De Borselse Bode | week 22 2022

Page 1

Landschapspark Borsele

Historie

Braderie

Peter en Gabriëlle over hun cateringbedrijf Blok21

Kom naar de Dag van het Landschapspark op 4 juni

Over de St. Aloysiusschool in Ovezande

Het programma van Braderie ‘s-Gravenpolder

VIER

ZEVEN

NEGEN

DERTIEN

Woensdag 1 juni 2022

Lokale ondernemer

VO O R PAGINA

Leerlingen van De Schakel zamelen kleding in tijdens Textiel Race

Bel 0113 0113–548896 205608 voor een gratis waardetaxatie

KERKLAAN 1A, HEINKENSZAND

vacature

special

Bekijk alle vacatures achterin de krant

Kies ook het beste onafhankelijke hypotheekadvies! Afsprakenlijn 0118 642007

hypotheekshop.nl/goes

Een merk van

Uw landelijke woning verkopen tegen de hoogste opbrengst?


2

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Livingstone Goes, goedkope actiepartijen binnen- en buitentegels U kunt bij ons ook terecht voor o.a.: * Bestrating voor uw tuin * Schuttingen * Aluminium veranda's * Blokhutten * zand en grind

www.livingstonegoes.nl

Livingstoneweg 2 4462 GL Goes tel. 0113-222000

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: zaterdag

* Zonwering * Carport * Tuinverlichting * Tuinhout * Binnentegels

7.30 - 17.30 uur 7.30 - 12.00 uur

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

info@opslagruimtehuren.nl www.opslagruimtehuren.nl

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

info@valeokliniek.nl

www.valeokliniek.nl


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

VOO RPAG I N A

“De taken zijn verdeeld in de klas”, leggen

Bewustwording

Kindcentrum De Schakel, liggen allemaal

‘managers’ Sven, Tijn en Jordi uit. “Er zijn ook

De initiatiefnemers van de Textiel Race willen op

vuilniszakken vol met kleding. Groep 6, 7

promoters, die het bij mensen uit de omgeving

deze manier meegeven dat het inzamelen van

en op social media kenbaar maken. Maar er

kleding en textiel, bewustwording wat betreft

In de hoek van het klaslokaal van Omnis

en 8 van juf Lisette dragen een steentje

zijn ook kinderen die de taak hebben gekregen

duurzaamheid, leuk en leerzaam kan zijn. En

De Textiel Race is een wedstrijd tussen

om de zakken te wegen.” De groepen zijn net

dat blijkt wel als je het enthousiasme van de

scholen in een regio om zoveel mogelijk

bij aan het verbeteren van het milieu.

op kamp geweest en in de tussentijd is er veel

jongens ziet. “Ik ga ook na de race proberen

oude kleding en textiel bij mensen uit

binnengekomen. “We moeten nog even alles

meer te recyclen”, gaat Jordi verder. Ook de

de buurt op te halen. Tijdens een Textiel

op orde gaan maken”, lacht de juf, die net zo

andere jongens zijn het met hem eens. Mede

Race kunnen buurtbewoners hun oude en

enthousiast is over de race. Iedere vorm van

door de lessen die ze op school krijgen, leren ze

aandacht levert punten op voor de school. Net als

steeds meer over vervuiling en hoe ze dit kunnen

het aantal kilo’s wat ze in het online programma

voorkomen.”

kapotte textiel aanmelden op de website. Scholieren en buurtbewoners maken dan een afspraak om het textiel thuis op

van de Textiel Race moeten invullen. Steun

te laten halen. De scholen op Beveland strijden tegen elkaar en de hoogste opbrengst wint een schoolreis.

“We hebben onze kasten opgeruimd”

Kast opruimen

De Textiel Race is een gloednieuw project van de

Volgens de managers is het een spannende

bedenker van de succesvolle E-waste Race, meer

race en vindt iedereen het leuk om hieraan

dan 1100 scholen hebben hieraan deelgenomen

mee te werken. “We zijn op het dorp al langs de

in zeven jaar tijd. In verschillende regio’s heeft

deuren geweest om te vertellen dat we hieraan

de Textiel Race al positieve resultaten geleverd.

meedoen”, vertelt Tijn. “De meesten reageren

De race eindigt op donderdag 9 juni. Wie ook

enthousiast en gaan in de kast zoeken naar oude

de behoefte heeft een steentje bij te dragen en

kleiding om in te leveren.” Ook Sven heeft zijn

Omnis Kindcentrum De Schakel te steunen, kan

kast opgeruimd en thuis aangespoord dit ook te

dit doen via de website.

doen. “Te kleine kleding van mij en van mijn broer heb ik al ingeleverd.”

Ga naar textielrace.nl en vul je postcode in.

3


4

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SUD OKU

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon! Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland! Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur de oplossing naar Smithweg 1.04, 4462 HC Goes. Vermeld bij je postverzending je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd. Website: borselsebode.nl/puzzel De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Ans de Vos – Koppejan

46649

LO K ALE O NDER NEM ER

Peter en Gabriëlle werken met veel plezier in hun cateringbedrijf Blok21: klantvriendelijke catering, online slager en viswinkel met topkwaliteit vis-en vleesproducten op Lewedorp en omstreken. Zo omschrijven

Oplossing:

ondernemers Peter en Gabriëlle hun bedrijf. Ze rijden met hun bus heel Beveland en Walcheren over om het smakelijke assortiment aan huis te bezorgen. Daarmee bezorgen ze vele klanten een lach op het gezicht.

C OLOFON

Dit is een tweewekelijkse uitgave van

0113 21 32 41 of stuur een mail naar

Quaeris Media. Wij zijn bewust met het milieu

verkoop@quaerismedia.nl

bezig. Wil jij als lezer ook bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan na het lezen bij het oud papier

Website:

zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen

borselsebode.nl

we voor een schoner milieu.

Gabriëlle was bij het oprichten van

eerst bestellingen bij het stel thuis op

hun bedrijf 21 jaar en Peter heet met

konden halen, toevallig ook nummer

zijn achternaam Blok. Dé perfecte

21 wat weer past bij de naam, zijn ze

bedrijfsnaam volgens het stel, vooral

het uiteindelijk thuis gaan brengen om

omdat je hiermee niet gebonden

service en kwaliteit te bewaken.

zit aan één specialiteit. Toen ze op Lewedorp gingen wonen, kwamen ze

Groei

Contact:

op idee om vis en vlees bij mensen

“Ik ben vooral op de voorgrond bezig

Redactie:

Quaeris Media

Wil je de redactie attenderen op een activiteit

Smithweg 1.04 | 4462 HC Goes

thuis te brengen, omdat ze merkten

en bezorg de bestellingen”, glimlacht

of onderwerp? Dat kan heel eenvoudig via de

0113 21 32 41 | quaerismedia.nl

dat daar behoefte aan was. Peter

Peter. “Gabriëlle doet vooral de

heeft ervaring in de horecabranche

administratie, houdt de website en

website of mail naar nieuws@quaerismedia.nl. Klachten bezorging: Adverteren:

Reclameverspreiding Bouwman

en als het bedrijf eenmaal in de lucht

social media bij.” Gabriëlle vult aan:

Wil je adverteren? Dan kun je bellen met

0181 31 59 50 | klachten@bouwman-reclame.nl

is, blijkt hij samen met Gabriëlle een

“Maar als we beslissingen moeten

goed team te vormen. Waar klanten

maken over het assortiment, dan


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

AC TUEEL

Dit speelt er in jouw regio Te koop:

waarin het Zeeuws ook in de

Verzameling antieke Timmermans-

kerk langzamerhand een plek

Schaaf. Tel: 06 12 02 18 45.

kreeg. Er wordt gezongen door Piet Rinkhoud en Ria Pikaar. René

Rommelroute:

Nijsse speelt op het orgel.

Op zaterdag 16 juli vindt er van 10:00 tot 16:00 een rommelroute

Dagbesteding De Inloop verhuisd

plaats, iedereen is van harte

Dagbesteding De Inloop is

welkom om te snuffelen naar

verhuisd naar Molen De Vijf

leuke en bruikbare spullen.

Gebroeders in Heinkenszand. De

Een plattegrond met de

Inloop is een initiatief van SVRZ en

deelnemers is af te halen aan de

gemeente Borsele. De indicatieloze

‘s Gravenpoldersestraat 21. Meer

dagbesteding is er voor iedereen,

informatie is op te vragen via

ook voor mensen zonder wmo-

bosmanluk@zeelandnet.nl of 06-

indicatie. De bezoekers beslissen

15608183.

samen met de medewerker wat ze gaan doen. De dagbesteding is er

Themabijeenkomst dementie

elke maandag en woensdag van

Alzheimer Café De Bevelanden

10:00 tot 16:00 uur.

houdt vrijdag 10 juni om 13:00 uur een themabijeenkomst bij

Zakrit

restaurant Landlust in Nieuwdorp.

MAC de Bevelanden houdt een

Het thema is ‘Leven in eigen

puzzelrit door het gebied ‘de

omgeving na de diagnose

Zak’ in Zuid-Beveland. Onderweg

van dementie’. De middag is

komt u langs diverse Zeeuwse

interessant voor mensen met

ondernemers. Ook krijgt u

dementie, partners, familie,

informatie over (historische)

mantelzorgers, vrijwilligers, buren

bezienswaardigheden die de

doen we dat grotendeels samen.”

stel al, dus toen ze de vraag kregen om

en belangstellenden. Daarnaast

moeite waard zijn om te bezoeken.

Sinds 2020, het jaar waarin ze de

op locatie te barbecueën, werden ze

zijn ook professionals welkom,

De rit is tachtig kilometer en kan

onderneming zijn gestart, is het bedrijf

daar ook enthousiast van. “We pakken

zoals beleidsmakers, hulpverleners

met de auto, motor of fiets gereden

gegroeid. “We krijgen tegenwoordig

datgene aan waar wij een goed gevoel

en mensen uit het onderwijs. Er

worden in de maanden juni tot en

ook aanvragen voor koude schalen,

bij krijgen”, gaat Peter enthousiast

zijn geen kosten. Aanmelden:

met september. Voor de kinderen is

barbecue assortimenten en we

verder. De horeca vinden wij een

m.brokking@alzheimervrijwilligers.

er een foto bingo bijgevoegd. Meer

maken zelfs ontbijt in verschillende

leuke branche, maar we sluiten niet uit

nl..

info: macdebevelanden.nl.

thema’s. Het gaat vooral via mond-

om het ooit over een andere boeg te

tot-mondreclame. Het klantcontact

gooien of onszelf juist te specialiseren.

Leuny de Kam in ‘t Kerkje van

Puzzel- en oriëntatierit

vinden we erg leuk en als ze bij ons

Maar daarin willen we niet te snel

Ellesdiek

Motor- en Autoclub de Zeeuwen

terugkomen, omdat ze zo tevreden zijn

gaan en de juiste keuzes maken. We

In ‘t Kerkje van Ellesdiek wordt

houdt maandag 6 juni een

over de kwaliteit, geeft ons dat extra

hebben de afgelopen periode gezien

zondag 19 juni om 14:30 uur een

puzzel- en oriëntatierit. Voor de

energie.”

hoe het met ondernemers kan gaan

bijeenkomst gehouden, met een

beginnende rijder is een puzzelrit

tijdens de coronaperiode. Wat ons

bezoek van Leuny de Kam. Het

uitgezet, voor de ervaren rijders

Specialiseren

betreft heeft het positief uitgepakt,

thema is ‘Ie zei’. Leuny zal aan

een oriëntatierit. Inschrijven van

Het barbecue assortiment levert het

omdat mensen thuis uitgebreid gingen

de hand van het boek ‘Ie zei’

18:30 tot 19:00 uur in de Stenge in

koken en daarvoor een goed stuk vis

en foto’s terugkijken op de tijd

Heinkenszand. Kosten: €8.

of vlees zochten. Wij konden het op

“We krijgen extra energie van tevreden klanten“

afstand bij de deur bezorgen, dus wij hebben het gelukkig druk gehad.” Gabriëlle: “Ondernemen neemt risico’s met zich mee. Maar doordat wij allebei nog een vaste baan hebben, geeft het ons minder druk en doen wij het met ontzettend veel plezier.”

Stuur een mini van ±20 woorden in als je een product te koop aanbiedt, iemand wil feliciteren, een leuke actie organiseert of naar iets op zoek bent. Berichten met een commerciële mededeling kosten €19. Deze mini’s en overige actuele berichten, kunnen aangeleverd worden op borselsebode.nl.

