Kalasta Pyhäjoella

Page 1

KALASTA PYHÄJOELLA


Perustietoa Pyhäjoella voit kalastaa merellä, joella ja pienillä järvillä. Pyhäjoesta voit kalastaa esimerkiksi harjusta, taimenta, ahventa ja haukea. Onnekas voi napata joesta myös nousulohen. Hyviä kalapaikkoja on pitkin jokivartta, esimerkiksi Kupuliskoskella. Pyhäjoen merialueilta saat saaliiksi siikaa, haukea, ahventa, silakkaa, maivaa eli Perämeren muikkua ja jopa lohia ja mateita. Etenkin hauet voivat olla melkoisia vonkaleitakin. Pyhäjoella pyydetään myös syksyisin merroilla ja rysillä nahkiaista. Nahkiaisen pyytäminen vaatii kuitenkin erikoisluvan (ks. Pyhäjoen kalastajainseura).

Noudata kalastamisesta ja luonnossa liikkumisesta annettuja lakia ja asetuksia. Muista kohtuus kalastaessasi; jätä saalista toiseenkin kertaan!

MITÄ LUPIA TARVITSET KALASTUKSEEN Kalastustapa

18–64-vuotiaat

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet

Onkiminen ja pilkkiminen yhdellä vavalla

Maksuton *

Maksuton *

Onkiminen ja pilkkiminen usealla vavalla

Kalastonhoitomaksu ja vesialuekohtainen kalastuslupa

Vesialuekohtainen kalastuslupa

Viehekalastus yhdellä vavalla

Kalastonhoitomaksu TAI Kalastonhoitomaksu ja vesialuekohtainen kalastuslupa**

Maksuton TAI Vesialuekohtainen kalastuslupa **

Viehekalastus usealla vavalla

Kalastonhoitomaksu ja vesialuekohtainen kalastuslupa

Vesialuekohtainen kalastuslupa

Pyydyskalastus ja ravustus

Kalastonhoitomaksu ja vesialuekohtainen kalastuslupa

Vesialuekohtainen kalastuslupa

*) Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla. **) Vaelluskalavesistöjen koski- ja virtaalueilla ja mm. erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla kalastamiseen tarvitaan vesialuekohtainen kalastuslupa. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset. Esimerkiksi Pyhäjoki, Liminkaoja ja Yppärijoki ovat vaelluskalavesistöjä, joiden koski- ja virta-alueilla kalastamiseen tarvitset vesialuekohtaisen kalastusluvan. 2


YLEISET RAUHOITUSAJAT

ALAMITTOJA

Rauhoitusaikana ei vedessä saa pitää pyydystä, joka on kyseisen lajin pyyntiin tehty tai erityisesti siihen sopiva. Rauhoitusaikana pyydykseen tarttunut rauhoitettu kala tai rapu on viipymättä laskettava takaisin veteen.

Alamitta on kalojen alin sallittu pyyntimitta. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen.

• Lohi: merilohi joessa ja purossa 1.9.–30.11. • Taimen: joessa ja purossa 1.9.–30.11. Rasvaevällinen rauhoitettu meressä ympäri vuoden. • Harjus: rauhoitettu meressä ympäri vuoden, sisävesissä 1.4.–31.5. • Siika: rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11. • Ankerias: 1.10.–31.1. • Nahkiainen: 1.4.–15.8. • Rapu: 1.11.–21.7. klo 12

• Merilohi: Perämerellä 50 cm, muutoin 60 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa pyynti rajoitettu max. 2 kpl/vrk/hlö • Taimen: Rasvaevälliset sisävesissä 60 cm, merellä rauhoitettu. Rasvaeväleikatut 50 cm • Harjus: sisävesissä 35 cm, meressä rauhoitettu • Kuha: 37 cm • Siika, ankerias: ei alamittaa. Huomioi myös mahdolliset kalastajainseurakohtaiset rajoitukset.

KALASTUSLUPIEN HANKINTA Valtion kalastonhoitomaksun voit maksaa Eräluvat-verkkokaupassa: verkkokauppa.eraluvat.fi tai esimerkiksi Eräluvat-sovelluksella. Vesialuekohtaisia kalastuslupia myyvät vesialueiden omistajat kuten kalastusseurat sekä valtion vesille Metsähallitus. Pyhäjoella kalastuslupia myyvät omille vesialueilleen Parhalahden, Pyhäjoen ja Yppärin kalastajainseurat, joiden kalastusluvista löydät tietoa esitteen seuraavilta sivuilta.

VARAUDU TODISTAMAAN KALASTUSLUPA JA KALASTONHOITOMAKSU Kun kalastat, pidä mukanasi maksukuitti, jolla pystyt todistamaan maksetun kalastonhoitomaksun ja kalastusluvat. Varaudu todistamaan myös henkilöllisyytesi.

