Vlissinger | week 44

Page 1

Natuurbelevenis

Column

Fotopagina

Mira Sollie Orde in Zaken

Zeeuwse natuurbelevenis met steenuilen

Rob over maatschappelijke ondersteuning

Herfst? Een foto zegt meer dan 1.000 woorden

VIER

ACHT

ELF

DERTIEN Woensdag 2 november 2022

Lokale ondernemer

VO O R PAGINA

Natuurwerkdag op CBS De Wissel:

“We gaan onze tuin nog mooier maken”

hier jouw

Helder verhaal.

Kozijnen Zonweringen Overkappingen ascozeeland.nl

Bel met Marcel of Marit via 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaerismedia.nl

Woning verkopen?

Te hoge energielasten? Kies voor verduurzamen en wij denken mee over jouw hypotheek. Afsprakenlijn 0118 642007 hypotheekshop.nl/middelburg

Een merk van

advertentie?


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

Boomkwekerij en Groenbedrijf

De Fruittuin v.o.f.

Het is NU planttijd!

Wij zijn het adres voor al uw tuinplanten, sierheesters, leibomen en (fruit)bomen. Oude fruitbomen in soorten en maten. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Tevens bezorging en plaatsing mogelijk.

Alle lokale verhalen op één plek! Scan de QR-code en volg ons op: facebook.com/walcheren.nieuws instagram.com/walcheren.nieuws

Wemeldingse Zandweg 4B, Kapelle | 0113-342944 | 06-11395456 www.defruittuin.com | info@defruittuin.com

Familie Blok voor Stichting Kimon

Lokale ondernemer Piet Minderhoud over familiebedrijf Juwelier Minderhoud

Het gesprek

Verspagina

Zeeuwen met een missie

Buurtsportcoach van gemeente Veere Bart van Wuijckhuijse

Hans Everse over een groenterijk 2022

ACHT

TIEN

Els van Teijlingen: “Ik wilde een plaats Lokaleliefde ontvangen” waar kinderen ond Andr V Eé E R T I E Nern emer Bloem Vandepitte enma n van over De de Stad

missies een een plaat met ” ngen uwen gen: “Ik wilde ontva Zeevan Teijlin ren liefde

VIER

Hans

k van gespre nker HetRuijte r, bede

Lok

er ernem ers ale ond rt Segh

waar

kinde

EER

V VOORPAGINA

TIE

N

VIE

ri 2022

Els

R

12 janua

a spagingroenterijk

Ver over een e Evers 2022 ELF

sdag

rt de aan Zee Munt T ACH

Robe

Het

Nieuw gespre e k Asch win vanstadsdicht er den Abde ele ACH T

Hans

Verspa

e over gina een groen 2022

Evers

terijk

TIE

Zeeuwe

Els van n Teijlin met een waar gen: missie kinde “Ik ren liefdewilde een ontva plaats ngen VEE ” RTI EN

N

aar Robe Leuk Eigen van Licht& R VIE

Woen

sdag

12 janua

ri 2022

Over Stichting Kimon Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Woensdag 12 januari 2022

Wij zijn Jos en Jolena Blok. In april 2020 zijn we benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon. Samen hopen we uitvoering te geven aan de visie en missie met het uiteindelijke doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau.

Woen

VOO

Kinderdagverblijf en BSO

ingen

beperk

Taxatie nodig?

geldig in de maand januari

20%

korting op pvc vloeren

Met een lichamelijke beperking volop van het leven genieten.

g in

vloeren

de maan

EXTRA: 26 januari tot 4 februari 20% korting op horizontale jaloezieën

Taxa tie no

wwww.zonnebloem.nl

dig?

.nl

loem

.zonneb wwww

geldi

20

korti % ng

op pvc

Er kan zoveel meer dan je denkt.

d janua

ri

EXTR A: 26 20% janua kortin ri g op horiz tot 4 febru ontal e jaloe ari zieën

hier

advertjouw entie?

Bel met Marc el via 0113 of Mari of stuur 21 32 t 41 een verko op@ mail naar quae risme dia.n

dig?

tie no Taxa

l

Do onders lfijn therapteunende kinde ie voor ren met ingen

beperk

van

ie therapren met kinde

Bel met Marcel of Marit via 0113 21 32 41 of stuur een mail naart Bel met of Mari 41 verkoop@quaerismedia.nl el Marc 21 32 naar l via 0113 een mailrismedia.n quae of stuur op@ verko

merk

Villa Valentijn Middelburg

Knus, persoonlijk en duurzaam

de teunen r voo

onders

lijke lichamep van een Met ing voloieten. beperk n gen r het leve eel mee zov Er kan denkt. je dan

INA

Een

adve

jn

Dolfi

RPAG

N cham a de pag pop nefles netje pen, s je ku rk drop pen

INA

van

RPAG

merk

VOO

Na de efles pagn cham pen, pop kurk s je netje pen drop hier jouw advertentie? jouw hier rt entie?

Een merk van

scan en doneer

Een

2

KDV Villa Valentijn Middelburg heeft vier horizontale groepen, waardoor wij de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden. Wij gebruiken wasbare bamboeluiers. Gewoon beter voor het milieu. BSO Villa Valentijn Middelburg is de plek waar kinderen na een lange schooldag kunnen ontspannen en de kans krijgen om te ontplooien in een huiselijke omgeving.

