Memòria Punt de Referència 2021

Page 1

MEMÒRIA 2021


ÍNDEX

1. JOVES A QUI ACOMPANYEM 4 2. ACOMPANYAMENT PER A CRÉIXER 8 3. EL 2021 A COP D’ULL 10 4. EL 2021 ALS PROJECTES 12 - REFERENTS 13 - ATENEA 14 - PISOS ASSISTITS 15 - ACULL 16 - LLARS EL PAS 17 - J0VES X JOVES 18 - SOM LLAVOR 19 - TRAJECTE 20

5. TREBALL EN XARXA 21 6. GESTIÓ 24 7. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL 26


3

Heu estat mai al parc del laberint? Entreu-hi un dia rúfol, que estigui a punt de ploure i, si per casualitat oblideu el camí d’entrada i esteu perduts, us envairà l’angoixa. Tothom necessita seguretat i, quan aquesta falla, ens sentim febles (ho diguem o no). Acompanyar jovent en el seu procés d’emancipació és guiar-los a sortir d’un immens laberint ple d’obstacles, amb canvis de guió no previstos i dificultats afegides cada dos per tres. En aquestes circumstàncies el suport des de la mentoria i els programes d’habitatge són clau per orientar-se en un laberint social i burocràtic ben complicat. Tenim la sort de ser moltes persones les que creiem en l’acompanyament: voluntariat, membres de la junta, treballadores i joves. La col·laboració de cada una fa que el camí cap a la inclusió social sigui menys difícil. Una vegada més, el treball en xarxa amb altres entitats ens ha permès incidir i ajudar a desbloquejar la situació d’irregularitat administrativa de molt jovent extutelat que no podia renovar el permís de residència. Gràcies a un treball intens de denúncia hem aconseguit la modificació del reglament de la llei d’estrangeria i actualment el jovent que ha estat tutelat ja té dret a un permís de residència que l’habilita per treballar.

Des de Punt de Referència acompanyem altres reptes difícils: l’accés a un habitatge digne, les dificultats d’inserció laboral per a col·lectius amb poca formació, entre d’altres. Darrerament la crisi d’Ucraïna ha posat sobre la taula l’acollida de les persones refugiades que desgraciadament han de fugir de la guerra. Valorem positivament la resposta que s’ha donat des de la Unió Europea però alhora posem sobre la taula el doble discurs existent quan la crisi afecta altres països com Síria o països del sud. La memòria que teniu a les mans és l’esforç de totes les persones vinculades a Punt de Referència, una entitat que vol ser de tothom, transformadora de la realitat que trobem a partir de les nostres possibilitats.

Bona feina Junta directiva


4

1. JOVES A QUI ACOMPANYEM El jovent tutelat són noies i nois que han viscut part de la seva infància o adolescència en un centre de menors, degut a la pèrdua de lligams familiars. Fer els 18 anys significa deixar aquest recurs de tutela d’una forma automàtica i fer front al repte d’emancipar-se. A Punt de Referència els fem costat perquè tinguin acompanyament i suport durant el seu procés d’emancipació.


5

QUÈ ELS FA MÉS VULNERABLES?

I QUINES SÓN LES SEVES FORTALESES?

• Falta de xarxa familiar de suport • Estabilitat emocional debilitada • Manca d’experiència professional • Poca estabilitat en els recursos dels que disposen • En alguns casos, manca de coneixement de l’entorn (llengua, ciutat...)

• Joves més implicats/des en la construcció del seu futur • Ganes de teixir una xarxa d’amistats i de suport al seu voltant • Gran capacitat d’aprenentatge • Alta resiliència i capacitat d’adaptació davant dels reptes

Edat

Gènere 16-17 anys

26%

18-19 anys

54%

20-21 anys

8%

21-22 anys

5%

Més de 23 anys

7%

Dones

14%

Homes

86%

Orígens 2% 4% EUROPA DE L’EST 1%

ESPANYA

1%

XINA

MAGREB ÀFRICA SUBSAHARIANA

SUD-EST ASIÀTIC

AMÈRICA LLATINA 68%

2%

22%

Situació administrativa 16%

4%

19%

No documentació

Passaport

46%

10%

Permís de residència (NIE)

Demandant asil

5% DNI

Permís de residència i treball

Formació assolida

13%

30%

36%

Sense formació

Primària

Secundària

3% Estudis superiors

13%

5%

Programes de formació i inserció (PFI)

Formació ocupacional


6

2. ACOMPANYAMENT PER A CRÉIXER Fem costat al jovent tutelat i extutelat perquè tingui acompanyament i suport durant el seu procés d’emancipació. A Punt de Referència hi troben els vincles, els recursos i el seguiment professional que els permetrà ser autònoms.