PILKILLE TAI ONGELLE Pilkkiä tai onkia saat yhdellä vavalla ilman lupaa meressä, järvillä sekä virtaamattomissa vesissä. Kalastuslaissa onkimisella tarkoitetaan ilman viehettä ja heittokalastukseen soveltuvaa kelaa harjoitettavaa kalastusta, jossa käytetään yhtä vapaa ja koukkua. Pilkkiminen puolestaan on kalastusta yhdellä lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä. 3


Pyhäjoen kalastajainseura KALASTUSLUVAT PYHÄJOEN KALASTAJAINSEURAN VESIALUEILLE • Viehekalastusluvat: 7 €/vrk, 15 €/vko tai 25 €/vuosi • Jäsenmaksu 25 € • Mökkikalastuslupa 35 € Virtaavien vesien viehekalastusluvat kattavat Pyhäjoen kosket Vuotinperältä Pohjanlahteen. Jäsenmaksulla Pyhäjoella Pohjankylän tai Etelänkylän alueella vakituisesti asuva Pyhäjoen Kalastajainseuran tai Vapakalastusjaoston jäsen voi kalastaa viehekalastusvälineillä, verkoilla tai muilla vastaavilla kiinteillä pyydyksillä. Nahkiaisen pyynti on sallittu vain Pohjankylän ja Etelänkylän alueella asuville seuran jäsenille erillistä lupamerkkiä vastaan. Muualla Pyhäjoen kunnassa vakituisesti asuva Vapakalastusjaoston jäsen voi kalastaa viehekalastusvälineillä seuran kalastusalueella. Muualla kuin Pyhäjoella asuvalla Vapakalastusjaoston jäsenellä on viehekalastusoikeus. Mökkikalastusluvalla voi pyytää viehekalastusvälineillä, kolmella verkolla tai yhdellä katiskalla. Vieheluvalla voi pyytää myös yhdellä katiskalla.

RAUHOITUKSIA JA KALASTUSRAJOITUKSIA • Lohenpyynti verkkopyydyksillä alkaa merialueella erikseen ilmoitettavana aikana. • Jokisuu rauhoitettu verkkopyynniltä 15.8.–31.10. lukuun ottamatta nahkiaisenpyyntiä. Alueella suoritetaan vaellussiian mädin hankintaan liittyvää pyyntiä. (Pyydykset merkitty erikseen.) • Jään alta tapahtuvassa talvipyynnissä verkon silmäkoon täytyy olla 27 mm ylöspäin merialueella ja vähintään 50 mm joessa. • Ravunpyynti on kielletty. • Pyynnissä on noudatettava kalastuslaissa ja -asetuksissa annettuja rajoituksia ja rauhoitusaikoja. • Seuraa ilmoitustauluja ja lehtiä muista rajoituksista! 4

LUPIEN MYYNTI Verkossa: www.kalakortti.com Pyhäjoen 4H:n Löytöpuoti Vanhatie 48, Pyhäjoki Huom. kirjoitusmaksu 1,50 €/lupa Maksamalla suoraan Pyhäjoen Kalastajainseuran pankkitilille: FI59 8000 1779 1475 12 Viestikenttään: luvan haltijan nimi ja mikä lupa

Lisätiedot:

Vapakalastusjaosto Jussi Toppari, p. 050 3042176 Puheenjohtaja Jani Westerlund p. 050 377 9552 Sihteeri vpj. Esa Ruotsalainen p. 050 5719162


RAAHE E8

VIHANTI KALAJOKI

HYVIÄ KALASTUSPAIKKOJA Tervon kalasatama Tervo 60, Pyhäjoki Kupuliskoski Penkkatie 451, Pirttikoski Kielosaari Vanhatie 73, Pyhäjoki

VENEENLASKUPAIKAT Jokipuoji Jokipuojintie 87, Pyhäjoki Tervon kalasatama Tervo 60, Pyhäjoki Kaukonranta Kaukontie 29, Pyhäjoki

VENEPAIKAT POHJANKYLÄN JA ETELÄNKYLÄN ALUEELLA Tervon kalasataman venepaikat Vuokraus: Pyhäjoen kunta www.pyhajoki.fi/venepaikat Etelänkylän jakokunnan venepaikat Jokipuojilla Yhteystiedot: Juhani Haapakoski, p. 040 523 2261 Tapio Apuli, p. 050 028 1897 5


Parhalahden kalastajainseura KALASTUSLUVAT PARHALAHDEN KALASTAJAINSEURAN VESIALUEILLE

HYVIÄ KALASTUSPAIKKOJA Tankokarin kalasatama Tankokarinnokka 83, Parhalahti

• Vieraslupa/jokilupa 25 €/vuosi Jokiluvalla/vierasluvalla kalastus on sallittua Liminkaojan jokialueella Parhalahden vanhasta kalasatamasta Tankokariin sekä Tankokarin satamassa. Katso kalastusalue oheisesta kartasta.

