Page 1

Nr. 8–Iunie 2005

Administraţia Chiliman, raport la un an de mandat Premii pentru elevii merituoşi Andrei Chiliman şi Marcel Iureş atrag tinerii către arta dramatică


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Administraţia Chiliman, raport la un an de mandat La finele lunii trecute am aniversat împreună un an de mandat. Prilej firesc de a face un bilanţ al activităţii noastre în slujba dumneavoastră, a cetăţenilor. Avem realizări, dar şi eşecuri. Am cîştigat bătălii, dar nu războiul împotriva atitudinii de dispreţ cu care v-au tratat până acum aleşii. Dar împreună cu dumneavoastră vom reuşi în cele din urmă să punem rânduială în trebile sectorului. Nerealizările din primul an devin proiecte pentru următoarea perioadă, în aşa fel încât proiectele pentru care ne-am bucurat de încrederea dumneavoastră să nu rămână nerealizate. Investiţii în infrastructură „De la periferie către centru” a fost sloganul sub care am dus campania electorală în 2004. Din acest motiv investiţiile din sectorul 1 s-au axat în principal pe străzile de la periferie, acolo unde au lipsit ani de zile, în timp ce locuitorii acelor zone plăteau taxe şi impozite la bugetul local. Am urmărit, în primul rând, reabilitarea sistemului rutier, astfel încât până la sfârşitul mandatului să fie asfaltate toate străzile din sector, extinderea reţelelor de apă şi canal, astfel încât să nu mai existe zone deviabilizate în Sectorul 1 şi, ceea ce bucureştenii aşteaptă de 15 ani, anul acesta vom demara primele lucrări în construcţia de locuinţe. Realizările de până acum sunt: • reabilitarea sistemului rutier pe 30 de străzi (în zonele Chitila, Laminorului, Băneasa) dintre care 14 sunt finalizate, iar 16 în derulare. Până la finele anului

Strada Vârful Înalt înainte de reabilitare

Strada Vârful Înalt după terminarea lucrărilor următor estimăm că vom finaliza reabilitarea sistemului rutier la 150 de străzi; • extinderea reţelei de canalizare la 8 străzi dintre care s-au finalizat 4; • extinderea reţelei de apă potabilă, 8 străzi dintre care 4 sunt deja finalizate. La toate acestea se adaugă alte 43 de

2

străzi din cartierele Chitila, Bucureştii Noi, Griviţei, Băneasa, pe care s-au derulat şi încheiat lucrări de viabilizare a infrastructurii şi de reabilitare a sistemului rutier. Cel mai mare proiect al Direcţiei de Investiţii din acest an este însă, demararea lucrărilor de construire a unui cartier de locuinţe în zona Odăi.


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

Reorganizarea pieţelor, un succes Principiile după care s-a organizat activitatea la Administraţia Pieţelor au fost, încă de la începutul mandatului: crearea cadrului unui comerţ civilizat, eliminarea speculei din pieţe; creşterea calităţii şi volumului spaţiului destinat vânzării, astfel încât numărul comercianţilor să crească, încurajând astfel dezvoltarea unei concurenţe corecte care, implicit generează scăderea preţurilor. În acest domeniu, realizările noastre în primul an de mandat sunt: • reabilitarea Pieţei Mureş prin înlo cuirea acoperişului şi înlocuirea instalaţiei electrice, a avut ca rezultat mărirea gradului de ocupare a tarabelor şi implicit a creşterii veniturilor; • modernizarea halei de lactate şi carne din piaţa Matache prin înlocuirea vitrinelor frigorifice uzate cu unele de ultimă gene raţie ce au o durată mai mare de exploatare şi care oferă premisele unui comerţ civilizat în conformitate cu normele sanitar-veterinare în domeniu; • repararea acoperişului Pieţei Do ro banţi, înlocuirea tavanului, înlocuirea şi redimensionarea instalaţiei electrice (care a generat o reducere de 40% la costurile de energie electrică), repararea grupurilor sanitare, toate acestea dând un aspect nou, modern pieţei; • înfiinţarea pieţei volante Amzei care aduce lunar la bugetul Administraţiei şi implicit la cel al Consiliului Local 11.000 Euro, comparativ cu suma ce ne revine din contractul de asociere cu SC Rio Bucovina SRL (pe care l-am contestat în instanţă încă din august anul trecut) în cuantum de 3.600 dolari pe lună. Consiliul Local al Sectorului 1 a atacat în instanţă contractele de asociere semnate pentru administrarea pieţelor Amzei, 1 Mai, Floreasca şi 16 Februarie, cerând instanţei să ia act de nulitatea absolută a acestor contracte şi să retrocedeze pieţele Consiliului

Local, care prin Administraţia Pieţelor Sector 1 să poată asigura un comerţ civilizat la preţuri decente. Veniturile din încasări ale Administraţiei Pieţelor, care devin parte a bugetului local, s-au dublat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care o mare parte din spaţiile comerciale aflate în administrarea instituţiei s-au vândut, deşi taxele nu au crescut. Un nou concept de protecţie socială • Orientarea finanţărilor către proiecte de asistenţă socială reală (copii, vârstnici, persoane cu handicap) • Încurajarea parteneriatelor şi co la borărilor cu organizaţii non-guvernamentale • Accesarea unor finanţări europene din domeniul protecţiei sociale • Reorganizarea criteriilor de acordare a ajutoarelor sociale şi de înscriere în baza de date a Cantinei Sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială este foarte prezentă în viaţa comunităţii noastre. Încă de la început am încercat redactarea de proiecte finanţabile în scopul de a

reduce sumele suportate în acest scop de bugetul local, sume ce urmează a fi dedicate investiţiilor în infrastructură, construcţiilor de locuinţe şi dezvoltării. Protecţia Copilului La 21 septembrie 2004 Direcţia a inaugurat un Centru de Recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, copii cu vârste cuprinse între 0 şi 11 ani în cadrul căruia au fost create două centre de zi specializate pentu copii cu Sindrom Langdon Down şi Sindrom Autist. Până în prezent de serviciile acestui centru au beneficiat un număr de 121 de copii cu diferite dizabilităţi. Copiii beneficiază de servicii complexe (kinetoterapie, mecanoterapie, masaj, art-terapie, ludoterapie, terapie ocupaţională, terapie psihologică, logopedie, hidroterapie, ergoterapie, consiliere părinţi, etc.) în baza unui Plan de Servicii individualizat. Pentu facilitarea accesului copiilor cu dizabilităţi la aceste servicii transportul este asigurat de către Centru cu mijloace de transport adaptate. Începând cu data de 12.05.2005 am inaugurat un nou tip de serviciu în structura DGASPC – Case Familiale pentru copii cu dizabilităţi

Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman şi viceprimarul Mihai Bâzgan, prezentând raportul

3


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

şi 15 copii din comunitate. În cadrul Centrului, personalul specializat, în baza unui program individualizat, realizează toate demersurile pentru reintegrarea socială şi profesională a mamelor, precum şi reintegrarea socială şi familială a cuplului mamăcopil. Dintre beneficiari, două cupluri mamă-copil au fost reintegrate, în prezent, beneficiază de serviciile Centrului, 10 mame cu 13 copii.

