Page 1

Teeme

O OS K maailma

paremaks Väike raamat suurteks muutusteks Karen Ng ja Kirsten Liepmann


SISUKORD Ter

e!

Ma

loodu

st!

Sissejuhatus Täiskasvanutele

lk 8 lk 10

INIMESED 1. peatükk. Äärmine vaesus 2. peatükk. Haridus kõigile 3. peatükk. Nälg ja toitumine 4. peatükk. Tervis ja hügieen

lk 12 lk 16 lk 20 lk 24

KOGUKOND 5. peatükk. Töö ja võimalused 6. peatükk. Linnaelu 7. peatükk. Mitmekesisus ja kaasatus 8. peatükk. Rahu ja kord

lk 28 lk 32 lk 36 lk 40


PLANEET 9. peatükk. Kliimamuutused 10. peatükk. Puhas energia 11. peatükk. Loodusvarad ja jäätmed 12. peatükk. Keskkonnahoid

lk 44 lk 48 lk 52 lk 56

KOHALIK Alles algus Vastused Kasutatud allikad ja lisamaterjalid Autoritest

si

Me

lk 60 lk 61 lk 62 lk 64


SISSEJUHATUS Meie maailm on imeline! Imelised on inimesed, kellega see on täidetud. Imelised on kogukonnad, mida me siin loome. Ja ka meie planeet ise on imeline. Ning sina oled osa kõigest sellest! Kui nüüd aga päris aus olla, siis pole meie maailm sugugi täiuslik. Siin on palju probleeme ja me saame seda paljuski parandada. Kindlasti oled sa mõnd probleemi juba märganud ja oskad neid esile tuua! Need on suured ja keerulised, seepärast pole neile lihtsaid lahendusi. Kuna need puudutavad meid kõiki, nimetatakse neid ülemaailmseteks probleemideks. Me kõik oleme osa sellest maailmast ja me kõik peame aitama selle eest hoolitseda. Aitamiseks ei pea sa ootama, kuni kasvad suureks. Lapsed suudavad korda saata suuri asju, vahel isegi suuremaid kui täiskasvanud!

8


Mida tuleb maailmas parandada?

Kuidas sa soovid maailma paremaks muuta? Kirjuta või joonista see siia.

Selles raamatus on toredaid ülesandeid ja ideid, millest maailma parandamist alustada. Sa saad pisut rohkem teada, milliseid ülemaailmseid probleeme on olemas ja kuidas sa saad aidata neid lahendada. Osa ülesandeid tuleb sul teha koos täiskasvanute või sõpradega.

Koos saame korda saata suuri asju, mis parandavad maailma!

9


TÄISKASVANUTELE Head täiskasvanud! Aitäh, et uurite koos meie noorte lugejatega keerulisi maailmaprobleeme! Teie kaasalöömine teeb selle raamatu tähendusrikkamaks. See aitab lastel paljude teemadega paremini suhestuda ja neid reaalse maailmaga siduda. Teie abistamiseks oleme esile toonud oma eesmärgid, lähenemisviisi ja nõuanded tegevusülesannetes osalemise kohta.

Eesmärgid

Ülemaailmsed probleemid on keerulised, abstraktsed ja pidevas muutumises. Seepärast polnud meie eesmärk kirjutada raamat, mis käsitleks neid kõiki väga üksikasjalikult. Me kasutame konkreetseid näiteid ja praktilisi ülesandeid, mis keskenduvad iga probleemi üksikutele aspektidele, et aidata lastel hakata neid mõistma. Võtke seda raamatut kui esimest sammu laste uudishimu ja õppimisjanu elavdamise ja vastutustunde äratamise teel.

Lähenemisviis

Selleks et inimesed oleksid positiivsete muutuste nimel tegutsemiseks motiveeritud ja valmis, peavad nad tundma, et on laiema maailmaga seotud ja vastutavad selle eest. Nad peavad suutma keerulistesse teemadesse süveneda ja neil teemadel kriitiliselt mõelda. Selleks aga tuleb olla teadlik. Meie lähenemisviis põhineb õpi-mõtle-tegutse raamistikul, mida kasutatakse Oxfami maailmakodaniku õppematerjalides. Iga peatükk sisaldab ülesandeid, mis on välja töötatud neid kolme etappi silmas pidades ja mida meie oleme tõlgendanud järgmiselt. • • •

10

Õpi: lastele tutvustatakse olulisi märksõnu ja arusaamu, selgitatakse üldiselt praegust olukorda ning tuuakse esile ülemaailmsete probleemide põhjused. Mõtle: lapsi julgustatakse mõtlema empaatiliselt ja loominguliselt, küsima küsimusi ja mõtisklema oma rollist nii enda kogukonnas kui ka laiemas maailmas. Tegutse: lapsi motiveeritakse ja julgustatakse tegema oma ümbruses konkreetseid tegusid – olgu need suured või väikesed.


Nõuanded

Ülesannete puhul on täiskasvanu järelevalve vajadus varieeruv: alates selle puudumisest kuni väga suure praktilise osaluseni. Muidugi oleneb see ka lapsest, seega soovitame lapsi jälgida ja vajadust mööda toetada. Siin on mõned nõuanded. • • • • •

Tehke eeltööd: lehitsege raamatut, et viia end kurssi ülesannetega, sisuga ja sõnavaraga, mis võib kohati olla keeruline ja mida võib olla vaja mõnele lapsele täpsemalt selgitada. Küsige ja arutage: küsige lastelt küsimusi loetu ja tehtud ülesannete kohta. Rääkige mõistetest, suhtuge laste uudishimusse toetavalt ja julgustage neid ka küsimusi esitama. Olge empaatiline: kasvatage empaatiat – arutage, milliseid tundeid need teemad lastes tekitavad ja aidake neil avastada eri vaatenurki. Looge seoseid: aidake siduda arusaamu nii sellega, mida lapsed enda ümber näevad ja kogevad, kui ka sellega, mis praegu maailmas toimub. Näidake ette: kui lapsed küsivad küsimusi, millele te ei oska vastata, otsige neile koos vastuseid ja näidake, kuidas teavet leida.

Raamatu lõppu on lisatud nimekiri põhjalikumatest teabeallikatest ja lisamaterjalidest. Loodame, et uurite väikeste maailmakodanikega seda raamatut – ja maailma ennast – rõõmuga ning üheskoos.

Karen ja Kirsten 11


See väike raamat õpetab tegema suuri muutusi! Teoses leidub üle saja kaasahaarava mängu, harjutuse, eksperimendi, mõistatuse ja nipi, mis näitavad, kuidas olla planeedi – ja teineteise – vastu kenam. Üheskoos saame muuta maailma rõõmsamaks ja paremaks paigaks meile kõigile!

ISBN 978-9949-669-47-9

9

789949

669479

kirjastus.postimees.ee

PMK-VER-POS-EST

Profile for Rahva Raamat

TEEME KOOS MAAILMA PAREMAKS  

TEEME KOOS MAAILMA PAREMAKS