De Scheldepost | week 38

Page 1

Woensdag 21 september 2022

Lokale ondernemer Evelien Bij de Vaate column waarnemend burgemeester Naterop

VOORPAG IN A

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

ngstijden Nieuwsgierig? dag 9.00 ‐ 17.00 uur www.deelcafedebuurvrouw.nl 9.00 ‐ 17.00 uur /deelcafedebuurvrouw ag /deelcafedebuurvrouw 10.00 ‐ 13.00 uur stichtinghartelijk@gmail.com

sgierig? tel. 06‐18697713 LTUREEL PR

DOL R A K N J I T MAR DE SIT27 Weststraat UATIE”

elcafedebuurvrouw “ CABARET:

4421 AC Kapelle

Kapelle, De Bloesem, officieel geopend. In de ochtend vond de opening plaats door wethouder Jon Herselman waarna er de gehele middag verschillende sportactiviteiten waren, inclusief clinics van (voormalig) professioneel sporters. Lees het artikel verder op pagina: 7

Airco’s vanaf €1.465

T ESENTEER

BER Of kom langs! AG 1 OKTO D R E T A Z elcafedebuurvrouw

Afgelopen weekend is het nieuwe sportcentrum

Verwarmen en koelen

deelcafedebuurvrouw.nl K APELLE CU

Sportcentrum De Bloesem officieel geopend

Openingstijden Nieuwsgierig? 9.00 ‐ 17.00 uur Woensdag Vrijdag 9.00 ‐ 17.00 uur www.deelcafedebuurvrouw.nl Zaterdag 10.00 ‐ 13.00 uur

Uit voorraad leverbaar, met wifi bediening en 6 jaar garantie. Onze airco’s kunnen ruimtes ook heel efficiënt verwarmen. Zelfs wel met een rendement van 1 op 3,5. Neem voor de voorwaarden contact op. Wij installeren ook zonnepanelen.

/ deelcafedebuurvrouw

/ deelcafedebuurvrouw Nieuwsgierig?

nghartelijk@gmail.com

www.deelcafedebuurvrouw.nl stichtinghartelijk@gmail.nl

tel./deelcafedebuurvrouw 06 18697713 /deelcafedebuurvrouw

stichtinghartelijk@gmail.com Of kom langs!

‐18697713

tel. 06‐18697713 Van der Biltlaan 69

4421 BD Kapelle Of kom langs!

Weststraat 27 4421 AC Kapelle

De Vroone, Kapelle 20:00 uur | €19,50 incl. drankje

m langs!

TICKETS: WWW.KAPELLECULTUREEL.NL

traat 27

Openingstijden Woensdag Vrijdag kraammaterialen Zaterdag

Wij verzamelen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa Nieuwsgierig?

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

Een merk van

C Kapelle

www.deelcafedebuurvrouw.nl Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg , u kunt er levens mee redden! /deelcafedebuurvrouw /deelcafedebuurvrouw

stichtinghartelijk@gmail.com Klaproos 98 in Kapelle | 0113-269491 | stichtingbabyhope.org tel. 06‐18697713 Of kom langs!

Gideon Davidse www.davi-con.nl | 06 363 085 56

onderdeel van


2

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

Buurtkastje Sogoed in Kapelle

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

In Kapelle is een Buurtkastje geplaatst aan de Oude Bosstraat 25 in Kapelle.

op lokaleregelgeving.overheid.nl. Speciale regels voor ieder beleidsterrein,

Het concept van het buurtkastje is eigenlijk heel simpel. Inwoners die houdbare

bijvoorbeeld cultuur of sport, staan in de subsidieregeling.

voedingsmiddelen of hygiëneproducten over hebben, kunnen deze in het buurtkastje plaatsen. Inwoners die deze producten nodig hebben, kunnen deze uit het kastje

Jaarsubsidie en eenmalige subsidie

halen om te gebruiken. Op deze manier zorgen inwoners voor elkaar!

Er zijn twee soorten subsidies: een jaarsubsidie en een eenmalige subsidie.

Wilt u ook iets in het Buurtkastje plaatsen of heeft u iets nodig uit het kastje?

Jaarlijkse welzijnssubsidie

Ga dan naar de Oude Bosstraat 55 in Kapelle.

U komt in aanmerking voor een jaarlijkse activiteitensubsidie als u structurele activiteiten en/of diensten organiseert. U gebruikt hiervoor het formulier op www.kapelle.nl/jaarlijkse-subsidie-aanvragen.

Herinnering: Bijeenkomst Masterplan Wemeldinge 28 september 2022 Op woensdag 28 september 2022 vindt er een bijeenkomst plaats over de uitvoeringsagenda 2023 van het Masterplan Wemeldinge. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis de Wemel. Let op: de tijd van de bijeenkomst is vervroegd naar 19.00 uur. Dit i.v.m. een aansluitende vergadering van de Oranjevereniging. Programma Tijdens de bijeenkomst blikken we terug op de uitvoeringsagenda 2022: wat is er tot nu toe gerealiseerd en waar zijn we nog mee bezig? Na dit plenaire gedeelte krijgt u de mogelijkheid om over verschillende onderwerpen met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de boulevardvisie, mural art en ontwikkelingen bij het strand. Elk onderwerp vindt u bij een aparte tafel. Waar wij u meer kunnen vertellen over het onderwerp, maar u ook kunt meedenken over de uitvoering hiervan. U kunt ook nieuwe ideeën inbrengen via onze

Incidentele welzijnssubsidie Dit is een subsidie voor een activiteit of project met een eenmalig en/of vernieuwend karakter. U gebruikt het formulier op www.kapelle.nl/incidentelesubsidie-aanvragen. Documenten toevoegen In de aanvraagformulieren staat aangegeven wat voor documenten er naast het aanvraagformulier nog meer nodig zijn. Bijvoorbeeld een begroting voor het komende jaar, jaarrekening , jaarverslag of ledenlijst. Is uw aanvraag niet volledig, dan krijgt u hierover bericht. Neem gerust contact met ons op Weet u niet zeker of uw aanvraag of activiteit past binnen de subsidie voorwaarden? Of heeft u andere vragen over gemeentelijke subsidies. Neemt u dan contact op met de afdeling Sociaal Domein, via gemeente@kapelle.nl of 14 0113. Wij denken graag met u mee.

ideeënbus. 18.45 uur – inloop 19.00 uur – welkom door wethouder Jon Herselman 19.10 uur – terugblik uitvoeringsagenda 2022 20.00 uur – uitvoeringsagenda 2023 20.30 uur – einde Aanmelden We horen graag of u aanwezig bent op woensdag 28 september 2022. Dit kunt u aan ons laten weten door uw aanmelding via www.kapelle.nl/ masterplan-wemeldinge.

Vraag de gratis Geldwijzer Scheiden aan Gaat u scheiden of uit elkaar? Een scheiding is een belangrijk moment in iemands leven. Het heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar ook vaak financiële gevolgen. Er moeten in korte tijd veel belangrijke beslissingen worden genomen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Wij willen onze inwoners hierbij ondersteunen door de Geldwijzer Scheiden van het Nibud gratis aan te bieden. Dit boekje geeft antwoorden op veel vragen over scheiden en geldzaken. Wilt u de geldwijzer aanvragen? Of meer informatie over scheiden of einde geregistreerd partnerschap? Kijk dan op www.kapelle.nl en zoek op ‘echtscheiding’.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Tatiana Booi via masterplanwemeldinge@kapelle.nl of via 14 0113.

Buitengewone raadsvergadering afscheid burgemeester 27 september Wij nodigen u uit voor de buitengewone raadsvergadering van de gemeente Kapelle voor het afscheid van burgemeester A.M.T. Naterop. Deze

Aanvragen welzijnssubsidie

buitengewone raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 27 september

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het

2022 om 21.00 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. U kunt de

gebied van welzijn, ondersteuning van een bepaalde bevolkingsgroep, sport,

vergadering ook live volgen via https://kapelle.notubiz.nl/live.Raadsvergadering

cultuur of jeugd? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan. Agenda Voldoen aan voorwaarden

1 Opening

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voldoen aan

2 Toespraak waarnemend voorzitter gemeenteraad, de heer P.A. Ganseman

een aantal voorwaarden. Het gaat erom dat de activiteiten bijdragen aan

3 Toespraak locoburgemeester en wethouder, de heer J.H. Herselman

gemeentelijke doelen en beleid. De algemene regels over het geven van

4 Toespraak vertrekkend burgemeester, de heer A.M.T. Naterop.

subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Kapelle

5 Sluiting


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Raadsvergadering dinsdag 27 september

16 Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 27 september 2022

Wij nodigen u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kapelle op dinsdag 27 september 2022, om 18.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. U kunt de vergadering ook live volgen via https://kapelle.notubiz.nl/live.

18 Instemming verlenen garantiestelling nieuwbouw Cederhof

17

Duurzaamheidsagenda Bouwsteen Klimaatbestendige Leefomgeving

19 Tarifering Optisport in Sportcentrum de Bloesem 20 Invulling gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland vanaf 1 januari 2023

Agenda 1 Opening 2 Mededelingen en orde van de vergadering 3 Vaststellen van de agenda

21 Sluiting

Bekendmakingen De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle

Beeldvormend deel 4 Spreekrecht 5 Vragenuurtje voor raadsleden 6 Mededelingen raadsleden/klankbordgroepen 7 Sluiting beeldvormend deel

maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen en kennisgevingen van uw buurt in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.overheid.nl/attenderingsservice. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan

Oordeelsvormend deel 8 Raadsinformatiebrief “Verkenning nieuwe huisvesting buitendienst in combinatie met nieuwe brandweerkazerne” 9 Instemming verlenen garantiestelling nieuwbouw Cederhof 10 Vaststellen Bodemkwaliteitskaart dijkversterking Hansweert 11 Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidhoek 1e herziening 12 Vaststellen wijzigingsbesluit Bouwsteen Elektriciteit deel 2 13 Vaststellen Bouwsteen Mobiliteit van de duurzaamheidsagenda Kapelle 14 Sluiting oordeelsvormend deel

ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

Vergunningen Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure) 1

Besluitvormend deel 15 Vaststellen besluitenlijst van 12 juli 2022

Buurtteam

Wilhelminastraat 64 in Wemeldinge: het uitbreiden van de woning.

Wilt u zich voor een activiteit aanmelden? Of heeft u nog vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met het Buurtteam. U kunt ons bellen en mailen T: 0113 33 33 60 E: buurtteam@kapelle.nl of binnenlopen tijdens onze spreekuren.

Sociaal Café – Lezing Zeeuws Archief Wanneer: vrijdag 23 september van 9:30 – 12.00 uur Waar: Dorpshuis De Wemel Deze keer komt het Zeeuws Archief naar het Sociaal Café met een interessante lezing: ‘Wat staat daer?’ Het is een leuke mix van filmpjes, Zeeuwse plaatsnamen in oud schrift lezen, welke kleding Zeeuwen vroeger in de kast hadden liggen en nog meer Zeeuwse geschiedenis. U kunt gratis deelnemen aan deze lezing. Enkel consumpties zijn voor eigen rekening. U bent van harte welkom!