Casa Alexandra, una dintre realizările noi ale DGASPC grave. În cadrul aceluiaşi proiect, precum şi în cadrul Proiectului B1-342 „Mai aproape de casă” au fost construite patru imobile de tip familial, create pentru a răspunde nevoilor copiiilor cu dizabilităţi de a fi protejaţi într-un mediu cât mai aproape de mediul familial. Imobilele găzduiesc un număr de 48 de copii (câte 12 pe fiecare casă familială) şi sunt organizate să funcţioneze într-un sistem cât mai apropiat de cel al unei familii substitutive. În acest sens, în colaborare cu Asociaţia CRIPS, s-au organizat cursuri de formare pentru întreg personalul serviciului astfel încât aceştia să îndeplinească cu responsabilitate obligaţiile de părinţi sociali. De asemenea, DGASPC, a pus un accent deosebit pe dezvoltarea serviciilor de tip familial prin diversificarea şi extinderea reţelei de asistenţă maternală, inclusiv prin colaborarea cu alte unităţi administrativ-teritoriale situate în apropiata vecinătate a Sectorului 1 Bucureşti. Dacă la data de 01.07.2004 în reţeaua de asistenţă maternală erau angajaţi un număr de 44 de asistenţi maternali profesionişti, în prezent aceasta numără 104 de asistenţi maternali, de serviciile lor beneficiind până în prezent un număr de 110

copii. În cadrul Proiectului Phare RO 0104.01. B1-342, a avut loc în data de 14 septembrie 2004 deschiderea oficială a Centrului de Zi şi a Centrului Maternal Sf. Andrei. De serviciile Centrului de Zi au beneficiat până în prezent un număr de 47 de copii din comunitate, cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani. De serviciile Centrului Maternal, au beneficiat un număr de 13 mame

Protecţia persoanelor cu handicap • Proiectul „Perspective de integrare comunitară a persoanelor cu handicap prin servicii alternative” – Asociaţia Equilibre în parteneriat cu DGASPC Sector 1, cu finanţare de la Banca Mondială prin intermediul ANPH. În cadrul proiectului s-a realizat formarea de instructori pentru instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza sectorului 1 şi au fost instruiţi un număr de 50 de asistenţi personali care au obţinut diplome recunoscute de MMSSF. • Proiectul “Un pas împreună” dezvoltat de DGASPC Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Estuar, care a presupus înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele cu probleme

Condiţii mai bune pentru copiii cu dizabilităţi

4


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

psihice de pe raza sectorului 1, ce funcţionează în cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Nicolae”. Aici se desfăşoară activităţi de tip terapie ocupaţională, consiliere şi orientare socio-profesională, activităţi recreative, formarea şi dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu probleme psihice (cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, cursuri de limba engleză). • Proiectul “Fii sigur că poţi” dezvoltat de DGASPC sector 1 în parteneriat cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare, care s-a concretizat în înfiinţarea unui centru de reinserţie socială pentru tinerii dependenţi de droguri (terapie postcură). Activităţile desfăşurate în cadrul acestui centru constau în activităţi de recreere, consiliere şi grupuri de suport. • Preluarea şi restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3. La data de 01.01.2005, în conformitate

Curtea spitalului Filantropia după renovare Îngrijire şi Asistenţă nr. 3, în conformitate cu Strategia Locală pentru protecţia persoanelor cu handicap. În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 3, s e asigură găzduirea

Aşa arată acum holul spitalului Sfânta Maria cu prevederile Legii nr. 343/2004, Centrul de Îngirjire şi Asistenţă nr.3 şi-a pierdut personalitatea juridică, fiind preluat de către DGASPC Sector 1. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/24.02.2005 s-a realizat prima etapă a Planului de Restructurare a Centrului de

persoanelor cu handicap şi accesul la servicii de recuperare medicală (kinetoterapie, fizioterapie, masaj), terapie ocupaţională, consiliere psihologică, precum şi activităţi recreative de grup. Planul de restructurare s-a bazat pe remodularea Centrului de Îngrijire

5

şi Asistenţă nr. 3 şi a avut ca scop dezvoltarea serviciilor oferite atât persoanelor cu handicap, cât şi persoanelor vârstnice. De asemenea, s-a impus diversificarea tipurilor de servicii care pot fi accesibile acestora, în funcţie de gradul de dependenţă şi de posibilitatea valorificării restantului funcţional. În urma procesului de restructurare cele patru Centre de Îngrijire şi Asistare vor beneficia de o structură administrativă proprie, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Sector 1. Pentru toate cele 4 locaţii s-au depus proiecte care să susţină planul de restructurare propus, finanţarea urmând a fi obţinută din fonduri Phare, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap. Protecţia persoanelor vârstnice Dezvoltarea reţelei de îngrijitori la domiciliu de la 9 angajaţi în mai 2004, la 37 de îngrijitori în luna mai 2005. În această perioadă au fost organizate 3 cursuri de pregătire profesională pentru îngrijitori la domiciliu, în parteneriat cu Fundaţia Universcult. Implicaţiile dezvoltării reţelei de îngrijitori la domiciliu: a) creşterea numărului de beneficiari de la 47 persoane vârstnice în mai 2004, la 156 persoane vârstnice în


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

mai 2005; b) diversificarea serviciilor comu nitare oferite la domiciliu şi creşterea calităţii acestora; c) crearea unor noi locuri de muncă pentru îngrijitori la domiciliu, în prezent existând un număr de 23 de posturi vacante pentru îngrijitori la domiciliu; Din decembrie 2004 – implementarea proiectului “ O Alta Şansă” – servicii medicale la domiciliu pentru 60 persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 1, aflate într-o stare precară de sănătate, beneficiază de servicii medicale specializate la domiciliu, fără contribuţia lor financiară, cu ajutorul asistentelor medicale angajate în cadrul proiectului. Prin acest proiect a fost accesată suma de 46.000 dolari (MMSSF şi Banca Mondială), sumă necesară pentru dezvoltarea gamei de servicii medicale specializate şi eficientizarea întregului sistem de îngrijiri comunitare. Ţinând cont de nivelul de trai scăzut al persoanelor vârstnice precum şi de problemele de sănătate cu care aceştia se confruntă, beneficiarii proiectului “O Altă Şansă” primesc lunar un pachet alimentar în valoare de 300.000 lei, începând cu luna decembrie 2004; Preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Străuleşti în subordinea DGASPC Sector 1 şi constituirea acestuia ca fiind Complex Social de Servicii Străuleşti; Decembrie 2004 – deschiderea Pavilionului 7 în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi cu o capacitate de 35 locuri. Economatul este o societate comercială al cărei unic acţionar este Consiliul Local al Sectorului 1. Scopul său este acela de a oferi cetăţenilor produse de bază la preţuri cât mai mici. Realizările acestei societăţi în primul an de mandat sunt: scăderea nivelului preţului de vânzare al produselor de tip economat (făină, mălai, zahăr, ulei, orez, paste făinoase, lapte, ouă, pâine), între 5 şi 10%, diversificarea produselor de tip economat, lărgirea gamei de produse de acest tip de la şase la nouă, prelungirea orarului de

Principiile administraţiei Chiliman • Programe de dezvoltare pornind de la nevoile cetăţenilor • Atragerea de surse de finanţare în condiţii avantajoase pentru bugetul Sectorului 1 • Apropierea de cetăţeni, consultarea şi identificarea permanentă a problemelor acestora (100 de audienţe acordate săptămânal de Primarul Sectorului 1, deplasări săptămânale în cartierele din zonele periferice, demararea proiectului de înfiinţare a unor centre de informare şi consultare a cetăţenilor – Primăriile de cartier) • Informarea permanentă a cetăţenilor asupra activităţii primăriei prin buletinul informativ lunar.

