot in ob njem premišljevali ,ter prepevali in izpovedali prošnje. Potem smo prešli na temo, ki je aktualna v tem letu, to je leto vere, ki ga je razglasil papež. Razvil se je lep pogovor, ki je pripeljal do tega, da je prišlo v naši družbi do pomanjkanja

N

VARUJ NAS MATI 12

marec 2013, številka 3


UTRIP

vrednot in da bi bilo potrebno več vere, tako v Boga kot v sebe in sočloveka. Zaupati moramo v svetost in v svetnike, ter moliti po njihovih priprošnjah. Pri molitvi moramo biti inovativni do soljudi. Tako je prvi dan minil v ozračju, kakršnega nismo bili vajeni in smo šli k počitku v velikem pričakovanju na naslednji dan. Sobota se je začela s sveto mašo, ki jo je vodil murskosoboški škof dr. Peter Štumpf. Prišel je s svojo skupino v dom Sv. Jožefa. Po maši smo imeli še razgovor s škofom in obudili spomine na naša prva srečanja, ko je bil še župnik na Rakovniku. Zelo nam je popestril dan. Ker smo člani župnije, ki jo vodijo salezijanci, je bilo za pričakovati, da se bomo pogovarjali o našem zavetniku-Don Bosku. Najprej smo si ogledali film o ustanovitelju salezijancev in potem naj bi se o vsem še pogovorili, kako vidimo začetke in življenje v salezijanski družbi in pa o življenjski poti Janeza Boska. Glede na bližino rojstnega kraja našega župnika nam je predlagal, da se odpravimo na obisk k njegovim domačim in si med potjo ogledamo še kakšne znamenitosti. Tako smo obiskali taborsko podružnično cerkvico Marija Gradec v Laškem in župnijsko cerkev v Šentrupertu nad Laškim. Potem smo nadaljevali pot še na domačijo gospoda župnika. Oče že skoraj dvajset let zaradi bolezni leži v postelji. V zadnjem letu je ob njem obležala tudi mama. Čeprav oba bolehna, izžarevata ljubezen in vedrino do vseh okoli sebe in še posebno do Boga, ki ga častita v molitvi. Prizor, kako sta nas bila vesela, ko smo skupaj z njima molili in zapeli in ko sta sprejela Kristusa v hostiji, ki jima jo je prinesel sin, se je vtisnil vsem globoko v srce. Tudi to nas je ganilo, ko smo videli, kako mlajši sin in snaha skrbita za dva tako bolna človeka. Obenem še skrbita za kmetijo in tudi za svojo družino. Ob taki skrbi za vse se moramo vprašati, kaj bi mi naredili, če bi prišli v tako situacijo, ali imamo toliko moči in vere,da bi se poistovetili s temi ljudmi. Vse to nas je tako ganilo, da se kar nismo mogli ločiti od domačije in smo kar naprej spraševali o njihovem življenju in izkušnjah. Vseeno nas je čas priganjal in morali smo se posloviti od teh čudovitih ljudi ter obljubili, da se jih bomo spominjali v prošnjah in molitvi. VARUJ NAS MATI 13

marec 2013, številka 3


UTRIP

V večernem delu smo se zopet vrnili k filmu o Janezu Bosku. Pogovorili smo se, kaj nas veže kot občestvo v tem času z obdobjem, ki ga prikazuje film. Vprašali smo se, kaj lahko mi naredimo ali bi naredili,če bi bili v vlogi don Boska. Kako mi doživljamo današnje življenje: ali smo optimisti ali pesimisti in kako si predstavljamo prihodnost. Ker je bil za nami precej aktiven dan, smo se odločili, da nadaljujemo še naslednji dan in dokončamo s to temo in jo še poglobimo s pogovorom o prihajajočih dogodkih, ki bodo sledili v tem letu s prihodom relikvij Janeza Boska v Slovenijo. Tako smo se v nedeljo dopoldan še malo pogovorili o stvareh, ki so povezane z nami, kaj je bogastvo našega življenja in kakšni so naši izzivi in načrti ter če zaupamo v božjo pomoč in se z njeno pomočjo prepustimo v prihodnosti Bogu in Jezusu ter se ne bojimo, da bi naš čoln potonil ali skrenil v napačno stran. Te uspešne tri dni, ki jih bomo ohranili v srcih, smo zaključili s sveto mašo. Zahvala župniku, zahvala vsem prisotnim članom zakonske skupine - SZR in »Kafe Bande«, kakor tudi našim članom, ki niso mogli z nami, a so bili prisotni v prošnjah in molitvi. Zahvala tudi osebju doma sv. Jožefa kakor tudi našima znancema g. Pajku in g. Jamniku, ki sta si vzela čas za nas, da smo lahko opravili spoved. Še enkrat pa hvala gospodu škofu Petru, ki nam je res lepo popestril vikend. Pri pridigi nam je oživil spomin na naša pokojna člana Irmo in Petra. Hvala vsem! za Kafe bando; Stane Janežič

