Page 1

Glasilo župnije s Salezijanskim Mladinskim Centrom Ljubljana R akovnik

MAJ 2014/ŠTEVILKA 5/LETO XXXII

PODOBA DOBREGA PASTIRJA Jn 10,1–10 e stara zaveza nam predstavlja Boga kot dobrega pastirja, ko po preroku Ezekielu pravi, da bo on »sam pasel ovce in sam jim bom dajal počitek« (Ezk 34,15). Gospod poudarja, da bo zato, ker so voditelji takratnega Izraela odpovedali, on »sam poskrbel za svoje ovce« (11). Ko ni bilo več upanja, je nastopil Bog, ki bo sam pasel svoje ovce. Božji poseg v brezupno stanje je zato za ljudi znamenje upanja. Tudi vsak človek, ki se zgleduje po dobrem pastirju, prinaša drugim ljudem upanje. Dalje pravi Bog po preroku: »Pasel jih bom, kakor je prav« (16). Dobri pastir vodi svoje tako, da pove, kaj je prav, in da se sam drži pravilne poti. Ne gleda, kaj misli večina ali vplivni ljudje, ampak dela in govori, »kakor je prav«. Pastir vodi čredo, a zaradi tega ni oddaljen od nje, ampak ji je blizu. To zelo poudarjajo svetopisemske podobe.

Ž


UVODNIK

23. psalm govori, da pastir s svojo palico vodi svoje na »zelene pašnike« in »k vodam počitka«. Pastirjeva palica ni grožnja, ampak nas »palica in opora tolažita« ter dajeta tistemu, ki mu sledi, gotovost tudi »po globeli smrtne sence«. Ko ljudje v nekem človeku prepoznajo podobo dobrega pastirja, postanejo do njega zaupljivi. Jezus v evangeliju poudarja to zaupanje: »Ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu« (3) ter dalje »hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas« (4). Ker je bila podoba pastirja v zgodovini zelo zlorabljena, je nujno poudariti, da hoja za dobrim pastirjem ni hoja črede, ki nič ne misli. Ne, to je sledenje posameznikov, ki zaupajo glasu Pastirja, ki ljubi in pozna vsakega, ki mu sledi. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VARUJ NAS MATI

2

maj 2014, številka 5


UVODNIK

ristus je edini dobri pastir. Le on je resnični vodnik vsega Božjega ljudstva – Cerkve, kot je edino on resnični učitelj in duhovnik. Vsi ki opravljajo vodstvene službe v Cerkvi – papež, škofje, duhovniki jih opravljajo le v moči edinega učitelja, duhovnika in pastirja – Kristusa kot njegovi sodelavci. Zato se morajo nenehno ozirati v Kristusa in svojo službo vršiti v duhu ponižnosti, zvestobe in ljubezni do svojega Gospoda, po njegovih željah in smernicah, začrtanih v evangeliju. Kristus kot dobri Pastir ljubi vso Cerkev, vse Božje ljudstvo, tiste, ki so blizu, pa tudi in še bolj tiste, ki so daleč in so njegove ljubezni in pomoči najbolj potrebni. Hoče, da bi se v njem vsi srečali med seboj, da bi bili v njem vsi eno. In ob tem ne smemo pozabiti, da smo k takšnemu prizadevanju za medsebojne vezi, za popolnejšo ljubezen in edinost poklicani vsi, ki smo bili s krstom vključeni v Cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo. Sredi 19. stoletja je kot dober pastir s posebno zavzetostjo služil slovenskemu ljudstvu prvi mariborski škof blaženi Anton Martin Slomšek. Kristus, dobri pastir, pa vabi tudi nas, vse, ki nosimo ime kristjan, da bi bili njegovi sodelavci. Kot dobri pastirji naj bi dan za dnem drug drugemu ljubeče služili. Po: S. Janežiču

K

ŠMARNICE – MARIJIN MESEC obeno letno obdobje ni kot čas pomladi, nobeno vabljivejše za branje velike knjige narave, v kateri so občudovanja vredna vsemogočnost in modrost Boga in njegova dobrota, čas pomladi, čas ponovnega prebujanja stvari iz zimskega spanja. Izviri, obdani s cvetočimi grmički, potoki, osvobojeni svojega zimskega oklepa, glasno razglašajo hvalo in slavo vsemogočnega usmerjevalca. Spet ozeleneli gozdovi s svojimi mlado poraščenimi vejami in cvetovi, gore in pobočja ponovno povečujejo veliki stvaritvi

