Page 1

Mai-Agate Väljataga Kreet Rosin

TEEJUHT TÖÖKS ISEENDAGA Raamat, mis võib sind aidata

üleminekul kõrgemasse sagedusse


Mai-Agate Väljataga ja Kreet Rosin TEEJUHT TÖÖKS ISEENDAGA Mekaks OÜ Tallinn 2012 www.teadlikareng.com © Mai-Agate Väljataga ja Kreet Rosin 2012 © Mekaks OÜ 2012 1.trükk Kujundus: Mario Polusk Keeletoimetus: Annika Poldre Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda ISBN: 978-9949-30-641-1


Sisukord Eessõna 1.peatükk Üleminek Sissejuhatus Info Aristoteleselt Erinevused kolmanda ja neljanda tiheduse vahel 2. peatükk Takistused üleminekul kõrgemasse tihedusse Hirm Viha Eitamine ja toppamine Kurbus Egost tulenevad takistused Negatiivsus Emotsionaalsed probleemid Keel, hääl ja sõnad Kahjulikud harjumused Piiravad uskumused Välised mõjutajad Toit

7


3.peatükk Kõrgema tiheduse loovad jõud Enese aktsepteerimine ja väärtustamine Enese usaldamine Ausus ja tõde Kaastunne Armastus Andestamine Elurõõm Tänulikkus Õnnistamine 4.peatükk Ühe vähihaige töö iseendaga 5.peatükk Hea teada seoses muudatustega maailmas 6.peatükk Vastutus iseenda arendamise eest Lõppsõna

8


EESSÕNA Tuleb uus ajastu. Kõik Maa peal toimuv sõltub taevakehade liikumisest. Olete seda ju kuulnud, kuhu meie Päikesesüsteem oma liikumisega ümber Linnutee on jõudnud? Päikesesüsteem on jõudnud punkti, kus toimub nii galaktiline kui ka Maa magnetvälja nihe. Kuna need toimuvad vääramatu tsüklilisusega, siis pole nende eest kuhugi põgeneda. Kuidas jääda ellu, kui tulemas on uued energiad, kui puhuvad uued tuuled ja hakkavad toimuma uued asjad? Võib-olla peaksime käituma senisest erinevalt? Siiani oleme muutuste vastu võidelnud ning see on alati põhjustanud kannatusi. Ent tasub mõelda selle peale, kuidas käituvad viirused ja bakterid. Nemad ei eita seda, et organismi, kus nad elavad, on süstitud või sisse viidud mürki, mis peaks nad hävitama. Nad loovad uue valgu molekuli ning saadavad selle mürkainega kohtuma. Kui selgub, et see valgu molekul polnud küllalt tugev ja sureb, siis teevad uue katse. Kui ka järgmine molekul sureb, teevad taas uue katse. Ühesõnaga, nad õpivad kohanema uute tingimustega. Kuid inimesed ei taha uut vastu võtta. Meil on raku tasandil hirm muutuste ees ning pigem me kasvõi sureme, kui muutume. Kõik olgu vanaviisi, siis on hea ja muretu olla. 11


