Page 1

Schoolkrant van de Passie, Utrecht

Juli 2009

! R E

an l s t ui , A D d, and n nla gel e iek a, En r , G alt k j i nr iĂŤ, M e t os Belg O , rg, e luw mbu e e V L ux e d je, en, n a uw p S , to na ra, Li r do

M O Z


2

06 13 10 Colofon

Redactie: Hoofdredactie: Nando Kasteleijn, Annemieke Dannenberg Eindredactrice: Rebecca Grootendorst Vormgeving: Nick de Koning Strip: Jesse Six Dijkstra Redactie: Christel Monrooij, Mirjam van Ee Foto Voorpagina: Ciska van der Zijden

E-mail: quatsch@schoolmail.passie.net Auteursrechten: Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze uitgave is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur(s). .

Drukkerij: drukkerijgoud.nl


3

26 20 28 Pagina 4 - Voorwoord Pagina 5 - Quatsch Pagina 6 - Leraren over leraren Pagina 8 - tĂƚŬƵŶũĞǁŽƌĚĞŶŵĞƚ͙ Pagina 10 - Column Pagina 12 - Puzzel Pagina 13 - Fotoverslag Zip Your Lip

Pagina 14 - Hot or Not Pagina 18 - Column Pagina 20 - Meest interessante reis Pagina 22 - 18 miljoen Pagina 24 - Een kijkje in Wierden Pagina 26 - Fotoverslag Pestweb Pagina 28 - Koken met...


4

Before we start... Ja, en dan ligt hij hier eindelijk voor je! De eerste en tevens laatste schoolkrant van dit schooljaar. Het is inderdaad wat weinig, maar als je je bedenkt dat we pas dit voorjaar echt konden beginnen met het maken van een schoolkrant is het zo slecht nog niet. Voor veel van de redacteuren is dit de eerste schoolkrant die ze uitgeven, met uitzondering op mij en Rebecca. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Ook hoop ik dat dit boekje een plezier zal zijn om te lezen. Het staat tenslotte in het teken van vakantie, iets waar iedereen nu al bijna naar uit kan kijken. Waarschijnlijk weet je al waar je heengaat en met wie. Misschien ga je naar een ver land of blijf je hangen in het oude en vertrouwde Nederland (zoals ik). Waar je ook naartoe gaat, we hopen dat deze schoolkrant je een beetje op weg kan helpen. Je zult tips, ideeën en verhalen vinden die over vakantie gaan. In de hoop dat JIJ er iets mee kan. We maken tenslotte deze krant voor JOU! Nando Kasteleijn, Hoofdredacteur

:Ă͕ĠĐŚƚĂůůĞĨŽƚŽ͛ƐƵŝƚ deze schoolkrant zijn van leerlingen en leraren van deze school! ;njĞůĨƐĚĞůĞƵŬĞĨŽƚŽ͛ƐͿ


Het is je inmiddels vast wel opgevallen dat onze schoolkrant is veranderd - qua inhoud, qua vormgeving, maar ook wat betreft de naam. Quatsch (kwatsj) betekent in het Duits ook wel onzin of nonsens. Met deze naam willen we een aantal dingen duidelijk maken: Neem school niet te serieus. Maak je niet te druk over huiswerk, maar doe ook niet te moeilijk wat er allemaal gedaan moet worden. Onze schooltijd duurt maar een paar jaar, dus probeer de leuke kanten ervan in te zien en mรกรกk het gewoon gezellig. Neem jezelf niet te serieus. Werkelijk waar, als je om jezelf kunt lachen, ben je leuker dan wanneer je de eeuwige chagrijn speelt. Neem deze schoolkrant niet te serieus. We hebben ontzettend veel plezier gehad bij het bedenken en maken ervan en dat is vast ook wel te zien aan het eindresultaat. Heel veel plezier met het lezen, en tot volgend jaar! We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met deze schoolkrant en nu zijn we heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Mochten jullie dus kritiek, opmerkingen, vragen of complimentjes (altijd leuk!) hebben, dan horen wij dat graag. Je kunt mailen naar quatsch@schoolmail.passie.net, maar je kunt ons ook een keer opzoeken via hyves! We zijn te vinden op http://quatschdepassie.hyves.net en we horen graag van jullie!


Leraren over leraren Meneer Zintel en meneer Van Amerongen kennen elkaar al sinds meneer Zintel vijf jaar geleden op deze school kwam werken. Volgens meneer van Amerongen zijn ze goede vrienden. Het is alleen jammer dat meneer Zintel voor Feyenoord is. Maar hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? We hebben het voor jullie uitgezocht. Zintel over Van Amerongen Van Amerongen over Zintel Hoe oud is meneer Zintel? Wanneer is meneer Van ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞ƵŚŵ͕ŝŬ Amerongen jarig? ĚĞŶŬĚĂƚŚŝũϱϯũĂĂƌŝƐ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞sŽůŐĞŶƐŵŝũϴŶŽͲ ŝŶƚĞů͗͞ĞŶũĂĂƌƚũĞŵŝŶͲ ǀĞƌŵďĞƌ͘͟ ĚĞƌŝƐŐŽĞĚ͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞:Ă͕ĚĂƚŬůŽƉƚ͘͟ Heeft hij een vriendin? ŝŶƚĞů͗͞'ŝƐƚĞƌĞŶŶŽŐŶŝĞƚ͕ maar dat kan vandaag naƚƵƵƌůŝũŬĂŶĚĞƌƐnjŝũŶ͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞EĞĞ͕ŝŬŚĞď ŐĞĞŶǀƌŝĞŶĚŝŶ͘͟ Waar houdt hij van? ŝŶƚĞů͗͞sĂŶ:ĞnjƵƐ͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞:Ă͕ĞŶǀĂŶŐĞͲ njĞůůŝŐŚĞŝĚ͘͟

Hoe heet zijn vrouw? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞sŽůŐĞŶƐŵŝũ ŚĞĞƚnjĞŶŶĞůŝĞƐ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞:Ă͕ĚĂƚŬůŽƉƚ͘͟ Wat eet hij graag op brood? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞<ĂĂƐ͍͟ ŝŶƚĞů͗͞/ŬĞĞƚŐƌĂĂŐǁŝƚ ďƌŽŽĚŵĞƚƐƉĞĐƵůĂĂƐ͘͟


7 Aan welke soort mensen heeft hij een hekel? ŝŶƚĞů͗͞ĂŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞĂĐŚͲ ƚĞƌnjŝũŶƌƵŐŽǀĞƌŚĞŵƉƌĂƚĞŶ͍͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞EŽƵ͕ŝŬŚĞďĞĞŶ hekel aan zeurderige menƐĞŶ͘͟

Waar kan hij niet tegen? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞,ŝũŬĂŶĞƌ niet tegen als hij zijn ǁĞƌŬŶŝĞƚĂĨŚĞĞĨƚ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞EĞĞ͕ŝŬŬĂŶŶŝĞƚ tegen wachten, ik ben ĞƌŐŽŶŐĞĚƵůĚŝŐ͘͟

Voor het hoeveelste jaar werkt hij hier op school? ŝŶƚĞů͗͞sŽůŐĞŶƐŵŝũǀŽŽƌŚĞƚ njĞǀĞŶĚĞũĂĂƌ͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞:Ă͕ĚŝƚŝƐŵŝũŶ njĞǀĞŶĚĞũĂĂƌ͘͟