N

VARUJ NAS MATI

3

maj 2014, številka 5


UVODNIK

veličastnost in sijaj. Veselo zopet zvenijo v dolini glasovi črede, ki se pase na cvetočih travnikih. Vse se zbuja in vse zakliče iz prahu rojenemu: Zbudi se tudi ti, ki spiš, na novo oživi za Božje sveto kraljestvo, da bi bilo kraljestvo kreposti s tabo prav tako poveličano, kot poveličajo vsa neživa bitja kraljestvo narave. Višje se dvigne živahni ptičji zbor v nebesa, glasno zapoje Stvarniku svoje hvalnice in glasno povabi umrljivega, da se odtrga od vsega zemeljskega, se povzdigne in naj živi samo v čast Boga. Rože in semena vzcvetijo, da bi okrasila mater Zemljo, da bi ustvarila ljudem zabavo in korist, opozarjajo nas in nam zakličejo: skrbite za zemeljsko kraljestvo svojega srca, da ozeleni z dobrimi odločitvami, cveti bogato s krepostmi in postajalo bo vedno bolj bogato za večno žetev. Pridna čebela brenči okrog keliha svežih cvetov v pomladnih dneh, da zbira med za ostali letni čas. Ptič gradi svoje gnezdo in išče hrano za mladiče. Vse v naravi, ki se prebuja vsenaokrog, kaže sliko neutrudne prizadevnosti, pridnega zbiranja in marljivega sejanja. Tako naj tudi mi z novim pogumom začenjamo z deli našega stanu, krasimo se z novimi krepostmi, se pripravimo na soparni čas prihajajočega poletja in glejmo na jesen svojega življenja, na žetev v boljšem večnemu življenju. Vse zaživi novo in veličastno; a marsikatero zemeljsko kraljestvo je ostalo mrtvo, ne zeleni in tudi ne bo zelenelo. Med neštevilnimi drevesi, ki rasejo in cvetijo, najdemo veliko takšnih, ki so posušena in brez življenja, ki ne bodo zelenela, niti cvetela ali rodila sadežev, ker jih pomlad ponovno ne oživi. Tako se bo mladenič izgubil za vse življenje, če se ne bo pustil oživeti k dobremu v mladosti, v pomladnem času življenja. Tako je mož, ki pomlad svojega življenja preživi nedejavno, izgubil najlepši čas leta, in nič ne more nadomestiti te izgube. Torej zberimo v pomladi zaklade znanja, sedaj se okrasimo s cvetovi kreposti, saj ravno zdaj najlepši čas setve, ki se nikoli več ne vrne za tistega, ki jo je enkrat izgubil. Anton Martin Slomšek

VARUJ NAS MATI

4

maj 2014, številka 5


UTRIP

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET rečanje smo začeli z Marijino hvalnico (Lk 1, 46-55).

S

Razmišljali smo ob vprašanjih: Kdaj molim in kje sem, ko se pogovarjam z Bogom? S kakšnimi pričakovanji vstopam v molitev? Kaj želim z molitvijo »doseči«? Zakaj molim? V kaj sem prepričan, ko molim? Ali pri molitvi govorim le jaz ali tudi Bogu dopustim, da mi kaj pove? Kakšno sled v življenju puščam s tem, ker sem v odnosu z Bogom , ker molim? Osebno smo premišljevali o postavljenih vprašanjih, potem pa smo si nekaj misli tudi podelili med sabo. Opazili smo, da molimo različno in obstaja veliko oblik molitev. Nekateri se bolj pogosto priporočajo različnim svetnikom, drugi molijo rožni venec, križev pot, duhovni šopek, ... Včasih smo preveč obremenjeni z molitvijo, kako naj molimo, na kakšen način naj se zahvaljujemo in prosimo. So trenutki, ko smo bolj zbrani in tudi dopustimo Bogu, da nam kaj pove. V molitvi je kapital, ki nas spremlja celo življenje. Za nas in našo župnijo molijo v molitveni skupini, Klarine sestre, skupnost Emanuel, sestre HMP in rakovniška skupnost. V molitveni skupini Kapljice soli potekajo molitve z mladimi. Ko damo za sveto mašo ni nujno, da je to le za pokojne, ampak lahko darujemo tudi za druge namene npr. zahvala za ..., prošnja za ... Barbara Flajnik

