De Borselse Bode | week 42

Page 1

Leuntje en Merien

Zeeland uit de lucht

Uit de oude krantenbak

Joyce Bosman van Pure Joy Pedicure

Over koken zonder gas

Herfst in Goes

Over de Heinkenszandse middenstand

VIER

NEGEN

T WA A L F

ZEVENTIEN Woensdag 19 oktober 2022

Lokale ondernemer

VO O R PAGINA

Stichting Landschapsbeheer Zeeland bestaat 40 jaar:

“Ieder stukje landschap vertelt een verhaal”

Lever je babyspullen in! Ruim 200 inzamelpunten

Heeft u nog nieuwe of nette babyspullen liggen die u niet meer gebruikt? Doneer deze dan aan stichtingbabyspullen! www.stichtingbabyspullen.nl

Familie Van Klooster Torenvalkstee 3 in Heinkenszand

winacties, woontrends, Zeeuwse verhalen en meer..

Volg @wooninzeeland op Instagram en Facebook!

Helder verhaal.

Te hoge energielasten? Kies voor verduurzamen en wij denken mee over jouw hypotheek. Afsprakenlijn 0118 642007 hypotheekshop.nl/goes

Een merk van

Hét style fe e onli wo agazin . m land Zee


2

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Familie Blok voor Stichting Kimon Wij zijn Jos en Jolena Blok. In april 2020 zijn we benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon. Samen hopen we uitvoering te geven aan de visie en missie met het uiteindelijke doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau. Over Stichting Kimon Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. scan en doneer

Ampèreweg 6

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

4338 PT Middelburg Tel. 0118- 700241 info@autoschadelokerse.nl

info@opslagruimtehuren.nl

www.autoschadelokerse.nl

www.opslagruimtehuren.nl

Uw persoonlijke keuken bij SSK keukenstudio

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

VOO RPAG I N A

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) viert dit jaar hun veertigjarig jubileum. In 1982 werd Stichting Landschapsverzorging Zeeland opgericht. In mei 1983 werden

“De stichting is ontstaan vanuit de behoefte

bieden. Er zijn genoeg elementen die niet meer

van vrijwilligers om het Zeeuwse landschap

hadden bestaan als SLZ er niet bij betrokken was.

te onderhouden, met name de knotwilgen.

Als ik langs een haag rijd waar ik jaren geleden

Uiteindelijk zijn hier veel meer takken vanuit

aan heb meegewerkt en zie dat hij goed groeit,

het landschap bijgekomen en is er een stichting

dan ben ik wel trots.”

ontstaan die door heel de provincie meehelpt aan het onderhouden van de natuur”, vertelt Rudie.

De volgende veertig

was de eerste bestuursvergadering. In

“Deze vrijwilligers zijn van groot belang”, vult

Veertig jaar samenvatten, dat gaat lastig worden

1995 is de naam gewijzigd in Stichting

de eerste medewerkers aangenomen en

Paulien aan. “Zonder hen hadden we dit jubileum

als het landschap zo snel verandert. Maar een

Landschapsbeheer Zeeland. Rudie Geus

niet kunnen vieren, dus daar zijn we blij mee.”

project waar ze allemaal met veel plezier aan

werkt al zeker dertig jaar bij de stichting

Stichting Landschapsbeheer Zeeland beheert en

hebben gewerkt, is het wandelnetwerk. Rudie:

en heeft veel mooie momenten mee

ontwikkelt het cultuurlandschap op terreinen van

“We ronden nu het laatste wandelnetwerk

mogen maken. Zijn collega Paulien van ‘t

derden. Zij beheren zelf geen grond. Rudie: “Dat

in de gemeente Reimerswaal af, een mooie

maakt deze stichting ook bijzonder. Meewerken

gelegenheid om het landschap te bewonderen.”

aan het onderhouden van het landschap,

Paulien: “Ik wandel zelf ook en kom op plekken,

bijvoorbeeld als agrariër, is vrijwillig. Met veel

vlakbij mijn huis, waar ik nog nooit ben geweest.

andere organisaties motiveren wij particulieren

Door mijn werk ben ik anders naar het Zeeuwse

om het landschap in stand te houden.”

landschap gaan kijken. Door de wandelnetwerken

Westeinde werkt er nog maar vijf maanden, maar beiden hechten ze evenveel waarde aan het Zeeuwse landschap.

en ommetjes hopen we dat anderen dit ook

“Het gaat om de groene mindset”

Groene mindset

beleven.” De komende tijd werken ze bij de

Volgens de collega’s gaat het niet om de groene

stichting aan de rolstoel ommetjes, want vinden

vingers, maar om de groene mindset. Paulien

Rudie en Paulien: “Ook mensen met een rolstoel

lachend: “Ik heb niet per se groene vingers, maar

of een rollator moeten de mogelijkheid krijgen

wel veel feeling met de onderwerpen die Stichting

om te genieten van het landschap. In januari zal

Landschapsbeheer Zeeland behandelt.” Rudie

dit project voor het eerst worden uitgerold. Eén

beaamt dat het goed is om ‘groen’ te denken. “Ik

van de vele projecten waar SLZ zich de komende

ben graag in de natuur en Zeeland heeft veel te

(hopelijk weer veertig) jaren op gaat focussen.”

3


4

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

SUD OKU

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland! Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur de oplossing naar Smithweg 1.04, 4462 HC Goes. Vermeld bij je postverzending je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd. Website: borselsebode.nl/puzzel of scan de QR-code. De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Gerry van Dalfsen

64786

LO K ALE O NDER NEM ER

Joyce van Pure Joy Pedicure: “Voeten vertellen een levensverhaal”

Oplossing:

Joyce Bosman heeft een passie voor nagels, handnagels. Ruim achttien jaar C OLOFON

is ze al zelfstandig ondernemer en verzorgt ze manicure voor verschillende

borselsebode.nl

klanten. Maar gedurende de coronapandemie gaat het kriebelen, pedicure Dit is een tweewekelijkse uitgave van

lijkt haar interessant en ze besluit de opleiding te volgen. “Eén van de betere

Quaeris Media. Wij zijn bewust met het milieu

keuzes tot nu toe.”

bezig. Wil jij als lezer ook bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan na het lezen bij het oud papier

Klachten bezorging:

zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen

Reclameverspreiding Bouwman

“Uiterlijke verzorging, daar was ik

denken gezet. Switchen naar pedicure

we voor een schoner milieu.

0181 31 59 50 | klachten@bouwman-reclame.nl

als jong meisje niet echt mee bezig.

speelde al langere tijd in mijn hoofd, maar ik durfde niet”, glimlacht Joyce.

Redactie:

Contact:

Laat staan nagels. Iedereen om mij

Wil je de redactie attenderen op een activiteit

Quaeris Media

heen was ontzettend verbaasd toen

“In mei haalde ik mijn diploma en

of onderwerp? Dat kan heel eenvoudig via de

Smithweg 1.04 | 4462 HC Goes

website of mail naar nieuws@quaerismedia.nl.

0113 21 32 41 | quaerismedia.nl

ik besloot om als nagelstyliste aan

sindsdien behandel ik dag in dag uit

de slag te gaan! Het is een grote

voeten in mijn salon aan de Langeweg

Adverteren:

Afhaalpunten:

Wil je adverteren? Dan kun je bellen met

Naast de huis-aan-huis verspreiding is

passie en ik vind het fantastisch als

12 in ‘s-Gravenpolder.”

