Page 1

Glasilo župnije s Salezijanskim Mladinskim Centrom Ljubljana R akovnik

DECEMBER 2013/ŠTEVILKA 10/LETO XXXI

dventni čas nas s prižiganjem svečk na adventnem venčku vabi, da pripravimo prostor v naših srcih za prihod Jezusa. Da ga pričaka toplina in z veseljem obsijan prostor, v katerem ni prostor le za »dobre može«, ki izza vsakega ovinka prinašajo raznovrstna darila. Naj se pri nas ustavi tudi tisti drobceni Jezus, ki nebogljeno leži v jaslih. V najrazličnejše dekoracije zavita darila bodo z njim dobila drugačen pomen. Naj nas ne odvrnejo od tega, kar v resnici praznujemo: njegovo rojstvo – Jezus sam prihaja v naš dom. Rad bi praznoval in se veselil z nami. Sprejmimo ga! Mirko, župnik

A


UVODNIK

JEZUS NAM PREDSTAVI JANEZA (MT 11,2–11) ezus se v evangeliju obrača k ljudem, ki sicer poznajo Janeza, in jim ga odkriva pod pristnejšim vidikom. Da bi bolj vpletel svoje poslušalce, jim postavlja vprašanja, vendar ne pričakuje njihovega odgovora. Odgovor daje kar sam, ko opisuje močan, odločen in strog Krstnikov značaj: Ni bil trst, ki ga veter maje, in še manj zlomi: pismouki in farizeji so se tega zavedali, pa tudi Herod, ker se Janez ni bal mogočnih. Ni bil mehkužnež, ni se oblačil po modi, njegova strogost je bila pregovorna. Iz tega izvira tudi Jezusovo vprašanje, ki je središče njegovega govora o Janezu in temelj za razumevanje tega, kdo je Janez v resnici bil. Janez je hotel spoznati Jezusovo identiteto in začne prav z vprašanjem: »Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, še več kot preroka.« Da je bil Janez prerok, ni nihče dvomil; nasprotno, nekateri so celo mislili, da je on Mesija. Zdaj pa, ko so slišali, da je še več kot prerok, so postali pozorni in Jezus jim ga opiše kot tistega, ki tudi spolnjuje postavo in preroke. Janez se torej kaže kot »glasnik«, kot »predhodnik«, ki mora pripraviti pot Mesiji! Toliki Božji prihodi, ki so bili napovedani in potem uresničeni v zgodovini Izraela, so se počasi konkretizirali v mesijansko pričakovanje »tistega, ki mora priti«. Pričakovanje njegovega prihoda je vedno imelo dva vidika: vidik sodbe in vidik rešitve ali ozdravljenja. Krstnik je poudaril prvi vidik: Jezus ga ne zanika, vendar se v svojem delovanju za enkrat raje predstavlja kot tisti, ki zdravi in rešuje. Mirko po A. Grünu

J

VARUJ NAS MATI

2

december 2013, številka 10


UVODNIK

BREZMADEŽNA DEVICA MARIJA otoček izvira čist in bister iz svojega izvira, teče med hribi in dolinami in širi blagoslov. V njem se zrcali nebeški sijaj zvezd. Na njegovih obrežjih zelenijo travniki, cvetijo najlepše cvetlice polja. Tako čist in bister je človeški rod prišel iz Stvarnikovih rok, z bistrim razumom, s čisto voljo, usmerjen le v nebeško. Enak angelom se je prvi človeški par sprehajal v vrtu življenja. Njegovo življenje je bilo nebeška pomlad v stanju nedolžnosti. Tako kot prihrumi neurje, se čisti izvir skali ter naraste v mogočen tok, ki s svojim blatom opustoši travnike in njive, uniči najlepše livade in pušča za seboj nesnago in smrad, tako je greh opustošil najžlahtnejše, najčistejše poganjke onečaščene človeške narave, zatemnil luč uma, pokvaril voljo, onesnažil najžlahtnejše mladike. Tedaj je za človeka, ki je bil zvezan z verigami mesa, napočil čas odrešenja. Enako svetli zvezdi daníci na nočnem nebu je zasvetila Marija v deviškem sijaju. Brez madeža spočeta se je zaobljubila Bogu, da bo ostala večno devica. Jožef, čist pošten tesar, ji je bil ženin. Iz device se je na čudežen način rodil Jezus, Božji Sin in Odrešenik sveta. Anton Martin Slomšek

P

Tridnevnica pred praznikom BREZMADEŽNE Rakovnik, 5.-7. december 2013 zvečer osrednja misel razmišljanj: MARIJA V MOJEM ŽIVLJENJU 1.dan (=5.12.): mešani pevski zbor 2.dan (=6.12.): mladina 3.dan (=7.12.): skupine zakoncev Praznik Brezmadežne (=8.12.): pri vseh svetih mašah Vsak večer tridnevnice: 18.00 = molitev rožnega venca 18.30 = daritev svete maše / sodelujemo: s PROŠNJAMI k Mariji z ZAHVALAMI Mariji z branjem beril-a z (ljudskim) petjem VARUJ NAS MATI