VARUJ NAS MATI

5

maj 2014, številka 5


UTRIP

ZAHVALA DIAKONA ANDREJA

Dragi prijatelji! em imel željo napisati kratko zahvalo za vse, kar sem lahko doživljal v zadnjih dneh, predvsem pa na dan diakonskega posvečenja. Hvala vam za vse vaše molitve, maše, darove; za tako lep duhovni šopek. Hvala vsem romarjem. Hvala za vaše petje, za pecivo, za kratek pogovor. Lepa je bila ta slovenska prisotnost v Parizu. Hvala župniku Mirku, Marku, Juretu, Sandiju in ostalim salezijancem in sestram HMP. Hvala vsem, ki se me spominjate na tak in drugačen način. Nikoli vam ne bom mogel povrniti vsega tega. Lahko pa ostanemo povezani v molitvi. Andrej Brozovič DJ

S

ROMANJE ŽUPNIJE NA DIAKONSKO POSVEČENJE g. Andreja Brozoviča začetku aprila, ko smo stopili že v drugo polovico Postnega časa, smo se v Rakovniški župniji odločili, da je še kako pomembno, da smo »živo navzoči« ob Andrejevem diakonskem posvečenju v Parizu. Naš župljan g. Andrej zaključuje jezuitski študij oz. pripravo na mašniško posvečenje mnogo kilometrov proč od domače župnije, zato smo se odpravili na dolgo pot, da bi mu bili v teh pomembnih trenutkih, ko bo svojo pot jasno usmeril v Njegov objem, jasna opora ter podpora.

V

VARUJ NAS MATI

6

maj 2014, številka 5


UTRIP

Na pot smo se z avtobusom in kombijem odpravili z Rakovnika v četrtek (=3.aprila) v zgodnjih jutranjih urah. Ob začetku poti je romarjem v Rakovniškem svetišču Marijin blagoslov podelil g. Marko Košnik. Naše romanje pa se je tudi zatem ustavljalo na številnih točkah, ki so usmerjale naše misli tudi k duhovnim držam in umirjenosti. Prva postaja je bilo mesto Torino, kjer je svoje poslanstvo ljubezni do mladih intenzivno živel sveti Janez Bosko. V Valdoccu smo obiskali cerkev Marije Pomočnice, don Boskove sobice… Popoldne smo se odpravili tudi na Colle don Bosko (=don Boskov grič), kjer je postavljeno veličastno svetišče s številnimi znamenji, ki v marsičem kažejo don Boskovo in salezijansko mladinsko duhovnost. Ob tem smo -kljub postnemu času- dobili tudi že jasne usmeritve k optimizmu Velike noči, ki ga vtisne podoba Vstalega Kristusa v izjemnih velikostih (v svetišču na don Boskovem griču) vsakemu obiskovalcu oz. romarju, ki obišče te kraje. Ob tem smo nekateri romarji dobili jasen namig, da se po povratku domov potrudimo na Rakovniku ponovno p-oživiti »Pot luči« z namigi na Jezusovo vstajenje in prisotnost Vstalega tudi v naših življenjih (pa o tem kdaj drugič….). Po poti prvega dne, v kateri smo prevozili 690 km, smo prespali v Castelnuovu in se prihodnji dan odpravili na pot proti Franciji.

VARUJ NAS MATI

7

maj 2014, številka 5


UTRIP

Na poti smo molili, za našo duhovno kondicijo pa je poskrbel tudi župnik Mirko, ki je že pred potovanjem za romarje pripravil razmišljanja na temo »odpuščanja«. Poleg tega so si v času večdnevnega romanja potniki na avtobusu pogledali nekaj filmov z verskimi vsebinami. Manjša skupina potnikov v kombiju pa je to nadomestila z dnevnimi molitvami (Hvalnicami in ostalim duhovnim branjem…), pa tudi medsebojna raznolikost je pripomogla k zanimivim pogovorom. Salezijanec gospod Sandi Osojnik je izjemno vestno sestavil načrt tokratne romarske poti: z jasnim opisom krajev in postaj romanja, ki so (si) sledila na poti, nas je zelo dobro pripravil, da smo se lahko zbranih misli srečevali s turističnimi znamenitostmi in predvsem tudi s svetimi kraji ter z različnimi svetniki. Drugi dan romanja smo prevozili 730 km, z vožnjo skozi predor Frejus pa smo vstopili v Francijo. Opoldne smo se ustavili v Arsu, mestu svetega župnika Janeza Vianeya, kjer smo v župnijski cerkvi darovali in doživeli sveto mašo. Molili smo tudi ob svetnikovem grobu in v kapeli s Svetnikovim srcem. Zatem se je naša romarska pot vedno bolj bližala glavnemu cilju našega romanja - Parizu. Naslednje (tri-štiri) dneve smo preživeli v Parizu in okolici ter si ogledovali in doživljali različne turistične zanimivosti: muzej Louvre, kraljevo palačo ter vrtove v Versaillesu, Elizejske poljane, Montmartre (z vzponom k cerkvi Srca Jezusovega), katedralo Naše Gospe ter točko »nič«, vožnjo z ladjo po Seni, sprehod po Luksemburškem parku, Panteon, palačo Invalidov ter Napoleonovo grobnico, peš ali z dvigalom smo se povzpeli na Eifflov stolp…