LUPIEN MYYNTI Lupa maksetaan kalastajainseuran pankkitilille: • Maksun saaja: Parhalahden kalastajainseura ry. • Tilinumero: FI74 5381 0340 0492 28 • Viestikenttään: Luvan saajan nimi ja jokilupa 20XX (korvaa vuosiluvulla)

HUOMIOITAVAA • Kalastus on sallittua vain vapakalastusvälineillä. Lisätiedot kalastusluvista Olli Roukala p. 050 417 7599

Parhalahden vanha kalasatama Kalarannantie 125, Parhalahti

VENEPAIKAT TANKOKARIN KALASATAMASSA • Vierasvenepaikka, alle 8 m vene, 40 €/kausi • Vierasvenepaikka, yli 8 m vene, 60 €/kausi • Betonilaituripaikka 120 €/kausi • Pienveneiden rantapaikat: vierasvene 20 €, jäsenet 15€ Huom! Muistathan varata ja maksaa venepaikkasi ennen kuin tuot veneesi laituriin!

Lisätiedot venepaikoista: Marko Oja p. 045 604 2099

Alue, jolle vesialuekohtainen lupamaksu

Hylkeenselkä

Veneenlaskupaikka

Tanko k

Heinikarinlampi Laavu

Lintutorni

arinno

Tankokari

kka

WC

Liminkao

ja

Selkälippi Parhalahti

Ka la

ra

nn

an

tie

PARHALAHTI 6


Yppärin kalastajainseura KALASTUSLUVAT YPPÄRIN KALASTAJAINSEURAN VESIALUEILLE

VENEPAIKAT YPPÄRISSÄ

• Kalastuslupa 30 €/vuosi

• 100 €/vuosi + tiemaksu 25 €/ vuosi Jos veneen haluaa lukittuun päälaituriin, saa avaimen 50 € panttia vastaan. Lisätiedot: Matti Hautala (yhteystiedot alla)

Yppärin kyläsataman venepaikat

Onkia ja pilkkiä saa ilman lupaa. Yppärin kalastajainseuran lupa on kuitenkin suositeltava.Viehekalastukseen tarvitaan valtion viehelupa ja kalastajainseuran lupa.

LUPIEN MYYNTI Neste Pyhäjoki Yppäri, Kokkolantie 1116

HUOMIOITAVAA • Verkkokalastusta saa harjoittaa 5 verkolla/ venekunta. Kaikilla venekunnan jäsenillä on oltava kalastajainseuran lupa. • Saaliskaloista on vapautettava rasvaevällinen meritaimen ja kaiken kokoiset harjukset. • Kalastajainseura voi kalastaa asiakkaille lahnoja, säynäviä ja ahvenia isommissa erissä.

Elävisluodon kalasataman venepaikat Lisätiedot: Pyhäjoen kunta www.pyhajoki.fi/venepaikat Lisätiedot kalastusluvista ja venepaikoista: Matti Hautala p. 040 5757469

HYVIÄ KALASTUSPAIKKOJA Elävisluodon kalasatama Elävisluodontie 243, Yppäri Yppärin kyläsatama/vanha kalasatama Pörkäntie 116, Yppäri Satamassa on tulentekopaikka. Omat puut mukaan! Yppärijoensuu Yppäri

Ulko-Harmi Rajaniemi

Rajalahti

tie nmäen Ranna oki ärij tie Ypp rkän Pö

Elävisluoto

Perilahti

YPPÄRI 7


Tunnetko jokamiehenoikeudet? JOKAMIEHENOIKEUDELLA SAAT:

ET SAA:

• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa, kuten metsässä luonnonniityllä ja vesistöissä • ratsastaa • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja • onkia ja pilkkiä • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä.

• haitata maanomistajan maankäyttöä • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta • ottaa sammalta tai jäkälää • tehdä avotulta toisen maalle • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä (<150 m) asumuksia ja meluamalla • roskata ympäristössä • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia • häiritä eläimiä • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Voit tehdä laavuilla nuotion, kun Pohjois-Pohjanmaalla ei ole voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroitusta. Omat puut Ethän kulje mukaan! mökkiläisten pihoilla!

Kuntatie 1 86100 Pyhäjoki

pyhajoki.fi visitpyhajoki.fi

kunta@pyhajoki.fi

Pyhajoenkunta Visitpyhajoki

040 359 6000

Visitpyhajokivirtaa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.