Hoelang werkt hij al op deze school? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞,ŝũǁĞƌŬƚ ŚŝĞƌǀŽŽƌnjŝũŶǀŝũĨĚĞũĂĂƌ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞<ůŽƉƚ͕ĚŝƚŝƐŵŝũŶ ǀŝũĨĚĞũĂĂƌ͘͟

tĞůŬĞƐĞƌŝĞ͛ƐŽƉƚǀŬŝũŬƚŚŝũ graag? ŝŶƚĞů͗͞^ƚƵĚŝŽ^ƉŽƌƚ͕WƌŝƐŽŶ ƌĞĂŬĞŶ^ĞƐĂŵƐƚƌĂĂƚ͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞WƌŝƐŽŶƌĞĂŬĞŶ Ϯϰ͘͟

Waar drink hij koffie? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞ƵŚ͕ŽǀĞƌĂů͕ ǀŽŽƌĂů͛ƐŽĐŚƚĞŶĚƐĂůƐŚŝũ ǀƌŽĞŐŽƉŵŽĞƚ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞/ŬĚƌŝŶŬĞŝŐĞŶůŝũŬ alleen maar koffie op ƐĐŚŽŽů͕ŶŽŽŝƚƚŚƵŝƐ͘͟

Welke sport doet hij zelf graag? ŝŶƚĞů͗͞,ŽĐŬĞLJĞŶnjĂĂůǀŽĞƚͲ ďĂů͘͟ ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞,ŽĐŬĞLJĞŶǀŽĞƚͲ ďĂů͘͟

Waar woont meneer Zintel? ŵĞƌŽŶŐĞŶ͗͞,ŝũǁŽŽŶƚŝŶ ĞǀĞŶŚƵŝnjĞŶ͘͟ ŝŶƚĞů͗͞:Ă͕ŝŬǁŽŽŶ ŝŶĞǀĞŶŚƵŝnjĞŶ͘͟ͻ

ϲϬй͗:ƵůůŝĞnjŝũŶĐŽůůĞŐĂ͛ƐŚĠ͍;ϴ͘ϱƉƚͿ 70% Wow?

Tekst & foto: Christel

50% Op de helft.


Wat kun je worden met...

Toerisme en Recreatie

Dit jaar hopen we opnieuw op een betere en mooiere vakantie dan afgelopen keer. Wilden we vorig jaar nog avontuur, dan streven we dit keer naar meer luxe. Ieder heeft zo een ander beeld van zijn of haar ideale vakantie. Interessant is het wel, want welke activiteiten maken jouw verblijf in Spanje of Frankrijk nou zo perfect? Volgens Anne Geerse (21) is ĚĂƚďŝũĞůŬƉĞƌƐŽŽŶǁĞĞƌĂŶĚĞƌƐ͚͘Ăƚ ŵĂĂŬƚŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶŽŽŬnjŽůĞƵŬ͕͛njĞŐƚ ze. Spanje en Kroatië zijn aanraders voor echte feestgangers, cultuurliefhebbers zijn het best op hun plek tijdens een stedenreisje, maar skiën in Tsjechië ǀŝŶĚƚŶŶĞĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶŶŝĞƚnjŽ͛ŶŐŽĞĚ idee... Na vier jaar Toerisme en Recreatie gedaan te hebben, is Anne de éxpert op vakantiegebied. Anne heeft haar opleiding afgerond en kan nu aan de slag bij een reisbureau of als evenementenorganisator. De activiteiten waaraan jij meedoet op de camping worden begeleid door iemand als Anne, maar ook in een managementfunctie zou je haar kunnen tegenkomen.

Organiseren, nieuwe talen leren, cultuur ƐŶƵŝǀĞŶ͕ŚĞƚŝƐŚĞůĞŵĂĂůŚĂĂƌĚŝŶŐ͚͘DŝũŶ bijzonderste ervaring? Dat was toch wel ĚĞƐƚĂŐĞŝŶŚŽƚĞů^ĂďŝŶĂŽƉDĂůůŽƌĐĂ͛͘/Ŷ Spanje heeft Anne de gehele entertainment opgezet en een team van animatoren geleid. Stageplekken zijn dus niet njŽ͛ŶƉƌŽďůĞĞŵ͍͚EĞĞ͕͛njĞŐƚnjĞ͕͚ĚĞŵŽͲ gelijkheden zijn groot, net als de werkgelegenheid. Je kunt gaan werken bij reisbureaus, vakantieparken, hotels, entertainmentbureaus en ook simpelweg in de horeca als bijvoorbeeld manaŐĞƌǀĂŶĚĞƌĞĐĞƉƚŝĞ͛͘,ĞƚůĞƵŬĞĂĂŶĚĞ stageplekken is dat je naar het buitenland kunt gaan, zoals Anne deed in Spanje. De hogeschool heeft meestal goede contacten met verschillende plaatsen waar je een stage kunt doen, maar zelf regelen is natuurlijk nog leuker. Anne heeft behalve in Spanje ook tweemaal een stage gedaan in Zeeland op campings. Tijdens de opleiding loop je in totaal 4 keer stage.


9 Wat je dus wel nodig hebt is een flinke dosis lef en flexibiliteit. Flexibel zijn is heel belangrijk, je moet veel en hard werken, zegt Anne. Denk je maar eens in, al maanden van tevoren fantaseer je over je vakantie naar Mallorca, dan wil je ook wel wat. Op het moment dat jij je vakantie boekt zijn er al mensen bezig om te brainstormen hoe ze dit seizoen opnieuw ieders verblijf zo aangenaam mogelijk maken. Welke activiteiten moeten er georganiseerd worden, wie gaat dat leiden? Volgens Anne is het ƐŽŵƐŽŽŬǁĞůǀƌĞĞŵĚ͚͘dĞƌǁŝũůŝĞĚĞƌĞĞŶ vakantie aan het vieren is, ben jij geǁŽŽŶĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬ͛͘ Toch heeft Anne geen spijt van haar keuze. De studie is creatief en je leert veel op managementniveau. Je bent constant bezig met organiseren, van activiteiten voor kinderen op een kampeerplek tot het aansturen van een team, zoals Anne deed op haar stage.

bedrijfsmanagement. Anne koos naast het verplichte Engels ook Spaans, maar kunt bijvoorbeeld ook Italiaans volgen, of Frans. Kortom, een en al mogelijkheden tijdens én na je studie Toerisme en Recreatie. Reizen, avontuur, luxe hotels, schattige ĐĂŵƉŝŶŐƐ͙'ĞǁĞůĚŝŐƚŽĐŚ͕ĂůƚŝũĚŵĂĂƌ met vakantie bezig zijn? Iets voor jou? Ben jij reislustig? Vol enthousiasme en goed in het organiseren van alle uitstapjes die je met vrienden maakt? Misschien is de studie Toerisme en Recreatie dan iets voor jou! Anne beveelt het in ieder ŐĞǀĂůĂĂŶ͚͘:ĞůĞĞƌƚǀĞĞůŽǀĞƌĂŶĚĞƌĞĐƵůͲ ƚƵƌĞŶĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞďůŝũĨƚĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚ͛͘ͻ

Haar specialiteit ligt vooral op het entertainment in vakantieparken en hotels, maar de studie Toerisme en Recreatie stoomt je klaar om van alle vakanties thuis te zijn. Zo zit de studie dan ook in elkaar. Je krijgt les in blokken. Ieder blok heeft een eigen thema dat weer onderverdeeld is in vakken. Zo heb je bijvoorbeeld reisbegeleiding, daar leer je alles over toeristische bezienswaardigheden in landen. Vakken die je het hele jaar door volgt zijn de talen en Tekst: Annemieke


10

Ontploft!