AANG ENBRUG tro

lec

VOOR VERKOOP , REPARATIE EN SERVICE

Witgoed kapot?

Meld nu je service-aanvraag

• Service aan vrijwel alle merken • Snelle reparatie door vakkundige monteurs • Geen reparatie mogelijk? Voorrijd- en inspectiekosten worden niet berekend bij aanschaf nieuw apparaat • Garantiegeval? Factuur rechtstreeks naar fabrikant! (Ook wanneer u uw apparaat elders heeft gekocht) voor de volgende merken: ATAG, Pelgrim, ETNA, ASKO, Bosch, Siemens en Miele Rouaansekaai 61 in Middelburg & Korte Burg 3 in Middelburg 0854-890090 | info@villavalentijn.nl www.villavalentijnmiddelburg.nl | Landelijk registratienummer 257589806

Oude Zandweg 24 | Westkapelle | 0118 - 57 24 27 | aangeenbrugelectro.nl

Al meer dan 25 jaar dé witgoedspecialist van Zeeland

Komt wel goed


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

3

VOORPAGINA

Op zaterdag naar school, ongewoon maar voor Merijn, Ellis, Ilse, Salma en Milan van CBS De Wissel, locatie Kleiweg, wel een leuk agendapunt. Op 5 november werken zij mee aan de Natuurwerkdag, een landelijk initiatief door LandschappenNL. Met een groep leerlingen, leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers maken ze het schoolplein groen.

“We gaan ons schoolplein weer mooi groen maken”,

Hoogtepunt

ogen. Niet alleen op school, ook thuis beginnen ze

roept een groepje enthousiaste leerlingen van CBS

De leerlingen krijgen op de vrijdagmiddagen de kans

groene vingers te krijgen, kruiden te verbouwen en

De Wissel. Een aantal van hen zijn er vorig jaar ook

om in de tuin te werken en volgens Juf Liza is dat het

insecten te onderzoeken.

bij geweest toen de tuin werd aangelegd, ook tijdens

hoogtepunt van de week. “De kinderen gaan er heel

Natuurwerkdag. “Ik hoop dat er groente en fruit

serieus mee om en werken er met veel plezier.” Dat

Help mee

groeit, waar we later lekkere dingen mee kunnen

is te merken als de juf aangeeft dat ze een schep en

Dit jaar valt de Natuurwerkdag in de Nationale

maken”, vertellen Ellis en Ilse. Merijn hoopt weer op

kruiwagen mogen pakken om aan de slag te gaan.

Klimaatweek. Het is een kans om kennis te maken

iets anders: “Ik hoop dat ik veel insecten ga zien.

Bloembollen worden geplant, in de hoop dat er

met groen vrijwilligerswerk en je samen met anderen

Vooral vlinders vind ik mooi.” De anderen knikken

mooie bloemen uitkomen. “Ze leren niet alleen wat

in te zetten voor een stukje natuur in de buurt. Via

instemmend.

het werken inhoudt”, gaat juf Liza verder. “Ook hoe

de website van Natuurwerkdag zijn er verschillende

een groeiproces in zijn werk gaat en wat het resultaat

klussen aangemeld. Ook het groene schoolplein

is van eigen eetbare producten verbouwen. Niet

van CBS De Wissel staat erbij. Juf Liza: “We kunnen

alleen de kinderen, ook de ouders reageren positief

zeker nog vrijwilligers gebruiken, dus iedereen uit

op dit initiatief.”

de omgeving die zich geroepen voelt, mag zich bij ons toevoegen. Dan gaan wij ons best doen om er

“Vrijwilligers mogen zich aanmelden om ons te helpen”

Groene vingers

weer iets moois van te maken.” Aan het gejoel van de

Een lokale fruitteler heeft een aantal bomen

kinderen te horen, zijn ze het meer dan eens met hun

beschikbaar gesteld om in de tuin te planten. “We

juf. Aanmelden als vrijwilliger is mogelijk via:

hopen dat er mooie appels aan komen te hangen”,

natuurwerkdag.nl/klus/schoolplein-cbs-de-

vertellen Milan en Salma met een glinstering in de

wissel/2022-11-05


4

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

SUD OKU

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland! Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur de oplossing naar Smithweg 1.04, 4462 HC Goes. Vermeld bij je postverzending je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd. Website: vlissinger.nl/puzzel of scan de QR-code. De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Edo Kooiker

69415

LO K ALE O NDER NEM ER

Mira Sollie | Orde in Zaken: “Ik maak het ondernemen wat lichter” Met Mira Sollie | Orde in Zaken doet Mira Sollie uit Vlissingen iets wat precies bij haar past. “Ik maak zaken graag in orde. Soms gaat het over details,

Oplossing:

‘de puntjes op de i’, en soms over iets groots. Ik bied ondernemers inzicht, structuur en maak het ondernemerschap daarmee iets lichter.” De stap naar haar eigen bedrijf was

Als dat begint te wringen, kloppen ze

een logisch vervolg op alle kennis en

bij mij aan. Vaak weten ze genoeg van

Dit is een tweewekelijkse uitgave van

kunde die Mira zich in de loop der

het ondernemerschap zelf, maar het

Quaeris Media. Wij zijn bewust met het milieu

jaren eigen heeft gemaakt. Bovendien

bedrijf krijgen ze er automatisch bij. En

ging thuis altijd al de grap dat ze

ook dat verdient aandacht.”