0113 21 32 41 of stuur een mail naar

De Borselse Bode ook af te halen. Bekijk

een klant verzorgd en gelukkig de

verkoop@quaerismedia.nl

alle afhaalpunten op de website.

deur uitgaat. Net als bij velen heeft

Band opbouwen

de coronapandemie ook mij aan het

Volgens Joyce zijn voeten veel meer


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

5

AC TUEEL

Dit speelt er in jouw regio Mega Vlooienmarkt Zeelandhallen:

jezelf en het slachtoffer en hoe je

Zaterdag 22 oktober, locatie

hulpdiensten inschakelt. Voorkom

Zeelandhallen Da Vinciplein 1,Goes.

dat je niet weet wat je moet doen

Info: donevents.nl

in geval van nood, maar maak juist het verschil in levensbedreigende

Winnaars puzzelactie

situaties. De EHBO cursus omvat

‘s-Gravenpoldertkje:

4 lesdagen en wordt gehouden in

Antwoord was 42 voeten. We

Nisse. De cursus wordt afgesloten

hebben 47 inzendingen ontvangen.

met een examen. Bij goed gevolg

De winnaar is: Mirthe Hoekman.

ontvang je het diploma EHBO

Van harte gefeliciteerd. De

inclusief reanimeren. Data: zaterdag

cadeaubon komt jouw kant op!

7, 14 en 21 januari. Het examen is op 28 januari. Voor inlichtingen en

Verhalen- en liedjesmiddag

aanmelding: info@ehbonisse.nl.

In het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp is er zaterdag

Herdenking van de beschieting en

29 oktober een verhalen- en

bevrijding

liedjesmiddag. Deze middag zal in

Op zondag 30 oktober, aansluitend

het teken staan van de herdenking

aan de kerkdienst. De kerkdienst

van de bevrijding, want in oktober

van de Protestantse Gemeente

1944 werd Zuid-Beveland bevrijd.

staat die morgen in het teken van

Jopie en Jan Minnaard vertellen

herdenken. Mevrouw Mathilde

verhalen en het koor Klank en

Meulensteen is voorganger.

Kleur, o.l.v. Willy Feijtel, zingt liedjes

De dienst begint om 10:00 uur.

uit de tijd van de bevrijding. Dit

Na de dienst is aansluitend de

alles gebeurt in het Noodkerkje

herdenking bij het monument. Loco

van Ellewoutsdijk op het terrein van

Burgemeester Kees Weststrate zal

het museum. De middag begint om

namens de Gemeente Borsele een

14:00 uur. Het aantal zitplaatsen is

krans bij het monument leggen..

dan het minder mooie lichaamsdeel

voorbij. Het is bijzonder wat zo’n stoel

beperkt, dus reserveren is gewenst.

Daarna leggen Betty van Kruijssen

van de mens. “Voeten vertellen

teweegbrengt.”

Toegang vrij. Aanmelden: info@

en Linda Smits de bloemen namens

bmzeeland.nl, 0113 67 14 75.

de bevolking.

een levensverhaal. Loop je veel op hakken? Dan kan ik dat zien. Draag

Naam met knipoog

je te kleine schoenen? Dan geven de

Bij een carrièreswitch hoort ook een

EHBO-cursus

Herdenking Baarland

likdoorns op je tenen dat aan. Zo zijn

nieuwe naam, vond Joyce na het

Start januari 2023 bij EHBO Nisse.

De gemeente Borsele herdenkt

er nog heel veel voorbeelden die in

behalen van haar diploma. Nails By

Leer wat je moet doen bij de

op woensdag 26 oktober de strijd

mijn stoel voorbijkomen. Naast het

Joyce is Pure Joy Pedicure geworden.

meest voorkomende ongevallen.

die geleverd is voor de bevrijding

verzorgende gedeelte, bouw je ook

“Ik ben zelf puur en eerlijk, en ‘joy’

En dat niet alleen. Je leert

van Zuid-Beveland. Dit jaar is het

een band op met de klanten. Er komen

staat voor vreugde. Mensen zijn blij als

tijdens een cursus ook hoe je

78 jaar geleden. Om 15:00 uur is

fijne, maar ook emotionele verhalen

ze met ‘nette voeten’ de deur uitgaan.

een ongevalssituatie beoordeelt,

er een korte plechtigheid bij het

Daarnaast is het ook een knipoog naar

hoe je zorgt voor veiligheid voor

monument.

mijn voornaam.” Voorlopig laat Joyce de handnagels voor wat ze zijn. Ze geeft nog manicure voor haar vaste klanten, maar focust zich vooral op de

“Ik wilde al langer switchen naar pedicure maar durfde niet”

voeten. “Sommigen zijn angstig voor pedicures, hebben nare ervaringen hiermee of schamen zich. Ik wil dit

Stuur een mini van ±20 woorden in als je een product te koop aanbiedt, iemand wil feliciteren, een leuke actie organiseert of naar iets op zoek bent. Berichten met een commerciële mededeling kosten €19,95. Deze mini’s en overige actuele berichten, kunnen aangeleverd worden bij het kopje redactie insturen op borselsebode.nl.

bij klanten wegnemen en laten zien hoe belangrijk het is om je voeten te verzorgen. Waar velen denken: ben je pedicure, wat vies! Denk ik: kom maar op!”

We doen ons best om de mini’s op de gevraagde publicatiedatum te plaatsen, maar vanwege het grote aantal inzendingen kan het voorkomen dat ze worden doorgeplaatst naar een latere krant. Uiteraard zorgen we ervoor dat aankondigingen voor bijv. events of bijeenkomsten geplaatst worden vóór de datum waarop deze plaatsvinden.


6

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’ Johan Hoekman

Annemarie Bogaard Johan Hoekman

Voorzorgzame een begeleiding

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer • Rouwkamers 24 uur per dag toegang zonder afspraak

• Alle voorzieningen om thuis op te baren • Aandacht voor uw persoonlijke wensen • Informatiepakket op aanvraag verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

(0113) 311 444

Dolfijnondersteunende therapie voor kinderen met beperkingen Uit het niets sprak Tess ineens: ‘Mama mag ik drinken?’ Wat gaf dat een fantastisch gevoel. - ouders Tess –

Steun ons door te doneren aan NL05 INGB 0005 1099 87

Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes | www.uitvaartzorgcentrum.nl

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

Uw zorg dichtbij Nieuw! Per 1 september bloed prikken via diagnovum (Adrz) op dinsdag en donderdagmorgen -

Acupunctuur Diëtiste Echo’s Het regelen van kraamzorg Kinderoefentherapie Zeeland Oefentherapie de Bevelanden Osteopathie Ergotherapie Verloskundige zorg Zwangerschapscursussen

Tevens verhuur van vergader/oefenruimten Dorpstraat 85 | 4451 AA Heinkenszand

Kijk ook op: www.degrenslinde.nl

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Landschapspark Borsele is het gebied waar je als inwoner en bezoeker kunt genieten van natuur, cultuur, eten en drinken. Je kunt je hier inspannen en ontspannen, kortom lekker je accu opladen. In deze rubriek vind je iedere editie een achtergrondverhaal opgesteld in samenwerking met Stichting Landschapspark Borsele. Laat je inspireren op www.landschapsparkborsele.nl

ook carnaval, van oorsprong een katholiek feest,

het wonen op een dorp.” Familie de Jonge woont

een terugkerend evenement. Voor Ruben is

in ‘s-Heerenhoek met veel plezier en of ze er ooit

dit ook ieder jaar weer een hoogtepunt. “Van

weggaan, de toekomst zal het leren. Voorlopig

jongs af aan hielp ik mee met de optocht en het

halen ze voldoening uit de vele vrienden, het

bouwen van wagens. Ook onze kinderen hebben

verenigingsleven en natuurlijk carnaval.

we altijd gestimuleerd om iets te betekenen rondom carnaval. Nu is het vooral een reünie en is het een mooie periode om bij te kletsen met dorpsbewoners.”