3

december 2013, številka 10


UVODNIK

SVETI MIKLAVŽ iklavžev večer je pred vrati. Zagotovo vsem roji po glavi, kaj neki bo Miklavž prinesel v svojem zvrhanem košu daril. Res je to dan, ko se obdaruje tiste, ki so bili pridni. A Miklavž, ta dobri mož in svetnik (sv. Nikolaj) , ni bil nikoli poznan po velikih darilih. Njegov lik nas spodbuja k nečemu drugemu: k dobroti do sočloveka. Poskusimo tudi mi biti majhni Miklavži in v teh dneh ljudem okrog nas podarjati drobna darila. Ni potrebno, da podarjamo kepe zlata ali polne vreče sladkarij in še česa. Prijazna beseda, dobro delo, igra s prijateljem ali prijateljico, ki ga nihče ne želi v svoji družbi … Mnogo je priložnosti, da lahko podarimo prav posebno »darilo«. In takšna naša dejanja bodo zagotovo zapisana v »zlato knjigo«.

M

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli (Jn1,11) Božja Beseda je prišla v svojo lastnino, toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi sprejemajo Kristusa v svojo hišo samo tako, kakor ga je sprejela neka žena po imenu Marta, ki je v svoji vnemi za postrežbo pozabila, da človek ne živi samo od kruha, medtem ko je njena sestra Marija sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo (Lk 10, 38-42). »Človek namreč ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust«(Mt 4,4). Dragi bratje in sestre, vaši škofje vam iskreno voščimo, da bi v letošnjem božičnem času in skozi vse leto prisluhnili, spokojno in zbrano Njegovi besedi: pred betlehemsko votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in v domu med svojimi najdražjimi začutili božjo bližino. In naj nam sprejeta Beseda vsem daje moč, da bomo bolj Božji otroci. To vam želijo vaši škofje in voščilu se pridružuje tudi vaš župnik Mirko skupaj z vsemi svojimi sodelavci in celotno salezijansko skupnostjo na Rakovniku.

V

VARUJ NAS MATI

4

december 2013, številka 10


UTRIP

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET gor Žnidaršič je na kratko predstavil ŽPS salezijanskemu vizitatorju g. Mareku Chrzanu, pokrajinskemu svetovalcu za S Evropo. G. Marek ni bil nikoli župnik in tudi don Bosko ni bil. Uradno je prišel kot odposlanec vrhovnega predstavnika in nam prenaša njegove besede in njegovo razmišljanje. Zahvalil se nam je za naše delo in nam dal spodbudo za nadaljnje delo. Zaveda se, da smo ljudje, ki smo pripravljeni prispevati k župnijskemu delu. Čeprav ne pozna našega dela v podrobnosti, je zanj pomembno, da smo pripravljeni delati. Brez našega dela bi župnija drugače delala in živela. Župnijsko življenje bolj oblikujejo župljani in ne toliko kaplan in župnik. Člani ŽPS so kot stebri, ki župnijo držijo pokonci. So ljudje, ki so se tu rodili ali tu že dolgo časa živijo in so člani živega občestva. Če je kdo član ŽPS in se vključuje tudi v druge dejavnosti, se mu še dodatno zahvaljuje. Vključeni smo v salezijansko župnijo in v salezijanskih dokumentih je poudarjeno sodelovanje z živim občestvom. Vsak bi znal povedati drugačno značilnost župnije. G. Marek nas je spodbujal, da naj še naprej delujemo in oblikujemo občestvo. Ne le, da župnija deluje, ampak, da bi različna področja še naprej živela. Župnija je tako živa tudi zaradi ŽPS. Srečal se je že s številnimi ŽPS-ji. ŽPS naj bi bilo mesto, kjer naj bi si člani izmenjavali informacije in se spodbujali k nadaljnjemu delu. Opozoril nas je tudi, da ob načrtovanju ne smemo pozabiti na zavedanje osebne odgovornosti. Ob koncu se nam je še enkrat zahvalil in rekel, da naj še naprej delamo v duhu odgovornosti. G. Marek je odgovoril še na nekaj naših vprašanj. Pomembno je, da smo pripravljeni poslušati sebe in povedati, kar mislimo, da prihaja od Boga. Problem povratka k spovednici je težek, čeprav brez tega ne bo evangelizacije. Tega vprašanja si v drugih državah Evrope niti ne po-