C OLOFON

vlissinger.nl

bezig. Wil jij als lezer ook bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan na het lezen bij het oud papier

Klachten bezorging:

zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen

Reclameverspreiding Bouwman

opruimcoach zou moeten worden. “Je

we voor een schoner milieu.

0181 31 59 50 | klachten@bouwman-reclame.nl

kunt zeggen dat ik van nature werk

Samenwerken aan een doel Mira legt uit dat zij tijdens een eerste

Redactie:

Contact:

aan orde en structuur”, lacht Mira.

Wil je de redactie attenderen op een activiteit

Quaeris Media

“Gaandeweg realiseerde ik me dat ik

gesprek samen met de ondernemer

of onderwerp? Dat kan heel eenvoudig via de

Smithweg 1.04 | 4462 HC Goes

website of mail naar nieuws@quaerismedia.nl.

0113 21 32 41 | quaerismedia.nl

met deze kwaliteiten iets kan doen

de situatie verkent. De vraagstukken

voor een ander. Bovendien ben ik jurist

waarmee zij op deze manier te

Adverteren:

Afhaalpunten:

Wil je adverteren? Dan kun je bellen met

Naast de huis-aan-huis verspreiding is

en ook vanuit dat vakgebied gewend

maken krijgt, lopen sterk uiteen.

0113 21 32 41 of stuur een mail naar

Vlissinger ook af te halen. Bekijk alle

om gestructureerd naar vraagstukken

“Natuurlijk is elke ondernemer, elk

verkoop@quaerismedia.nl

afhaalpunten op de website.

te kijken. Ik merk dat veel

bedrijf, iedere bedrijfscultuur en

ondernemers daarmee moeite hebben.

iedere business anders. Dat maakt het


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

5

AC TUEEL

Dit speelt er in jouw regio Bezoeken:

om 17:00 uur, verzorgd door de

Lezing 3D printen HCC.

Evensingers onder leiding van Ineke

Werkgroep3D geeft 7 november

Wijkhuijs-van den Driest. De koor-

een lezing over 3D printen in de

en samenzang wordt begeleid door

Burgerijin Vlissingen, zeeland.hcc.nl.

Jos Vogel en de voorganger is Ds. Pim Steenbergen. In deze Evensong

Bezoeken:

staan de lezingen en muziek

Zondag 6 november concert ONDA

in het teken van revolutionaire

Brass in de Kerk van Ritthem.

verandering: van grijpen en

Aanvang 15:00 uur. Toegang gratis.

graaien naar gerechtigheid tonen

Presentatie Jos Broeke.

en ontvangen. De toegang is gratis, er wordt wel bij de uitgang

Zeeuws Concertkoor speelt in Sint

gecollecteerd ter bestrijding van de

Jacobskerk

kosten.

Op zaterdag 5 november brengt het Zeeuws Concertkoor in de

Bibliotheek reikt cadeau ‘boek

Sint Jacobskerk te Vlissingen in

Mevrouw mijn moeder’ uit

een grote orkestbezetting en met

Tijdens de november campagne

vele koorzangers het bekende

Nederland Leest, krijgen leden en

requiem van componist Giuseppe

bezoekers van de Bibliotheken

Verdi. Het is ruim elf jaar geleden

in Zeeland het boek Mevrouw

dat het ‘grote requiem’ van Verdi

mijn moeder van Yvonne Keuls

voor het laatst hier in Zeeland werd

cadeau. Een meeslepend en

uitgevoerd. In 2011 werden bij een

ontroerend verhaal over de Indische

zomerserie drie concerten van

wortels van haar familie, over de

Verdi’s requiem gegeven in drie

repatriëring naar Nederland, de

Zeeuwse kerken. Al die kerken

vestiging van het gezin in Den

zo uitdagend om telkens maatwerk

veranderingen daadwerkelijk te

zaten propvol. Verdi’s Messa

Haag en de herinneringen en

te leveren. Alle trajecten die ik met

borgen.”

da Requiem is een bijzondere

verhalen van vroeger. Nederland

dodenmis, vol met menselijke

Leest is een bibliotheekcampagne

ondernemers start, richten zich op de algemene bedrijfsvoering. Daarbij

Inzicht en advies

emoties en met muziek, die zowel

ter bevordering van het lezen

zoek ik steeds naar de koppeling

De ondernemers waar Mira mee

solisten als ook koor en orkest

van boeken met ieder jaar een

van iemands persoonlijke knelpunt

samenwerkt, zijn veelal ‘selfmade’

volop de mogelijkheid biedt hun

ander thema. Dit jaar is het thema

met een bedrijfsdoel. Het kan dat

ondernemers in paramedische,

rol in mooie nuances uit te dragen.

Oud worden, jong blijven. ZB in

we daar in een paar sessies komen,

dienstverlenende of bouw

Aanvang: 20:00 uur, kaartverkoop

Middelburg en Vlissingen tonen op

maar ik spreek ook regelmatig wat

gerelateerde bedrijven. “Die variatie

via: zeeuwsconcertkoor.nl/

speciaal ingerichte tafels boeken

langdurigere trajecten af. Dat laatste

is enorm leuk. Juist daarom kijk ik

kaartverkoop.

over het thema. Het boek is de hele

is soms nodig om de gewenste

zelf ook graag richting gemeenten

maand november gratis (zolang de

en directeuren van grotere bedrijven.