VARUJ NAS MATI

8

maj 2014, številka 5


UTRIP

Name so v Parizu globlji vtis naredile bolj duhovne točke naših postankov: v cerkvi Srca Jezusovega sem doživela krasno slavljenje redovnih sester, ki so s petjem molile k Jezusu v Najsvetejšem zakramentu… Krasna je bila tudi sveta maša na Rue de Bac (čudodelna svetinjica), kjer je doživeto daritev svete maše še dodatno polepšal naš novi diakon g. Andrej Brozovič. Tudi katedrala Notre-damme je nepozabna. Obiskali smo še mnoga druga svetišča, svete kraje… Sobotno popoldne smo romarji še posebej globoko doživeli. V tistem popoldnevu smo bili v cerkvi sv. Ignacija potopljeni v živo prisotnost Božje milosti in prihoda Svetega Duha na 12 (novih) diakonov-med njimi je bil vsaj za nas seveda najpomembnejši naš Andrej! Pri diakonskem posvečenju smo se trudili biti čim bolj blizu Andreju z molitvijo in petjem ter pri tisti slovesni maši, ko se je odločil storiti tako Svet korak življenja. Takrat smo resnično »stopili skupaj« in se kot skupina in župnija iskreno (raz-)veselili te Andrejeve odločitve ter posvetitve. Po bogoslužju smo s slovensko pesmijo ter priboljški (ki so jih že v domovini izdelale naše roke) polepšali skupne trenutke, ko se je Andrej končno pojavil - kot diakon! – med nami. Tudi v prihodnjih dneh se je Andrej družil z nami in s svojim sodelovanjem polepšal daritve svete maše, ki smo jih skupaj praznovali na različnih krajih. Andrej, iskrena Ti HVALA za Tvojo živo prisotnost, za služenje ter prinašanje žive prisotnosti Boga med nas-Rakovniške romarje! VARUJ NAS MATI

9

maj 2014, številka 5


UTRIP

Ko smo zapuščali Pariz, ki je na nas pustil raznolike vtise, smo se usmerili proti Reimsu, kjer smo si ogledali staro mestno jedro ter katedralo kronanja francoskih kraljev. Zadnji dan romanja (=8.aprila) je bila pred nami 930 km dolga pot proti domu. V Strasbourgu smo v katedrali Naše Gospe darovali zahvalno mašo: za milost novega diakona, za tople odnose (ki smo jih (s)tkali v teh skupnih dneh), za lepa doživetja na tem postnem romanju… Na zadnjih kilometrih poti smo si (glasno) podelili še osebna doživetja, saj so se vsakega od nas ti dnevi različno dotaknili. Seveda pa naj bo največja ZAHVALA Bogu za mnoge milosti, ki smo jih doživeli na mnogih svetih krajih v teh dneh. In salezijancem - g. Juretu, g. Marku, g. Mirku in g. Sandiju, ki so nam bili skozi vse skupne dni prijetna ter tudi duhovna podpora in družba. Tik preden smo se tistega zgodnjega sredinega jutra, ko smo prispeli na Rakovnik, razšli, smo obljubili, da se bomo novega diakona g. Andreja še naprej spominjali ter ga z molitvijo podpirali pri njegovih nadaljnjih korakih. Enake molitvene pozornosti pa naj bo Andrej deležen tudi s strani vseh Vas, ki niste mogli z nami na to romanje. Tako se bomo lahko prihodnje leto vsi iskreno veselili milosti mašniškega posvečenja. Monika – v imenu vseh Postnih romarjev z Rakovnika, ki smo letos korak ustavili tudi v Parizu