funcţionare, scăderea cheltuielilor. Contul de profit-pierdere al societăţii a înregistrat o scădere a pierderii cu aproximativ 50%. În prezent, preţurile la Economatul Sector 1 sunt mult mai mici decât cele de referinţă ale Institutului Naţional de Statistică. Cantina socială. La începutul anului 2005 am iniţiat o evidenţă cât mai strictă a beneficiarilor cu drept de masă la Cantina Centrală de Ajutor Social, prin implementarea unei baze de date ce conţine toate datele personale de identificare ale asistaţilor. Aceste măsuri s-au impus în vederea unei cât mai bune colaborări între instituţiile subordonate Primăriei Sectorului 1 (Cantina Centrală de Ajutor Social, Administraţia Financiară, Direcţia de Taxe şi Impozite Locale). În acest context, beneficiarii aflaţi în evidenţa Cantinei Centrale de Ajutor Social pot fi evaluaţi din perspectivă socio-economică mult mai eficient şi mai rapid. Totodată, Primăria Sectorului 1 implicându-se activ în problemele legate de aplicarea Legii nr. 208/1997

6

privind cantinele de ajutor social, printr-o Hotărâre a Consiliului Local a aprobat un proiect de norme interne prin intermediul cărora beneficiarii, apţi de muncă, cu drept de masă la CCAS, au obligaţia de a presta 60 de ore de muncă lunar în folosul comunităţii. Această măsură a fost luată pentru a responsabiliza şi a include social persoanele neîncadrate în muncă şi care beneficiază de mai mulţi ani de serviciile sociale oferite de stat. Siguranţă şi confort în şcoli În sectorul 1 există 102 unităţi şcolare (şcoli, licee, grădiniţe). Crearea unui mediu cât mai propice studiului în aceste instituţii este unul dintre dezideratele noastre. Până în prezent am finalizat lucrări de reabilitare termică la 11 unităţi, urmând ca la un număr de 19 unităţi şcolare să demareze lucrări de consolidare odată cu începerea vacanţei. În fapt, consolidarea clădirilor cu destinaţie de unităţi de învăţământ, este unul dintre proiectele noastre prioritare. Utilarea şi renovarea spitalelor Şi în cazul clădirilor cu destinaţie de spitale s-a demarat un amplu proiect de consolidare. Sunt în lucru reparaţii capitale la 8 spitale şi 10 dispensare aflate în administrarea AFIUSP, consolidări la altele 4 şi sunt în fază de proiectare lucrări de consolidare la 6 locaţii. În paralel se efectuează lucrări de reparaţii curente şi igienizări la toate dispensarele aflate în administrarea AFIUSP şi la 8 spitale. În acest an am dat în folosinţă o nouă secţie la Clinica de Arsuri şi Chirurgie Plastică Pediatrică, investiţie care se ridică la suma de 40 de miliarde de lei, am achiziţionat o autospecialălaborator stomatologic şi am efectuat lucrări importante pentru alimentarea cu apă şi curent electric, menite să ofere spitalelor posibilitatea de a-şi păstra independenţa de funcţionare şi a nu întrerupe activitatea de urgenţă în condiţii de evenimente majore.


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

Gara de Nord, poarta feroviară a Capitalei Gara de Nord a fost dată în exploatare la 13 septembrie 1872 (după calendarul gregorian, adoptat la noi în 1924), ocazie cu care s-a deschis circulaţia pe linia Roman– Galaţi–Bucureşti–Piteşti. Iniţial s-a numit Gara Târgoviştei, după numele pe care îl purta pe atunci actuala Calea Griviţei, acela de Calea Târgoviştei, şi redenumită mai târziu Gara de Nord (în anul 1888). Iniţial nu a fost concepută ca principala gară de călători a Bucureştiului. La început a fost o gară terminus, asemănătoare altor gări terminus din străinătate, astfel încât liniile ei ferate să pătrundă cât mai adânc în oraş, evitându-se în acelaşi timp exproprieri prea mari. Construcţia Gării de Nord a fost executată între anii 1868-1872, clădirea fiind concepută în formă de U, din două corpuri paralele, legate la capătul dinspre ateliere cu un alt corp, perpendicular. Corpul dinspre Calea Târgoviştei era destinat deservirii traficului de călători,

iar celelalte două cuprindeau birourile administrative şi diferite unităţi tehnice. Între cele două corpuri paralele s-a executat o hală acoperită cu forme metalice, care, transformată, există şi azi. După 1880, Gara de Nord a devenit totuşi neîncăpătoare, iar lipsa de capacitate a gării i-a obligat pe reprezentanţii Direcţiei Generale a CFR să schiţeze un proiect pentru mărirea ei. În anul 1928, Gara de Nord ajunge să aibă şase linii pentru plecări şi patru pentru sosiri. Patru ani mai târziu, după exproprieri făcute în lungul căii atât spre Calea Griviţei, cât şi spre B-dul Dinicu Golescu, au mai fost executate alte şase linii noi, cele 16 rezultate în final fiind grupate în două fascicule: opt linii pentru sosiri şi, respectiv, alte opt, pentru expedieri de trenuri. După 23 august 1944, cu ocazia refacerii instalaţiilor de centralizare electrodinamică din gară (care fuseseră scoase din funcţiune în urma bombardamentelor

Colţul VIP

dintre ei. “Acum toţi au ocazia să se bucure de tratamentele de modernizare de care a dispus în ultimul timp această parte a Bucureştiului. Poate nu întîmplător, pentru că, după cum bine ştim, Dumnezeu îi dă omului pe măsura sufletului său”, spune actorul. Bădia are acum ocazia de a merge la cumpărături în supermarket-uri unde condiţiile corespund standardelor europene. Evident, în cazul acesta, nici pieţele nu au fost uitate, fiind supuse unui vast program de reabilitare şi modernizare. Pe lîngă acestea să nu uităm că în Sectorul 1 se află unul dintre cele mai frumoase parcuri Bucureştene, cel construit pe Lacul Herăstrău. Bădia adoră plimbările în aer curat, unde singur, se linişteşte după o zi obositoare, aşezîndu-se pe o bancă lîngă lac, admirînd zborul sublim al pescăruşilor.

Acest colţ de pagină va fi dedicat prezentării celor mai importante personalităţi din sectorul nostru, oameni de cultură, oameni politici, jurnalişti, actori. Invitatul acestei ediţii este actorul Ernest Maftei, Bădia, cum îi place să fie alintat.

Ernest Maftei Fără îndoială, mulţi bucureşteni născuţi aici sau ajunşi prin voinţa destinului în acest oraş îşi doresc să locuiască în sectorul nostru. Are locul ăsta ceva care-i vine de la parcuri, de la lacuri, de la clădirile vechi, ceva ce în Micul Paris se numea „je ne sais quoi”. Multe transformări a trăit zona asta în ultimii ani. Cei mai în vârstă le-au trăit pe toate. Ernest Maftei este unul

7

din 4 aprilie), liniile şi peroanele au fost prelungite, obţinându-se lungimi utile de peste 350 m.O primă măsură pentru descongestionarea Gării de Nord a constat în amenajarea de linii şi peroane în dreptul fostei magazii de coletare Bucureşti– Mărfuri, luând astfel naştere o nouă staţie de călători, Bucureşti Basarab, destinată trenurilor de scurt parcurs, ca o anexă a Gării de Nord. În anii 1962, 1965 şi 1968 au fost prelungite liniile de garare, sosire şi expediere a trenurilor, realizându-se totodată şi o sistematizare a diagonalelor de legătură dintre linii, în vederea sporirii capacităţii staţiei şi asigurării unui număr cât mai mare de simultaneităţi, în paralel cu acestea având loc şi un amplu program de recentralizare şi electrificare a transportului feroviar.