Evensong in de Sint Jacobskerk

voorraad strekt) op te halen in alle

Door van een afstand mee te kijken,

Op zondag 6 november is er een

vestigingen en Bibliobussen van de

kom ik tot inzichten en adviezen

Evensong in de Sint Jacobskerk

Zeeuwse Bibliotheken.

waarmee mensen verder komen.” Ambities Natuurlijk heeft Mira zelf ook doelen en ambities. “Mijn droom is dat ‘Mira Sollie | Orde in Zaken’ een begrip wordt in Zeeland én daarbuiten. Dat ik samen

“Ik maak zaken gewoon graag in orde“

Stuur een mini van ±20 woorden in als je een product te koop aanbiedt, iemand wil feliciteren, een leuke actie organiseert of naar iets op zoek bent. Berichten met een commerciële mededeling kosten €19,95. Deze mini’s en overige actuele berichten, kunnen aangeleverd worden bij het kopje redactie insturen op vlissinger.nl.

met mijn opdrachtgevers steeds beter leer hoe je zaken soepeler kan laten lopen en hoe je blijvend tijd vrijmaakt voor een gezonde toekomst voor jezelf en je bedrijf.”

We doen ons best om de mini’s op de gevraagde publicatiedatum te plaatsen, maar vanwege het grote aantal inzendingen kan het voorkomen dat ze worden doorgeplaatst naar een latere krant. Uiteraard zorgen we ervoor dat aankondigingen voor bijv. events of bijeenkomsten geplaatst worden vóór de datum waarop deze plaatsvinden.


6

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Voorlichtingsavond 16 november “Leven met ernstige hoofdpijn” ZorgSaam Ziekenhuis organiseert in samenwerking met patiëntenvereniging Hoofdpijnnet een informatieve en interactieve bijeenkomst voor mensen met ernstige hoofdpijn en voor iedereen die meer over dit onderwerp wil weten. Onder andere hoofdpijndeskundige en neuroloog dokter Proot zal vertellen over migraine. Ook psychologen en een hoofdpijnverpleegkundige zullen meer vertellen, bijvoorbeeld over het hoofdpijncentrum en hoe je kunt omgaan met ernstige hoofdpijn en de gevolgen ervan. Deelname is kosteloos maar kan alleen na aanmelding via het aanmeldformulier op de website van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet (u hoeft geen lid te

zijn van de vereniging om deel te nemen). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en toewijzing gaat op basis van de datum van inschrijving. Zie www.hoofdpijnnet.nl en kijk bij de activiteiten. De voorlichtingsavond vindt plaats in het restaurant ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte, Wielingenlaan 2 Terneuzen op woensdag 16 november van 19.00 tot 21.30u.

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl

www.zorgsaam.org

SUZUKI S-CROSS SMART HYBRID V.A.

€28.835,-

PRIVATE LEASE V.A.

NU OOK ALS 1.5 FULL HYBRID AUTOMAAT

€399,- P/M

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro 6-norm EC 2018/1832AP: 5,2 - 5,9 l/100 km; 19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 118 - 133 g/km.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips. Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een stoer design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een combinatie van kracht en efficiency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde weggetjes bedekt met bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk tot 75KG geen enkel probleem. Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media Display maakt met iedere rit de glimlach nog breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur en met 1230 liter laadruimte op pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten begint bij ons in de showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

Nu ook als Full Hybrid. Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrijflijn kiest, afhankelijk van de rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide tegelijk. Bij lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je krachtig accelereren? Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet nodig, de Full Hybrid laadt net als de Smart Hybrid zichzelf op.

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kom snel langs bij Auto Toonder BV

Van der Jagt-Willemse

Biezelingsestraat 50 · 4421 BT Kapelle · Tel 0113-343631 · autotoonder.nl

Mercuriusweg 29 · 4382 NC Vlissingen · Tel 0118-419051 · vanderjagtwillemse.nl


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

ADV ERTOR I AL

“Werken in de zorg is betekenisvol“

begeleiding en kan terugvallen op

opgeleid worden tot helpende (plus)

mijn praktijkbegeleider en collega’s als

of verzorgende IG/MZ. De opleiding

dat nodig is. Met regelmaat denk ik:

helpende (plus) duurt 1,5 jaar en die

waarom heb ik deze carrièreswitch niet

van verzorgende IG/MZ 2 tot 3 jaar.

7

eerder gemaakt?” Open dagen De talentenreis

Wil jij ook een overstap maken naar

Al werkende in een totaal andere

op de werk-/leerplek kan oefenen

De reis binnen SVRZ start met een

de zorg? Ga mee op talentenreis!

branche, kwam Joany Rotte erachter

onder begeleiding. Ook worden er

betaald voortraject, dat je eventueel

Bezoek de open dagen op dinsdag 8

dat de zorg haar tóch meer aansprak.

handelingen in de praktijk afgetoetst.

naast je baan kan volgen. Tijdens

november van 15:00 tot 19:00 uur in

Ze bezocht een open dag bij SVRZ

“Ik leer zowel op school, als op mijn

dat voortraject leer je de eerste

Simnia, Simniapad 1 in Domburg. Of op

Simnia in Domburg en ging mee op

werk erg veel van de zorg.”