Gratis verkeerscursus Wanneer: Dinsdag 4 en 11 oktober Tijd: 10.00 – 12.00 uur Waar: Gemeente Kapelle

Digitaal Lokaal - Tablet/Smartphone cursus (Android) Wanneer: Dinsdag 27 september en dinsdag 4, 11 en 18 oktober Tijd: 9.30 – 11.30 uur Waar: Dorpshuis De Vroone, Kapelle

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de VVN ‘Opfriscursus Auto’ van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Kapelle en in samenwerking met de Burgeradviesraad, organiseren we een opfriscursus verkeerskennis voor de ervaren automobilist. Daarnaast is er voor deelnemers de mogelijkheid om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend). Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Kapelle en is dit iets voor jou?

Wat zijn apps en hoe kom ik eraan? Hoe kan ik het nieuws bekijken? Hoe verbind ik met internet (WiFi)? En hoe werkt zo’n tablet nu precies? Allemaal vragen waar we u antwoord op geven tijdens deze tablet/smartphone cursus (Android). Tijdens de cursus zijn er vrijwilligers aanwezig die persoonlijke ondersteuning kunnen bieden als dat nodig is. Deelname is gratis!

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan bij: Jacques Derksen, mail: voorzitter@barkapelle.nl . Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge tel. 0113-343973 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk leidingwerk timmerwerk metselwerk dakbedekking

Aanbiedingen van de week √ √ √ √

Workershorts nu 20 % korting Veiligheidschoenen div. grote korting Regenpakken vanaf 16.50 Softshelljacks 10 % korting

3


4

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Kom erbij en doe mee! In de eerste week van oktober besteedt het Buurtteam

in gesprek met

“Probeer het, het is een verrijking!”

extra aandacht aan ontmoeting en verbinding in de gemeente Kapelle. Vanuit het Buurtteam organiseren we

Al heel wat jaren zetten vrijwilligers zich in om mensen te bezoeken of samen

een aantal activiteiten, maar geven ook aandacht aan al

iets te ondernemen. Soms omdat mensen weinig contact hebben met andere

bestaande activiteiten. Alle inwoners van de gemeente

mensen. Soms omdat ze door gezondheidsredenen niet meer mobiel zijn of omdat

Kapelle kunnen hieraan deelnemen. Het is dé week om

het lastig kan zijn alleen op pad te gaan. Zowel voor de ‘aanvrager’ als voor de

andere inwoners te ontmoeten.

vrijwilliger kan dit contact waardevol zijn. Ine is één van deze vrijwilligers.

Verschillende activiteiten om aan deel te nemen Op de pagina hiernaast staan verschillende activiteiten die tijdens deze week in onze gemeente plaatsvinden. Zowel activiteiten die het Buurtteam organiseert, als activiteiten die anderen organiseren. Alle inwoners van onze gemeente kunnen gratis aan deze activiteiten deelnemen. Kennismaken met verenigingen in de dorpshuizen Ook kunt u tijdens deze week kennismaken met verschillende verenigingen in de dorpshuizen. Zij bieden u dan gratis lessen of activiteiten aan. U bent van harte welkom om deze week binnen te stappen en mee te doen. Vragen en aanmelden Heeft u vragen over een activiteit? Is het een activiteit waarvoor u zich moet aanmelden? Of bent u moeilijk ter been en kunt u niet zelfstandig naar de activiteit komen? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers van het Buurtteam via 0113 - 33 33 60 of buurtteam@kapelle.nl. Of kom langs bij een van onze wekelijkse spreekuren.

“Zelf kom ik hier niet vandaan en was daarom op zoek naar een manier om mensen te ontmoeten. Sommigen gaan dan bijvoorbeeld naar een sportvereniging, maar dat past niet bij mij. Ik heb toen gekeken hoe ik me als vrijwilliger kan inzetten. Ik kwam een oproepje voor sociaal bezoek tegen en dacht: dat is wel wat voor mij. Zo ben ik bij het Buurtteam terechtgekomen. Vervolgens ben ik een oudere dame gaan bezoeken.” Vanuit het Buurtteam is een groep vrijwilligers actief die mensen thuis bezoekt. In ieders leven kunnen dingen gebeuren waardoor iets niet meer vanzelfsprekend is. Wij als Buurtteam kijken welke vrijwilliger past bij een aanvraag; bijvoorbeeld wanneer iemand aangeeft sociaal contact te missen of graag samen met iemand wil wandelen. Om een goede ‘match’ te maken, luisteren we goed naar iemands wensen. Ook kijken we naar de persoonlijkheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de vrijwilliger. Daarnaast maken we praktische afspraken. Zo kan het gaan om wekelijks contact, maar kan men ook per keer afspreken. Tijdens een kennismaking kijken we of er een ‘match’ is. Daarna volgt een ‘proefperiode’ van een aantal weken. Als het toch niet gaat zoals gewenst, dan kijken we naar een alternatief. Het is uiteindelijk belangrijk dat beide partijen tevreden zijn. Ine heeft eerst 2 jaar lang een oudere mevrouw bezocht die sociaal contact miste. “Je bouwt echt een band op met elkaar. Deze mevrouw is overleden en daarom bezoek ik nu een andere dame. Vanwege haar gezondheid is haar mobiliteit verminderd. Ik bezoek haar elke week en kijk er iedere keer weer naar uit om samen gezellig te kletsen. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd en hebben over en weer veel te vertellen aan elkaar. Dat het zo ‘vanzelf’ gaat is heel fijn. Een klik hebben met elkaar, is dus wel belangrijk. Dat maakt dat het geen ‘verplichting’ wordt, maar gewoon echt een gezellig contact is. En het feit dat je iets kunt betekenen voor een ander, geeft natuurlijk ook voldoening.” Deze mevrouw vertelt dat het voor haar heel fijn is dat Ine haar bezoekt. Ze geniet ervan om andere gesprekken te kunnen voeren met haar. Dat Ine net als zij kinderen heeft, geeft veel herkenning. Daarnaast vindt ze het gewoon heel gezellig als Ine komt en geniet ze van de reuring in huis. Ze is dan ook blij dat ze de stap heeft genomen om via het Buurtteam een bezoekvrijwilliger te vragen. Ze hoopt dat Ine haar nog lang kan blijven bezoeken. Beide dames zijn blij dat ze met elkaar in contact zijn gekomen. Tegen mensen die twijfelen om ook aan zoiets deel te nemen willen ze zeggen: “Probeer het. Het is fijn en gezellig, en ook echt een verrijking voor je leven.” Dus of je nu achttien of tachtig bent, een ‘maatje’ worden of vragen kan altijd. Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met het Buurtteam.

Ine

(bezoekvrijwilliger)


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Ontmoetingsactiviteiten Buurtteam

Ook buiten deze week organiseert het Buurtteam verschillende activiteiten waarbij ontmoeten centraal staat:

Sociaal Café

nodig is elkaar helpen. Ook kunnen ze van elkaar leren. Het contact binnen de

Wanneer: Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand

wijkcirkel is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Tijd: 09:30 – 11:30 uur

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we allerlei onderwerpen: van hoe het met

Locatie: Dorpshuis de Wemel, Wemeldinge

iemand gaat tot iemand die over zijn of haar hobby of passie vertelt. Een ander moment doen we samen een spel of maken we een uitstapje. Woon jij in de

Het Sociaal Café is een ontmoetingsplek in Wemeldinge met een wisselend

gemeente Kapelle? Ben je ouder dan 18 jaar? En wil je ook graag deelnemen aan

aanbod van educatieve, creatieve of ontspannende activiteiten. De activiteiten zijn

de wijkcirkel? Neem dan contact op met het Buurtteam.

voor iedereen toegankelijk en vaak gratis. Enkel de consumpties zijn voor eigen rekening. Benieuwd? Kom gerust een keertje langs. U bent van harte welkom!

Ontmoetingstafel Schore Wanneer: iedere 3e donderdag van de maand

Wijkcirkel Kapelle

Tijd: Inloop tussen 13:30 – 16:30

Wanneer: Iedere donderdagochtend

Locatie: Dorpshuis ’t Durpshart, Schore

Tijd: 10:00 – 12:00 uur De Ontmoetingstafel is een inloop waar iedereen welkom is. Het dorpshuis is

Locatie: Dorpshuis de Vroone, Kapelle

geopend om elkaar te kunnen ontmoeten met een bakje koffie of thee erbij! U In deze wijkcirkel komen inwoners bij elkaar die soms net een steuntje in de rug

kunt hier zonder aanmelding binnenlopen en hier is ook de gelegenheid om in

nodig hebben. Door ieders talent te benutten, kunnen de deelnemers als het

contact te komen met de Welzijnswerker. U bent van harte welkom!

Activiteitenoverzicht 1 t/m 7 oktober Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

Inschrijven?

Maandag 3-10

Keramiekgroep: Uit Klei Getrokken

13:30 - 15:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Maandag 3-10

Biljartclub Biezelinge-Kapelle

13:00 - 17:00 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Maandag 3-10

Body Action Goes:Gymnastiek voor ouderen

14:00 - 15:00 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Maandag 3-10

Schildersclub Kraplak

09:00 - 12:00 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Maandag 3-10

Pilates

09:00 - 09.50 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inloop, geen inschrijving nodig.

10:00 - 10.50 uur 13:00 - 13:50 uur 18:30 - 21:30 uur Maandag 3-10

Koersbal

13:30 - 15:30 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inloop, geen inschrijving nodig.

Dinsdag 4-10

Handwerken

14:00 - 16:00 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Dinsdag 4-10

Wandeling door de Yerseke Moer,

09:30 - 11:30 uur

Reeweg, Yerseke

Inschrijven bij het Buurtteam

Spreekuur eenzaamheid

14:00 - 16:00 uur

Bibliotheek Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Woensdag 5-10

Koersbal

09:30 - 11:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Woensdag 5-10

Kapels Gemengd koor

09:30 - 11:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Woensdag 5-10

Houtsnijclub

09:00 - 11:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Woensdag 5-10

Ontmoetingstafel: Jong & Oud samen koken!

14:00 - 15:30 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inschrijven bij het Buurtteam

!

Donderdag 6-10

Ontmoetingstafel: Bingo! Waar jong

14:15 - 16:00 uur

Dorpshuis ‘t Durpshart, Schore

Inschrijven bij het Buurtteam

!

!

afsluiten met koffie/thee Sequoiahof

en oud samen komen Donderdag 6-10

Jeu de Boules

09:30 - 11:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Donderdag 6-10

Sjoelen

13:30 - 15:30 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inloop, geen inschrijving nodig.