5


6

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’ Johan Hoekman

Annemarie Bogaard Johan Hoekman

Voorzorgzame een begeleiding

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer • Rouwkamers 24 uur per dag toegang zonder afspraak

• Alle voorzieningen om thuis op te baren • Aandacht voor uw persoonlijke wensen

Ampèreweg 6

• Informatiepakket op aanvraag

4338 PT Middelburg

verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

Tel. 0118- 700241

(0113) 311 444

info@autoschadelokerse.nl www.autoschadelokerse.nl

Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes | www.uitvaartzorgcentrum.nl

Ga je een huis kopen? Breng alles onder één dak

Zuid bevEland TEGOEDBON voor een GRATIS les powerwalking Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

Ben jij op zoek naar: • Een sport in de buitenlucht • Een betere conditie • Een fitter lichaam • Meer energie • Op een leuke manier nieuwe mensen ontmoeten Meld je dan geheel vrijblijvend aan voor een proefles POWERWALKING!

Startlocatie: Knaphof 1 te Lewedorp Lestijden: Maandag: 19.00-20.00 Woensdag: 9.00-10.00 Vrijdag(XL): 9.00-11.00 Bel voor meer informatie naar Inge! 06 31 04 15 06


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Kom naar de Dag van het Landschapspark op zaterdag 4 juni. Een dag vol activiteiten voor groot en klein! Ervaar, proef, ruik en bewonder Landschapspark Borsele! Fiets door het mooie landschap en kom van alles te weten over de deelnemende agrarische bedrijven of maak een bijzondere wandeling met één van onze ambassadeurs als gids. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.dagvanhetlandschapspark.nl

STARTLO CAT I E TO E R DE B O RS E L S E B OE R

Loon- en grondverzetbedrijf Markusse BV laat bezoekers kennismaken met houtsnippers

Kijk op 4 juni ook eens bij... Wandeling ‘Hetisesther’ Sinds enkele jaren is stress- en burn-outcoach Esther, ambassadeur van Landschapspark Borsele en heeft hiervoor de speciale cursus gevolgd.

We hebben het over kaas gehad, fruitteelt, er zijn klompen voorbijgekomen

Naast ambassadeur is ze in het dagelijks leven wandel- en natuurcoach

en we schreven eerder over koeien. Herkenbare onderwerpen, maar de

onder de naam ‘Hetisesther’. “Ik neem mensen mee naar buiten die last

Dag van het Landschapspark staat ook in het teken van ‘onbekend’ terrein

hebben van stress- en burn-outklachten. We gaan samen de natuur in, om

bezoeken. Daar hoort Loon- en grondverzetbedrijf Markusse BV uit ‘s-Heer

opnieuw te leren ontspannen en in balans te blijven in het leven.”

Abtskerke bij. Eigenaar Chris Markusse vertelt op deze dag met veel passie en plezier over het familiebedrijf. “Het bedrijf is ooit ontstaan bij

Inspirerende wandeling

mijn ouders met een stal vol koeien, één trekker en één paard. Als je onze

Tijdens de dag van het Landschapspark op 4 juni combineert Esther

loodsen met machines nu ziet, is het een groot verschil. Langzaamaan

haar kennis en vaardigheden als ambassadeur en als coach/trainer. “Je

zijn we uitgegroeid tot een bedrijf dat van alle makten thuis is. We voeren

gaat tijdens de wandeling de natuur en jezelf op een nieuwe manier

bosbouwwerkzaamheden uit, verzorgen de aanleg en het onderhoud van

ervaren. Tijdens de circa negen kilometer rondom Heinkenszand en

natuurgebieden, zijn we actief in diverse takken van het grondverzet. We

zeven kilometer rondom Nisse, zal ik vertellen over deze twee dorpen,

verrichten werkzaamheden in de akkerbouw, veehouderij en de fruitteelt,

de omgeving en haar geschiedenis. Ik deel ook mijn kennis over

leveren we vrijgekomen stammen, houtchips en shreds leveren wij aan

eetbare planten en kruiden wanneer we die tegenkomen onderweg.”

diverse partijen en we verzorgen transport van onder andere zand, grond,

Op verschillende punten nemen we even een korte pauze, ik neem je

puin, houtsnippers en takhout. Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit

dan mee in het ontspannen en loslaten, bewust gezond ademhalen en

aannemers, overheidsinstellingen en agrariërs.”

genieten van de stilte en de geluiden van de natuur.”

Deuren openen voor bezoekers Op 4 juni openen ze de deuren van het bedrijf om bezoekers op een positieve manier kennis te laten maken met deze branche. “We gaan laten zien hoe we het hout snipperen wat naar de biomassa gaat. Onder andere voor stadsverwarming en er worden spaanplaten van gemaakt. Velen denken dat het afval is, wat ze op de grote hoop zien. Maar bij ons gaat er maar weinig verloren. Daarnaast komen er springkussens voor de kinderen te staan, kan iedereen genieten van een hapje en een drankje, en hopen we dat de bezoekers ons terrein verlaten met veel kennis over het bedrijf.”

7


8

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

WWW.MEGA-SCHUTTING.NL Noordland 17 • 4451 RP Heinkenszand • +31 (0)113 405 131

MEGA-SCHUTTING

Dé schuttingleverancier bij u in de buurt! - webshop en showroom - professionele montage - snelle levering - grote voorraad - goede service

Heinkenszand

Kom eens langs in on ze

S H OW RO O M IN HEINKE NSZ AND om alle sc huttingen e n uitgebreide mogelijkheden te b ekijken.

Stel zelf uw schutting samen met onze handige ONTWERPTOOL!


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

9

CA RTO O N

Een leuk nieuwtje, een aankondiging van een evenement, zet je als stichting een mooie actie op of heb je een uniek plekje in de regio wat je met onze lezers wilt delen? Scan de QR code en mail jouw tip naar nieuws@quaerismedia.nl.

H ISTORIE

De St. Aloysiusschool in Ovezande Dit oude schoolgebouw, met daarnaast

Aloysius is de patroonheilige van de

de woning van de bovenmeester,

studerende jeugd.

is een sieraad in het dorp. Door de ligging aan de doorgaande weg is

Grote verandering

het een opvallende verschijning en

Wie ook Aloysius heette, was de

omdat het zo in het oog springt, heb

eerste hoofdonderwijzer van de

ik er deze foto van gemaakt. Ook al is

school: meester A.J. de Waal. Hij heeft

het gebouw sinds 2009 ingericht als

ongetwijfeld positief geadviseerd

dorpshuis, aan de buitenkant is het

toen deze naam voor de school

zeer herkenbaar als lagere school.

gekozen werd. De rooms-katholieke

Ik stel me voor dat de inwoners van

lagere school werd in 1913 in gebruik

Ovezande nog vaak de oude naam

genomen. De pastoor had hier flink

gebruiken als ze naar ‘Het Trefpunt’,

zijn best voor gedaan, want tot die tijd

127 van de 159 leerlingen. Zo’n

Kapelle in 1973 heel wat kinderen van

de tegenwoordige naam voor het

gingen de kinderen van katholieke

overstap van grote groepen leerlingen

de christelijke school overstapten naar

dorpshuis, gaan. De naam ‘St.

gezinnen naar de openbare school.

gebeurde op diverse andere dorpen

een nieuwe reformatorische school.

Aloysiusschool’ en een beeld van deze

Het was een grote verandering voor

als er een nieuwe school voor een

heilige zijn nog steeds boven de deur

de schooljeugd van het hele dorp;

bepaalde geloofsrichting gesticht werd.

te zien. De in 1726 heilig verklaarde

de openbare school verloor hierdoor

Ik herinner me bijvoorbeeld dat in

Fennie Lindenbergh-Lepoeter


10

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SERVICE OP 9+ NIVEAU Voor én na de handtekening Van het eerste advies tot en met de laatste schroef, alles moet kloppen als het aan ons ligt. Ook nadat de handtekening is gezet lopen wij nog net zo hard voor u. Fijn, want u hebt niet voor niets een betrouwbare keukenzaak gekozen. Nu mag u ook verwachten dat we service serieus nemen. Als familiebedrijf zit het verlenen van service in onze genen. We gaan voor minimaal een 9+ waardering. U ziet het op de diverse reviewsites.

BEKIJK 200+ KEUKENS!

9,5 Ruim 260 beoordelingen Qasa.nl | mei 2022

Pelma is onderdeel van

Amundsenweg 47, Goes | pelmakeukens.nl


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

FOTOPAG I NA

Door de lens van onze lezers

Vermeld bij het insturen duidelijk waar de foto is gemaakt!

In de volgende editie willen we de geslaagden in het zonnetje zetten. Ken jij een eindexamenleerling, die binnenkort een positief resultaat ontvangt? Feliciteer hem of haar dan via deze pagina in de krant! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie foto’s naar De Borselse Bode blijven sturen. Stuur jouw felicitatie met foto in via nieuws@ quaerismedia.nl of via WhatsApp, 0113 21 32 41.

Fruitbomen bij het dorp Nisse. Foto: Wieni Uitman

Mooie tulpen in Delfts blauw vaasje. Foto: Marian WilleboerGoeree

Een bieje op bloeiende vuulte in oènze tuun in Bossele. Foto: Fam. Krieher

Close-up van viooltjes. Foto: Marian Willeboer-Goeree

Scan de QR code. Een WhatsApp chat met ons wordt automatisch geopend. Stuur jouw foto’s door en vergeet niet je naam en de plaats mee te sturen. Liever mailen? Stuur jouw foto’s dan naar nieuws@quaerismedia.nl Foto gemaakt aan de Stenevate te Heinkenszand. Foto: Willy Minnebreuker

11


12

De Borselse Bode

BRADERIE ‘S-GRAVENPOLDER

Woensdag 1 juni 2022

Stef Traas, directeur Bevrijdingsmuseum Zeeland

Banden en wielen

Uitlijnen en balanceren

Reparatie van banden

APK keuringen

Meer dan 50 jaar ervaring Vaco erkend

Opslag zomer- en winterbanden

Onderhoud en reparaties alle merken

Airco service

Specialist in trillingsproblemen RDW Erkend

Spoorstraat 49

0113 - 31 14 81

4431 NK ‘s-Gravenpolder

info@bandenspecialistrovers.nl

www.bandenspecialistrovers.nl

Hans de Jonge, actie Oekraïne

Wat kunnen bezoekers van de braderie over Bevrijdingsmuseum Zeeland te weten komen? Bevrijdingsmuseum Zeeland vertelt het verhaal van de bezetting en bevrijding van Zeeland. Tegelijk is het een plek om stil te staan bij het feit dat vrijheid nooit iets vanzelfsprekends is. Op de braderie presenteren wij een aantal voertuigen die hebben bijgedragen aan de Bevrijding van Zeeland. Wat maakt de braderie van ’s-Gravenpolder zo leuk? De gezelligheid en knusheid, het is één van de langste braderieën in Zeeland in een dorp van ongeveer 5.000 inwoners. Een veelvoud hiervan komt jaarlijks speciaal richting het dorp voor deze leuke braderie. Heb je een mooie herinnering aan de braderie om te delen? Meerdere malen hebben we rondritten voor de kinderen verzorgd, we reden dan leuke rondjes door de polders van het dorp. De kinderen (en onze chauffeurs) vonden dat geweldig. Helaas doen we dit niet meer vanwege de veiligheid. Waarom moeten mensen volgens jou de braderie bezoeken? Je kunt jezelf er goed amuseren. Je kunt uren langs de vele kraampjes wandelen, de tofste spullen kopen en vooral genieten van de gezelligheid. Er is genoeg te beleven en je kunt er ook gezellig wat eten en drinken.

Tijdens de braderie op 4 Juni: www.helpoekraine.nl

Wat is het doel van jullie deelname aan de braderie? Wij staan met twee kramen op de braderie. Bij kraam één verkopen we broodjes hamburger en frisdrank, bij kraam twee geven wij informatie over de stichting en kunnen mensen een envelop trekken met kans een leuke prijs te winnen. Het doel van onze deelname is zoveel mogelijk gelden ophalen om daarmee mensen in Oekraïne te kunnen helpen, want hulp is erg hard nodig. Alle opbrengsten zijn daarvoor bestemd. Wat maakt de braderie van ’s-Gravenpolder zo leuk? De Braderie van ‘s-Gravenpolder is één van de eerste braderieën in de omgeving, met de grootste braderie van Zeeland is er een diversiteit aan aanbod en de organisatie is goed geregeld. Heb je positieve verhalen gehoord over de braderie? Als stichting mogen wij voor de eerste keer meedoen, maar uit verhalen en persoonlijke ervaringen weten wij dat de organisatie hun best doet elk jaar een bijzonder thema te kiezen. Zo was er enkele jaren geleden de mogelijkheid met een helikopter ‘s-Gravenpolder van boven te bekijken. Dat is toch wel heel leuk. De braderie is echt een aanrader, want? Vooral de grote diversiteit, de gezelligheid, meestal is het goed weer en dit jaar mag Stichting Help Oekraïne meedoen. Reden genoeg om eens langs te komen.