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Challenge Day în Sectorul 1

Primarul Chiliman a dat sartul întrecerii

Primăria Sectorului 1 împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti au organizat în data de 25 mai 2005, în parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, festivităţile de deschidere şi de închidere ale evenimentului sportiv internaţional Challenge Day. Dar ce este Challenge Day? Este o întrecere sportivă între localităţi din ţări diferite, cu un număr apropiat de locuitori. Acum, Bucureştiul a avut ca rival oraşul Macau din China. Prin desfăşurarea acestui concurs se urmăreşte creşterea interesului populaţiei pentru sport. Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, a dat startul competiţiei participând la un meci de tenis de masă cu campioana europeană Otilia Bădescu. La această manifestare au mai participat şi primarii sectoarelor 4 şi 6, respectiv, Adrian Inimăroiu şi Cristian Poteraş care, de asemenea, au jucat câte o repriză de tenis de masă de 15 minute cu Otilia Bădescu. Totodată, cei trei edili au făcut 15 minute de aerobic în compania unei trupe de gimnastică. Festivitatea de închidere a competiţiei a fost marcată de un megaconcert Voltaj. Timp de aproximativ o oră spectatorii aflaţi în parcul Herăstrău au dansat pe ritmurile antrenante ale renumitei trupe. Deşi Bucureştiul nu a ieşit învingător prin numărul de participanţi, a fost o zi marcată de bună dispoziţie, sport de masă şi distracţie. Sectorul 1 a numărat cei mai mulţi participanţi în competiţia cu celelalte sectoare ale Bucureştiului.

Primăria Sectorului 1 şi REBU împreună pentru Ziua Mondială a Mediului

E

ste deja de notorietate implicarea societăţii REBU SA în a-i angrena pe copii şi tineri în acţiuni de înfrumuseţare a mediului în care trăim. Una dintre aceste acţiuni s-a desfăşurat duminică, 5 iunie, sub egida Zilei Mondiale a Mediului. Acţiunea “Împreună pentru Natură”, în organizarea Fundaţiei “Ecosophia” şi TVR2 se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării. Pentru al doilea an consecutiv, Primăria Sectorului 1 şi Societatea REBU SA, au fost sponsori principali. De menţionat că această acţiune se desfăşoară în parcurile naturale, participanţi fiind elevi de toate vârstele, care colectează gunoaie, îngrijesc florile şi copacii, învaţă să preţuiască şi să iubească natura. Acţiunea se derulează de-a lungul verii în opt etape, fiecare etapă desemnând un câştigător. În etapa finală se vor întâlni finaliştii şi va fi proclamat câştigătorul pe

ţară. Această etapă a constat într-un marş început din Piaţa Presei, până în Piaţa Victoriei, la Muzeul Antipa unde, în sala de conferinţe, copiii şi-au transmis mesajul către Guvern, cu

ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Toţi participanţii au primit saci de colectare şi mănuşi de protecţie, iar ca premii tricouri şi şepcuţe inscripţionate cu titlul acţiunii.

Copiii din Sectorul 1 ştiu ce înseamnă grija pentru mediu

8


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

PREMII pentru olimpicii din Sectorul 1

C

u o zi înainte de sfîrşitul anului şcolar, joi, 16 iunie 2005, Andrei Ioan Chiliman, primarul Sectorului 1 a felicitat pe cei mai merituoşi copii din sector, oferindu-le premii substanţiale pentru rezultatele obţinute la faza naţională a olimpiadelor şcolare. Premiile, achiziţionate ca urmare a încheierii unui contract de sponsorizare cu compania McDonald’s, au constat în aparatură electronică. Astfel, la premiul I au fost acordate 25 de Sisteme Home Cinema 5.1 Fisher, la premiul II – 14 Radio Casetofoane cu CD Sony iar la premiul III – 20 de aparate MP3 Player Panasonic. Aceste premii au fost însoţite de CD-uri şi de DVD-uri şi, bineînţeles, de diplome. În discursul său din cadrul ceremoniei de premiere, primarul Andrei Ioan Chiliman a felicitat copiii şi i-a încurajat să continue pe această cale, a învăţăturii, pentru a reuşi în viaţă. “Am organizat acest eveniment deoarece elevii eminenţi trebuie recompensaţi şi altfel pentru munca lor, nu doar printr-o diplomă. Am reuşit să chemăm alături de noi şi firme private din sector pentru ca valoarea premiilor să poată fi cît mai mare. Mai ales că Sectorul 1 are cel mai mare număr de premianţi la faza naţională a Olimpiadelor Şcolare. Sper ca acest eveniment să se bucure şi în anii viitori de o la fel de mare participare a elevilor din sectorul nostru. Noi suntem aici, alături de dascălii lor să-i ajutăm atunci cînd au nevoie şi să-i felicităm atunci cînd performează, a continuat primarul Chiliman cuvîntul său. Printre premianţi s-a remarcat Bergheş Dana, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, care a luat două premii: premiul I pentru proiect la limba germană şi premiul II la limba germană.

Premianţii PREMIUL I Liceul teoretic “Alexandru Vlahuţă” Dumitru Ruxandra Liceul Bilingv Miguel de Cervantes Dodi Ioana Antoaneta, Anghelescu Carla, Stanciu Oana, Enescu Octavia. Şcoala nr. 12 Roşca Mihaela Colegiul Naţional “Sf. Sava” Ulieriu Teodor, Ghiorghieş Mara, Teodor Daniela Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Chirilă Cezar, Kreindler Gabriel, Ştefănescu Andrei, Stoica Bogdan, Tătăroiu Bogdan, Lazăr Ştefania, Propeanu Dragoş, Pomohaci Robert Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” Păun Ioan Mihaela, Bergheş Dana Colegiul German “Goethe” Avram Andrei Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Vărzaru Teodora, Dumitrescu Paula, Dragomir Rozina Liceul Teoretic “Ion Neculce” Neagoe Adriana Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Chindea Filip PREMIUL II Colegiul Naţional “Sf. Sava” Pineta Ruxandra Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Popescu Stroe Victor, Munteanu Alexandru, Lepar Ana – Maria, Tcaciuc Patricia, Armăşescu Vlad. Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Bergheş Dana Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” Graure Loredana Raluca, Dancilă Tiberiu, Ghiţă Iulia Liceul Teoretic “Ion Neculce” Dicu Miruna Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” Neagu Cristina, Lăzărică Ioana Iulia, Boboc Alexandra

9

PREMIUL III Scoala Nr. 17 “Pia Brătianu” Stoica Alexandru Colegiul Naţional “Sf. Sava” Donciu Mihnea, Aninoiu Alexandra, Coltuc Laura Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Rodina Laurenţiu, Moldovan Mihai, Gheorghe Cosmin, Fako Adrian, Colegiul German “Goethe”

Primarul Chiliman şi viceprimarul Bâzgan oferă cadouri copiilor Gruenwald H. Max, Echeriu F. Alexandra, Zamfirescu M. Irina Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” Rusu Alexandra, Stoica Oana, Marin Adina, Andronache Alexandra, Scoruş Ecaterina, Liceul Teoretic “Jean Monnet” Dinu Gheorghe Liceul Teoretic “Ion Neculce” Neagu Andreea, Tuica Andrei, Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă” Crăciun Cătălina.


