Zeeuwse Cultuur Agenda Voorjaar 2020 | Jaargang 3 | Nummer 1

Page 1

ANG 3 JAARG 020 AART 2 . T/M M

JAN

Jo Dumon Tak

Schilder van Panorama Walcheren

Lisa Jacobs

Een violiste om direct te omarmen

‘De Cultuurtafel’

Gesprek met Robert Vroegindeweij en Letty Demmers

Over Dans gesproken Wat goed wil groeien moet diep en breed wortelen

Een unieke samenwerking van gezelschappen, festivals, theaters, musea en podia in Zeeland rondom het thema cultuur in Zeeland.

- MEENEEMEXEMPLAAR -

FESTIVALS THEATER CABARET POP KLASSIEK JAZZ MUSEA DANS KUNST


Het culturele leven in Zeeland wordt steeds meer ook als een economische factor gezien Voor u ligt inmiddels het derde magazine van de Zeeuwse Cultuur Agenda met weer een volle agenda voor januari t/m maart. De Zeeuwse Culturele partners bieden u weer ruim 250 evenementen. Dit aanbod zorgt ervoor dat er zeker voorstellingen tussen zitten, die u niet zult willen missen.

O

ok de musea en de beeldende kunst zijn

In samenwerking met de VVV en de Provincie

actief. In deze uitgave hebben we als

is de database van de Zeeuwse Cultuur Agenda

paradijsvogel de schilder Jo Dumontak,

geoptimaliseerd. Ook voor de toeristen zijn de

die ook artistiek leider is van Panorama

evenementen nu beter te vinden. Op de website www.

Walcheren. Zeer de moeite waard om een keer

zeeuwsecultuuragenda.nl ziet u het actuele aanbod. U

te bezoeken. Helaas is de oude machinefabriek

kunt zich ook abonneren op de wekelijkse Nieuwsbrief

van de Schelde in Vlissingen, waar Panorama

waarin een aantal evenementen uitgelicht worden. Wij

gevestigd is, in de winter te koud. Maar u

hopen dat u op Facebook en Instagram ons volgt of

kunt Jo ontmoeten tijdens de eerste Zeeuwse

liket, want ook via deze kanalen worden verschillende

Cultuur Netwerk-bijeenkomst die op 30 januari

evenementen uitgelicht.

georganiseerd wordt op de Buitenplaats Overduin in Oostkapelle. Een Landgoed met een bijzondere

We zijn ook net gestart met vloggen, omdat het leuk

historie, normaal niet voor publiek toegankelijk.

is om u ook een kijkje achter de schermen of tussen de

Voor aanmelden zie de agenda.

coulissen te bieden.

We hebben een bezoek gebracht aan Radio4 en

De vrijwillige redactie stopt veel tijd en energie in de

er komt weer jong talent aan het woord. Het

Cultuur Agenda en wij zijn dan ook heel benieuwd wat u

culturele leven in Zeeland wordt steeds meer

ervan vindt. Wij gaan daar onderzoek naar doen. Rachel

ook als een economische factor gezien. Zeeland

Stinenbosch, student communicatie van de HZ, zal in de

heeft veel onvervulbare vacatures. Het culturele

periode van januari tot mei 2020 een impactonderzoek

en sociale leven bepaalt vaak mede of mensen in

doen. Uw ervaring staat daarin centraal. We nodigen u

Zeeland willen wonen. Bestuurders en overheden

van harte uit daaraan mee te doen. Kijk op de website

spelen hierin een belangrijke rol. Met onze

www.zeeuwsecultuuragenda.nl

nieuwe rubriek ‘de Cultuurtafel’, dit keer vanuit

2

de gemeente en de Muziekschool, willen wij

Rob Bakker

verschillende invalshoeken voor u belichten.

Hoofdredacteur


3

Inhoudsopgave

4

Paradijsvogel 4 Schilder Jo Dumon Tak

Tentoonstellingen 11 Agenda januari

12

Lisa Jacobs

14

Een Zeeuw in Hilversum

21

Festival DÆR

26

‘De Cultuurtafel’

33

In gesprek met Letty Demmers

Agenda februari

36

Over Dans gesproken

40

Agenda maart

42

‘De Cultuurtafel’

46

14

In gesprek met Robert Vroegindeweij

Educatie in Vivo

52

Stadsdichter Anna de Bruyckere

56

Voorstellingen Zeelandtheaters

64

Colofon 66

40 Jaargang 3 | januari - maart 2020


Paradijsvogel Schilder en artistiek leider van Panorama Walcheren. Jo Dumon Tak is geboren in Rotterdam maar hij heeft Zeeuwse wortels. Als kind kwam hij al naar Zeeland. Zo’n 20 jaar geleden heeft hij besloten hier te gaan wonen.

J

Jo Dumon Tak

o deed de kunstacademie maar heeft daarna 25 jaar vrijwel niet geschilderd. Als hij terugblikt, was hij na de kunstacademie in zijn persoonlijke

ontwikkeling nog niet zover dat hij als kunstenaar aan het werk kon. Hij koos voor het werk dat op zijn pad kwam. Dat was vaak 12 ambachten 13 ongelukken. Tot 2009 werkte hij als keukenmonteur. Een reis naar de

Noordpool was een keerpunt in zijn leven. Als schilder legt hij op een bijzondere manier plekken in Zeeland vast. Zeeuwse figuratieve beelden die heel herkenbaar de omgeving laten zien.

4


5

Een reis naar de Noordpool? “Nou ja, naar de Noordpool, het was in ieder geval hoog arctisch. Ik ben tijdens die reis als een gek gaan tekenen. De natuur was zo overweldigend, het heeft mijn innerlijk landschap veranderd. Je zou kunnen zeggen dat ik als persoon gestript werd van alles wat ik dacht dat ik was. Naarmate je ouder wordt, heb je een soort rugzak met ingrediënten zoals leeftijd, getrouwd, kinderen, inkomen en het werk dat je doet. Je denkt dat je dat bent. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik dat niet ben. Ik beschouwde mezelf als keukenmonteur. Maar dat was ik helemaal niet.”

En hoe was toen de weg naar autonoom kunstenaar? “Dat ik werkeloos was, hielp hoewel ik me daar niet bewust van was. Ik realiseerde me op die reis dat ik iets moest gaan doen met mijn talent. Ik was 45 en ik dacht: als ik het nu niet doe, dan kan ik alleen maar op mijn zestigste in bitterheid achterom kijken en denken: had ik het maar gedaan. En nu kan ik constateren dat ik het gedaan heb en dat het gelukt is, mede dankzij het Panorama-project. Want als je als beeldend kunstenaar je autonoom wilt vestigen en daar ook je boterham mee wilt verdienen, dan is dat niet makkelijk. Ik kwam terug van mijn reis en kon gelukkig een groep mensen les gaan geven. Een half jaar later werd ik door Dik Hulshof benaderd met de vraag om een proefschilderij te maken voor Panorama Walcheren. Het idee was er, maar men had nog niet de juiste persoon gevonden om zo’n groot project vorm te geven. Ik kreeg de opdracht om een proefdoek te maken. Ik hoorde dat er nog vijf andere gegadigden waren en dat er na het proefdoek een keuze gemaakt zou worden. Het was erop of eronder. In twee weken heb ik een proefdoek gemaakt. Het was de ingang van

Want als je als beeldend kunstenaar je autonoom wilt

de loodsenhaven in Vlissingen. Ik werd aangenomen. Overigens bleek achteraf dat ik de enige was, dat hoorde ik een jaar later. Toen ik de opdracht kreeg dacht ik: nu zal ik ze ook laten zien dat ik wat kan. Ik had heel weinig ervaring met schilderen.

vestigen en daar ook je boterham mee wilt verdienen, dan is dat niet makkelijk.

De opzet van zo’n Panoramaschilderij is heel planmatig. Er ontstaat eerst een beeld in mijn hoofd. Ik word geïnspireerd door een fysieke plek of de opdrachtgever maakt een keuze. Alle panoramadoeken zijn wel anders, want ik wil wel steeds verrassen met het beeld, opstelling en compositie.”

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Schilder je meer dan alleen het Panorama? “Mijn autonome kunst is natuurlijk veel uitgebreider dan alleen het Panorama. Ik heb me nu voorgenomen om een jaar lang alleen maar houtskooltekeningen te maken van Walcherse wegen. Ik schilder mijn omgeving. Bijvoorbeeld een bruggetje dat mij inspireert. Al mijn werk is in feite autobiografisch, het is zoals mijn omgeving is. Ik maak daar ook niet altijd een foto van, het kan ook zijn dat ik het gewoon ter plaatse maak. Ik overdrijf als ik schilder, dus ook als het de gevel van Albert Heijn is. Het moet iets extra’s krijgen. Dat geldt ook voor de portretten. Daarin benadruk ik sommige dingen extra zodat het in ieder geval overtuigt.”

6


7

En hoe gaat dat dan in Panorama Walcheren?

bedrijvigheid. Ook vanuit het idee om te zoeken

“Het museum draait op vrijwilligers. Zij bekleden een

graden kan kijken wist ik: dit is het.”

naar sponsors. Toen ik op dat balkon op de achtste verdieping stond, waar je dus inderdaad bijna 360

heel belangrijke positie en maken het voor mij mogelijk om te schilderen. Er wordt heel veel werk verzet om dit hier in stand te houden en aan het publiek te laten zien. Dat is echt fantastisch.

Hoe werkt dat, van idee tot Panorama? Als we een keus gemaakt hebben gaan we het

Bij Panorama Walcheren zoeken we opstellingen

fotograferen. Eén langgerekte foto. Die wordt

verdeeld over het eiland. Het is vaak aan de kust

opgebouwd uit misschien wel 20 foto’s die in een

gerelateerd, maar ook het achterland. We hebben

computerprogramma aan elkaar geniet worden.

nu een zicht op Middelburg, op de Middelburgse

Daarmee worden alle vertekeningen eruit gehaald

Markt, Vlissingen drie keer, Veere, het oranjebos

en ontstaat er één foto. Dan maak ik een klein

bij Oostkapelle, Domburg en Westkapelle. Er is

proefschilderij. Aan de hand van de foto ga ik dan

topografisch gezien wel een leidraad.

ook de hoogte, breedte en lengte bepalen. In dat proefschilderij breng ik ook de sfeer, de kleur, het licht

Bij een panorama wil ik ook verrassen wat het beeld

enz. De foto’s worden één op tien afgedrukt. Daar teken

betreft, zodat men steeds in een opstelling loopt die

ik een raster op en datzelfde raster breng ik aan op het

wezenlijk anders is. Men staat er midden in zoals in

grote doek zodat ik houvast heb. Op zo’n groot doek

het bos of het is een vergezicht zoals Middelburg met

raak je anders het overzicht kwijt.

de koeien, waarbij je het idee hebt dat je kijkt naar iets wat kilometers ver weg ligt. Ook de lichtval en

Dan ga ik schilderen. Dat kleine proefschilderij heb ik

het standpunt zijn verschillend. Kijk, hier staan we

ook nodig om de kleuren te mengen. Voor het grote

op een balkon op de achtste verdieping, dan krijg je

doek heb ik veel verf nodig. Ik meng de kleur van die

weer een heel ander interessant beeld. Je ziet hier

verf soms in hele bussen op basis van de kleur van

de Keersluisbrug en kijkt zo op Vlissingen neer. De

mijn proefschilderij. Die emmers zijn mijn pallet. Op die

voorzitter van ons bestuur wilde een plek met veel

manier kan ik razendsnel werken aan het grote doek.”

Bij een panorama wil ik ook verrassen wat het beeld betreft, zodat men steeds in een opstelling loopt die wezenlijk anders is.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Al mijn werk is in feite autobiografisch, het is zoals mijn omgeving is.

8


9

Hoe kwam je op het idee om de Manteling te schilderen? “De mooiste plek van Walcheren vind ik toch

De omgeving hier in Zeeland is grenzeloos voor een kunstenaar.

wel het bos de Manteling aan de noordkant van Walcheren. De omgeving hier in Zeeland is grenzeloos voor een kunstenaar, in ieder geval voor mij. Ik ben hier ook niet voor niets komen wonen, de ruimte, het licht, de zee vlakbij. Dit panorama is mede ingegeven door een bezoek aan de Sagrada Familia in Barcelona. Hier heeft Gaudi een kathedraal gebouwd die eruit ziet als een bos. Ik heb het omgekeerd. Ik wilde een bos schilderen alsof je in een kathedraal staat. Oorspronkelijk was het mijn idee om het tien meter hoog te maken, maar dat is technisch onhaalbaar. Het is nu vijf meter hoog en 22 meter lang. Dat zou je niet zeggen als je er voor staat. Doordat het panoramisch opgesteld is, lijkt het optisch kleiner. Het schilderen van dit schilderij heeft me 120 dagen gekost, wat voor mij best lang is voor één doek.

Jij wilde van Panorama Walcheren ‘the talk of the town’ maken? “Ik ben blij dat je het vraagt want ik vind het onvoorstelbaar dat van de 5000 bezoekers per jaar 90% toerist is. Maar weinig Zeeuwen weten van het bestaan. Dat is soms wel frustrerend voor ons. Maar misschien kan de Zeeuwse Cultuur Agenda ons helpen.”

Dat gaan we zeker doen. In de winter is het wat te koud in het museum. Maar op de eerste ‘Zeeuwse Cultuur Netwerk’-bijeenkomst op de buitenplaats Overduin op 30 januari gaat Jo Dumon Tak een uitgebreide toelichting geven op een aantal Panorama-doeken. In de zomer kunnen we een rondleiding door Jo organiseren in de Machinefabriek in Vlissingen, waar Panorama Walcheren op dit moment gevestigd is.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


- Advertorial -

"Het is 5 uur in de middag en met een koel glas wijn kijken we uit over de vlakte voor ons. De ondergaande zon verkleurt de omgeving. In de verte zien we de giraffes en zebra's voorbijgaan en we horen de olifanten naar elkaar roepen. Op de rand van het hek zit een prachtig vogeltje met 10 heldere kleuren ons nieuwsgierig te bekijken. Vandaag hebben we een geweldige dag gehad met onze chauffeur die

Afrika, een ervaring...

ons meenam naar drinkplaatsen en uitkijkpunten. De leewengroep die vlak voor onze safaritruck stond vergeten we nooit meer! Vol respect en ontzag maakten wij foto's van ze en trots keken zij naar ons. Na het diner bij het kampvuur zoeken we onze luxe safaritent op en laten we ons in slaap vallen met de wilderniss geluiden op de achtergrond. Morgen weer een dag...."