MET DEZE BON

20% KORTING OP ALLES*

Hubo ‘s-Gravenpolder 4 Juni 2022 * Niet op lopende acties en Vast Laag artikelen

Hubo ‘s-Gravenpolder Bouwmarkt Tuin Dier Hengelsport Spoorstraat 51 4431NK ’s-Gravenpolder Tel. 0113 312413 www.hubosgravenpolder.nl www.zonweringsgravenpolder.nl


BRADERIE ‘S-GRAVENPOLDER

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

ZATERDAG 4 JUNI 2022

Aannemingsbedrijf

Deze braderie staat in het teken dat we weer allerlei leuke activiteiten mogen ontwikkelen vandaar de slogan “We mogen weer”!

PROGRAMMA Programma: 10.00 uur:

De opening van de braderie wordt om 10.00 uur verzorgd door wethouder mevrouw Marga van de Plasse bij ’s-Gravenhof / restaurant de Paradijsvogel aan de ‘s-Gravenstraat.

‘s-Gravenpolder Telefoon 0113 311221 www.houterman.nl

11.00 uur:

Eerste ronde spijkerbroekhangen. Ook dit jaar wordt het spijkerbroekhangen georganiseerd voor de jeugd. Iemand kan pas meedoen met de finale als hij/zij minimaal 1x een volledige ronde (11.00 uur en/of 13.30 uur) heeft meegedaan

13.30 uur:

Tweede ronde spijkerbroekhangen

15.30 uur:

Finale spijkerbroekhangen en prijsuitreiking

17.00 uur:

Afsluiting

Op deze braderie vindt u o.a.: •

Bevrijdingsmuseum is de gehele dag aanwezig op de Bosseweide

Vrijmarkt: er is plaats voor ongeveer 40 kinderen tot 12 jaar

Meer dan 150 kramen voor elk wat wils, tal van aanbiedingen, demonstraties, kleindierenshow, hoefsmid, schapen scheren, palingroker, food-trucks, etc.

LET OP: In verband met de Braderie is de ’s-Gravenstraat afgesloten van zaterdag 4 juni 06.00 uur t/m 20.00 uur. De organisatie en EHBO stand is te vinden aan de ’s-Gravenstraat bij Restaurant de Paradijsvogel, waar ook de geluidswagen staat. De alarmnummers tijdens de braderie zijn 06 57 14 63 76 of 06 22 37 59 05. Alle comitéleden en verkeersbegeleiders beschikken ook over portofoons.

13


14

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

BRADERIE ‘S-GRAVENPOLDER

Erik Schrijver, Stal ‘s-Gravenpolder Jullie staan met verschillende dieren op de braderie? Eén van onze Trekpaardmerries Joanne van ’s-Gravenpolder (geboren in 2014) staat bij hoefsmid Marcel Raats om te worden voorzien van nieuwe hoefijzers. Ze heeft een bruin hengsveulen bij zich wat geboren is op 4 mei. Verder staan er enkele van onze konijnen, kippen, eenden, duiven en cavia’s op de braderie op de kraam van de kleindiervereniging Kleindier Liefhebbers Nederland, waar je ook terecht kunt met al je vragen over konijnen, kippen, duiven, cavia’s en watervogels. Voor dit jaar hebben we ook enkele schapen geregeld die tijdens de braderie geschoren zullen worden. Wat maakt de braderie van ’s-Gravenpolder zo leuk? De braderie van ’s-Gravenpolder is, mede door de dieren van stal ’s-Gravenpolder natuurlijk, een veelzijdige braderie waar veel te beleven valt en meestal is het mooi weer. Ik sta op verschillende markten, beurzen en braderieën, maar de braderie van ’s-Gravenpolder is echt één van de mooiste en meest veelzijdige die er is! Kun je een mooi moment omschrijven? De trekpaardenkeuring die we hielden op de Goessestraatweg in 2012. Jammer dat het zo veel werk is om dat te organiseren, want ik vond het wel wat hebben: Een plattelandsdorp met twee trekpaard stallen (stal Schoorkenshof en stal ’s-Gravenpolder) waar ook een keuring wordt gehouden. Braderie ’s-Gravenpolder bezoeken is dus de moeite waard? Ja! Zoek je gezelligheid, koopjes en verder voor iedereen wat te beleven.

van harte welkom in ons restaurant WIJ ZIJN ook open voor

afhalen en bezorgen

Sanrobi geluid, licht, stroom, podium en beeld Jullie zijn al jaren betrokken bij de braderie? Wij worden al vele jaren ingehuurd voor het verzorgen van de muziek-, de omroepinstallatie en de stroomvoorziening.

Bekijk onze gerechten op de website:

Wat maakt de braderie van ’s-Gravenpolder zo leuk?

WWW.PARADIJSVOGEL.INFO

Door zowel de vele standhouders en bezoekers die zorgen voor de

Aziatisch restaurant Paradijsvogel ‘s-Gravenstraat 47, 4431 AA ‘s-Gravenpolder 0113 313266

armen, alles is altijd goed geregeld en verzorgd. De braderie van

Alleen op dinsdag gesloten www.paradijsvogel.info

sfeer en gezelligheid. De organisatie ontvangt ons altijd met open ’s-Gravenpolder is één van de gezelligste braderieën waar wij jaarlijks met veel plezier heen gaan.


BRADERIE ‘S-GRAVENPOLDER

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Sponsoren Aannemers- en Klussenbedrijf “de Koster” Aannemingsbedrijf Houterman Autobedrijf Rien de Jonge Autoservice J&R Aziatisch restaurant Paradijsvogel Bakkerij Paul Claassen Bandenspecialist Rovers Buro 31 Café, eetcafé, cafetaria de Smidse Café-Snackbar “De Brandpit” Carwash-Goes Cottelli Podologie en Schoenen B.V. De Koster fijntimmerwerk De Nooijer Adviesdesk De Vakman Marko van Helleman De Wilde Techniek De Witte Print & Design Dingemanse Bouw

Burgemeester Jansenstraat 13 4431BK ‘s-Gravenpolder +31 (0)113 85 15 55 | info@point2it.nl | www.point2it.nl

Dorpsraad ‘s-Gravenpolder Drogisterij Lokerse Dumaco EPZ Feliz Fashion Hoondert Staalbouw BV Houthandel Zuud Beveland BV Hubo ‘s-Gravenpolder Kapsalon B&A Kaske van Kopmels

Tweak IP ontzorgt uw bedrijfsprocessen!

Kesselaar-van de Vreede V.O.F. Muneris Makelaardij Onder de Meule Ondernemersvereniging ‘s-Gravenpolder Ons Dorpsleven / M.P. den Dekker Point2it Supermarkt Coop Technisch Onderhoudsbedrijf de Nood Traas Zuidwest Nederland B.V. Tweak IP Vakantieappartement Slapen in de 7de Hemel Van der Ree Woning & Projectstoffering ZSB Constructie B.V.

Burgemeester Jansenstraat 13 4431BK ‘s-Gravenpolder +31 (0)113 82 08 20 | info@tweakip.net | www.tweakip.net

‘s-Gravenpolder

15


16

Met een bedrijfshypotheek helpen we ondernemers uit de Met eenbuurt.

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

M

eer we Kom sn ten? bedrijfshypotheek el langs . helpen we ondernemers uit de buurt. Meer w e Kom sn ten? el langs .

apk onderhoud reparaties airco service

accu’s banden uitlaten in- en verkoop auto’s

injector reiniging

verversen automaatbak

voor goed en betaalbaar onderhoud www.autobedrijfriendejonge.nl

Meulpolder Assurantiën Hkz B.V.

Meulpolder Assurantiën Hkz Dorpsstraat 2 B.V. Dorpsstraat 2 4451 BC HEINKENSZAND 4451 BC HEINKENSZAND T (0113) 56 15 95 T (0113) 56 15 95 E info@meulpolder.com E info@meulpolder.com

Bel voor een afspraak

085 1305 734

Klachten aan

voet, knie, heup of rug?

www.molhoekverhuur.nl Aanhangwagens, rolsteigers, gereedschap, etc... Zie de website voor meer informatie.

De podotherapeut weet raad! Verzeker u van de beste zorg voor uw voeten en houding en maak een afspraak bij Vitaal Hoefbladstraat 1 | 4451 TH | Heinkenszand

vitaalpodotherapie.nl

Bakendorpseweg 15, 4435 NH Baarland (Bakendorp) email: mmolhoek10@gmail.com | 0653642216


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Week 22 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

VARKENSROLLADE

*DRY AGED* CÔTE Á L’OS 3 WEKEN GERIJPT 100 GRAM

3,50 4,

VARKENSKOPHAAS 500 GRAM

KALKOENFILET ROLLADE

00

4,00

500 GRAM

1000 GRAM

5,

00

500 GRAM

100 GRAM

3,

00

1000 GRAM

6,

00

Samen genieten... Soms vergeten we daar

6,00

iedereen het druk heeft, of zegt het druk te

BIEFSTUK

3,90

En juist dan wordt het tijd eens stil te staan bij

KOGELBIEFSTUK

4,

20

wie. Bewustwording is dan de sleutel, én het is

ENTRECOTE

00

3,

drinken! Een jaar of vijf geleden heeft dat ons,

250 GRAM

100 GRAM 100 GRAM

GEROOKTE KIPFILET NATUREL - TUINKRUIDEN

SCHOUDERKARBONADE

Bromalu

GESCHIKT VOOR DE FRITUUR, 1000 GRAM

FILET AMERICAIN

KALFSRIBEYE

C O LUM N

weleens tijd voor vrij te maken. Waarom? Omdat

CHICKENTENDERS

250 GRAM

VARKENSHAAS OP=OP

6,00

17

100 GRAM

1,

75

wat je doet, met wie je dat allemaal doet en voor prima te combineren met wat lekkers eten en four brothers, ertoe gezet om maandelijks een vast moment te prikken om samen te genieten. Een leuk idee voor iedereen en in samenstelling naar wens natuurlijk. Bij ons heeft het

1,75

geresulteerd in een #bropabier en een #bromalu. De ene maandelijkse setting is gezamenlijk

ZOMERSALADE

MET GEROOKTE KIP EN GROENE APPEL 150 GRAM

hebben, of het druk heeft met het druk hebben.

2,

50

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

met pa (en de vier broers) naar Café de Herberg in Kapelle en dan samen genieten van een kop koffie, vervolgens enkele biertjes en wat te snacken. Niet super gezond maar samen genieten is wel gezond. Een echt mannenavondje, ongestoord, en geschikt om het wel en wee van eenieder de revue te laten passeren met de heerlijke gastvrijheid van Karin, Willem en Tanja. Ofwel; broers en pa bier. De andere maandelijkse setting is gezamenlijk met ma (en ons vier broers) bij ‘moesje’ thuis samen lunchen. Zonder kinderen, zonder partners, maar alle aandacht voor elkaar, wat meer diepgang

vers voordeel

zoeken en het hebben over wat eenieder bezighoudt. De broers en ma lunch. Samen genieten van elkaar.

deze actie is alléén geldig op

3 en 4 juni

deze actie is alléén geldig op

10 en 11 juni

Een echte aanrader, wie volgt? Reageren mag natuurlijk altijd op

3 kg nieuwe zeeuwse aardappels

Zeeuwse frambozen 1 doos

hans@zilt-e.nl.

Hans Everse Food inspirator

€3,50

€1,75

Kesselaar - van de Vreede V.O.F.

’s-Gravenstraat 2, 4431 AC ’s-Gravenpolder 0113 312021 | info@kesselaar-agf.nl www.kesselaar-agf.nl

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag 8:00-17:30 en zaterdag 8:00-17:00 geopend.


18

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding

UITVAART ZORG Peter Butler

Respectvol afscheid.

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle Het adres voor een

“Iets verdrietigs krijgt toch een positieve wending”

www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Geef de kleding van een geliefde een tweede leven en draag bij aan het goede doel.