Aga me ei saa enam vanaviisi. Miks ei saa? Sest Päikesesüsteem liigub uude asendisse ja uude kohta Galaktikas, kus on hoopis teistsugused energiad ja uut moodi võnkumised. Linnutee keskusest tuleb musta augu kaudu pidevalt pulseerivalt gamma- ja röntgenkiiri. Peame õppima, kuidas nendega hakkama saada. Kui eitame muutust, siis oleme määratud hävingule. Kui hakkame endaga tööle, siis jääme ellu. Nüüd olemegi valiku ees – kas muutume või sureme, kolmandat varianti ei ole. Surm ei tarvitse tulla selle aasta lõpus, vaid hiljem. Kõrged energiad mõjutavad väga tugevalt meie immuunsüsteemi. Sellest mõjutusest me ei pääse. Kõik muutub, miski ei jää endiseks, kuigi võib tunduda, et jääb. Kui võrrelda 80 aasta tagust ilmastikku praegusega, siis on need väga erinevad. Muutumine süveneb ja jätkub. Meil on vaja oma sagedust tõsta. Meie keha on energia. Meie kehad võnguvad teataval sagedusel. Tavainimene energeetilisi kehi ei näe, aga kui õppida ja harjutada vaatamist sisemiste silmadega, siis on võimalik neid väga hästi näha. Maakera lõpetab 25 920 aastat kestnud tsükli. . Iga tsükli lõpus kallutab ta oma magnettelje Linnutee keskuse poole. See on kosmiline seadus. Ning meie jutt, et see on vale või õige, ei maksa midagi. Meil jääb ainult üle uues muutuvas keskkonnas energeetiliselt muutuda, nii nagu muutuvad viirused ja bakterid. Kuidas me seda seni oleme teinud? Meil on muutumisega suuri raskusi, seega on meil vaja seda õppida. Käesoleva raamatu üheks peamiseks eesmärgiks on selgitada seda, mis toimub ja millele tasub pöörata tähelepanu praegusel üleminekuperioodil. 12


Eessõna Nii nagu autorite eelminegi ühislooming, sai ka käesolev teos algimpulsi meditatsioonis tulnud informatsioonist. Kreet oli parasjagu igahommikuselt mediteerimas, kui ühtäkki saabus teade uue raamatu kirjutamise vajalikkuse kohta. Kuigi teatesse oli lisatud ka raamatu teema, ei olnud seal ühtegi viidet sisukorrale. Seega, nagu eelmiselgi korral, istusid Mai-Agate ja Kreet teineteise vastas alfa­ tasandil taotlusega võtta vastu sageduse tõstmist puudutav info ning lihtsalt lubasid infoväljast saabuval vajalikul materjalil läbi enda voolata. Nüüd on see materjal siin kaante vahel. Huviline leiab siit lisaks erinevate dimensioonide iseloomustamisele infot ka üleminekut takistavate tegurite ja uue ajastu loomejõudude kohta. Raamatusse oleme lisanud ühe tõsielu loo vähihaigest, kes on suurepäraseks eeskujuks kõikidele inimestele. Tema puhul oli arengut soodustavaks asjaoluks tõsine haigus. Kuna tal oli Mai-Agatega sõlmitud hinge tasandil kokkulepe, et Mai-Agate aitab tal haiguse ajal areneda, siis vahendab Mai-Agate talle igal hommikul Teejuhilt tema arengut soodustavaid sõnumeid. Palume siinkohal tähele panna, et neil oli kokkulepe sõlmitud seoses vaimse arenemisega, mitte tervenemisega füüsilisel tasandil. Vaimne areng ei pruugi alati tähendada füüsilist tervenemist. Füüsiline tervenemine on iga hinge enda valik. Raamatu trükki mineku ajaks oli Teejuht andnud 58 sõnumit, mida vähihaige iga päev järgis. Praegu pole veel teada, mida haige otsustab – kas terveneda füüsiliselt või lahkuda –, kuid see ei olegi peamine. Oluline on, et ta teeb endaga iga päev tööd väga teadlikult ja tõsiselt. Just sellisest järjepidevusest ja teadlikkusest võikski igaüks eeskuju võtta. Kui sa seni pole endas leidnud motivatsiooni järje13


pidevaks tööks iseendaga, siis võiksid endalt küsida: „Kui hulluks peab minu olukord minema või kui haigeks peaksin jääma, selleks et teadlikult ja järjepidevalt enda vaimse arendamisega tööd teha?“. Vähihaige tunnetas ka ise, et tema areng on märgatav, ning andis lahkelt nõusoleku oma kogemuse jagamiseks. Raamatu lõpus on toodud sageduse tõusmise teemal kõige rohkem esitatud küsimused. Mai-Agate ja Kreet ei jõua ajanappuse tõttu igale küsijale sel teemal eraldi vastata, nii et, palun, vaata need küsimused ja vastused üle enne, kui e-maili saadad või helistad. Palun pea raamatut lugedes meeles üht olulist asja: ä r a võta ühtegi meie sõna tõe pähe, vaid katseta, kas meie tõde kehtib ka sinu reaalsuses. Avatud meelt ja armastavat südant soovides, Mai-Agate ja Kreet