Soms gebeurt het zomaar dat leraren het in hun hoofd krijgen om ¶OHXNHGLQJHQ·te gaan verzinnen. Met het idee dat we er werkelijk blij van worden als we de praktijk kunnen ervaren en dat een beetje klooien met reageerbuisjes ons écht nieuwe inzichten zal verschaffen over dingen die we allang weten (of toch nooit zullen onthouden), halen ze alles uit de kast om ons bezig te houden in het practicumlokaal. Vervolgens, nadat ze alle voorbereidingen hebben getroffen ʹ want wat zou het jammer zijn als het lokaal toevallig bezet is! ʹ kondigen ze het aan. Volgende week is het weer zover. Practicum! Het duurt enkele seconden voordat het tot je doordringt, maar dan schiet je omhoog. Met grote ogen kijk je je leraar aan. Maar nee - de twinkelende ogen en de grote grijns op zijn gezicht bevestigen het nieuws. Helaas.

Laat het duidelijk zijn: wij leerlingen waarderen dit niet. Wij stellen het niet op prijs om in een onverwarmd lokaal bieten te moeten pureren, houden er niet van om olie en water bij elkaar te gooien om te kijken wat er dan gebeurt en vinden

7HNVW IRWR¶VRebecca

Je zou verwachten dat ook leraren ooit jong zijn geweest, maar helaas schijnt het merendeel die periode in zijn leven te hebben overgeslagen. Het feit dat ze oud, rimpelig en niet helemaal meer in topconditie zijn, proberen ze te verbloemen door hun zogenaamde wijsheid te benadrukken. In de vorm van uitleg. Aantekeningen. En practica. Heerlijk, al die zwoegende studenten in één tochtig lokaaltje. Want het moet ze gewoon om die voldoening gaan ʹ ik geloof nooit dat ze zoveel plezier halen uit onze verslagen achteraf. Het is natuurlijk ook een stappenplan met gegarandeerd succes. Ik werk je erdoorheen: Geef de leerlingen een opdrachtenblad (liefst met een aantal spelfouten, vergissingen, onleesbare gedeeltes en geschreven in het o-zo-geliefde Times New Roman). Zet ze aan het werk. Ontwijk ten alle tijde het geven van een mogelijk nuttige aanǁŝũnjŝŶŐ͊ŶƚǁŽŽƌĚĚƵƐŽƉĞůŬĞǀƌĂĂŐŽĨǁĞů͞ĂƚƐƚĂĂƚŝŶũĞŽƉĚƌĂĐŚƚďůĂĚ͟ŽĨǁĞů͞Ăƚ ŚŽŽƌũĞĂůůĂŶŐƚĞǁĞƚĞŶ͘͟sĞƌďŝĞĚũĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŽŵĂĂŶĚƌŝĞŬǁĂƌƚǀĂŶĚĞǀŽŽƌǁĞƌͲ pen in het lokaal te komen. Vraag jezelf vervolgens hardop af hoe het komt dat nooit iemand iets zelf kan vinden. Geef de leerlingen standaard een halfuur te weinig tijd voor hun opdrachten ʹ misschien gaan ze er eindelijk harder van werken. Zorg ervoor dat er van al het benodigde materiaal nét niet genoeg is. En bovenal: blijf enthousiast! Want practica zijn leuk!


het óók niet leuk om lampjes aan en uit te doen - twee uur lang. Om nog niet eens te spreken over de moeite die het kost om een verslag te maken over waarnemingen die niet zijn waargenomen. Dus houd het maar gewoon bij die aantekeningen op het bord. Geef ons desnoods meteen al het huiswerk op, zodat we nog iets zinvols kunnen doen. Durf ervan uit te gaan dat wij genoeg kunnen afleiden van de plaatjes. Bescherm ons, kwetsbare leerlingen, tegen de boze werkelijkheid van practica. ůƐũĞďůŝĞĨƚ͘ͻ

Column


12

! r e k e o z d r o o W

H E S S E K F V G H S P V A E X D E R M L T T I I K E S N A S S X L D M T R H A H I Q D A I G H O N O W I N T A P V R F C H A B A D M I E N O R E I O C K E L E N S R R A C E M O A V A N G Y S M C A A J S D O E C R E I W M M T A N O I T F A M L E R T N E E C P N D U L P P D E B T H C H C S R D T O O L V R I K A N T I E A G H S P C J V R E M R G Z O T B N P L N G M D S A L H O T E L Z O C G E G I X G E U P R M A D A G T L N E E B Y M A N N P A E R B G E E H C X E N E E A A F S F S E E E L E L W D E Y P E B H C D E R C C W K A M H L P Z M B B N N N E W T F M F P T U X Z X A P A U R A E Z L M E F N N E E N E L I Z E L L A W V E L A S R O Y Z F N W S N T M H A N T I N E F E S Z I E S I C R T L A I C D F H T R N C T L N E S D O J J L S S M E K L Y C E J T S E M N F E D Z S L T U G O T Y D B E T

strandv olleyba tent l vliegtu ig zee zeilen zomerva k zonnebr antie and zonnen zwembad zwemmen

Door: Chr istel

badmint on beach camping caravan hotel kampere n luchtbe d relaxen schoolv r strandb ij al


Zip your Lip In totaal hebben de 104 Zippers 9853 euro opgehaald. Hiermee kunnen 410 aidswezen geholpen worden!

)RWRÂśVMeneer Versteegh


Afgezien van bijgetekende kladjes in het gezicht of op andere plaatsen, is onze kunsthal met hippe filmposters, modellen ĞŶĂŶĚĞƌĞŐĞŬŬĞĨŽƚŽ͛ƐnjĞŬĞƌŚĞƚďĞŬŝũŬĞŶ waard!

Kunst

Hot

Soms is school zo alledaags dat je er niet eens meer bij nadenkt wat je er precies van vindt. Geen probleem, daarom hebben wij ons alvast een mening gevormd!

+RW

We waren nog wel zo trots op het moment dat je met deze magische pen mocht gaan schrijǀĞŶ͙ĚĞǀƵůƉĞŶ͊tĂĂƌŐĂĂŶĚĞƚŝũĚĞŶŚĞĞŶŶƵ we gratis gekregen, lelijke balpennen gebruiken? Ons handschrift is groots en rond en we hebben onze prachtige aan-elkaar-schrijfkunst vergooid. Ren naar de Hema, koop deze hippe printjespen en het zij u vergeven.

Schrijven

Al die dingen waar je normaal gesproken zomaar langsloopt, krijgen nu extra de aandacht. Positief en - jawel negatief.

or not 14


Niets leuker dan de heer Walenkamp die voor de klas heen en weer rent om verduidelijking te geven aan onze verwarde hoofden. Rechts subjectief, links objectief, kon alles maar zo simpel zijn! Of was het nou toch andersom..?