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding UITVAART ZORG Het adres voor een Peter Butler

Respectvol afscheid.

Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3 | 4421 DN Kapelle Telefoon 0113 340 381 | Benonistraat 3| 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl www.peterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl | info@uitvaartpeterbutler.nl Rouwcentrum: Kapelle StiltehuisMaalstede Peter Butler:1a Kitskinderscheweg 1, 4421 PJ Kapelle

Meer weten over het doneren van kleding na een overlijden? Bel met Wouke Dorst, 0630053442 of Femke Helmich, 06-41247734 of mail naar info@deeltweegoes.nl

Als nabestaande de kledingkast van een geliefde opruimen, kan emotioneel zijn. En wat doe je eigenlijk met die kleding? Bij deeltwee in Goes hebben ze er ook mee te maken. Wouke Dorst: “Het is fijn om die mensen te helpen om de kleding een goede bestemming te geven. En omdat bij ons alles naar goede doelen gaat, krijgt iets verdrietigs toch een positieve wending. De kleding mag in de winkel of bij inleverpunten gedoneerd worden, maar kan ook door ons worden opgehaald. Zo krijgt de kleding een tweede leven en maken we anderen blij.”

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid. Met zorg en respect voor een persoonlijk afscheid in Zeeland

Dag en nacht bereikbaar

0113-639108 / 06-40484076 info@lindavanwingen.nl

www.lindavanwingen.nl

Afscheid nemen doen we samen. Richard Ensing

Wilt u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

Richard Ensing


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

De Zeeuwse Uitvaartverzorging ontzorgt u volledig met aandacht voor al uw wensen.

24 uur per dag bereikbaar

Henk in den Bosch

0113-251303 | 06-53711948 info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

Neem contact op: (0113) – 31 15 17

AFSCHEID NEMEN MET AANDACHT EN RESPECT Wilt u een kennismakingsgesprek plannen, of een uitvaart regelen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan telefonisch 24 uur per dag voor u klaar. Uitvaartzorg van der Hooft - ’s-Gravenpolder

19


20

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

BACK TO SCHOOL ACTIE! CORTINA E-U4

DEZE CORTINA E-U4 TRANSPORT IS UITGERUST MET HET KRACHTIGE SYSTEEM VAN BOSCH. SPECIAAL VOOR IEDEREEN DIE WAT MEER POWER VERWACHT! NIET ALLEEN PERFECT OM DE STAD TE ONTDEKKEN, MAAR OOK IDEAAL VOOR DE WEEKENDTOCHTJES BUITEN DE STAD. HET ROBUUSTE KARAKTER VAN DEZE MIDDENMOTOR PAST PERFECT BIJ HET DESIGN VAN DEZE E-BIKE. MET B ACTIVE L OSCH INE MID DEN MOTOR (40 NM)

€ 2399

,-

Wasautomaat Bosch WAN28095NL

EUR 629.-

• • • •

energieklasse D centifuge 1400 t/min vulgewicht 7 Kg varioPerfect

• uit voorraad leverbaar • Gratis bezorging in heel Zeeland

ACTIVE MET BOSCH OTOR M E LINE MIDDEN ) E LEAS (50 NM PRIVAT 02,2N3D 1 € ,AA € 2599 PER M AAR

GN (VRAA N) AARDE W R O O V

Oude Zandweg 24 | 4361 SK Westkapelle | 0118 - 572 427 info@aangeenbrugelectro.nl | www.aangeenbrugelectro.nl

bij SSK keukenstudio

Een keuken bij SSK... 9 Unieke eigen service

9 Nederlands fabricaat

9 Uitstekende garantie

9 Persoonlijk advies

9 Eigen montageafdeling

9 Duidelijke informatie

9 Fotorealistisch ontwerp

9 Heldere afspraken

9 Alles in één hand!

9 Korte lijnen

9 Uitsluitend topkwaliteit

AG N VOORW AAR AARDE N)

INCL. CADEAUBON VOOR ACCESSOIRES TER WAARDE VAN: € 50,-

DIJKWELSESTRAAT 22 | 4421 AH KAPELLE T 0113 - 343 391 E INFO@DEKROMMESPAAK.NL | W WWW.DEKROMMESPAAK.NL

Uw persoonlijke keuken

SSK Keukenstudio Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein ‘De Smokkelhoek’ 0113 - 33 00 04

PRIVAT E LE € 99,9 ASE PER M 6 AAND (VRA


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

21

ADVERTO R IAL

Rozentuin in De Zeeuwse Oase De Zeeuwse Oase is de perfecte plek om te genieten van de natuur en inspiratie op te doen. Ga lekker zitten bij het restaurant op het terras, blijf een nachtje slapen of loop langs alle verschillende bomen, bloemen, hagen, verwilderde paden en in het bijzonder: de rozentuin. “Wij willen mensen een plek bieden

Daarnaast staat het team klaar om

waar je op veel verschillende manieren

persoonlijk advies te geven over de

wordt geïnspireerd en waar al de

beste rozen- of grondsoort en de

zintuigen worden geprikkeld. De rozen

standplek, want alle rozen in de tuin

staan daar symbool voor. Ze zien

zijn ook te koop.”

er prachtig uit, ruiken lekker en ze ontwikkelen zich mooi overtijd,” legt

“Je kan er alle kanten mee op door

eigenaar Bart Veldman uit.

de diversiteit in kleur en omvang. Sommigen groeien twintig meter hoog

In de tuin is een uitgebreide collectie

terwijl anderen klein blijven met juist

van verschillende, bijzondere rozen te

felle, grote bloemen. Als je je daardoor

vinden. “En dit is hét perfecte moment

laat inspireren en een stukje mee naar

in het seizoen om ze te bewonderen.

huis neemt, krijgen we een mooie

De tweede bloei komt in augustus.

kruisbestuiving!”

Adres: Katsegroenweg 3A, 4485 PH Kats

LOKAA L

Rolstoeldriedaagse Heinkenszand St. Heinkenszandse KiKa-KWF

bedrag bekend te maken dat naar

Walk & Run houdt in samenwerking

KiKa en KWF Kankerbestrijding

met SVRZ een Rolstoeldriedaagse

wordt overgemaakt. Cees

in Heinkenszand. Dit jaar is voor

Hoogesteger zorgt voor de muzikale

het eerst de Rolstoeldriedaagse

onderbreking. Ter afsluiting

losgekoppeld van de

worden de rolstoeldeelnemers

Avondvierdaagse, die al in april is

vanaf de Rietzanger naar de

geweest.

finish bij de Stenge begeleid door Muziekvereniging Euterpe. De

Bedrag KiKa en KWF

Rolstoeldriedaagse is ook bedoeld

Elke avond is er een route van vijf

voor iedereen die de mooie

kilometer en onderweg is er een

omgeving rondom Heinkenszand

controleplaats waar de deelnemers

wil zien, maar geen vijf kilometer

en hun begeleiders koffie of thee

meer kan lopen. Voor een rolstoel

met iets lekkers erbij krijgen. Op

kan worden gezorgd als je die niet

de laatste avond, op donderdag

hebt. Ook kan voor vrijwilligers

2 juni, is ook burgemeester

gezorgd worden die de rolstoel

Gerben Dijksterhuis op de

kunnen duwen. Vrijwilligers lopen

controleplaats aanwezig, om het

gratis mee.


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

OVERLAST DOOR PLAAGDIEREN? TRAAS BELLEN: Huidtherapie Oedeemtherapie 0478-850138 Huidtherapie Oedeemtherapie

Open uw camera en scan mij!

Cosmetiek

Huidtherapie Oedeemtherapie Cosmetiek Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Oedeemtherapie Cosmetiek Huidtherapie Cosmetiek Acnetherapie Nazorgborstkanker borstkanker Elektrische epilatie epilatie Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Acnetherapie Nazorg Elektrische Huidtherapie Oedeemtherapie Cosmetiek Uw huis in goede handen Littekentherapie Aanmetentherapeutisch therapeutisch Laserbehandeling Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Elastische kousen Overbeharing Aanmeten Littekentherapie Laserbehandeling Acnetherapie Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Elastischekousen kousen Overbeharing Elastische kousen Overbeharing Elastische Overbeharing WWW.TRAAS.NL Littekentherapie Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Elastische kousen

Gratis intake Gratis intake

Gratis

Gratis Gratis

N

N

4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 06 27 22 43 21 4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat 25 info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat 25 Anouk van Gilst Gratis info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Lavendelstraat4431 25 EG ‘s-Gravenpolder info@huidenoedeemzorgzeeland.nl Anouk van Gilst 4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 06 27 22 43www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 21 Gratis

06 27 22Gilst 43 21 Anouk van 06 27 22 43 21

parkeergelegenheid www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie parkeergelegenheid Gratis voor de deur. Praktijk voor Huiden Oedeemtherapie Praktijk en Oedeemtherapie voor de deur. La g voor Huid-parkeergelegenheid n ser i l behandeg La Indien nodig voor de deur. ser elin Indien nodig behandeling aan huis La Labehand g ng ser n sLer i behandeling huis mogelijk. O behandeli itb edeaan teekheannsdel emnodig Indien mogelijk. behandeling aan huis

4431 EG ‘s-Gravenpolder 06 27 22 43 Huid21 Praktijk voor en Oedeemtherapie

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Littekens Littekens

O e d ee m O e d ee m

Littekens Anouk van Gilst 27 Gilst 22 43 21 Anouk06van

r

N

Acne 25 Lavendelstraat

r

Gratis parkeergelegenheid parkeergelegenheid parkeergelegenheid Gratis parkeergelegenheid voor de deur. voor de deur. voor de deur. parkeergelegenheid voor de deur. La ng s O e d ee m La erbehandeli g voor de deur.Indien nodig Indien nodig n s Lanodig e edeeIndien gerbehandeli m aan Indien nodig Ov ek e kO behandeling aan huis sehuis behandeling rgeb az oO rbehandelin risng tkkaen behandeling aan Indien rsm do hean ee Ov Leirtbtek huis org az nodig behandeling n mogelijk. mogelijk. e aan huis erbeharing a a k O b t k e s o r o z g Ov n v behandeling aan huis k r oA a g borstkmogelijk. mogelijk. erbeharin n rgcn erbeharing be o25 rstka Lavendelstraat info@huidenoedeemzorgzeeland.nlmogelijk. Anoukinfo@huidenoedeemzorgzeeland.nl van Gilst N

Acne Acne

NN

ns

Anouk van Gilst

N

Lit

N

Acne Contract met alle zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg voor uw huid. La sLearL ing O e d ee m sbeiettheaknednesl ling O e d ee m Litt rbenhsandeaz

Contract met alle

es Littetkeekn

N

Gratis intake

zorgverzekeraars Contract met alle zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg zorgverzekeraars Gespecialiseerde zorg voor uw huid. Gespecialiseerde zorg voor uw huid. voor uw huid.

Cosmetiek

Elektrische epilatie Laserbehandeling Overbeharing

az az az e Ov org org anke anke g azorg borstkank e Abcn Ov erbeharing oresbtk orstk org nk erbeharin a a k Acne b t s o r e zo Ov rg borstkank erbeharing

OO vevrebr arinrging ebheha

AAcn cnee

Gratis intake Gratis intake Contract met alle Gratis intake

Oedeemtherapie

Nazorg borstkanker Aanmeten therapeutisch Elastische kousen

r r

Contract met alle Contract met alle Gratis intake Huidtherapie zorgverzekeraars Oedeemtherapie Cosmetiek Oedeemtherapie Cosmetiek zorgverzekeraars Oedeemtherapie Cosmetiek Contract met alle Acnetherapie Gespecialiseerde zorg Nazorg borstkanker Elektrische epilatie Nazorg Elektrische epilatie Gespecialiseerde zorg Nazorgborstkanker borstkanker Elektrische epilatie zorgverzekeraars voor uw huid. Aanmeten therapeutisch Littekentherapie Laserbehandeling Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling voor uw huid. Gespecialiseerde zorg Aanmeten therapeutisch Laserbehandeling Elastische kousen Overbeharing Elastische voor uw huid.Overbeharing Elastischekousen kousen Overbeharing

r

Gratis intake

Contract met alle Contract met alle zorgverzekeraars Huidtherapie zorgverzekeraars Huidtherapie Huidtherapie Gespecialiseerde zorg Acnetherapie Gespecialiseerde zorg Acnetherapie Acnetherapie voor uwuw huid. Littekentherapie voor huid. Littekentherapie Littekentherapie

Overbeharing

r

Gratis intake

0118 - 623 420

r

Littekentherapie

r

Acnetherapie Acnetherapie Littekentherapie

r

22

O e d ee m

Lavendelstraat 25 4431 EG ‘s-Gravenpolder Lavendelstraat 25

info@huidenoedeemzorgzeeland.nl www.huidenoedeemzorgzeeland.nl info@huidenoedeemzorgzeeland.nl

4431 EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl Huid- van eninfo@huidenoedeemzorgzeeland.nl Oedeemtherapie Lavendelstraat 25sPraktijk voorAnouk Anouk van Gilst Lavendelstraat 25 Gilst t - verlichting - plafond baden - toile4431 en kran ls tafe EG ‘s-Gravenpolder www.huidenoedeemzorgzeeland.nl 06 43 21 s - was che22 Praktijk voor Huiden22 Oedeemtherapie 4431 EG ‘s-Gravenpolder dou27 06 27 43 21

mogelijk.