7

COM HO FEM? Posant les persones al centre, i vetllant per la construcció de vincles afectius entre elles.

Els nostres valors: proximitat, confiança, cura, compromís, innovació i participació.

PRINCIPALS FITES

XARXA DE SUPORT Treballem per tal que el jovent pugui establir vincles amb persones adultes que conformin un nou cercle confiança, i una xarxa més enllà dels recursos d’atenció al jovent tutelat i extutelat.

OPORTUNITATS PER A L’EMANCIPACIÓ El punt de partida del jovent tutelat i extutelat els exigeix més esforç per emancipar-se que a altres joves de la seva edat. Reivindiquem una societat que els brindi oportunitats, a l’hora que els animem a responsabilitzar-se de les decisions a prendre en el seu camí cap a l’emancipació.

DRETS FONAMENTALS Defensem el dret del jovent tutelat a ser atès/a més enllà dels 18 anys, i fins la plena emancipació, el dret a la migració, el dret d’accés a l’habitatge, a la salut, a l’educació i al treball.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Punt de Referència contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. Acompanyem el jovent tutelat i extutelat fent incidència en els següents objectius:


8

ELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT .

JOVES

Persones interessades en el

VOLUNTARIAT

que demanen suport

d’acompanyament al jovent

PRIMERES ACOLLIDES S’ informa a les persones S’inicia la seva participació al projecte adequat

Projectes d’habitatge

Projectes de mentoria

PISOS ASSISTITS Hi conviuen joves d’entre 18 i 21 anys, acompanyats per una educadora. L’ estada els permet adquirir hàbits per l’emancipació.

REFERENTS Facilitem la creació d’un vincle de confiança entre un/a jove i una persona voluntària adulta, que permeti al jovent sentir-se acompanyat per afrontar l’emancipació.

ACULL Acolliment de persones joves migrades d’entre 18 i 21 anys, a la llar de persones voluntàries, durant 9 mesos.

ATENEA Mentoria per l’èxit educatiu, que combina la mentoria 1 a 1 amb trobades grupals i un espai d’estudi, per potenciar la trajectòria formativa.

LLARS EL PAS Circuit d’habitatges per joves majors de 19 anys que requereixen una continuïtat i seguiment professional per assolir l’emancipació.

Projectes de suport socioeducatiu i participació TRAJECTE

JOVESXJOVES

SOM LLAVOR

Acompanyament a les necessi-

Fomentem la participació co-

Projecte de participació i inci-

tats d’emancipació del jovent.

munitària amb un grup de joves

dència que fa d’altaveu de les

Permet atendre les seves

que s’organitzen i fan activitats

opinions, vivències i lluita pels

demandes en l’àmbit tècnic a

d’implicació ciutadana i de

drets del jovent, comunicant-les

través de l’elaboració del seu pla

socialització, claus per l’eman-

mitjançant el llenguatge audio-

de treball.

cipació.

visual.


9


10

3. EL 2021 A COP D’ULL Hem aconseguit que gran part del jovent que acompanyem d’origen migrat pugui regularitzar la seva situació administrativa, gràcies a la lluita amb altres entitats socials per canviar el Reglament de la Llei d’Estrangeria que, fins ara, deixava encallats tants processos d’emancipació.


11

Donem veu al jovent Posem en marxa Som Llavor (pag 18), el projecte de participació i incidència que fa d’altaveu de les opinions i vivències del jovent, comunicant-les mitjançant el llenguatge audiovisual

Guanyem reconeixement La Fundació La Caixa ens atorga el Premi a la Innovació Social per la tasca de transferència de coneixement replicant el Projecte Referents. El Projecte Referents obté la màxima qualificació en qualitat de la mentoria, el Segell MC+

Donem forma a l’itinerari d’habitatge Consolidem el projecte Llars El Pas, afegint un quart habitatge per a joves que requereixen un temps en un habitatge compartit per ser completament autònoms abans de finalitzar el seu procés d’emancipació.