Walenkamps uitleg

IJsjes krijgen van anderen wanneer ze over hebben, valt volgens ons onder naastenliefde. Hiermee dragen we duidelijk onze christelijke identiteit uit, maar alleen als je daarna je papiertje opruimt!

Solidariteit

Hier valt niets meer aan toe te voegen.

Meneer Kruit

Naar school gaan is niet ieders favoriete bezigheid, maar ga eens na waar je de meeste vrienden krijgt en waar je soms, ŚĞĞůƐŽŵƐĚĂŶ͕ŽŽŬŶŽŐĞĞŶƐǁĂƚůĞĞƌƚ͙ School rocks!

School Uitval

Het blijft lastig om origineel voor de dag te komen met H&M en ZARA als megatrekkers, maar echt, we worden er heel blij van als je voor een eigen stijl gaat. Customize je basic kleding of plunder je ŽŵĂ͛ƐŬĂƐƚ͘EŽŐĠĠŶĚŝŶŐ͙ŚŽƵĚŚĞƚ binnen de perken, want anders wordt het weer te gek. »

t o H

Eigenwijs

Met nadruk op leuk. Nee leraren, we worden niet blij van havens in Rotterdam, plantjes in de omgeving of beelden zoals de lopende mens, de rennende mens en hé, daar hebben we ook nog een zittende! Geef ons maar films, de stad en vooral vrijheid. Gelukkig begrijpen sommigen dat al behoorlijk goed.

LEUKE excursies

Hoewel de leraren ons niet willen begrijpen wanneer we blij zijn met uitval, blijft het toch leuk om er ͛ƐŽĐŚƚĞŶĚƐĂĐŚƚĞƌƚĞŬŽŵĞŶĚĂƚũĞ ineens een paar uur eerder vrij bent.

15


We noemen geen na(a)m(en), maar klagen over nakijkwerk is zo onsportief dat we neigingen krijgen tot een experiment met de persoon in kwestie zelf. De verschrikking van nakijken valt nog altijd in het niet bij het leren en maken van een toets zelf. PUNT.

Nakijken

We weten dat we onze rotzooi niet op de grond moeten gooien, maar is een prullenbak IN de tafel niet wat overdreven? De geur van rotte appels, broodjes ei, yoki en weggegooide toetsen waar de onvoldoendes vanaf druipen, walmt je tegemoet wanneer je een hapje van je boterham neemt. Eet smakelijk.

Prullenbak

Waarom hebben we geen gala, geen dansfeest, geen themaĨĞĞƐƚŽĨŐĞǁŽŽŶ͙ĞĞŶĨĞĞƐƚ͍ We voelen ons behoorlijk tekortgedaan!

Schoolfeest

t o N

Roken is not done, en dan hebben we ŚĞƚǀŽŽƌĂůŽǀĞƌĚĞůĞƌĂƌĞŶĚŝĞ͚ŐĞnjĞůůŝŐ͛ meeroken met de leerlingen.

Roken

De kleur geel is veelbesproken, maar je kunt er ook kort over zijn. 1. Het staat niemand. 2. Het doet pijn aan je ogen, en ƚŽƚƐůŽƚ͙ĞĞŶŐĞůĞǀůŽĞƌ͍tĂƚĚĂƚďĞƚƌĞĨƚŝƐ onze hal is misdadig en hij weet met succes het laatste restje hoop op een mooie school te laten verdwijnen.

Geel

16


Tekst: Annemieke & Rebecca

Dames van de studieruimte, helaas hebben wij geen macht over het wel en wee van de NS. Alstublieft, reken het ons niet aan wanneer wij te laat zijn. Heb medelijden!

Ongeoorloofd

not

Wij arme pubers slepen ons elke dag weer naar school, waar we om half negen het gezeur van de leraren weer moeten aanhoren. Mensen! Het is niet onze schuld dat we dit niet aankunnen in de vroege morgen. Een wetenschappelijk onderbouwd feit is dat de hersens van pubers pas rond 09:00 ontwaken. Hup, verlaten die begintijd.

Hersens

Veroordeeld worden tot staan in de pauze, tot verlossend de bel klinkt en je eindelijk weer mag gaan zitten. Dit lijkt wel de omgekeerde wereld! Pauzes zijn die momenten waar we naartoe leven. Laat ons er alsjeblieft van genieten en zet wat meer bankjes neer in de hal ĞŶŽƉŚĞƚƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶ͘ͻ

Bankjes

Ontzettend interessant natuurlijk, maar als we heel eerlijk zijn, hebben we het liever over iets anders. Zoals aankomend weekend, bijvoorbeeld. Of de verjaardag van die ene vriend(in). Of desnoods over de eerstvolgende vakantie.

Pleonasmes, bodemerosie en vanderwaalsbindingen

Verwarming is fijn, zij het niet dat in onze prachtige Passie-verwarming altijd wel iets zit wat minder fijn is - zoals brood met pasta, kauwgum of tomatensoep.

De verwarming

17


Column


19 Ja, je kent het wel: de zonnige reclames op je beeldscherm waarin de warmste en verste vakanties je voor de laagste prijs worden aangereikt. Hmm, heerlijk wegdromen over een wit strand met een blauwe zee en palmbomen die zorgen voor de nodige verkoeling, oftewel het vakantie-ideaal. Aangezien we bijna vakantie hebben, leek me dat ook wel een leuk onderwerp voor mijn column. Want is dat vakantie-ideaal dat ik zonet omschreef wel echt waar? KŵĞĞƌůŝũŬƚĞnjŝũŶůŝũŬƚŚĞƚŵŝũŶŝĞƚǀĞƌŬĞĞƌĚ͙ĞŚĞůĞĚĂŐůĞŬŬĞƌůŝŐŐĞŶŽƉ het strand en even aan niks te hoeven denken. Maar daar word ik lui van en dat vind ik echt niet relaxt! Ik ben liever lekker bezig, lekker praten met vrienden of zelfs mijn vakantie opzij zetten voor een outreach met een jeugdgroep of een andere organisatie. Kan je daar je vakantie-ideaal uithalen? Waarom niet? De meeste jongeren die bijvoorbeeld meegaan op een outƌĞĂĐŚŬƌŝũŐĞŶĚĂĂƌnjŽ͛ŶĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ĚĂƚĚĞŚĞŝŵǁĞĞŶĂĂƌĚĂƚůĂŶĚǀĂŬĞƌǀĞĞů groter is dan wanneer je gewoon op vakantie gaat. Waarom? Omdat je betrokken bent! Je bent bezig! Kan je daar dan een vakantie-ideaal in terug vinden? Ja, jouw ideaal! Door jou zelf ontworpen en bespeeld. Je hebt namelijk niet dé ideale vakantie, want die is voor iedereen verschillend. Er is maar een ding hetzelfde. Als je er wat van maakt, komt er altijd iets moois uit. &ŝũŶĞǀĂŬĂŶƚŝĞĞŶƚŽƚǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌ͊ͻ

Outreach-organisties Bouwen in Ghana, door Djoser Bouwen in Roemenië, door Djoser Met kinderen werken in Zuid- Afrika, door Djoser Sociale werkzaamheden in Guatemala, door Activity International Sociale werkzaamheden in Zambia, door Activity International Voor meer informatie: http://www.djoser.nl http://www.activityinternational.nl

Tekst: Nando Onderschrift: Mirjam

De meesten mensen gebruiken hun vakantie om leuke dingen voor zich zelf te doen. Ook zijn er mensen die hun vakantie gebruiken om anderen mensen te helpen. Zo kun je in je vakantie mee gaan met organisaties die projecten hebben in het buitenland om die mensen te helpen aan een betere toekomst te werken. Een aantal voorbeelden van zulke projecten zijn:


20

Meest interessante reis Wat onze leraren allemaal uitvoeren op de dagen dat wij naar school moeten, dat weten we zo onderhand wel. Huiswerk hier, een verslagje daar, en gelukkiger kun je ze niet maken!