06 27 22 43 21

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie

Gratis

parkeergelegenheid voor de deur. Indien nodig behandeling aan huis mogelijk.

info@huidenoedeemzorgzeeland.nl www.huidenoedeemzorgzeeland.nl

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie

Persoonlijk adviseur

Eelke Keersemaker

Voel je thuis met een plafond van

SanimexDesign

+31 (0)118 236 044 info@sanimexdesign.com sanimexdesign.com Noordland 1 4451 RP Heinkenszand

Lever je babyspullen in!

Tel. 06-21924480

Nassauweg 13, ‘s-Heerenhoek

Ruim 200 inzamelpunten

Heeft u nog nieuwe of nette babyspullen liggen die u niet meer gebruikt? Doneer deze dan aan stichtingbabyspullen! www.stichtingbabyspullen.nl

20 % korting

Geraniums Fuchsia’s Perkplanten Tomatenplanten Familie Van Klooster Torenvalkstee 3 in Heinkenszand

Familie Vries Pastoor Fronhoffstraat 13 in 's-Heerenhoek

www.stichtingbabyspullen.nl

Geopend maandag, woensdag, vrijdag van 9-12 uur en van 13-17 uur. zaterdag van 9-13 uur


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Geslaagden feliciteren? De eindexamens zijn weer achter de rug en de spannende uitslag komt eraan. Voor zowel de leerlingen als de medewerkers van scholen, blijft dit een bijzondere periode. Een momentopname die we niet aan ons voorbij laten gaan. Daarom geven wij de mogelijkheid om als onderwijsinstelling de leerlingen te feliciteren op onze geslaagden felicitatiepagina’s in zeven huis-aan-huiskranten: De Scheldepost (Kapelle), Goesemorgen (Goes), De Borselse Bode (Borsele), Het Gele Krantje (Noord-Beveland), De Veerenaer (Veere), De Middelburger (Middelburg) en Vlissinger (Vlissingen). Behoort jouw onderwijsinstelling niet tot het voortgezet onderwijs, maar komen deze leerlingen wellicht een vervolgopleiding bij jullie volgen? Laat deze jongeren dan weten dat ze meer dan welkom zijn na een welverdiende zomervakantie. Heb jij als ondernemer alle benodigdheden voor het nieuwe schooljaar in het assortiment, denk bijvoorbeeld aan een nieuwe fiets, een mooie tas en een laptop? Inspireer de toekomstige studenten met jouw felicitatie en laat ze meteen kennismaken met jouw winkel. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! 0113 21 32 41 of verkoop@quaerismedia.nl

ben jij Geslaagd!? Ben jij geslaagd? Of is je zoon/dochter/vriend(in)/broer/ zus of iemand anders die je goed kent geslaagd? Stuur een foto van hem/haar naar ons inclusief naamsvermelding en wij zullen de foto plaatsen in de krant van 15 juni op onze speciale ‘geslaagden pagina’. Als je een berichtje wilt toevoegen aan de foto is dat ook mogelijk. Stuur je foto naar nieuws@quaerismedia.nl onder de vermelding van DE BORSELSE BODE GESLAAGD of stuur een WhatsApp naar: 0113 21 32 41.

Scan de QR-Code en App ons gemakkelijk jouw bericht!

23


24

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Uw zorg dichtbij - Acupunctuur

- Bloedafnames/trombosedienst - Diëtiste - Echo’s

- Het regelen van kraamzorg

Bij aanschaf van een nieuwe bril, geven wij u een (zonne)bril cadeau! Actie loopt van 17-05 tot 30-06-2022. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

- Holistische Kinderyoga, mind- & heartfulness, coaching

- Kinderoefentherapie Zeeland

- Oefentherapie de Bevelanden - Osteopathie

- Verloskundige zorg

- Zwangerschapscursussen Tevens verhuur van vergader/oefenruimten Ooststraat 7 | Ka pelle | Tel. 0113 344820 | www.booneoptiek.n l

Dorpstraat 85 | 4451 AA Heinkenszand

Kijk ook op: www.degrenslinde.nl

duurzaam en aangenaam je huis opwaarderen Fraai, comfortabel en slim. Voor nu en later. ALKU® kunststof kozijnen zijn energiebesparend, onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in vele kleuren, stijlen en structuren. Aangenaam duurzaam dus. ALKU Ontdekkingscentrum Middelburg Klarinetweg 5 www.alku.nl Openingstijden: di t/m vr 9.00 - 17.30 uur | za 9.30 - 16.00 uur


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

special

vacature

Een nieuwe uitdaging in jouw carrière? De ondernemers op de volgende pagina’s zijn op zoek naar personeel. Bekijk alle vacatures in de special en misschien vind jij wel jouw toekomstige baan!

25


26

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Wij zijn op zoek naar een

Wil jij ook werken op het leukste eiland van Zeeland

VERKOOPMEDEWERKSTER 15 tot 20 uur per week

Kijk voor meer informatie: speciaalzaaksimon.nl/ pages/vacature

en gasten een onbezorgde vakantie laten beleven?

SPECIAALZAAK

Ga naar: www.tavakantiewoningen.nl/over-ons en solliciteer!

ondermode lingerie nachtmode badmode Klokstraat 21 Goes www.speciaalzaaksimon.nl

Kom jij ons team versterken? Stuur een mail met je cv naar info@speciaalzaaksimon.nl

Heftruckchauffeur gezocht! www.defruithof.nl/vacatures

WIJ WAARDEREN TALENT!

AVA

Wij zoeken

Vastgeroest of een carrière opbouwen?

Welkom!

Door groei en drukte zijn we op zoek naar een medewerker voor bezorging/installatie

Waar liggen jouw talenten? •

Werkvoorbereider plaatwerk

P&O functionaris

Operator kantbank / walser

Engineer / 3D tekenaar

Constructie bankwerker / lasser

Hoofd engineering

jou!

Meer info

Word jij graag met open armen ontvangen bij onze klanten? Wil jij werken in een leuk team? Ben jij een beetje technisch en meer dan een beetje klantgericht? Dan zoeken wij jou!

verkoop medewerker Wil jij klanten wegwijs maken in de winkel en hen helpen bij hun vraag of probleem? Is Jouw dag geslaagd als je klanten tevreden de winkel uit ziet lopen? Dan zoeken wij jou!

Kreeft 4, Yerseke Tel. +31 (0)113 57 38 78 www.meeuwsen.nl

Kom jij ons helpen onze klanten blij te maken? Wordt jij onze nieuwe collega?

P L A AT W E R K

|

CONSTRUCTIE

|

ENGINEERING

|

V E R S PA N I N G

|

TECHNISCHE HANDEL

Neem contact met Angelo: info@avaelectro.nl of bel 0118 471 777


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

27

Noa en Cindy, elektro engineers, bouwen besturingskasten Noa Hartsuijker (22) uit Vlissingen was vroeger echt een popje, zegt ze zelf. En Cindy de Bruijne (28) uit Hoek doet soms modellenwerk. Toch voelen deze twee elektro engineers zich als een vis in het water bij Paneelbouw Middelburg. “Wij bouwen besturingskasten voor voornamelijk de voedingsindustrie, we regelen dus de bedrading”, legt Noa uit. “Nog steeds reageren mensen verbaasd als ik zeg wat ik doe. Een vrouw in de techniek, zeker een meisjemeisje, vinden ze maar raar.”

Maar ze doet het dus wel degelijk, en het was niet meteen een jeugddroom. “Ik

worden de vrouwen hetzelfde behandeld als de mannen. Cindy: “Onze bazen

deed de opleiding Maatschappelijke Zorg, want ik wilde in de psychiatrie gaan

doen ook hun best om de verdeling man-vrouw goed te houden. Al hoeven er

werken. Dat werd het uiteindelijk niet.” Tijdens een oriëntatieweek ontdekte Noa

niet te veel vrouwelijke collega’s meer bij te komen. Een van de redenen waarom

Elektrotechniek Engineering, de opleiding die ze nu volgt bij Scalda. “Ik wist er

ik dit werk doe, is juist omdat het een mannenwereld is. Er is minder drama, we

helemaal niets van, maar vind het hartstikke leuk. Het is een goede match.” Ook

maken lol en kunnen tegen een stootje. Gelukkig klikt het heel goed met Noa. En

Cindy, Noa haar stagebegeleider, volgde haar opleiding bij Scalda. “Ik zat op

uiteraard praten wij ook heus weleens over het verven van ons haar.”

het CIOS en wilde sportmasseuse worden, maar helaas heb ik mijn gewrichten verpest. Apparaten uit elkaar halen en vervolgens weer maken, zoals de oven en magnetron, deed ik altijd al. Tot ergernis van mijn moeder... Het technische zat dus wel al in me.” Toen Cindy elf jaar geleden begon, was ze pas écht een uitzondering. “Gelukkig zie je steeds meer vrouwen in de techniek, maar toen kon ik heel moeilijk aan een baan komen. Ook elektrotechniek wordt nu nog vaak als een mannenbranche gezien, terwijl het werk dat wij doen echt fijn is, priegelwerk. Daar zijn de meeste vrouwen juist goed in.” Noa: “Hiervoor liep ik een jaar stage in de bouw. Dat vond ik fysiek wel heel zwaar. Het werk dat ik nu doe, kan ik goed volhouden. Het draait vooral om logisch nadenken en de kast zo netjes en snel mogelijk aanleveren. Je hebt echt voldoening als je er een afrondt, dus dan maken we zeker even een foto voor Instagram.” Bij Paneelbouw Middelburg


28

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

gezocht

Woningstoffeerder/ zonweringmonteur Ben jij handig, oplossingsgericht en kan jij goed samenwerken? Dan zoeken wij jou! Kijk voor meer informatie op: meulenbergwonen.nl

Ruiterplaatweg 2a | 4493 PG Kamperland 0113 - 371 588 | info@meulenbergwonen.nl www.meulenbergwonen.nl

De bedrijfsactiviteiten van Hillebrand Verspaning B.V. richten zich voornamelijk op het bewerken en leveren van onderdelen voor de petrochemische industrie, bruggen, waterbouwkundige werken, voedselindustrie en offshore-industrie

Wegens uitbreiding en steeds groeiende orderportefeuille zoeken wij op zeer korte termijn een:

CNC Draaier

CNC Kotteraar / Frezer

(Fagor/Heidenhainbesturing)

Gevraagd wordt: - Ervaring in vergelijkbare functie - Grote mate van zelfstandigheid - Technisch inzicht

Geboden wordt: - Zeer afwisselend werk - Prettige werkomgeving - Goede beloning en secundaire voorwaarden

Voor informatie zie www.hillebrandbv.nl of neem contact op met dhr. Marco Jacobse, tel. 0118-674022. Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan: marco@hillebrandbv.nl

is op zoek naar:

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn opzoek naar een leuke en enthousiaste collega om ons team te komen versterken! Inzetbaar voor de middagen en regelmatig op zaterdag, ook in de schoolvakantie’s. Werkomschrijving: • Het helpen van klanten, • Het aanvullen en netjes houden van de winkel. • Schoonmaakwerkzaamheden. Functie-eisen: • Minimaal 18 jaar. • Beschikbaar op middagen en regelmatig op zaterdag. • Klantgericht en representatief. • Zelfstandig kunnen werken. • Bezitters van het diploma drogist of verkoop in de drogisterij hebben een pre. INTERESSE IN DEZE BAAN? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar:

Le Grand Bazar Hoofdstraat 46 4484 CG Kortgene Of per e-mail: legrandbazar@kpnplanet.nl

Technisch adviseur buitendienst, regio Zeeland Lecot-Biermans is de ijzerwarengroothandel én dienstverlener voor bouwprofessionals en industrie, In verband met groei van onze organisatie zoeken wij een enthousiaste en ervaren technisch adviseur voor de buitendienst in de regio Zeeland. Kijk voor meer informatie op www.lecot-biermans.nl. Je kunt je motivatiebrief met CV mailen naar personeelszaken@lecot-biermans.nl of sturen naar: Lecot-Biermans, t.a.v. afdeling personeelszaken, Ettensebaan 15, 4812 XA Breda. We maken graag nader kennis met je. www.lecot-biermans.nl


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

29

BIJZOND E R BER O EP

“Mijn passie is mensen verwonderen, verbazen en amuseren” “Toen ik als vierjarige een goochelaar ballonfiguren zag maken, wist ik dat ik ook goochelaar wilde worden. Bij het jeugdcircus in Goes legde ik de basis voor mijn werk als entertainer. Inmiddels treed ik wekelijks op als magician en neem ik mensen mee in een magische wereld. Optreden voelt niet als werk. Ik

Foto: Nicky Ekkebus

geniet ervan om op het podium te staan en ben er dag en nacht mee bezig.” Evert van Asselt uit Borssele werkt al

de passie die ik heb om mensen te

serieus toen zij zich als twaalfjarige

Veel optreden

bijna vijf jaar fulltime als magician. De

amuseren, maar ook vanwege de

aansloot bij het Goese jeugdcircus

Nu corona achter de rug is, trekken

coronapandemie, die hem dwong een

creativiteit en de vrijheid om mijn

en de Zeeuwse goochelaar Jaap den

de boekingen fors aan. Evert

uitstapje te maken naar het onderwijs,

planning te maken.”

