Page 1

E E N N A A R

S T A P D E

O P

W E G

T O E K O M S T


C O L O F O N Een uitgave ter gelegenheid van de uitbreiding en toekomst van Habo Hoveniers b.v. Realisatie: Quaeris Media, www.quaerismedia.nl


Ik wilde bezig zijn T H E O

N I E U W E N H U I Z E N

Een stap op weg naar de uitgang

Via vrijwilligerswerk en een maatschappelijke

Het hoveniersvak was niet mijn eerste keuze. Mijn

functie belandde ik halverwege de jaren tachtig in

hart lag bij de landbouw, van kinds af aan was ik

het hoveniersvak en heb ik naast het gezin in de

vaker bij de boer in het volgende dorp te vinden

avonduren de benodigde papieren gehaald en een

als thuis en de Landbouwhogeschool leek een

studie Milieu- en Cultuurtechniek afgerond. Begin

logische stap. Echter het was op dat moment te

1994 kwam ik bij Habo Hoveniers als uitvoerder/

theoretisch naar mijn zin.

bedrijfsleider en toen in 2002 duidelijk werd dat

Ik wilde bezig zijn.

mijn vrouw en ik het bedrijf zouden overnemen zijn we naar Burgh-Haamstede verhuisd. Nu we in Job een compagnon en opvolger hebben gevonden, wordt het tijd dingen over te dragen aan een volgende generatie. Frisse nieuwe ideeĂŤn en een kwaliteitsslag en bouwen aan de toekomst. Weg ben ik nog lang niet, maar wel een stap op weg naar de uitgang.

3


AL 15 JAAR ONDERHOUDT HABO HOVENIERS,

BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND

G R O E N C O M B I NAT I E S C H O U W E N - D U I V E L A N D,

22 KM STRAND.


Van halverwege de Brouwersdam, op de provinciegrens tot aan de Stormvloedkering. Door de jaren heen zijn er veel veranderingen tot stand gekomen. Als eerste in het land heeft Theo het aangedurfd om op het strand ondergrondse afvalcontainers te plaatsen ter vervanging van de tientallen kleine prullenbakken. Deze puilden bij een mooie dag uit, met veel rommel en viezigheid op het strand als gevolg.

Eerst een aantal bij wijze van proef. Nu staan ze langs de gehele kust van Schouwen-Duiveland. Het beeld is veel rustiger, het strand schoner en de badgasten zijn meer bereidt het strand schoon te houden. Zo zijn er veel zaken de afgelopen jaren aangepakt en worden er elk jaar weer

5

in overleg met gemeente, strandtenthouders en andere belanghebbenden verbeteringen doorgevoerd.

5


Milieubewust en gifvrij onkruidbeheer


7

Onkruidbestrijding en Facilitaire dienstverlening Al sinds jaar en dag is Habo Hoveniers bekend met het onkruidvrij maken en houden van binnensteden. Grote veranderingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Nu er geen glysofaat meer gebruikt mag worden, wordt vol ingezet op veegbeleid met daarnaast het branden en borstelen of het gebruik van heet water of stoom om de straten onkruidvrij te maken.


Gewoon opgeruimd.

Gewoon opgeruimd.

Gefeliciteerd ! s r e i n e v o H o b a H • Rolcontainerservice • Afzetcontainers • Semi-ondergrondse containers

• Rolcontainerservice • Afzetcontainers • Semi-ondergrondse containers

Duinzoom 7 - 4325 HA Renesse - 0111 46 36 26

Duinzoom 7 - 4325 HA Renesse - 0111 46 36 26

info@afvalservicezeeland.nl - afvalservicezeeland.nl Gewoon opgeruimd.

info@afvalservicezeeland.nl - afvalservicezeeland.nl

• Rolcontainerservice • Afzetcontainers • Semi-ondergrondse containers

Duinzoom 7 - 4325 HA Renesse - 0111 46 36 26 info@afvalservicezeeland.nl - afvalservicezeeland.nl

Groeispecialist Uw groen verdient de beste zorg. Daarvoor bent u bij Van Iperen aan het juiste adres. Wij hebben alles in huis om uw gazon, groenstrook of sportveld te voeden, versterken en beschermen. Onze specialisten delen uw passie voor groen en adviseren u graag. iperen.com

Van Iperen Iperenfeliciteert feliciteert Habo Hoveniers. Van Habo Hoveniers met het 40-jarig bestaan.