VARUJ NAS MATI 14

marec 2013, številka 3


UTRIP / KARITAS

POSTNE DUHOVNE VAJE etos smo bili na Bledu. Tema je bila »Poberi se, satan!« Animatorji so nam pripravili zelo zanimive delavnice na to temo. V soboto je k nam prišel duhovnik, ki se ukvarja z izganjanjem hudiča. Predstavil nam je, kako hudič deluje in kje vse se pojavlja. Imeli smo skupine, kjer smo se zelo veliko pogovarjali na to temo, ter o Jezusu in Mariji. Z udeleženci smo se takoj zelo dobro ujeli in postali prijatelji. V soboto zvečer smo imeli pripravo na sveto spoved, ki je potekala v obliki križevega pota. Pozno ponoči smo imeli tudi adoracijo. Vikend nam je bil zelo všeč in ga priporočamo vsem ostalim ter ga same želimo ponoviti.

L

Tina Ključevšek; Karin Kosi; Ana Dobnikar

KARITAS- POSTNA POBUDA 2013 ostni čas je čas, da se povežem z Jezusom z vsem bitjem. Zapisana je molitev, ki jo molimo od malih nog, molitev, ki nas jo je naučil Jezus: Oče naš … Molitev je Božja beseda in naj nikoli ne postane zgolj molitev ustnic. Oče naš, ki si v nebesih: v prvih besedah molitve najdemo stik z Očetom. Bog želi, da ga pojmujemo kot očeta, kot bitje, ki nam je naklonjeno. Želi, da verjamemo, da nas ima Bog rad. Jezus pravi: ''Oče ve, kaj potrebujete, preden ga prosite.'' Tudi če pademo in to priznamo in nam je žal, nam že odpušča in nas objame! Posvečeno bodi Tvoje ime: Želimo, da bi ljudje spoštovali Njegovo ime, da bi bil Bog ljubljen. Pridi k nam tvoje kraljestvo: To je kraljestvo ljubezni. V večnosti nas bo On povezoval s seboj in nas med seboj. Prizadevajmo si za to že v tem življenju. Zgodi se tvoja volja: V tem življenju živimo po božjih zapovedih, tam kjer smo in bivamo. V dobrem in slabem, ob Božji pomoči.

P

VARUJ NAS MATI 15

marec 2013, številka 3


KARITAS

Daj nam danes naš vsakdanji kruh: Ob prošnji Očetu zaupamo tudi naše vsakdanje potrebe, izražamo pa tudi hrepenenje po Božjem kruhu. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo …: Prosimo, naj nam odpusti naše grehe, slabosti, stranpota; toda obenem nas obvezuje, da tudi mi odpuščamo. Ne hodite z mržnjo med ljudmi, sploh pa ne k obhajilu. Jezus pravi: ''Jaz bom povrnil, moje je maščevanje, ne delajte si sami pravice!'' Molimo za tiste, ki delajo krivico, da se spreobrnejo. Molimo s srcem. Bodimo nosilci miru, odpuščanja, sprave. Prinašajmo mir in ljubezen v vsako skupnost, v kateri živimo in delamo. Post je čas za molitev, dobra dela in odpoved za ljudi v stiski. V postu se poglobimo v molitev, odpovejmo se razkošju. Vzemimo si čas za Boga in za ljudi, ki nas potrebujejo. Skupaj kot bratje in sestre v Kristusu zmoremo drug drugemu pomagati in premagati stisko in krizo. Naša pomoč v župnijski Karitas je zelo omejena in ‘gasi’ trenutne stiske, večino sredstev porabimo za hrano in plačilo nekaj položnic, predvsem za družine z otroki, za brezposelne, za starejše: za kurjavo, za stanarino, za elektriko… Pomaga nam tudi Škofijska Karitas, vendar na žalost število prosilcev narašča in če želimo še naprej pomagati ljudem v stiski v našem okolju, moramo zopet PROSITI in upati. S sredstvi postne dobrodelne akcije želimo pomagati družinam in posameznikom v stiski v naši župniji, zato bo: V NEDELJO, 10. MARCA 2013, PRED SVETIMI MAŠAMI možnost darovanja (hrana, denarni prispevki …) pred vhodi v cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku. Hvala za vsak dar! Jezus odpira vrata za dejavne v ljubezni. Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev Karitas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za vse vaše darove.