14


2.peatükk

TAKISTUSED ÜLEMINEKUL KÕRGEMASSE TIHEDUSSE KREET: On mitmeid tegureid, mis võivad takistada üleminekut kõrgemasse tihedusse. Takistavate tegurite hulka kuuluvad: o hirm, o viha, o eitamine, o kurbus, o üleolek, o egost lähtuvad takistused, o negatiivsus, o emotsionaalsed probleemid, o kahjulikud harjumused, o piiravad uskumused, o välised mõjutajad, o toit, o keel, hääl ja sõnad. Alljärgnevalt räägime neist kõigist eraldi lähemalt. 51


HIRM KREET: Mida sina pead kõige suuremaks takistuseks üleminekul kõrgemasse tihedusse? MAI-AGATE: Üheks kõige suuremaks takistuseks, millesse inimene kinni jääb, on hirm. On vaja hakata uurima oma emotsionaalseid seisundeid, s.h. hirmu. Hirm on kõige ohtlikum ja jõulisem tunne, mis võib ära rikkuda kogu ülemineku. K: Kui hirmutunnet on väga palju, siis see pressib südamepunkti kinni, s.t. sa ei saa olla kontaktis oma südamega. M: Hirmu pesa on neerudes. Kui mingi tunne hakkab liikuma, siis kõigepealt tajume seda alakõhus. Hirmutunne kuulub neerude juurde. Neerudes on kaks energiat: tahte- ja hirmuenergia. Kui neerudes on ülekaalus hirmuenergia, siis sa ei julge tahta muutusi. Kuid sa saad oma hirmuenergia ümber teha siis, kui tunned hirmu. Hirmutunnet on meie rakumälus väga palju, kuna inimkond on läbinud palju kordi katastroofe ning olnud silmitsi muutumistega. Iga muutus, mis meie ellu tuleb, tõstab hirmutunde pinnale – tunneme seda oma kehas, sest oleme kaotanud elu katastroofides. Sel hetkel, kui teadsime, et enam ei ole pääsu ja peame hukkuma, lõime hirmutunde ja tootsime hirmu, mis on meie rakumälus alles. Nii et ükskõik mida sa teed või kuhu lähed, pane tähele, kas sinu sees on hirmu. Minu juures on käinud inimesi, kelle sees on nii palju hirmu, et olen mõelnud, kuidas nad üldse elada 52


Takistused üleminekul kõrgemasse tihedusse

K:

M: K:

M:

saavad ja kuidas nende neerud veel terved on. Paneb tõesti mõtlema, kuidas on võimalik nii palju hirmu tunda ja veel elus olla. Hirm on üks neid tundeid, mida tuleb tõsiselt võtta. Ülemineku ajajärgul on väga oluline hirmust vabaneda. Kui oleme hirmu täis, siis ei tule me üleminekuaja muutustega toime. Hirm on tohutult pärssiva toimega. Hirm muutuste ees ei lase sagedusel tõusta. Iga muudatus toob kaasa stressi. Isegi siis, kui tegu on positiivse muudatusega. Isegi siis, kui muudatuseks on kallimaga kokku kolimine – ka see toob kaasa stressi. Jah, kuna selle taga on hirm selle ees, mida muudatus endaga võib kaasa tuua. See on hirm tundmatu ja seni mittekogetu ees. Kindlasti on paljudel küsimus, mida teha oma hirmudega. Mina olen kasutanud kolme meridiaani punkti põsesarnal, kaenla all ja rangluu all – neid punkte võib tasakesi paari sõrmega koputada. See kombinatsioon töötab enamiku hirmude puhul. (Täpsemalt võib koputamisest ehk mõtteväljaravist lugeda Kevin Laye´ raamatust „Positiivne alkoholi joomine“.) Hirmutunnet aitab muuta ka selle tunde märkamine. Aga kui sa ei ole harjunud oma tundeid märkama või kui teed seda kord nädalas või hetkel, kui hirm ei ole aktiivne, vaid lihtsalt arvad end olevat hirmu täis, siis sellest jääb väheks. Siis ei teki harjumust ning keha ei saa vabaneda hirmust. Kui õpid võitluskunste, siis pead korduvalt teatavaid enesekaitsevõtteid läbi tegema, et keha omandaks vajaliku teadlikkuse, 53