Portem la mentoria i els acolliments a més territoris Les parelles de mentoria a les comarques del Maresme i el Vallès Occidental ja són una realitat. El Projecte Referents hi ha arribat per tal de donar cobertura a les necessitats del jovent tutelat i extutelat d’aquests territoris. Per primera vegada el Projecte Acull obre llars acollidores fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

201

146

114

16

jovent acompanyat

persones voluntàries

persones sòcies

professionals


12

4. PROJECTES


13

REFERENTS Teixim un vincle afectiu entre una persona voluntària i una persona jove que necessita el seu acompanyament per a créixer i aconseguir emancipar-se amb més garanties d’èxit.

La relació de mentoria té una durada de 10 mesos amb acompanyamentdins el projecte i va creixent mitjançant les trobades setmanals de la parella i la supervisió de la relació per part d’una professional.

RESULTATS · El 93,3% dels joves valora que ha rebut bastant o molt acompanyament per part de la persona referent i que aquesta els ha donat suport davant les seves preocupacions i dubtes. · El 93% del jovent valora haver millorat en el coneixement dels recursos del territori gràcies a la seva participació en el projecte. · El 83% dels nois i noies creu que ha millorat la definició dels seus objectius personals.

NOVETATS · Hem obert un grup pilot de 10 relacions a Mataró, gràcies a l’impuls de l’Associació Veïnal de Rocafonda, el Centre de Formació i Prevenció i l’Ajuntament i un al Vallès Occidental. · El Projecte Referents obté la màxima qualificació en qualitat de la mentoria, el Segell MC+.

5 grups G45

G46

G47

G48

M1

67 noves relacions de mentoria 90 joves i 84 referents

M’ha agradat conèixer gent nova i nous llocs de la ciutat. He après com viure amb les persones de la ciutat. Soriba


14

ATENEA L’ acompanyament de les persones mentores al jovent és clau perquè aquests desenvolupin eines i competències que els permetin finalitzar els seus estudis, un àmbit fonamental per sembrar-se un futur amb més oportunitats. La relació de mentoria té una durada de 8 mesos dins el projecte, i va creixent gràcies a les trobades individuals quinzenals combinades amb les activitats grupals de millora de competències amb la resta de jovent i voluntariat. El projecte es complementa amb un espai d’estudi setmanal obert al jovent que busca un lloc on estudiar rebent suport de persones voluntàries.

He tingut molt bones experiències en aquest projecte, he conegut molta gent, tant en les activitats grupals com al taller d’estudi. Quedo amb la meva mentoria i passegem i parlem dels meus estudis i objectius a la vida... Echahid NOVETATS DEL PROJECTE • Hem recuperat la presencialitat en la formació de les persones voluntàries per tal d’afavorir una major interacció i sentiment de grup. • Durant uns mesos el taller d’estudi s’ha ceebrat simultàniament presencialment i en format virtual, per poder atendre el jovent i voluntariat que es trobava sense disposició d’assistir. • Hem innovat en l’organització del taller d’estudi: el jovent comunica amb antelació la matèria que voldrà treballar el proper dijous, i se li assigna una persona voluntària amb coneixements de la matèria que li dona suport de manera exclusiva.

RESULTATS

2 grups

• El 83% de les relacions de mentoria han tingut una durada de 8 mesos, tot i el confinament. • El 100% de jovent considera que participar a Atenea l’ha motivat a no deixar els estudis. El 91% d’ells ha acabat el curs, i el 70% seguirà cursant estudis superiors.

G6

G7

27 relacions de mentoria

• El 89% del jovent ha millorat en el treball en equip, l’autoconeixement, la consciència emocional, la iniciativa i l’autonomia. • El 89% del jovent ha millorat la definició dels seus objectius personals en relació a l’emancipació.

44 joves i 27 voluntaris al taller d’estudi


15

PISOS ASSISTITS Són llars on el jovent hi conviu amb la possibilitat d’estar-s’hi fins a 3 anys. Gràcies a l’entorn estable i al suport professional diari, els i les joves adquireixen bons hàbits de convivència i d’autonomia, de gestió econòmica i personal, i diposen de la capacitat de finalitzar el seu itinerari de formació i d’inserció laboral. NOVETATS DEL PROJECTE • Hem incorporat un sistema d’avaluació per tal de conèixer el grau de satisfacció i propostes de millora dels i les joves quan deixen el pis per continuar amb el seu procés d’emancipació.