VARUJ NAS MATI 16

marec 2013, številka 3


KARITAS

SREČANJE NA CVETNO NEDELJO udi letos vas prisrčno vabimo – še posebej starejše, bolnike in invalide – na letno srečanje v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovni-

T ku.

Srečanje bo na CVETNO NEDELJO, 24. marca 2013, v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku ob 15. uri. Zbrali se bomo ob oltarju k sveti maši, h Kristusovi in naši daritvi. Pred veliko nočjo, največjim krščanskim praznikom in v letu vere, bomo znova osmislili in utrdili svojo vero trpečega in od mrtvih vstalega Kristusa, Jezus osmisli našo vero, ki je preizkušana z boleznijo, onemoglostjo, starostjo, težo našega življenja. Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere, ki na ravni vesoljne Cerkve poteka od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013. V pismu je papež nakazal pomen in cilj leta vere. Osrednji namen je, da bi se v vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. To bo priložnost tudi za poglobitev praznovanja vere v bogoslužju, zlasti v evharistiji, ki je »vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč«. Poleg tega sta namena leta vere tudi okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo raslo v svoji verodostojnosti ter da bi znova odkrili vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo. »DANA NAM JE MILOST, NE SAMO DA VANJ VERUJEMO, TEMVEČ DA ZANJ TUDI TRPIMO.« (sv.Pavel) »KRISTUSOVO TRPLJENJE JE ZMAGA VELIKONČNEGA VSTAJENJA!« (mati Terezija) »ZAUPAJTE, JAZ SEM SVET PREMAGAL!« (KRISTUS) KRISTJAN JE VSTAJENJSKI ČLOVEK, NE POZNA SMRTI! Pred in med sv.mašo bo priložnost za sveto spoved, med sv. mašo pa tudi za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. VARUJ NAS MATI 17

marec 2013, številka 3


KARITAS

Če potrebuje kdo prevoz z avtomobilom, naj to sporoči Župnijskemu uradu Rakovnik (telefonska številka je (01) 427-14-59 ali (01) 427-30-28-vratarnica). Če se kdo zaradi bolezni ali onemoglosti ne bi mogel udeležiti srečanja in bi želel v pripravi na velikonočne praznike prejeti zakramente, naj nam sporoči, da ga bomo obiskali na domu. Vsak prvi petek v mesecu obiskujemo bolnike po domovih skozi celo leto, ne samo za praznike. Na srečanju pa bomo molili tudi za vse tiste, ki zaradi bolezni ali onemoglosti ne bodo mogli priti. Po sveti maši se bo srečanje nadaljevalo v prostorih župnijskega doma na Rakovniku. Lepo vabljeni na prijateljsko druženje in pogostitev, ki jo pripravljajo velikodušne gospodinje iz rakovniške župnije. Ob veselem razpoloženju bomo poživili stara poznanstva in prijateljstva in si nabrali novih moči za življenje, ki je pred nami. Veselimo se srečanja z vami. Veseli bomo prav vsakega izmed vas. Nasvidenje torej na cvetno nedeljo pri Mariji Pomočnici na Rakovniku! Kristus je vstal za vse in z njim Življenje, Veselje in Upanje! Aleluja! Voščimo vam vesele in blagoslovljene velikonočne praznike, ki naj vam v vsakdanje življenje prinesejo nove vedrine, poguma in zaupanja v Vstalega Gospoda! ALELUJA! Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v marcu 21.03.2013 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar. VARUJ NAS MATI 18