K: M: K:

M:

K: 54

ning kui oled olukorras, kus pead ennast kaitsma, siis ei ole sul vaja üldse mõelda, vaid keha toimib automaatselt sinu kaitseks. Sellepärast ongi oluline, et praktiseeriksid teadlikult tunnete tähelepanemist. Kui ei praktiseeri, siis ei tule ka tarkust. Mõni mõtleb, et talle piisab teadmisest ja kui tuleb olukord, kus hirm üle pea lainetades kokku lööb, küll talle see teadmine siis meelde tuleb. Ei tule nii lihtsalt. Pead korduvalt hirmutunnet tundma, endale meenutama ja praktiseerima endast teadvel olemist. Endast teadvel olemine tähendab, et oled teadlik sellest, millise tundega sinu sees mingil hetkel on tegemist. Kui sa pole seda praktiseerinud ja tuleb moment, kus hakkavad toimuma suuremad muutused, siis lähed kabuhirmu täis, seisad nagu tola ning lased endaga juhtuda asju, mis ei peaks juhtuma. Paanikas inimene ei kasuta oma mõistust. Paanikaga võib viia asja nii kaugele, et inimene sureb. Igast olukorrast on võimalik välja tulla, kuid hirm paneb toimimise lukku. Kas sinu kogemuse kohaselt saab harjutada hirmust vabanemist, kui ei ole reaalset hirmutunnet? Siis sa ei saagi harjutada. Jah, olen nõus. Harjutada saab hirmutunde märkamist. Sealjuures aitab kaasa 26 sekundi harjutus: „Ma märkan nüüdsest alati, kui minu sees hakkab kerkima hirmutunne.“ Jah, siis lood neuroloogilise juhtetee tunnete märkamiseks. Kuid seda on vaja harjutada! Muutustehirmu taga on reeglina tunne, mis sarnaneb surmahirmule. Surmahirm on baashirm, mis on peidus kõikide teiste


Takistused üleminekul kõrgemasse tihedusse hirmude all. M: Jah, kuna inimkond on nii palju kogenud surmahirmu ning see on talletatud rakumälus. Inimkond peab teadma, et kui ta ei ole nõus muutuma ja endaga tööd tegema, siis ei jää muud üle, kui füüsilisest kehast välja minna. See kehtib kolmanda tiheduse inimeste kohta. Kuid keegi ei lähe kaduma – kõik saavad uue võimaluse uuesti kehastuda. On varemgi tehtud läbi neid asju, mida me sellel ajastuvahetusel tegema hakkame. Aga palju karmimal moel. Inimkond, loomastik ja taimestik on mitu korda hävinud, ometi tulevad nad tagasi. Energeetiline maatriks on ikka sama. K: See on umbes nii, et kui puul saagida ära latv ning teha puust energeetiline pilt, siis on näha puu tervikuna. Ka mitu aega hiljem on see alles. M: Ka puu rakus on mälestus selle kohta, mis ta tegelikult on. K: Selles mõttes ei maksa kedagi hirmutada, et kui sa kohe endaga tegelema ei hakka, siis juhtub midagi koledat. Igaüks peab tunnetama, millal miski on tema jaoks õige. M: Peame laskma lahti psühholoogilisest püüust säilitada minevikku. Soov säilitada minevikku tekitab alati depressiooni. Miljoneid aastaid tagasi oli hing seitsmenda tiheduse olend. Ta tahtis kogeda ja uurida kolmandat tihedust, kus ta praegu on. Nüüd ta tuli ja koges ning oli selles tiheduses. Lõpptulemusena oleme sellega nii samastunud, et enam ei usugi, et võime minna edasi kõrgematesse tihedustesse ja olla palju peenemast materjalist, kui me praegu oleme. 55


