Puppet theatre Plovdiv

Plovdiv, Bulgaria

https://www.pptheatre.com

www.facebook.com/kuklenteatar

Театърът съществува от 1947 г., репертоарен е и е финансиран от Министерство на културата и е активно подпомаган от Община Пловдив.

За 73 творчески сезона към 2020 г. са изиграни над 340 заглавия. Годишно се реализират до 5 нови постановки, които се представят пред не по-малко от 30 000 зрители. Провежда фестивал "Двама са малко - трима са много" &TheatAir.

State Puppet Theatre – Plovdiv,found in 1946, is ь repertory theatre, financed by The Ministry of Culture and supported by Plovdiv Municipality. we have a festival called Three Are Too Many, Two - Not Enough & TheatAir.

Publications