Donderdag 6-10

East River Line Dancers

20:00 - 22:00 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inloop, geen inschrijving nodig.

Vrijdag 7-10

Jeu de Boules

09:30 – 11:30 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Vrijdag 7-10

Spelletjesmiddag voor jong en oud

14:00 - 16:00 uur

Dorpshuis De Vroone, Kapelle

Inloop, geen inschrijving nodig.

Vrijdag 7-10

Biljart / kaartclub Wemeldinge

14:00 - 17:00 uur

Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge

Inloop, geen inschrijving nodig.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over ontmoeting en verbinding op www.kapelleleeft.nl Een overzicht van alle verenigingen per kern kunt u ook kijken op de volgende websites: Dorpshuis De Wemel, Wemeldinge: www.optisport.nl/wemel

Dorpshuis De Vroone, Kapelle: www.vroone.nl

Dorpshuis ’t Durpshart, Schore: www.hartvoorschore.nl

5


6

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

per 100 gram

Uit eigen keuken

Heerlijke schouderham

€ 2,20

Lekker vers en vertrouwde kwalteit

per 400 gram

Kipfilet

€ 4,99

Ambachtelijke shoarma vlees

€ 4,99

Uit eigen keuken

per 200 gram

Ouderwetse prijs

Heerlijke runderstoofvlees

per 500 gram

Kant en klaar, lekker makkelijk. U heeft geen energiekosten

€ 3,50

Gemarineed - naturel

per 500 gram

Verse kip drumsticks

€ 3,98

Gekookte gelderse worst

€ 1,00

Kan ook in de soep

Aan het stuk

per 100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 22 sept t/m woensdag 28 sept. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

Uitvaartverzorging

DE BEVELANDEN’ Johan Hoekman

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval! Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

De Poort 25, 4411 PB Rilland Tel. 0111 - 41 25 98 info@groenleer.com

BALKKOPHERSTEL BEHOUD OUD HOUT EN BESPAAR KOSTEN Neem contact op voor een gratis houtinspectie! Bel naar 088-2212122 of ga naar onze website. WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

VOOR EEN ZORGZAME BEGELEIDING Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes (0113) 311 444 | uitvaartzorgcentrum.nl


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

KE RKDIE N ST E N

Kerkdiensten Zondag 25 september

Biezelinge Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. A. ten Brinke

17.00 uur

Ds. J.B. de Rijke

VERVO LG

Protestantse Gemeente 10.00 uur

“Een groot succes”, concludeert wethouder Jon Herselman

Ds. Douwe de Roest

over de opening van het sportcentrum. “Vanaf de opening ‘s ochtends, tot het einde van de middag, liepen er mensen rond

Kapelle

in het sportcentrum. Het waren vooral veel inwoners uit de

Hervormde Gemeente

gemeenten maar zeker ook daarbuiten.” Volgens Herselman

10.00 uur

Dhr. A. de Jong

waren de reacties over het algemeen positief. “Bij binnenkomst, in het centrale gedeelte, is het erg overzichtelijk. Je ziet vanuit

Gereformeerde Gemeente

verschillende hoeken continu sportende mensen. Je kijkt je

10:00 uur

Leesdienst

ogen uit en het kan men ook motiveren om te gaan sporten. We

16:30 uur

Leesdienst

zijn als gemeente trots op het resultaat en blij dat we de bouw waar konden maken. Als we de keuze voor de bouw opnieuw

Hansweert-Schore

moesten maken, hadden we daar nog eens extra over na moeten

Protestantse Gemeente

denken. Gezien alle prijsstijgingen en veranderende economie.”

10.00 uur

Frisse duik

Wemeldinge

Naast de officiele opening, werd onder andere het zwembad

Vrije Evangelische Gemeente

geopend door Herselman, kinderburgemeester Nienke Kanis en

10.00 uur

mevr. R. Keijzer-Meeuwse

Br. Slabbekoorn

voormalig professioneel zwemster Ranomi Kromowidjojo. Met z’n drieën namen ze een duik en werden door een tribune vol

Protestantse Gemeente

belangstellenden aangemoedigd. “Een frisse duik was het”, lacht

10.00 uur

ds. R. Kamermans

Herselman, ”en een unieke ervaring om Ranomi te ontmoeten. Geweldig dat ze hieraan mee wilde werken.” Aantrekkelijk sportcentrum

Spreekuur van de wijkagenten:

Mede door de strenge maatregelen voorgaande jaren, door het

Iedere donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1.

coronavirus, hoopt Herselman dat de binnensport een ‘boost’ krijgt met het nieuwe sportcentrum. “Zelf hoop ik het zaalvoetbal weer op te pakken en uit te oefenen in de nieuwe sportzaal. Ik

COLOFON

Scheldepost.nl

hoop dat het ledenaantal, wat de afgelopen jaren is gedaald, Dit is een wekelijkse uitgave van Quaeris

weer op gaat lopen. Sporten in een fris en nieuw sportcentrum,

Media. Wij zijn bewust met het milieu bezig.

moet het aantrekkelijk maken om meer te bewegen. Ik zeg altijd:

Wil jij als lezer ook bewust bezig zijn? Leg deze

zien sporten, doet sporten.”

uitgave dan na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een schoner milieu. Redactie:

SUD O KU

Wil je de redactie attenderen op een

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon!

activiteit of onderwerp? Dat kan heel eenvoudig via de website of mail naar nieuws@quaerismedia.nl. Adverteren:

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland! Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur de oplossing naar Smithweg 1.04, 4462 HC Goes. Vermeld bij je postverzending

Wil je adverteren? Dan kun je bellen met 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaerismedia.nl. Klachten bezorging: Reclameverspreiding Bouwman 0181 31 59 50 | klachten@bouwman-reclame.nl

je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.

Contact: Quaeris Media | Smithweg 1.04 | 4462 HC Goes 0113 21 32 41 | quaerismedia.nl

Website: scheldepost.nl/puzzel of scan de QR-code. Afhaalpunten: Naast de huis-aan-huis verspreiding is

De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

De Scheldepost ook af te halen.

Ad Mieras

33436

Bekijk alle afhaalpunten op de website.

7


8

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl

Meer dan 1.200 m2 winkelplezier!

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

Wilt u spullen inleveren? De inbreng is tot een halfuur voor sluitingstijd van de winkel geopend.

Dirk Dronkersweg 18 4462 GA Goes 0113 - 74 52 06

Openingstijden: Dinsdag: 09.30 - 16.30 uur Donderdag: 09.30 - 16.30 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl

!!! INZAMELINGSACTIE !!!

We willen voor de door de oorlog getroffenen in Oekraïne weer een transport met hulpgoederen naar Oekraïne doen. De omstandigheden zijn voor de ontheemden nog steeds erbarmelijk, zeker met een lange winter voor de boeg. Wat zeer welkom is: • • • •

Quooker de kraan die alles kan!

• • • •

Altijd direct kokend, warm en koud water uit 1 kraan Energie besparend Service, onderhoud en installatie Informeer voor vrijblijvend advies of prijsopgave

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 www.aangeenbrugelectro.nl

Voedingsmiddelen Hygiëne-artikelen Medicijnen Kleding

Graag zien wij u zaterdag 1 oktober tussen 9:00u en 12:00u op 1 van onze locaties: ‘s Gravenpolder: Schoorkenszandweg 17A Goes: Cort v/d Lindenstraat 181 (parkeerplaats Troelstrapad) Kapelle: Ooststraat 36 (24 september ipv 1 okt) Krabbendijke: Kruisbessestraat 6 Kruiningen: Stationsweg 7 (in paardenkar) Yerseke: Papaverlaan 1 (garagepad Marijkelaan) U kunt ons natuurlijk ook altijd helpen middels een financiële ondersteuning om het transport te bekostigen! Bij voorbaat dank! E-mail: info@helpoekraine.nl

IBAN: NL73RABO0130371106


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

9

LOKAL E O ND ER NEMER

Evelien is kraamverzorgster en draagconsulente: “Het is heel afwisselend werk, want ieder gezin is anders” Evelien Bij de Vaate startte twee jaar geleden met Levina Kraamzorg & Draagdoeken in Kapelle. “Ik wilde graag voor mezelf beginnen, omdat ik meer persoonlijk contact wil. Bovendien vind ik het fijn om de touwtjes zelf in handen te hebben.” “Het ondernemen zit in de familie: mijn

verloskundigen en mensen. Eigenlijk kreeg

vader was ondernemer en mijn twee

ik vanaf het begin al veel te veel aanvragen

broers ook”, vertelt Evelien. Ze groeide op

binnen, ik kan lang niet bij iedereen aan de

in een groot gezin en kan zich nog goed

slag.”

herinneren dat er kraamverzorgsters over de vloer kwamen. “Ik vond het een mooi

Buideltop

beroep en de zorg sprak me aan. Het

Persoonlijke benadering vindt Evelien

hechting en lichamelijke processen. De

dat ik mijn vakanties ruim vooruit moet

is heel afwisselend, want ieder gezin is

belangrijk. “Rond de dertigste week van

meeste mensen staan er ook voor open

plannen, omdat vrouwen bijna nooit op de

anders. Dat vind ik leuk.” Natuurlijk vond ze

de zwangerschap kom ik al bij de mensen

en vinden het leuk. Als verloskundigen

uitgerekende datum bevallen.”

het in het begin spannend om voor zichzelf

thuis om kennis te maken. Ik wil niet dat

binnenkomen en de buidel zien, zeggen

te beginnen. “Het scheelde dat ik al vijf

mensen in hun eigen gezinssituatie van

ze: ‘Evelien is hier.’”

jaar als kraamverzorgster bij een centrum

alles opgelegd krijgen, maar dat we samen

had gewerkt en dat ik bekend was onder

aan hun zelfvertrouwen werken en ze

Zelf bepalen

naar een ziekenhuis in Gambia, om daar

aan het eind van de week zeker zijn dat

De kraamverzorgster en draagconsulente

voor drie weken als kraamverzorgster

ze het aankunnen. Ik assisteer ook bij

vindt het ondernemerschap heerlijk. “Ik

aan de slag te gaan. “Hij werkt ook in de

thuisbevallingen en ontzorg kersverse

bepaal zelf wanneer ik werk, vrij ben

zorg, als ambulancechauffeur.” Daarnaast

ouders door huishoudelijke taken over te

en hoeveel gezinnen ik aanneem. Ik

wil de onderneemster nog verschillende

nemen.” Iedere klant krijgt een buideltop:

zou niet meer voor een baas kunnen

opleidingen volgen. “Zo wil ik massages

een shirt waarbij je je kindje huid-op-huid

werken”, zegt ze lachend. “Het nadeel

aan moeders en baby’s kunnen geven. Ik

hebt. “Dat is ontzettend belangrijk voor de

is dat ik altijd bereikbaar moet zijn en

vind het belangrijk me te blijven verdiepen.”