RESULTATS • Els i les joves que han finalitzat la seva estada als pisos han valorat molt positivament el suport rebut per part de l’equip professional, així com l’aprenentatge assolit durant el temps que han pogut participar en el projecte. • El 100% dels i les joves valoren molt positivament la millora de competències personals a través de la convivència als pisos.

3 pisos

• El 93% del jovent ha millorat en els hàbits de convivència i coneix els recursos per la recerca i gestió d’un habitatge. • El 93% del jovent ha millorat en les actituds enfront a la pròpia salut i les relacions sexoafectives.

Estar en un pis és súper guai perquè ens ajuda a organitzar-nos i preparar-nos per la nostra vida. En un pis podem pensar en el nostre futur i en saber el què volem. FADWA

14 Joves


16

ACULL Acollida d’una persona migrada d’entre 18 i 21 anys en una llar, un acompanyament transversal en tots els àmbits de l’emancipació durant 9 mesos. Gràcies a la convivència i al seguiment professional, el projecte Acull ofereix una atenció transversal al jovent, facilitant-los un lloc estable des del qual poden continuar els estudis, planificar la seva emancipació, aprendre a tenir cura dels hàbits de la llar, millorar el coneixement de la llengua i gaudir de l’acompanyament emocional de les persones acollidores. L’acollida a més, millora el coneixement de l’entorn per part de la persona jove i fa créixer les possibilitats d’accedir a més oportunitats al territori.

NOVETATS DEL PROJECTE •P Per primera i vegada d hem h portat t t els l acolliments lli t més é enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, arribant fins a Mataró i posteriorment a poblacions del Vallès Oriental i Occidental.

7 llars de convivència

En el fons només buscava tranquil·litat, i és el que he trobat vivint amb la Lali Moha

RESULTATS • El 100% del jovent ha mostrat molta satisfacció en el vincle de confiança que han establert amb les persones acollidores. • El 100% del jovent valora molt positivament haver aportat a la llar acollidora, més coneixement sobre la seva realitat i la del col·lectiu de jovent extutelat. • El jovent destaca sobretot el suport professional rebut per atendre els seus dubtes o preocupacions. També consideren haver millorat notablement la posada en pràctica d’hàbits saludables i de convivència gràcies al projecte (salut, alimentació, higiene...). • El 100% de les persones acollidores han valorat un seguiment professional excel·lent de les seves relacions d’acollida, i més del 90% d’elles han destacat la seva satisfacció envers la formació prèvia a l’acollida.


17

LLARS EL PAS Dota d’un recurs d’habitatge al jovent d’entre 21 i 25 anys que ha finalitzat la seva etapa als projectes de l’entitat, principalment Acull o Pisos Assistits, per tal de donar resposta a la necessitat de més temps a un habitatge i de consolidar els aprenentatges abans de fer el pas definitiu cap a la plena emancipació. HABITATGE COOPERATIU

PISOS COMPARTITS

És la via d’emancipació més innovadora del projecte: hem apostat per apropar el jovent a un model d’habitatge que els permet formar part d’una comunitat veïnal auto-organitzada i que s’implica en la vida en comunitat. Aquest model compta amb un acompanyament educatiu més limitat, ja que els nois es troben en un nivell d’autonomia molt avançat. Hem pogut dur a terme aquesta iniciativa pionera gràcies a un acord amb la Cooperativa Sostre Cívic i la comunitat de veïnes que ha decidit destinar un dels habitatges a persones en risc d’exclusió, concretament a jovent extutelat.

Oferim 11 places en 4 pisos gràcies a la col·laboració amb la Fundació Mambré. Els habitatges són a Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet i en tots ells els i les joves compten amb el nostre seguiment socioeducatiu per garantir que l’estada és positiva i es va assolint l’autonomia.

RESULTATS • 2 joves de Punt de Referència conviuen en un dels pisos de La Balma, habitatge cooperatiu situat al barri de Poblenou de Barcelona.

