Page 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deh g o u d a o l l a n d e . . . . . . . . . . .

+

pâ t ef e ui l l e t é er af f i né e

=

f ai t . . . av e c

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

c o uc he s de

saveurr obust e

pât ef eui l l et éed a n schaquebouchée

. . . unet ex t ur ef ondant eenbouche . . . semar i epar f ai t ement av ecunv er r edev i n

. . . f ai tavecl amemer ecet t e depui s

ans

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aquant . . . . . . . . . . .cr . . . . . . . . . . . +l éger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROKA

degoudaaf f i nédehol l ande

Biscuits Roka faits avec du vrai fromage  

Biscuits faits avec du vrai fromage de Hollande.

Biscuits Roka faits avec du vrai fromage  

Biscuits faits avec du vrai fromage de Hollande.