Ruben de Jonge

Verenigingsleven

‘s-Heerenhoek, dé plek waar carnaval groots

Ook dit dorp heeft een aantal verenigingen.

gevierd wordt, het is ontstaan na de inpoldering

Onder andere bij VV De Patrijzen is het

in 1616, maar vooral een thuis voor Ruben de

volgens Ruben in het weekend gezellig. “Ik

Jonge. Hij heeft hier zijn eigen onderneming en

heb een tijdje bij een andere club tegen de bal

is in het dorp geboren en getogen. Hij heeft veel

aangetrapt, maar toch teruggegaan naar het

veranderingen in ‘s-Heerenhoek meegemaakt,

dorp. Aangesloten zijn bij een vereniging brengt

positief en negatief. Maar voor hem en zijn gezin is

gezelligheid met zich mee, dit geldt ook voor de

het er nog steeds goed toeven.

tennisvereniging en de gymvereniging.”

De vroegere naam van dit dorp was Calishoek.

Polders

In 1616 werd het laatste gat gedicht in de ringdijk

Sport op ‘s-Heerenhoek, dat zit wel goed.

van de Borsselse polder. Al vrij snel na het

Maar wie zich niet heeft aangesloten bij een

droogvallen van de gronden, werden in het meest

vereniging, kan ook prima wandelen in de

noordelijke puntje van de nieuwe polder de eerste

omgeving. Zelf hardlopen Ruben en zijn vrouw

huisjes gebouwd. Rond 1700 kreeg het dorp de

met regelmaat een rondje in de polders. “Je rent

naam ‘s-Heerenhoek. Wat jaren later werd er in

het dorp uit en je komt in een andere omgeving

‘s-Heerenhoek een rooms-katholieke statie gesticht

terecht, zonder stoplichten, zebrapaden of

met een eigen pastoor en een kerkgebouw. Er

drukke winkelstraten, die je wel weer in de stad

kwam een katholieke lagere school en later werd

tegenkomt. De rust is echt een voordeel van

7


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

GEVRAAGD

15 m/v

die 5 kg of meer willen

Kledingwinkel Goed & Koop

AFSLANKEN

Openingstijden Dinsdag Woensdag Donderdag

10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur

1e Huidtherapie zaterdag Acnetherapie Huidtherapie vanLittekentherapie de maand Acnetherapie

10.00 – 13.00 uur Oedeemtherapie

op een prettige manier.

(Ik geef gratis begeleiding en advies op maat) Cosmetiek Nazorg borstkanker Oedeemtherapie Cosmetiek Acnetherapie Nazorgborstkanker borstkanker Elektrische epilatie epilatie Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Acnetherapie Nazorg Elektrische Huidtherapie Oedeemtherapie Cosmetiek Littekentherapie Aanmetentherapeutisch therapeutisch Laserbehandeling Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Elastische kousen Overbeharing Aanmeten Bel Inge op 06 - 31 04 15 06 Littekentherapie Laserbehandeling Acnetherapie Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Elastische kousen Overbeharing Elastische kousen Overbeharing

NN

N

N

N

N

Acne 25 Lavendelstraat

N

Acne Acne

4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 06 27 22 43 21 4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat 25 info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat 25 Anouk van Gilst Gratis info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat4431 25 EG ‘s-Gravenpolder info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Anouk van Gilst 4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 06 27 22 43www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 21 Gratis

06 27 22Gilst 43 21 Anouk van 06 27 22 43 21

parkeergelegenheid www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie parkeergelegenheid Gratis voor de deur. Praktijk voor Huiden Oedeemtherapie Praktijk voor Huiden Oedeemtherapie voor de deur. La parkeergelegenheid g n ser behandegli La Indien voornodig de deur. ser elin Indien nodig behandeling aan huis La Labehand g ng ser n sLer i behandeling huis mogelijk. O behandeli itb edeaan teekheannsdel emnodig Indien mogelijk. aan huis behandeling

4431 EG ‘s-Gravenpolder 06 27 22 43 Huid21 Praktijk voor en Oedeemtherapie

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Littekens Littekens

O e d ee m O e d ee m

Littekens Anouk van Gilst 27 Gilst 22 43 21 Anouk06van

06 27 22 43 21

Anouk van Gilst 06 27 22 43 21

O e d ee m

Lavendelstraat 25 4431 EG ‘s-Gravenpolder Lavendelstraat 25

info@huidenoedeemzorgzeeland.nl www.huidenoedeemzorgzeeland.nl info@huidenoedeemzorgzeeland.nl

4431 EG ‘s-Gravenpolder

www.huidenoedeemzorgzeeland.nl

Uit elkaar? Kies voor scheiden in overleg. www.scheidingspraktijk.nl

Scheidingsconsulent

06 50 20 44 88 w.folmer@scheidingspraktijk.nl

Gratis

parkeergelegenheid voor de deur. Indien nodig behandeling aan huis mogelijk.

KNAAGDIEREN VOORKOMEN?

Huid- van eninfo@huidenoedeemzorgzeeland.nl Oedeemtherapie Lavendelstraat 25 Praktijk voorAnouk Lavendelstraat 25 Gilst 4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Praktijk voor Huiden22 Oedeemtherapie 4431 EG ‘s-Gravenpolder 06 27 43 21

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie

Wim Folmer

mogelijk.

r

ns

Anouk van Gilst

N

Lit

Gratis

Gratis Gratis

Gratis parkeergelegenheid parkeergelegenheid parkeergelegenheid Gratis parkeergelegenheid voor de deur. voor de deur. voor de deur. parkeergelegenheid voor de deur. La ng s O e d ee m La erbehandeli g voor de deur.Indien nodig Indien nodig n s i e Lanodig e edeeIndien g rbehandel m aan Indien nodig Ov ek e kO behandeling aan huis sehuis behandeling rgeb az oO rbehandelin risng tkkaen behandeling aan Indien rsm do hean ee Ov Leirtbtek huis org az nodig behandeling n mogelijk. mogelijk. erbeharing a a k O b t ke aan huis e o zoors g Ov n v behandeling aan huis k r n e a g mogelijk. g n rbehari rgcn A borstkmogelijk. erbeharin be o25 rstka Lavendelstraat info@huidenoedeemzorgzeeland.nlmogelijk. Anoukinfo@huidenoedeemzorgzeeland.nl van Gilst

voor uw huid.

es Littetkeekn

N

Gratis intake

Acne Contract met alle zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg voor uw huid. La sLearL ing O e d ee m sbeiettheaknednesl ling O e d ee m Litt rbenhsandeaz

Contract met alle zorgverzekeraars Contract met alle zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg voor uw huid. Gespecialiseerde zorg voor uw huid.