Sandra en Alice

‘Alles wat u nog moet doen is de koffer pakken en genieten!’ "Reisplannen....zoveel mogelijkheden en keuzes! Samen hebben wij al meer dan 40 jaar ervaring met het regelen van mooie vakantiereizen. Laat ons met u meedenken, samen met u komen we tot een plan wat echt bij u past. Vervolgens gaan wij aan de slag om de reis zo te organiseren dat u er geen omkijken naar heeft. Van de vluchten tot de transfers, hotels in alle categorieen of rondreizen op uw lijf geschreven. Alles wat u nog moet doen is de koffer pakken en genieten! Wanneer spreken we af?" Wij werken op afspraak, zodat we de tijd kunnen nemen uw reis tot in de puntjes te regelen!

Weststraat 5a | 4421 AC Kapelle | 0113 34 46 19 alice.sandra@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/alice-sandra

10


11 agenda

Tentoonstellingen

Bommen & granaten Dani Ploeger stelde een expositie samen over wapens, kunst en technologie. Zijn eigen werk en hedendaagse kunst uit de verzameling van de gemeente Vlissingen gaan in dialoog met objecten uit de collectie van het Zeeuws maritiem muZEEum. Een mindmap van Dani toont de verbanden, een door hem ingesproken audiotour vertelt de achtergronden bij deze boeiende tentoonstelling. www.muzeeum.nl

Mannenpak

Lamp & Kap

Tot najaar 2020

Licht op Zeeuws Licht 01-12 tot 03-01

In deze modepresentatie toont het Zeeuws Museum een variatie aan Zeeuwse broeken, vesten en jassen: al jaren de drie-eenheid voor de man. Middelburg (centrum), Abdij (plein) www.zeeuwsmuseum.nl

Acht kunstenaars en vormgevers laten hun licht schijnen over de mogelijkheden van verlichting in huis. De deelnemers zijn: Petra Bouman, Vos Broekema, John van der Feen, Jennifer de Jonge, Maarten Jongebreur, Judy Hooymeyer, Ineke Otte en Kees Wijker. 11 december 20:00 uur lezing Judy Hooymeyer. www.cbkzeeland.nl

Vleeshal 19 jan. – 15 maart

Nooit meer werken Tot voorjaar 2020 Het Zeeuws Museum presenteert een groepstentoonstelling over werk: toen, nu en straks. De tentoonstelling vraagt je de tijd te nemen voor bezinning over werk en vrije tijd. Middelburg (centrum), Abdij (plein) www.zeeuwsmuseum.nl

Foto: Liz Eve / steirischer herbst www.vleeshal.nl

t/m 05 jan.

Wintertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring

t/m 10 feb.

Samensmelting van oud en nieuw

Middelburg - Vleeshal - www.zeeuwsekunstkring.nl

Domburg - CBK Zeeland - www.cbkzeeland.nl

11 jan. 21 feb.

Zeeuwse Lichting

t/m 29 feb.

BEELDSCHOON - Anita Dekker

Zeeuws Museum

Michael Portnoy 'Progressive Touch' Progressive Touch is een videoinstallatie van Michael Portnoy (Verenigde Staten, 1971) waarmee hij beoogt heersende seksuele gedragspatronen te verstoren en herschrijven.

Middelburg - CBK Zeeland - www.cbkzeeland.nl

Axel - Het Warenhuis - www.hetwarenhuis.nl

02 mrt. 17 april

Vaste tentoonstelling Wonderkamers Op de zolder van het museum vormen de Wonderkamers een wereld in het klein. In drie kabinetten worden meer dan 200 Zeeuwse en exotische voorwerpen tentoongesteld. Elk object met een eigen geschiedenis, een eigen verhaal. www.zeeuwsmuseum.nl

Binnenstebuiten, Het huis in de kunst Middelburg - CBK Zeeland - www.cbkzeeland.nl

t/m 05 mei

Slag om de Schelde

t/m 01 mei

Bezetting verbeeld - WO II door de ogen van Cees van der Burght Vlissingen - MuZEEum - www.muzeeum.nl

t/m 05 mei

Stoere vrouwen aan de wal

Vlissingen - MuZEEum - www.muzeeum.nl

Vlissingen - MuZEEum - www.muzeeum.nl

Jaargang 3 | januari - maart 2020


agenda

Agenda januari 2020 04 jan.

ZA

04 jan.

Doornroosje De Musical | Oostburg | www.ledeltheater.nl

HILARIA met “Vliegende honden bijten niet” Wemeldinge, de Wemel, 14:00 uur | Kinderen vanaf 6 jaar Een roedel van honden van schuimrubber, voeg daarbij een aantal circus- en goochelattributen zoals hoepels, rood velours en franje. Klop dit op tot een luchtige mousse van korte komische acts met frisse nonsens en knotsgekke kolder. Roer er vervolgens live muziek doorheen en laat er dan twee variétéartiesten op los. Het resultaat is een verwarrende chaos van “honden” en toeschouwers, een groot feest met veel humor! www.kapellecultureel.nl

04 jan.

Bob Wayne met vrolijke country in Podium ‘t Beest | Goes | www.tbeest.nl

04 jan.

Dik Trom, de vetste show van het jaar | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

ZA

04 jan.

De Zeeuwse Concertzaal en De Oostkerk presenteren: Herbergen Middelburg, Oostkerk, 20.00 uur Om het nieuwe jaar goed in te zetten kunnen liefhebbers een intieme voorstelling meemaken. Dit keer op het podium van de Oostkerk. Vier Middelburgse muzikanten; Peter Slager, VanDryver, Douwe Eisenga en broeder Dieleman spelen eigen nummers en musiceren ook samen. www.zeeuwseconcertzaal.nl | www.deoostkerk.nl

04 jan.

Martijn Broekaart nieuwjaarsconference | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

05 jan.

Fuse, Nieuwjaarsconcert | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

05 jan.

Dik Trom, de vetste show van het jaar | Middelburg | www.middelburgsminitheater.nl

08 jan.

Thijs Lindhout, 100% Inspiratieshow | Heinkenszand | www.theatersaanzee.com

DO

09 jan.

Grof Geschud “Lijmen” Oostburg, Ledeltheater, 20.15 uur Grof Geschud, een Vlaams-Nederlands cabaretduo, het onvermogen om vast te houden en de angst om lost te laten. Een ontroerende en hilarische zoektocht in een regie van Raf Walschaerts en Minou Bosua. Lijmen is een programma van een hoog niveau en hun verhalende, bijna toneelmatige vorm van cabaret is vernieuwend (Jury Cameretten 2018). www.ledeltheater.nl

12


13

DO

09 jan.

Nieuwjaarsconcerten Het Zeeuws Orkest Op 9 jan. Terneuzen, 10 jan. Vlissingen en 11 jan. Goes Op bovenstaande data geeft Het Zeeuws Orkest een spetterend Nieuwjaarsoncert met de beroemde trompettist Eric Vloeimans als solist. Met onder meer de Notenkrakerssuite van Tsjaikovski. Jong Zeeuws talent is dit keer, Lise de Munck, dwarsfluit, een avond om niet te missen. www.zeeuwsorkest.nl

10 jan.

Harry Sacksioni | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

11 jan.

Dubbelcabaret met Lonneke Dort en Daniëlle Schel | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

11 jan.

Dirk Netten en Marco Paulo/ Het Levenslied | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

11 jan.

Harmonie 0ns Genoegen | Vlissingen | www.khog.nl

11 jan.

Merrow, A Story to tell | Renesse | www.theatersaanzee.com

12 jan.

Teus Nobel, trompet met Liberty Group | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

12 jan.

Flip Noorman zingt Leonard Cohen | Ritthem | www.theatersaanzee.com

15 jan.

Auke Kok, Prometheus lezing Johan Cruijff | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

15 jan.

Raices Cubanas on tour 2020-Swingende Cubaanse avond | Oostburg | www.ledeltheater.nl

17 jan.

Incanto-concert: Bart van Oort en Petra Somlai spelen Beethoven | Middelburg | www.incantoconcerten.nl

VR

17 jan.

Beethoven Vierhandig Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Bart van Oort en Petra Somlai (pianoforte) spelen in het Beethovenjaar pianomuziek van Ludwig van Beethoven. Zijn pianocomposities voor vier handen zijn minder bekend, maar zeker zo boeiend als de bekende pianosonates. Tijdens dit recital wordt door het virtuoze pianoduo muziek van Beethoven voor twee en vier handen gespeeld. In samenwerking met Incanto. www.zeeuwseconcertzaal.nl

17 jan.

Marjolein Meijers, Walter & Onno Kuipers ‘Simpel mooi bestaan’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

17 jan.

Marjon van Iwaarden | Ritthem | www.theatersaanzee.com

18 jan.

Niek Baar (viool) en Ben Kim (piano) | Sint Jacobskerk, Vlissingen | www.muziekpodiumzeeland.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


Lisa Jacobs

Violiste

Violiste Lisa Jacobs is een van de toonaangevende musici van haar generatie en wordt geroemd om haar gepassioneerde, meeslepende en virtuoze spel, verrassende programmakeuzes en podiumpresentatie.

O

p 17-jarige leeftijd maakte zij haar succesvolle debuut met het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Chailly en sindsdien speelt zij over de hele wereld als soliste met vele orkesten en gerenommeerde dirigenten, in

kamermuziekverband en op festivals.

14


15

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. In dit ‘Beethovenjaar’ komt Lisa Jacobs naar Zeeland om met Het Zeeuws Orkest het vioolconcert van Beethoven te spelen. We weten nu al dat dit een heel bijzondere Beethoven zal worden. Lisa zal in dit vioolconcert haar eigen ‘stem’ laten horen. En daar blijft het niet bij. In juni is zij de artistiek leider van het Kamermuziek Festival Middelburg. Lisa geeft geregeld masterclasses aan hogescholen en conservatoria in binnen- en buitenland en zij treedt veelvuldig op met haar eigen strijkorkest The String Soloists. Daarnaast is zij verbonden als professor viool aan het Koninklijk Conservatorium Gent (België). Ze speelt veel solistisch en in kamermuziekverband in binnen- en buitenland en heeft een eigen concertserie in Amsterdam. Zo kunnen we nog een hele bladzijde doorgaan maar we willen graag wat meer van Lisa zelf horen.

Google violiste Lisa Jacobs en de ene na de andere juichende recensie komt voorbij. Om er slechts twee te noemen:

‘Een violiste om direct te omarmen’ - Klassieke Zaken ‘Beeldschoon, gracieus en spatzuiver’ - De Volkskrant

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Kom je uit een muzikale familie? Waarom de viool? “Als kind heb ik van jongs af aan op ballet gezeten. Daar dansten we altijd op ‘live’ muziek. Er was een pianist die de mooiste melodieën tijdens de les speelde. Dat was mijn eerste kennismaking met klassieke muziek. Mijn moeder draaide veel klassieke muziek, vooral in het weekend bij het ontbijt. Toen ik Locatelli hoorde vond ik dat machtig mooi, ik wilde dat steeds weer opnieuw horen. Mijn vader was gek op Joe Cocker. Er werd ook heel veel popmuziek gedraaid. Muziek, in welke stijl dan ook, was dus wel veel aanwezig bij ons thuis, alhoewel geen van mijn ouders een instrument bespeelde. Toen mijn oudere zus, aangestoken door een vriendinnetje met vioolles begon, wilde ik dat ook meteen, maar ik zat al op balletles. Dat vonden mijn ouders genoeg. Als mijn zus aan het oefenen was, ging ik er met twee pollepels naast staan en oefende mee. Na dit ritueel bijna twee jaar vol te hebben gehouden kreeg ik uiteindelijk ook een eigen viooltje en ‘the rest is history’ zullen we maar zeggen.”

16

Mijn moeder draaide veel klassieke muziek, vooral in het weekend bij het ontbijt.


17

Hoe vind je het om concerten in het buitenland te geven en je op hotelkamers te moeten vermaken? “Ik kan goed alleen zijn en het leuke aan ons vak is dat je soms op hele bijzondere plekken komt waar je anders niet zo snel belandt. Dus ik zie dat eigenlijk best wel als een groot voordeel. Het reizen zelf kan soms wel erg vermoeiend zijn, maar tja dat hoort er nu eenmaal ook bij.”

Er zijn op het moment zoveel goede jonge violisten. Voelt dat als een vorm van concurrentie? “Nee, het is denk ik heel belangrijk je eigen ding te doen en dicht bij jezelf te blijven. Nederland

Artistiek leider Kamermuziek Festival Middelburg “2020 wordt voor mij een jaar met een Zeeuws tintje. Naast de optredens met Het Zeeuws Orkest en Ivan Meylemans waar ik echt enorm naar uit kijk, mag ik beginnen als artistiek leider van het Kamermuziek Festival Middelburg. Tijdens de afgelopen twee festivals heb ik met heel veel plezier in Middelburg opgetreden. Ik heb de stad en de mensen leren kennen en het is dan ook een groot genoegen om dit te gaan uitdiepen als nieuw artistiek leider van het

heeft inderdaad een prachtig veld met violisten en in algemenere zin musici en dat is iets om trots op te zijn! Ieder met zijn eigen karakter, klank, en persoonlijkheid. Maar iedereen kan altijd wat van elkaar leren toch?”