marec 2013, številka 3


NAPOVEDNIK

VELIKI TEDEN eliki teden je v rimski liturgiji imenovan tudi »sveti teden«. Predstavlja vrhunec bogoslužja celotnega cerkvenega leta. Pomembno je, da se na te dneve pripravimo s postom, molitvijo in dobrimi deli, ter tudi z dobro spovedjo. Tako se bomo bogoslužji ob teh dneh lahko udeležili bolj zavestno in se ob njih duhovno bogatili. CVETNA NEDELJA: Jezus slovesno pride v Jeruzalem. Sprejmejo ga kot kralja s slovesnimi vzkliki. Mahajo mu s palmovimi in oljčnimi vejami, ter jih polagajo na pot. V spomin na ta dogodek bo blagoslov zelenja pri vseh mašah. Ob 10.30 uri se bomo zbrali na dvorišču župnišča, kjer bo blagoslov zelenja. Nato bomo šli v procesiji v cerkev, kjer bo nedeljska daritev svete maše. Prisluhnili bomo pasijonu: pripovedi o Jezusovem trpljenju, ki jo je zapisal evangelist Luka. Popoldne bodo povabljeni tudi vsi starejši, bolni, da bodo lahko prejeli zakramente in se srečali še z drugimi ob skupnem druženju. VELIKI ČETRTEK: Dopoldne se bomo duhovniki zbrali ob našem nadškofu Antonu Stresu v stolnici, kjer bo krizmena maša. Obhajali bomo spomin na našo duhovniško posvetitev. Nadškof bo blagoslovil in posvetil sveta olja, ki jih uporabljamo pri posameznih zakramentih. Zvečer bomo obhajali spomin zadnje večerje, ko je Jezus ustanovil daritev svete maše. Jezus je pokazal ljubezen do konca, do vseh ljudi. V spomin na to bo obred umivanja nog. VELIKI PETEK: Je spomin Jezusove smrti na križu; zato ni svete maše. Ob 15.00 uri bo ob spominu smrti križev pot. Večerni obred se začne s preprostim vstopom ter tiho in ponižno molitvijo na tleh pred daritvenim oltarjem. Nato prisluhnemo božji besedi, poročilu o Jezusovem trpljenju, ki ga je zapisal evangelist Janez. Prošnje imajo posebno slovesno obliko. Nato je osrednji del: češčenje križa. Obred se zaključi z obhajilom. Nato bo še križev pot v naravi. Ta dan je strogi post. VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Čez dan smo povabljeni, da Jezusa počastimo v Božjem grobu. Blagoslavljamo velikonočna jedila, ki nas spominjajo na dogodke trpljenja in vstajenja našega Odrešenika.

V

VARUJ NAS MATI 19

marec 2013, številka 3


NAPOVEDNIK

VELIKONOČNA VIGILIJA: Je že slavje Jezusovega vstajenja. Na dvorišču župnišča se bomo zbrali ob velikonočnem ognju. Ob njem bomo prižgali velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega. S to svetlobo bomo šli v mračno cerkev. Ob tej sveči bomo prižgali tudi svoje sveče, da nas svetloba vstalega razsvetli. Nato bomo slovesno zapeli: Hvalnico luči. Slovesno bo krstno bogoslužje, kjer bodo katehumeni prejeli zakramente. Zaključili bomo z evharistično daritvijo. VELIKA NOČ: Slovesna »ALELUJA« in vstajenjska procesija bo izraz našega veselja nad našim Odrešenjem. Vstalega Zveličarja bomo ponesli iz cerkve, da nas bo spremljal v vsem našem življenju. Naše slavje bomo nadaljevali še na velikonočni ponedeljek z nedeljskim razporedom svetih maš. Spovedovanje v velikem tednu bo vsak dan dopoldne od 9.00 do 12.00 ure in popoldne od 15.00 do 19.00 ure.

VARUJ NAS MATI 20

marec 2013, številka 3


KOLEDAR

KOLEDAR: MAREC 03.03.,ned:

3. postana nedelja. Križev pot moli župnijski pastoralni svet. 04.03.,pon: Verouka v tem tednu nimajo 6., 7. in 8. razred. 08.03.,pet: Križev pot ob 18.00 uri. 10.03.,ned: 4. postana nedelja. Župnijska Karitas pred mašami zbira sredstva, denar za potrebne. Popoldne bo imela srečanje Vera in luč. 11.03.,pon: Srečanje župnijske Karitas ob 19.00 uri; župnijskega pastoralnega sveta ob 20.00 uri. Katehetski odbor ima srečanje ob 19.00 uri. 12.03.,tor: Srečanje za starejše v prostorih župnišča ob 9.00 uri. 13.03.,sre: Predavanje za starše veroukarjev ob 19.30 uri: Jože Bajzek, salezijanec, profesor sociologije. 14.03.,čet: Duhovna obnova za župnijski mešani pevski zbor. Za mladino filmski večer ob 19.30 uri. Večer duhovno-ritmične glasbe v gradu ob 20.00 uri. 15.03.,pet: Priprava na krst za starše in botre ob 17.00 uri. Duhovne vaje za mlajše zakonske skupine v Veržeju do nedelje. 16.03.,sob: Pomladansko srečanje animatorjev oratorijev na Rakovniku. 17.03.,ned: 5. postana nedelja. Krsti med mašo ob pol enajstih. Križev pot moli mešani pevski zbor. 18.03.,pon: Spoved za veroukarje v tem tednu. Teden družine 19.03.,tor: Praznik sv. Jožefa. Maše po nedeljskem sporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in 18.00 uri. Duhovna šola za animatorje/ DUŠA/ ob 19.00 uri. Srečanje bo imela biblična skupina. 20.03.,sre: Grajski večer ob 20.00 uri. Nastopila bosta Bernarda in Marko Fink, letošnja nagrajenca. Zakonska skupina Zvonci. VARUJ NAS MATI 21

marec 2013, številka 3


KOLEDAR

22.03.,pet:

23.03.,sob: 24.03.,ned:

25.03.,pon: 27.03.,sre: 28.03.,čet:

29.03.,pet:

30.03.,sob:

31.03.,ned:

Radijski misijon – čez dan priložnost za spoved v župnijski cerkvi Marije Pomočnice. Duhovna priprava za mladino ter priložnost za spoved. Obisk bolnih in ostarelih na domu pred prazniki. 6. postna - cvetna nedelja. Spominski dan Marije Pomočnice. Priložnost za spoved, bolniško maziljenje, maša ter pogostitev za bolne in ostarele ob 15.00 uri. Praznovanje materinskega dne. Zakonska skupina Iskrice. VELIKI ČETRTEK: Spominski dan zadnje večerje. Ob 7.00 uri bodo hvalnice. Dopoldne ob 9.00 uri ste vabljeni v stolnico h krizmeni maši. Obredi bodo ob 19.00 uri z umivanjem nog. Ob zaključku obredov vabljeni, da ostanete pri češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. VELIKI PETEK: spomin Jezusove smrti na križu. Ob 7.00 uri bodo hvalnice, ob 15.00 uri pa križev pot. Obredi bodo ob 19.00 uri. Nato ste vabljeni k križevemu potu v naravi po Golovcu. VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu. Ob 7.00 uri bodo hvalnice, nato ste vabljeni k češčenju. Blagoslovi jedil bodo ob 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 in 18.00 uri. Zvečer ob 19.00 uri bo vigilija. Med obredi bo sprejem odraslih - katehumenov k zakramentom uvajanja. VELIKA NOČ: Ob 6.30 uri velikonočna procesija in slovesno proslavljanje JEZUSOVEGA VSTAJENJA. Po maši ob 11.30 uri vabljeni v SMC na »sekanje pirhov«.

APRIL 01.04.,pon: 05.04.,pet:

Velikonočni ponedeljek. Maše po nedeljskem sporedu: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.00 uri. Prvi petek: posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu. VARUJ NAS MATI 22

marec 2013, številka 3


KOLEDAR

06.04.,sob:

07.04.,ned:

Prva sobota: posvetili se bomo Srcu Marijinemu. Ob 9.15 bo molitev, ob 10.00 uri maša ob pobožnosti prvih petih sobot v pripravi na 70-letnico posvetitve slovenskega naroda Srcu Marijinemu in prihod don Boskovih relikvij. Pobožnost bo tudi pri večerni maši. 2. velikonočna – bela nedelja. Bo nedelja BOŽJEGA USMILJENJA.

V VEČNOST SO SE PRESELILI Majda Marija Pangerc/r. 1939/; Helena Cvikl/r.1948/; Pavla Hribernik/r. 1917/; Marica Drmota/r. 1924/; Jože Meglen/r. 1942/.

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Franc Brečko ∙ Prelom Vito Lojk

VARUJ NAS MATI 23

marec 2013, številka 3


»V srcu vsakega od vas naj bo vedno vesela gotovost, da nam Gospod stoji ob strani« Benedikt XVI.

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik Rakovniška 6, 1108 Ljubljana tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28 www.donbosko.si/rakovnik frenk@salve.si smc.rakovnik@salve.si POSTNI ČAS: Ob petkih in nedeljah vabljeni ob 18.00 uri k premišljevanju Jezusovega trpljenja ob molitvi križevega pota. Prijavite se skupine ali družine, ki bi oblikovale molitev.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE /četrtek, petek, sobota/ je spomin trpljenja in vstajenja našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Vabljeni k udeležbi vsak večer ob 19.00 uri.

TEDEN DRUŽINE bomo obhajali med praznikom sv. Jožefa/19. 3./ in praznikom Gospodovega oznanjenja Devici Mariji/25. 3./ Ob zaključku bomo praznovali materinski dan – praznik staršev.


Glasilo - marec 2013