I

VARUJ NAS MATI

5

december 2013, številka 10


UTRIP

stavljajo. Povratek k spovednici temelji na osebnem pričevanju kot povratek k evangelizaciji. Pomembno je, da s svojim zgledom nagovorimo posameznika in ne cele množice. Truditi se moramo za prihodnost krščanskega življenja. Niti g. Majcen ne bi želel koga na silo pripeljati nazaj v spovednico. Papež Benedikt pa pravi, da bo prihodnost Evrope temeljila na manjših občestvih. Ni krščanstva brez Boga. Zakrament spovedi je trenutek, ko priznamo, da potrebujemo Boga. To so trenutki, ko se ponižamo. Potrebujemo Božje usmiljenje, da smo lahko naprej kristjani. Teološko je to ponovna obnovitev krsta. Povsod po Evropi so problemi z mladino po birmi (birma je slovo od Cerkve). Dobro moramo zastaviti, da jih obdržimo. Anita je na kratko predstavila, kako se lotiti prvih pristopov načrtovanja, ki jih je spoznala na izobraževanju. Pater Branko Cestnik jim je predstavil napotke, kako načrtovati, sodelovati, moliti in biti Cerkev. Vsakemu posamezniku je potrebno približati Jezusa: z molitvijo, božjo besedo in evharistijo. Družini lahko približamo božjo besedo z bogoslužnimi zvezki, ki jih imajo veroučenci. Na tak način se jim lahko bolje predstavi Sveto pismo. Uporabimo lahko tudi sodobne načine dostopanja: spletne strani, dnevna božja beseda, ki jo dobiš po e-pošti, ... Vzpostavili naj bi tudi biblično skupino. Pomembno je, da si zadamo manj ciljev, ki so oprijemljivi, realni in uresničljivi. Po enem letu pa jih ovrednotimo. Pregledati moramo aktivnosti, ki so v župniji. Vsak posameznik je nekaj vreden. Barbara Flajnik

VARUJ NAS MATI

6

december 2013, številka 10


UTRIP

MINISTRANTI ekaj pomembnih dogodkov je v tem šolskem letu že za nami, že na samem začetku pa sta se letos zamenjala naša voditelja. Vodstvo ministrantov sta Grega Ključevšek in Anej Skubic, kar zadeva sobotnih ministrantskih srečanj, prepustila kaplanu Juretu in diakonu Janezu. Vendar pa bivša voditelja še ostajata aktivna člana skupine in sta poleg drugih mlajših animatorjev še naprej pomembna spodbujevalca cele skupine. Eden glavnih projektov naše skupine je bila misijonska tombola, v kateri so prodali 1179 srečk, nekateri pa smo se udeležili tudi adventnih ministrantskih duhovnih vaj v Želimljah. V decembru pa se že veselimo sprejema dveh novih ministrantov. Za naprej tudi upamo, da se nam do spomladi pridruži še kdo. Pred novim letom nas čaka še devetdnevnica pred božičem in trikraljevska akcija, po novem letu pa še ministrantski kviz in praznovanje don Boska. Trenutkov za naše koristno druženje nam torej ne bo manjkalo. Janez M.S. sdb

N

VARUJ NAS MATI

7

december 2013, številka 10


UTRIP

MLADI IZ SMC RAKOVNIK NA ZBORU SMG Pohorje, 8.-9. november 2013 petek in soboto, 8. in 9. novembra, so se v Dominikovem domu na Pohorju zbrali predstavniki skupin in organizacij, ki v Sloveniji delujejo v don Boskovem duhu. Tema letošnjega Zbora Salezijanskega mladinskega gibanja je bila salezijanska mladinska duhovnost. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki našega mladinskega centra. Vikend je minil v sproščenem in domačem vzdušju. Tematike so bile zanimive in so se dotaknile dejanskih izzivov, s katerimi se srečujemo pri delu z mladimi. Skupaj tudi aktivno iščemo identiteto znotraj salezijanske družine in se trudimo k večji povezanosti in prepoznavnosti. Zbor se je zaključil s sveto mašo, pri kateri se nam je pridružil tudi g. Marek Chrzan, pokrajinski svetovalec za S Evropo in inšpektor salezijancev v Sloveniji, g. Janez Potočnik.

