Gruzіya_byudzhet

Page 1

ГРУЗІЯ: податково-бюджетна система


2 основні задачі, вирішені в ході Податкової реформи: 1. ЗМЕНШЕНО податковий тиск (кількість та розміри ставок) кількість податків

кількість платників податків

2012

6

2004

22 + 86%

2. СПРОЩЕНО адміністрування 0 200 - Податкова служба більшість функцій здійснює в електронному форматі (здійснення електронних платежів, прийом скарг, заяв, податкових декларацій і ін. документів через веб-портал служби; охоплення – 99% платників); - можливість укладання із державою податкових угод з метою зниження податків та/ або санкцій; - чітка процедура вирішення податкових суперечок (оскарження рішень Податкової у Мінфіні, суді; запровадження Податкового омбудсмена).


Податкові платежі в Грузії 1. Податок з доходів фізичних осіб (20%, з 2013 року -18%, з 2014 року – 15); 2. Корпоративний податок на прибуток (15% від прибутку); 3. ПДВ (18% від обсягу операцій) 4. Акцизний збір 5. Податок на імпорт 6. Податок на майно і землю: - це єдиний місцевий податок Платники – фізичні і юридичні особи Ставки (на майно, крім землі): Для фізичних осіб: Річний дохід сім'ї платника

Ставка податку на майно (до ринкової вартості майна) до 100 тис. ларі від 0,05 до 0,2 %* понад 100 тис.ларі від 0,8 до 1 %* *- конкретні ставки встановлюються місцевою владою Для юридичних осіб – 1% від залишкової балансової вартості Базові ставки (на землю): Для земель с/г призначення - від 1,5 до 100 ларі (7,5 грн. до 500 грн.) за гектар * Для земель іншого (крім с/г) призначення – 0,24 ларі (1,2 грн.) / м.кв * * - конкретні ставки встановлюються місцевою владою у розмірі до 150% вище від базових ставок.


Процедури податкового контролю 1. Поточний контроль Хронометричні перевірки Інвентаризація (для перевірки підакцизних товарів) Тестові закупки товарів/ послуг; Контроль дотримання правил користування касовими апаратами

2. Податковий аудит Камеральний аудит Аудит на місці


СТРУКТУРА бюджетної системи БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ГРУЗІЇ Самоврядні бюджети (всього 5: Тбілісі, Руставі, Кутаісі, Батумі, Поті)

Державний бюджет

Для порівняння:

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Державний бюджет

Бюджет АРК

Місцеві бюджети (12 111)

Районні бюджети

Бюджети місцевого самоврядування (всього 11 596)

Обласні бюджети


Особливості бюджетної системи Грузії • Бюджет за типовою формою затверджується на плановий рік одночасно із прогнозом на три наступних роки. В рішенні про бюджет затверджується і чисельність працюючих, які отримують заробітну плату за рахунок бюджету; • Принцип “єдиного бюджету” - всі надходження акумулюються на єдиному рахунку, відкритому в комерційному банку, обраному на конкурсних засадах; • Єдиний формульний розрахунок міжбюджетних трансфертів відсутній, обсяг грантів для самоврядних бюджетів визначається Мінфіном; • Поточні витрати фінансуються за рахунок капітальних доходів (продажу землі і майна); • Частка заробітної плати в структурі витрат несуттєва – до 9,5%, переважна частина витрат використовується за результатами проведених тендерів; • Ревізія використання бюджетних коштів проводиться щороку державним органом – Контрольною палатою; • Оплата робіт (послуг), вартістю понад 100 тис. ларі здійснюється після отримання позитивного експертного висновку спеціального державного органу; • Місцеві запозичення – з дозволу Міністерства фінансів; державний бюджет виступає гарантом повернення боргу місцевою владою.


Структура надходжень бюджету м.Руставі Інші (штрафи, санкції, оренда) 12%

Продаж землі, майна 3%

Гранти 71%

Податки 14%


Види ГРАНТІВ: 64%

Дотація з державного бюджету на ексклюзивні повноваження (на інфраструктуру і благоустрій – обслуговування фонтанів, освітлення, озеленення; соціально-культурну сферу – музичні і спортивні школи, дошкільні навчальні заклади, місцеві програми соцзахисту).

34%

Спеціальний трансферт на інфраструктуру (на ремонт житлового фонду, ліфтів, фасадів будівель, відновлення доріг).

2%

Трансферт на делеговані повноваження (на протиепідемічні заходи – дезінфекція, дератизація, щеплення; військовий призов; компенсація на поховання ветеранів; підтримка біженців).


Структура витрат бюджету м.Руставі

Соцзахист, охорона здоров"я, культура і спорт 20%

Благоустрій, житловий фонд і інфраструктура 43%

АУП 20% Відновлення доріг 13%

Безпека 4%


Щодо окремих витрат бюджету м.Руставі 1. Соцзахист, охорона здоров'я, культура і спорт – притиепідемічні заходи; надання допомоги окремим категоріям населення: у придбанні медикаментів, оплаті медичної допомоги; на харчування, притулки для людей похилого віку та ін. соц. заходи для осіб з обмеженими можливостями та людей похилого віку; організація відпочинку, святкових заходів, виступів театрів; гранти на молодіжні заходи; підтримка дошкільних та позашкільних навчальних закладів, музичних шкіл, спортивних клубів (футбольного і баскетбольного);

2. Безпека – утримання пожежних частин, підтримка поліції (тільки комунальні затрати), організація військового обліку та призову

3. Благоустрій, житловий фонд, інфраструктура – прибирання міста, ліквідація собак, озеленення, відновлення ліфтів, фасадів, дахів, водогону та ін.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.