Ouden zich over hem ontfermde. “In

wordt regelmatig gevraagd als

een kranteninterview zei hij dat de

tafelgoochelaar bij bedrijven en

deed hem opnieuw beseffen hoezeer hij van dit vak houdt. “Toen ik weer

Leren goochelen

jeugd geen interesse meer had in het

particulieren. Daarnaast treedt hij op

kon gaan optreden, begon het enorm

Al van jongs af aan was Evert met

vak. Ik heb hem toen een berichtje

met shows in theaters en toert hij in de

te kriebelen. Dit past bij mij. Vanwege

goochelen bezig. Het werd echt

gestuurd en vanaf dat moment is hij

zomer langs grote vakantieparken. “Ik

tot mijn zestiende bijna wekelijks langs

wil uniek zijn in wat ik doe en dicht bij

geweest.”

mezelf blijven. Daardoor hoop ik dat mensen mij niet alleen boeken om wat

Trucs bedenken en uitwerken

ik doe, maar ook om wie ik ben.”

Evert vertelt dat hij op tal van

Foto: Martys Vision

manieren inspiratie opdoet. “Soms

Ambities

wandel ik met de honden en schiet me

Ambities heeft Evert volop en hij

iets te binnen. Thuis ga ik daarmee aan

is hard op weg om deze waar te

de slag. Dat is soms een lang traject.

maken. “Binnen nu en vijf jaar wil

Zo werk ik nu al anderhalf jaar aan een

ik een theatertour kunnen maken

schilderij, dat tijdens de voorstelling

met mijn eigen one man show in de

tot leven komt. Het is spannend of

grote theaters van Nederland. Daar

iets aanslaat. Soms denk ik dat ik

werk ik aan, door onder andere mijn

iets geweldigs heb, maar reageert

bekendheid te vergroten via social

het publiek anders dan verwacht.

media en door veel op te treden. Van

Andersom komt gelukkig ook voor.

de ene boeking komt de andere. Wat

Kenmerkend voor mij is een act

ik in die one man show wil laten zien?

met 500 Rubiks kubussen,

Authentieke, unieke acts vol humor

waarmee ik een uniek

waarvan de mensen drie weken lang

kunstwerk maak.”

niet kunnen slapen.”


30

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar een

ALLROUND WONINGSTOFFEERDER Meer informatie: • Werken in een gezellig team met waar service, kwaliteit, deskundigheid hoog in het vaandel staan. • Een goed salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden • Ervaring is een pré • Ook inzetbaar voor diverse werkzaamheden betreft zonwering en meubelbezorging

SPECIAL

Jong, vrouw en verkoper van auto’s lees het verderop in de special!

Hebben we je interesse op kunnen wekken? Sollicitatiebrief is niet nodig. Neem gerust vrijblijvend contact op via info@pieterse-wonen.nl of bel naar 0113 621 296.

Noordelijke Achterweg 58-79a, Wemeldinge Tel. 0113-621296 www.pieterse-wonen.nl

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s om ons topteam te versterken:

• Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu • Assetmanager/Werftoezichter • Adviseur Informatie- en Databeheer • Deskundige Facilitair Beheer

een dynamische omgeving zijn en een veilige haven vormen Dat doe jij als #grensverlegger.

Wie is havenbedrijf North Sea Port? Als havenbedrijf North Sea Port dragen we actief bij aan de groei en ontwikkeling van onze regio en de veiligheid binnen ons havengebied. Om onze ambities te realiseren, hebben we een topteam van gedreven grensverleggers aan boord. We bieden een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een warme thuishaven waar je jezelf kunt zijn. Zo bouwen we samen, als één community, aan de grensoverschrijdende haven van morgen. Zin om bij ons te komen werken? Ga dan naar northseaport.com/jobs en solliciteer, wij verwelkomen je graag!


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

BAAN OP MAAT Hoe zou jij het doen?

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen/tekenen van een project aan de hand van de toegeleverde gegevens én het uitwerken van de gegevens totdat deze gereed voor uitvoering zijn. ERVAREN INDUSTRIËLE ELEKTROMONTEUR Je bent verantwoordelijk voor de aanleg van industriële elektrotechnische installaties op zeer diverse projecten. HARDWARE ENGINEER Je analyseert en ontwerpt zelfstandig elektrotechnische installaties en systemen binnen de industriële automatisering en machinebouw. SOFTWARE ENGINEER Je definieert en ontwikkelt zelfstandig of in teamverband PLC-besturingen en SCADA-/ HMI-applicaties of overige softwarematige vraagstukken voor zowel procesautomatisering als machinebouw. CHECK DE VOLLEDIGE FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE: WWW.TSG.NL/WERKEN-BIJ

TSG Industriële Automatisering B.V. / Kloosterweg 1a, Kapelle / 0113 312020 / info@tsg.nl / www.tsg.nl

31


32

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Ben jij onze nieuwe

Vision Engineer Ben jij enthousiast, nieuwsgierig en proactief? Zoek jij altijd de slimste oplossing? Heb je ervaring met OpenCV, Datascience, Machine Learning, C++? Wil je je blijven ontwikkelen? Wil je werken bij een jong, informeel en innovatief bedrijf, dat totaaloplossingen biedt op het gebied van machinebouw en industriële automatisering? Solliciteer dan op onze vacature Vision Engineer! Wat ga je doen? - Je ontwikkelt beeldverwerkingsalgoritmes en classificatiemethoden voor het bepalen van de kwaliteit van agro en food producten; - Je vertaalt deze naar software tools; - Je maakt ook testopstellingen; - Je toetst je gekozen oplossing op robuustheid en realiseerbaarheid; - En je bent actief betrokken bij de engineering, installatie en ingebruikname

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Peter de Looff, 06-20838316 of mail naar peter.delooff@famateq.nl

INNOVEREN

PRODUCEREN

INSTALLEREN

ONDERHOUDEN

DEEL JIJ ONZE PASSIE? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU! Met onze succesvolle producten zijn wij uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven op de internationale wellness- en vrijetijdsmarkt. In onze moderne productiefaciliteit in Kapelle hebben wij alles in huis om onze producten van idee tot eindproduct te produceren.

KOM JIJ ONS VERSTERKEN ALS: • Medewerker technische dienst • Senior assemblage medewerker elektro • Assistent voorman Stuur dan een mail naar sollicitatie@vdlhapro.com

www.vdlhapro.com


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

33

Jong, vrouw en verkoper van auto’s Tanja Nieuwenhuijse (21) uit Nieuwdorp, verkoopadviseur bij Auto Poppe Goes, kreeg op haar twaalfde een kleine quad en spaarde lang voor haar eerste auto: een BMW 1 Serie. “Toch werkte ik hier eerst als marketingmedewerker. Het was mijn voormalig salesmanager Charles de Vries die mij aanspoorde om de verkoop in te gaan. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Toen Tanja de opleiding Marketing

instantie niet durfde te zeggen dat

verkocht ik mijn eerste auto. Ik vond

natuurlijk de kunst om een klant vier

volgde en op zoek was naar een

ze niet op haar plek zat. “Ik werkte

het fantastisch.” De verkoopcollega’s

jaar later wéér een auto te laten kopen

afstudeerstage, kwam haar moeder

‘s avonds in de horeca en was graag

besloten haar een kans te geven. “Dat

bij jou.”

met een vacature bij Auto Poppe. “Ik

onder de mensen, een kantoorbaan

was eerst nog wel een dingetje hoor,

Ondertussen weet de verkoopadviseur

had altijd al iets met motorvoertuigen,

was niets voor mij. Gelukkig merkte

want ze waren het niet gewend: een

heel veel van auto’s. “Als ik iets niet

dus ik besloot het te proberen. Met

mijn collega Charles dat ook op. Hij

vrouw. Gelukkig voelde ik me heel

weet, zeg ik eerlijk dat ik het even op

succes. Na mijn stage boden ze me

vond dat ik in de verkoop moest en

snel op mijn gemak hier, want het is

moet zoeken. Beter dat, dan dingen

zelfs een baan aan.” Daar was ze

stelde voor om een week met hem

echt een familiebedrijf. Mijn collega’s

beweren die niet kloppen. Ik heb

zo dankbaar voor dat ze in eerste

mee te lopen in Terneuzen. Daar

hebben me meegenomen en opgeleid

weleens mannen aan mijn bureau

en in november 2021 heb ik mijn vast

die me echt testen of kijken hoe ver

contract getekend.”

ze kunnen gaan met onderhandelen. Vaak wordt in eerste instantie toch

Even testen...

gedacht dat ik aan de receptie werk,

Als kind wilde Tanja dierenarts worden.

zeker als mensen me aan de telefoon

“Ik woonde op een boerderij, deed aan

krijgen. Voor veel klanten is het toch

paardrijden en hield veel van dieren.

nog wennen.” Tanja en haar collega’s

Dat ik nu autoverkoper ben, had ik

zien alleen maar voordelen. “Het

nooit verwacht. Ik wist niet wat mijn

is goed voor de dynamiek in het

ambities waren op mijn negentiende,

team. En sommige klanten, vooral

maar Charles en directeur Jan Jaap

vrouwen, vinden het juist fijn om met

Hietkamp zagen iets wat ik zelf niet

een vrouwelijke verkoper te maken

zag. In de horeca was ik natuurlijk al

te hebben. Ik was de eerste, maar

bezig met gastvrijheid. Persoonlijk

bij Auto Poppe in Terneuzen zit nu

contact vind ik fijn en belangrijk. Als

ook een vrouw van 21 en bij een

iemand een auto bij mij koopt, vind ik

collega-dealer heeft ook een vrouw de

het leuk als diegene achteraf nog even

overstap van werkplaatsreceptie naar

een bakje koffie komt drinken. Het is

verkoopafdeling gemaakt.”


34

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Denk goed na over wat je graag wilt leren en in welke branche. Zo kan je gericht op zoek.

Speur online en in de lokale huis-aan-huiskranten naar openstaande vacatures. Hierdoor kun je jezelf oriënteren op alles wat mogelijk is. Internet is je beste vriend.

Maak gebruik van je netwerk. Vraag om tips bij familie en vrienden.

Praat rustig en duidelijk. Hierdoor ben je beter te verstaan en kom je meer ontspannen over. Zorg ook voor wat rustmomenten bij het beantwoorden van vragen. Hierdoor hebben jouw gesprekspartners de tijd om jouw reacties te verwerken.

OP ZOEK NAAR LEUK VAKANTIEWERK? Wil jij deze zomer lekker aan de slag voor een goed uurloon? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Voor de assemblage van onze dakkoffers zijn wij op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten. Je komt te werken in onze moderne, ruime en nette productiehal, waar je in een prima klimaat helpt met het maken van onze dakkoffers. Hoé gaaf is het om de producten waar jij dagelijks aan werkt terug te zien op de weg?