VARUJ NAS MATI 10

maj 2014, številka 5


UTRIP

VARUJ NAS MATI 11

maj 2014, številka 5


UTRIP

TUDI LETOS NAS JE VELIKI PETEK USMERIL NA POT S KRIŽEM PO GOLOVCU a letošnji Veliki petek se je –kljub zahtevni tematiki Jezusovega trpljenja in Njegove smrti na križu- obetal suh dan in predvsem tudi vedra noč, ki nam jo je še leto nazaj krojilo mokro vreme. Tega smo bili vsi, ki smo se trudili s pripravo križevega pota po Golovcu, še posebej veseli. Po večernih obredih Velikega petka, ki jih je v Rakovniškem svetišču tako lepo vodil kaplan g. Jure Babnik z razmišljanji o(b) Jezusovih zadnjih besedah na križu, smo različno stari (mladi) župljani želeli tudi v živo podoživeti Jezusovo zadnjo zemeljsko pot s križem. Mnoge župnijske skupine so se ustavljale ob posameznih postajah križevega pota in nam s kratkimi razmišljanji ter z zaključenimi prošnjami ali pa zahvalami posredovale svoje poglede na Jezusovo trpljenje in na Njegovo ljubezen do človeka, ki vedno znova pada ob grehu in napakah… Tako bo Jezusov križ vedno aktualen, saj si je ob njemu lažje osmisliti nadaljevanje površ(i)n(sk)e ljubezni človeka do Boga. Potka po strminah Golovca je letos potekala spet nekoliko drugače. Začeli smo jo na stopnicah pred Rakovniškim svetiščem, kjer smo se »opre-

N

VARUJ NAS MATI 12

maj 2014, številka 5


UTRIP

mili« z baterijskimi svetilkami ter s številnimi baklami, ki so jih nosili otroci in mladi. Pa megafon ni smel manjkati, da je bil glas posameznih skupin dobro slišan. Nadaljevali smo pri starem župnišču, zatem smo se ustavili pri Lurški Mariji in nato nadaljevali pot križa mimo salezijanskega inšpektorata navzgor po hribu. Po nekaj postankih v gozdu smo se na poti križa ustavili tudi na hribčku ob hiši sester Hčera Marije Pomočnice. Zatem pa smo se po Rakovniški asfaltirani potki spustili navzdol do spodnjih igrišč pred SMC-jem ter zadnjo od postaj izvedli tik pred vhodom v mladinski center. Vse postaje so bile po zaslugi Jerneja, Simona in Dominika jasno označene ter osvetljene z lučkami-HVALA VAM! Med posameznimi postajami smo na potkah molili žalostni del rožnega venca, prepevali Taize(-jske) kanone pa kakšno duhovno-ritmično popevko ali pa odpev katere izmed ljudskih postnih pesmi. Nekaj razdalje pa smo načrtno prehodili tudi v tihoti. Zahvala gre prav vsaki od skupin, ki so bile pripravljene pripraviti razmišljanja o(b) posameznih postajah križevega pota ter jih podeliti z nami-romarji križa: skupini Vera in Luč, sestram Hčeram Marije Pomočnice, Mešanemu pevskemu zboru, Srednji zakonski skupini, Animatorjem, Odbojkaricam, Mlajšemu mladinskemu zboru,

VARUJ NAS MATI 13

maj 2014, številka 5


UTRIP

skupini Karitas, družini Gaser, Rakovniški molitveni skupini, mladinski veroučni skupini, Rakovniški skupini za žene, Starejšim zakoncem ter Rakovniški biblični skupini. Sodelujoči so navedeni po zaporednem izvajanju posameznih postaj križevega pota, morebitni izpad katerekoli od skupin pa bi pomenil velik »manjko«, saj so prav vsi zaradi starostne različnosti dodali ščepce iskrenih besed, ki se porodijo v posameznih obdobjih življenja. To je milost, ki si jo vsako leto med seboj podarjamo na poti križa v naravi, s svojo tiho prisotnostjo pa jo blagoslovi tudi naš skriti Prijatelj. Res, HVALA Bogu, da nas je spremljal na teh nočnih potkah in seveda vsakemu od vseh, ki ste se odločili petkov večer preživeti nekoliko drugače in (si) ga osmisliti ob križu. Iskrena hvala salezijancem, da so s svojo prisotnostjo ter umirjenimi besedami na posameznih postajah križevega pota tako lepo povezovali našo pot ob križu. Ter hvala za blagoslov, ki so nam ga podelili ob zaključku, da smo se lahko domov vračali okrepljeni za vse morebitne male križe, ki nas čakajo na vsakdanjih poteh. Za konec pa za vse, ki vas ni bilo z nami na poti, še eno od razmišljanj ob postaji križevega pota, ki govori o padcih pod križem: Spet se mi je toliko stvari nabralo. Kako naj se lotim? Najraje bi kar ostal na mestu. Ne grem se več. Najraje bi zbežal . Pa zakaj se to le meni dogaja? Jezus zakaj mi nalagaš ta križ? Naj gre ta kelih mimo mene, saj si tudi ti to rekel. Če si ti Božji sin čutil to breme, kako lahko pričakuješ, da bom vsaj toliko močan, ali celo močnejši? A si res padel le trikrat? Meni se to zgodi večkrat. Že prav … bom šel naprej, čeprav nerad. Morda si mi danes poslal to neprijetno počutje, to oblačnost, da bo jutri posijalo sonce. Blagoslovi moje neodločne korake. Ti že veš, kaj se moram še naučiti, da bom bolj voljno nosil svoj križ. Monika - v imenu vseh, ki so oblikovali letošnje nočno romanje s križem na Rakovniškem hribu VARUJ NAS MATI 14