K: Mis sa arvad, miks ta tahtis seda kogeda? M: See on loomise õpiprotsess. Õppida looma. Õppida kõiki energiaid tunnetama, kogema, võrdlema, vaatlema. See on hingele omane. K: Ja selle protsessi üheks lahutamatuks osaks on tegelemine oma hirmudega, et need ei takistaks sul nautimast kõike seda imelist, mida pakub elu. Ise mõistsin seda eriti selgelt siis, kui minult pärast delfiinidega koos ujumist küsiti, kas ma tahaksin ka koos vaalaga ujuda. Nende hooldajale tundus, et mul on väga hea klapp delfiinidega, ning vaalad on neile ju väga sarnased. Delfiinidega samas akvatooriumis elas üks üle tonni kaaluv ja enam kui viie meetri pikkune valge polaarvaal ning teda mulle ujumiskaaslaseks pakutigi. Esimese hooga tundus see nii ootamatu ja ehmatav, et palusin mõtlemisaega järgmise päevani. Kui ma õhtul selle üle mõtisklesin, tajusin endas päris tugevat hirmu. Kuigi silme ette kerkisid stseenid filmidest, kus hiiglaslikud mereelukad ühe ampsuga inimese alla neelavad, mõistsin, et see oleks suurepärane võimalus kogeda midagi erakordset. Samas teadsin väga hästi, et hirmutundega ma vaala juurde vette minna ei saa, kuna loomad tajuvad selle kohe ära. Ning see ei loe, et tema hooldaja on kaldal – kui loom tajub tugevat hirmutunnet, siis võib ta käituda ettearvamatult. Seejärel meenus mulle mõtteväljaravi ning otsustasin seda proovida, kuigi mu õpetaja polnud kunagi maininud, et see võiks toimida ka vaalaga ujumise hirmu puhul. Kasutasin üldist hirmualgoritmi ning paari minuti pärast oli hirmutunne haihtunud, nagu poleks seda kunagi 56


Takistused üleminekul kõrgemasse tihedusse olnudki. Järgmisel päeval, kui olin taas delfiinidega koos ujunud ja neid hakati põhibasseinist välja juhtima ning vaala sisse laskma, istusin basseini äärel meditatsiooni poosi. Teadsin, et mul on paar minutit aega enda lõplikuks ettevalmistamiseks. Keskendusin tänulikkusele ja tingimusteta armastusele. Tänulikkusel ja tingimusteta armastusel on väga kõrge vibratsioon – sama kõrge kui delfiinidel ja vaaladel. Seega, kui vaal minu ette ujus, olin õiges meeleseisundis ning igati sobival sagedusel. Libistasin end vaikselt vette vaala juurde ja sain erakordse kogemuse. See suur meremürakas vaatas mind pilgul, mis oli tulvil tingimusteta armastust, ning hoidis mind väga hellalt, kui ma tal selja peal istudes mööda basseini ringi sõitsin. Miks ma seda kõike räägin? Mitte selleks, et kõik vaalaga ujuma läheksid, vaid selleks, et selgitada, kuidas võivad meie hirmud pärssida elamist ja takistada nautimast seda, mida elu pakub. Tasub teadlikult tegelda kõikide oma hirmudega.

57

TEEJUHT TÖÖKS ISEENDAGA  

Praegusel suurte muutuste ajal esitab töö iseendaga sageli mitmeid väljakutseid. See eeldab sinult kindlat meelt ja järjepidevust. Samuti va...