basisvaardigheden. Daarna kijken we

woensdag 9 november van 16:00 tot

samen met jou welk vervolgtraject het

20:00 uur in MultiFunctioneel Centrum,

talentenscan en informatie over de

Voldoening en uitdaging

beste bij je past. Je kan gedurende 4

Noordbolwerk 35 in Middelburg. Vul

route, volgt ze naast haar werk bij

Voor Joany is het betekenisvol om

tot 6 maanden de cursus individuele

je rugzak met talenten, informatie en

Simnia, de mbo cursus individuele

op de afdeling waar ze nu werkt, met

basiszorg volgen. Tijdens de cursus

misschien gelijk een contract! Voor

basiszorg. Ze heeft de ambitie om

ouderen met dementie, écht iets te

ga je in totaal 5 dagen naar school en

meer informatie, kijk op werkenbijsvrz.

verzorgende IG te worden.

betekenen. “Mensen zijn blij je te zien

werk je daarnaast de in jouw contract

nl of bel 088 887 1010.

talentenreis. Na een persoonlijke

en het geeft mij voldoening als ze er

afgesproken uren in de praktijk. Als

“Deze opleidingsroute bij SVRZ is

in de ochtend weer netjes bij zitten

je slaagt, ontvang je een erkend

fijn omdat het heel laagdrempelig

na het douchen of met een glimlach

certificaat en krijg je een contract voor

is en je meteen begint met werken.

gaan slapen in de avond. Ik zie de

onbepaalde tijd als ondersteunend

De opleiding bestaat uit workshops

zorg niet als een last of druk op mijn

medewerker zorg. Je kan ook

en schooldagen en verder is het

schouders, maar als een uitdaging.

aantal werkuren bespreekbaar”,

Ieder mens is anders, je bouwt een

legt Joany uit. Op school leert ze de

band op. Ook heb je met verlies te

basisvaardigheden die ze vervolgens

maken. Ik krijg bij SVRZ Simnia goede

Tel: 088 887 1010 E: info@svrz.nl www.werkenbijsvrz.nl


8

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

Foto: Monique Kootwijk

Foto: Monique Kootwijk

Foto: Monique Kootwijk


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

9

ZEEU WS E NATU U R B E L E V E N I S S E N

Natuurbelevenis met Steenuilen Ik denk dat maar weinig mensen in Zeeland ooit een Steenuil in het wild hebben gezien? Dat is niet verwonderlijk, omdat dit uiltje niet veel groter is dan een merel, ze zijn voorzien van een zeer functionele schutkleur en ze laten zich voornamelijk zien in de avond- en ochtendschemer. Maar ook omdat de Steenuil niet meer overal in Zeeland voorkomt.

Net voor de Tweede Wereldoorlog werd de

aangepast om steenuilbiotoop te creëren. Voor

Gemiddeld per jaar blijven nog ongeveer vijf paren

totale steenuil populatie in Zeeland nog op 2200

de overgebleven kleine populatie op Zuid-

in gebouwen of bomen broeden. Dankzij alle

paar geschat. Ze broedden toen voornamelijk in

Beveland werden deze maatregelen uitgevoerd

bovenstaande organisaties en vrijwilligers zijn er

natuurlijke holtes van bomen, zoals de knotwilgen,

door Stichting Landschapsbeheer Zeeland,

nog steenuilen te vinden in Midden-Zeeland en

notenbomen en appelbomen, maar ook in

gefinancierd door de Provincie Zeeland. In

Zeeuws-Vlaanderen. Even nog wat cijfertjes: dit

schuurtjes en onder dakpannen. De teruggang

2007 kreeg ik de opdracht van SLZ om mij in te

jaar (2022) zijn er op Zuid-Beveland bij controles

van deze kleine uil in Zeeland werd ingezet door

zetten voor de bescherming van de Bevelandse

in 54 nestkasten, 118 jonge steenuilen door mij

meerdere, vaak door de mens veroorzaakte,

Steenuilen. Ik ben toen begonnen met het

geringd. Dankzij het ringonderzoek ben ik te

veranderingen. Zoals het in de oorlogsjaren

controleren van de al eerder door SLZ geplaatste

weten gekomen dat er momenteel tenminste twee

door de Duitsers moedwillig onder water zetten

nestkasten, in zeven nestkasten vond ik sporen

Bevelandse steenuilen al elf jaar zijn. Helaas is

van landbouwgrond. Nog geen tien jaar later

van broedende steenuilen. Ik ben toen op alle

er, voor zover bekend, nog steeds maar één paar

de Watersnoodramp, met hetzelfde effect, en

geschikte plekken op Zuid-Beveland en Walcheren

op Walcheren actief. Alle driehonderd nestkasten

de daarop volgende grote ruilverkavelingen

nog meer nestkasten gaan plaatsen. Niet in

worden ieder jaar gecontroleerd, zodat bekend

in de jaren zestig. Tijdens die jaren werden

natuurgebieden, maar bij agrariërs en andere

is waar steenuilen aanwezig zijn. Helemaal zeker

veel hoogstamfruitbomen gekapt, waarmee de

buitenlui op hun erf, omdat Bevelandse Steenuilen

is dat niet, omdat het mogelijk is dat er ook op

natuurlijke broedplaatsen verdwenen. En mede

voorkeur hebben voor een door mensen bewoond

Walcheren of de Bevelanden nog steenuilen

door de, in die tijd, nog veel voorkomende

groot erf op het platteland. In totaal zijn er nu

broeden waar ik niet van weet. Dus: heeft u van

strenge winters stierven de overgebleven

driehonderd nestkasten geplaatst, die ieder jaar

mij geen nestkast ontvangen, maar zijn er toch

kleine populaties op de Zeeuwse eilanden uit.

door vrijwilligers gecontroleerd worden zodat

steenuilen op uw erf of weet u er nog te zitten?