Agraeixo molt estar en aquest projecte perquè m’ha ajudat a no sentir-me sol, tinc recolzament a casa i en el dia a dia. M’ha ajudat a tenir una llar, a conèixer-.me més i a millorar. Mouhsin

RESULTATS • El 100% del jovent quan acaba el procés a Llars el Pas està plenament integrat a la societat i al mercat privat d’habitatge • El 100% percep que ha adquirit autonomia suficient per tenir cura de la llar i de la seva persona i la seva pròpia gestió econòmica. • El 100% del jovent ha millorat el seu projecte formatiu i professional gràcies a l’estada a Llars El Pas.

14 Joves


18

SOM LLAVOR El nou projecte de participació i incidència que fa d’altaveu de les opinions i vivències del jovent, comunicant-les mitjançant el llenguatge audiovisual. En la primera edició del projecte el grup ha realitzat un vídeo per parlar del racisme que pateixen les persones migrades, i ho han fet des de les seves pròpies vivències. Som Llavor ha estat un espai de trobada horitzontal, de suport mutu i expressió, en el qual els i les noies han consensuat què volíen explicar i com comunicar-ho. El grup ha decidit posar de relleu algunes vulneracions de Drets que han patit. L’Agència de comunicació Talaia ha donat suport al jovent en la preparació i rodatge del seu vídeo.

RESULTATS • El que més impacte ha tingut pel jovent ha estat poder tenir un espai on expressar i reflexionar sobre allò que els afecta, com el fet de ser persones migrades. Han valorat poder-ho fer en un grup d’iguals en el qual han sentit que no estan sols i soles. • El grup ha fet una presentació del seu curtmetratge davant de persones expertes i sensibilitzades en racisme i en comunicació que els van aportar visió de com continuar expressant el seu missatge. • Els i les joves han millorat la seva capacitat d’expressió, els vincles interpersonals i els coneixements per tirar endavant un projecte propi.

1 grup G4 6 Joves

“Fer aquests vídeos és important perquè si no els fem mai el racisme continuarà i les persones migrants no poden seguir els seus somnis.” … Bilal


19

JOVESXJOVES Un espai de trobada de joves que promou i facilita la participació del jovent tant en societat com a l’entitat. El projecte preveu espais de debat, activitats de descoberta i tallers que els permeten créixer i tractar aquelles temàtiques que els motiven o preocupen.

Aquest any hem realitzat 3 activitats de participació:

Viatge a Mart 10 noies i noies de Punt de Referència han emprès un viatge creatiu conjuntament amb 10 conegudes activistes. Aquesta proposta de La Sullivan, el CCCB i Edicions Poncianes els va agrupar en grups formats per 2 joves i 2 activistes per, des dels seus propis punts de partida, imaginar el vocabulari del futur. Totes les reflexions, fotografies, poemes i escrits dels seus tripulants estan recollides al llibre ‘Viatge a Mart: relat coral per un altre món possible’.

Transpirenaica 5 joves de Punt acompanyats per un educador van fer equip amb joves d’altres entitats i el voluntariat del Grup de Muntanya de Pamplona per caminar junts rutes al Pirineu aragonès. Caminar va ser una activitat central, però també ho van ser els valors compartits i la participació i implicació dels joves en l’organització i el funcionament de cada etapa.

Prendre la paraula a la ciutat El CCCB va reunir 6 joves de Punt i 6 joves d’altres entitats i els va proposar el repte de crear la seva pròpia cançó de hip hop. Per aprendre’n van comptar amb el guiatge de Versembrant. El darrer dia del taller cada jove va poder enregistrar la seva cançó.

21 Joves


20

TRAJECTE El camí cap a la plena autonomia és llarg i el jovent necessita acompanyament professional individualitzat i continuat en els àmbits jurídics, de formació, inserció laboral, lleure, salut... Trajecte els acompanya a resoldre aquestes necessitats concretes que apareixen durant el procés d’emancipació. Les tutories amb els nois i noies i la coordinació entre l’equip educatiu de Punt i les altres entitats són claus per avançar en els reptes que el jovent necessita resoldre.

RESULTATS • El 100% del jovent ha valorat molt positivament el suport rebut davant les seves preocupacions o dubtes. • El jovent destaca sobretot les millores en: competències transversals, en autoconeixement, en la planificació i perseverança en relació al seu projecte d’emancipació i en el coneixement i participació en recursos del territori.