Habo Hoveniers op weg naar de toekomst J O B

D E

V I S S E R

Hoveniers weten als geen ander dat er eerst gezaaid moet worden voor er geoogst kan worden en dat ieder seizoen zijn eigen omstandigheden kent. Ruim veertig jaar na de start van Habo Hoveniers b.v. doet de derde generatie haar intrede in het bedrijf. Ik heb de unieke 9

kans van Theo en Ina Nieuwenhuizen gekregen om het bedrijf in fases over te nemen. Als jonge ondernemer leer ik hierbij nog iedere dag van de ervaring van Theo. Lopende dit proces deed de mogelijkheid zich voor om Allemekinders-Beveland Groenprojecten over te nemen (lees ook het stukje hierover elders in het blad). Habo Hoveniers

verhardingen en strandonderhoud blijven we innoveren voor een

pakt hiermee een stevige positie op de Zeeuwse zakelijke en

optimale dienstverlening. Onze visie is werken met een vaste

particuliere markt op Zuid-Beveland. We zien uit naar een

groep van allround vakmensen. Daarnaast willen mensen met

goede integratie van onze bedrijven.

afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans geven. Met onze creativiteit, maatwerk, service, vakmanschap, sociale inzet en

In de toekomst zal Habo Hoveniers zich richten op het

innovaties willen we onze klanten blijven verrassen.

vergroten van het aandeel aan vaste contracten, creatieve plannen maken en het realiseren van nieuwe tuinen en

Ik zie er naar uit om met hard werken Habo Hoveniers b.v. in de

buitenruimtes. In onze specialismen als onkruidbeheer op

komende jaren over te nemen en verder uit te bouwen.


Een metamorfose aan de Jan van Renesseweg De belangrijkste weg naar het strand vanuit het dorp is de Jan van Renesseweg. Zeven jaar geleden heeft

11

Habo Hoveniers b.v. in opdracht van de Ondernemingsvereniging van Renesse een eerste schets gemaakt voor de herinrichting. Van een saaie asfaltweg met bomen, moest het een feest worden om van het dorp naar het strand te lopen of te fietsen.

Vanaf september 2016 t/m mei 2017 is er hard gewerkt door de diverse partijen. Kabels en leidingen, bestrating, verlichting enz. Habo Hoveniers b.v. nam het rooiwerk, het beplantingsplan en -aanleg, de zit- en speelelementen voor haar rekening.

Theo Nieuwenhuizen: “We hebben veel affiniteit met groen, maar ook met het strand. In dit project komt het prachtig samen�

11


Het ontwerp maakt dat Ria haar tuin kan blijven onderhouden Wat als de tuin je grootste hobby is, maar het onderhoud door een lichamelijke beperking te zwaar wordt. Dit overkwam Ria. Met lede ogen moest zij aanzien dat haar tuin steeds verder overwoekerde. Voor haar en haar gezin ontwierp Theo een paar jaar geleden een tuin op niveau. Letterlijk, door alle borders te verhogen en op te sluiten in massief bamboe. Ruime paden waar je zittend vanuit je (rol)stoel, naar hartelust kunt tuinieren. De beplanting is zo gekozen dat er ook vanuit de serre het jaar rond iets te zien en te beleven is. De blokhut werd vervangen door een samengesteld overdekt terras en tuinhuisje, waar het ‘s avonds heerlijk vertoeven is bij de buitenhaard.