E

r is echter een periode die ze met angst en beven tegemoet zien... vakantie. Wat moeten ze als ze ons zo missen dat ze bijna niet in slaap kunnen komen en als de dagen geen einde lijken te hebben zonder onze verblijdende aanwezigheid? Het enige wat er dan nog opzit, is om zo ver mogelijk weg te gaan, zodat ze hun aandacht enigszins ergens anders op kunnen richten. Daarom hebben we twee van de meest avontuurlijke reizigers van de school eens aan een vragenvuur onderworpen. Meneer Rijke en meneer Van Ommen steken van wal. Wat is het meest avontuurlijke voedsel dat u ooit hebt gegeten? DĞŶĞĞƌsĂŶKŵŵĞŶǁĞĞƚŚĞƚǁĞů͘͞^ůĂŶŐ͘/ŬǁŽŽŶĚĞƚŽĞŶŶŽŐŝŶ/ƚĂůŝģ͕ǁĂĂƌĂĐŚƚĞƌ ons huis een bos was met best veel slangen. Een keer zijn we op jacht gegaan en hebben we er een gedood. Daarna hebben we deze bereid en het vlees ervan opgeŐĞƚĞŶ͘tĞĚĂĐŚƚĞŶŚĞƚĂů͕ŵĂĂƌŚĞƚƐŵĂĂŬƚĞŶĞƚĂůƐŬŝƉ͘͘͘͟KŽŬŵĞŶĞĞƌZŝũŬĞǀŽŶĚ ŚĞƚĞĞŶďĞůĞǀĞŶŝƐŽŵƐůĂŶŐƚĞĞƚĞŶ͘͞/ŶdŚĂŝůĂŶĚƐƚŽŶĚĚĂƚŽƉŚĞƚŵĞŶƵ͘͟ Wat is het bijzonderste onderdak dat u ooit heeft gehad? DĞŶĞĞƌZŝũŬĞ͗͞/ŶƵŝĚ&ƌĂŶŬƌŝũŬƐůŝĞƉŝŬŽƉŚĞƚƐƚƌĂŶĚ͕ŵĞƚŵŝũŶŚŽŽĨĚŽƉĞĞŶƌƵŐnjĂŬ ĞŶŽŶĚĞƌĞĞŶƐƚĞƌƌĞŶŚĞŵĞůŵĞƚǀĂůůĞŶĚĞƐƚĞƌƌĞŶ͘͟,ĞƚŽŶĚĞƌĚĂŬĚĂƚŵĞŶĞĞƌsĂŶ KŵŵĞŶŬƌĞĞŐ͕ǁĂƐŝĞƚƐǀĞƌĚĞƌǁĞŐǀĂŶŚƵŝƐ͘͞dǁĞĞũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶďĞŶŝŬŵĞƚĞĞŶ vriend naar Bolivia geweest. Daar hebben we in een zoutvlakte geslapen, in een huis dat was gemaakt van zout en waar de temperatuur zeventien graden onder nul was. Ook heb ik vaak in de open lucht geslapen, gewoon in een natuurgebied, en zelfs ĞĞŶŬĞĞƌŽŶĚĞƌĞĞŶďƌƵŐ͘͟


21 Wat is de meest gedenkwaardige gebeurtenis die u heeft meegemaakt? DĞŶĞĞƌsĂŶKŵŵĞŶďĞŐŝŶƚƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶ͘͞/ŬďĞŶŵĞƚĞĞŶƚũĞĚŽŽƌĚĞĂŵĂnjŽŶĞƌŝͲ vieren gevaren en daar waren zo ongelooflijk veel verschillende diersoorten te zien. Het gekke was dat je er gewoon kon zwemmen. Die alligators zouden geen mensen ĂĂŶǀĂůůĞŶĞŶĚĞƉŝƌĂŶŚĂ͛ƐďĞƚĞŶĂůůĞĞŶĂůƐnjĞǁĂƚďůŽĞĚƌŽŬĞŶ͘DĞƚĚŝĞŐĞĚĂĐŚƚĞŶ ben ik maar het water ingedoken, maar van lekker rustig onbezorgd zwemmen was ŶŝĞƚĞĐŚƚƐƉƌĂŬĞ͘/ŬǁĂƐƚŽĐŚďůŝũĚĂƚŝŬĞǀĞŶůĂƚĞƌǁĞĞƌŝŶĚĞƚnjĂƚ͊͟ Wie of wat miste u het meeste toen u op reis was? DĞŶĞĞƌsĂŶKŵŵĞŶnjĞŐƚ͗͞DŝũŶǀĞƌůŽŽĨĚĞ͘͘͘/ŬnjŽƵĞĞŶƉĂĂƌŵĂĂŶĚĞŶůĂƚĞƌŐĂĂŶ ƚƌŽƵǁĞŶ͘͟DĞŶĞĞƌZŝũŬĞŚŽƵĚƚŚĞƚƐŝŵƉĞůĞƌ͗͞ƌŽƉ͘͟ Wie is de leukste persoon met wie u op reis bent geweest? ͞/ŬnjĞůĨ͊͟njĞŐƚŵĞŶĞĞƌZŝũŬĞ͘͞/ŬŐĂƚƌŽƵǁĞŶƐŶŽŽŝƚĂůůĞĞŶŽƉƌĞŝƐ͕ĚĂƚǀŝŶĚŝŬǁĞĞƌƚĞ ƐĂĂŝ͘͟KŽŬŵĞŶĞĞƌKŵŵĞŶŝƐŐƌĂĂŐŵĞƚŝĞŵĂŶĚĂŶĚĞƌƐŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͘͞dǁĞĞ jaar geleden ben ik samen met een vriend vijf weken lang door verschillende landen in Zuid-Amerika getrokken. Als je zoiets doet, moet je wel iemand hebben die makŬĞůŝũŬŝƐ͕ǁĂĂƌũĞŶŝĞƚƐŶĞůƌƵnjŝĞŵĞĞŬƌŝũŐƚĞŶĚŝĞĚƵƐǀĞĞůŐĞĚƵůĚŚĞĞĨƚ͘͟ Waar zou u het liefst nog een keer heen gaan? ͞/ŬŵŽĞƚĂůůĞĞŶŶŽŐŶĂĂƌŚĞƚǁĞƌĞůĚĚĞĞůƵŝĚ- ŵĞƌŝŬĂ͕͟njĞŐƚŵĞŶĞĞƌZŝũŬĞ͘DĞŶĞĞƌ sĂŶKŵŵĞŶŝƐŚĞƚŵĞƚŚĞŵĞĞŶƐ͘͞/ŬnjŽƵŐƌĂĂŐŵĞĞƌǀĂŶƵŝĚ- Amerika willen zien, njŽĂůƐŚĞƚnjƵŝĚĞŶǀĂŶƌŐĞŶƚŝŶŝģ͘͟tŝĞǁĞĞƚŬŽŵĞŶnjĞĞůŬĂĂƌǁĞůƚĞŐĞŶ͊