Punt de Referència m’acompanya, porto amb elles quasi tres anys. M’ ajuden amb tot: pels meus papers hem demanat la cèdula i la targeta consulars. Ara estem a punt d’ aconseguir el passaport. M’ acompanyen a tot arreu. També em van ajudar a trobar la meva casa. Els ho agraeixo molt. Idrissa Soumah

32 Joves


21

5. TREBALL EN XARXA


22

ÀREA DE FORMACIÓ I CONSULTORIA FORMEM I ACOMPANYEM A ENTITATS A POSAR EN MARXA PROJECTES DE MENTORIA PER JOVENT EXTUTELAT Hem format a professionals dels Consells Comarcals del Garraf, Alt Penedès i l’Urgell i hem acompanyat a la implementació del seu primer cicle de mentoria. PROGRAMA INCORPORA JOVE

COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL

Fundació La Caixa

Hem acompanyat els equips professionals de 26 entitats d’Andalusia, Catalunya i Madrid i hem supervisat les 107 relacions. És el quart cicle del programa de mentoria.

Hem estat formadores del “Curs de formació inicial en gestió de projectes de mentoria social” des que el vam dissenyar el 2016, i aquest 2021 hem realitzat les darreres 2 formacions, en format virtual.

ÀREA INTERNACIONAL MENTORING EUROPE (ABANS EUROPEAN CENTER FOR EVIDENCE-BASED MENTORING) Hem participat als seminaris “Mentoring in Europe from the mentor’s perspective”, “Promoting Mentoring in societies where Mentoring is a not well-known tool” i “Best practices and research results” que ens han aportat coneixement complementari al nostre model teòric d’intervenció mitjançant la mentoria.

PROJECTE RE-GENERATIONS Hem coorganitzat la trobada d’entitats amb les quals hem col·laborat durant dos anys per implementar la mentoria per a jovent migrat als projectes de les entitats Defence for Children (Itàlia) i ASIS (Grècia).La col·laboració internacional al projecte Re-Ge-nerations també ens ha permès realitzar un vídeo amb la col·laboració de jovent i voluntariat on relaten la seva experiència fent mentoria social.

PROJECTES EN ALIANÇA APPLYING MENTORING

ÒMNIUM CULTURAL

La recerca Applying Mentoring (Òscar Prieto, Universitat de Girona) ha arribat a la fase de presentació de resultats. Se’n destaca que el nostre model de mentoria del Projecte Referents augmenta el benestar psicològic del jovent: autoestima, resiliència, esperança i millora del seu futur educatiu. També s’evidencia que el suport de la figura del mentor suposa un complement significatiu en la xarxa de suport dels joves. D’aquesta recerca n’hem extret una infografía explicativa dels resultats.

La col·laboració ens ha permès ampliar el projecte Referents a noves comarques, en aquest cas al Vallès Occidental, de la mà de les territorials de Sant Cugat, Rubí, Sabadell i Terrassa, el voluntariat de les quals s’ha implicat com a mentores i mentors. La Fundació Eveho també ha aportat al projecte, cedint-nos un local per a fer possible l’acompanyament professional a Sabadell. Un grup format per 8 parelles de mentoria han començat les seves trobades en aquestes ciutats, a més de les 10 de Barcelona.


23

FORMEM PART DE… FEPA Hem centrat el treball en xarxa en la lluita pels drets del jovent extutelat: • Aconseguir la modificació del Reglament de la Llei d’estrangeria, finalment aprovat al novembre. El canvi en el Reglament suposa una millora de la situació documental de prop del 60% del jovent que acompanyem. • Hem fet incidència per aconseguir l’accés del jovent extutelat a l’Ingrès Mínim Vital i estem treballant per la modificació del reglament de la Renda Garantida de Ciutadania, per garantir també que en poden ser beneficiaris mentre finalitzen els seus itineraris formatius. • Promovem la formació tant del jovent com de l’equip professional, mitjançant els tallers sobre àmbit jurídic: estrangeria, laboral i fiscal, entre altres i hem participat a les XVI Jornades FEPA que han centrat el debat al voltant del benestar emocional i la salut mental del jovent.

COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL Mantenim la nostra aposta decidida per l’impuls i el foment de la mentoria social de qualitat, promovent el treball col·laboratiu amb altres entitats que treballen amb aquesta metodologia. • Com a membres de la Junta Directiva hem impulsat la posada en marxa, des del Comité Acreditorador, del Segell de Qualitat que avala el desenvolupament dels projectes de mentoria que compleixen amb els estàndards de qualitat. • Formem a professionals d’altres organitzacions mitjançant el “Curs de formació inicial en la gestió de projectes de mentoria social” • Hem participat a la “Jornada Mentoría e Inclusión social” presentant l’experiència del projecte Referents.

MENTORING EUROPE • Hem incorporat aquesta xarxa europea com a partenariat del nou projecte de mentoria “Road to Adulthood” que desenvoluparem els propers anys 2022 i 2023, juntament amb ARSIS i Defence for Children. • Participem als webinars com a espai d’intercanvi de bones pràctiques i aprenentatges. • Aportem coneixement a aquesta xarxa europea de mentoria mitjançant contingut al seu blog en format entrevistes a les professionals de l’entitat.

Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

XHIB - Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

ECAS - Entitats catalanes d’acció social

Xarxa BCN antirumors

Federació Catalana de Voluntariat Social

Xarxa de joves de la ciutat de Barcelona

També formem part del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona


24

6. GESTIÓ La pandèmia ha tingut un important impacte en la gestió de l’entitat. Hem hagut de frenar la nostra activitat en formació i consultoria, repercutint en una disminució dels fons propis. La pandèmia també ha suposat un creixement de despeses, tant pel fet d’haver de cobrir les necessitats bàsiques del jovent (conseqüència de la situació d’irregularitat amb la qual es van trobar) com per l’impacte en baixes de l’equip professional. Destaquem, però, l’aposta de les administracions públiques per mantenir i reforçar el finançament dels projectes que fa contrapès a la petita davallada del suport de fundacions privades.


25

RESULTATS ECONÒMICS El resultat d’aquest exercici ha estat de 10.454,67 € en positiu.

82 %

68 %

17 %

12 % 15 %

6%

INGRESSOS TOTALS // 606.127,03 €

DESPESES FINALS // 595.672,35 €

Fons propis 91.409,23 €

Projectes 487.545,46 €

(donants, socis, formacions i consultories…)

Fons privats 103.922,88 € (subvencions i ajudes de Fundacions i entitats privades, beques…)

Fons públics 410.263,92 €

(equip professional, despeses de projectes…)

Gestió 73.256,40 € (equip professional, despeses de gestió i impostos…)

Sensibilització i difusió 34.868,49 €

(subvencions públiques…)

(equip professional, despeses de comunicació…)

COL·LABORACIONS I SUPORTS AJUDES ECONÒMIQUES DE PARTICULARS Les quotes de les 114 persones sòcies de Punt de Referència i els donatius de persones particulars signifiquen 33.567,29 €, un 36,72 % dels ingressos propis de l’entitat. Aquest suport ens aporta estabilitat i capacitat per atendre tant situacions d’emergència que ha d’afrontar algun jove, per donar resposta a les necessitats canviants que afecten l’emancipació del jovent en situació de vulnerabilitat. Les vies ràpides per fer donatius són: BIZUM 33462 Fiare Banca Ètica CaixaBank

ES96 1550 0001 2900 1327 0426 ES88 2100 1195 1702 0003 6994

AJUDES D’ INSTITUCIONS, FUNDACIONS I EMPRESES Són suports estratègics pels projectes de Punt de Referència:

Han facilitat recursos o serveis:


26

7. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL JUNTA DIRECTIVA President: Juanjo Ortega Secretari: Joan Prat Tresorera: Mònica Arús Vocals: Isidre Carbonell, Eloi Jerez i Maria Iglesias.

EQUIP TÈCNIC Direcció: Rita Grané Coordinació de projectes de mentoria: Cristina Ruano i Laura Terradas Coordinació de projectes d’habitatge: Marina Nadal Projectes: Teresa Rodríguez, Alba Pi, Coral Escobar, Bàrbara Bort, David Marmolejo, Mariona Sementé, Alicia Garcia, Marina Montoya, Bet Termes, Jordi de Miras, Clara Jorge Gestió: Thaïs Ruiz Comunicació: Berta RoigAssociació Punt de Referència Entitat declarada d’utilitat pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis 08001 Barcelona T. 93 329 74 27 www.puntdereferencia.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.