Steenuilen kunnen niet tegen extreme kou. Ook

bekend is waar ‘onze’ steenuilen zich bevinden.

Dan kom ik dat graag te weten: peter@boelee.nl.

in Zeeuws-Vlaanderen, waar zich lange tijd nog veel steenuilen bevonden, was een teruggang te bespeuren. In de Zak van Zuid-Beveland lukte het een kleine populatie van ongeveer vijftien tot twintig steenuilpaartjes om te overleven.

Peter Boelee

In 1996 werden in heel Nederland maatregelen

Mijn naam is Peter Boelee en ik houd mij sinds

genomen om Steenuilen te behouden. De

2007 bezig met de bescherming van steenuilen.

landelijke organisatie STONE (Steenuil Overleg

Ik schrijf graag over mijn natuurbelevenissen en

Nederland) werd opgericht om overal in ons

ik neem jullie als lezer mee met mijn activiteiten

land vogelwerkgroepen te bewegen tot het

in de natuur. Ik laat jullie kennismaken met de

beschermen van Steenuilen. Het verlies van

flora en fauna van Zeeland. Regelmatig zal ik

natuurlijke broedholtes in holle bomen werd

verslag doen over de activiteiten van de KNNV,

gecompenseerd door het ophangen van

Vereniging voor Veldbiologie.

nestkasten. Hoogstambomen werden terug geplant en voornamelijk agrarische erven werden


10

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

AGENDA

J&B KASTEN

Onderdeel van Timmerbedrijf Meulmeester vof

Molenweg 36 • 4341 BE Arnemuiden Tel 0118 601790 • info@jenbkasten.nl www.jenbkasten.nl

Cultuurladder

05-nov. Tribute to David Bowie – Station To Station | Vlissingen 05-nov. Nils Wogram Nostalgia Trio | Terneuzen 05-nov. Savannah | Zaamslag

• Schuifwandsystemen • Inloopkasten • Garderobekasten • Boekenkasten • Uittrekkasten • Computermeubelen

05-nov. The Billy Joel Experience Alexander Broussard & zijn band 003 | Zierikzee 05-nov. Def Americans | Middelburg 05-nov. Adam & Eva 2.0 | Goes 05-nov. Verdi – Messa da Requiem | Vlissingen 06-nov. Kunstroute | Middelburg 06-nov. Karen Su viool en Ruben Plazier piano | Vlissingen 06-nov. Une belle histoire, Franse chansons | Middelburg

• Massief hout of decor

06-nov. DansZfestival 2022 | Terneuzen

• Keukenrenovatie

09-nov. Literaire Avond | Hulst 10-nov. The Music of Queen – Joseph Clark en band | Zierikzee 10-nov. Tineke Schouten | Goes 10-nov. Rayen Panday | Middelburg 11-nov. Comedypact | Oostburg 11-nov. Trio Lew Tabackin (USA) jazz | Terneuzen 11-nov. Sjaak Bral – Vaarwel 2022 | Renesse 11-nov. Ton Kas | Middelburg 12-nov. The Chianti Ensemble, piano kwintet | Terneuzen 12-nov. Memory Lane | Nieuw- en Sint Joosland 12-nov. Fabian Franciscus – Lekker Gezellig | Ritthem 12-nov. Marc-Marie Huijbregts | Terneuzen

Sterk in Maatwerk

12-nov. DansZfestival 2022 | Goes 12-nov. Maarten van Rossem | Middelburg 12-nov. Pink Project The Band | Terneuzen 13-nov. Musica Cordis | Zaamslag 13-nov. Juf Roos | Terneuzen

Hier jouw culturele activiteit uitlichten? Vraag Marit of Marcel naar alle mogelijke opties: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl.

13-nov. Thomas Beijer, pianoserie | Middelburg 15-nov. The Fureys, Muziek | Hulst 16-nov. Jon van Eerd | Goes 17-nov. Joshua Aaron | Oostburg 17-nov. Nashvilles Country Café | Middelburg 17-nov. Dolf Jansen | Terneuzen 18-nov. Wielercafe | Hulst 18-nov. Christel de Laat, Hoe dan? | Rilland 18-nov. Thjum Arts – Tijdloos Genot | Ritthem 18-nov. Micha Wertheim | Middelburg 18-nov. The Dutch Everly’s Tribute Band | Goes 18-nov. Ilse DeLange | Terneuzen 19-nov. Pianist Nikola Meeuwsen | Noordgouwe 19-nov. Maikel Harte | Kapelle 19-nov. The Wanderers | Zaamslag 19-nov. Carel Kraayenhof Quartet – 100 Jaar Piazzolla | Zierikzee 19-nov. Peter Heerschop & Viggo Waas | Middelburg 19-nov. Preview Lontano Festival | Middelburg