V

VARUJ NAS MATI

8

december 2013, številka 10


UTRIP

USPOSABLJANJE SALEZIJANSKIH ANIMATORJEV IN MENTORJEV ikend od 22. do 24. novembra smo se v Cerknici zbrali animatorji iz različnih koncev Slovenije na USA – usposabljanju salezijanskih animatorjev. Petkov večer smo posvetili medsebojnemu spoznavanju, igri in spoznavanju don Boskovega življenja. Naslednji dan je bil bolj deloven. Domen Strmšnik je govoril o današnji družbi in naših možnostih, kako lahko kaj spremenimo na bolje. Potem nas je rakovniški kaplan Jure Babnik spoznaval z značilnostmi skupin. Marsikaj, kar smo izvedeli, nam bo prav prišlo v našem delu v skupinah mladih ali otrok. Seveda smo si vzeli tudi čas za počitek in zabavo, debato in igro. Popoldne smo nadaljevali s predavanjem o tem , kako načrtovati, o čemer nam je spregovoril Rafo Pinosa. Po skupinah smo sistem preizkusili tudi na konkretnih primerih. Zabavni večer je minil v znamenju balonov in čarovniških trikov – zelo smo se zabavali. Dan pa smo končali z molitvijo Poti luči. Naša zadnja tema je bila sprejemanje odločitev, o čemer je govoril profesor Janez Vodičar. Še po predavanju smo nadaljevali z živahno debato in osebnim delom na to temo. Vikend pa smo zaključili s skupno sveto mašo v kapeli SMC-ja, pri kateri so se nam pridružili tudi mentorji naših mladinskih centrov.

V

VARUJ NAS MATI

9

december 2013, številka 10


UTRIP

V NEDELJO SO SE SREČALI TUDI MENTORJI nimatorjem se nas je v nedeljo v Cerknici v prijetnem vzdušju pridružilo 19 mentorjev salezijanskih mladinskih centrov. To vsakoletno srečanje je priložnost za tiste mlade, ki so v sebi vzgojili vrednote Janeza Boska in se skupaj s širšo salezijansko družino trudijo na področju vzgoje mladih in mentorstva. Srečanje smo pričeli zelo družabno in prav je tako. Redko imamo priložnost, da se srečamo v tako velikem številu in dobro je, da si na začetku izrečemo tisto dobrodošlico in neformalno govorimo o prostovoljnem delu, ki ga vsak izmed nas opravlja. Po kratkem uvodu je sledilo plenarno predavanje na temo »Odločitev«. Na tej točki se zahvaljujemo predavatelju Janezu Vodičarju, ki je za nas pripravil izkustveno in doživeto predavanje in nam ob vsem dal tudi veliko iztočnic za nadaljnjo obravnavo. Po kratki diskusiji je sledilo kosilo. Popoldanski del smo pričeli s skupno evalvacijo dela v organizacijah, iz katerih prihajamo, ustavili pa smo se tudi ob glavnih točkah predavanja in iskali izpeljave za naše okolje. Čas je hitro tekel in po koncu svete maše, ki jo je daroval delegat za salezijansko mladinsko pastoralo, Boštjan Jamnik, smo si zaželeli obilico milosti in veselja pri delu z mladimi ter se do naslednjega leta poslovili.

A

Katja Gosar, Domen Strmšnik, T. M.

VARUJ NAS MATI 10

december 2013, številka 10


KARITAS

RAZMIŠLJANJE MLADOSTNIKA … KO SE STEMNI Kaj storimo, ko se stemni? Ko ne vidimo ničesar več in nas preplavijo črni strahovi? Kot majhni otroci smo se takrat oklepali očetove roke ali zlezli k materi v posteljo. Včasih bi se tudi odrasli najraje pokrili čez glavo in ne bi nič več slišali in videli. Zoper temo v stanovanju lahko prižgemo luči. A zoper temo v človekovem življenju umetna osvetljava ne pomaga. Če se tema zgrne nad ljudi, mnogi rečejo: Vzemi to na lahko, ne misli na to, kljub vsemu se zabavaj. Je takšno odrivanje resnično rešitev? Božič se zgodi sredi noči. V tej noči je v naš temni svet prišel sam Bog. Zdaj je njegova svetloba tukaj. Čudovita svetloba, ki prežene vso grozo vseh človeških noči. Noč postane sveta noč. Ni se nam treba več bati teme življenja. Po: P. Bosmansu VARUJ NAS MATI 11

december 2013, številka 10


KARITAS

PRIHAJA BOG ed nas prihaja Bog. Prihaja po božje tako, da preseneča. Bog prihaja in zato ne potrebuje nobenega blišča in nastopaštva. To je njegova božanska dobrota in sočutje do vseh nas. Vse poznejše Jezusovo življenje, govorjenje in delovanje je že navzoče v jaslicah. Njegovo druženje z izobčenci in obrobneži svojega časa se začenja že z druženjem s pastirji, ki so bili v takratni družbi prav tako omalovaževana raja, njegova blagost in nenasilnost imata v podobi novorojenčka svojo najbolj zgovorno prispodobo, revščina pastirske staje že nakazuje njegove besede, da nima prostora, kamor bi naslonil glavo. A kljub vsemu temu Bog prihaja med nas, saj ga v njegovem odpuščanju in ljubezni nič ne more zadržati. To spoznanje svete noči nam prinaša najvišje veselje in najbolj trden mir. Ne bojmo se! Kljub težavam je Jezus, naš Odrešenik, z nami. Spremlja vsak naš korak in pričakuje samo eno, da gremo v veri za njim. Kdor odkrije v svojem življenju Božjo ljubezen, se v njegovem srcu spontano rojeva tudi ljubezen do Boga in do bližnjega. Samo srce, ki se zaveda, da je ljubljeno in ki tudi samo ljubi, je lahko srečno in veselo.