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Parteneriat între Primăria Sectorului 1 şi Teatrul Act

Andrei Ioan Chiliman şi Marcel Iureş atrag tinerii către arta dramatică

Î

n numărul trecut al revistei v-am prezentat ce înseamnă proiectul extrACT şi am detaliat conţinutul parteneriatului dintre Primăria Sectorului 1 şi Teatrul ACT, care are ca obiect susţinerea financiară şi logistică din partea Primăriei Sectorului 1, a proiectului pilot, care s-a derulat împreună cu Colegiul German „Goethe”. Ţinta noastră este reabilitarea interesului pentru teatru, în rândul adolescenţilor bucureşteni. Motivul pentru care administraţia sectorului 1 a susţinut acest proiect este foarte simplu: extrACT este genul acela de proiect ce-ţi atrage atenţia încă de la prima prezentare. Are în el de toate şi educaţie şi valori culturale şi instrumente de măsurare a interesului tinerilor pentru altceva decât manele sau subcultura de cartier. Derularea proiectului a continuat în prima parte a lunii iunie. După selectarea elevilor din cadrul Colegiului “Goethe” care urmau să joace în cele două piese, de către regizorul Peter Kerek, au urmat repetiţiile cu aceştia, iar în data de 7 iunie 2005, orele 12.00, a avut loc la sediul Teatrului ACT conferinţa de presă de lansare oficială a proiectului. În mesajul său, Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, a precizat: “Investiţia în cultură este o investiţie pe termen lung şi ea trebuie să se desfăşoare permanent, de aceea îi invit pe toţi cei ce cred în viitorul copiiilor noştri să sprijine acest proiect în derularea lui viitoare şi mă refer aici la implicarea socială a companiilor”. În zilele de 8, 9 şi 10 iunie au avut loc reprezentaţiile cu piesele ce fac obiectul proiectului: două reprezentaţii cu piesa Chatroom (în două distribuţii diferite) şi una cu Oleanna. Ambele reprezentaţii au avut loc la Teatrul ACT. Piesa Chatroom a avut exclusiv o distribuţie formată din elevi ai Colegiului

“Goethe”: Dragoş Şotângeanu, Alin Lepşa, Andrei Vasilescu, Sandra Drăghici, Andra Murea, Amanda Aelenei, Adelina Mititelu, Cristina Mureşan şi Ana Ioniţă. Această piesă a fost scrisă de dramaturgul contemporan irlandez Enda Walsh, care a mai scris Disco Pigs, piesă premiată cu Arts Council Playwrights Award, care a mai câştigat în 1996 Best Fringe Production. De asemenea, a scris şi scenarii de film, care au fost prezentate la Festivalul de Film de la Berlin în 2001. Oleanna a avut în distribuţie pe eleva Sandra Drăghici şi Adrian Titieni, şeful catedrei de teatru din Marcel IUREŞ în mijlocul elevilor–actori de la Liceul Goethe cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. la sfârşitul anului şcolar 2005 – 2006. Aceasta a fost scrisă de dramaturgul Rezultatul acestuia va fi făcut public american contemporan David Mamet. sub forma unei broşuri şi a unui CD de Piesa sa, American Buffalo, a fost prezentare multimedia şi va fi prezentat considerată în 1977 cel mai interesant Ministerului Culturii, Ministerului debut de pe Broadway, primind în Educaţiei şi Cercetării şi Direcţiei pentru acelaşi an Premiul Criticilor de Teatru Cultură a Municipiului Bucureşti. Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan din New York. În 1984 pentru Glengarry Glen Ross primeşte premiul Pulitzer. Chiliman, face apel la societăţile Scrie şi scenarii de film pentru filmele comerciale care-şi desfăşoară activitatea “Poştaşul sună întotdeauna de două ori”; în sectorul nostru să sprijine restul “Incoruptibilii”; “Verdictul” etc., dar proiectului, „aceştia având obligaţia şi realizează regia unor filme ca: “The morală de a investi în viitorul copiiilor noştri. Acesta este mesajul pe care vreau Spanish Prisoner” şi “Spartan”. Aceste piese abordează subiecte actuale, să-l transmit partenerilor noştri sociali, în care adolescenţii din ziua de azi se asigurându-i totodată de întreaga mea disponibilitate în derularea unor proiecte regăsesc. Proiectul extrACT va continua în de implicare comunitară”. cel puţin zece licee bucureştene, până

10


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

BCR–Cea mai bună

ofertă de credite imobiliare şi ipotecare BANCA COMERCIALA ROMANA pune la dispoziţia populaţiei credite imobiliare (CĂMIN BCR, CĂMIN EXTRA BCR), în lei (ROL) şi valută (USD, EUR), pentru achiziţionarea, construirea de locuinţe şi pentru cumpărarea de terenuri aflate în intravilan construibil, scos din circuitul agricol pentru construcţii. De asemenea, banca acordă şi credite ipotecare (REZIDENŢIAL BCR), în lei (ROL) şi valută (USD, EUR), pentru construire, cumpărare, reabilitare, modernizare, consolidare sau extindere a imobilelor cu destinaţie locativă, precum şi pentru lucrări de viabilizare a terenului, respectiv asigurare cu utilităţile necesare (electricitate, apă, canalizare, gaze, telefon), achiziţionarea de terenuri intravilane pentru construirea ulterioară de locuinţe pe acestea, finalizarea unei construcţii aflată într-un anumit stadiu de execuţie. Ambele categorii de credite se acordă pentru o perioadă de până la 25 de ani pentru creditele în lei şi de până la 20 de ani pentru creditele în valută. Împrumutul nu poate depăşi echivalentul a 500.000 EUR, suma aferentă creditului reprezentând maximum 85% din valoarea investiţiei. În cazul construcţiilor de locuinţe, avansul de 15% la creditul imobiliar poate fi probat şi prin documente aferente materialelor achiziţionate de solicitant pe cheltuiala proprie, sau situaţii de lucrări executate până la solicitarea creditului. La creditul ipotecar aportul propriu al solicitantului reprezintă minimum 25% din valoarea investiţiei. Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor lunare nete, certe. La creditul imobiliar, rata lunară totală de rambursat (credit + dobândă), nu poate fi mai mare de 50% din veniturile nete lunare realizate de solicitant şi familia sa (soţ/soţie, părinţii şi copiii soţilor care locuiesc şi gospodăresc la aceeaşi adresă), iar la creditul ipotecar nu poate depăşi 35% din veniturile solicitantului şi ale familiei sale. Clientul poate opta pentru dobândă fixă sau variabilă. Garantarea creditului se realizează în cazul creditului imobiliar cu ipotecă de rangul I asupra imobilului achiziţionat cu credit sau asupra altui imobil aflat în proprietatea împrumutatului sau a unei terţe persoane, iar în cel al creditului ipotecar cu ipoteca de rang I asupra imobilului achiziţionat cu credit, inclusiv asupra construcţiilor viitoare. Bunurile aduse în garanţie vor fi asigurate la o societate de asigurare-reasigurare. Pentru obţinerea acestor credite sunt necesare, pe lângă documentele uzuale cel puţin următoarele acte: - la credite pentru construirea de locuinţe: dovada proprietăţii asupra terenului pe care urmează să se execute construcţia, a autorizaţiei de construire necesară pentru începerea investiţiei, precum şi devizul de lucrări şi contractul de construire emise de firma angajată să execute lucrarea;

- la credite pentru cumpărarea de terenuri şi locuinţe: copii după actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului ce face obiectul vânzării; - la credite pentru achiziţionarea de teren şi construcţie de locuinţă pe acest teren: copie a actului de proprietate al vânzătorului pentru terenul respectiv. După cumpărarea terenului, va prezenta autorizaţia de construire necesară începerii investiţiei, devizul de lucrări şi contractul de construire emise de firma angajată să execute lucrarea. În prezent, Banca Comerciala Romana oferă mai multe tipuri de credite pentru investiţii imobiliare, în lei şi valută, ponderea împrumuturilor de tip imobiliar reprezentând aproximativ 31% din totalul creditelor pentru persoane fizice acordate, pe sold, de BCR. Pentru informaţii suplimentare despre produsele şi serviciile oferite de BCR, populaţia poate apela numărul de telefon al INFO BCR–0801.0801.227, (0801 0801 BCR), taxabil la tarif de convorbiri locale, indiferent de locul din ţară de unde este apelat. Numărul poate fi apelat în reţeaua ROMTELECOM. De asemenea, Serviciul INFO BCR se poate apela şi din reţeaua de telefonie mobilă Connex la numărul: *0801BCR (*0801227). Serviciul INFO BCR funcţionează de luni până vineri între 8:00–20:00 şi sâmbăta între 8:00–12:30. Dobânzi practicate pentru creditele imobiliare Nivel dobândă fixă – credite în lei

- în primii 3 ani (calendaristici) – 14%, iar pe restul perioadei până la scadenţă se calculează în funcţie de cotaţia BUBOR la 6 luni la care se adaugă 3 puncte procentuale ; - în primii 5 ani (calendaristici) – 13%, iar pe restul perioadei până la scadenţă se calculează în funcţie de cotaţia BUBOR la 6 luni la care se adaugă 3 puncte procentuale.