Heeft u nog veel contacten overgehouden aan de reis? ͞dĞǀĞĞůŽŵŽƉƚĞŶŽĞŵĞŶ͕͟njĞŐƚŵĞŶĞĞƌZŝũŬĞ͘͞ĞnjĞ contacten verwateren echter wel sneller dan contacten ŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͘͟DĞŶĞĞƌsĂŶKŵŵĞŶŝƐŚĞƚŵĞƚĚĂƚůĂĂƚͲ ƐƚĞǁĞůĞĞŶƐ͘͞/ŬǀŝŶĚŚĞƚĞƌŐůĂƐƚŝŐŽŵĐŽŶƚĂĐƚƚĞŽŶͲ derhouden met iemand die ver weg woont. De vriendschap met die vriend van mij waarmee ik gereisd heb, is njĞŬĞƌŝŶƚĞŶƐĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ĂƚŝƐĞƌŐŐĂĂĨ͘͟ͻ

Tekst: Rebecca )RWR¶VMeneer Rijke & Ommen

Wat is het het bijzonderste souvenir dat u heeft van uw vakantie? ͞KŵĚĂƚũĞŝŶĞĞŶǀůŝĞŐƚƵŝŐŶŝĞƚĞĐŚƚŝĞƚƐŐƌŽŽƚƐŵĞĞŬƵŶƚ nemen, moet ik zeggen dat de herinneringen en foto's ĚĞŵŽŽŝƐƚĞƐŽƵǀĞŶŝƌƐnjŝũŶĚŝĞŝŬŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶŚĞď͕͟njĞŐƚ meneer Van Ommen. Meneer Rijke heeft hier blijkbaar ŶŝĞƚnjŽ͛ŶƉƌŽďůĞĞŵŵĞĞ͗͞'ŽĞĚŬŽƉĞŽĨŶĂŵĂĂŬŵĞƌŬŬůĞ ĚŝŶŐ͘͟


22

18 miljoen Voor de jeugd van tegenwoordig Op maandag 15 juni gaf minister Rouvoet van Jeugd en Gezin een persconferentie in Den Haag over een nieuwe notitie die hij had geschreven, met de naam ¶2Q]HMHXJGYDQWHJHQZRRUGLJ·Omdat deze notitie juist over ons als jongeren ging, werden wij als schoolkrantredactie uitgenodigd om langs te komen. De beslissing was al gauw gemaakt. wat wil je, als je dan een ĚĂŐůĂŶŐŐĞĞŶůĞƐƐĞŶŚŽĞĨƚƚĞǀŽůŐĞŶ͊͛ƐKĐŚƚĞŶĚƐŶĂŵĞŶǁĞ de trein en na een korte reis waren we aangekomen bij het perscentrum in Den Haag waar we werden verwacht. Toen we naar binnen liepen, kregen we de notitie waar het over zou gaan onder embargo overhandigd. Dit betekende dat we er niet over mochten praten met mensen buiten het gebouw, totdat de bijeenkomst was afgelopen. We kregen iets te drinken, maakten contact met een paar andere mensen van onze leeftijd en praatten met een fotograaf van de Trouw, die naast ons was komen zitten. Het zaaltje stroomde langzaam vol en vulde zich met ongeveer 90 mensen. Op een gegeven moment was het zo gezellig dat de meeste mensen het niet eens doorhadden dat minister Rouvoet onopvallend op een stoel in het publiek ging zitten.


23 Om 2 uur begon het daadwerkelijk. Minister Rouvoet hield een ŬŽƌƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞ͕ǁĂĂƌŝŶŚŝũĚĞŚŽŽĨĚůŝũŶǀĂŶŚĞƚϱϬƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ tellende boekje verduidelijkte. Terwijl hij zijn verhaal hield, ŬůŽŶŬĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚŚĞƚŐĞŬůŝŬǀĂŶĐĂŵĞƌĂ͛ƐĞŶŚĞƚŬƌĂƐƐĞŶǀĂŶ pennen. Zijn boodschap kwam er in het kort op neer dat er vaak wordt geklaagd over de jeugd. Dit is niet eens altijd terecht, omdat er alleen aandacht wordt geschonken aan de ĞdžƚƌĞŵĞŐĞǀĂůůĞŶ͘͞ĂŶŚŽŽƌũĞſĨĞĞŶŽƉƌŽĞƉƚŽƚŬĞŝŚĂƌĚŽƉͲ treden, óf de schouders worden opgehaald. Beide reacties getuigen van onverschilligheid en desinteresse in wat er in jongeren omgaat. Met die onverschilligheid moet het afgeloƉĞŶnjŝũŶ͘͟ Niet alleen zouden volwassenen meer energie moeten steken

Foto: Rebecca

Onze hoofdredacteur ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚďĞnjŝŐŵĞƚĨŽƚŽ͛Ɛ maken...

Tekst: Rebecca )RWR¶VNando

in het begrijpen van de jongeren, ook zouden jongeren zich van hun kant meer moeten openstellen tegenover de ouderen. Om te zorgen dat dit ook echt gaat lukken, heeft hij 18 miljoen euro vrijgemaakt voor vrijwillige inzet voor en door jongeren. Dit houdt in dat er nu geld is voor clubs, verenigingen en organisaties die graag een vrijwilligersproject willen opzetten. Na zijn verhaal was het de beurt aan ons om vragen te stellen. Er werd kritisch naar de notitie en naar de presentatie gekeŬĞŶ͘tĞŚŽŽƌĚĞŶŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶnjŽĂůƐ͞/ƐŚĞƚǁĞůŐŽĞĚĂůƐŽƵͲ ders meer grenzen gaan stellen voor jongeren, want daar ůĞƌĞŶũŽŶŐĞƌĞŶƚŽĐŚũƵŝƐƚŐĠĠŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚĚŽŽƌ͍͟ ĞŶ͞ŝƚŵĂŐĚĂŶǁĞůĞĞŶŶŽƚŝƚŝĞnjŝũŶŽǀĞƌĞŶŵĞƚũŽŶŐĞƌĞŶ͕ maar het taalgebruik valt niet bepaald kindvriendelijk te noeŵĞŶ͊͟ Na een uurtje was de persconferentie alweer afgelopen. Er ǁĞƌĚĞŶŶŽŐĞŶŬĞůĞĨŽƚŽ͛ƐŐĞŵĂĂŬƚĞŶĞĞŶƉĂĂƌŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶͲ gen uitgedeeld, maar toen was het echt voorbij. We zijn be-


Een kijkje in Wierden Vorig jaar rond deze tijd had de Passie nog maar drie vestigingen, maar sinds dit schooljaar is er ook een locatie in Wierden. Omdat er over deze school in het verre Overijssel niet zo veel bekend is, hebben we eens wat vraagjes gesteld aan wat mensen van de school zelf.