M

ZAHVALE: dobrodelni akciji ‘’Verjamem vate’’- klic dobrote 2013 ste za ljudi v stiski v naši župniji darovali: 2595,80 EUR ter nekaj dobrot. Najlepša hvala za odprta, plemenita srca, za podano roko bližnjemu. S sredstvi bomo odgovorno delili pomoč našim prosilcem. Naša pomoč vliva upanje in daje korajžo ljudem okoli nas. Hvala vsakemu posebej! Hvala vsem, ki ste izdelovali adventne venčke in jih posredovali župljanom. Naj vsakemu zasije Luč veselja in upanja ob prihodu našega Odrešenika.

V

VARUJ NAS MATI 12

december 2013, številka 10


KARITAS

VABILO ZA STAREJŠE, BOLNE: vabljeni v soboto, 7. decembra 2013 ob 10h k sveti maši. Spoštovana, spoštovani! ajprej lep pozdrav v imenu Župnijske Karitas Rakovnik. Neverjetno, spet je eno leto naokrog, pa smo le dočakali konec cerkvenega leta in smo v adventnem času, ko se pripravljamo na rojstvo Jezusa in na naš najbolj družinski praznik – božič. Leto je bilo kar naporno, posebno vroče poletje, ki ste ga nekateri težko prenašali. V letošnjem letu smo na Rakovniku doživeli, kar nekaj lepih trenutkov, posebno pa nam je ostal v spominu obisk relikvij sv. Janeza Boska. Takrat smo v župniji in širšem občestvu veliko molili za vse potrebe, tudi za vas naše starejše, ki se teh slovesnosti niste mogli udeležiti. Bilo je res lepo in doživeto. V letošnjem letu smo se med drugimi poslovili tudi od našega najstarejšega župljana gospoda Antona Pintarja, pa od našega kulturnika, ki je svojim znanjem in talenti zaznamoval tudi našo župnijo, gospoda Draga Razborška in še od mnogih drugih na različne načine zaslužnih župljank in župljanov Rakovnika, žal vseh ne moremo našteti, nosimo pa jih s hvaležnostjo v svojem srcu, saj so vsak na svoj način zaznamovali naša življenja. Gospodarska kriza in revščina nas še vedno stiskata, to verjetno najbolj občutite vi, ki ste ovdoveli, bolni ali samo ostareli. Na žalost še vedno ni videti izhoda iz te krize. Prav vi najstarejši ste najbolj vajeni skromnosti in varčevanja, saj ste vse to že doživeli pred drugo svetovno vojno in med vojno, le s to razliko, da sta bili tedaj mladi in polni moči, sedaj pa pogosto potrebujete pomoč svojih bližnjih. Kako težko je včasih prositi zanjo. Oprostite nam mlajšim, da smo pogosto brezbrižni, nestrpni, raztreseni, nepotrpežljivi in premalo resno jemljemo vaše potrebe in jih pogosto kar preslišimo. Prosimo, ne zamerite nam preveč te brezbrižnosti, imamo namreč polno svojih problemov: glede odnosov v družini, glede denarja, ki ga imamo vedno premalo, glede težav v službi,

N

VARUJ NAS MATI 13

december 2013, številka 10


KARITAS

ki sploh ni več tako sigurna kot v vaših časih. Vse to nas dela nič kaj prijazne in ljubeznive, oprostit nam vse te pomanjkljivosti. Vedite da vas imamo radi, da vas zelo potrebujemo, čeprav tega ne znamo vedno pokazati. Na vas se še vedno lahko obrnemo po pomoč bodisi, da nam svetujete, da nam finančno pomagate, da nam pomagate pri varstvu ali pri pripravi hrane in še mnogo stvari bi lahko našteli, ki jih vi počnete za nas. Ponosni smo na vas, zakonske jubilante, ki ste kljub najrazličnejšim težavam vztrajali v zakonu, res ste nam lep in konkreten zgled. Ponosni smo na vas, ki vdano prenašata svojo bolezen, onemoglost in osamljenost, pa kljub temu niste povsem zagrenjeni. Ponosni smo še na vse tiste gospe in gospode, ki kljub letom še vedno na različne načine pomagate pri delu v župniji. Hvala vam za vse! Hvala tudi vašim domačim in vsem tistim, ki skrbijo za vas! Zavedati se moramo, da smo potrebni drug drugemu, da si moramo med seboj pomagati, ker le na ta način bomo lažje prebrodili to gospodarsko situacijo, prav solidarnost in molitev drug za drugega nas obvaruje brezvoljnosti in nam da upanje in veselje do življenja, ki pa je kakršnokoli – eno samo in dragoceno. Vedno se vsi lahko obrnemo na naša Marijo Pomočnico, ki nam v vseh situacijah stoji ob strani. Prav prisrčno Vas vabimo v soboto, 7. decembra 2013 ob 10h k sveti maši, ki bo namenjena prav Vam, da se bomo skupaj zahvalili za življenje, za vse prejete darove in tudi za vse preizkušnje. Pred mašo bo možnost za sv. spoved, med mašo pa bo tudi bolniško maziljenje. Res prisrčno vabljeni, vedno smo veseli vsakega posebej. Kdor zaradi bolezni ali starosti ne more priti, naj sporoči na telefon: 01 427 30 28, da vas bo gospod Drobnič obiskal na domu pred božičem. Bogu se moramo zahvaliti tudi zanj, ki tako zavzeto obiskuje bolnike, bodisi po domovih, domovih za starejše ali v bolnici, za našo župnijo in vas je pravi božji dar. Želimo vam lepe prihajajoče praznike in zaupanja v Božjo navzočnost in usmiljenje! ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Marinka Gaberšek in Judita Petelin VARUJ NAS MATI 14