“Het ondernemen zit in de familie”

CO LU MN

Gambia In maart vertrekt ze samen met haar man

Einde aan waarnemerschap

TA A RT

Aan alles komt een einde. Ook aan mijn

en de gemeenteraad. Ik heb vanaf dag één veel

Taart van de week

waarnemerschap. Ik heb met heel veel plezier

vertrouwen gekregen om de dingen te doen die in

Elke week reikt De Scheldepost een taart van de

tweeënhalf jaar waarnemend burgemeester van

Kapelle nodig waren. De rit van Babyloniënbroek

week uit. Ken jij iemand die een taart verdient?

de gemeente Kapelle mogen zijn. Toen ik op 22

naar Kapelle en weer terug, heb ik nooit met

Geef die persoon dan op via scheldepost.nl.

februari 2020 werd geïnstalleerd was er nog geen

tegenzin gedaan. In september word ik 66 jaar.

Voor jou is het een appeltje/eitje maar voor ons heel

sprake van corona. Ik heb nog veertien dagen

En mooie leeftijd om het wat rustiger aan te

bijzonder, dus bij deze een appeltaart voor jou!

handen mogen schudden en toen raakten we met

doen. In een afzonderlijke brief aan alle inwoners

De taart van deze week gaat naar:

elkaar in een andere leefwereld. Het coronatijdperk

van Kapelle zal ik in De Scheldepost nog een

heeft bestuurlijk de nodige tijd van mij gevraagd.

persoonlijk woordje tot u richten.

Evelien van der Jagt

met de samenleving. Dit laatste is nauwelijks van

Dit is mijn laatste column in De Scheldepost. Ik

Ze is genomineerd door haar ouders: “Ze heeft ruim

de grond gekomen. En ik hoop dat u, gegeven

wens mijn opvolger Constantijn Jansen op de Haar

negen maanden in Cambodja gewerkt als onderwijs

de omstandigheden, daar enig begrip voor kan

ontzettend veel succes. Het is een voorecht om in

vrijwilliger. Ze verdient een taart!”

opbrengen. Toch heb ik nog veel mensen mogen

Kapelle burgemeester te mogen zijn. Voor nu: het

ontmoeten: fysiek, digitaal, telefonisch of per mail,

ga u allen goed, blijf in contact met de gemeente

app of andere sociale media. Mooie contacten

en blijf gezond. Om het op z’n Brabants te zeggen:

met toch nog heel veel mensen. Je komt er dan

houdoe en bedankt allemaal!

Tijd die ik liever gestoken had in contacten leggen

achter dat er nog veel mogelijk is. En inmiddels zijn we er met elkaar van overtuigd dat digitaal overleg een heel goed alternatief is voor het

Fons Naterop

fysieke vergadermodel. Toch is face to face niet

Waarnemend burgemeester Kapelle

vervangbaar en vaak ook noodzakelijk. Ik kijk terug op een mooie periode in Kapelle waar we op een fijne manier samengewerkt hebben met de medewerkers in de organisatie, het college van burgemeester en wethouders

Onze redactie krijgt veel aanmeldingen binnen. Wij kiezen wekelijks, willekeurig, een winnaar en nemen contact op wanneer een genomineerde heeft gewonnen.

Een heerlijke appeltaart van de banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.


10

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Denk ook eens aan daglenzen! Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

Vragen over corona? Een vaccinatieafspraak maken?

De opticien op locatie

Bel met onze professionals

VOORDELEN

Eén telefoonnummer voor alle Zeeuwen:

Gratis oogmeting

In uw eigen omgeving en op het tijdstip dat u uitkomt

Gratis service en advies

Ruime collectie monturen

Declaratie zorgverzekering is mogelijk

Goede nazorg

Pinnen mogelijk

0113 249442 Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Of kijk op ggdzeelandprikt.nl

KIJK! BIJ HANNEKE

Hanneke Boone - van den Dries 06 188 40 167

info@kijkbijhanneke.nl

www.kijkbijhanneke.nl

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. www.scheidingspraktijk.nl

Wim Folmer

info@opslagruimtehuren.nl

06 50 20 44 88 w.folmer@scheidingspraktijk.nl

Scheidingsconsulent

www.opslagruimtehuren.nl

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM Clarathuis.nl

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

OCCASIONS:

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen

Fiat 500 1.2 Lounge 101.770 km € 7.450,-

EEN ZORG MINDER!

Ford Ka 1.2 Titanium101.308 km € 4.450,-

DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES. MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

Airco Airco

bj. 2012 bj. 2010

Mercedes Benz C-240 170.082 km € 5.750,Aut. Elegance, airco

bj. 1998

Opel Meriva 1.4 turbo 95.740 km € 9.750,Airco

bj. 2014

Opel Mokka 1.4 Turbo innovation, auto met alle opties

Peugeot 107 Airco, Urban move

Renault Captur Airco

Toyota Aygo Comfort, airco

36.000 km bj. 2017

94.000 km € 4.450,bj. 2011

72.032 km € 11.750,bj. 2014

123.713 km € 4.250,bj. 2009


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

CARTOON

11

P ETRA KERK

Het bedrog van de rijkdom (2) Maar vergadert u schatten in de hemel (Mattheüs 6 : 20a)

Vorige week hebben we gelezen

een heel andere weg. Verzamel

dat we worden opgeroepen om

schatten in de hemel! Dat is de

geen schatten te verzamelen op de

veiligste plaats, want daar is geen

aarde. Hier kan onze kleding worden

aantasting door motten of door roest.

aangetast door motten en kan onze

Diefstal is daar onmogelijk. Waar je

auto worden aangetast door roest. We

schat is opgeslagen, daar is je hart op

weten allemaal dat onze bezittingen

gericht. Als je schat in de hemel is, zal

een beperkte levensduur hebben. Ze

je leven ook gericht zijn op de hemel.

kunnen ook gestolen worden door

Jezus eindigt dit gedeelte dan ook

criminelen.

met: Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (vers 21). Waar ligt uw

De woorden van Jezus wijzen ons

/ jouw schat?

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar: eckapelle@petrakerkkapelle.nl

S U F FE TU TTEN

Zomaar een dag uit het leven van: Esther Ken je dat gevoel dat als je na een dag werken op de bank zit, onder je fleece-dekentje, met een grote kop thee, chocolade en een fijn boek? Dat is nou het Suffe tutten gevoel. In deze rubriek komen herkenbare, humoristische en mooie verhalen voorbij in samenwerking met Suffe tutten. Ook je verhaal delen? Mail dan naar info@suffetutten.nl.

Op sommige momenten in het leven passeren er mensen die je bijblijven. Afgelopen maanden had

Tijdens de lunch vertelde ze dat ze het zo fijn

ik een jonge vrouw in mijn werkatelier als stagiair.

heeft gehad in mijn werkatelier, een veilige plek

Op een vaste tijd in de week kwam ze lekker

om te leren en dat dat heel waardevol was voor

klussen en kletsen. En toen brak haar laatste dag

haar. Ik krijg een lieve kaart en een cadeaubon.

aan. Met wat begeleiding van mij, maakte ze haar

Na het eten maakten we een foto van haar en de

laatste klus af. En ondertussen kletsten we over wat

laatste klus. Ik stopte een kaart in haar tas, we

we allemaal beleefd hebben samen, wat ze van mij

zeiden gedag en spraken af dat we volgend jaar

geleerd heeft en wat ik van haar geleerd heb. Dat

afspreken. En toen liep ze de loods uit. Nog een

laatste vond ze maar gek. Zij zo jong en ik 42. Toch

keer omdraaiend, riep ze: “Dank je wel!”

heeft ze mijn mensenkennis vergroot. Waardevolle lessen uit het geloof geleerd en meedenkend in

Dag jonge vrouw, heel veel succes met al je

bepaalde situaties hebben mij ook geholpen. We

dromen.

bedenken dat het leven vol leerzame momenten zit en dat leeftijd er niet toe doet. Iedere maand kozen we een woord, wat toepasselijk was voor ons beiden. Van autodidact en structuur naar declaratieangst. We nemen ze vandaag allemaal door en bedenken waarom we deze woorden kozen.

Lieve groet, Esther

Een leuk nieuwtje, een aankondiging van een evenement, zet je als stichting een mooie actie op of heb je een uniek plekje in de regio wat je met onze lezers wilt delen? Scan de QR code en mail jouw tip naar nieuws@quaerismedia.nl.


12

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en uw medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Feijtel-Oudeman Uw medeleven is ons tot steun geweest. Jan Feijtel Kinderen, klein- en achterkleinkinderen De Wemel 47 Wemeldinge, 19 september 2022

Uw familiebericht hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl

BEN JIJ ONS EXTRA PAAR OGEN EN OREN?

@BEVELANDEN.NIEUWS #BEVELANDENNIEUWS

tag ons

Op De Bevelanden is er elke dag wel iets te beleven. Nieuwe winkels openen hun deuren, er wordt een tof evenement georganiseerd of iemand viert een jubileum. Wij willen jullie via onze social media kanalen graag het meest lokale en actuele nieuws brengen. Deel jij een leuk nieuwtje of een gebeurtenis op De Bevelanden? Tag ons dan in jouw stories of posts. Facebook

Instagram


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

ACTUEEL

Dit speelt er in jouw regio

13

WEDSTR IJ D

De helft van de opbrengst gaat naar

Meet and eat

Uitslag Ringrijderijvereniging ‘Ons Genoegen’ Wemeldinge

Zorghoeve Sequoiahof in Vlake. We

Vrijdagavond 30 september is er

Zaterdag 17 september heeft

eveneens met zestien ringen. Het

hopen op een mooi bedrag.

weer een meet and eat in deelcafé

ringrijderijvereniging ‘Ons Genoegen’

mooist versierde paard werd gewonnen

Collecte HandicapNL:

De Buurvrouw. Om 17:30 uur ben

de laatste wedstrijd van dit seizoen

door Ilse Eversdijk, die haar pony had

Gratis:

je welkom om aan te schuiven voor

gereden. Ondanks het wisselvallige

versierd als unicorn. Tweede werd

Afhalen in Wemeldinge: 5 houten

een goed gesprek en een heerlijke

weer was het een mooie afsluiting van

Elise Schalk en derde Debora Meeuse.

tuinschermen, poort en beslag. In

Filipijnse maaltijd. Opgeven kan

het ringrijseizoen 2022 en heeft de

De pollepel werd na zeven beurten

redelijk goede staat. Reacties naar

voor woensdag 28 september

vereniging genoten van de wedstrijd.

beslist en gewonnen door Dana Voshol,

kossmeets@zeelandnet.nl

via stichtinghartelijk@gmail.com

Met veel jonge en nieuwe deelnemers

eveneens een van de jongere leden. Zij

of 06 18 69 77 13. Let op: i.v.m. de

was het een mooie dag. Sieger Meeuse

wist bewonderingswaardig dit seizoen

Jumbo stickers:

herfstvakantie schuift de meet and

die voor de eerste keer mee reed, ging

al een tweede pollepel in de wacht te

Laatste partij stickers van het Jumbo

eat van oktober een week op naar

vanaf het begin goed van start. Hij heeft

slepen. Het oudste rijdend lid, met 61

plaatjes album Goes. Geef de

vrijdag 4 november.

de oranje trui niet meer afgestaan. Hij

jaar ervaring in het ringrijden, heeft deze

eindigde deze dag als winnaar met

dag zijn laatste wedstrijd gereden. Leo

Zesde herfstfair

21 ringen van de 23 beurten. Tweede

Wabeke met zijn 76 jaar geeft het stokje

ontbrekende nummers maar door: 06 25 54 39 05.