BEN JIJ: • Handig en bereid je handen uit de mouwen te steken? • Minimaal 15 jaar oud? • Full time beschikbaar? Stuur dan een mail naar sollicitatie@vdlhapro.com

www.vdlhapro.com

Bereid je goed voor. Bestudeer de website. Kijk met wat voor projecten het bedrijf bezig is. Laat merken dat je je verdiept hebt in het bedrijf en de functie.

Trek de stoute schoenen aan. Heb je zelf een leuk bedrijf in gedachten, maar hebben ze op dat moment geen openstaande vacature? Stuur een open sollicitatie. Niet geschreven is altijd mis!


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Vacature Zoomweg Zeeland Coldstore B.V. Op onze locatie te Vlissingen is een vacature voor:

OP ZOEK NAAR EEN MOOIE BAAN IN DE HAVENS? SOLLICITEER NU! Wij zijn op zoek naar: - Heftruckchauffeurs - Lashers

- Ploegmannen - Operators

Interesse? Stuur een mail naar s.van.liere@tos.nl Of bel met 0118 464 222

HOVENIER ZOEKT GROENE HANDEN En handige handen om te maken, planten, aanleggen en bouwen.

Kom je mij een handje helpen?

Noordstraat 1A | 4493 AE Kamperland | 0113-372738 | www.werkenbijsandee.nl | werken@sandee.nl

logistiek administratief medewerker Op onze locatie te Kruiningen is een vacature voor:

logistiek administratief medewerker en

financieel administratief medewerker Interesse? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar: Zoomweg Zeeland Coldstore B.V., t.a.v. directie, Nisseweg 4, 4416 PK Kruiningen of via info@zzcoldstore.nl

www.zzcoldstores.com

Ben jij sociaal en kun jij zowel de Nederlandse als Duitse klanten te woord staan? Wij zoeken iemand die 2 dagen per week beschikbaar is (±16 uur). Jouw dag bestaat uit (lichte) werkzaamheden in de werkplaats en het helpen bij de verhuur van fietsen. Bel of mail: defietsloods@zeelandnet.nl, 06 28 56 71 66, of stap eens binnen! Molenweg 43 Kamperland

35


36

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Wil je een nieuwe uitdaging aangaan? Dan hebben wij een baan voor je met inbreng voor eigen initiatief binnen een kleine organisatie met een enthousiast team.

Wegens zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een:

invalkracht SAW of VZ-IG/MMZ (minimaal 16 uur per week voor onze woongroep) Tevens zijn wij op zoek naar een:

vakantie-/weekendkracht Je bent (doop)lid van één van de reformatorische kerken. Wij bieden: Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Gehandicaptenzorg. Functieomschrijving: Het verlenen van directe zorg en begeleiding aan onze bewoners met bijzondere hulpvragen is de kern van deze functie. Denk hierbij aan het omgaan met autisme. De intensieve begeleiding bestaat uit het bieden van nabijheid in zowel woon- als dagbestedingsprogramma’s. Veiligheid en kwaliteit van zorg staan bij ons hoog in het vaandel. Ben jij een sterke persoonlijkheid? Kun jij mensen met een verstandelijke beperking (eventueel in combinatie met een lichamelijke beperking) met bijzondere hulpvragen in hun dagelijks leven ondersteuning bieden? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren! Stichting Zorghoeve Sequoiahof is een kleinschalig wooninitiatief en dagbesteding. Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking zorg en begeleiding op maat, gefundeerd op Gods Woord en praktisch ingevuld met deskundigheid en oprechte betrokkenheid. In onze Zorghoeve wordt aan maximaal 10 bewoners 24-uurs zorg verleend. Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.sequoiahof.nl Ben je enthousiast na het lezen van de vacature en voldoe je aan de criteria? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur je sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae binnen tien dagen naar: aart@sequoiahof.nl of naar Kanaalweg 79, 4417 PA Vlake (Hansweert) t.a.v. Aart Kole.

De dexter group is een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes De dexter is een flexibel netwerk van(potentiële) gespecialiseerde bedrijven opererengroup wereldwijd in verschillende markten. Voor klanten biedt de dexter group op deze manier eenopereren one-stop shop. gereedschapmakers. Zes bedrijven wereldwijd in

verschillende markten. Voor (potentiële) klanten biedt de

Coremans maaktgroup deel uit op van deze de dexter group en is gespecialiseerd in de ISBMdexter manier een one-stop shop. matrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding), Thermoform- en spuitgietmatrijzenbouw en Coremans maakt deel uitvan, vanvaak decomplexe, dexter group en is gespecialiseerd toelevering machinedelen.

in de ISBM-matrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding),

Thermoformspuitgietmatrijzenbouw en toelevering van, Ter uitbreiding van onsen team zijn wij op zoek naar: vaak complexe, machinedelen.

De dexter De dexter groupgroup is eenisflexibel een flexibel netwerk netwerk van gespecialiseerde van gespecialiseerde gereedschapmakers. gereedschapmakers. Zes Zes bedrijven bedrijven opereren opereren wereldwijd wereldwijd in ons verschillende in team verschillende markten. markten. Voor (potentiële) Voornaar: (potentiële) klanten klanten biedt biedt de de Ter uitbreiding van zijn wij op zoek dexterdexter groupgroup op deze op manier deze manier een one-stop een one-stop shop.shop.

Leergierige, proactieve en handige verspaners (draaien en/of frezen 3 of 5-assig)

Leergierige, proactieve en handige Coremans Coremans maaktmaakt deel uit deel vanuit de van dexter de dexter groupgroup en is gespecialiseerd en is gespecialiseerd in de ISBMin de ISBMDe dexter group is een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers. Zes matrijzenbouw matrijzenbouw (Injectie (Injectie Stretch Stretch Moulding), Blow Moulding), ThermoformThermoformen spuitgietmatrijzenbouw enklanten spuitgietmatrijzenbouw en en bedrijven opereren wereldwijd inBlow verschillende markten. Voor (potentiële) biedt de verspaners (draaien en/of frezen 3 of 5-assig) Wat ga je doen? dexter toelevering toelevering vaak van, complexe, vaakeen complexe, machinedelen. machinedelen. group van, op deze manier one-stop shop.

Ben jij een techneut die enthousiast wordt van het werken aan nauwkeurige producten? Als verspaner ben je verantwoordelijk voor het produceren van een gevarieerd gamma aan producten van diverse materialen. Wil je met ons meedenken over mogelijke verbeteringen om de productiviteit te ISBMverhogen Coremans maakt deel uit van dewij dexter group en is gespecialiseerd in de Wat ga je doen? Ter uitbreiding Ter uitbreiding van ons van team ons team zijn zijnopwij zoek op zoek naar: naar: en/of ben je een(Injectie specialist Stretch in dit vakgebied of wil je dat worden? Dan zoeken wij jou! matrijzenbouw Blow Moulding), Thermoformen spuitgietmatrijzenbouw en

Ben jij een techneut die enthousiast wordt van het werken aan toelevering van, vaak complexe, machinedelen.

nauwkeurige Wat neem je mee?producten? Als verspaner ben je verantwoordelijk

Leergierige, Leergierige, proactieve proactieve engamma en handige handige voor het produceren van een gevarieerd aan producten Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: van diverse materialen. Wil je met ons meedenken over mogelijke verspaners verspaners (draaien en/of frezen frezen 3 jeof3een5-assig) of 5-assig) verbeteringen om de(draaien productiviteit teen/of verhogen en/of ben Je hebt al werkervaring of je studeert minimaal niveau 3 in een technische richting zoals verspaning of werktuigbouwkunde. Je wilt je verdiepen in alle aspecten van ons vak, zoals frezen, draaien, boren en slijpen. Je maakt je dingen snel eigen en durft eerlijk in de spiegel te kijken. Als je een foutje maakt, dan leer je daarvan, je gaat niet zitten mokken en pakt weer door. Onze ervaren mensen helpen je altijd. Zij luisterenin ook naar jou, dus vertelof ons wat erworden? beter, mooier en sneller kan. wij jou! specialist dit vakgebied wilmaar je dat Dan zoeken

Leergierige, proactieve en handige Wat je mee? Wat kun neem je verwachten? verspaners (draaien en/of frezen 3 of3 5-assig) Jejehebt werkervaring of je studeert minimaal in een een komt te werken in een gezonde organisatie die wordt gekenmerkt doorniveau korte lijnen en platte WatJega Wat ga doen? jealdoen?

Door te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei binnenproducten? Coremans heb technische richting zoals verspaning of werktuigbouwkunde. Ben jijorganisatiestructuur. Ben een jij techneut een techneut die enthousiast die enthousiast wordt wordt van het van werken het werken aan nauwkeurige aan nauwkeurige producten? Alsje verspaner Als verspaner allerlei mogelijkheden om door te groeien in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te werken in ben je ben verantwoordelijk je verantwoordelijk voor het voor produceren het produceren van een van gevarieerd een gevarieerd gamma gamma aan producten aan producten van diverse van diverse Je wilt je verdiepen in alle aspecten van ons vak, zoals frezen, een enthousiast en flexibel team. Wat ga Wil je doen? materialen. materialen. je met Wil jeons met meedenken ons meedenken over over mogelijke verbeteringen omeigen deom productiviteit de te verhogen draaien, boren en slijpen. Je mogelijke maakt jeverbeteringen dingen snel enproductiviteit durft te verhogen Ben jij een techneut die enthousiast wordt van aan nauwkeurige producten? Als en/of ben en/of ben een je specialist in dit vakgebied in dit vakgebied ofhet wil werken je ofdat wil worden? je dat worden? Dan zoeken Dan zoeken wij jou! wijverspaner jou! Ja, ikjewil… eneen nuspecialist dan?

eerlijk in de spiegel te kijken.van Als een foutje maakt, dan leer ben je verantwoordelijk voor het produceren eenjegevarieerd gamma aan producten van diverse Bel, app of mail Sam Louwerse en maak een afspraak voor een gesprek. We willen je graag ons mooie je daarvan, niet zitten mokken en pakt weer door. Onze materialen. Wil je metje onsgaat meedenken over mogelijke verbeteringen om de productiviteit te verhogen bedrijf laten zien. Je kunt ook een dagje meelopen. s.louwerse@coremans.nl – 06-12854996 Wat neem Wat neem je mee? je mee? en/ofervaren ben je een mensen specialist inhelpen dit vakgebied of wil je Zij dat worden? Danook zoeken wij jou! je altijd. luisteren naar jou, dus

Je hebt Jealhebt werkervaring al werkervaring of je studeert of je studeert minimaal minimaal niveauniveau 3 in een 3 in technische een technische richting richting zoals verspaning zoals verspaning of of vertel ons maar wat mooier en van sneller kan. werktuigbouwkunde. werktuigbouwkunde. Je wiltJe je verdiepen wilterjebeter, verdiepen in alle in aspecten alle aspecten ons van vak, onszoals vak, frezen, zoals frezen, draaien, draaien, boren boren en en Wat neem je Coremans BVmee? T +31 113 551622 slijpen. slijpen. Je maakt Je maakt je je dingen jeofdingen snel eigen snel en eigen durft en eerlijk durft3eerlijk inin de in de spiegel te kijken. te kijken. Als je een Als je foutje een maakt, foutje maakt, Wat kun verwachten? Je hebt al werkervaring je studeert minimaal niveau eenspiegel technische richting zoals verspaning of Haltestraat 78 E info@coremans.nl danwerktuigbouwkunde. leer dan je leer daarvan, je daarvan, gaat jeniet zitten niet mokken zitten en pakt envan weer pakt weer Onze door.wordt ervaren Onzedraaien, ervaren mensen mensen helpen je je Je wilt jegaat verdiepen in allemokken aspecten onsdoor. vak, zoals frezen, boren en helpen 4411NH RILLAND Ieen www.coremans.nl Je komt tejewerken in gezonde organisatie die geslijpen. JeZij maakt je dingen snel eigen en durft eerlijk in wat de spiegel te Als je een foutje maakt, altijd. Zij altijd. luisteren luisteren ook naar ookjou, naar dus jou, vertel dus ons vertel maar ons maar erwat beter, erkijken. beter, mooier mooier en sneller en sneller kan. kan.

kenmerkt lijnen en en een organisatiestructuur. dan leer je daarvan,door je gaatkorte niet zitten mokken paktplatte weer door. Onze ervaren mensen helpen je te investeren in opleiding, enmooier kennisgroei binnen altijd.Door Zij luisteren ook naar jou, dus vertel ons maarscholing wat er beter, en sneller kan.