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

RAZVEDRILO OLIKA – Oče želi sina naučiti lepega vedenja. »Kaj narediš, ko sediš v nabito polnem avtobusu in vstopi starejša gospa?« – »No, isto kot ti: delam se, da spim!«

ZBIRAMO KNJIGE ZA ŽUPNIJSKO KNJIŽNICO upnijska knjižnica počasi dobiva nove člane. V knjižnici je še nekaj praznih polic, ki bi jih želeli napolniti skupaj z vami. Zato vas naprošamo, če lahko iz domače zbirke darujete knjige, ki jih ne potrebujete več. Kaj zbiramo: knjige za otroke in odrasle z versko vsebino knjige, ki spodbujajo k življenju po krščanskih vrednotah (npr. pravljice, življenjepisi), knjige s področja vzgoje, psihologije, sociologije in podobne. veseli bi bili tudi originalnih CD-jev in DVD-jev z verskimi filmi, risankami in cerkveno ter meditativno glasbo. Knjige in CD/DVD lahko prinesete v nedeljo 8.12.2013 v knjižnico pred in po vsaki maši. Knjižnica se nahaja v prostorih SMC-ja. Darujete jih lahko tudi vsak dan od 1.12. - 8.12. v času, ko je knjižnica odprta – to je od 16.00 do 17.30 ure. Slomšek je dejal: »Usmilen Bog, vsegamogočni Stvarnik je človeku dušo ino truplo dal. Truplo potrebuje poštenega oblačila, duša pa zgovornega jezika; kar je za truplo oblačilo, to je duhu jezik ino beseda.« Zato hvala že vnaprej za dušno hrano, ki jo boste dali na razpolago vsem, ki obiskujejo župnijsko knjižnico. Ne pozabite nahraniti tudi svoje duše – zato dobrodošli v knjižnici vsak dan.

Ž

Zavzete knjižničarke Lucija, Inka, Alenka, Barbara, Cvetka in Jožica VARUJ NAS MATI 15

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

Izbor knjig iz župnijske knjižnice z adventno in božično vsebino: Za odrasle: kratke doživete zgodbe božiča NAŠ BOŽIČ - najlepše cvetke z vrtov slovenske poezije in proze HUGETT: PRIČAKUJEM BOŽIČ – adventna premišljevanja KRANJC: SKRIVNOST BOŽIČA – 24 spodbudnih razmišljanj za vsak dan do božičnega večera BOŽIČNE DEVETDNEVNICE Za družine: izdelki, molitve, GRČAR: POSTAVIMO JASLICE ADVENT IN BOŽIČ PRI NAS DOMA DOLL: OTROCI SE PRIPRAVLJAJO NA BOŽIČ ADVENT (PRILOGA MAVRICE)

ZA VPIS V POSAMEZNE PROGRAME OBIŠČITE: www.donbosko.si/rakovnik/programi ali nam pišite na: smc.rakovnik@salve.si

VARUJ NAS MATI 16

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

VARUJ NAS MATI 17

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

SPOROČILO ZA JAVNOST Zadeva: Predsednica Uprave Aninega sklada Marija Šterbenc pred 15-letnico sklada: Družine so vesele vseh stvari in so nezahtevne Ljubljana, 17. november 2013