"Theo voelde precies aan wat nodig was en verrastte ons volledig met dit bijzondere ontwerp"

13


Terras & Trends iratie Tuininsp

Terras & Trends iratie Tuininsp

Terras & Trends - Tuininspiratie

voor uw tuin!

Namens de Buiter Beton groep

van harte gefeliciteerd Theo & Job!

Gefeliciteerd Theo en Job!

Al meer dan 20 jaar kweken wij GRASZODEN, GRASMATTEN, ROLGRAS, ROLLRASEN op lichte Zeeuwse kleigrond en leveren wij kwaliteits­ producten die uw tuin de kleur en uitstraling geeft die u wenst. Onze liefde voor natuur en tuinen straalt door ons bedrijf heen.

Oostweg 3, 4328 SP Burgh-Haamstede M 06-53 16 48 28  T 0111 65 14 47 info@bootzoden.nl www.bootzoden.nl


Een stijlvol landgoed verrees op de klei van Flakkee Een streek gekenmerkt door degelijkheid zonder teveel opsmuk. Het ontwerp sluit hierbij naadloos aan. Job nam hier de leiding over de aanleg. In nauwe samenspraak met de opdrachtgevers: dhr. en mevr. Van Neerbos en het team van Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst.

15


‘MET DE UITSTEKENDE SERVICE

VA N O N Z E VA K K U N D I G E H O V E N I E R S

GENIET U HET HELE JAAR DOOR

Z O R G E L O O S VA N U W T U I N ’


Van inspiratie tot realisatie Een tuin ontstaat niet zomaar. Grondige voorbereidingen, goede planning, een creatieve geest en liefde voor de natuur zijn vereisten om tot een boeiend resultaat te komen. Of het nu gaat om advies, ontwerp, aanleg, onderhoud of renovatie, als eerste zullen wij met u op locatie inventariseren wat de wensen en mogelijkheden zijn en aan de hand daarvan een plan van aanpak opstellen. Iedere situatie is anders, maar het eindresultaat is altijd: de opwaardering van de buitenruimte en het woongenot.

Uw droomtuin Perfect onderhouden Een mooi aangelegde tuin of groenvoorziening heeft onderhoud nodig. Voor wie het bijhouden daarvan een ontspannende bezigheid is, kan zich daarin uitleven. Maar wie niet de tijd heeft en toch zorgeloos van de vier seizoenen wil genieten, kan een beroep doen op Habo Hoveniers. Wij hebben immers de ervaring en het vakmanschap om het groen in optimale conditie te houden. Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een onderhoudcontract.

17


Tuin van vakantiewoning wordt een plek om thuis te komen Het gras rond de vakantiewoning van deze familie werd al jaren gemaaid door de vakmensen van Habo Hoveniers. Ook de snoeibeurt en het knippen van de haag, zelfs het ophangen van de kerstverlichting was gewoonte. Het huis zou opnieuw gebouwd gaan worden, er zou een heel nieuwe tuin moeten komen en natuurlijk moest Habo Hoveniers dat gaan doen. Totdat op een zeker moment telefoon ging; dhr. en mevr. wilden graag een afspraak. Kijk daar word je als ondernemer blij van. Klanten die zoveel vertrouwen in je hebben dat ze bij voorbaat zeggen dat jij die klus moet gaan klaren. En geklaard is de klus. Eerst de oude tuin volledig rooien en leegmaken zodat de bouw van de nieuwe woning de ruimte zou hebben. Ondertussen de tekeningen van de woning goed bekijken en een plan maken, om zodra de aannemer klaar was, van start te gaan met een moderne maar sfeervolle tuin, passend bij de stijl van de woning. Onderhoudsvriendelijk, maar met toch een veelheid aan groen en planten, passend, in de kuststreek. De keerwanden creĂŤren een talud dat optimale privacy geeft. De plantenbakken werden in eigen beheer bij Habo Hoveniers gemaakt

19


Specialismen ONZE HOVENIERS HEBBEN IEDER HUN

E I G E N S P E C I A L I S M E . VA N H E T O N D E R H O U D E N VA N

U W P R I V É T U I N T O T B E D R I J F S G R O E N , PA R K E N ,

B E G R A A F P L A AT S E N , O P E N B A A R G R O E N , NAT U U R E N H E T

S T R A N D . H E T B E H O O R T A L L E M A A L T O T O N S VA K G E B I E D .