Alle culturele 22 20 partners die inijgen kr en aanhak

25% extra

g kortin rieven!

op de ta

Kijk voor de actuele informatie, data’s en locaties op de website zeeuwsecultuuragenda.nl


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

11

C OLU MN

Maatschappelijke ondersteuning

Wanneer ik het gemeentehuis binnenloop, op

bedenken dat hetzelfde college voorstelt om

weg naar een vergadering, houdt een oude man

vijf miljoen extra uit te trekken om wat stenen te

mij tegen. ‘Bent u van de gemeente?’, vraagt hij

stapelen voor nieuwbouw stadsbeheer. Kortom,

beleefd. ‘Nee hoor’, zeg ik lachend. Hij vertelt mij

er is een giftige cocktail ontstaan waarin klanten

dat hij huishoudelijke hulp heeft aangevraagd,

vermalen worden. Ik kan mij de frustraties

maar is bang dat hij niets krijgt. ‘Oh, dan moet

voorstellen en denk aan een klant van vroeger

u gewoon een feest geven, tien studenten

die bij de sociale dienst een baksteen door

uitnodigen en dan wordt uw huis vast vies

de ruit gooide. Iemand die aandacht vraagt,

genoeg’, zeg ik. Er verschijnt een glimlach op zijn

reageerde ik. Toen ik zijn verhaal hoorde, kreeg

gezicht. Ik geef hem mijn kaartje met mailadres

ik de neiging hem nog drie bakstenen te geven.

en hij verdwijnt in de duisternis.

Dat dus nooit meer. De gemeente is goed in verordeningen, innen

Gaandeweg hoor ik wat het college van

van belastingen, vergunningen handhaven en

plan is; bezuinigen, want de zorg wordt

verreweg de grootste huishoudelijk hulp die alle

onbetaalbaar. En ja, sommige mensen hebben

problemen vrolijk wegpoetst, maar hulpverlener!?

niet de zorg gekregen die ze nodig hebben.

Oh, en die oude man mailde mij: ‘Dank voor het

Opstartproblemen, te weinig personeel en

advies, krijg nu hulp, kom ook eens langs, ik geef

vakanties, is het excuus... Dan is het zuur om te

nu elke week een feestje.’

Rob Vierboom Vlissinger

CA RTO O N

Een leuk nieuwtje, een aankondiging van een evenement, zet je als stichting een mooie actie op of heb je een uniek plekje in de regio wat je met onze lezers wilt delen? Scan de QR code en mail jouw tip naar nieuws@quaerismedia.nl.


12

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

C OLU MN

Burgemeester Het duurde even, maar ze hebben iemand gevonden. Ze lijken niet voor het oprapen te liggen… En dat voor de Bloesem van Zeeland nota bene, met dat prachtige dorp Kapelle. Sterker nog: de gemeente Kapelle. Daar waar ik het grootste gedeelte van mijn leven heb gewoond. Alleen mijn eerste zes levensjaren woonde ik er niet en nu woon ik ook alweer wat jaartjes in mijn favoriete Zeeuwse stad Goes. Maar terug naar Kapelle, een nieuwe burgemeester!

Week 44 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

Afgelopen week mocht ik hem ontmoeten. Al enige maanden werk ik ongeveer een dag in de week als aanvoerder van de keuken van Cederhof, na het vertrek van chefkok Adrie van Eekelen. Nu had ik de eer om de nieuwe burgemeester de keuken te laten zien. Hij kwam

GOUD MET STER

GOUD

precies op het goede moment, middenin de spits. Het team was volop bezig met het meegeven van de meer dan driehonderd maaltijden, die dagelijks vers gekookt worden in deze keuken in Kapelle. Sterker nog: één van de laatste nog operationele keukens in Zeeland die nog dagelijks vers kookt

PEPERSTEAKS

KIPPENDIJ REEPJES NATUREL / SHOARMA / GYROS 1000 GRAM

4 STUKS

8,00

en de maaltijden warm verstrekt. Dat doen we aan huis in de gemeente Kapelle, gemeente Noord-Beveland en in Zierikzee. We hebben het naast de rondleiding gehad over het nut en de

3 RUNDERVINKEN + 3 BEEFBURGERS 50 SAMEN

RIB/HAAS KARBONADE 1000 GRAM

6,00

noodzaak van deze service, die bekend is onder

7,50 6,

CHEDDAR JALAPEÑO BURGERS 4 STUKS

4,25

de naam Tafeltje Dekje. Omdat wij dagelijks bij de mensen de warme maaltijd bezorgen, hebben onze klanten dagelijks een contactmoment met een van onze vrijwilligers, tevens een goed

RUNDERGEHAKT 500 GRAM

4,

25

CHEDDAR JALAPEÑO SAUCIJSJES 4 STUKS

4,25

signaleringsmoment voor hoe het gaat met iedereen. Volgende editie meer hierover. In ieder geval voor nu: een warm welkom voor Constantijn Jansen op de Haar als nieuwe burgemeester van de gemeente Kapelle! Reageren mag natuurlijk altijd op hans@zilt-e.nl.