nin sklad - dobrodelna, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova - bo decembra praznovala 15 let delovanja. Vanjo je vključenih preko 360 družin, ki imajo skupaj približno 2000 otrok. Mesečno Anin sklad finančno pomaga približno 150 družinam. Predsednica uprave sklada Marija Šterbenc je pred praznovanjem, ki bo 11. decembra v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, opozorila na težave, s katerimi se soočajo družine z več otroki. “Gospodarska kriza se je naših družin zelo dotaknila,” je pred praznovanjem 15-letnice ustanove Anin sklad, ki pomaga predvsem družinam z več otroki, dejala predsednica uprave sklada Marija Šterbenc. Opozorila je, da so bili številni očetje in mame zaposleni bodisi v gradbeništvu bodisi šiviljski industriji. “Če pogledamo Muro. Tam je bilo v službi precej naših mam, potem razna tekstilna podjetja, ki so prav tako propadla in prav tukaj se je najbolj poznalo.” Šterbenčeva je dejala, da se je prvo leto krize čutilo, da družine koristijo svoje prihranke oziroma se trudijo, ker pa kriza traja dlje, se problemi povečujejo. “Socialni transferji so se zmanjšali, zmanjšale so se štipendije, znižali so se otroški dodatki in vse to je naše družine zelo prizadelo.” Predsednica uprave Aninega sklada, ki se rada pohvali, da imajo tudi družino s štirinajst, trinajst, dvanajst in tudi manj člani, je pred obhajanjem 15. rojstnega dne še dejala, da so se zmanjšali tudi prispevki podjetij in dobrotnikov. Prav zato je njihov namen ob letošnjem praznovanju pridobiti nove dobrotnike, ki bi pomagali približno 350 družinam, ki so vključene v Anin sklad. “Donacij praktično ni. Seveda so nam ostali zvesti posamezniki, fizične osebe, (tihi)dobrotniki, ki so pred petnajstimi leti izpolnili pristopno izjavo in se zavezali, da bodo

A

VARUJ NAS MATI 18

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

enkrat na mesec, na dva ali tri mesece dali svoj prispevek. Največ teh dobrotnikov je bilo v letu 2007, ko smo jih imeli čez tisoč, danes jih imamo samo še 450, pa vendar so stalni in na te se lahko zanesemo.” V nadaljevanju je Šterbenčeva še dejala, da so bili v preteklosti že večkrat na preizkušnji, da bi zaradi pomanjkanja prispevkov morali skleniti svoje delo, a se je vedno našla rešitev. “Prav vsako leto se je zgodilo to, da se je pač od nekod pojavil nekdo, ki nam je pomagal in to je za nas znak, da je to Božje delo.” Šterbenčeva je še povedala, da si poleg vseh dobitnikov, prostovoljcev in sester usmiljenk delovanja sklada ne more predstavljati. “Družine so vesele vseh stvari in so nezahtevne. Nekateri so lahko opažamo danes precej razvajeni, v teh družinah otroci niso razvajeni, si marsikaj želijo, to je res, ampak niso razvajeni. Solidarnost v teh družinah je na višini, redko kje lahko to občutiš.” Sklad so konec leta 1998 ustanovili redovniki in redovnice. Njen namen in poslanstvo sta usmerjena v posredovanje materialne in duhovne pomoči ter v osebno spremljanje družin z več otroki. V Sloveniji se srečujemo z dejstvom, da število rojstev zaskrbljujoče upada. Ustanova Anin sklad si prizadeva pomagati staršem pri načrtovanju in uresničevanju srečnih in večjih družin. Iskrena hvala, ker ste prebrali sporočilo in lep pozdrav, Mirko Simončič in Alen Salihović , člana uprave

VARUJ NAS MATI 19

december 2013, številka 10


NAPOVEDNIK

BOŽIČNA SPOVED d 17. do 24. decembra 2013 vsak dan v cerkvi med sv. mašami ter - dopoldan od 9.00 do 12.00 ure - popoldan od 15.00 do 19.00 ure.

O

DOHODNINSKA DONACIJA aša davčna zakonodaja omogoča, da del svojih sredstev, to je 0,5% dohodnine, namenite za dobrodelnost, ki vas nič ne stane. S podpisano izjavo le določite, da 0,5% sredstev, ki bi jih sicer vplačali v državni proračun, prejme ustanova, za katero ste se odločili. Za prejemnika vaših sredstev lahko določite tudi katerega od naslednjih: Društvo Salezijanski mladinski center, Rakovnik (davčna št. 47353392) Salezijanci (davčna št. 70800758) Ustanova Sklad Janeza Boska (davčna št. 64710521) Obrazce lahko dobite tudi na: http://www.donbosko.si/donacija).