21


ROBUUST EN STOER CORTENSTAAL UW SPECIALIST IN DUURZAAM COMFORT

I N STA L L AT I E E L E K T RA CO N ST R U C T I E D U U RZ A M E E N E R G I E S E RV I C E E N O N D E R H O U D ENERGIQ

G O U W E P O O RT 1 4 3 0 1 RZ Z I E R I K Z E E T 0111 - 412 647 E I N F O @ S A M A N G R O E P. N L W W W. S A M A N G R O E P. N L W W W. S A M A N E N E R G I Q. N L

voor al uw tuinplanten


Een daktuin in Antwerpen Midden in Antwerpen op het dak van een appartementencomplex een tuin inrichten. Dat is een bijzondere klus. Sterkte-berekeningen, ­kranen en takels, maar mooi is het zeker geworden.

23


Duidelijkheid overleg en goed contact schept vertrouwen


Een oase van groen en water aan de rand van Burgh Haamstede

25

Via Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst zijn we in contact gekomen met deze familie. Zakelijk kende meneer (voormalig eigenaar van een grote camping) Habo Hoveniers al.

Na enkele gesprekken zijn dhr. en mevr. er van overtuigd dat ze kwaliteit willen, met name in de groene aanplant. Ook de aanleg van de grote ronde vijver en zwevende vlonder werd aan Habo Hoveniers gegund. Mevrouw v.d. Graaf geeft aan dat het contact met de werknemers prettig is en dat geeft veel vertrouwen.


GREEN TO COLOUR

KLEUR EN LEVEN

VOOR MENS EN DIER


Green to Colour Green to Colour staat voor een kleurrijke uitstraling van het openbaar groen tegen extreem lage beheerskosten. Habo Hoveniers legt als dealer van dit concept van vaste planten borders aan, ontwikkeld door Griffioen Wassenaar BV, waarbij specifieke beplantingskeuze en substraatgrond, zorgen voor een uniek bloeiend beeld in openbare ruimten. Deze uitgekiende combinatie van vaste planten,

27

beplantingsmateriaal, substraatgrond, bemesting en onderhoudsmethode zorgen voor snelle dichtgroei van de plantvakken en daardoor aanzienlijk minder onkruidgroei ten opzichte van heesterbeplanting. Dit betekent lage onderhoudskosten: lager dan een heestervak, veel lager zelfs dan een rozenvak. Het concept is in de afgelopen jaren ontwikkeld en heeft zich inmiddels al op duizenden vierkante meters openbaar

Hoe dat kan?

groen bewezen. Van verkeersgeleider tot stadspark. Maar

Ga in gesprek met Theo Nieuwenhuizen van Habo

ook op bedrijfsterreinen, begraafplaatsen, vakantieparken

Hoveniers b.v. uit Renesse, of kijk voor een impressie op:

en particuliere tuinen.

www.greentocolour.com


GreentoColour® vasteplantenconcept

BIODIVERSITEIT IN HET OPENBAAR GROEN

WEINIG ONKRUIDGROEI, LAGE BEHEERKOSTEN

DUURZAAM ATTRACTIEF BINNEN ÉÉN GROEISEIZOEN

Griffioen Wassenaar BV

www.greentocolour.com

e e rd Gefeliciteerd ven ie

40

Habo Hoveniers

jarig jub met het 40 jarig jubileum!

m, ...