Woensdag 5 oktober wordt aan

werd Debora Meeuse met zestien

door aan de jongere leden. Hij reed een

Theater in tuin of huiskamer:

de Noordweg in Kapelle de zesde

ringen en derde Ramona van Alphen,

mooie wedstrijd.

TheateR TzT zoekt tuinen en

Herfstfair gehouden. Dit jaar is de

huiskamers om hun kleinschalige

fair uitgebreid met interieurartikelen,

theaterproducties te spelen. Meer

workshops, versgebrande noten,

informatie via theatergroeptzt@gmail.

accessoires, kaartjes en meer. De fair

com of www.theatertzt.nl.

duurt van 10:00 tot 16:30 uur.

Stuur een mini van ±20 woorden in als je een product te koop aanbiedt, iemand wil feliciteren, een leuke actie organiseert of naar iets op zoek bent. Berichten met een commerciëlemededelingkosten€19,95.Dezemini’senoverigeactueleberichten,kunnen aangeleverd worden via het kopje redactie insturen op scheldepost.nl.

HISTO R I E

De eerste nieuwbouwwijk in Kapelle Toen ik in 1967 als kind naar de lagere

Ik vond de benaming ‘nieuwe wijk’ erg

school ging, woonden een oudoom en

vreemd, want in mijn beleving waren

-tante van mij in de Wilhelminastraat. Als

het al behoorlijk oude huizen. Voor mij

ik voor m’n oma even wat bij haar broer af

was de nieuwe wijk de Lange Gracht

moest geven, zei ze me ‘toe, fiets jie even

en Gistellisstraat. Toen in 1972 één van

naar de nieuwe wijk, en breng dit eens bie

de eerste kindervakantie weken werd

ome Lau’.

gehouden, was de Lange Gracht in

aanbouw en op het bouwterrein aldaar

is dit de allereerste nieuwbouwwijk van het

verrees die zomer Rommeldam.

dorp Kapelle.

Terug naar de eerste uitbreiding van

De lange rij woningen in de Alexanderstraat

Kapelle. Twee ondernemers, J.A. Mol

valt op door hun markante dakvorm. Deze

en M. Staal bedachten in 1925 het

daken hebben allemaal een zogenaamde

plan om woningen te bouwen in twee

gebroken – of Franse kap, waarvan de

nieuwe straten. Pas in 1947 waren alle 75

officiële benaming mansardedak is. Dit

percelen van dit project volgebouwd. De

werd toegepast om op de bovenverdieping

Julianastraat en Wilhelminastraat kregen

iets meer ruimte te creëren.Het is de

bij de gemeentelijke herindeling in 1970

moeite waard om deze bijna 100 jaar oude

een nieuwe naam en heten vanaf die tijd

‘nieuwe wijk’ met zorg in stand te houden.

Maurits- en Alexanderstraat. Samen met een aantal huizen in de Biezelingsestraat die gebouwd zijn tussen deze twee straten

Fennie Lindenbergh-Lepoeter


14

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Modeshow dinsdag 4 oktober in de winkel | 13.30 en 19.30 uur

ZOEK JIJ EEN NIEUWE UITDAGING?

Benieuwd? Reserveer een plaats en kom gezellig kijken.

SCHOONMAKER (M/V) GEZOCHT!

Let op! Vanaf 1 oktober sluiten wij di t/m vrij om 17.00 uur

www.dekledingboetiek.com

Mundo Recreatie • Krabbendijke

Vierstraat 17 Yerseke Tel. 0113-572882

Tot ziens!

S K A N T O I E

D

O R

V

A

SCHOONMAAK MEDEWERKER

DE GOFFAU

Molendijk 2a, 4401 NL Yerseke Telefoon 06-12574953 E-mail: ko@advieskantoordegoffau.nl

We zoeken een zelfstandig schoonmaker die wil helpen ons kantoor en de kantine netjes en schoon te houden! Je kunt dit overdag, in de avonden of in het weekend doen, de uren mag je zelf indelen.

per direct een zelfstandige functie parttime dienstverband ± 8 uur

TE KOOP

zelf in te delen werktijd (in overleg)

WONING MOLENDIJK 2A, YERSEKE

een goed salaris

Deze vrijstaande woning met garage, bouwjaar 2000, vrij gelegen op 814 m2 grond met vrij uitzicht bieden wij te koop aan voor € 660.000,- gelegen aan dijk.

WWW.MUNDO-RECREATIE.NL/VACATURES

ONZE NAJAARSCOLLECTIE HANGT WEER IN DE WINKEL!!!

3 slaapkamers, w.v. een op begane grond met woonkamer, keuken en gang. Tel. 06-12574953 Mail: ko@advieskantoordegoffau.nl

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

www.advieskantoordegoffau.nl

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

www.rodekruis.nl/zeeland

ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

Kom gezellig een kijkje nemen!!

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59

www.eloisemodekrabbendijke.nl

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur

Volg ons ook op facebook!

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

Wijziging op eerdere aankondigingen. De eerste vergadering van het nieuwe bestuur van de Oranjevereniging Wemeldinge voor alle buurtverenigingen, verenigingen en MKB, waarvoor je van harte uitgenodigd bent, vindt plaats op: Woensdag, 28 september Start 20.30 uur (aansluitend aan de bespreking van het Masterplan) Locatie: de Wemel Wij nemen jullie graag mee in onze plannen voor dit jaar en de komende jaren op weg naar 2025! Hartelijke groet,


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

15

Foto: Peter Boelee

ZEE U WS E NATU U R B E L E V E N I S S E N

Peter Boelee

Zeeuwse natuurbelevenis met wespen In deze tijd van het jaar kunnen we worden geconfronteerd met wespenoverlast. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat er alleen al in Zeeland 200 verschillende soorten wespen leven. Van de meeste soorten hebben wij geen last. Na de zomer zoeken de wespenkoninginnen een plek uit om vorstvrij te overwinteren. Zodra het warmer wordt, gaat ze op zoek naar de plaats

Franse Veldwesp. Foto: Peter Boelee

waar ze haar nest gaat maken. Soms gebeurt dat al in februari, terwijl er dan nog kans is op zware vorst. In die jaren dat dit plaatsvindt, is de overlast van wespen in de zomermaanden minimaal. Misschien heb je er al eens van gehoord of maak je er

hen geldt dat ze wespen beter uit de weg kunnen gaan.

al gebruik van: ‘Obsindentify’. Met deze applicatie op

mensen ‘overlast’ kunnen veroorzaken, leven sociaal in grote nesten die ze zelf bouwen. Ze gebruiken hiervoor

je telefoon, kan je planten en dieren herkennen door

Als ze even stilzitten, kun je de verschillen tussen

hout dat ze soms van planken schrapen en tot een

er een foto van te maken. Ik fotografeer vooral vliegen,

zweefvliegen en wespen goed zien. Zo hebben

papje vermalen. Kijk maar eens of je op het hout van de

bijen, zweefvliegen en wespen. Het is mij opgevallen dat

zweefvliegen zeer korte, onopvallende antennen,

schuur van die streepjes ziet, zoals die op de foto te zien

veel van deze vliegende insecten, de kleuren hebben

terwijl die van wespen opvallend en lang zijn. Nog een

zijn. Het zijn fantastische bouwers, de nesten zijn heel

van wespen. Een vogel of andere insecteneter denkt

belangrijk verschil bij zweefvliegen: het achterlijf zit

ingenieus in elkaar gezet van een soort papier-maché. In

wel twee keer na voor hij een insect zal vangen, die

breed aan het borststuk vast, wespen hebben een echte

spouwmuren, in muizenholen, onder een afdak of in de

er als een wesp uitziet. Dus als ‘niet-wespen’ het geel

wespentaille.

fietstas van de fiets in de schuur die niet vaak gebruikt

gestreepte wespenjasje dragen om te lijken op een

wordt. De meest voorkomende sociaal levende wespen

wesp, dan heet dat ‘mimicri’. Veel zweefvliegen hebben

In het wespennest geven de werksters de larven

zijn de eerder genoemde Limonade wesp, de gewone

zo’n gestreept uiterlijk, terwijl ze helemaal niet gevaarlijk

eiwithoudend voedsel, zoals insecten. En daarom zijn ze

of Duitse wesp, de Franse veldwesp en de betrekkelijke

zijn. Het zijn niet alleen vogels die zo’n insect met rust

ook zo nuttig: ze vangen vliegen, spinnen en muggen.

nieuwkomer: de Hoornaar. De eerste twee zien we vaak

laten, ook mensen zijn vaak bang wanneer ze zo’n geel

De larven in het nest scheiden een zoetige vloeistof uit,

op ons voedsel en zijn eerder geneigd bij verstoring te

gestreept insect zien.

die dan weer dient als voedsel voor de werksters. Maar

steken. De Franse Veldwesp is goed te herkennen aan

wanneer alle larven volgroeid zijn, moeten de werksters

de afhangende poten tijdens het vliegen, is veel minder

Een wesp heeft, net als een bij, een angel waarmee

er zelf op uit om zoete stoffen te halen. Dat vindt plaats

agressief en wordt vaak op bloemen gezien. De Hoornaar

hij kan steken. Een bij laat na de steek de angel in zijn

in augustus en september en die zoetigheid vinden ze bij

is groter dan de andere wespensoorten. Ze eten insecten

slachtoffer zitten, door de weerhaakjes, en gaat dood.

ons.

en drinken het sap van voornamelijk eikenbomen, waar

Een wesp behoudt zijn angel, vanwege het ontbreken

ze zelf de gaatjes in de bast maken.

van weerhaakjes, en kan dus nog vele malen steken.

Sinds ik gebruik maak van de app ‘Obsidentify’, leer ik

Sommige mensen zijn allergisch voor zo’n steek, voor

veel over insecten. De meeste wespen die voor ons

Heb je vragen? Mailen mag naar: peter@boelee.nl.

Peter Boelee Mijn naam is Peter Boelee en ik houd mij sinds 2007 bezig met de bescherming van steenuilen. Ik schrijf graag over mijn natuurbelevenissen en ik neem jullie als lezer mee met mijn activiteiten in de natuur. Ik laat jullie kennismaken met de flora en

“Ik leer veel door de app Obsidentify“

fauna van Zeeland. Regelmatig zal ik verslag doen over de activiteiten van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.