Jaap Borgers (13), een leerling uit 1 vwo, wil ons wel iets vertellen over zijn belevenissen in Wierden. Waarom koos hij eigenlijk voor de Passie?

Algemeen In Wierden hebben ze maar 31 leerlingen verspreid over 2 klassen. Voor die 2 klassen staan in totaal 9 docenten. De vmbo-afdeling bestaat uit 11 leerlingen en op havo/vwo zitten er in totaal 20. De school heeft maar 2 leslokalen en 1 overblijflokaal, dat ook als muzieklokaal of aula dient. Verder is er geen lift in het gebouw, omdat er toch geen bovenverdieping is om naartoe te gaan. De leerlingen in Wierden verzorgen iedere week zelf de sing-in. Ze hebben, net zoals wij dat doen in Utrecht, een band die de sing-in verzorgt.

͞EŽƵ͕ĞŝŐĞŶůŝũŬŚĂĚŝŬĞĞƌƐƚŐƌĂĂŐŶĂĂƌ een andere school gewild, dat leek mij veel leuker. Mijn ouders leek het juist heel goed naar de Passie te gaan. Achteraf ben ik heel erg blij dat we hiervoor hebben gekozen. Dit had ik echt niet ǁŝůůĞŶŵŝƐƐĞŶ͊͟ ĂƚŚĞƚnjŽ͛ŶŬůĞŝŶĞƐĐŚŽŽůŝƐ͕ďĞƚĞŬĞŶƚ ŶŝĞƚĚĂƚŚĞƚŶŝĞƚŐĞnjĞůůŝŐŬĂŶnjŝũŶ͘͞tĞ ƉƌĂƚĞŶƐŽŵƐnjĞůĨƐŝĞƚƐƚĞǀĞĞů͕͟njĞŐƚ :ĂĂƉ͘͞:ĞŬĞŶƚŝĞĚĞƌĞĞŶŽŽŬŚĞĞůĞƌŐ goed en dat vind ik best wel fijn. Eigenlijk is het ook wel bijzonder om met twee klassen een school te vormen. Elke dag bij de dagopening praten we over het geloof, lezen we uit de bijbel en zingen we een lied. Dat vind ik een leuk ďĞŐŝŶǀĂŶĚĞĚĂŐ͘͟

Merk je dan soms aan de organisatie nog dat het een beginnende school is? ͞ŝŐĞŶůŝũŬŝƐĂůůĞƐŚĞĞůĞƌŐŐŽĞĚŐĞƌĞŐĞůĚ͘ƌǁŽƌĚĞŶĚĞnjĞůĨĚĞǀĂŬŬĞŶŐĞŐĞǀĞŶĂůŽƉ andere scholen. Sommige dingen moeten natuurlijk nog geregeld worden, maar over het algemeen is het wel lekker rustig. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat we nog niet alle proefjes kunnen doen, omdat we nog geen speciaal lokaal daarvoor ŚĞďďĞŶ͘͟


25 Dan zijn we aanbeland bij de docenten. Wie is het helemaal (en wie absoluut niet) in tŝĞƌĚĞŶ͍͞ŝŐĞŶůŝũŬǀŝŶĚŝŬĂůůĞĚŽĐĞŶƚĞŶǁĞůŚĞĞůĂĂƌĚŝŐ͕͟ǀĞƌƚĞůƚ:ĂĂƉ͕͞ŵĂĂƌŵŝũŶ meest favoriete docent is meneer Doornenbal, die bij ons godsdienst geeft. Dat komt omdat hij echt hele mooie verhalen kan vertelen over het geloof en over de dingen die hij heeft meegemaakt. Geschiedenis interesseert me niet zo. Aan de leƌĂĂƌ͕ŵĞŶĞĞƌǁĂƌƚ͕ůŝŐƚŚĞƚĞĐŚƚŶŝĞƚ͕ǁĂŶƚŚŝũŐĞĞĨƚŚĞƚǀĂŬďĞƐƚǁĞůůĞƵŬ͊͟ Meneer Doornenbal is één van de negen docenten die op de Passie in Wierden werkt. Aangezien hij in Utrecht een bekend gezicht is, hebben we ook hem gevraagd iets te vertellen. Volgens hem kun je goed merken aan de leerlingen dat het een nieuwe school is. ͞ĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶnjŝũŶŐĞĞƐƚĞůŝũŬŐŽĞĚŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚ͕͟njĞŐƚŚŝũ͘͞ĂƚŵĞƌŬŝŬǀŽŽƌĂůŝŶĚĞ ŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚůĞƐƐĞŶ͘͟DĞŶĞĞƌŽŽƌŶĞŶďĂůǀĞƌƚĞůƚĞĞŶǀĞƌŚĂĂůŽŵĚĞƐĨĞĞƌŝŶtŝĞƌĚĞŶ weer te geven. Op een woensdag ging de brandmelder en iedereen moest naar buiten. Toen ze buiten waren, bleek het een 1 aprilgrap te zijn. Later kreeg iedereen een ijsje. Dat kan als je met een kleine club bent. ͞/ŬďĞŐŝŶĚĞŵĞĞƐƚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĂůĂĂƌĚŝŐƚĞŬĞŶŶĞŶĞŶǁĞŐĂĂŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬŵĞƚ ĞůŬĂĂƌŽŵ͕͟njĞŐƚŚŝũ͕͞ŵĂĂƌĚĂĂƌŽŵŐĞůĚĞŶĞƌŶŽŐǁĞůƌĞŐĞůƐ͘ůƐũĞũĞƐƉƵůůĞŶĚƌŝĞ ŬĞĞƌďĞŶƚǀĞƌŐĞƚĞŶ͕ŝƐĚĂƚŽŽŬŝŶtŝĞƌĚĞŶĞĞŶƵƵƌŶĂďůŝũǀĞŶ͘͟DĞŶĞĞƌŽŽƌŶĞŶďĂůŝƐ op de woensdag in Wierden. Heen en weer is het in totaal 3 uur reizen. :ĞŵŽĞƚĞƌǁĂƚǀŽŽƌŽǀĞƌŚĞďďĞŶ͘ͻ

7HNVW IRWR¶V Rebecca & Christel

Paspoort: Naam: Leeftijd: Klas: Reistijd naar school: ,ŽďďLJ͛Ɛ͗

Jaap Borgers 13 jaar 1 havo/vwo 45 minuten Korfballen, fotografie en het kweken van fruitplanten


Pestweb.nl


23 april werd de nieuwe site van Pestweb gelanceerd. Dit spektakel vond bij ons op school plaats. Sharon Dijksma, de staatssecretaris van Onderwijs, was daar ook bij aanwezig. Zij liet de leerlingen de vernieuwde site van Pestweb zien. Een aantal leerlingen was uitgekozen om mee te doen met het debat. Toen iedereen gearriveerd was, begonnen we met een lekkere maaltijd. Nadat iedereen van de croissantjes en pistoletjes had geproefd, werd de nieuwe site van Pestweb geopend. Daarna kon het debat beginnen. Helaas moest mevrouw Dijksma eerder weg. Dat maakte gelukkig niet uit, het debat ging gewoon door. Het forum bestond uit 5 mensen, waaronder mevrouw Dijksma, die helaas niet mee kon doen. Het debat ging over wat jongeren meemaken als ze worden gepest over internet, maar ook over wat er gedaan moet worden en door wie om het pesten te laten stoppen.