Nivel dobândă revizuibilă

- pentru creditele imobiliare în ROL 16,5 % an; - pentru creditele imobiliare în USD 9,5 % an; - pentru creditele imobiliare în EUR 9,5 % an ).

Dobânzi practicate pentru creditele imobiliare

11

Nivel dobândă fixă – credite în lei

- în primii 3 ani (calendaristici) – 14%, iar pe restul perioadei până la scadenţă se calculează în funcţie de cotaţia BUBOR la 6 luni la care se adaugă 3 puncte procentuale ; - în primii 5 ani (calendaristici) – 13%, iar pe restul perioadei până la scadenţă se calculează în funcţie de cotaţia BUBOR la 6 luni la care se adaugă 3 puncte procentuale.

Nivel dobândă revizuibilă

- pentru creditele ipotecare în lei, dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii BUBOR la 6 luni la care se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale (în prezent 17,16% + 5 p.p. = 22,16 % an ) ; - pentru creditele ipotecare în USD, dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii LIBOR la 6 luni la care se adaugă o marjă de 9 puncte procentuale (în prezent 2,775% + 8 p.p. = 10,775 % an); - pentru creditele ipotecare în EUR, dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii EURIBOR la 6 luni la care se adaugă o marjă de 8 puncte procentuale (în prezent 2,229% + 7 p.p. = 9,229 % an)


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Sub conducerea viceprimarului Mihai Bâzgan,

S-a demarat o nouă strategie de salubrizare a Sectorului

P

rimăria supune atenţiei dumneavoastră o problemă deosebit de importantă cu care se confruntă administraţia locală: cea a curăţeniei sectorului. Ştim cu toţii că mai greu decât să faci curat, este să menţii curăţenia. Primăria Sectorului 1

Curăţenie sub Podul Grant are în derulare un amplu program de sensibilizare a opiniei publice, de creştere a spiritului gospodăresc, a educaţiei civice, cu precădere în rândul tinerei generaţii, de la grădiniţă până la liceu. În acest sens, împreună cu S.C. RER Ecologic Service REBU S.A. şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 1, am iniţiat programul educativ „Şi eu ocrotesc natura”, în care sunt cuprinse 30 de unităţi de învăţământ, şi care s-a desfăşurat în perioada aprilie – iunie 2005. Scopul acestui program constă în: - stimularea interesului copiilor, dar şi a adulţilor, pentru mediul înconjurător şi protejarea acestuia; - formarea obişnuinţei de colectare diferenţiată a deşeurilor, în special hârtie şi plastic; - învăţarea protejării mediului prin

nepoluarea acestuia. În paralel, Primăria Sectorului 1 şi REBU S.A., depun eforturi susţinute şi permanente de curăţare a sectorului 1 de gunoaie. În perioada 01 – 03 iunie 2005, a avut loc o amplă acţiune de salubrizare a perimetrului Podul Grant – Pasarela Giuleşti, în care au fost angrenate ADP Sector 1 şi Poliţia Comunitară a Sectorului 1. În urma salubrizării depozitelor ilegale de gunoi din zona respectivă, s-au colectat aproximativ 65 mc de gunoi. După salubrizare terenul a fost împrejmuit. În cadrul acestui parteneriat fructuos cu Primăria Sectorului 1, REBU S.A. a salubrizat şi împrejmuit, la nivelul întregului sector, un număr de 63 de terenuri virane, ce

reprezentau adevărate focare de infecţie. De altfel, dezafectarea depozitelor ilegale de gunoi, salubrizarea şi împrejmuirea lor (acolo unde este cazul) intră în activitatea curentă a Primăriei Sectorului 1 cât şi a REBU S.A. Nu pot fi trecute cu vederea unele aspecte negative cu care ne confruntăm, cum ar fi obişnuinţa unor cetăţeni lipsiţi de spirit civic. Astfel, 14 terenuri virane care au fost salubrizate, dar din motive obiective nu au putut fi împrejmuite, au fost trecute într-un sistem de pază asigurată de Primăria Sectorului 1 şi REBU S.A. Până în prezent sistemul a dat rezultate. Există încă un număr foarte mare de cetăţeni sau firme care nu şi-au încheiat contract de salubritate. Primăria a trimis somaţii către 130 de asociaţii de proprietari şi către 170 persoane fizice, obligându-le să intre în legalitate, pentru a nu intra sub incidenţa legii. Apelul nostru către locuitorii Sectorului 1, în cadrul parteneriatului social propus de viceprimarul Mihai Bâzgan, este de a păstra curată casa noastră comună, care este Sectorul 1, în care locuim cu toţii.

Depozitele ilegale de gunoi dau bătăi de cap administraţiei

12


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004

O urgenţă,

Reorganizarea gestionării spaţiilor verzi Prof. Florin TEODOSIU – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură

C

alitatea precară a spaţiilor verzi este pusă adesea exclusiv pe seama insuficienţei fondurilor alocate. Fără a elimina această cauză, considerând că o cauză mai importantă este managementul defectuos şi, în consecinţă organizarea defectuoasă a serviciilor de spaţii verzi din cadrul instituţiilor care administrează aceste zone, constatăm lipsa planurilor actualizate ale spaţiilor verzi şi, în consecinţă incapacitatea localizării lucrărilor necesare. Fără localizare, aceste lucrări se fac după ureche, adică neprofesional. Am dat doar un exemplu din foarte multele care duc la starea actuală a spaţiilor verzi. Mai important este să decelăm măsurile organizatorice care ar trebui luate. Putem spune că sunt patru direcţii de reorganizare: remodelarea, întreţinerea, paza şi profesionalizarea acestor servicii. În ceea ce priveşte remodelarea spaţiilor verzi necorespunzătoare, în primul rând sunt necesare ridicările topografice şi identificarea specificului componentelor. În al doilea rând este nevoie de elaborarea temelor de proiectare, a caietelor de sarcini şi licitarea proiectelor. În al treilea rând realizarea şi avizarea proiectelor, inclusiv a devizelor orientative. În al patrulea rând etapizarea lucrărilor în funcţie de urgenţe şi disponibilităţile financiare. În al cincilea rând executarea lucrărilor de către firmele alese în urma unei licitaţii. În ceea ce priveşte întreţinerea spaţiilor verzi trebuie, în primul rând, să se elaboreze temele şi caietele de sarcini pentru toate spaţiile verzi. O altă necesitate este organizarea unei licitaţii de executare a lucrărilor de întreţinere, în baza cărora să se contracteze lucrările. În legătură cu paza spaţiilor verzi, ar trebui să se organizeze o licitaţie în vederea contractării unei firme specializate. Toate cele de mai sus vor duce la limitarea atribuţiilor serviciilor de spaţii verzi la

stricta administrare, eliminând activităţi pe care firmele particulare le execută profesional şi cu mai mult randament. Suntem convinşi că această reorganizare va duce, pe lângă înfrumuseţarea calitativă a spaţiilor verzi, la reducerea efortului financiar. Aminteam mai sus despre profesionalizare. Aceasta se referă la personalul serviciilor de spaţii verzi, care în momentul de faţă nu este corespunzător, deoarece vine din profesiuni nespecifice,

cum ar fi horticultura sau silvicultura. Este foarte adevărat că până de curând lipsea în ţara noastră profesia de peisagist. De doi ani au apărut absolvenţii unei facultăţi de profil. Aceştia sunt cei îndrituiţi să se ocupe de spaţiile verzi. Este îmbucurător că Primăria Sectorului 1, singura de altfel din Capitală, a abordat problema spaţiilor verzi, în sensul celor amintite mai sus. S-a organizat o licitaţie pentru proiectarea remodelării peisagistice a tuturor spaţiilor verzi din sector, licitaţie care a fost câştigată de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, Secţia de Peisagistică. Contractul a fost derulat în mare parte în anul 2004,