Wat kun Wat jekun verwachten? je verwachten? Coremans heb je allerlei mogelijkheden om door te groeien in

Wij zoeken een:

Hoofd afdeling kwaliteit part time, flexibel ingevuld in onderling overleg

Wie zijn wij en wat doen we?

Je komt Jekun te komt werken teverwachten? werken in een in gezonde een gezonde organisatie organisatie die wordt die wordt gekenmerkt gekenmerkt door korte door lijnen korte en lijnen eenen platte een platte Wat een je vakgebied dat jou interesseert. Je komt tekennisgroei werken in eenbinnen organisatiestructuur. organisatiestructuur. te Door investeren teorganisatie investeren in opleiding, opleiding, scholing scholing en door en kennisgroei binnen Coremans heb je heb je Je komt te werken inDoor een gezonde dieinwordt gekenmerkt korte lijnen en een platteCoremans enthousiast en flexibel team. allerlei allerlei mogelijkheden mogelijkheden om tedoor groeien teingroeien in een in vakgebied een vakgebied dat joudat interesseert. joubinnen interesseert. Je komt Jeheb te komt werken in in organisatiestructuur. Doordoor teom investeren opleiding, scholing en kennisgroei Coremans je te werken eenallerlei enthousiast een enthousiast en flexibel en team. team. in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te werken in mogelijkheden omflexibel door te groeien Ja, ik wil… en nu dan?

een enthousiast en flexibel team. Bel, app of mail Sam Louwerse en maak een afspraak voor een Ja, ikJa, wil… ik wil… en nu en dan? nu dan? gesprek. We willen je graag ons mooie bedrijf laten zien. Ja, ik nuLouwerse dan? Bel, app Bel,ofwil… mailofen Sam mail Sam en maak en een maak afspraak een afspraak voor een voor gesprek. een gesprek. We willen We je graag je graag ons mooie ons mooie Jeapp kunt eenLouwerse dagje meelopen. – willen Bel, app of mail ook Sam Louwerse en maak een afspraaks.louwerse@coremans.nl voor een gesprek. We willen je graag ons mooie bedrijfbedrijf laten zien. latenJe zien. kuntJeook kunt een ook dagje een meelopen. dagje meelopen. s.louwerse@coremans.nl s.louwerse@coremans.nl – 06-12854996 – 06-12854996 bedrijf laten zien. Je kunt ook een dagje meelopen. s.louwerse@coremans.nl – 06-12854996 06-12854996

Coremans Coremans BVBV BV Coremans Haltestraat Haltestraat Haltestraat 7878 78 4411NH RILLAND 4411NH 4411NH RILLAND RILLAND

+31113 T113 +31 551622 113 551622 TT+31 551622 EEinfo@coremans.nl info@coremans.nl E info@coremans.nl IIwww.coremans.nl www.coremans.nl I www.coremans.nl

Crop Alliance is gespecialiseerd in het conserveren op azijn (zuur) of op pekel (zout). Ons zeer uitgebreid productaanbod omvat, naast zilveruien en augurk, onder andere ook bloemkool, wortelen, witte kool, koolraap en diverse groentenmixen. Crop Alliance is daarmee één van de grootste groenteverwerkende bedrijven in Nederland.

Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.cropalliance.com of neem dan contact op met Henri den Toom.

Service adviseur Citroën Van Beek is een écht familiebedrijf en al ruim 55 jaar de Citroën-dealer voor Zuidwest-Nederland. Je vindt ons bedrijf direct aan de A58 tussen Middelburg en Vlissingen, dus snel bereikbaar vanuit heel Zeeland.

Vlissingen | Zicht op vaste aanstelling | Fulltime Kijk op citroenvanbeek.nl/vacatures voor meer info! Scan de QR-code:


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

Word jij onze nieuwe collega? s ager Ver

Man

-40 uur ct van 24 √ Contra nctieschaal E fu √ Salaris nsmiddelen) (cao leve itkering se winstu √ Jaarlijk smogelijkheden ing √ Opleid

Medewerker Vers of Operatie √ Contract van 12-24 uur √ Salaris functieschaal B (cao levensmiddelen) √ Opleidingsmogelijkheden

Shiftleider Operatie of Serv ice

Medewerk

e

r Vers avond/we eke Vers: Brood nd /Markthal/ AGF

√ Uitdagende fun ctie √ Contract van 12-32 uur √ Salaris functiesc haal C (cao levensmidd elen) √ Opleidingsmog elijkheden

√ Vanaf 16 jaar √ Werktijd en ma-vr: 18.00-21.00/ 22.00 uur √ Werktijd en za: 06.0021.00/22.00 uur

Caissière

Vulploegmedew erker Operatie

jaar √ Vanaf 16 ma-vr: en √ Werktijd 0/21.00 uur r 17.00-20.0 0-20.00 uu en za: 07.3 √ Werktijd

√ Vanaf 15 jaar √ Werktijden va n maandag t/m zaterdag vana f 17.00 uur

Albert Heijn Kapelle

Al enthousiast geworden over een vacature?

Biezelingsestraat 1 | 4421BL Kapelle | 0113341562 harlaarsupermarkten@gmail.com

Solliciteer dan via: ahkapelle.personeelstool.nl of ah.nl/werk Geïnteresseerd maar wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Supermarktmanager Rianne Timmerman via de contactgegevens hiernaast.

LET OP! Unieke vacature(s) Voor onze afdeling stalen woningen zijn wij op zoek naar De stalen woning wordt steeds populairder. Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig geworden en hebben de weg gevonden naar deze unieke manier van bouwen. Duurzaamheid en esthetiek voeren hierbij de boventoon. Heb jij ervaring in de bouw en wil je eens wat anders? Solliciteer dan naar één van onze unieke vacatures! Ga voor meer info naar

werkenbijhansestaalbouw.nl

Werkvoorbereider Projectleider Montagemedewerker Ontdek meer op

www.stalenwoning.nl Stalenwoning.nl is een initiatief van Hanse Staalbouw

Stalen woning te Yerseke

Stalen woning te Meerkerk

37


38

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

! t h c o z e G

1e AUTOTECHNICUS Werken met de nieuwste technieken in een moderne werkplaats?

Werken bij PMC in Balans? In verband met groei van onze organisatie zoeken wij per 1 juli 2022 een:

Controller (m/v) voor 24-32 uur per week

Scan de QR-code en bekijk de volledige vacature via de website.

Scan de QR-code en ontdek de vacature!

Wil je ons team komen versterken? Dan nodigen we je graag uit om te schrijven naar PMC In Balans. Je sollicitatiebrief met CV kun je, vóór 16 juni 2022, sturen naar info@pmcinbalans.nl t.a.v. Moniek Schipper onder vermelding van ‘vacature controller’

0118 - 46 18 97 • info@pmcinbalans.nl • www.pmcinbalans.nl O O S T- S O U B U R G • M I D D E L B U R G • V L I S S I N G E N • KO U D E K E R K E • A R N E M U I D E N • Z O U T E L A N D E • W O L P H A A R T S D I J K

werken bij landgoed rijckholt. Ben jij op zoek naar werk in de zorg of lijkt het je wat om als medewerker in ons bediening gezellige restaurant aan de slag te gaan? Dan hebben wij een leuke baan voor je met voldoende mogelijkheden om door te ontwikkelen.

VACATURE

Wij zoeken een leuke collega die ons team komt versterken! Ben je enthousiast, creatief en flexibel? Ben je Bloembinder(-ster) of heb je de opleiding bijna afgerond?

Reageer dan nu! Het gaat om minimaal 24 uur per week. Zoek ik jou of ken je iemand die dit past? Laat het weten! Mail naar: bloembinderijdeklimop@live.nl

Weststraat 6 - 4421 AC Kapelle - 0113 33 05 07

Landgoed Rijckholt is een gezellig groot bedrijf met fijne collega’s en een goede werksfeer. Er is een woongemeenschap voor ouderen, een restaurant, een kinderopvang en er zijn vakantiehuisjes en een B&B. Kijk voor meer informatie op werkenbijlandgoedrijckholt.nl

samen mooie herinneringen maken


De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

SPECIAL

39

Bonjour, klaar voor je reis naar Frankrijk?

Meaf Machines b.v. ontwerpt, bouwt en levert wereldwijd extrusielijnen voor de kunststofverwerkende industrie.

We zoeken een

Over de functie: Krijg jij energie van plannen en organiseren? Ben je handig met social media? Vind je het leuk om te schakelen tussen secretariële en administratieve taken? In deze veelzijdige en afwisselende functie verricht je samen met de Assistent Management, secretariële, administratieve en representatieve taken op kantoor. Bijvoorbeeld: het ontvangen van gasten, marketing, secretarieel, assistentie op de inkoopafdeling, het regelen van binnen- en buitenlandse transporten en het verzorgen van de documentatie hiervoor, etc. Je bent de alleskunner die snel kan schakelen. Je bent breed inzetbaar binnen verschillende afdelingen om, waar nodig, te helpen en vindt het leuk om diverse taken te hebben. Je vervangt de Assistent Management tijdens diens afwezigheid. Wat verwachten wij: ➢ MBO werk- en denkniveau ➢ Communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal ➢ Je herkent je in de volgende eigenschappen: zelfstandig, stressbestendig, flexibel, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal

De Dordogne, Pays de Loire, Bretagne, Normandië.. Wekelijks rijden wij met onze vrachtwagens naar bloemenwinkels in Frankrijk. Zie je dat zitten? Wij hebben een stoel vrij voor: 2 parttime-chauffeurs en een chauffeur-assistent verkoop (fulltime) met rijbewijs CE of een kandidaat die dit wil halen. Alors mes amis Kom vrijblijvend eens langs bij ons op Kamperland. Het Rip 4-6 of neem contact op 06 53 76 23 67, Erwin van As. Het Rip 4-6, 4493 RL Kamperland Info@florasfleurs.com | 085 044 5410

Bouwgroep Schrijver

Wat bieden wij: ➢ Functie: 24 uur per week, werktijden in overleg ➢ De mogelijkheid om in een internationale omgeving aan de slag te gaan! ➢ Een salaris passend bij jouw werkervaring en opleiding ➢ Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaal en Techniek ➢ Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling binnen je functie ➢ Afwisselende functie met diverse werkzaamheden in een klein team Ben je al enthousiast? Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Elwin Houtekamer (e.houtekamer@meaf.com of telefonisch 0113-571495). Bekijk onze website www.meaf.com Sollicitaties ontvangen wij het liefst per email, voorzien van contactgegevens, motivatie en een CV.

Voor onze afdeling HSB zijn wij op zoek naar

Meaf Machines b.v. | Industrieweg 10 | 4401 LB Yerseke | www.meaf.com

es

ie Go

locat

VACATURES

085 - 0161636 info@meliuspijnzorg.nl

BOUWGROEP SCHRIJVER

OFFICE ASSISTENT

Timmermannen Bouwgroep Schrijver Houtskeletbouw BOUWGROEP SCHRIJVER

Meer informatie bouwgroepschrijver.nl/vacatures

Bouwbedrijf Schrijver ’s-Gravenpolder 0113 31 1527 www.bouwbedrijfschrijver.nl

Bouwgroep Schrijver

Bouwbedrijf Schr Spoorstraat 16 4431 NK ’s-Graven T 0113 31 1527 E info@bouwbedr IBAN NL27 INGB 0 BIC INGBNL2A Handelsregister 2 BTW nummer NL.


40

De Borselse Bode Woensdag 1 juni 2022

PAT RICK DEMP SE Y

WEARING THE

50Y P’8928 SUNGLASSES

De Visser Optiek pakt uit!

De Visser Wij geven nu leuke vakantie gadgets weg Optie Wij geven nu leuke vaka bij aankoop van een bril of lenzen.* bij aankoop van een Daarnaast Daarnaast maak je ook nog eens kansmaak op je ook deze handige reiskoffer! deze handige r

Maak bij aankoop van een Porsche Design (zonne)bril op sterkte kans op een Race experience op het Circuit van Zandvoort. Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2022. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

* Deze aanbieding loopt zo

Dorpsstraat * Deze aanbieding loopt zolang de voorraad strekt92 | 4451

Tel: 0113 563214 | www

Dorpsstraat 92 | 4451 AC Heinkenszand Tel: 0113 563214 | www.devisseroptiek.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.