Hans Everse Food inspirator

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

FOTOPAG I NA

Door de lens van onze lezers In de volgende editie willen we herfstfoto’s plaatsen. Wat is voor jou een typische herfstfoto? Loop je graag tussen de gekleurde bladeren of decoreer je je huis met pompoenen? Deel het met ons! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie foto’s naar Vlissinger blijven sturen. Stuur jouw foto in via nieuws@quaerismedia.nl of via WhatsApp, 0113 21 32 41.

Watergang in Ritthem, prachtig met die wolkenlucht. Foto: Hilde Groenevelt

Foto: Anne-Marie van Iersel

Vanaf Souburgse brug, mooie spiegeling. Foto: Poul Meijers

Herfst in het Nollebos. Foto: Anne-Marie van Iersel

Scan de QR code. Een WhatsApp chat met ons wordt automatisch geopend. Stuur jouw foto’s door en vergeet niet je naam en de plaats mee te sturen. Liever mailen? Stuur jouw foto’s dan naar nieuws@quaerismedia.nl Amels uitkijk naar Westerschelde. Foto: Mieke de Jonge

13


14

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

Uw familiebericht hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl.

www.uitvaartcentrumdegetijden.nl BEGRAFENISVERZORGING

0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING POPPE BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74

POPPE

POPPEPOPPE BEGRAFENISVERZORGING

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 MINNAARD 0118 - 61 60 12 (24/7)

0118 - 61 60 12 06 - 25 24 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland www.begrafenisverzorgingminnaard.nl Henk-Jan Minnaard

40 40jaar jaar vertrouwen vertrouwen

Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl

begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG

Henk-Jan Minnaard - RESPECT - AANDACHT Bachweg 2 • Bachweg 4337 XD 2 • 4337 Middelburg XD Middelburg begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard

www.basisuitvaart-zeeland.nl www.basisuitvaart-zeeland.nl

www.hjobse-uitvaart.nl www.hjobse-uitvaart.nl T T(0118) (0118) 46 462222 05 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Anthony Molenaar


Vlissinger Woensdag 2 november 2022

AC TUEE L

FOTO IN DE SPOT LIG HT

Werkzaamheden aan het spoor In opdracht van ProRail worden

Door deze werkzaamheden is

er van vrijdag 11 november

de doorgang tussen de Oude

12:00 uur tot en met maandag

Veerhavenweg en de A58

14 november 05:00 uur

gestremd. Het verkeer wordt

werkzaamheden uitgevoerd aan

omgeleid via de Sloeweg. Het

de spoorwegovergang bij de

werkvak is niet toegankelijk voor

Oude Veerhavenweg in Vlissingen.

hulpdiensten.

Hierbij een foto genomen vanuit ons appartement aan de boulevard Evertsen te Vlissingen. Foto: Eveline Meyboom

C OLU MN

Gespierde taal Herman Barkmeijer Loods

Mijn vader is allergisch voor verkleinwoordjes.

er ook gebeurt, spuit elf geeft modder!

Wanneer ik als kind was gevallen, kon ik

Tijdens mijn laatste reis had ik een Filipijnse

thuiskomen en brullen: ‘Mijn knietje doet zo’n

roerganger die, wanneer de kapitein niet keek,

pijn, er zit een steentje in.’ Steevast antwoordde

een groot brok chocola in zijn mond stopte. De

mijn vader dan: ‘We hebben hier geen knietjes

Turkse kapitein was van het formaat gorilla en

en steentjes. Ik wil gespierde taal.’ Dus leerde

ijsbeerde op en neer. Bij een koerswijziging

ik het af en hoorde mijn vader een volgende

verslikte de roerganger zich. Pinda’s en cacao

keer: ‘Zeg pa, kom eens kijken, er zit hier

vlogen door de lucht en proestend herhaalde

een zwerfkei op mijn poot.’ Het resultaat was

hij de opgegeven koers verkeerd. Even was het

hetzelfde, de knie kreeg een pleister, maar mijn

stil en toen ontplofte de kapitein. De roerganger

pa was meer tevreden met een rotsformatie dan

werd uitgekafferd en nadat het schip op koers

een kiezeltje.

was gekomen, voeren we verder in gespannen stilte. Hier had gespierde taal geklonken.

Als loods opereren we in een wereld waar gespierde taal wordt gewaardeerd. Assertieve,

De laatste mijlen voor de loodswissel dacht ik

stevige taal, doorspekt met zo nu en dan een

na over het gebeuren. Is het gebruik van stoere

scheldwoord of vloek lijkt een universeel bericht

taal nou wel altijd nodig? Is harde bravoure echt

te geven: ‘Hier ben ik, pas op!’ Met bravoure en

aan te bevelen boven zachte stilte? Ik weet het

stoere woorden proberen we onze positie extra

niet. Ik bedankte de kapitein en de roerganger,

kracht mee te geven, zodat het minder opvalt

gaf mijn collega een laatste groet en klom via

dat we het soms ook niet weten of ergens over

het laddertje in het bootje. Die voer mij naar

twijfelen. Omdat het mij met de paplepel is

de wal, waarna ik op mijn fietsje stapte. Thuis

ingegoten, kan ik mijn partijtje meeblazen. Wat

kreeg ik een kusje. Het was een mooi reisje.

15


16

Vlissinger Woensdag 2 november 2022

Te hoge energielasten? Kies voor verduurzamen en wij denken mee over jouw hypotheek.

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek 0118 - 642 007 of maak online 24/7 een afspraak op hypotheekshop.nl/middelburg