13

urmând să fie finalizat în acest an. Primele efecte ale consultărilor dintre Primărie şi Universitate au fost completarea aliniamentele străzilor cu arbori, în toamna lui 2004 şi decizia de a nu vărui arborii ce străjuiesc străzile, acest mod de combatere a dăunătorilor fiind recomandat numai în cazul pomilor fructiferi. Remodelarea peisagistică a scuarului din strada Luigi Cazzavillan a fost considerată prioritară, pe de o parte datorită stării deplorabile în care se găsea, iar pe de altă parte, datorită importanţei acestui scuar din punct de vedere istoric, el conţinând complexul statuar cu bustul lui Luigi Cazzavillan, unul dintre cei mai reprezentativi ziarişti dintre cele două războaie mondiale. Acest complex statuar este înscris în lista monumentelor istorice. Proiectul a fost abordat în două sensuri convergente, atât ca o restaurare cât şi ca o modernizare funcţională. În baza proiectului s-au licitat, s-au contractat şi s-au realizat lucrările de amenajare. Putem spune că acest scuar este cel mai valoros spaţiu verde din capitală, din punct de vedere estetic şi funţional. Remarcăm compoziţia spaţială, calitatea materialului dendro-floricol (arbori, arbuşti, flori) şi a gazonului, calitatea aleilor pietonale a designului (gard, bănci, punţi, fântâni de băut apă, coşuri de gunoi şi aparate de joacă pentru copii). Remarcăm, totodată, instalarea unui sistem automatizat de udat, organizarea unei permanente paze prin instalarea unei cabine moderne, precum şi amplasarea de wc-uri ecologice. Suntem siguri că Primăria Sector 1 şi, implicit, ADP sector 1 vor continua programul de reamenajare al spaţiilor verzi în spiritul activităţii începute şi că va trece la profunda reorganizare a serviciului de spaţii verzi.


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Poşta Redacţiei

Mai mulţi cetăţeni care locuiesc pe strada Poet Nicolae Nicolescu, din cartierul Străuleşti, reclamă faptul că, în ciuda faptului că plătesc impozite în fiecare an, nu beneficiază de utilităţi. Stimaţi cetăţeni, problemele pe care le reclamaţi sunt reale. Nu putem intra în Uniunea Europeană, iar în Capitala României să existe zone cu un nivel de civilizaţie de început de secol XX. De aceea, rezolvarea problemelor acestor zone reprezintă o prioritate pentru administraţia sectorului 1. Cât priveşte cartierul Străuleşti, estimăm că locuitorii de aici vor beneficia în următorii doi ani de condiţii normale de locuit, respectiv alimentare cu apă, canalizare şi străzi asfaltate la standarde europene. Acest program se va realiza în două etape, beneficiind de fonduri atât de la Banca Mondială, cât şi din bugetul Primăriei Sectorului 1. Anul acesta va demara programul Băncii Mondiale, derulat prin Primăria Capitalei, pentru viabilizarea zonei, adică introducerea alimentării cu apă şi a canalizării. După încheierea acestei prime etape (probabil în cursul anului 2006, cel mai târziu în 2007), vor fi demarate lucrările de asfaltare, având ca sursă de finanţare bugetul Primăriei Sectorului 1. Doamna Marcela Tamanide doreşte să afle unde se poate adresa în situaţia în care este nemulţumită de administratorul de bloc. Stimată doamnă, de soluţionarea problemei pe care aţi ridicat-o se ocupă două servicii din cadrul primăriei: Serviciul Relaţii Asociaţii de Proprietari şi Serviciul Control Asociaţii de Proprietari. Acestora cetăţenii li se pot adresa prin sesizări scrise, pe care trebuie să le depună la Serviciul Registratură al Primăriei, urmând să primească un răspuns în maxim 30 de zile de la depunere. Serviciul Asociaţii de Proprietari are în atribuţiile sale îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari prin consilierea proprietarilor de apartamente. De asemenea, reprezentanţii Serviciului pot participa la şedinţele asociaţiilor de proprietari în baza solicitării acestora, în termenul prevăzut de lege. Serviciul are sediul în Primăria Sectorului 1, la parter, camera 6, iar programul cu publicul al acestuia se desfăşoară în zilele de luni şi marţi între orele 09:00 – 13:00 şi joi între 12:00 – 14:00. Serviciul Control Asociaţii de Proprietari are drept

14

atribuţii organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar contabil asupra activităţii asociaţiei de proprietari, în condiţiile prevăzute de lege. Domnul Florin Nicolescu este interesat care este lista documentelor necesare în vederea extinderii unei case la curte. Stimate domn, pentru executarea acestei operaţiuni aveţi nevoie atât de certificat de urbanism cât şi de autorizaţie de construire. Pentru obţinerea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele acte: - cerere tip, care poate fi procurată de la Centrul de Informare (mezanin, Camera 01); - actul de proprietate în copie (opţional); - alte acte privind situaţia juridică a terenului (opţional); - documentaţia tehnică necesară, care conţine o parte scrisă (memoriu explicativ) şi o parte desenată; - dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de urbanism, care se plăteşte în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită acesta. După obţinerea certificatului de urbanism este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, pentru care sunt necesare următoarele acte: - cerere tip, care se completează în numele proprietarului şi se procură de la Centrul de Informare (mezanin, Camera 01); - acte de proprietate, prezentate în copii legalizate şi având formele de întabulare; - certificatul de urbanism; - proiectul de execuţie (două exemplare originale), întocmit de o societate sau o persoană fizică autorizată. Acest proiect trebuie să conţină o parte scrisă (evaluare preţ lucrare, memoriu tehnic de specialitate, referat de verificare întocmit de verificatori atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aviz geotermic, ridicare topografică) şi o parte desenată (planurile complete pentru specialităţi, proiect de arhitectură întocmit de un arhitect, proiect de rezistenţă întocmit de un inginer). Toate aceste acte se depun la Registratura primăriei din Bulevardul Banu Manta nr. 9.