N

VARUJ NAS MATI 20

december 2013, številka 10


KOLEDAR

KOLEDAR: DECEMBER 01. 12. ned: 1. adventna nedelja ob 14.00 uri srečanje »Vera in Luč« 02. 12. pon.: po sv. maši katehetski odbor, ob 20.00 uri zakonska skupina starejša 04. 12. sred: ob 19.30 sestanek za starše 9. razreda 05. 12. čet: Sv. Miklavž bo v cerkvi obiskal otroke ob 16.00 uri; 1. dan tridnevnice k Brezmadežni – sodelujejo pevci MPZ. Molitev rožnega venca nato oblikovana sv. maša. 06. 12. pet: Sv. Nikolaj – Miklavž; 2. dan tridnevnice sodeluje mladina – prvi petek – obisk bolnikov 07. 12. sob: ob 10.00 srečanje vseh rakovniških animatorjev (2. letos) 3. dan tridnevnice sodelujejo zakonci in družine - prva sobota – izročitev Marijinem Srcu ob 10.00 uri sv. maša – srečanje za starejše in bolne, prilika za sv. spoved in sv. maziljenje. 08. 12. ned: 2. adventna nedelja – Brezmadežna – pri sv. maši ob 10.30 sprejem novih ministrantov 09. 12. pon: Ob 19.00 župnijska karitas; ob 20.00 uri Župnijski pastoralni svet. 10. 12. tor: Srečanje za starejše v prostorih župnišča ob 9.00 uri. 11. 12. sre: Zakonska skupina Mavrica v župnijski pisarni ob 20.00 uri.- ob 19.00 koledniki – 1. priprava 13. 12. pet: ob 17.00 uri priprava na sv. krst 15. 12. ned: 3. adventna nedelja 16. 12. pon: Začetek božične devetdnevnice ob 18.30 uri. Ob 20.00 uri zakonska skupina starejša ob 20.00 športni odbor 17. 12. tor: Svetopisemska skupina ob 20. 00 uri 18. 12. sre: ob 20.00 uri Zakonska skupina Zvonci ob 19.00 koledniki – 2. priprava 19. 12. sre: ob 20.00 uri Zakonska skupina Iskrice VARUJ NAS MATI 21

december 2013, številka 10


KOLEDAR

20. 12. pet: 22. 12. ned: 23. 12. pon: 24. 12. tor:

ob 19.30 – adventni duhovni večer za mlade 4. adventna nedelja ob 20.00 uri zakonska skupina srednja SVETI VEČER: Božičnica za otroke ob 18.00 uri. ob 23.30 božična meditacija, POLNOČNICA ob 24.00 uri 25. 12. sre: BOŽIČ – Jezusovo rojstvo. Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in 18.30 uri 26. 12. čet: Sv. Štefan, prvi mučenec. Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in 18.30 uri. Obisk kolednikov po družinah od 10.00 do 18.00 ure 27. 12. pet: Sv. Janez, evangelist 28. 12. sob: Nedolžni otroci 29. 12. ned: Nedelja svete družine,pri sv. maši 10.30 blagoslov otrok, pobožnost zadnje nedelje v mesecu ob 15.00 uri. 31. 12. tor: Sv. Silvester, zaključek civilnega leta. JANUAR 01. 1. sre:

02. 1. čet:

03. 1. pet: 04. 1. sob: 05. 1. ned:

NOVO LETO: Marija, božja mati. Sv. maše po nedeljskem razporedu: 7.30; 9.00; 10.30 in 18.30 uri Molitev, adoracija pred Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške poklice pred večerno sv. mašo ob 17.30 uri. Prvi petek: posvetitev Srcu Jezusovem. Obiskali bomo bolnike in ostarele na domu. Prva sobota. Sv. maša ob 10.00 uri, ter zvečer ob 18.30 uri; posvetitev Marijinem Srcu. 2. božična nedelja

VARUJ NAS MATI 22

december 2013, številka 10


KOLEDAR

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE Taja Štamcar Tom Krivec Zala Vidmar Nika Zakrajšek

V VEČNOST SO SE PRESELILI Anton Bibič 1934 Štefan Strgar 1933 Drago Razboršek 1928 Vilibald Jager 1930 Tomislav Čarić 1933

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk

VARUJ NAS MATI 23

december 2013, številka 10


Poskusi vsak dan koga razveseliti – četudi si to le ti sam. irska modrost

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik Rakovniška 6, 1108 Ljubljana tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28 www.donbosko.si/rakovnik zupnisce.rakovnik@salve.si smc.rakovnik@salve.si ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana Dežurstvo v decembru 19.12.2013 od 17h do 19h. TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar. Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

KOLEDNIKI bodo letos obiskali vaše družine v četrtek, na praznik sv. Štefana od 10.00 do 18.00 ure. Prinesli vam bodo božični blagoslov, voščili vam bodo praznike. Lahko boste dali prostovoljne prispevke za naše misijonarje.

BOŽIČ – Jezusovo rojstvo, začenjamo praznovati na SVETI VEČER z božičnico za otroke ob 18.00 uri. Praznovanje se bo nadaljevalo s polnočnico ter slovesnimi sv. mašami na božič.

Glasilo december 2013  

Varuj nas Mati - glasilo župnije Marije Pomočnice na Rakovniku

Glasilo december 2013  

Varuj nas Mati - glasilo župnije Marije Pomočnice na Rakovniku

Advertisement