16

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Afscheid nemen doen we samen. “Iets verdrietigs krijgt toch een positieve wending”

Geef de kleding van een geliefde een tweede leven en draag bij aan het goede doel.

Richard Ensing

Wilt u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

Richard Ensing

Meer weten over het doneren van kleding na een overlijden? Bel met Wouke Dorst, 0630053442 of Femke Helmich, 06-41247734 of mail naar info@deeltweegoes.nl

Als nabestaande de kledingkast van een geliefde opruimen, kan emo­ tioneel zijn. En wat doe je eigenlijk met die kleding? Bij deeltwee in Goes hebben ze er ook mee te maken. Wouke Dorst: “Het is fijn om die mensen te helpen om de kleding een goede bestemming te geven. En omdat bij ons alles naar goede doelen gaat, krijgt iets verdrietigs toch een positieve wending. De kleding mag in de winkel of bij inleverpunten gedoneerd worden, maar kan ook door ons worden opgehaald. Zo krijgt de kleding een tweede leven en maken we anderen blij.”

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

alexandra

markusse uitvaartverzorging bv

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Herdershoefje 19, 4424 DA Wemeldinge

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Anthony Molenaar


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

17

FOTO PAG I NA

Vermeld bij het insturen duidelijk waar de foto is gemaakt!

Door de lens van onze lezers In de volgende editie willen we foto’s van herfstfoto’s plaatsen. Wat is voor jou een typische herfstfoto? Loop je graag tussen de gekleurde bladeren of decoreer je je huis met pompoenen? Deel het met ons! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie foto’s naar De Scheldepost blijven sturen. Stuur jouw foto in via nieuws@quaerismedia.nl of via WhatsApp, 0113 21 32 41.

Zelfgemaakte Schuimpjes met chocolade. Foto: Floortje Goedhart

Wemeldinge aan zee. Foto: Elisha Emmanuel

Na een warme zomer is de aankomende bui heel welkom voor tuin en land. Foto: Cobi Groenendijk

Kapelse bos

Scan de QR code. Een WhatsApp chat met ons wordt automatisch geopend. Stuur jouw foto’s door en vergeet niet je naam en de plaats mee te sturen. Liever mailen? Stuur jouw foto’s dan naar nieuws@quaerismedia.nl Een dubbele regenboog boven Biezelinge. Foto: Herman Clement


18

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

LUNCH - KOFFIE MET TAART BORRELEN - DINER De brasserie van Gasterij Schoudee is echt voor iedereen. De ideale plek om de hele dag door te genieten van onze gerechten en elkaar.

HIGH TEA Onze high tea al eens geprobeerd? Drie gangen lang genieten van allerlei lekkernijen. Inclusief onbeperkt thee voor €22,50 (op reservering) Schoudeeweg 1 | 4424 NB Wemeldinge Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl

www.schoudee.nl

Weekaanbiedingen 22-09 t/m 24-09-2022 Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Genieten van verse vis, maandag 19 september t/m woensdag 21 september zijn wij gesloten

Kabeljauw buikhaas

500 gram

Tonijnsalade huisgemaakt, 150 gram Roerbakvis huisgemaakt, 500 gram Scampi’s of zalmring huisgemaakt, 2 stuks

12.95 3.30 7.95 14.95

Week 38 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

KIPPENPOTEN 1000 GRAM

3,75

SOEPVLEES

VERSE WORST

3,

PULLED PORK SALADE

1000 GRAM

SCHNITZELS 1000 GRAM

99

5,98

500 GRAM

100 GRAM

5,00 1,75

ZEEUWSE LEVERWORST PER STUK

5,

00

2 STUKS

9,

Hollandse bospeen

per bos

5,00

Witte pitloze druiven

HACHEE VLEES

5,00

Mineola’ s

VLEESBAAS STEAK

7,

GEPANEERDE SCHNITZEL

5,98

per stuk

MAGERE RUNDERLAPPEN 500 GRAM

1000 GRAM

Hollandse bloemkool

500 GRAM

4 STUKS

50

00 BBQ WORSTJES 10 STUKS

500 gram 5 stuks

1,49 1,29 1,79 1,99

Namens het bruidspaar willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties! Voor alle klanten en kinderen ligt er een presentje klaar! Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

5,00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 107 310 34 Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur‧ za. 8.00 - 15.30 uur


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: AFWASSER M/V (6-12 UUR PER WEEK) Ben jij: -

Minimaal 16 jaar? Op zoek naar een bijbaan naast je school? Gemotiveerd, energiek en je werkt graag in een gedreven team? Op zoek naar een mooi uurloon met daarnaast fooi?

Enthousiast geworden? Leuk! We ontvangen graag jouw reactie, deze kan je insturen naar ronnie@thongthairestaurant.nl . WhatsAppen mag natuurlijk ook 0642120677.

Ken jij iemand met interesse? Maak gerust een foto en stuur door.

Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge Tel. 0113 - 626 454 - www.thongthairestaurant.nl elke dinsdag gesloten

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen:

Deze week op het menu Kalfsossebuco a la milanese

€ 22.95

Kapelle: Yerseke:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Week 38+39, 19 sept. t/m 1 okt. SPELTBROOD

Scampi’s in knoflookolie

€ 18.95

heel

ROOMBOLUSSEN

4 voor

KAASBROODJES

3 voor

GROTE CAKE ADVOCAATSLOF

2.95 4.99 4.99 2.99 7.95

Bolletje van de maand september: ‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

WOUDDONKERBOL

voor

1.40

19


20

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

special ZZcoldstores heeft zich gespecialiseerd in het temperatuur gecontroleerd opslaan van voornamelijk exotisch fruit. Met twee koelhuizen en eigen loskade bieden wij veel kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit in op- en overslag.

Wij zijn op zoek naar: Vestiging Vlissingen:

- Logistiek administratief medewerker (export) - Heftruck/reachtruckchauffeur - Containeroperator Vestiging Kruiningen:

- Financieel administratief medewerker Contact? E-mail: frans.maas@zzcoldstore.nl

www.zzcoldstores.com

Wij zijn op zoek naar een: •

Jong, gemotiveerd persoon die van aanpakken weet

• Ervaring is geen pré • Betreft een fulltime functie • Werkzaamheden zijn het monteren van kunststof- en aluminiumkozijnen, zonwering etc. Ben jij enthousiast en leergierig? Neem dan snel contact met ons op! Havenoordseweg 5a - Waarde 0113 - 34 87 48 - info@willeboerkozijnenglas.nl

AUTOBEDRIJF De dexter group is een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes De dexter group iswereldwijd een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes bedrijven opereren verschillende markten. Voor (potentiële) klanten biedt de De dexter group is een flexibelinnetwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes bedrijven opereren wereldwijd in verschillende markten. Voor (potentiële) klanten biedt de dexter group op deze manier een one-stop shop. De dexter group is een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes de bedrijven opereren wereldwijd in verschillende markten. Voor (potentiële) klanten biedt dexter group op deze manier een one-stop shop. bedrijven opererendexter wereldwijd in op verschillende markten. Voor (potentiële) group deze manier een one-stop shop. klanten biedt de dexter manier shop. Coremans maakt deel group uit vanop dedeze dexter groupeen en one-stop is gespecialiseerd in de ISBMCoremans maaktdeel deel uitvan van de dexter group group en inindede ISBMmatrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding), Thermoformen spuitgietmatrijzenbouw Coremans maakt uit de dexter en is is gespecialiseerd gespecialiseerd ISBM- en matrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding), Thermoformen spuitgietmatrijzenbouw enen toelevering van, vaak complexe, machinedelen. matrijzenbouw (Injectie Moulding), Thermoformen spuitgietmatrijzenbouw Coremans maaktStretch deel uitBlow van de dexter group en is gespecialiseerd in de ISBMtoeleveringvan, van,vaak vaak complexe, complexe, machinedelen. toelevering machinedelen. matrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding), Thermoformen spuitgietmatrijzenbouw en Ter uitbreiding van otoelevering ns team zivan, jn wivaak j op zcomplexe, oek naar:machinedelen.

birdeiindging osnstete ekk n TerTeuritu birte vavnanon aa mmzzijinjnwwijij oopp zzooe na aaarr:: Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Leergiie rige, proactieve en handige LeLeregrg ieerirgigee, ,pprrooaaccttiieevve en haannddiiggee vve rssrp ss ,((d onff ffhrre of 5-asssiig )) ga ien prrraa oaa ce vn en//eo azzzne p an nere eirgsrre a aiiie etnn nieee e ee eedn nnig3 3e veL resrep a (dd 3oof f55-a -assgig ) verspaners (draaien en/of frezen 3 of 5-assig) Wat ga je doen? WaW ta gtajijgeen ja e jdetechneut odeone?n? die enthousiast wordt van het werken aan nauwkeurige producten? Als verspaner Ben jij een techneut die voor enthousiast wordtvan van heteen werken aan AlsAls verspaner BenBen jijaeen techneut wordt het werken aan nauwkeurige nauwkeurige producten? verspaner ben je verantwoordelijk het produceren van gevarieerd gamma aanproducten? producten van diverse W t g a j e doendie ? enthousiast ben je verantwoordelijk voor het produceren van een gevarieerd gamma aan producten van diverse