Nr. Nr.1–Serie 8–Serienouă–Noiembrie nouă – Iunie 20052004 O anonimă, în numele unor locuitori de pe strada Iulia Haşdeu, doreşte să afle care este proprietarul unui imobil de pe strada Iulia Haşdeu, deoarece a constatat că aici nu locuieşte nimeni, iar imobilul se află într-un stadiu avansat de degradare. Stimată doamnă, în primul rând vă mulţumim pentru aprecierile la adresa activităţii noastre. Referitor la solicitarea dumneavoastră, răspunsul este următorul: potrivit legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, datele cu caracter personal nu constituie informaţii de interes public, motiv pentru care nu vă putem furniza numele proprietarului imobilului în cauză. Domnul Burig Ioan doreşte ca bulevardele Banu Manta şi Nicolae Titulescu să arate ca marile bulevarde din capitalele europene. Stimate domn, vă asigurăm că toate scrisorile primite sunt citite şi vor primi răspuns cu maximă operativitate, în limita spaţiului disponibil. În privinţa problemei pe care o ridicaţi, decalajul menţionat este real, dar el este expresia decalajului de dezvoltare dintre România şi ţările Uniunii Europene. Ţinta noii administraţii a sectorului 1 este ca acest decalaj să se reducă simţitor, dar nu se poate face într-un an cât nu s-a făcut în 15. Domnul Mihai Mereuţă, preşedintele Ligii Asociaţiei de Proprietari Habitat, felicită noua administraţie cu ocazia împlinirii unui an de mandat şi pentru acţiunile întreprinse în folosul cetăţenilor. De asemenea, îşi oferă sprijinul, în numele asociaţiei pe care o conduce, pentru proiectele pe care Primăria Sectorului 1 le va derula în viitor. Stimate domn, vă mulţumim pentru felicitările trimise şi pentru oferta de sprijin. Vă asigurăm că eforturile noastre pentru schimbarea aspectului sectorului vor continua, astfel încât să avem un oraş în care să ne simţim bine cu toţii. De asemenea, la nivelul administraţiei sectorului 1, există întreaga disponibilitate pentru colaborare în interesul întregii comunităţi. Doamna Adelina Cioltei ne întreabă cum poate intra în legalitate cu privire la depozitatea şi ridicarea gunoiului menajer. Stimată doamnă, serviciul de salubrizare menajeră şi stradală în sectorul 1 este realizat de S.C. RER – Ecologic Service Bucureşti REBU S.A., pe baza unui contract de concesiune care a fost încheiat iniţial cu Primăria Capitalei. Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (H.C.G.M.B.) nr. 6/2001, competenţa salubrizării stradale a fost predată primăriilor de sector, iar prin H.C.G.M.B. nr. 248/2003, s-a aprobat subrogarea Consiliului Local al Sectorului 1 şi al

Sectorului 4, în drepturile şi obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Bucureşti la Societatea Comercială REBU S.A. Cu alte cuvinte, a fi abonat la serviciile unei companii de salubrizare este obligatoriu. În caz contrar, amenzile sunt pe măsură: între 5 şi 10 milioane lei, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice, conform HCGMB nr. 25/1994, art. 6, lit.a. Actele necesare pentru încheierea unui contract de prestări servicii, diferă după cum urmează: 1. Asociaţii de locatari / proprietari: - act constitutiv şi ştampila asociaţiei; 2. Persoane fizice: - buletin / carte de identitate; - act de dovadă a spaţiului. 3. Agenţi economici: - copie certificat de înmatriculare; - act de dovadă a spaţiului; - cod IBAN; - ştampila agentului economic. Tarifele practicate de către S.C. REBU S.A. sunt: pentru persoane fizice – 25.000 lei fără TVA / persoană / lună; persoane juridice – 15,2 euro fără TVA/mc, negociabil în funcţie de cantitatea ridicată lunar. Pentru mai multe informaţii precum şi pentru încheierea unui contract cu această societate vă rugăm sa contactaţi REBU S.A. la telefon 0800 825 025 (Telverde). Domnul Enache Cristian care este căsătorit cu Enache Daniela – Mădălina, împreună cu care are un băieţel nou-născut, doreşte să afle dacă poate primi din partea Primăriei o sumă de bani, cu ocazia naşterii copilului, în condiţiile în care mama este angajată din data de 1 octombrie 2004 (acesta fiind primul ei loc de muncă). Stimate domn, vă informăm că, în condiţiile Legii nr. 416/2001, toate mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare din primii patru copii născuţi vii, indiferent de vechimea stagiului de cotizare al mamei. Acordarea acestui drept şi plata alocaţiei se realizează pe bază de cerere, adresată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) – Serviciul Alocaţii, cu sediul în Bulevardul Averescu nr. 17, Sector 1, la care se ataşează certificatul de naştere al copilului (copie şi original), buletinul de identitate al mamei (copie şi original) şi livretul de familie. Livretul de familie se eliberează în condiţiile legii de către Oficiul Stării Civile, în a cărui circumscripţie teritorială soţii au domiciliul comun sau, după caz, de oficiul de la domiciliul mamei. Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Serviciul de Alocaţii din cadrul DGASPC, la următoarele numere de telefon : 223 41 97, interior 107 sau 222 99 83. 15


Nr. 8–Serie nouă – Iunie 2005

Contacte Utile Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ Editor coordonator Ioana GRINDEAN Redactori Elena MUREŞANU Ana IACOB Marina ŢINTEA Dragoş Ştefan RAPORTARU Marius STĂNICĂ Adela BACIU Carmen PESTRIŢU Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 319 10 28 Fax: 319 10 33 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Cum ajungeţi la Primărie Adresa: Bd. Banu Manta nr. 9 Mijloacele de transport: • Autobuze: 182, 205, 282–staţia Primăria Sectorului 1; • Tramvaie: 34, 45, 46–staţia Bd. Banu Manta; • Metrou: staţia Basarab.

Noile numere de telefon ale primăriei Tel:

Fax:

319 10 13 319 10 14 319 10 15 319 10 16 319 10 17 319 10 33

DIRECŢIA INVESTIŢII Mezanin, Camerele 02 şi 03 Telefon: 319 10 11; -319 10 13 interior 223 sau 249; SERVICIUL DE SINTEZĂ ŞI PRELUARE SESIZĂRI CETĂŢENI Etaj 3, Camera 14 Telefoane apelabile 24 de ore din 24: - 0800 800 111 (telverde netaxabil); - 300 93 76; - 300 93 77; - 300 60 92; - 319 10 13 interior 202; - 9851 e-mail: sesizări@primăriasector1.ro SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL Mezanin, Camera 1 Telefon: - 319 10 06; -319 10 13 int. 147; 118; 152; 210 Program cu publicul: Luni, Marţi, Joi: 09:00 – 19:00 Miercuri – Vineri: 09:00 – 19:00 Sâmbăta: 09:00 – 14:00. e-mail: registratura@primariasector1.ro

ALLIANZ–TIRIAC ASIGURARI Puterea de partea ta. Sediul central Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84 Tel.: 208 22 22 Fax: 208 22 11 E-mail: office@allianztiriac.ro Program: 8:30 – 17:30 Sucursala Municipiului Bucureşti Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84 Tel.: 231 70 70 0740 110 720 0740 110 721 Fax: 231 60 60 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni–Vineri: 8:00 – 20:00 Sâmbătă: 9:00 – 14:00 Asigurări de Viaţă Sucursala Bucureşti Pţa. Victoriei nr.155, bl.D1, sc.7, et.7 Tel.: 312 47 73/74/75 0740 111 844 0740 111 843 Fax: 312 47 80 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 17:00 Agenţia Banu Manta B-dul Banu Manta nr.12, bl.26 Tel.: 223 7815/68 0742 100 694 Fax: 223 78 71 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 18:00 Sâmbătă: 9:00 – 14:00 Punctul de lucru Ion Mihalache B-dul Ion Mihalache nr. 109, bl.13A Tel.: 665 63 50/34 0744 750 132 Fax: 665 63 85 E-mai: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 17:00

AUDIENŢE Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 319 10 30, 319 10 13, int. 110 Fax: 319 10 26 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe în luna Iulie: Luni, începând cu ora 13:00

Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 319 10 60 Fax: 319 10 08 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

Cabinet Secretar Lavinia Paul Etaj 2, Camera 221B Tel: 319 10 29 Tel: 310 10 13, int. 108 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 12:00

Înscrierile pentru audienţe se fac în ziua de vineri între 09:00-13:00 la camera 02 (parter)

16

vps1_07_(210-282_mm)_v001  

următor estimăm că vom finaliza reabilitarea sistemului rutier la 150 de străzi; • extinderea reţelei de canalizare la 8 străzi dintre care...

Advertisement