Heb je een voorkeur voor kamermuziek of het grote podium? “De combinatie van de intimiteit en dynamiek van kamermuziek enerzijds en het grote podium als soliste anderzijds is voor mij een gouden combinatie: de afwisseling, de verschillende kwaliteiten die het van je vraagt. Ik wil en kan daar eigenlijk niet tussen kiezen!”

festival. We willen nog meer verbinding zoeken met Middelburg en de regio. Naast de internationale artiesten die weer terugkomen, zal het accent liggen op geweldige musici die we in Nederland hebben. We willen naar ons publiek toekomen. De concerten zullen naast de

Lisa speelt met Het Zeeuws Orkest: 12 maart - Terneuzen

Zeeuwse Concertzaal door heel Middelburg

13 maart - Goes

gaan plaatsvinden, ook wellicht op onverwachte

14 maart - Middelburg

locaties en er zal ook aandacht zijn voor de jongere inwoners van Middelburg!”

Jaargang 3 | januari - maart 202019

18 jan.

Ad Vanderveen | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

18 jan.

So Long Cohen, theaterconcert | Zierikzee | www.theatersaanzee.com

19 jan.

Ebonit Saxophone Quartet | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

19 jan.

Hanneke Rouw (cello) en Sofia Vasheruk (piano) | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

22 jan.

Aliance Francaise over Maria Callas | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

WO

22 jan.

Henry van Loon met een reprise van ‘Onze Henry’ Luctor et Emergo, Cabaret Rilland, 20.00 uur Henry van Loon is comedian, acteur, vlogger en bekend van ‘De Luizenmoeder’. In dit persoonlijke programma zoomt Henry in op zijn Brabantse roots en schotelt hij je zowel hilarische als fidele bespiegelingen en ontroerende liedjes voor. www.podiumreimerswaal.nl

VR

24 jan.

Esther Apituley presenteert: Kabarett Dapitulet met Hans Dagelet Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Altvioliste Esther Apituley houdt van klassieke muziek. Zij combineert de muziek van Chopin met Ellington en improvisaties in een verrassende, uitdagende theatervorm. Een aangename mix van muziek, humor en actie. Kabarett Dapitulet is hiervan een bewijs. Samen met Hans Dagelet en pianist Christiaan Kuyvenhoven vormt zij het beruchte Hydropatten Trio. www.zeeuwseconcertzaal.nl

24 jan.

VR

24 jan.

Wild Romance | Vlissingen | www.ccxl.nl

Renee van Bavel zingt Herman van Veen “Mensenkind” Oostburg, Ledeltheater, aanvang 20.15 uur. Renee van Bavel kijkt naar de wereld en bezingt haar met het repertoire van Herman van Veen. In “Mensenkind” verbindt Renee van Bavel het werk van Herman van Veen met haar eigen verhalen en observaties en zet op die manier de klassiekers zoals Liefde van later, Suzanne en Cirkels in een nieuw licht. Ze wordt begeleid door haar pianist Dirk Flatau. www.ledeltheater.nl

24 jan.

Lorcan Mac Mathuna | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

www.zeeuwsecultuuragenda.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


SORENNE VAN HARRIE LEENDERS Beproefde verbrandingstechniek in een oerdegelijke constructie, dat is de Sorenne.

OOMSWARMTEWERELD.NL/PRODUCTEN

BEZOEK ONZE SHOWROOM: ZUIDWEG 20A, ZONNEMAIRE - 0111 463496

BOUW VEILIG WOON VEILIG! Elk jaar wordt er in Nederland 85.000 keer ingebroken. Detec adviseert u graag over de beveiliging van uw woning of bedrijfspand. toegangscontrole

brandwerende dossierkast kluis

noodverlichting brandbeveiliging

intercom camera

inbraakbeveiliging

0118-651750 • www.deteczeeland.nl


21

Een Zeeuw in Hilversum De ‘magie van de radio’ was voor Ab Nieuwdorp de reden om als Zeeuwse jongen te dromen over een baan bij NPO Radio 4. Bij een droom bleef het niet. Hij werkt inmiddels al 12 jaar voor AVROTROS. Daar presenteert hij iedere werkdag het programma De Klassieken. Maar ook in Zeeland komt hij nog vaak. Zo was hij vorig jaar juryvoorzitter van het Eastman Muziekconcours en geeft hij in februari en maart vier avondcolleges over klassieke muziek in de Zeeuwse Concertzaal (zie kader in dit artikel).

W

e bezoeken Ab in de radiostudio van het NPO-gebouw in Hilversum. De vele ramen bieden een blik op de boomkruinen van het Mediapark. Op de vloer ligt

tapijt dat ieder geluid van schoenen dempt.

Hoe wordt de muziekkeuze van De Klassieken bepaald? “Sinds ik dit programma presenteer heb ik zelf de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling. Het is een luxe om elke ochtend drie uren te mogen programmeren met de mooiste muziek die bij het tijdstip van de dag past. Daarnaast krijg ik suggesties van muzieksamenstellers en een computerprogramma met algoritmes. Maar, zoals gezegd, ik hou de regie in handen omdat ik een eigen signatuur en smaak heb. Ik ben liever de chef-kok in een restaurant, dan de opwarmer van de magnetronmaaltijd.” Ook tijdens de uitzending past Ab de muziekkeuze nog wel eens aan. “Als in de herfst de berkenstammen hier buiten op het Mediapark glimmen in het zonlicht, dan heb ik meteen een associatie met muziek van Sibelius.”

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Luisteraars kunnen appen over wat hen muzikaal bezighoudt. Sommigen kent Ab langzamerhand bij naam. “Voor verschillende luisteraars ben ik een soort vriend in de ochtend, een metgezel.

Luistercolleges

Die verheugen zich om met mij een virtuele kop

Op vier dinsdagavonden van 19.30 tot 20.45 uur

koffie te drinken en (lachend) daarbij natuurlijk

leidt Ab Nieuwdorp u langs de hoogtepunten uit

een virtuele Zeeuwse bolus. Als ik een keer niet

de rijke klassieke muziek. Na afloop van ieder

presenteer, vragen ze ‘Ben je ziek?’ Luisteraars

college is er van 20.45 uur tot 21.30 uur een

leven enorm mee.”

informeel samenzijn. De colleges zijn toegankelijk

Naast De Klassieken presenteert hij op NPO Radio 4 liveconcerten, zoals tijdens het Hart en Ziel Festival en het Zondagmiddagconcert vanuit het Concertgebouw Amsterdam. “Liveconcerten zijn superleuk om te doen, je bent dan een soort muziekverslaggever.” Ook bij andere festivals en concerten, zeker ook buiten de Randstad, presenteert hij. “Mensen weten dan ook hoe je er

voor iedereen die zijn of haar luisterervaring wil verdiepen. Tijdens de colleges wordt verwezen naar concerten die in de eerste helft van het jaar in de Zeeuwse Concertzaal worden uitgevoerd. Deelnemers aan de collegereeks krijgen een korting op deze concerten. De colleges worden gegeven op 4 en 18 februari en op 3 en 17 maart 2020 in de Zeeuwse Concertzaal.Zie www.zeeuwseconcertzaal.nl

uit ziet en hoe je in een andere context bent. De interactie met mensen is heel fijn. Schoonheid, troost en ontdekkingen overbrengen, dat gaat beter als er contact is.” In het werk bij Radio 4 kan hij veel combineren.

“Als je het vergelijkt met de schilderkust: je kan

“Zo komt in interviews met musici mijn eigen

mensen de Nachtwacht laten zien, maar daar, om

speelervaring van pas. Het schept een band als je

het hoekje, hangt een minder bekend schilderij, kijk

van binnenuit weet hoe het is om voor een zaal te

daar eens naar! Dat is het mooie van deze baan. Ik

spelen.” Ook kan Ab er zijn liefde voor talen kwijt

ben een klassieke muziekzendeling.”

en gebruikt hij zijn stem als voice-over bij tvdocumentaires. Mooi vindt hij ook de gidsfunctie.

Daarnaast maakt Ab voor Radio 4 podcasts (audioprogramma’s die te volgen zijn via Internet op bijvoorbeeld de site van Radio 4). Interessant en sfeervol zijn de podcasts met de naam ‘Klassieke Mysteries’ waarin onder meer een reportage zit over

Ook kan Ab er zijn liefde voor talen kwijt en gebruikt hij zijn stem als voice-over bij tv-documentaires.

het uit het graf verdwenen hoofd van Haydn en een onderzoek naar de dood van Mozart. Ab vertelt dat hij uit een muzikale familie komt. Zijn vader speelde dwarsfluit en zijn moeder zong. Op de basisschool kwam iemand langs van Muziekvereniging ‘Ons Genoegen Kapelle’.

22


23

Bij welk muziekstuk luister je intens mee tijdens de uitzending? “Bij ‘The Lark Ascending’ van Ralph Vaughan Zo kwam hij uiteindelijk terecht bij het eufonium en

Williams. Over een leeuwerik die steeds hoger

de bastuba. Die inspiratie uit het muziekonderwijs op

opstijgt. Als Zeeuw zie ik de leeuwerik boven de

school is belangrijk geweest voor zijn verdere carrière.

Zeeuwse velden voor me. Dan zie ik me zelf weer fietsen over het fietspad naast het spoor van Kapelle

Op Radio 4 is wel wat veranderd de laatste

richting Goes. Ook als je niet weet dat het over een

jaren. “Tegenwoordig wordt de luisteraar met ‘je’

vogel gaat, is het betoverend mooi. Daar heb ik als

aangesproken en toen ik begon in 2007 kwam het

puber al vaak naar geluisterd.”

woord ‘ik’ echt niet voor. ‘Ik ga nu laten horen…’ Dat werd niet gebruikt. Het was ‘We gaan nu

Tegenwoordig zijn de programma’s ook te volgen

luisteren naar…’ of ‘U luistert nu naar...’ Het was

via de webcam van NPO Radio 4. “Tja, het kan best

vooral de dienstbaarheid. En als je een keer zei ‘Ik

demystificerend werken, zo’n kijkje in de studio.

vind…’, dan kon je als reactie krijgen ‘Wie bent u

Sommige luisteraars willen dat bewust niet, dat

om iets te vinden? U bent het niet eens waard om

meekijken, en dat snap ik heel goed. De echte magie

de veters van Johann Sebastian Bach te strikken.’

van radio is een stem, timbre, woordkeuze en daarbij

We zijn nu ook minder volledig. Opus 5, nummer 6

dan de muziek. Dat samen zorgt voor een bijzondere,

in a-klein, KV. 622, enzovoort. Dat is tegenwoordig

intieme en sfeervolle wereld. Het heeft mij van jongs

niet meer. Tegenwoordig is het 17e pianoconcert van

af aan altijd aangetrokken om ook zo’n sfeer te

Mozart voldoende.”

creëren. Het is een droom die is uitgekomen.”

Jaargang 3 | januari - maart 2020


HAY Muuto EYYE Pilat & Pilat MDF Italia Treku Carl Hansen & Son Ferm Living Nanimarquina Perletta Fatboy Tonone Secto en nog veel meer

Kleding: Humanoid By Bar Momoni Ottod’Ame Monique van Heist Diega Teoh & Lea Kokoon

CULTUUR RECHT uit het hart en daarom steunen wij het graag... MIDDELBURG 0118 - 62 37 19 TERNEUZEN 0115 - 61 31 75

ROTTERDAM 010 - 440 31 00 (BREDA 076 - 209 09 00)

24


25

ZA

25 jan.

Het Zeeuws Orkest met de Muziekkoning voor 6+ Zierikzee, Nieuwe Kerk, 15.00 uur. Kinderen gratis, ouders € 7,50 De Muziekkoning moet muziekvragen oplossen om de Koning te kunnen blijven. Er is een muziekkist waar muziek uit komt als je de deksel open doet en er is een sleutel die gestolen wordt. De Lakei wil de koning van zijn troon stoten. De kinderen in de zaal moeten de koning helpen de vragen op te lossen. Na afloop de instrumentenparade. www.zeeuwsorkest.nl

25 jan.

Passion4Drums 2020 - 10th Anniversary | Hulst | www.reynaertland.nl

25 jan.

Robbert Jan Proos | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

25 jan.

Ruben Hoeke, gitarist | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

25 jan.

Broken Shadows | De Spot, Middelburg | www.muziekpodiumzeeland.nl

ZO

26 jan.

Operafeest met het Houblon Ensemble Noordgouwe, Driekoningenkerk, 15.00 uur Opera, gezongen en verteld met het thema ‘Vrijheid en onderdrukking in de opera’. Meeslepende en indrukwekkende hoogtepunten uit de opera. Laagdrempelige voorstelling met sopraan Marike Verbeek, mezzosopraan, Liesbeth van der Loop, tenor Christof Laceulle, bas-bariton Martijn Hop, verteller Howard van Dodemont en pianist Bert Mooiman. Zie ook www.houblonensemble.nl | www.kmsd.nl

26 jan.

Tobias Borsboom piano solo | Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

26 jan.

Concert door Tessa van Buuren, viool. Presentatie Masterexamen | Middelburg | www.kerkbiedtpodium.nl

DO

30 jan.

Cultuur netwerkbijeenkomst op de historische buitenplaats Overduin. Oostkapelle, 17.00 uur Een kleine wijnproeverij, wat Zeeuwse gerechten, virtuoze musici en de schilder Jo Dumon Tak. De schilder vertelt over zijn fascinatie voor de Mantelinge. Een avond voor een select gezelschap van 50 cultuurliefhebbers uit overheid, culturele partners en bedrijfsleven. Wilt u lid worden van het cultuurnetwerk en een uitnodiging ontvangen mail dan redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl | www.zeeuwsecultuuragenda.nl

VR

31 jan.

Van Vivaldi tot Pärt met Larissa Groeneveld en Gwyneth Wentink Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Het duo Gwyneth Wentink (harp) en Larissa Groeneveld (cello) trad al eerder op in de Zeeuwse Concertzaal. Deze keer brengen zij een gevarieerd programma met werken van Vivaldi tot en met Pärt. Een warme, aangename combinatie vormen de spannende klankleuren van de harp en de vol gestreken tonen van de cello. www.zeeuwseconcertzaal.nl

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Reiziger, er is geen pad, het pad ontstaat al lopende Een gesprek met Anne van Helteren en Wybe de Haan over hun Festival DÆR.