Cosmetiek

Elektrische epilatie Laserbehandeling Overbeharing

az az az e Ov org org anke anke g azorg borstkank e Abcn Ov erbeharing k oresbtk orstk org erbeharin a an k Acne b t s o r e z Ov k org erbeharing borstkan

OO vevrebr arinrging ebheha

AAcn cnee

Gratis intake Gratis intake Contract met alle Gratis intake

Oedeemtherapie

Nazorg borstkanker Aanmeten therapeutisch Elastische kousen

r r

Gespecialiseerde zorg Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Nazorg Elektrische epilatie Gespecialiseerde zorg Nazorgborstkanker borstkanker Elektrische epilatie zorgverzekeraars voor uw huid. Aanmeten therapeutisch Littekentherapie Laserbehandeling Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling voor uw huid. Gespecialiseerde zorg Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Elastische kousen Overbeharing Elastische voor uw huid.Overbeharing Elastischekousen kousen Overbeharing

r

Gratis intake Gratis intake Contract met alle Contract met alle Gratis intake Huidtherapie zorgverzekeraars Oedeemtherapie zorgverzekeraars Cosmetiek Oedeemtherapie Cosmetiek Oedeemtherapie Cosmetiek Contract met Acnetherapie alle

r

Gratis intake

r

Gratis intake

Contract met alle Contract met alle zorgverzekeraars Huidtherapie zorgverzekeraars Huidtherapie Huidtherapie Gespecialiseerde zorg Acnetherapie Gespecialiseerde zorg Acnetherapie Acnetherapie voor uwuw huid. Littekentherapie voor huid. Littekentherapie Littekentherapie

Elastische kousenLaserbehandeling Overbeharing Aanmeten therapeutisch Elastische kousen Overbeharing

r

Littekentherapie

Clara`s pad 6, Heinkenszand

r

Littekentherapie

Cosmetiek Huidtherapie Oedeemtherapie Elektrische epilatie Oedeemtherapie Cosmetiek Huidtherapie

r

8

info@huidenoedeemzorgzeeland.nl www.huidenoedeemzorgzeeland.nl

TRAAS ONTZORGT MET EEN Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie PREVENTIEPLAN OP MAAT!

Vervalt uw KBA licentie? Gaat u niet opnieuw certificeren? Maak een afspraak via 088-2212122. WWW.TRAAS.NL


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

9

H ISTORIE

De algemene begraafplaats van ’s-Heerenhoek Door de aanleg en verbreding van

hervormde gemeente. Deze was

de Sloeweg zijn veel wegen die

zeer bescheiden van omvang in het

deze autoweg kruisten, doodlopend

overwegend katholieke ’s Heerenhoek.

geworden. Zo ook de Molendijk. Voorheen kon je via deze dijk vanuit

Toen in 1869 de eerste begrafeniswet

’s Heerenhoek richting het Noorden,

van kracht werd, was één van de

maar inmiddels is de verkeerssituatie

bepalingen dat de overledenen niet

veranderd en is het laatste stuk van

meer begraven mochten worden

de Molendijk afgesloten. Aan dit

op plaatsen binnen 35 meter van

stille stukje dijk op vijftig meter van

de bebouwde kom. Niet-roomse

de verstilde sfeer. Achter het ijzeren

jongste datum is uit 1977.

de Sloeweg, ligt de oude algemene

overledenen kregen geen plaats op de

toegangshek staan aan weerszijden

Het protestante kerkje van ‘s

begraafplaats van ’s Heerenhoek. In

katholieke begraafplaats en daarom

van het langwerpige terrein grote

Heerenhoek uit 1672 is afgebroken en

de volksmond werd deze plaats ook

werd dit kleine algemene kerkhof in

bomen en de takken groeien als een

werd in 1985 steen voor steen terug

wel ‘de protestante begraafplaats’

1876 ingericht.

dak over de oude graven. Niet alle

opgebouwd in het Openluchtmuseum

teksten op de gedenkstenen zijn nog

in Arnhem.

genoemd, want de overledenen die hier hun laatste rustplaats hebben,

Ik maakte er enkele maanden geleden

leesbaar, de oudste die ik kon lezen

behoorden tot de plaatselijke

deze foto en was onder de indruk van

dateert uit 1909, de steen met de

Fennie Lindenbergh-Lepoeter

CA RTO O N

Een leuk nieuwtje, een aankondiging van een evenement, zet je als stichting een mooie actie op of heb je een uniek plekje in de regio wat je met onze lezers wilt delen? Scan de QR code en mail jouw tip naar nieuws@quaerismedia.nl.


10

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

VOORDELEN •

Gratis oogmeting

In uw eigen omgeving en op het tijdstip dat u uitkomt

Gratis service en advies

Ruime collectie monturen

Declaratie zorgverzekering is mogelijk

Goede nazorg

Pinnen mogelijk

KIJK! BIJ HANNEKE

Hanneke Boone - van den Dries 06 188 40 167

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

De opticien op locatie

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl

info@kijkbijhanneke.nl

www.kijkbijhanneke.nl

VERNIEUWERS IN DE ZORG GEZOCHT

Kom je speeddaten? 7 T/ M 1 0 N O V E M B E R

Kievitlaan 64 in Goes

19.00 - 21.30 uur

Residence ’t Gasthuis? Daar wordt vanaf medio juni 2023 zorg verleend aan 63 cliënten met een somatische zorgvraag en in een later stadium volgt de Volledig Pakket Thuis (VPT) zorg in de overige gebouwen. Ben jij die verpleegkundige, verzorgende, helpende plus of helpende en hou jij van pionieren?

ZORG IN HET ZEEUWSE HART Meer weten? Luc Weemaes, 06-82 29 84 13

zorg? Dan ben je ook eerder van harte welkom om bij ons te komen werken op een van de bestaande afdelingen, die in juni 2023 verhuizen naar Residence ’t Gasthuis.

Zien we jou op 1 van de speeddates?

TERWEEL.NL


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

FOTOPAG I NA

Door de lens van onze lezers In de volgende editie willen we herfstfoto’s plaatsen. Wat is voor jou een typische herfstfoto? Loop je graag tussen de gekleurde bladeren of decoreer je je huis met pompoenen? Deel het met ons! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie foto’s naar De Borselse Bode blijven sturen.

Stuur jouw foto in via nieuws@quaerismedia.nl of via WhatsApp, 0113 21 32 41.

Een overvloed aan appels in de boomgaard. Foto: Wieni Uitman

Mussen en een spreeuw die samen een bad nemen in een pan water in de tuin. Foto: Jannie Geelhoed

Een wel zeer vreemd model paddenstoel in een weiland vol schapen. Foto: Wieni Uitman

Kastanjes bij een boerderij in Nisse. Foto: Piet Grim

Scan de QR code. Een WhatsApp chat met ons wordt automatisch geopend. Stuur jouw foto’s door en vergeet niet je naam en de plaats mee te sturen. Liever mailen? Stuur jouw foto’s dan naar nieuws@quaerismedia.nl Aan de Catalijneweg in Borssele. Foto: Elselien van den Ende

11


12

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Leuk weetje! Wie kent hem niet? Dé duif van Goes. Deze Mural is gemaakt door Goesenaar Stefan Thelen. Hij schilderde deze duif in 2015 naar aanleiding van het evenement Mural Goes. Stefan, oftewel Super A, gebruikt traditionele schildertechnieken voor zijn bijzondere werken.