Tekst: Christel )RWR¶VNando

Pestweb is een site waar kinderen op terechtkunnen als ze gepest worden. Hier kunnen ze chatten en mailen met mensen van Pestweb. Ook kunnen ze gewoon bellen. Er wordt advies gegeven aan de kinderen en er is een luisterend oor voor wie zijn verhaal wil vertellen. De site van Pestweb is niet alleen voor kinderen van het middelbaar onderwijs, maar voor alle mensen tussen de 7 en 18 jaar. Ook wordt er informatie gegeven aan de ouders en leerkracht. Bijvoorbeeld wat je tegen pesten kan doen en hoe je het beste kunt reageren op pesterijen. De missie van Pestweb is dat kinderen veilig kunnen opgroeien en later gelukkig worĚĞŶ͘ͻ


.RNHQPHW«

In deze voortaan vaste rubriek maken jullie kennis met simpele, maar ontzettend leuke recepten waar je echt iets aan hebt. Wat nou kant-en-klaarmix, afbakbroodjes of - nog erger - muffins uit een zakje? Weg ermee! Wacht maar tot je hierop kunt aanvallen: dat voelt nog veel beter! Het is natuurlijk duidelijk dat er maar een paar mensen op deze aarde rondlopen die werkelijk de eenvoud en het gemak van deze recepten kunnen demonstreren. Wij zochten ze op.

Benodigheden 100 gram boter 250 ml water 150 gram bloem 50 gram suiker Zout 4 eieren 200 ml slagroom 100 g pure chocolade Eindproduct: Soesjes .RNHQPHW« Meneer Hagens!

Het was een zonnige donderdagmiddag toen we ons klaarmaakten om een bezoekje te brengen aan Houten. (Een zekere meneer Hagens mocht zich die dag gelukkig prijzen.) Na een korte rit met de trein en een wandeling door de C1000 voor de laatste benodigdheden, gingen we ŽƉƉĂĚ͘ĞŶƉĂĂƌŽŶĞŶŝŐŚĞĚĞŶ;͞,Ğƚ ďŽƌĚũĞƐƚĂĂƚĚĞnjĞŬĂŶƚŽƉ͕ŚŽŽƌ͘͟ ͞DĂĂƌŝŬǁĞĞƚnjĞŬĞƌĚĂƚǁĞĚĄĄƌͲ ŚĞĞŶŵŽĞƚĞŶ͊͟ͿŵŽĐŚƚĞŶĚĞƉƌĞƚ niet drukken. We werden op weg geholpen door een vriendelijke voorbijganger en algauw stonden we voor de deur van Tolgaarderserf 23. Meneer Hagens pakte alles verrassend doortastend aan. Voor we het wisten stond hij enthousiast als altijd te mixen, mengen, wegen en klop-


29 pen, zelfs vergetend dat we misschien iets wilden drinken. Na een kwartiertje waren we zover dat de soesjes de oven in konden. Ondertussen begon hij met de vulling. Slagroom uit een pakje halen, in een kom en doen mixen maar! Na een vijftal minuten werden we wat ongeduldig, maar we besloten vol te houden tot de soesjes klaar waren. Toen er zeventien minuten verstreken waren en de slagroom nog steeds hetzelfde ǁĂƐĂůƐĞĞƌƐƚ͕ŬĞŬĞŶǁĞǀŽŽƌĚĞnjĞŬĞƌŚĞŝĚĞǀĞŶŽƉĚĞǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐ͘͞sŽŽƌ ŽƉŬůŽƉƉĞŶŵŝŶƐƚĞŶƐϮϰƵƵƌŝŶŬŽĞůŬĂƐƚďĞǁĂƌĞŶ͕͟ǀĞƌŵĞůĚĚĞŚĞƚŬĂƌƚŽŶ ĞŝŐĞŶǁŝũƐ͘'ĞůƵŬŬŝŐǁĂƐŵĞŶĞĞƌ,ĂŐĞŶƐ͛ŬŽĞůŬĂƐƚŽǀĞƌǀůŽĞĚŝŐŐĞǀƵůĚĞŶŽŽŬ slagroom ontbrak niet. Al gauw was alles klaar en begonnen we aan het lastigste gedeelte: het vullen. Een gelijke hoeveelheid slagroom per soesje werd wat moeilijk voor meneer Hagens, maar hij heeft er wel heel veel aandacht en liefde in gestoken. Ook het versieren vergde enige oefening, maar het resultaat mocht er zijn. ͞DŵŵŵŚŚ͊͟ŚŽŽƌĚĞŶǁĞĂůǀŽŽƌĚĂƚĚĞŵŽŶĚǁĂƐůĞĞŐŐĞŐĞƚĞŶ͘KŽŬnjŝũŶ zoon, die af en toe kwam aanwaaien, kon de soesjes niet weerstaan. Ondanks wat kleine probleempjes was dit dus zeker een geslaagd recept! »


Het recept... 1. Verwarm de oven voor op 225 graden. Breng het water en de boter al roerende aan de kook en zorg ervoor dat de boter smelt. Haal dan de pan van het vuur. (foto boven) Ϯ͘sŽĞŐŝŶĠĠŶŬĞĞƌĚĞďůŽĞŵƚŽĞĞŶ roer tot het deeg als een bal van de wand loslaat. Doe er dan nog een snufje zout en een flinke schep suiker doorheen.

3. Roer stuk voor stuk de eieren door het mengsel. Voeg het volgende ei pas toe als het vorige ei helemaal is opgenomen in het deeg. Roer tot het deeg in stukken van de lepel valt.


31 4. Schep met een dessertlepel bolletjes op een ingevet of met bakpapier bekleed bakblik. Bak ze gaar in ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

5. Klop in de tussentijd de slagroom (met suiker naar smaak) stijf. Breek de chocolade in blokjes en laat hem smelten, door hem 2x 1 minuut in de magnetron op de hoogste stand te doen. Roer tussendoor nog even goed.

6. Snijd de soesjes open en schep er slagroom tussen of gebruik een spuitzak. Giet er vervolgens de chocoladesaus overheen.

7HNVW IRWRÂśVRebecca & Annemieke

7. Tadaaa! Heerlijke, nog warme, eigengemaakte chocoladesoesjes!


Vakantie! Het is voor veel mensen de leukste tijd van het jaar!

Altijd leuk om een paar daagjes door te brengen op een camping vol rare buitenlanders.

Jesse Six Dijkstra

En Francais, s'il vous plaît! Sprechen Sie Deutsch?

Als je in het asiel nog wat ƚĞnjĞŐŐĞŶǁŝůƚŚĞďďĞŶ͙

्ࣗࣷԒ Jep, ook voor een kat als ik is het belangrijk dat je een paar woorden buiten de deur spreekt.

Quatsch  
Quatsch  

Schoolkrant van de Passie Utrecht, nr. 1

Advertisement