Heb je ooit stuiterend op je stoel gezeten omdat je twee jonge mensen vraagt iets over het ontstaan van het Festival DÆR te vertellen? Die je wegblazen met hun energie?

W

Je kan een kunstenaar niet in een hokje passen, het is juist de

e beginnen bij het begin, als Wybe

aard van Wybe en Anne dat zij

en Anne samen op de Vrije School

nergens in passen.

Zeeland zitten en op hun twaalfde het

eindfeest van groep acht organiseren. Ze hadden dezelfde ideeën en maar een half woord nodig om te begrijpen wat de ander bedoelt. Dat scheelt veel tijd! Samen plannen is geen garantie voor succes, het bevordert wel de kansen. Tijdens hun middelbare schooltijd richten zij

Vrijheid. Leven met de Natuur. Met elkaar, zonder te veel regels. (2016)

een theatercollectief op. Geen hiërarchie, geen

Het volgende fragment speelt zich af in de

regisseur, maar met elkaar verantwoordelijk voor

kringloopwinkel Ramsburg. Vrienden ontmoeten

het proces en het uiteindelijke resultaat. Wybe

elkaar toevallig tussen al deze spullen, die hun

speelt accordeon in het surrealistisch muziektheater

fantasie op hol doen slaan, waaruit uiteindelijk het

RØK. De naam van het theatergezelschap gaat

begin van een creatief festival ontstaat. De plek: De

Zurøck heten. Je kan een kunstenaar niet in een

Kunstwei in Wolphaartsdijk. Natuur en cultuur zijn de

hokje passen, het is juist de aard van Wybe en Anne

drijfveren van Wybe en Anne. De eerste editie, een

dat zij nergens in passen.

soort tuinfeest met verschillende elementen, kleine optredens, muziekgroepen en vooral niet moeilijk doen. Gewoon een kwestie van organiseren. Een feestje in Zeeland is nooit weg!

26


27

Leren organiseren door te doen in de eerste editie van het Festival. (2017) Thuiskomen maar dan ergens anders, namelijk DÆR. Die euforie van een eerste succes, de ontdekking van een ontspannen sfeer, intuïtief plannen en vooral alles zonder stress. Zoiets geeft ruimte aan meer creativiteit en grote denkbeelden. Eén uur voor de opening bleek er geen wc-papier te zijn en moesten de barinkopen nog gedaan worden. Maar de omzet was goed en ze speelden quitte. Samen creëren ze een hoop gezelligheid, een fijne sfeer.

Anne van Helteren 25-10-2000, te Middelburg

Wybe de Haan 18-03 2001, te Vlissingen

Opleiding

Heden

Vrije School Zeeland

Vooropleiding Circus/Codarts,

VWO eindexamen 2019

Hogeschool v.d. Kunsten Rotterdam

Nehalennia

Geeft turnlessen bij Veldo

Opleiding

Heden

Vrije School Zeeland

VWO eindexamen 2019

Theatervormgeving, Amsterdamse

Nehalennia

Hogeschool van de Kunsten(AHK) •

Opleiding Scenografie,

Woont in zijn huifkar in Amsterdam.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Pit Beton vaste waarde in de Zeeuwse ondergrond Waar wij met onze producten en diensten zoals heiwerk een vaste waarde willen zijn voor onze opdrachtgevers, zo willen we ook een vaste bijdrage leveren aan de ondersteuning van de cultuur zoals de Zeeuwse Cultuur Agenda. De Zeeuwse Cultuur Agenda is een prachtige uitgave van wat Zeeland te bieden heeft aan culturele evenementen. Vooraf kan een keuze gemaakt worden wat er zoal te beleven valt en kan daarna geproefd en gesnoven worden aan een scala van mogelijkheden. Wij als Pit Beton willen op dezelfde wijze onze opdrachtgevers een zo breed mogelijk pakket in het advies en uitvoering van funderingswerken bieden.

www.pitbeton.nl Sint Felixweg 2 4493 PR Kamperland info@pitbeton.nl 0113 37 15 53 06 51 20 06 04


29

Een andere plek? Hoe doe je dat? (2018)

wil maar wat graag een cultureel evenement op

Via Google Maps kijk je naar de lege en groene

maar de vaders vormen het bestuur van de

plekken op de kaart. Je pakt je fiets, gaat door

stichting en stellen zich garant. De liefde van

regen en wind op zoek naar die locatie en zoekt

enkelen die in hen geloven en hen aanvaarden

uit wie de beheerder is. Een gesprek volgt. Het

in hun uitvoeringsdrift, maken het verschil in

wordt de Boomgaard Ter Linde in Oostkapelle. De

hun leven. Het aantal evenementen groeit, er

eigenaar, een biologisch-dynamische teler, wil

zijn nu twee podia nodig om alle groepen te

Wybe en Anne graag helpen. Met zijn appelkistjes

kunnen programmeren. Bands en gezelschappen

kunnen ze een podium bouwen, de schuren zijn

dienen zichzelf aan, of worden via een impresario

goede schuilplaatsen. De perfecte man op het

gevonden. DÆR is een vrijplaats voor mooie

goede moment. Maar de gemeente Veere eist een

ideeën.

hun grondgebied. Er moet een stichting worden opgericht. Wybe en Anne zijn nog geen 18 jaar,

evenementenvergunning voor het festival. Wybe praat met de commissie, maar ze keuren versterkt

De spelers, de musici zijn jong en talentvol,

geluid af. Dat was nou net niet de bedoeling: een

zoekend naar een podium om zich te presenteren.

suf feestje bouwen.

De dranghekken, de toiletten, het bouwmateriaal en twee aggregaten worden afgeleverd. Het

Opnieuw Google Maps! Ze vinden de voormalige

is een hels karwei alles in goede banen te

sportvelden in Vlissingen, Baskensburg, een

leiden, maar met kunst en vliegwerk lukt het.

goed alternatief. Spreken nu met de gemeente

De beveiliging wordt geregeld, de EHBO is

Vlissingen over een vergunning voor hun Festival

er en de techniekmensen doen hun werk. De

en een camping voor de overnachtingen. Met

festivalgangers kunnen komen en in hun tentje

open armen worden ze ontvangen. Vlissingen

blijven slapen.

Bands en gezelschappen dienen zichzelf aan, of worden via een impresario gevonden. DÆR is een vrijplaats voor mooie ideeën.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


30


31

“Goedemorgen! Het wordt een dag vol wind maar we gaan ervoor!” (2019) Inmiddels is de naam Festival DÆR een feit, a place to be! En vooral een plek om andere zielsverwanten te ontmoeten. De dertigers met hun kinderen zijn ruim aanwezig, maar ook ouderen voelen zich erg op hun gemak. Naarst de gebruikelijke concerten komen er steeds meer stands waar je je eigen creativiteit kwijt kan. Er zijn foodtrucks voor gezond en biodynamisch eten, alles voor een duurzame maatschappij. De bands worden beroemder, dus duurder, ze komen niet allemaal meer voor een vriendenprijs. Er worden nu drie podia opgebouwd! En weer is de plek van het festivalterrein een probleem. Hoe mooi zouden ze hun tenten kunnen opzetten in het prachtige Nollebos, beschutting onder de bomen, mooie weitjes voor de spelen en water voor verkoeling. Helaas, de Stichting Behoud het Nollebos

De organisatie voor deze derde editie valt midden in

heeft voldoende argumenten om het tegen te houden. De

hun eindexamenjaar. De voorbereidingstijd is kort.

natuur daar is té kwetsbaar. Dus terug naar Baskensburg.

Twee weken voor de opening woont het festivalteam op het terrein, in tenten en in de huifkar van Wybe. Op de openingsdag wordt code geel afgegeven. Het hoofdpodium moet ontruimd worden en microfoons vliegen weg. De musici spelen eenvoudig akoestisch door, midden op het gras. Wybe en Anne hebben tijdens de concerten contact met de gemeente, wel of niet doorgaan? De vrijwilligers halen de zeilen van de hekken tegen het geweld van de storm. Een strakke regie ontbreekt, maar door de saamhorigheid worden de dingen vanuit de mensen zelf opgepakt.

De organisatie voor deze derde editie

Kunnen jullie nog genieten van jullie eigen festival?

valt midden in hun eindexamenjaar.

Wybe en Anne zuchten….. Het is de sfeer, het

De voorbereidingstijd is kort.

zichtbaar genieten van de bezoekers en het voelt telkens weer als thuiskomen maar dan ergens anders!

Jaargang 3 | januari - maart 2020


32


33

‘De Cultuurtafel’ over cultuurbeleid in de provincie Letty Demmers (67) was tot half december 2019 waarnemend burgemeester van Noord-Beveland, daarvoor was zij o.a. waarnemend burgemeester van Vlissingen en Veldhoven, korpschef van de politie Zeeland, wethouder cultuur van Bergen op Zoom en voorzitter van D66.

V

oor culturele partners is de gemeente belangrijk. Letty Demmers heeft hierin uitgebreid ervaring en ook een uitgesproken mening. “Als wethouder van

cultuur in Bergen op Zoom maar ook als burgemeester was ik zeer betrokken.

Er zit heel veel historie in Zeeland Zeeuwen zijn niet zo uitbundig. Je moet even doorprikken, dan krijg je de mooiste verhalen. Het Watersnoodmuseum pakt dat heel goed op door verhalen te laten vertellen door mensen die het allemaal hebben meegemaakt. De worsteling met het water komt hier letterlijk in de verhalen naar boven. Ik ken het museum redelijk goed omdat ik voorzitter van Stichting Blauwe Lijn ben, die zich richt op het behoud van cultureel erfgoed op waterbouwkundig gebied en het versterken van kennis en innovatie gericht op klimaatverandering. Als je dan hoort dat het museum met alles wat daar staat 45.000 euro subsidie krijgt. Dat is een bijna onmogelijke opdracht.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Rol van de overheid Cultuurfondsen geven geld voor culturele manifestaties. De overheid heeft een andere rol. Je moet in de politiek niet de discussie willen voeren over wat er inhoudelijk binnen de cultuur gebeurt. Schep als overheid de infrastructuur. Geef bestaanszekerheid, dat neemt veel zorgen weg. Daarin zouden de gemeenten een rol moeten spelen. De organisaties kunnen dan op basis van hun kwaliteit en ambitie fondsen benaderen om de verdere inhoud van evenementen vorm te geven.

De eilanden Wij moeten in Zeeland een gezamenlijke visie formuleren. Je kunt binnen de structuur van Zeeland de vraag stellen of de regionale functie verder moet gaan dan de eigen eilandregio. Regio- overschrijding is lastig in Zeeland. Dat moet benoemd worden in het beleid en daar moeten keuzes gemaakt worden.

De podia Neem op Walcheren de St. Jacobskerk in Vlissingen, de Grote Kerk Veere, en in Middelburg de Oostkerk, de Zeeuwse Concertzaal en de Schouwburg. Als we kijken naar het aanbod in relatie tot het aantal inwoners dan moeten we oppassen dat men elkaar niet gaat beconcurreren op een manier die niet goed is.

De kleine gemeente Noord-Beveland is een kleine gemeente die weet wat er leeft op het eiland. Ik zie culturele initiatieven. Ik noem EEF (Eindeloos Eiland Festival red.) en Kunstspoor (een kunstroute red.) als tekenen dat er op zo’n eiland in een kleine gemeente creatieve krachten aanwezig zijn die mooie dingen tot stand kunnen brengen. De kunstenaars zelf zoeken verbinding met de scholen en gaan bijvoorbeeld een hele ochtend met kinderen in discussie over wat zij nou mooi en niet mooi vinden en waarom. Dat ontwikkelt bij de kinderen wel degelijk een gevoel voor kunst.

De Muziekschool De muziekschool moet de kennis en de kunde die aanwezig is veel meer ter beschikking stellen aan het basisonderwijs. Haal dat binnen op school. Dat geldt overigens evenzeer voor andere cultuureducatie. En zorg vervolgens in het onderwijs voor een goede signaalfunctie, zodat talent wordt opgemerkt, kan doorstromen en verdere kansen krijgt.

34


35

Overstijg de domeinen Als positief voorbeeld noem ik Radio Geluk, waar de muziekschool een goede rol speelt. Er zijn mooie voorbeelden hoe muziek een enorme impact op ouderen kan hebben. Dat is geweldig. Ik heb dat zelf gezien bij mijn moeder die een vorm van dementie had. Ik ben met haar naar het muziekcentrum geweest. Zij heeft de hele tijd met tranen in haar ogen gezeten. Het deed haar zoveel goed. De WMO-middelen kun je prima inzetten voor cultuur in het sociale domein. Je moet als portefeuillehouder even je nek uitsteken, maar het is heel goed mogelijk.

Een gemeenschappelijke regiovisie van de Bevelandse gemeenten op cultuur zou ik een leuk afscheidscadeau vinden Met vijf burgemeesters in de Bevelanden zijn we bezig te laten zien wat ons profiel als regio kan zijn. ‘Wat kunnen we samen doen?’ Niet met nieuwe structuren maar met een gemeenschappelijke visie. Wij hebben al een samenlevingsfonds waaruit we initiatieven financieren. Misschien is een stimuleringsfonds voor cultuur van gemeenten mogelijk. Dat kunnen we dan laten passen bij het gebied. Voor de Bevelanden is dat de balans tussen kleinschaligheid met daarnaast voldoende voorzieningen om goed te wonen.” Letty Demmers wil na haar afscheid van Noord-Beveland wel het initiatief nemen om met de gemeentebesturen in de Bevelanden zo’n gemeenschappelijke visie op papier te zetten. Dat lijkt haar een leuk cadeautje voor de regio waarin de kleine gemeenten hun cultuurprofiel iets duidelijker kunnen neerzetten. “Ik heb altijd geleerd dat cultuur als geen ander verbindt.”