Foto: Wilfried van Aert Instagram: @zeeuwsedroner


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

ZEELAND UIT DE LUC HT

Herfst in Goes “Rijdend door Goes merkte ik dat de herfst al goed zichtbaar begint te worden. Sommige delen zijn al bruin en oranje, maar het groen overheerst nog. Daar komt vast snel verandering in. Het contrast tussen het groen, de gebouwen en woonhuizen is goed te zien op deze foto van bovenaf. Meteen viel de bekende duif op het flatgebouw op. Eigenlijk bekijken wij deze foto nu door de ogen van een echte duif, die boven Goes vliegt.”

13


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

apk onderhoud reparaties airco service

accu’s banden uitlaten in- en verkoop auto’s

injector reiniging

verversen automaatbak

voor goed en betaalbaar onderhoud www.autobedrijfriendejonge.nl

Vragen over corona? Een vaccinatieafspraak maken?

Bel met onze professionals Eén telefoonnummer voor alle Zeeuwen:

0113 249442

Met een lichamelijke beperking volop van het leven genieten.

Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Er kan zoveel meer dan je denkt.

Of kijk op ggdzeelandprikt.nl

wwww.zonnebloem.nl

Alle lokale verhalen op één plek! Scan de QR-code en volg ons op: facebook.com/bevelanden.nieuws instagram.com/bevelanden.nieuws

€ 969 .-

Wasautomaat Miele WEA035WPS

Lokale ondernemer

Loka

en: “Ik ontvangen” Teijling Els van kinderen liefde waar ALF T WA

VOORP

AGINA

TOTALE LEEGVERKOOP!

hier jouw

DE advertentie? VAN

waar

EIN A, H AN 1

KEN

SZA

ND

2022

ondern

emer

Madelo

n van

Liere

van Glam

by Lon

Het gespre

VOORPA

k Harold

Schipp

er van

het Racket

Het is druk bij de Zeeuw grote contain se milieus ers worde wordt traten. n volgeg geruim De d en lege ooid, de glasco tuinafv wijnfle ntaine al ssen gaan r. Sinds nieuwe in kort staat kliko: de kurkkli daar een De Zeeuw ko, een se Reinig initiati tijdens ef van de jaarwis ingsdienst. Mense champ seling n die agnefl en rond de Kerst kurk netjes es hebben gepop een in de t, kunne daar wel bak n hun aan wenne gooien. Maar kunne n? n we artikel

verder

op pagina

: 5

Wij verza materialenmelen kraam in kraam projectenvoor Afrika, in AmerikaIndia, Zuiden Oost-

Sv PO

gesloten van zondag tot 9 donderdaen met g 27 januari

WWW.AUTOOTTE

.NL Er kan zoveel meer dan je denkt.

wwww.zonnebloem.nl

VANA F 28 STAA N WIJ JANUARI GRAA G VOOR U KLAA WEER R

hier jouw

GESPECIALISEERD

IN BMW EN MINI

Met een lichamelijke van beperking volop 0113 genieten. 715 525 het leven

Klapro os 98 adverte inntie? Kapelle sticht ingba

| 0113-2

byhop Bel met e.org Marcel of Marit via 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaeris media.nl

69491

Kapelle

Wij zijn

Europa Gooi uw materia ongebruikte kraamlen er levens niet weg mee redden, u kunt !

Kijk op

onze website

voor ons andersw Met een lichamelijke FRIET emelding * SNACKS assortime e.nl * MEENEE nt aan; beperking volop MMAALT W. Kanaalwe van IJDEN g 23-25, het leven genieten. Wemeldin ge www.iets

Er kan zoveel meer Heb jij dan je denkt. nieuw de DÉ ZEEU WSE GLOS VIVAC ste wwww.zonn SYebloem.nl E geleze al n? !

| 0113-621

centrum

GINA

Na de cham pa poppen gnefles netjes , je droppe kurk n

Lees het

ND EINKENSZA

ek.nl afjesopti | www.a van 09:30 za 373 744 0113 – nd van di t/m 16:00) Geope 17:30 (za tot tot

1A, H

Bel met Marcel of Marit via 0113 21 32 41 naar of stuur een mail media.nl verkoop@quaeris

‘s-Gravenpolde r www.keukeno utletwinkel.nl

L

KLA

t traat 1a Noords rland Kampe 53695 0113-8 l eetict.n info@p

Contac

ICT.N

KER

D

PEET

een gratis

END

GEOP AFSTAN OP 1,5 TIES ETING OOGM E COLLEC NIEUW

Lokale

VOORPAGINA

205608 voor 0113–548896 Bel 0113 een gratis waardetaxatie

ls oedeE R K! L A A N inb adKen voor orr aal jfsvo Ide bedri ---en l splaat Colijn -zeeland.n miniopslag

Verspagina “Ik wilde een plaats12 januari waar kinderen liefde 2022 Hans Everse over ontvangen” een groenterijk 2022 VEERTIEN ZESTIEN

Na de champagnefles poppen, netjes je kurk droppen

woning Uw landelijke de verkopen tegen hoogste opbrengst?

woning elijke de Uw land tegen verkopenopbrengst? hoogste 96 voor 548808 0113–2056 detaxatie Bel 0113

Zeeuwen met eenWoens missie Els van Teijlingen: dag

2022

AALF erijk T Wwse Zeeu groent over een Everse 2022 G INTI NTW ZESE

Na de s: fles uitgever cham malige pagne na am , voor we werpen nieuen, van Ant depopp en Jan Roos krant” le kurk gina ennetje ka s je pa lo or en de vo uke droppen “Met het een le blijft

van dijk Kampe Magda Landlust in ij oerder VIER

woonb

Zeeu

Hans

Woensdag 12 januari

na

n in Verspagi enisse rbelev Natuut rband clubve VOORPAGINA TIG WIN ENT EEN

Draag t u ons Fruitt eeltm mooi e ook een useum in Kape warm lle hart toe?

262

Een merk van

VIER

er rnem le onde met haar rland

missie Eigenaren Bed and met eenHet Breakfast Goes gesprek Zeeuwen en een plaats Mr. Coffee en Ms. “Ik wildeLex Verspagina Peeters over Tea Els van Teijlingen: ontvangen” een groenterijk waar kinderen liefde stoppen met roken Hans Everse over VIER 2022 TWINTIG TIEN VEERTIEN

Het gesprek

van de klankschalen Ontspannen door Monique de Jong

Lokale ondernemer

over hun ‘ronde Mary en Annemarie cirkel’

ie een miss plaats wen met wilde een

Woensdag 12 januari

Gratis bezorging door heel Zeeland

Een merk van

84 pagina ’s

van

Vulgewicht 7 Kg

Een merk

centrifuge 1400 t / min

2022

januari

Energieklasse B

dag 12

Woens

14

Haal hem locaties GRATIS op bij één of winkels van de Bekijk bij www.viv onze afhaalpu in de buurt. acemag azine.nl unten via /afhaalp unten

Hoi! Ik We hebben ben Carle kunnen een wij niet rolstoelbus in betale nodig

Scho oljaa r 2022 - 2023

Aanme lden nu www.sv kan po.nl Reserve er tijdig

Leven gaat voor.