maj 2014, številka 5


UTRIP

POSTNI DUHOVNI VEČER ot vsako leto je tudi letos pred praznikom velike noči potekal postni duhovni večer za mlade. V petek, 11.4.2014 se je udeležilo večera kar nekaj animatorjev iz Rakovnika, prav tako pa so prišli tudi animatorji iz Želimelj. Večer je popestril bend glasbene šole Rakovnik. Ob pesmih ter osebnem razmišljanju smo se pripravili na sveto spoved. Po spovedi pa je sledil še družabni del večera, kjer smo ob prigrizku med seboj še poklepetali. Večer je minil v duhu pričakovanja našega največjega praznika… mk

K

OBISK EKSORCISTA Rakovnik, 3.4.2014 aprilu smo kot mladinskega gosta gostili eksorcista Marijana Veternika. Kljub temu, da je bil enkrat že pri nas, ga je prišlo poslušati ogromno radovednežev vseh starosti. Povedal nam je veliko zanimivih pa tudi srhljivih dejstev o eksorcizmu in vplivu hudiča v našem življenju. Izvedeli smo stvari, za katere smo prej mislili, da obstajajo le v filmu. Zelo veliko je omenjal delovanje hudega duha okrog nas in zaradi čigar vpliva imamo težave, za katere pa največkrat iščemo rešitev drugje, kot na primer pri vedeževanju, medtem ko se na duhovnika obrnemo, ko ne vidimo nobene rešitve več.

V

VARUJ NAS MATI 15

maj 2014, številka 5


UTRIP

Bil je zelo zanimiv večer, katerega so popestrila vprašanja poslušalcev in na katera je gospod Veternik z veseljem odgovoril in tako potešil našo radovednost. Kaja Šoštarič

JEZUS: VSTOP DOVOLJEN Razmišljanje mladostnika … Jezus, pogosto ne najdem poti do sebe. Počutim se kot odrezan/a, sam/a. Živim tako tja v en dan; ne najdem se. In tako tudi ne najdem poti do drugih. O sebi si rekel: »Jaz sem vrata.« Daj mi ključ, da odprem vrata svojega srca, da lahko stopim v svojo notranjost in te tam odkrijem. Bodi zame vrata, da najdem pot do prijateljev, da bo med nami znova steklo življenje in oživela ljubezen. Včasih imam občutek, da so mi zaklenjena vsa vrata v lepšo prihodnost. Stopicam na mestu. Odpri mi vrata, da bom zmogel/la stopiti na nova pota svojega življenja, da se mi pokaže pot, ki bo znova dajala smisel mojemu bivanju. Na vsej moji življenjski poti mi daj vedeti, da si ob meni. Ti si vrata v svet, v katerem najdem sebe, svoje prijatelje in življenje. Po: A. Grünu

VARUJ NAS MATI 16

maj 2014, številka 5


UTRIP

SVETNIK MESECA

6. maj DOMINIK SAVIO il je don Boskov (ustanovitelj salezijancev) varovanec. V njegov vzgojni dom je bil sprejet pri dvanajstih letih. Nekoč je don Bosku rekel: »Čutim potrebo, da postanem svetnik!« V don Boskovi šoli je živel dve leti in pol. Posebno rad je častil Marijino brezmadežno srce. Ustanovil je Družbo Brezmadežne, za katero je sestavil pravila, ki razodevajo njegovo neverjetno duhovno zrelost. 9. marca 1857 je nenadoma tako oslabel, da so mu podelili zakramente za umirajoče. S srečnim smehljajem na obrazu je brez najmanjšega trepeta izdihnil star komaj 14 let. Je zavetnik ministrantov in mladih pevcev.