Letty Demmers wil na haar afscheid van Noord-Beveland wel het initiatief nemen om met de gemeentebesturen in de Bevelanden zo’n gemeenschappelijke visie op papier te zetten.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


agenda

Agenda februari 2020 ZA

01 feb.

Een weekend vol Zeeuwse Gasten! Zaterdag 1 en zondag 2 februari 1 en 2 februari opent de Kunst- en Cultuurroute Middelburg voor de vijfde keer het nieuwe seizoen met Zeeuwse Gasten. Kunstenaars in de historische binnenstad maken ruimte vrij in hun ateliers voor collega’s uit Zeeland. Nieuwsgierig geworden ? Ga voor meer informatie naar www.kunstroutemiddelburg.nl

01 feb.

Local Heroes, Blackberry Blosom | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

01 feb.

Lucky Fonz III | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

ZO

02 feb.

Bijzonder Zeeuws Klassiek met Cora Dellebeke en Stefan Knuijt Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 11.00 uur Salonconcert Houdt u van verrassingen en een aparte combinatie van instrumenten? Mis dan het recital van twee fantastische Zeeuwse musici niet. Slagwerk, tuba en piano, een afwisselend programma van speciale werken, eigen composities en arrangementen. Wat wilt u nog meer? www.zeeuwseconcertzaal.nl

02 feb.

ZO

02 feb.

Los Hermanos Martinez y Morelo, Flamenco Jazz | Terneuzen | www.porgyenbess.nl Bertus Borgers op de Bunder Bunder Kunst, Panhoeveweg, ’s-Heer Arendskerke, 15.00 uur Meester van de Rock Saxofoon. Bandlid van Herman Brood & The Wild Romance en nu nog bij Golden Earring. Schreef oa. Still Believe bekend van Herman Brood. Op de Bunder speelt hij samen met zijn broer Ruud. Hij wandelt door zijn muzikale carrière en vertelt over en uit zijn boeken. www.eenbunderkunst.nl

04 feb.

Luistercolleges door Ab Nieuwdorp | Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

07 feb.

Mark van de Veerdonk met nieuw programma ‘Geen Viking’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

07 feb.

The Ragtime Guitar Parlour | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

ZA

08 feb.

Beethoven Recital met Jeroen de Groot en Bart van de Roer Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Twee musici die de muziek van Ludwig van Beethoven, die 250 jaar geleden werd geboren, vol in de schijnwerper willen zetten. Voor hen is Beethoven een van de grootste componisten die de westerse wereld ooit heeft voortgebracht. Niet de mythische status wordt belicht maar de fabelachtige composities van Beethoven. www.zeeuwseconcertzaal.nl

36


37

08 feb.

Muzikanten van eigen bodem | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

08 feb.

Massada | Vlissingen | www.ccxl.nl

09 feb.

Ragazze Quartet en bariton Martijn Corne | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

09 feb.

Florieke Beelen mezzosopraan en Abigail Richards piano | Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

ZO

09 feb.

Meesters en Gezellen Vlissingen, St. Jacobskerk, 15.30 uur ‘La Liberté Intérieure’ Werken van Hersant, Poulenc, Barbara en Brel Vier leden van het Franse à cappella koor Ensemble Aedes en hun dirigent Mathieu Romano zijn te gast in Nederland. Er wordt à capella gezongen. Elke stemgroep wordt gevormd door vijf jonge zangers (de Gezellen) en één ervaren ensemble-zanger (de Meester). Een prachtige concertserie op professioneel niveau gezongen, door jonge zangers met overrompelend enthousiasme. www.muziekpodiumzeeland.nl

12 feb.

Kunstenaar 4.0 | Middelburg | www.cbkzeeland.nl

14 feb.

Jan Rot | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

VR

14 feb.

Tristan Goes, ’t Beest, 21.00 uur De muziek van de Nederlandse vijfkoppige band Tristan kan het best worden omschreven als feel-good vintage Acid Jazz, met de energie, sfeer en de sound van vandaag, uitgevoerd door enkele van de beste hedendaagse pop / jazz-muzikanten uit Europa. Samen met de verbluffend mooie zang van zanger Evelyn Kallansee. Het neemt je mee terug naar dat geweldige warme geluid van de jaren 70, met een frisse bries van invloeden uit het heden. www.muziekpodiumzeeland.nl

14 feb.

ZA

15 feb.

Leve de Koers! Wielercafé | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

Amsterdam Wind Quintet Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur Doorgewinterde musici op fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn in het programma “Bohemen”. Muziek van A. Reicha, een van de eerste componisten die blaaskwintetten schreef, B. Smetana, die door zijn symfonisch gedicht ‘Die Moldau’ de bijnaam ‘vader van de Tsjechische muziek’ kreeg en van A.L. Dvořák en G. Mahler. www.kmsd.nl

15 feb.

The infamous roots Rielemans Family Orchestra | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


ZA

15 feb.

Dromen en Passie met Capella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Gedurfd en spannend is het muzikale avontuur met Capella Amsterdam dat uitpakt met een speciale combinatie: Franse romantische muziek van FaurĂŠ en Saint-SaĂŤns, mediterende koormuziek van David Lang en de spraakmakende Psalmen symfonie van Stravinsky in de versie voor piano vierhandig. www. zeeuwseconcertzaal.nl

ZA

15 feb.

Cabaret: Fuad Hassen Kapelle, De Vroone, 20.00 uur Fuad Hassen vertrok op 5 jarige leeftijd vanuit Eritrea naar Nederland. Met zijn innemende persoonlijkheid en gulle lach weet hij iedereen voor zich te winnen. In 2006 wint hij met grote overmacht de jury- en publieksprijs van de Culturele Comedy Award 2008. Volgens de jury heeft Fuad bravoure en is een goed verteller. In 2013 is hij finalist in Camaretten. Sindsdien is hij veel te zien op festivals, op TV en in het theater. www.kapellecultureel.nl

15 feb.

38

Izhar Elias, gitaar | Tholen | www.keldermansconcerten.nl


39

ZA

15 feb.

Scratch Messiah Händel Vlissingen In één dag, samen met zo’n 230 koorleden, 40 orkestleden en 4 solisten o.l.v. meesterdirigent Jules van Hessen de Messiah van G.F. Händel repeteren en ‘s avonds uitvoeren voor publiek in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Steeds weer een dag om nooit te vergeten! Dit jaar voor de 21e keer. www.scratchzeeland.nl

16 feb.

Leoni Jansen & Erik Rutjes | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

16 feb.

Pauline Broekema en The Amsterdam Consort | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

18 feb.

Luistercolleges door Ab Nieuwdorp | Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

WO

19 feb.

Percussive “Getikt!” Oostburg, Ledeltheater, aanvang 20.15 uur De drie heren Sam, Jef en Bert – ietwat van hun lotje getikt – brengen hun publiek al jarenlang van slag. GETIKT! is het logische vervolg op iDRUM!, de show waarmee Percussive de voorbije jaren kon rekenen op uitverkochte en laaiend enthousiaste theaters in heel Europa. GETIKT! gaat over-tijd en klinkt als een klok! BAM! www.ledeltheater.nl

19 feb.

Aliance Francaise Mythische foto’s en fotojournalisme | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

23 feb.

Amke te Wies cello | Vlissingen | www.concertenvlissingen.nl

23 feb.

Concert door Vocal Group @Lips | Middelburg | www.kerkbiedtpodium.nl

23 feb.

Daniël van der Hoeven (piano) | St. Jacobskerk, Vlissingen | www.muziekpodiumzeeland.nl

23 feb.

Trio Enrico Pieranunzi, jazz | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

29 feb.

Orgelconcert | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

ZA

29 feb.

Gatecrash Middelburg, de Spot, 20.30 uur Eric Vloeimans pakt flink uit met zijn elektrische band Gatecrash. De trompettist behoort tot de top van de Europese jazz en bezit een schitterende toon. Pianist Jeroen van Vliet, die in 2015 de prestigieuze Buma Boy Edgar Prijs won, speelt een glansrol op Fender Rhodes. Deze avond presenteren de vier eigenzinnige nieuw materiaal. www.muziekpodiumzeeland.nl

29 feb.

‘So long Cohen’ door Ernest Beuving en band | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


‘Over Dans gesproken: wat goed wil groeien moet diep en breed wortelen’ (Corrie Hartong 1906-1991)

Het is fascinerend te zien hoe in alle werelddelen de danskunst nieuwe impulsen heeft gekregen. Naast het ontstaan van steeds weer nieuwe stromingen en stijlen zien we toch de klassieke ballettraditie overleven.

In gesprek met Sara van Oosten, 13 jaar. Ze woont in Veere, danst in Middelburg Sara is op haar vijfde jaar begonnen met algemeen

40

Meer dan klassiek

dansante vorming. Ze kwam daarna snel in de

Stichting Danzee heeft in samenwerking

selectieklas van Balletschool Middelburg. Vroeg beginnen

met Barbara Audenaert (ZB|Planbureau en

is goed omdat een fysieke en mentale scholing alle tijd

Bibliotheek van Zeeland) heel veel scholen bij

moet krijgen zich te ontwikkelen. Sara volgt vijf lessen

elkaar gebracht om het project de Slag om de

per week. Ze zou er geen een van willen missen. Het

Schelde uit te voeren. Ook bij de balletschool

is vooral heerlijk om te werken aan uitvoeringen die

van Sara werd daar hard aan gewerkt. Het was

regelmatig worden gehouden. Dit jaar werd haar klas ook

een andere ervaring, geen klassieke vormgeving,

ingezet bij een uitvoering van “The Sleeping Beauty” door

maar een groepsproces, waarin de choreograaf

het Royal Moscow Ballet. Ze waren bloemetjes bij het

de regie heeft. Dat gaf weer een andere kijk

onderdeel Roodkapje en de Wolf. Wat doet het ertoe, het

op de beroepspraktijk. Het is belangrijk dat

feit dat je op het toneel staat met deze virtuoze dansers

jonge dansers veel verschillende stijlen kunnen

is het figureren meer dan waard. En zo leer je ook

meemaken. Balletschool Middelburg laat zich

ontdekken wat het vak balletdanser betekent.

dan ook vaak zien bij dergelijke evenementen.


41

Natuurtalent Het is bijzonder dat Sara met het talent dat ze heeft, aangenomen bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en bij de Koninklijke Balletschool Antwerpen, toch heeft besloten in Zeeland te blijven. Om op je tiende jaar van huis weg te gaan, juist in een periode van je leven waarin je behoefte hebt aan steun van je familie, was voor haar wel een sprong te ver. Daarbij heeft ze ontdekt dat haar belangstelling voor choreografie en lesgeven groot is. Ze maakt graag eigen dansen en ze is graag inzetbaar als hulp bij de voorstellingen. Het gevoel te willen schitteren als prima ballerina staat op een laag pitje. Ze wil graag heel goed leren dansen, maar ze voelt zich niet veilig in een omgeving waar de competitie zo meedogenloos is. Veel leerlingen uit haar klas hebben de stap naar een gastgezin wel gemaakt. Dat voorbeeld wil Sara toch liever niet volgen. Een zelfbewuste eigen keuze om professioneel te gaan te dansen leidt tot betere en vooral duurzame resultaten. Hoeveel kinderen worden niet door hun ouders aangezet om die top te halen?

Dansdocent Nu de danspraktijk over de gehele wereld zo veelzijdig is geworden, is er gelukkig ook veel meer plaats voor verschillend talent om zich beroepsmatig te ontwikkelen. En welk doel de jonge danser ook voor ogen staat, het is opvallend hoe snel het talent, fysiek en mentaal, zich de vaardigheden eigen maakt. Het is altijd die beroemde motivatie die van een ongelooflijke kracht is. Sara wil graag dansdocent worden. Daar heeft ze zeker de mogelijkheden voor. De tijd om naar een dansvakopleiding te gaan ligt nog ver in het verschiet. Dat is winst, ze kan zich goed voorbereiden waar ze later haar danstalent gaat ontwikkelen, er zijn heel veel mogelijkheden in Nederland door de profielkeuzes van de Dansacademies. Dat klassiek ballet bij Sara een hoofdvak zal zijn, lijkt evident. Voor elke dansdocent zou moeten gelden:

Iemand het vak leren, zรณ dat hij zijn eigen persoonlijkheid daarin kan verwezenlijken. (Corrie Hartong 1906-1991)

Jaargang 3 | januari - maart 2020


agenda

Agenda maart 2020 ZO

01 mrt.

ZO

01 mrt.

Kunst, cultuur en historie. Middelburg heeft het allemaal… In de historische binnenstad openen op de eerste zondag van de maand, tussen 13.00 en 17.00 uur, meer dan 30 galeries, ateliers en musea de deuren voor u. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met kunstenaars en hun werk. Nieuwsgierig geworden? Volg de vlaggen en kijk voor meer informatie op: www.kunstroutemiddelburg.nl

Lisa Jacobs stelt voor… Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 15.00 uur Een bijzonder recital van de nieuwe artistiek leider van het Kamermuziekfestival Middelburg. Lisa Jacobs speelt haar favoriete composities. Bach ontbreekt natuurlijk niet, maar ook vioolvirtuozen als Paganini en Ysaÿe staan op het programma dat gepresenteerd wordt door Ab Nieuwdorp. www.zeeuwseconcertzaal.nl - Vrienden ZC en donateurs St. Kamermuziek Zeeland gratis entree.

01 mrt.

Flamenco op de Bunder | ‘s-Heer Arendskerke | www.eenbunderkunst.nl

01 mrt.

Rien Balkenende (piano) en Evelien de Vries (klarinet) | Vlissingen | www.sintjacobskerk.nl

02 mrt.

Binnenstebuiten, Het huis in de kunst | Middelburg | www.cbkzeeland.nl

03 mrt.

Luistercolleges door Ab Nieuwdorp | Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

03 mrt.

Janis - we are ugly but we have the music | Oostburg | www.ledeltheater.nl

04 mrt.

Saskia Temmink ‘Doet sneeuw pijn’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

DO

05 mrt.