benmaterialen. je verantwoordelijk voor het produceren van een gevarieerd gamma productentevan diverse Wil je metdie ons meedenken overvan mogelijke verbeteringen om deaan productiviteit verhogen Ben jij een techneut enthousiast wordt het werken aan nauwkeurige producten? Als verspaner materialen. jespecialist met ons meedenken overof mogelijke verbeteringen om te te verhogen materialen. Wil je met ons meedenken over mogelijke verbeteringen omde deproductiviteit productiviteit verhogen en/of ben jeWil een in het dit vakgebied wil je datgevarieerd worden? Dan zoeken wij jou! ben je verantwoordelijk voor produceren van een gamma aan producten van diverse en/of je een specialist vakgebiedof ofwil wil je je dat dat worden? worden? Dan en/of benben je een specialist ininditditvakgebied Danzoeken zoekenwij wijjou! jou! materialen. Wil je met ons meedenken over mogelijke verbeteringen om de productiviteit te verhogen W a t n e e m j e m e e ? en/of ben je een specialist in dit vakgebied of wil je dat worden? Dan zoeken wij jou! teneem em WaW ta nhebt je jm eee?e? of je studeert minimaal niveau 3 in een technische richting zoals verspaning of Je alem werkervaring Je hebt al werkervaring of studeert minimaal niveau een technische verspaning of of Je hebt al werkervaring jejestudeert minimaal 3 invan een technische richting zoals verspaning werktuigbouwkunde. wilt je verdiepen in alleniveau aspecten ons vak, zoalsrichting frezen,zoals draaien, boren en W at neem je meJe eJe ?of werktuigbouwkunde. Je wiltje jeverdiepen verdiepen inalle alleeerlijk aspecten van ons vak, zoals frezen, draaien, boren en en werktuigbouwkunde. wilt indurft aspecten van onste vak, zoals frezen, draaien, boren slijpen. Je maakt je dingen snel eigen en in de spiegel kijken. Als je een foutje maakt, Je hebt al werkervaring ofsnel jesnel studeert minimaal niveau 3de in spiegel een technische richting zoals verspaning of slijpen. dingen eigen en durfteerlijk eerlijk Als foutje maakt, slijpen. Je Je maakt je je dingen eigen durft in weer spiegelte tekijken. kijken. Alsjemensen jeeen een foutje maakt, dan leer jemaakt daarvan, jeJegaat niet zittenen mokken en pakt Onze ervaren helpen je en wilt je verdiepen in alleen aspecten vandoor. ons vak, zoals frezen, draaien, boren danwerktuigbouwkunde. leerleer je daarvan, je je gaat niet zitten mokken pakt weer door. Onze ervaren mensen helpen dan je daarvan, gaat niet zitten mokken en pakt weer door. Onze ervaren mensen helpen je je altijd. Zij luisteren ook naar jou, dus vertel ons maar wat er beter, mooier en sneller kan. slijpen. Jeluisteren maakt je dingen snel eigen en durft eerlijk in de te kijken. Als je een foutje maakt, altijd. Zij Zij luisteren ook naar jou, vertel ons beter,mooier mooier en sneller kan. altijd. ook naar jou,dus dus vertel onsmaar maar wat wat erspiegel beter, en sneller kan. dan leer je daarvan, je gaat niet zitten mokken en pakt weer door. Onze ervaren mensen helpen je altijd. luisteren W at kZijun je verook wacnaar htenjou, ? dus vertel ons maar wat er beter, mooier en sneller kan. WaW ta kkomt veevrewra ? tuknujte ne jwerken wincaheen cthetnegezonde n? Je organisatie die wordt gekenmerkt door korte lijnen en een platte Je komt te werken in in een gezonde organisatie die gekenmerkt doorkorte korte lijnen een platte Je komt te werken een gezonde organisatie die wordt wordt gekenmerkt door lijnen enen een platte organisatiestructuur. Door te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei binnen Coremans heb je W a t k u n j e v e r w a c h t e n ? organisatiestructuur. Door ininin opleiding, scholing en kennisgroei binnen Coremans heb organisatiestructuur. Door teinvesteren investeren opleiding, scholing kennisgroei binnen Coremans heb allerlei mogelijkheden omte door te groeien een vakgebied daten jou interesseert. Je komt te werken inje je Je komt te werken in een gezonde organisatie die wordt gekenmerkt door korte lijnen en een platte allerlei mogelijkheden om door te groeien in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te werken allerlei mogelijkheden om door te groeien in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te werken in in een enthousiast en flexibel team. Doorteam. te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei binnen Coremans heb je eenorganisatiestructuur. enthousiast enen flexibel een enthousiast flexibel team. allerlei mogelijkheden om door te groeien in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te werken in Jeen a, enthousiast ik wil… enennflexibel u dan?team. Ja,J iak, w … enenSam unudLouwerse adna?n? en maak een afspraak voor een gesprek. We willen je graag ons mooie ikilw il… Bel, app of mail Bel,Bel, appapp of mail Sam Louwerse en voor een gesprek. gesprek.We Wewillen willenjeje graag ons mooie of mail Sam Louwerse enmaak maakeen eenafspraak afspraak voor een graag ons mooie bedrijf laten zien. Je kunt dagje meelopen. s.louwerse@coremans.nl – 06-12854996 Jbedrijf a,laten ik laten wizien. l…zien. eJe n Je nkunt ukunt dook anook ? een bedrijf 06-12854996 ookeen eendagje dagjemeelopen. meelopen. s.louwerse@coremans.nl s.louwerse@coremans.nl – –06-12854996 Bel, app of mail Sam Louwerse en maak een afspraak voor een gesprek. We willen je graag ons mooie bedrijf laten zien. Je kunt ook een dagje meelopen. s.louwerse@coremans.nl – 06-12854996 Coremans BV T +31 113 551622 CorCeomream nsanBsVBV TT+31 113 113551622 551622 Haltestraat 78 E +31 info@coremans.nl Haltestraat 7878 EEinfo@coremans.nl Haltestraat info@coremans.nl I www.coremans.nl 4411NH RILLAND C oremRILLAND anRILLAND s BV T +31 113 551622 4411NH I www.coremans.nl 4411NH I www.coremans.nl Haltestraat 78 E info@coremans.nl 4411NH RILLAND I www.coremans.nl

OOSTPOLDER

AUTOTECHNICUS (IN OPLEIDING)

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken. Als (leerling)automonteur bij Autobedrijf Oostpolder ga je aan de slag met het uitvoeren van reparaties, onderhoudsbeurten en het stellen van diagnoses aan alle soorten en type auto’s. Kortom, een functie vol afwisseling en diversiteit. Functie-eisen: - Je bent technisch en sleutelt graag aan auto’s - Je hebt ervaring in de autotechniek of staat open om dit vak te leren - Je hebt een energieke, enthousiaste en spontane persoonlijkheid - Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit Dit bieden wij: - Een jong en gezellig team - Goede arbeidsvoorwaarden - Een afwisselende baan - Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden Herken jij jezelf in deze functie en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan maken wij graag kennis met jou! Informeer of solliciteer via: Mail: post@autobedrijfoostpolder.nl Telefoon: 0113-503388 of kom gezellig langs

WWW.AUTOBEDRIJFOOSTPOLDER.NL


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

21

special

VACATURE VACATU

Een nieuwe uitdaging in jouw carrière? De ondernemers op de volgende pagina’s zijn op zoek naar personeel. Bekijk alle vacatures in de special en misschien vind jij wel jouw toekomstige baan!


22

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

special OUDERENZORG

KINDEROPVANG

RESTAURANT

BED&BREAKFAST

VACA TURE S kom w erk in de z en org

HOVENIER ZOEKT GROENE HANDEN

Ben jij een verzorgende-ig of help je als zorgbegeleider graag ouderen bij hun dagelijkse bezigheden? Werk je in de thuiszorg en zoek je een nieuwe uitdaging?

Misschien vind je het leuk om als vrijwilliger bij diverse activiteiten te helpen. Gezellig samen koffie drinken, zingen, een spelletje doen, een uitstapje maken... Landgoed Rijckholt is een unieke plaats op Noord-Beveland, waar bijna 100 medewerkers, ruim 50 bewoners, tientallen kinderen en jaarlijks meer dan 2500 vakantiegangers er samen een gezellige boel van maken. Alleen jij ontbreekt nog! Maak jij onze puzzel weer compleet? Kijk op werkenbijlandgoedrijckholt.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: SCHOONMAAKSTER(S)

Top Taste, Kloosterpoort 33, te Kapelle

Kom je mij een handje helpen?

Noordstraat 1A | 4493 AE Kamperland | 0113-372738 | www.werkenbijsandee.nl | werken@sandee.nl

Voor ca. 20 uur per week

We zoeken doorzetters, die graag de handen uit de mouwen steken. De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden van de kantine, toiletgroepen en kantoren. Daarnaast draag je de zorg voor het wassen van de bedrijfskleding op locatie. Vragen of reacties naar: g.vandebreevaart@lionfoods.nl 06- 351 18363

En handige handen om te maken, planten, aanleggen en bouwen.

WIJ ZOEKEN: CALCULATOR/ WERKVOORBEREIDER PROJECTLEIDER Voor meer informatie zie www.hollandshipyardsgroup.com

Scan de QR code voor meer informatie:


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Bart is Boeddhistisch Geestelijk Verzorger in de penitentiaire inrichting: “Een mens is meer dan zijn delict” Bart van den Bosse is Boeddhistisch Geestelijk Verzorger in onder andere de Penitentiaire Inrichting in Middelburg, Torentijd. Als tienjarig jongetje bedacht hij niet om dit beroep uit te oefenen, maar zijn interesse in mensen en religie hebben ervoor gezorgd dat hij met passie dagelijks aan het werk gaat.

Er zijn geestelijk verzorgers van acht verschillende geloofs- en

omdat ze al kennis hebben gemaakt met het Boeddhisme, ze willen er meer over

levensbeschouwingen binnen de PI’s in Nederland. Bart: “Ik heb studies en

weten of juist stress verminderen door te mediteren. De gesprekken die ik voer

masters gevolgd die te maken hebben met religie en via mijn tante is de interesse

zijn intens en sommigen zie ik jaren achter elkaar. Je bouwt een band op, hoe

voor het Boeddhisme gewekt.” Als Bart een stage krijgt aangeboden in een PI,

bijzonder dat ook is met deze doelgroep. Tijdens ieder gesprek houd ik in mijn

gaat hij daar aan de slag en is sindsdien niet meer weg te denken binnen de

achterhoofd: Een mens is meer dan zijn delict.

gevangenismuren. “Ik werk nu acht jaar bij justitie, toen ik begon was ik 38. Ik ben van mening dat je enige levenservaring nodig hebt om dit werk uit te oefenen,

Betekenisvol werk

want de situaties kunnen aangrijpend zijn. Werken in een gevangenis brengt

Bart is in dit vak gerold en een out of the box denker zou hij zichzelf niet snel

zeker spanning met zich mee, maar dat is voor mij niet de motivatie om dit werk te

noemen, eerder een kritisch denker. “Zowel als mens, als Boeddhistisch Geestelijk

doen. Ik vind het vooral belangrijk om bij te dragen aan het welzijn van mensen.”

Verzorger. Ik heb een zeer interessante baan en ik raad mensen die een carrièreswitch willen maken, als geestelijk verzorger, vooral aan om eens mee te

Diensten en meditatie

lopen. De mogelijkheden binnen de PI’s zijn er, voor geïnteresseerden die hier de

Bart houdt groepsbijeenkomsten, heeft een-op-een-gesprekken met

juiste intenties voor hebben. Zelf blijf ik leren op het gebied van religie en sluit ik

gedetineerden en geeft meditatielessen. “Gedetineerden kloppen bij mij aan

een volgende studie niet uit. Zo lang ik maar betekenisvol werk kan uitvoeren.”