Alles op alles, zodat mense een nierzie n met leven kte in blijven echt blijven en ook leven!


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Week 42 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

C O LUM N

Katseveer Mijn vijftigste, je wordt sneller Abraham dan je

GOUD MET STER

GOUD

15

denkt. Ik heb het over mijn column, niet over mijn leeftijd. Een geluksmomentje!

GEMENGD GEHAKT 1000 GRAM 3000 GRAM

3,75

GOUDEN DUO ITALIAANSE PORCHETTA + GEBRADEN GEHAKT

10,00

KIPPENVLEUGELS 1000 GRAM

SPEKLAPPEN 1000 GRAM

BIEFSTUK 250 GRAM

KOGELBIEFSTUK 250 GRAM

SAMEN, 200 GRAM

3,50

Ik werd uitgenodigd voor de perslunch van Restaurant Katseveer* (zo’n sterretje betekent in ons vak niet dat er onderaan een boodschap volgt, maar dat dit restaurant een Michelinster

75

3,

GOUD MET STER BEKROOND

00

6,

ZEEUW SPEK AAN T STUK

3,50

3,90

GESNEDEN

2,

250 GRAM

4,20

1000 GRAM

wat al negentien jaar, onder leiding van Rutger

50

150 GRAM

SPARERIBS

heeft, al sinds 2006). Het bekende restaurant

op=op

en Jessica van der Weel, aan de top van de gastronomie in Nederland staat. Op 1 oktober namen chefkok Leon Vermaire en maitre/ sommelier Paul Labruijere het stokje over. We zaten in een mooi gezelschap aan een lange

6,

00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

tafel, waar ook kersverse ondernemers Leon en Paul aanschoven om toelichting te geven op de koers die ze gaan varen en op de gerechten en wijnen die door het team vakkundig aan tafel werden geserveerd. Dit in de bekende, iets aangepaste, lichte ambiance met ‘dat’ uitzicht, deze keer zonnig en helder heel mooi, een andere keer donker en grijs ook prachtig. Het Katseveer is mooi, zowel het restaurant, als natuurlijk het Katseveer daarbuiten. Daar waar de Oosterschelde het Veerse Meer kust. Zeven gangen culinair genot, ingezet met de ‘Fruit de Vermaire’ gevolgd door een zestal gangen waarin Kapelle een belangrijke rol speelt

vers voordeel

(naast Zeeuws) in de herkomst. Afgesloten met een verrassing verjaardagsdessert voor Myra Madeleine, die naast me zat en deze dag ook

deze actie is alléén geldig op

deze actie is alléén geldig op

21 en 22 oktober

28 en 29 oktober

1 kg uien + 1 Kg winterpeen

1 kg conference peren

haar verjaardag vierde. Heel toepasselijk bij mijn column verjaardag, meer zeg ik niet... Gaat dat proeven zou ik zeggen, het is geweldig! Bedankt Leon en Paul voor deze XP. Reageren mag natuurlijk altijd op hans@zilt-e.nl.

Hans Everse Food inspirator

€1,-

€1,25

Kesselaar - van de Vreede V.O.F.

’s-Gravenstraat 2, 4431 AC ’s-Gravenpolder 0113 312021 | info@kesselaar-agf.nl www.kesselaar-agf.nl

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag 8:00-17:30 en zaterdag 8:00-16:00 geopend.


16

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Woonmaand De meest verkochte en daarmee populairste kleur muurverf is

groen

Per jaar wordt er

euro besteed aan meubels en woonaccessoires.

ld blijf Gemidde lf jaar je twaa e in dezelfd nen. plaats wo

Een op de vijf Nederlanders laat zich extra inspireren tijdens oktober woonmaand

Als je in Nederland alle meubels op een hoop zou gooien, weegt dit ongeveer miljard kilogram.

De gemiddelde Nederlander bezit 7 woon- en slaapkamermeubels


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

UITREI KI NG

FOTO IN DE SPOTLIG HT

Bronzen legpenning heldendaad Burgemeester Dijksterhuis reikte

en sprong erin. Hij hield Nienkes

eind september de bronzen

hoofd boven water en bleef bij

legpenning en het loffelijk

haar totdat de hulpdiensten het

getuigschrift van het Carnegie

overnamen. In het Erasmus MC

Heldenfonds uit aan de heer

lag Nienke vier dagen in coma.

De Smit. Hij ontvangt deze

Daarna komt ze weer bij en haar

onderscheiding, omdat hij op 19

herstel gaat voorspoedig. Het

november 2021 het leven redde

Carnergie Heldenfonds verleent

van Nienke Fierloos. Haar auto lag

onderscheidingen aan mensen die

op de kop in de sloot. Meneer De

met gevaar voor eigen leven het

Smit bedacht zich geen moment

leven van een ander hebben gered.

Deze leuke herfstfoto werd gemaakt door Marian Willeboer-Goeree Foto: Gemeente Borsele

UIT D E O U D E KR ANTENBA K

Heinkenszandse middenstand Over deze middenstand zijn heel wat

reclameslogans, reed door de dorpen

krantenknipsels te vinden. Omdat het

in de Zak om aandacht te vragen voor

nu oktober is, richten we ons op de

de winkelweken in ons dorp. Het ‘festijn’

winkelweken die eind vorige eeuw in

duurde twee weken. Er waren extra

deze maand werden georganiseerd

koopavonden en bij iedere f 2,50 die je

door de winkeliersvereniging Winbela

besteedde, kreeg je een winkelweekbon

(winkeliersbelangen, opgericht in 1930). De

waar je bij de verloting een prijs mee

huidige voorztter, bloemist Jaap Wisse, heeft

kon winnen. Tijdens die weken kon je

het oude embleem, dat oprichter en eerste

aan allerlei activiteiten deelnemen. In de

voorzitter H.Lammers geschilderd heeft, nog

etalages lagen bijvoorbeeld puzzels die je

in zijn bezit.

oplossen moest, letters waar je een slagzin van kon maken en meer. En er klonk vrolijke

Winkelweekbon

muziek door de luidsprekers, van The Blue

Ter voorbereiding op de winkelweken

Diamonds, de Selvera’s, Ria Valk en ook Cliff

hingen de elektriciens Houtzager en

Richard, The Everly Brothers en Elvis!

Vermeulen geluidsboxen en verlichting

op teruggekomen, te lezen in

op aan gevels en lantaarnpalen en de

Fair

deelnemende winkeliers bevestigden

Toch werd er weleens afgeweken van

het Winbela-uithangbord naast de deur.

het oude concept, zie bijgaande foto van

Deze tekst en meer is ook te

Een lange stoet auto’s van deelnemende

oktober 1965, toen er een soort ‘fair’ werd

lezen via heinkenszand.info/uit-

winkeliers, met luide muziek en

georganiseerd. Later is men daar blijkbaar

de-oude-krantenbak.

een krantenknipsel uit 1971.