Moving Guitars Goes, ’t Beest, 21.00 uur Izhar Elias, Florian Magnus Maier, Paul en Menno de Nooijer, Kenzo Kusada Muziek, beeld en dans. Verfijnde oude dansen op barokgitaar tegenover ruige nieuwe klanken op elektrische gitaar. Deze muziek brengt letterlijk het grote opblaasbare decor in beweging waarop videoprojecties van Paul en Menno de Nooijer te zien zijn, associërend op de muziek. Uit het enorme decorkussen wordt danser Kenzo geboren. Hij verenigt de oude muziek met de nieuwe muziek, om te komen tot een nieuwe balans.

06 mrt.

Animals and Friends | Vlissingen | www.ccxl.nl

07 mrt.

De vriendelijke draak | Oostburg | www.ledeltheater.nl

07 mrt.

De gestampte meisjes met ‘F*ke it’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

42


43

07 mrt.

Mark van de Veerdonk - Geen Viking | Oostburg | www.ledeltheater.nl

08 mrt.

Bart Rodyns, Nicolas Callot en Griet de Geyter | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

ZO

08 mrt.

Maurice Hermans met ‘Toon leeft!!’ Oostburg, Ledeltheater, 14.30 uur Een luchtig, eigentijds, vrolijk programma met muziek, poëzie, verhalen en liedjes rondom de onvergetelijke Toon Hermans. Zoon Maurice Hermans, zanger Marco de Kramer en Math Dirks, zangeressen/actrices Sanne Gloria Verboom en Wendy Hoogendijk, begeleid door pianist Harrie Herfst, volgen Toon vanavond in de tijdlijn van zijn gedachten. Een middag om nooit te vergeten. www.ledeltheater.nl

DI

10 mrt.

Occulte Symboliek in Bach’s Muziek: lezing Wim Thijs Middelburg, Zeeuwse Concertzaal,19.30 uur De ingewikkelde structuren, de symboliek, de schoonheid en de complexiteit van de muziek van Bach worden door Wim Thijs op een prettige, luchtige wijze ontrafeld. Centraal staan de Goldbergvariaties. Live te horen op 21 maart, Bach’s geboortedag, in de Zeeuwse Concertzaal. Vertolkt door Geoffrey Madge. www.zeeuwseconcertzaal.nl

11 mrt.

DO

12 mrt.

Özcan Akyol (Eus) | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

Het Zeeuws Orkest met violiste Lisa Jacobs Terneuzen, Scheldetheater, 20.00 uur In het ‘Beethovenjaar” kiest ook Het Zeeuws Orkest voor deze componist. De topvioliste Lisa Jacobs speelt het prachtige vioolconcert van Beethoven. Samen met de 1e serenade van Brahms een schitterend klassiek programma. www.zeeuwsorkest.nl

13 mrt.

VR

13 mrt.

Joris Linssen & Caramba met ‘Raak!’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

Het Zeeuws Orkest met violiste Lisa Jacobs Goes, Theater de Mythe, 20.00 uur In het ‘Beethovenjaar” kiest ook Het Zeeuws Orkest voor deze componist. De topvioliste Lisa Jacobs speelt het prachtige vioolconcert van Beethoven. Samen met de 1e serenade van Brahms een schitterend klassiek programma. www.zeeuwsorkest.nl

VR

13 mrt.

Amore e guerra met Jan van Elsacker en Marieke Spaans Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Een recital met hoogtepunten uit de Italiaanse barokperiode. Liederen van Caccini, Landi en Kapsberger en het mooie en dramatische Combattimento di Tancredi e Clorinda van Claudio Monteverdi. Twee topmusici met liefde voor de oude muziek zingen over liefde, geweld, dood en tragiek. www.zeeuwseconcertzaal.nl In samenwerking met Incanto.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Duinzoom 3, 4325 HA Renesse 0111-461248 | info@habohoveniers.nl

www.allemekinders.nl


45

13 mrt.

Brederode, Scholten en Glerum | De Spot, Middelburg | www.muziekpodiumzeeland.nl

13 mrt.

Marc de Hond - Voortschrijdend Inzicht | Oostburg | www.ledeltheater.nl

ZA

14 mrt.

Het Zeeuws Orkest met violiste Lisa Jacobs Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur In het ‘Beethovenjaar” kiest ook Het Zeeuws Orkest voor deze componist. De topvioliste Lisa Jacobs speelt het prachtige vioolconcert van Beethoven. Samen met de 1e serenade van Brahms een schitterend klassiek programma. www.zeeuwsorkest.nl

14 mrt.

ZA

14 mrt.

The Bentleys- To Liverpool and back | Oostburg | www.ledeltheater.nl

Atlantic Trio en Maarten Koningsbergen Noordgouwe, Driekoningenkerk, 20.00 uur Alleen Beethoven had door dat de combinatie van bariton en pianotrio geweldig klinkt. Het Atlantic Trio en Maarten Koningsbergen voeren deze liederen van Beethoven uit en bewerkte liederen van Brahms, Ravel en Butterworth voor deze zeldzame bezetting met het programma ‘Old Songs Re-Sung’. Uniek, indrukwekkend en ongehoord goed. www.kmsd.nl

14 mrt.

Chat Noir | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

15 mrt.

Willem Vermandere | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

17 mrt.

Luistercolleges door Ab Nieuwdorp | Middelburg | www.zeeuwseconcertzaal.nl

18 mrt.

Martijn Koning ‘Koning van de toekomst’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

20 mrt.

Zeeuwse Vertelavond “Vrijheid!” | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl

20 mrt.

Het jaar 250 na Beethoven - Floris Kortie en Vera Kooper | Oostburg | www.ledeltheater.nl

20 mrt.

Linde Nijland & Bert Ridderbos | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

ZA

21 mrt.

Tomoko Mukaiyama (piano) Canto Ostinato van Simeon ten Holt Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.00uur Tomoko Mukaiyama is een Japanse pianiste, performer en kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Ze maakt eigenzinnige maar communicatieve voorstellingen waarin ze een nieuwe dimensie geeft aan de concertruimte zoals we die kennen, door deze te verrijken en te verdiepen met andere kunstvormen zoals performance en installatiekunst. Luisteren naar Canto Ostinato is een ideale manier om tijdelijk aan de tijd te ontsnappen.

21 mrt.

Back to the Country | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


‘De Cultuurtafel’ over cultuurbeleid in de provincie

R 46

obert Vroegindeweij (1970) is

Amsterdam. Daarnaast heeft hij les gegeven bij

sinds augustus directeur van de

verschillende muziekscholen. In 2009 werd hem

Zeeuwse muziekschool. Na zijn

gevraagd het coördinatiepunt cultuureducatie

conservatoriumopleiding fluit is hij naar

op te zetten. Later werd hij ook adviseur in

Bloomington (VS) en Boston gegaan. Terug

de Raad van Cultuur, waar hij begon in de

in Nederland speelde hij in verschillende

commissie orkesten en waar hij inmiddels

orkesten zoals het Brabants Orkest, het Radio

voorzitter is van de commissie cultuureducatie

Kamerorkest en Combattimento Consort

en participatie.


47

Mijn belangrijkste motivatie om naar Zeeland te komen? “Ik miste de mogelijkheden die je hebt binnen een muziekschoolorganisatie, de natuurlijke infrastructuur die ontwikkelingen zoveel makkelijker maakt. Ik zag op de Veluwe de culturele kaalslag en daarmee het verdwijnen van de muziekschool. Geen talentontwikkeling meer, geen doorstroming van de jeugd naar de conservatoria. Als het eenmaal weg is, komt het ook heel moeilijk weer terug. Binnenschools kon ik nog wel enthousiasme kweken door vol in te zetten op leerorkesten. Maar daarna was er een enorm gat, want de kinderen die wat meer wilden doen met muziek, werden niet opgevangen om zich verder te ontwikkelen. Tijdens mijn sollicitatie in Zeeland was er een enorme klik. Na het eerste gesprek belde ik mijn vrouw en zei: ‘Dit past gewoon’, met de personen en met de commissies, zowel vanuit het personeel als vanuit het bestuur. De ideeën kloppen en er is draagvlak. Ik zag een bevlogen voorzitter. Ik vond hier betrokken en gepassioneerde bestuurders.

Zeeland, proeftuin muziekeducatie Ik denk dat mijn Haagse functie als adviseur van de Raad van Cultuur wat kan toevoegen. Ik kan makkelijk lijntjes leggen van landelijk naar lokaal. Ik kan daardoor makkelijker praten

De ideeën kloppen en er is draagvlak. Ik zag een bevlogen voorzitter. Ik vond hier betrokken en gepassioneerde bestuurders.

met gemeenten, wethouders en ambtenaren. Ik kan mijn visie inbrengen. Zeeland is door minister Van Engelshoven aangewezen als proeftuin muziekeducatie. Een goed middel om Zeeland op de kaart te zetten. Misschien wel als voorbeeld voor heel Nederland.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Jong en oud enthousiasmeren Er zijn mooie voorbeelden om ouderen of juist jongeren te enthousiasmeren. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft een specifieke serie voor jong publiek: ‘Essentials’. Ze krijgen een hele zaal vol met twintigers. Een topwerk staat centraal (bijvoorbeeld de 5e symfonie van Beethoven). Er is een inleiding door een leuke spreker. Het duurt maximaal een uur. Een soort De Wereld Draait Door-performance met beeldmateriaal. En daarna is er een drankje en ‘social meeting’. Een andere twist en je hebt een ander publiek. Het is even zoeken naar de vorm

Culturele snelweg

maar het is mogelijk, ook in Zeeland.

De culturele infrastructuur van Zeeland vind ik nog wat dun in vergelijking met andere provincies. Je

Je moet het als organisaties samen oppakken.

zou, wat ik maar noem, een culturele snelweg door

‘Radio Geluk’ is een mooi initiatief, gericht op

Zeeland moeten leggen en die moeten verbreden en

ouderen. De leerorkesten een mooie manier om

daarmee cultuur ook veel toegankelijker maken over

instrumentaal onderwijs in het basisonderwijs

de hele regio heen. Dan kan je aanbod van Vlissingen,

te introduceren. We willen ook vrijwilligers

Middelburg, Goes en Terneuzen pas echt bij elkaar

ondersteunen en medewerkers in de zorg

optellen en als één geheel gaan beschouwen. Ik

trainen om meer te doen met muziek in hun

vind de metafoor snelweg dan wel interessant, want

werk. Muziekeducatie in het belang van de

provincies bouwen bruggen en snelwegen, maar laat

maatschappij en als toegevoegde waarde voor

ze ook verantwoordelijkheid nemen voor de culturele

de leefbaarheid in gemeenten.

snelweg, die ontsluit wat er op verschillende plekken gebeurt. Hoe mooi zou het zijn als de Provincie de rol gaat spelen om de verschillen tussen grote en kleine gemeenten beter op elkaar te laten aansluiten. De

We willen ook vrijwilligers ondersteunen en medewerkers in de zorg trainen om meer

Provincie moet investeren in initiatieven die domeinen en eilanden overstijgen en organisatorische slagkracht organiseren. Cultuur in het algemeen wordt gesubsidieerd voor 70%

te doen met muziek in

door de gemeenten, 20% door de provincies en 10%

hun werk.

door het Rijk. Dus het is zeker zo dat de gemeenten in zijn algemeenheid al veel doen. De Provincie draagt niet bij aan de Zeeuwse Muziekschool, terwijl het wel een provinciale school is.

48


49

Talentontwikkeling Wij moeten eigenlijk per jaar met de muziekdocenten gaan kijken naar een mix van lessen aan leerlingen, maar ook naar projecten waar tijd aan besteed kan worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat we samen met bestaande ensembles of met Het Zeeuws Orkest programma’s opzetten om te kijken hoe we talent beter kunnen ontwikkelen. Ik noem dat ‘de Tafel van Talentontwikkeling’. Een mooie kans voor Muziek in Zeeland is het creëren van een vakopleiding gericht op docerend musicus in de breedste zin van het woord. Ik geloof echt dat daar ruimte voor is. Dat zou een ambitie van de HZ kunnen zijn. Wij kunnen dat in Zeeland zelf gaan inrichten. Nu kijkt de Provincie in de richting van West-Brabant, maar waarom organiseer je het niet zelf. Dan krijg je mensen die in Zeeland gaan studeren, worden opgeleid en zich vestigen.”

Jaargang 3 | januari - maart 2020


50


51

ZA

21 mrt.

Dayna Kurtz met Robert Mache Middelburg, Oostkerk, 20.30 uur Hoewel singer-songwriter Dayna Kurtz een echte Amerikaanse is, ligt haar grootste succes in Europa. Zo had ze een top 10 hit in Nederland met het nummer Love gets away. Ze tourde o.a. met Elvis Costello, BB King en Norah Jones. On stage gaat ze all-out met haar warme, intense stem en krachtige gitaar. Samen met gitarist Robert Mach in de Oostkerk, een uitstekende plaats om te genieten van haar prachtige muziek. www.deoostkerk.nl

ZA

21 mrt.

Goldberg Variaties door Geoffrey Madge Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Bach schreef op een thema vele variaties. De Goldberg variaties worden vaak vertolkt. Geoffrey Madge pakt uit met een heel persoonlijke interpretatie. Technisch en muzikaal perfect. Hij wordt wereldwijd geroemd voor zijn Bach-interpretaties. Niet te missen dus! www.zeeuwseconcertzaal.nl

21 mrt.

Viride, strijkkwartet | Tholen | www.keldermansconcerten.nl

22 mrt.

De Sanseveria’s zijn terug! Jubileumvoorstelling | Oostburg | www.ledeltheater.nl

22 mrt.

Kira en Pinar | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl

ZO

22 mrt.

Een lenteconcert met High Tea op Landgoed Rijckholt, Geersdijk Landgoed Rijckholt, Geersdijk 15.00 uur We vieren de lente, te beginnen met een glaasje Prosecco. Mooie muziek afgewisseld met Zeeuwse zaligheden. U krijgt een impressie van de verschillende cultuurroutes die Zeeland rijk is. Een zondagmiddag voor een select gezelschap van 50 cultuurliefhebbers uit overheid, culturele partners en bedrijfsleven. Wilt u lid worden van het cultuurnetwerk en een uitnodiging ontvangen mail dan redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl www.zeeuwsecultuuragenda.nl

27 mrt.