/

Leverancier Wij wensen van o.a. Theo en Job met hun team, een succesvolle toekomst ... J u l i a n a s t ra a t 1 9 Z i e r i k z e e

Quistenburg 21 Borssele / Julianastraat 19 Zierikzee


Wat een geweldig project om te doen. Een schoolplein aanleggen en inrichten voor kinderen die niet vanzelfsprekend kunnen rennen, fietsen, klimmen en voetballen. De werkzaamheden werden dagelijks met grote belangstelling gevolgd door de toekomstige gebruikers En als je het dan ook nog voor elkaar krijgt om en rondje mee te mogen op de shovel van Willem‌

Het speelplein brengt een lach op ieders gezicht

29


Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst

Vogeloord Tuinen tegen de Westerschouwse duinen Een bijzonder boeiend ontwerpproces was het samen met de opdrachtgever en Habo Hoveniers. Werkend met visie waarbij leermomenten werden omgezet in creatieve bijsturing. Van daaruit ontstaat volwassen pracht en perfectie tot in detail. Dat het niet stopt bij ontwerp en aanleg maakt het een investering in de toekomst en deze tuinen tot levenswerk.


www.tuinarchitect.nl

De tuinen in wasdom aangelegd, worden nog steeds onderhouden door Habo Hoveniers. In samenspraak met opdrachtgever en Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst wordt de status van de tuinen twee keer per jaar getoetst aan visie en wensen. Deze bijzondere wisselwerking van expertises maakt de betrokkenheid groot en de tuin blijvend prachtig.

31


‘Job en Theo, van harte gefeliciteerd!’ Franssen Verlichting - Coastal series - speciaal voor kustgebieden - Spots - van groot tot klein object verlichten - City Highlight - parkeerterreinverlichting - Professioneel laagspanning 12 en 24 volt

www.franssenverlichting.nl

DE SCHOUWSE

Badkamer

Keuken

Maak je dromen waar Mijn Thuis De Schouwse DE SCHOUWSE

Interieur

Duinzoom 2 | Renesse | 0111-462142 | www.bpgdeschouwse.nl www.facebook.com/mijnthuis.deSchouwse www.mijnthuis.nl

DeSchouwse_advHabo Hoveniers_195x95_V02.indd 2

19-04-17 16:01


Twee sterke bedrijven zetten samen de schouders onder een groener en duurzamer Zeeland Allemekinders-Beveland Groenprojecten, een bekende naam op Zuid-Beveland. Een bedrijf met hart voor groen

Een instelling die zeer overeenkomt met die van Habo Hoveniers b.v. Jarenlang hebben Sjaak en Anja zich volledig ingezet voor hun bedrijf. Eerst alleen als Allemekinders en later werd daar door overname Beveland Groenprojecten bij gevoegd. Nu willen zij zich terugtrekken

en natuur. Betrokkenheid en

uit het hoveniersvak. Een klein jaar geleden werd bekend dat

kwaliteit zijn termen die van

Sjaak en Anja een koper zochten voor hun bedrijf. Dit moment viel

toepassing zijn op Anja en Sjaak Allemekinders.

nagenoeg samen met de handtekening die Job de Visser zette om aandeelhouder te worden van Habo Hoveniers b.v. met de intentie het hele bedrijf op termijn over te nemen. Groei en uitbreiding van opdrachtgevers is een belangrijk punt om te kunnen overleven als bedrijf. In deze ontwikkeling pastte het goed om in gesprek te gaan met Sjaak en Anja Allemekinders. Nu is het zover dat we wereldkundig kunnen maken, dat Hoveniersbedrijf Allemekinders-Beveland Groenprojecten verder zal gaan als onderdeel van Habo Hoveniers b.v. in Renesse. We wensen Anja en Sjaak het allerbeste met de plannen die zij hebben voor de toekomst.

33


Wij feliciteren Habo Hoveniers met de nieuwe directeur Job de Visser!