B

ENGLISH THEATRE fter a three-month preparation, on Sunday 6th April at 7:00 PM five children from English course performed a comedy in English called The Secret. It was a great chance for younger learners of English to learn new vocabulary, exercise memory as well as master pronunciation. However, the prime aim of the performance was to convince both the young and the old that English does not bite at all.

A

VARUJ NAS MATI 17

maj 2014, številka 5


UTRIP

The plot talks about a 4-member family (mother and 3 daughters) living in a hut in the forest. One day the family is visited by ... a mysterious prince who looks for a wife. He promises to marry the girl who can keep a secret for a week. In the course of the play we see that the two daughters (Delia and Diana) can not make it and, therefore, do not marry the prince. The third one, absent-minded Dina, forgets what the secret was and in this was she becomes his wife. Sebastian ANGLEŠKO GLEDALIŠČE (prevod) o trimesečni pripravi, je v nedeljo, 6. aprila ob 19:00 pet otrok angleškega tečaja zaigralo komedijo v angleščini z naslovom Skrivnost. To je bila odlična priložnost za mlade, ki se učijo angleščine, da se naučijo novih besed, vadijo spomin, kot tudi izgovorjavo. Vendar pa je bil glavni cilj izvedbe prepričati mlade in stare, da angleščina ne grize. Zaplet govori o 4-članski družini (mati in 3 hčere), ki živi v koči v gozdu. Nekega dne družino obišče ... skrivnostni princ, ki išče ženo. Obljubi, da se bo poročil z dekletom, ki bo lahko zadržala skrivnost zase cel teden dni. V teku igre vidimo, da dve hčerki (Delia in Diana) tega ne uspeta, zato se ne poročita s princem. Tretja, raztresena Dina, pozabi, kaj je bila skrivnost, in tako ona postane njegova žena.

P

VARUJ NAS MATI 18

maj 2014, številka 5


KARITAS

POVEZANI Z MARIJO rihajamo pod okrilje naše Matere od blizu in daleč. V mesecu maju smo še bolj povezani z našo Materjo-Marijo, mogoče še malo bolj v naši župniji, ker je naša cerkev posvečena Mariji Pomočnici. Pod križem nam je Jezus dal svojo mater, da je tudi naša Mati. Od tedaj vsako krščansko srce ve, da imamo Mamo, ki jo delimo s samim Božjim Sinom. S svojim trpljenjem na Golgoti nas uči trpeti in deli z nami radost vstajenja. Popravlja nas, ko grešimo in nas kliče, ko begamo. To in takšna je naša Mati Marija. Marija nas kliče k molitvi, da bi naše srce še bolj hrepenelo po Bogu Stvarniku, ker lahko le on da pravi počitek naši duši in našemu telesu. Srce je središče človeka. Nihče nima dveh src, da bi z enim sovražil in z drugim ljubil. Človek ima samo eno srce in zato se moramo odločiti za odpuščanje, mir, ljubezen in zaupanje. Oprostiti pomeni sprejeti drugega v svoje srce in ga sprejeti takšnega, kot je. Marija nas zagovarja in spremlja na poti, po kateri gremo, zato se nam ni treba bati. V mesecu maju jo želimo še bolj spoznati in ji izkazati ljubezen. Ko v jutranji molitvi prosim Marijo, naj mi bo vodnica v življenju se bom tudi med dnevom spomnila, da je vedno z menoj. Ona nam je vzor vsem in še posebno vsem materam. Kličemo ji: Marija Pomočnica, Marija Kraljica, Kraljica miru - prosi za nas.

P

„O Marija od solza, glej z materinsko dobroto na bolečino sveta! Obriši solze trpečih, pozabljenih, obupanih, žrtev vsakega nasilja. Pri vseh prebudi solze kesanja in novega življenja, da odprejo srca porajajočemu daru Božje ljubezni.“ (sv.Janez Pavel II) VARUJ NAS MATI 19