17


18

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

Uw familiebericht hier plaatsen? UITVAART ZORG

ontzorgt u volledig met aandacht voor al uw wensen.

Peter Butler

Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een

24 uur per dag bereikbaar

jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging.

Telefoon 0113 381 | Benonistraat 3 | persoonlijke 4421 DN Kapelle Uw uiting kan 340 naar uw eigen wensen en op een info@uitvaartpeterbutler.nl manierwww.peterbutler.nl samengesteld worden.| Naast de algemene kennisgeving is Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op

Henk in den Bosch

0113-251303 | 06-53711948

deze pagina.

persoonlijke

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Voor een naar verkoop@quaerismedia.nl. uitvaart begeleiding

Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

UITVAART ZORG Peter Butler

Respectvol afscheid.

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle Het adres voor een www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding UITVAART ZORG Het adres voor een Peter Butler

Respectvol afscheid.

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Kapelle StiltehuisMaalstede Peter Butler:1a Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle

Afscheid nemen doen we samen. Richard Ensing

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

AFSCHEID NEMEN MET AANDACHT EN RESPECT Wilt u een kennismakingsgesprek plannen, of een uitvaart regelen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan telefonisch 24 uur per dag voor u klaar. Uitvaartzorg van der Hooft - ’s-Gravenpolder

Wilt u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

Richard Ensing Neem contact op: (0113) – 31 15 17


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

19

VERSLAG

Geslaagd Gi-Ga-Groen boekenfeest in ‘s-Gravenpolder Ook in ‘s-Gravenpolder werd de

aangesproken, want van bladeren en

afgelopen weken genoten van

takken kun je prachtige kunstwerken

het thema Gi-Ga-Groen van de

maken.

Kinderboekenweek. Al weken kleurden de klassen op CBS De

Op onderzoek

Rank ‘groen’. Allerlei dieren, groot of

In de bovenbouw werd de

klein, levend of opgezet, als knuffel

onderzoekende houding van de

of als knutselwerkje, vonden hun

kinderen vaak aangesproken. Waarom

plaatsje in de klaslokalen. De school

heeft een vogel veren en waarom

gebruikte het thema al vanaf de

wordt een schaap geen spons als

zomervakantie in hun groepen.

zijn vacht nat wordt? Alle antwoorden werden gevonden. Groep 7/8

In de onderbouw ontdekten de

schakelde nog even hulp in. Bij Traas

kinderen allerlei moois in de natuur.

Ongediertebestrijding bezochten

Een winkeltje met natuurlijke

zij het vragenuurtje om nog meer

leerkrachten voor uit hun favoriete

met een gezellige boekenmarkt,

materialen had een prominente

antwoorden te vinden.

boek voor, binnen het thema. De

georganiseerd door ‘Het paard van

oudste kinderen namen de leiding

Troje’ uit Goes. Dat de kinderen

speelden en rekenden erop los.

Kinderboekenweek

en zorgden dat ook de allerkleinsten

enthousiast waren geworden om aan

Een kabouterpad om de herfst in te

De Kinderboekenweek liet kinderen

naar de verhalen konden luisteren.

het lezen te gaan, was wel duidelijk.

luiden maakte er een echt avontuur

kennismaken met ‘groene’ boeken.

Na veel lezen werd vrijdag 14 oktober

De rij voor de kassa stond tot buiten

van en ook de creatieve kant werd

Tijdens de opening lazen de

de Kinderboekenweek afgesloten

het ‘winkellokaal’.

plaats op het leerplein. De kinderen

SUF F E TU TTEN

Zomaar een dag uit het leven van: Riet Ken je dat gevoel dat als je na een dag werken op de bank zit, onder je fleecedekentje, met een grote kop thee, chocolade en een fijn boek? Dat is nou het Suffe tutten gevoel. In deze rubriek komen herkenbare, humoristische en mooie verhalen voorbij in samenwerking met Suffe tutten. Ook je verhaal delen? Mail dan naar info@suffetutten.nl. Tja, wat suft en tut er zoal op een

Om te beginnen, na uitvoerige

Wat is daar nu feitelijk suf aan? Ik

een hoekje met een glaasje witte

dag? Is het een bijzonder gewone

begroetingen, krijgen de katten hun

doe het, omdat ik het leuk vind, ik

wijn. Er is genoeg om blij mee te

of een gewoon bijzondere dag? Wat

blikje en de honden een zakje zacht

haal er veel voldoening uit en laat

zijn!

maakt een dag bijzonder en wat

voer. Dan zet ik de waterkoker aan

me uitdagen mensen te stimuleren

maakt een dag gewoon? Vandaag

voor m’n bakje koffie en haal ik

en enthousiasmeren. Gewoon

Mijn boodschap aan jullie? Volg je

heb ik uitgeslapen tot bijna 07:00

de krant uit de bus. M’n partner is

omdat het kán! Dat is zo heerlijk

hart, want dat klopt altijd!

uur. Dit mag letterlijk in de krant,

onderweg naar beneden en gaat

suf van gepensioneerd zijn: dingen

want normaliter lig ik vanaf 05:00

eerst met de honden naar buiten.

doen die je leuk vindt, zonder iets

uur naar het plafond te staren.

Daarna doen we samen, zoals elke

te moeten.

dag, eerst de puzzels uit de krant! Ik sta op. Beneden wachten

Allemaal erg relaxt, maar ik moet

Ik denk wel alvast aan morgen, mijn

twee katten en twee honden op

me gaan haasten, want vandaag

vrije dag. Dat ik weer kan genieten

aandacht, eten en een wandeling.

heb ik weer dienst in de viswinkel.

van onze schitterende tuin, suf in

Lieve groet, Riet


20

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Net op zee IJmuiden Ver Alpha Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2 Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha de ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Project Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de gemeente Borsele getransporteerd voor aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet.

Waarom is het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha nodig? Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, zoals extra aansluitingen voor windmolenparken op zee naar het vasteland.

Procedure Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan dat in mei 2022 is vastgesteld. Daarnaast is voor het project een aantal andere besluiten nodig. Deze worden in meerdere fasen voorbereid. In de eerste fase lag het inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten ter inzage. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen zijn nog in behandeling. Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van vier nieuwe ontwerpbesluiten die ook voor het project nodig zijn (fase 2).

Wilt u reageren? U kunt van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten fase 2. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode zijn de documenten met informatie over de ontwerp-besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/net-op-zeeijmuiden-ver-alpha. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Wij vragen u om van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat de documenten alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83. U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Digitaal: via de website www.rvo.nl/ net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha Postbus 111, 9200 AC Drachten

Kabeltracé IJver Alpha

Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Platformlocatie Converterstationlocatie Windenergiegebied IJmuiden Ver

Wat is het vervolg? De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten? Meer informatie over Net op zee IJmuiden Ver Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.