Van Vliet Kastanjehout

t +31 (0)343 454 400

Gooyerdijk 41

f +31 (0)343 452 004

3947 NB Langbroek

e info@duurzaamhout.nl


Liefde voor Duin en Strand Soms kan het raar lopen, vertelt Petra. “Tijdens een ontmoeting met Theo Nieuwenhuizen kwam onze gezamelijke liefde voor strand, water en boten ter sprake. Even later ging het over de tuin die wel een opknapbeurt kon gebruiken en verzuchtte mijn man: Ik wil een duinpan!”

“Enige tijd later kwam Theo met een ontwerp voor de tuin: een duinpan! We wisten niet wat we zagen, maar waren direct enthousiast. In september 2016 werd het realiteit en we genieten er elk moment van. Aan het tafeltje, op het bruggetje of achterin, genietend van een glaasje en de laatste zonnestralen.”

“Zeeland, land in zee. In onze eigen achtertuin!”

35


GEFELICITEERD HABO HOVENIERS!

GRAS GROEIT NIET DOOR ERAAN TE TREKKEN, MAAR DOOR DE WORTELS WATER TE GEVEN.

Wij zijn trots dat wij al vele mooie beregeningsprojecten voor jullie mochten realiseren.

CONTACT Slabbecoornweg 60b 4691 RZ Tholen Telefoon: 0166-610238 E-mail: info@bbgbv.nl www.bbgbv.nl

Verkoop

Verhuur

Leasing

Service

Gebr. Weststrate B.V. Landbouwmachines - Intern transport

Wij feliciteren Habo hoveniers Krabbendijke

T 0113 - 50 26 10

Koudekerke

T 0118 - 61 12 13

www.gebrweststrate.nl

Goes

T 0113 - 23 01 12

Nieuwerkerk

T 0111 - 64 22 40

info@gebrweststrate.nl

Gebr. Weststrate


Integraal wijkonderhoud en renovatie Ook een onderdeel van Habo Hoveniers Groenvoorziening is de renovatie van stadswijken. In opdracht van gemeenten worden regelmatig groenvoorzieningen in stads- of dorpswijken aangebracht. In een bodem waar ook alle kabels en leidingen voor de woningen liggen, bomen en heesters planten, vraagt om grote alertheid en overleg met alle partijen. Voor bomen worden voorzieningen aangelegd voor watertoevoer en beluchting.

Vaak is een renovatie voor bewoners een periode van veel overlast. Veel voldoening geeft het dan ook, wanneer na een periode van rommel en onrust, een wijk kan worden opgeleverd met nieuwe elementen en fleurig groen. Algemeen is bewezen dat mensen in een groene omgeving gelukkiger zijn. Habo Hoveniers b.v. blijft daarom lobbyen voor veel, heel veel groen in stad en dorp.

37


Habo Hoveniers bouwt slim en efficiënt met

Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier

Specialisten in hout- en plaatmaterialen

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HILLEGOMSEHOUTGROEP.NL


met hun 40-j

Wij Habo Hoveniers Wijfeliciteren feliciteren Habo Hoveniers met hun 40-jarig jubileum! Visser & Visser kent Habo Hoveniers als een club die letterlijk en figuurlijk bezig is met groei. Enerzijds de groene vingers die het beste uit de natuur weten te halen, anderzijds het vormen van een stabiele organisatie om mens en bedrijf te laten groeien. Dat laatste is ook de ambitie van Visser & Visser: ondernemers en bedrijven helpen bij hun groei. Wat zijn uw plannen?

088 337 72 00

Kijk ook op www.visser-visser.nl

Leverancier van zand en grind voor GoereeOverflakkee en ver daarbuiten. Voor zowel particulieren als voor professionele oplossingen.

Vis er & Vis er kent Habo Hoven x Service al ruim 90 jaar hoog in het vaandel

x Betrouwbare levering, afspraak is afspraak

x Kwaliteit in standaard producten en maat werk

Huygens 8, Middelharnis | T 0187 485 766

www.mvanzanten.nl


www.habohoveniers.nl

Habo Hoveniers  

Magazine

Habo Hoveniers  

Magazine

Advertisement