Guido Weijers met een Masterclass Geluk | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

28 mrt.

Het echt Antwaarps Teater met ‘Mijne Gebuur Heeft Het Zuur’ | Rilland | www.podiumreimerswaal.nl

28 mrt.

Rapalje - Still into Folk | Oostburg | www.ledeltheater.nl

ZA

28 mrt.

Fantasias Flamencas met Ramon Jaffé Middelburg, Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur Het programma met de titel Fatasias Flamencas spelen cellist Ramon Jaffé, gitarist Johannes Hoffmann Minera en Miquelete (dans en cajon) Spaanse muziek van barok tot en met flamenco. De invloed van de barokmuziek en het ritme in de werken van De Falla in de warmbloedige ritmische flamencomuziek wordt duidelijk. www.zeeuwseconcertzaal.nl

28 mrt.

The Strikes | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

28 mrt.

Tip Jar | Nieuw- en Sint Joosland | www.theaterdewegwijzer.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


Educatie in Vivo Het Zeeuws Orkest doet veel aan educatie en activiteiten voor jongeren. Zonder subsidie is dat een uitdaging. De aandacht voor muziek in het basisonderwijs is terug. Koningin Maxima zet zich vol enthousiasme in als boegbeeld voor ‘Meer muziek in de klas’. Dit geeft een nieuwe impuls. Cultuureducatie is belangrijk voor kinderen. Dat hoeven we hier niet te herhalen. Het draagt bij aan een algemeen opvoedingsideaal: Expressie, persoonlijkheidsvorming, creativiteit, sociale bewustwording etc.

Er is meer! Nederland heeft een wijdvertakt netwerk aan Kunstopleidingen. Buiten het onderwijs kunnen leerlingen óók heel veel leren. Maar duidelijk is wel: het aanbod wordt steeds meer. Dat maakt het niet eenvoudig voor leerlingen om keuzes te maken. Het muziekaanbod zou een afspiegeling moeten zijn van onze multiculturele samenleving. Dat is onmogelijk. In de massamedia wordt veel aangeboden. TV, social-media, popconcerten, computers, samplers, synthesizers en nog veel meer. Er is van alles en vooral veel! Laten we ervoor kiezen iets goed te doen en niet van alles een beetje.

Het muziekaanbod zou een afspiegeling moeten zijn van onze multiculturele samenleving. Dat is onmogelijk.

52


53

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Met deze instelling heeft Het Zeeuws Orkest in haar beleidsplan ook educatie opgenomen. In de laatste twee jaar is daarin flink geïnvesteerd. Met natuurlijk klassieke muziek in de hoofdrol.

Educatieprogramma Met deze instelling heeft Het Zeeuws Orkest in haar beleidsplan ook educatie opgenomen. In de laatste twee jaar is daarin flink geïnvesteerd. Met natuurlijk klassieke muziek in de hoofdrol. Steeds weer op een andere manier:

Een hoornist van het Concertgebouw Orkest, en solist in Het Zeeuws Orkest, studeerde met muziekleerlingen een stukje muziek in. Aan het begin van het concert werd uitleg gegeven over het instrument en kon het publiek horen hoe de hoorn klinkt, bespeeld door jonge kinderen.

Acht musici en een verteller van Het Zeeuws Orkest spelen De Koning, de vluchteling en de viool voor de brugklassers van het voortgezet onderwijs. Een verhaal met een maatschappelijke context.

Vijfentwintig musici en twee spelers voeren de muziekproductie De Muziekkoning uit, gecomponeerd door Ruud van der Meulen (contrabassist). Gemaakt voor de basisschool. Na afloop is er de instrumentenparade waar kinderen zelf een muziekinstrument kunnen proberen met behulp van een professionele musicus.

De winnaars van het Eastman Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd, traden op als solist in een concert met het voltallige symfonieorkest. Het Zeeuws Orkest geeft een podium aan jong talent! Het Eastman Muziekconcours wordt met groot succes georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest. Winnaars die optraden met Het Zeeuws Orkest waren o.a.: Dies van den Berg (piano), Anna May van der Feen en – tijdens de Nieuwjaarsserie 2020 - Lise de Munck, beiden met dwarsfluit.

Er was in 2019 een kinderconcert waar de hele concertzaal voor moest worden ‘verbouwd’. Stoelen er uit, orkest in de zaal en de 100 kinderen tussen de orkestleden op de grond. Na afloop een instrumentenparade.

Eric Vloeimans geeft tijdens de Nieuwjaarsserie 2020 een workshop met muziek uit zijn boek The Horn of Plenty voor jonge blazers die zich inschrijven voor de Play-in. Jongeren van 9-20 jaar met een A-diploma kunnen mee doen. Tijdens de Nieuwjaarsserie van HZO is Eric de solist en zullen de jonge blazers te horen zijn. Educatie in vivo!

Het Zeeuws Orkest

54


55

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Anna de Bruyckere Stadsdichter van Middelburg Vanaf 1 januari 2018 is Anna de Bruyckere stadsdichter van Middelburg De Bruyckere schrijft sinds de millenniumwisseling poëzie. Ze is opgeleid als filosoof en econoom, werkt onder andere als freelance tekstschrijver en docent en geeft poëzieworkshops. Bij haar aanstelling als stadsdichter van Middelbrug zei ze: “Wat ik graag wil, is in de stadsgedichten - gedichten die ik zal schrijven én gedichten van Middelburgers zelf die ik hoop te helpen schrijven in workshops - vieren wat Middelburg als stad en leefgemeenschap zo mooi en Middelburgs maakt.”

Apis vrijwilligeria Gedicht van stadsdichter Anna de Bruyckere ter gelegenheid van de Nationale vrijwilligersdag op 7 december “Deze bijensoort heeft twee paar armen meer dan de gemiddelde mens. Zet ze gul in. Vliegt van achter de eigen voordeur vandaan. Zwermt uit, strijkt neer in stad en dorp. Begint. Brengt stuifmeel, aandacht, spierkracht. Geeft tijd en

Ze is opgeleid als filosoof en econoom, werkt onder andere als freelance tekstschrijver en docent en geeft poëzieworkshops.

alles wat er in die uren uit hun ogen en hun handen komt. Werkt hard. Herkenbaar aan een vacht die lijkt op mensenhuid, een zoemend hart. Blijft niettemin onzichtbaar, vaak. En vaak is niet precies geweten wat ze allemaal voor hun rekening nemen - wie nooit bloeien zou, wat niet langer zou bestaan zonder hun vleugelslag.”

56


57

29 mrt.

Recital: zang (Bariton) en piano | Zaamslag | www.podiumvanzaamslag.nl Sticks Kinderconcert 4+ met Orkaan en Percossa

ZO

Middelburg, Zeeuwse Concertzaal,15.00 uur

29 mrt.

Orkaan en slagwerkgroep Percossa willen met hun concerten zoveel mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek laten ontdekken. Spannend en kleurrijk kindertheater en geweldige muziek. Tijdens Sticks gaat er voor de kinderen een hele andere wereld open. www.zeeuwseconcertzaal.nl

Dash

ZO

‘s Heer Arendskerke, Een Bunder Kunst, 15.00 uur

29 mrt.

Een concert van DASH! is als de Olympische 100 meter sprint: Een opwindende, bijna fysieke ervaring. Altijd is het publiek onder de indruk hoe de band complex samenspel combineert met aanstekelijk speelplezier. Een concert van DASH! Een intense, bijna hypnotische avond waarin ongegeneerde swing wordt afgewisseld met met vulkanische uitbarstingen en fluisterende melodieĂŤn. www.muziekpodiumzeeland.nl

29 mrt.

Fay Claassen & Band | Terneuzen | www.porgyenbess.nl

De ramp van 1953

Win een vrijkaartje Maak een foto van een BNer met de Zeeuwse Cultuur Agenda in de hand en stuur de foto naar redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

Treed in de voetsporen van Koos en Mina. Nieuw!

Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk www.watersnoodmuseum.nl

Jaargang 3 | januari - maart 202059

Landgoed Rijckholt

Landgoed Rijckholt nodigt u uit bij de gastentafel! Goed wonen, zo zelfstandig mogelijk, in een eigen appartement maar met zorg op de achtergrond als het nodig is. Dat is Landgoed Rijckholt. En toch vraagt u zich af, is dat wel iets voor mij? Ik wil mijn huis niet uit. Logisch! Maar u wilt ook niet gedwongen gescheiden worden van uw partner of na een val plotseling in het verpleeghuis terecht komen, toch? Als u over deze dingen nadenkt, dan nodigen wij u graag een keer uit aan onze gastentafel. Wekelijks op woensdag krijgen we een heerlijk 3 gangen menu en drinken we een goed glas in het restaurant aan de gastentafel. Iedereen is erg op zijn privacy gesteld maar zo ontmoeten we elkaar toch eens per week en praten we bij. Het restaurant is ook voor toeristen en passanten.

Vrijblijvend kennismaken? Bel 06 30113676 of mail naar kim@landgoedrijckholt.nl Calvlietlaan 11, 4494 NZ Geersdijk www.woonzorglandgoedrijckholt.nl

Jaargang 3 | januari - maart 2020


fraaie showroom Of bel: 0118-640269

Pit beton de Heipaal onder de Zeeuwse Cultuur Pit beton WIJ STAAN ALTIJD VOOR JE

B

de Heipaal onder de Zeeuwse Cultuur

Mensen in de concertzaal en mensen die dit Magazine Zeeuws Klassiek zitten te lezen, Mensen inzich de concertzaal en mensen realiseren waarschijnlijk niet datdie er dit een Magazine Klassiek zitten te lezen, is grote kansZeeuws is dat hun huis of de concertzaal realiseren zich Zeeuwse waarschijnlijk nietvan datPit er een onderheid met Heipalen Beton. grote kans is dat hun huis of de concertzaal is “Daarmee leveren wij toch een onderdeel van het fundament onderheid met Zeeuwse Heipalen van Pit Beton.

Pit Beton Heipalenfabriek Pit Beton Sinds 1965 is Pit Beton gevesHeipalenfabriek tigd aan de Sint Felixweg 2

BOUW KLAAR DEALTIJD BELANGRIJKSTE WIJOM STAAN VOOR JE Elk jaar KLAAR OM DE BELANGRIJKSTE MOMENTEN IN JE LEVEN ingebroke MOMENTEN IN JE LEVEN beveiligi GOED TE REGELEN. GOED TE REGELEN. DAT ZIT EENMAAL DAT ZITNOU NOU EENMAAL IN IN ONZE CULTUUR CULTUUR ONZE

van het Zeeuwse culturele leven”, glimlacht Leo Walraven, “Daarmee leveren wij toch onderdeel van het fundament directeur van het bedrijf uiteen Kamperland.

van Zeeuwse culturele glimlacht “Hethet klinkt misschien gek,leven”, maar in Zeeland,Leo hetWalraven, land van de directeur van het noodzakelijk. bedrijf uit Kamperland. Zee zijn heipalen Dus wij zij direct verbonden “Hetde klinkt misschien gek, maar Zeeland, hetBedrijf land van de met Zeeuwse ondergrond en alsinecht Zeeuws sinds Zee zijn noodzakelijk. Dus wij zij direct verbonden 1965 ookheipalen met de Zeeuwse identiteit. met de Zeeuwse ondergrond en als echt Zeeuws Bedrijf sinds 1965liefhebber ook met de Als enZeeuwse geboren identiteit. Zeeuw gaat het cultureel leven in

de provincie mij aan het hart en we moeten dat, als Zeeuws Als liefhebberondersteunen en geboren Zeeuw gaat hetZeeuws cultureel leven in bedrijfsleven, als dat kan. Klassiek is

de provincie mij aan enlezer we moeten dat,realiseert als Zeeuws een mooi initiatief enhet alshart iedere zich even dat bedrijfsleven, ondersteunen alsdedat kan. Zeeuws Klassiek is hij dit mooie blad leest terwijl stoel staat op het fundament

te Kamperland, het eiland Sinds 1965 is Pitop Beton gevesNoord-Beveland op korte aftigd aan de Sint Felixweg 2 stand van Goes. op Dehet heipalen te Kamperland, eiland worden gefabriceerd in alle Noord-Beveland op korte af-

courante met vrijstand vanafmetingen Goes. De heipalen wel geengefabriceerd beperkingenininalle lengte worden of extra voorzieningen. Alle courante afmetingen met vrijdenkbare extra’s, zoalsinaardewel geen beperkingen lengte draad, kopwapening of extraextra voorzieningen. Alleen zelfs ribbels aan de kopaardezijn denkbare extra’s, zoals

toegangscontrole

to co

mogelijk. draad, extra kopwapening en zelfs ribbels aan de kop zijn mogelijk.

een mogelijk mooi initiatief en als iedere zich van evenPit realiseert dat dat gemaakt is door de lezer Heipalen Beton, dan hij dit blad leest terwijl de stoel staat op het fundament ben ik mooie dik tevreden”. dat mogelijk gemaakt is door de Heipalen van Pit Beton, dan ben ik dik tevreden”.

intercom camera

int

ca

WWW.DEZEEUWSEALLIANTIE.NL

www.pitbeton.nl www.pitbeton.nl

WWW.DEZEEUWSEALLIANTIE.NL

VOOR ELK BUDGET EEN

PASSENDE OPLOSSING

60

0118-65

0


61

De Zeeuwse Kunstkring

Walcheren Cobi Boone: “Stilleven is zoeken naar Schoonheid.” Marion Crezee: De natuur als inspiratiebron. Leen van Duivendijk: Ontwikkeling van een waterafbeelding naar een verbeelding van de essentie van kijken naar water. Jan de Heer: De kracht van het materiaal, het handschrift en het gereedschap spelen een belangrijke rol. Michiel Hermsen:

De ZKK leeft, en hoe! Er is een veelzijdige verkoop-

Schilderijen met repeterende geometrische vormen. Helma

expositie ingericht met nieuw werk van 18 professionele

Hulscher: Landschapsschilderijen waarin de compositie, de

kunstenaars in de Vleeshal in Middelburg met als titel

kleur en de picturaliteit van de verf het overnemen van de representatie. Paula Termeer: Vrolijke grafiek.