De Borselse Bode AGENDA C U LTU U R

Cultuurladder

Woensdag 19 oktober 2022

20-okt. The Music of Neil Diamond | Vlissingen

Verhalen- en liedjesmiddag bij Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp

20-okt. Lennon&McCartney | Oostburg

Verhalen- en liedjesmiddag in

21-okt. Javier Guzman | Rilland

Noodkerkje Ellewoutsdijk in

21-okt. Ciconia Consort | Hulst

Nieuwdorp, zaterdag 29 oktober,

21-okt. De Gestampte Meisjes | Goes

14:00 uur. In het teken van herdenking

21-okt. Guido Weijers | Terneuzen

bevrijding. Jopie en Jan Minnaard

21-okt. Ars Musica o.l.v. Patrick van der Linden | Middelburg

vertellen verhalen, Klank en Kleur zingt

22-okt. MAIN | Terneuzen

liedjes. Gratis toegang. Reserveren:

22-okt. Harvest | Middelburg

info@bmzeeland.nl, 0113 67 14 75.

22-okt. Annick Boer – Deze is nog beter! | Renesse

20-okt. Claudia de Breij | Middelburg 21-okt. Amsterdam Klezmer Band | Oostburg 21-okt. The Story of Johnny Cash | Kapelle

22-okt. Waylon | Middelburg 22-okt. La Chapelle Sauvage | IJzendijke 23-okt. Philippe Elan & Reyer Zwart | Terneuzen

ichting - plafonds

- baden - toilet - verl s - wastafels - kranen

douche

25-okt. Loes Luca speelt | Middelburg 26-okt. Meneer Monster 7+ | Goes 27-okt. Sean Taylor | Nieuw- en Sint Joosland 27-okt. Simone Kleinsma | Middelburg Persoonlijk adviseur

Eelke Keersemaker

Voel je thuis met een wastafel van

SanimexDesign

+31 (0)118 236 044 info@sanimexdesign.com sanimexdesign.com Noordland 1 4451 RP Heinkenszand

28-okt. Liza Ferschtman, viool | Vlissingen 28-okt. Henk Poort & Big Band | Terneuzen 28-okt. Isabelle Beernaert | Middelburg 28-okt. Reyelandt Trio | Kloosterzande 29-okt. ONDA met Francis van Broekhuizen | Middelburg 29-okt. Martijn Broekaart, Cabaret | Hulst 29-okt. Berliner Symphoniker | Terneuzen 29-okt. Patrick Laureij | Goes 30-okt. Eik en Linde | Zaamslag

Hier jouw culturele activiteit uitlichten? Vraag Marit of Marcel naar alle mogelijke opties: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl. Alle culturele 22 20 partners die inijgen aanhaken kr

25% extra

g kortin rieven!

op de ta

Kijk voor de actuele informatie, data’s en locaties op de website zeeuwsecultuuragenda.nl

21


22

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl.

“Medewerkers zijn eerlijk, leergierig, open. Stimulerend leerklimaat (AuditPrezo‘22) Cederhof zoekt per direct versterking van de teams:

• Manager Zorg, met hart voor innovaties • Medewerker beleid/kwaliteit • Verzorgende IG verpleeghuis • Medewerker huishouden Zie de website www.cederhof.eu voor volledige tekst van de vacatures of scan de QR-code. Interesse? Mail brief met CV naar info@cederhof.eu.


De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

Vintage - Nieuw - Ambacht - Brocante - Bric en Brac - Antiek - Industrieel - Landelijk - Planten en Thee - Koffie - Lunch Info: fam.kosten@hotmail.com

Bijzondere

E T U O R Zuid-Beveland BRZB is ook te vinden op Facebook en Instagram! @Bijzondereroutezuidbeveland

29 OKTOBE R 2022

’s-Heer Hendrikskinderen

Eindewege

’s-Heer Arendskerke Heinkenszand

Goes Kloetinge ’s-Gravenpolder

Kwadendamme

’s-Heerenhoek

Hoedekenskerke Driewegen

Baarland Oudelande

‘t Landelijk uus Woonlabel 15 Casjorel Oma Curiosa Joris Antiek Geertshof Brocante Familie Verwei Roestique De Snuffelschuur Brasserie De Panhoeve La-Fayette Vintage&Brocante Remade by Anita Liek&JP Woonwinkel Klompenmakerij Traas De Wending Janna&Jôane Brocante&Opknappertjes Uit grootmoeders tijd en meer.. ‘t Bagatelletje Theetuin Nummer 49 Oma Corry’s Bric á Brac 2dehands Wonen Brocante in de kast Little Giftshop Fleuria Fruitsalon

koop gezellig en verrassend lokaal

Wat wij aanbieden

Sfeer en stijlvol wonen landelijke woonaccessoires Sober, stoer en landelijke woonaccessoires Groendecoraties, woonaccessoires en workshops Brocante woonaccessoires Meubels, woondecoratie, tuindecoratie en tuinbeelden Stoer en landelijk brocante en vintage Brocante in de schuur Retro-Vintage spulletjes, meubilair en automobilia Tweedehands meubilair en meer Thee, koffie, lunch en diner, ook tuinterras Vintage en brocante woonaccessoires Woonaccessoires, oud wordt nieuw Woonaccessoires, planten, interieuradvies en styling Klompen, souvenirs en streekproducten Tweedehands meubilair en woonaccessoires Brocante wonen en opknappertjes Landelijke woonaccessoires en gelegenheidsbloemwerk Brocante en antieke woonaccessoires Overdekt tuinterras, thee, koffie en lunchgerechten Bric á Brac Tweedehands meubilair en woonaccessoires Brocante en vintage woonaccessoires Betaalbare sieraden, accessoires en leuke hebbedingen Cadeau artikelen en woonaccessoires Fruit, veilingkisten, zink, emaille en een snufje vintage

U kunt zelf bepalen vanaf welke plaats u start.

Waar kunt u ons vinden?

Kerkhoekstraat 8 ‘s-Gravenpolder Mosselbank 15 Goes Simone Veilhof 31 Goes Marktveld 6 Kloetinge Nieuwe Rijksweg 29 ‘s-Heer Hendrikskinderen Nieuwe Rijksweg 20 ‘s-Heer Hendrikskinderen Lange Achterweg 11 ‘s-Heer Arendskerke Spoorstraat 17 ‘s-Heer Arendskerke (Eindewege) Spoorstraat 19 ‘s-Heer Arendskerke (Eindewege) Arendstraat 2B ‘s-Heer Arendskerke Stationsweg 7a Heinkenszand Bij La- Fayette Vintage en Brocante Vijverstraat 6a Heinkenszand Westdijk 3 Heinkenszand Noordland 27 Heinkenszand Benedenstraat 21 ‘s-Heerenhoek Korteweg 10 Driewegen Korteweg 17 Driewegen Schoondijksedijk 49 Driewegen Bij Theetuin Nummer 49 Coudorpseweg 7 Driewegen Stationsstraat 19 Oudelande Bij Brocante in de kast Slotstraat 50 Baarland (ingang achterzijde) Bonifaciusstraat 3 Kwadendamme

Alle bijzondere adressen zijn gelijktijdig en de gehele dag open met divers aanbod

Knip uit en neem mee!

Deelnemers

Benieuwd naar de deelnemers? U kunt ze ook op Facebook vinden!

23


24

De Borselse Bode Woensdag 19 oktober 2022

MET TROTS PRESENTEREN WIJ...

ONZE EIGEN COLLECTIE NOG RECHT OP ZORGVERGOEDING? Wij declareren dit rechtstreeks voor je Vele Kleurcombinaties mogelijk,

100% TITANIUM

Dorpsstraat 92 | 4451 AC Heinkenszand | Tel. 0113 563214