23


24

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

special Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin zijn opzoek naar:

ALLROUND MEDEWERKER GROEN (FULLTIME) Ben jij degene die we zoeken? FUNCTIEOMSCHRIJVING: - Verzorging van de bomen en struiken op de kwekerij. - Aanleg tuinen particulier als ook zakelijke klanten. - Onderhoudswerkzaamheden op de kwekerij als ook bij de klanten. FUNCTIE-EISEN: - Ervaring in de hoveniers- en/of bomenbranche zou fijn zijn. - Je bent enthousiast en gedreven. - Bezit zijn van rijbewijs B, BE is een pré. - Geen 8 tot 5 mentaliteit. - Zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken. ARBEIDSVOORWAARDEN - Werken in een prettige werksfeer. - Leuke afwisselende baan. - Salaris conform CAO hovenier. INTERESSE? Stuur een mailtje naar info@defruittuin.com met je gegevens en vooral een motivatie waarom wij je zouden moeten aannemen. Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f

Wij zijn een fruitboomkwekerij en daarnaast ook een hoveniersbedrijf. Wemeldingse zandweg 4b 4421 ND Kapelle

Tel. 0113-342944 Mob. 0611395456

www.defruittuin.com info@defruittuin.com

Kreeft 4, Yerseke Tel. +31 (0)113 57 38 78 E-mail: info@meeuwsen.nl

Werken bij MEEUWSEN? Wij zijn op zoek naar JOUW TALENT en bieden: • • • •

Ruime doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheid Interessant werkgebied Enthousiast team Moderne werkomgeving

PLAATWERK

CONSTRUCTIE

ENGINEERING

Passen JOUW TALENTEN in één van onze AFDELINGEN?

VERSPANING

Bekijk ook onze WEBSITE en openstaande vacatures: W W W. M E E U W S E N. N L

TECHNISCHE HANDEL


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Werken op een baggerschip: “Het is er met de paplepel ingegoten” Pierre Geluk (18) wist al van jongs af aan waar hij later zou willen werken: op een baggerschip. Hij is nu nog student Stuurman Waterbouw op het STC in Rotterdam, maar na zijn studie zal hij zeker op zee te vinden zijn. Momenteel loopt hij stage op een baggerschip, waar hij langs delen van onder andere Denemarken en Polen vaart om de eerder gewonnen grondstoffen te lossen. Vanuit Denemarken vertelt hij over dit vak en zijn passie.

“Mijn vader heeft een binnenvaartschip, waarmee hij zand en grind vervoert. Het

De diversiteit vind ik het mooist. Over het algemeen heb je in de zeevaart te

is er dus van kinds af aan met de paplepel ingegoten bij mij. Daarnaast hebben

maken met rangen en standen; de kapitein is een kapitein en de stuurman stuurt,

kennissen twee baggerschepen, waar ik een paar keer aan boord ben geweest.

maar in de bagger merk je dat niet op die manier. Als de pomp stuk is in de

Sindsdien was ik verkocht. De grondstoffen die mijn vader vervoert moeten

machinekamer springen we allemaal bij en als de transportband kapot is rennen

natuurlijk ergens vandaag komen en dat werk doe ik nu.

we met z’n allen naar die band om hem te repareren. Je doet het met z’n allen of je doet het niet en dát is wat mij het meest aantrekt.

Ik heb veel verschillende werkzaamheden tijdens mijn stage. Ik doe het baggeren onder leiding van de kapitein, dus het opzuigen van zand en grind, het lossen van

Een nadeel is dat je vaak wat langer van huis bent, maar wat sommige mensen

het schip en vooral veel dekwerkzaamheden zoals onderhoud aan installaties. Ik

vergeten, is dat je ook lang thuis bent. Op het schip waar ik nu stage loop ben

krijg op school veel technische vakken over bijvoorbeeld de motoren of de pomp

je drie weken aan het werk en daarna drie weken vrij. Op die manier weegt het

aan boord, waardoor ik een goede basiskennis heb. Dat heb je echt nodig.

tegen elkaar op. Elk nadeel heeft zijn voordeel hè.”

25


26

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

special

DIT IS ZEELAND REFINERY

RAFFINADERIJ IN DE HAVEN VAN VLISSINGEN-OOST MET OVERWEGEND VACATURES VOOR TECHNISCHE FUNCTIES

420 420 MAN EIGEN PERSONEEL

INCLUSIEF CONTRACTORS

700

220

KLEINSCHALIG KORTE LIJNEN LAGE DREMPELS INFORMELE WERKSFEER

IN EEN VOLCONTINU PLOEGENROOSTER

SFEERVOL BEDRIJFS RESTAURANT MET VERSE MAALTIJDEN VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS

UITSTEKENDE ARBEIDSVOORWAARDEN + TOPSALARIS MET LEUKE EXTRA’S + 13E MAAND + 30% PLOEGENTOESLAG, OOK OVER VAKANTIEGELD EN 13E MAAND

+ 25 VAKANTIEDAGEN + BONUSREGELING + BIJDRAGE IN ZIEKTEKOSTEN + AANDELEN KOPEN MET KORTING + FIETSPLAN EN BEDRIJFSFITNESS + PENSIOENREGELING

ZEER ACTIEVE PERSONEELSVERENIGING

BEKIJK ONZE VACATURES Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde nieuwe medewerkers.


De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

27

special ADVERTO R I AL

“Elke dag kan weer anders zijn, elke dag kan je wat nieuws doen” Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit

de buitenoperators en de control room

voor jou?

operator die ons aanstuurt, een aparte

“Het ligt eraan waar je zit. Het is heel

opleiding doen om de gasolie in te

afwisselend en dat is ook wel de charme

zetten. Daarbij moesten we afsluiters

van Offsites, de afdeling waar ik werk.

bedienen op plaatsen waar je bijna niet

Op de zeesteiger bij Borssele kan een

komt. Dat had ik nog nooit gedaan en ik

gemiddelde dag inhouden dat je tegen

vond dat erg leuk.”

Rick, Operator Offsites bij Zeeland Refinery

een schip aankijkt dat aan het laden of lossen is. Je doet twee controle-rondes,

Wat leer jij van collega’s die lang in het

je het ook graag afmaken, maar dat

ga naar huis. Ik weet dat het in goede

gaat af en toe aan boord voor de safety

vak zitten?

kan niet altijd. Dat weet je als je in de

handen is. In de ploeg is het gezellig,

checkup. Bargeloading is weer heel

“Heel veel. Ze hebben natuurlijk heel

ploegendienst loopt. Als ik ergens mee

daar tref ik het wel mee. Het is een

anders. Soms is het steiger op, steiger af

veel ervaring. Als er een probleem

bezig ben, zoals een installatiedeel

hecht team, een goed team. Je kan op

en ben je de hele dag aan het lopen. Op

is, hebben zij dat vaak al een keer

opleveren voor maintenance, bestaat de

iedereen rekenen. Als er een keer een

het tankenpark is eigenlijk nooit een dag

meegemaakt. Dan hoef je niet opnieuw

kans bestaat dat ik halverwege afgelost

probleem is, laat iedereen, als het kan,

hetzelfde. Het is niet moeilijk, gewoon

het wiel uit te vinden en kun je het

word en het niet af kan maken. Dat

alles vallen om te helpen. Dat vind ik

heel veel en heel divers.”

snel oplossen. Ik zit hier misschien wel

gebeurt gewoon. Dat laat ik dan toch

belangrijk voor een team. Als het er op

drieënhalf jaar, maar weet verre van

gewoon los en denk ik heb mijn best

aankomt, helpt iedereen mee en lossen

alles.”

gedaan, collega’s nemen het over, ik

we het met zijn allen op.”

Wat vind jij het leukst aan het werken op Offsites? “Elke dag kan weer anders zijn, elke dag

Wanneer ga jij met een goed gevoel

kan je wat nieuws doen. Bijvoorbeeld,

naar huis aan het einde van een dienst?

toen de kraker down was moesten wij,

“Dat verschilt. Als je iets begint, wil

Zeeland Refinery Luxemburgweg 1, 4455 TM Nieuwdorp | 0113 61 90 00 | zeelandrefinery.nl

Yerseke Watersportservice is een winterstallings- en onderhoudsbedrijf voor jachten. Wij zijn op zoek naar een:

WIJ BOUWEN ALVAST JOUW NIEUWE WERKPLEK

Technisch medewerker watersport

erker watersport

De werkzaamheden bestaan o.a. uit: - Het zelfstandig uitvoeren van technisch onderhoud aan luxe jachten (denk hierbij aan het vervangen van onderdelen, basisonderhoud aan motoren en apparaten, oplossen van storingen en het monteren van apparatuur) - Het zelfstandig uitvoeren van cosmetisch onderhoud (denk hierbij aan het her- stellen van roestplekken, plamuren en schuren, voorbereiden van vernis- en lakwerkzaamheden) - (Assistentie bij het) hijsen en vervoeren van jachten - Onderhoud aan gebouwen en materieel Meer informatie op www.yersekegroup.nl Bent u geïnteresseerd stuur dan uw sollicitatie en CV naar info@yersekegroup.nl

Kreeft 13, 4401 NZ Yerseke Tel: 0113-576006

ENTHOUSIASTE BEMANNINGSLEDEN GEZOCHT VOOR 2 VAN ONZE SCHEPEN: YE57, YE157 Geen papieren vereist, wel bereid tot het behalen van. Voor meer informatie, bel: Leo Nieuwenhuize 06-53190559 Flip Sinke 06-23594807

Solliciteer jij dan voor

BIM-MODELLEURS

OF LOCATIE HEINKENSZAND Daniëlsweg 10-12, Heinkenszand 0113 – 56 40 60 heinkenszand@cerfix.nl LOCATIE DIRKSLAND Watertoren 49A, Dirksland 0187 – 60 96 58 dirksland@cerfix.nl

PROJECTLEIDER CONSTRUCTEUR

OF

CONSTRUCTEURS Ontdek je plek op Cerfix.nl

Ingenieursbureau voor de bouw en civiel.

hier jouw

advertentie? Bel met Marcel of Marit via 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaerismedia.nl


28

De Scheldepost Woensdag 21 september 2022

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

DE STOFFENKANTINE DEZE WEEK WEER TASJESWEEKEND

GARAGE HOOGESTEGER

KNIP ZELF JE STOF EN VUL EEN TASJE VOOR 25 EURO!! De stof staat beneden in de loods!! TIP: Neem zelf een stofschaar mee. De actie is op: Donderdag 22 sept. 9 tot 21 uur Vrijdag 23 sept. 9 tot 12 uur Zaterdag 24 sept. 9 tot 12 uur De kantine zelf is ook open en er is al veel nieuwe wintercollectie binnen.

DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Reparaties op korte termijn

Ook in de avonduren geopend

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

Welkom!!! Zuidweg 21 Krabbendijke

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL Noordland 17 • 4451 RP Heinkenszand • +31 (0)113 405 131 WhatsApp: 06 23 50 61 57 • E-mail: info@mega-schutting.nl

Google reviews

9,4

200+ re

MEGA-SCHUTTING

views

HULP NODIG BIJ HET SAMENSTELLEN? Bel ons, wij helpen u graag! Kom eens langs in on ze

Heinkenszand

S H OW RO O M IN HEINKE NSZ AND om alle sc huttingen e n uitgebreide mogelijkheden te b ekijken.