maj 2014, številka 5


KARITAS / RAZVEDRILO

ZAHVALA: Hvala vsem gospodinjam in pomočnikom ter našim duhovnikom za pripravo sv.maše in srečanja za naše starejše, bolne, invalidne …in tudi za dobrote za pogostitev, za pripravo prostora in za pospravljanje. Hvala vsem za čas in dobro voljo, s katerim smo polepšali dan in praznike našim bližnjim! Veseli smo, da smo se nam pridružili člani skupine Vera in luč in da smo se skupaj poveselili. Hvala za obiske po domovih za starejše občane in tople besede, nasmeh, objem. Bog je navzoč v najbolj ubogih. Veselje v Gospodu naj bo naša moč! Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v juniju :05. junij 2014 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO DISKRETNO – »Očka, kaj so to diskretna vprašanja?« – »Sine, to so vprašanja, na katera ne moreš vedno odgovoriti.« – »No, danes mi je učitelj pri fiziki postavljal sama diskretna vprašanja …« VARUJ NAS MATI 20

maj 2014, številka 5


KOLEDAR

KOLEDAR: MAJ 01. 05. čet: 02. 05. pet: 03. 05. sob: 04. 05. ned: 05. 05. pon: 06. 05. tor: 07. 05. sre: 08. 05. čet: 09. 05. pet: 10. 05. sob: 11. 05. ned: 12. 05. pon: 14. 05. sre: 15. 05. čet: 16. 05. pet: 18. 05. ned:

19. 05. pon:

začetek šmarnic prvi petek, obisk bolnikov na domu in pri sv. maši izročitev Srcu Jezusovem prva sobota, posvetitev Marijinem Srcu, molimo za duhovne poklice. 3. velikonočna nedelja prva v mesecu zakonska skupina starejša (Pasha) ob 20.00 uri 4. dan devet dnevnice Sv. Dominik Savio zavetnik ministrantov 5. dan devet dnevnice ob 17.30 uri srečanje birmancev in staršev z gen. vikarjem pred birmo 6.dan devet dnevnice Eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, 7.dan devet dnevnice pri sv. maši prilika za sv. spoved starši in botri 8.dan devet dnevnice zaključek devetdnevnice v pripravi za birmo, 9.dan 4. velikonočna nedelja - PRAZNIK SV. BIRME ob 9.00 uri (g. nadškof Hočevar) ob 19.00 uri župnijska Karitas, ob 20.00 uri Župnijski pastoralni sveta ob 20.00 zakonska skupina Mavrica ob 19.30 premiera »Jezični dohtar« naša dramska skupina v dvorani glas. šole Rakovnik, ob 17.00 uri priprava na sv. krst 5. velikonočna nedelja – PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA ob 10.30 uri »Vera in Luč« srečanje ob 14.00 uri Kurešček ob 18.00 uri vse zakonske skupine VARUJ NAS MATI 21

maj 2014, številka 5


KOLEDAR

20. 05.tor: 21. 05. sre: 24. 05. sob: 25. 05. ned: 26. 05. pon: 27. 05. sre: 29. 04. čet:

Svetopisemska skupina ob 20. 00 uri ob 20.00 uri zakonska skupina Zvonci. Marija Pomočnica Kristjanov – marijanski shod 5. velikonočna nedelja – slovesni marijanski shod ob 20.00 uri zakonska skupina srednja ob 20.00 uri Zakonska skupina Iskrice GOSPODOV VNEBOHOD (sv. maše 7,30;9,00; 10,30 in 18,30)

JUNIJ 15. 06. ned: Župnijski praznik 20. – 22. 06. vikend za družine na Pohorju v Dominikovem dom

VARUJ NAS MATI 22

maj 2014, številka 5


KOLEDAR

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE Tjaša Goli Nejc Jagrič Vera Gramc

V VEČNOST SO SE PRESELILI Majda Škraba r. Tehovnik 1936 Jože Jelenc 1934 Andrej Bravič 1950 Vladimir Pintar 1932 Zvonimir Fujan 1948

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk

VARUJ NAS MATI 23

maj 2014, številka 5


Marija Pomočnica ni le zavetje za hudo uro. To je materinsko poslanstvo, da se po njej, ki je proseča vsemogočnost, po Svetem Duhu prenovimo v Božje otroke. Franc Sodja

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik Rakovniška 6, 1108 Ljubljana tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28 www.donbosko.si/rakovnik zupnisce.rakovnik@salve.si smc.rakovnik@salve.si ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v juniju 05.06.2014 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar. Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKI PRAZNIK 15. 06. 2014 – zaključek pastoralnega leta – sodelovanje vseh skupin naše župnije

ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA ponedeljek 16.00 – 17.30 nedelja po vsaki maši

Glasilo maj 2014  

Varuj nas Mati - glasilo župnije Marije Pomočnice na Rakovniku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you