“Vrijheid is kleur”. Dagelijks open vanaf 21 december 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur tot en met 5 januari 2020. (Nieuwjaardag/Eerste Kerst dicht) Opening: gedeputeerde

Schouwen Duiveland Joke Konings

Miems van Citters: Kinderportretten. Saskia Eggink: Bewerkte grafiek.

Anita Pijpeling, 20 dec. 17.00 uur. Welkom!

Zeeuws Vlaanderen Ernest Joachim: Exposeert kleinere beelden. Johan Klein: Werkt op het vlak van fotografie en beeldende kunst. Glenn Priester: Het Hollandse waterlandschap is het centrale thema, verwerkt in metalen buizen. Evelien Verhulst: Komt met zwartwit portret-foto’s. Sjaak de Wit: Schildert zijn directe leefomgeving in verschillende Paule Termeer

technieken.

Zuid Beveland Adri Geelhoed: Adri Geelhoed. Joke Konings en Renée Leen van Duivendijk

Mink: Tekenen mensfiguren. Christina de Vos: Portrettist van stemmingen en gevoelens.

Jaargang 3 | januari - maart 2020n jij onze we vlogger?

eskundigen bij Omroep Zeeland) ucces

63

Ben jij onze nieuwe vlogger? rele drempels

bijzonder of leuk is.

Niet voor het geld, maar voor de Kick!

De Zeeuwse Cultuur Agenda nodigt je uit voor

over voorstellingen, een bijzonder stage of als vrijwilliger. nodigt je uit voor een Wil je een spoedcursus om bij een bijzonder . vertelt. gezelschap of culturele instelling binnen te

bijzonder stage of als vrijwilli Is dat moeilijk? een bijzonder gezelschap of culturele instelling binn ?maar achter de schermen, tussen de coulissen als m zorgt voor de prakkondiging van een project, een voorstelling of concer met simpele tips die komen? Niet als toeschouwer, maar achter de

Dat is het niet, want de redactie van de ZCA zorgt

schermen, tussen de coulissen als maker

voor de praktische kant en een begeleiding bij de

van een kunstzinnige aankondiging van een

aanpak in de praktijk. Samen hebben we maandelijks

project, een voorstelling of concert.

een inspiratiemiddag met een creatieve redacteur die bedenkt hoe, wie en wat jullie gaan uitlichten in de culturele sector. De realisatie is het samen doen.

Nieuwe cult-vlogger? npak in de praktijk. Ben je nog op school, volg je een opleiding, wil je absoluut niet achter de geraniums zitten, maar tiemiddag met een ben je nieuwsgierig naar dit initiatief en hou je van wat jullie gaan uitsocial media, filmpjes en cultuur en wil je juist een inspirerende relatie daarmee aan gaan? Dan is dit is het samen doen. bericht voor jou!

Het avontuur lokt!

WORD JIJ ONZE

Hou jij van ogger?

kt! ing, wil je absoluut niet

Er zijn nog veel meer plannen waardoor het mee doen alleen al erg inspirerend is. Zet de volgende stap, geef je op met wat informatie over jezelf, deel dit met je vrienden en mail naar: redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

Korte filmpjes maken, humor en effecten bij het

Niet vo o r het geld , maar voor de Kick!

editen, een workshop met audio video deskundigen

(die ervaring hebben met lokale media zoals bij tjemee doen alleen nieuwsgierig naar dit Omroep Zeeland) en geĂŻnspireerd worden door succes. eef jeen opcultuur met wat mpjes en wil je Ga je voor ons vrienden armee aan gaan? Achter de schermen, je niet laten imponeren door

culturele drempels, je leeftijdsgenoten laten zien oor jou! wat er gek, bijzonder of leuk is? Dan kan jij dus

onze Cultvlogger worden die over voorstellingen,

n nda.nl

concerten, tentoonstellingen e.d. vertelt.

Jaargang 3 | januari - maart 2020


agenda

Voorstellingen Zeelandtheaters Januari 2020 3 jan

Top 2000 Live

26 jan

Juf Roos

4 jan

Brandweerman Sam Live!

30 jan

Tineke Schouten

4 jan

Martijn Kardol

30 jan

De liefde begraven

5 jan

A Very Släpstick Christmas

30 jan

Fred van Leer

8 jan

Daan Boom

31 jan

Oldenhermanns

8 jan

Hendrik Groen

9 jan

Nieuwjaarsconcert met Eric Vloeimans

9 jan

Rowwen Hèze

1 feb

Jes! Dance Center

10 jan

Maarten van Rossem

1 feb

Het Zwanenmeer

10 jan

Tineke Schouten

4 feb

Van der Laan & Woe

11 jan

Het Zeeuws Orkest

5 feb

Patrick Laureij

11 jan

Enkele reis

5 feb

Broeder Dieleman

16 jan

Geef me de 5

6 feb

De Fransse Eijkel

16 jan

Opvliegers 5

6 feb

De verleiders female

17 jan

Nina de la Parra

7 feb

Nabucco

17 jan

Pieter Derks

7 feb

Jim van der Zee

18 jan

Jens Dendoncker

8 feb

Amazing Dazzling Weekend

18 jan

Pijnstillers

8 feb

Alex Ploeg

22 jan

Sun Records - The Concert

8 feb

Isabelle Beernaert

23 jan

Plien & Bianca

9 feb

Amazing Dazzling Weekend

22 jan

Ivgi & Greben

12 feb

Cabarestafette

23 jan

Janneke de Bijl

13 feb

Nashville Tennessee

23 jan

Opvliegers 5

13 jan

Tago

24 jan

Lebbis

14 feb

Jon van Eerd

25 jan

Theater Terra

14 feb

VOF De Kunst

25 jan

Back to the country

15 feb

Een goed mens

25 jan

Pink Floyd

15 feb

Frans Bauer

64

Februari 2020


65

16 feb

De Efteling-musical

12 mrt

Waylon - Theatertour

18 feb

BLØF

12 mrt

Het Zeeuws Orkest

18 feb

Pasión Buena Vista

12 mrt

Doet sneeuw pijn

19 feb

BLØF

13 mrt

Nienke Plas

19 feb

Pasión Buena Vista

13 mrt

Het Zeeuws Orkest

20 feb

Najib Amhali

14 mrt

Urbanus

20 feb

NITS

14 mrt

Cocktails

20 feb

A tribute to Elton John

14 mrt

Stef Bos en band

21 feb

Najib Amhali

15 mrt

Bumba op reis

22 feb

Najib Amhali

18 mrt

Stefano Keizers

22 feb

The Great Gatsby

18 mrt

Kasper van der Laan

25 feb

Brigitte Kaandorp

19 mrt

3JS

28 feb

Reis om de wereld in 80 dagen

20 mrt

Romeo & Juliet

28 feb

Janis

20 mrt

The Johnny Cash Roadshow

29 feb

Woezel & Pip

20 mrt

Michiel de Ruyter

29 feb

The Best of Britain

21 mrt

Michiel de Ruyter

29 feb

Martijn Broekaart

21 mrt

Doornroosje

21 mrt

Johan Derksen

25 mrt

Fuad Hassen

Maart 2020 1 mrt

Willem Vermandere

25 mrt

John Denver, The Tribute

2 mrt

De Formule 1 Show

26 mrt

Goodbye Norma Jeane

4 mrt

Scapino Ballet Rotterdam

27 mrt

Herman van Veen

5 mrt

Janis

27 mrt

Vietnam

5 mrt

Othello

27 mrt

Roué Verveer

6 mrt

Iris Hond

28 mrt

Michiel de Ruyter

6 mrt

The Rod Stewart Story

28 mrt

Nederpop All Stars

7 mrt

De Koning van Katoren

28 mrt

Legendary Albums presenteert

7 mrt

Balletschool Isabelle Zwaan

7 mrt

Huub Stapel

8 mrt

Balletschool Isabelle Zwaan

11 mrt

Verliefd op Ibiza

Kijk voor meer informatie op zeeuwsecultuuragenda.nl Jaargang 3 | januari - maart 2020


Aan deze uitgave werkten mee De Zeeuwse Cultuur Agenda is een uitgave van een

partners in een aantal gevallen toegezonden aan

samenwerking van participerende gezelschappen,

hun donateurs of vrienden. Ook wordt het tijdschrift

festivals, theaters, musea en podia in Zeeland

uitgedeeld bij voorstellingen en concerten. Als

rondom het thema cultuur in Zeeland. De online

meeneemexemplaar vindt verspreiding plaats op meer

versie kwam mede tot stand dankzij medewerking

dan 500 toeristische locaties in Zeeland en plaatsen in

van: VVV Zeeland en de Provincie Zeeland.

de provincie waar liefhebbers van cultuur in Zeeland komen zoals; theaters en podia, wijkgebouwen,

Hoofdredactie:

gemeentehuizen, provinciehuis, huisartsen- en

Rob Bakker

fysiotherapeutenpraktijken, boekwinkels, platenzaken, lifestyle winkels, notarissen e.d. Als de Magazines op een

Redactie:

locatie niet meer voorradig zijn of wanneer u een nieuwe

Wietske Lelie, Cisca van Dijk, Alwin Baart, Masha van

locatie kent waar vraag is naar het Magazine, dan kunt u

Vliet, Nellie Oosthoek en Martijn Hop

dit mailen naar: redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

Ontwerp en vormgeving:

Het Magazine komt vier maal per jaar uit. Op www.

Reclamebureau DMARC - Goes & Breda - www.dmarc.nl

zeeuwsecultuuragenda.nl kunt u zich gratis abonneren op de digitale versie en de Nieuwsbrief. U krijgt het

Fotografie:

E-magazine via de email toegezonden. Via www.

Met dank aan de culturele partners die fotomateriaal

zeeuwsecultuuragenda.nl houden wij de actualiteit bij.

beschikbaar gesteld hebben. De coverfoto is gemaakt door Dirk Jan Gjeltema i.o.v. de PZC. Overige fotografen:

U kunt culturele evenementen doorgeven via e-mail,

H. Venema, Lisette van Peenen, Marijn Kluijfhout,

met vermelding van titel, locatie, toegangsprijs en wijze

Hans Colijn, Ronald Knapp, Marc Engelen, Jelmer de

waarop de kaarten gekocht kunnen worden.

Haas, Mascolori, Yorel Cairo, Maaike Eijkman, Merlijn Doomernik, Carsten Koall, Lila Crop, Jan Hordijk, Michiel

Achtergronden en nieuws zijn van harte welkom. De

Spijkers, Zack Smith, Noppen en Stephan Van Fleteren.

redactie behoudt zich zowel voor de agenda als artikelen het recht voor deze te weigeren zonder opgave van reden.

Redactie-adres:

Over een afwijzing kan niet gecorrespondeerd worden.

Postbus 487, 4330 AL Middelburg, E-mail: redactie@zeeuwsecultuuragenda.nl

Disclaimer: Van al het gebruikte beeldmateriaal in de Zeeuwse

66

Verspreiding:

Cultuur Agenda is met alle mogelijke zorgvuldigheid

De Zeeuwse Cultuur Agenda wordt door culturele

getracht bron of rechthebbende te achterhalen. De aard


67

van het gebruikte beeldmateriaal brengt evenwel met zich mee, dat in sommige gevallen rechthebbenden in redelijkheid niet kunnen worden achterhaald. Indien enig (rechts) persoon meent recht te kunnen doen gelden op de content van onderhavige publicatie,

23. Theater de Wegwijzer 24. Theater productie huis Zeelandia 25. Theaters aan Zee 26. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 27. Een Bunder Kunst

gelieve zich in verbinding te stellen met de redactie.

Copyright 2020: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande

Festivals 1. Onderstroom 2. Concert at Sea 3. Zeeland Nazomerfestival 4. Film by the Sea

schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.De Zeeuwse Cultuur Agenda is een multimediaal platform met een magazine dat elk kwartaal op 500 plaatsen in Zeeland ligt en een website met audio, video, achtergronden en praktische informatie: www.zeeuwsecultuuragenda.nl

Theater en Podia 1. CineCity XL Theater 2. Cultureel Centrum De Halle 3. de Drvkkery 4. Den Dullaert - Cultureel centrum 5. Grote Kerk van Veere 6. HZ-cult 7. Ledeltheater 8. Middelburgs Minitheater 9. Muziekpodium Razzmatazz 10. Oostkerk 11. Podium Brogum 12. Podium In Terneuzen - de Pit 13. Podium Reimerswaal 14. Podium ‘t Beest 15. Podium van Zaamslag 16. Popodium de Spot 17. Poppodium De Piek 18. Porgy en Bess - Terneuzen 19. Scheldetheater - Terneuzen 20. Schouwburg Middelburg 21. St. Jacobskerk 22. Theater De Mythe - Goes

Klassieke muziek 1. Zeeuwse Concertzaal 2. Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 3. Scaldis Festival voor Kamermuziek 4. Ty kamerorkest 5. Stichting Kamermuziek Zeeland 6. Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland 7. Zeeuwse Muziekschool 8. Incanto 9. Muziek Podium Zeeland 10. Zeeuws Jeugd Orkest 11. Concerten Vlissingen 12. Zeeland Nazomerfestival 13. Het Zeeuws Orkest Beeldende kunst 1. Marie Tak van Poortvliet Museum 2. Vleeshal 3. CBK- Zeeland 4. Bewaerschole 5. RuimteCEASUUR Musea 1. Bevrijdingsmuseum 2. Industrieel museum 3. Maritiem MuZEEum 4. Watersnoodmuseum 5. Zeeuws Museum 6. Het Warenhuis Axel

Jaargang 3 | januari - maart 2020


Lange Vorststraat 40, 4461 JP, Goes Tel.: (0113) 21 12 72

www.optiekdejonge.nl 06 83 87 51 44