Memòria Punt de Referència 2019

Page 1

MEMÃ’RIA 2019


ÍNDEX 1. SALUTACIÓ 3 2. FER-SE ADULTS EN COMPANYIA 4 3. EL 2019 EN XIFRES 8 4. JOVES A QUI ATENEM 10 5. PROJECTES 12 - REFERENTS 13 - ATENEA 14 - GR 16-18 15 - PISOS ASSISTITS 16 - ACULL 17 - EQUINOCCI 18 - TRAJECTE 19 - J0VES X JOVES 19

6. TREBALL EN XARXA 20 7. GESTIÓ 24 9. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 28 10. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL 30


3

La memòria que teniu a les mans o en pantalla fa referència a l’acció realitzada per l’Associació Punt de Referència durant el 2019. Alguns dels nois i noies que participen als nostres programes van complir els 18 l’any passat; van néixer el 2001, l’any de l’atac a les Torres Bessones de Nova York. Durant la seva curta vida han ocorregut fets transcendentals a nivell planetari i també a nivell local: tenien pocs anys, quan es va produir la invasió d’Irak i l’atac terrorista a Atocha, quan s’iniciaven les primeres transaccions amb Bitcoins, quan al continent americà triaven un president negre, Obama, i un d’indígena, Morales, i quan la crisi financera de Wall Street arrossegava les economies mundials i enfonsava les dels països europeus mediterranis. Amb les Primaveres Àrabs se’ls va despertar una nova consciència del món. Va esclatar la guerra a Síria i Estat Islàmic esdevenia una amenaça planetària que van patir de prop amb els atemptats de Barcelona i Cambrils, alimentant la por i l’estigma contra la comunitat musulmana i en especial contra el jovent. La Xina emergia com a nou líder econòmic mundial i colonitzava les economies africanes. En resposta a la crisi econòmica global i a les creixents desigualtats, els populismes amb tots els -istes possibles ocupaven les presidències de diversos països, entre ells els Estats Units. I aquí, a Catalunya, han viscut, ja com a joves, un conflicte polític i social de gran intensitat fins l’arribada del Coronavirus. Ningú no sap ni quan ni com sortirem d’aquesta nova crisi. En el que sembla que tothom coincideix és que els seus efectes seran catastròfics a nivell econòmic i social. Sense anar més lluny, el 70% del jovent de Punt de Referència ha vist perjudicades les seves condicions laborals amb una reducció de jornada i de salari. Els nostres joves han viscut, fins ara, una vida curta i híper intensa. El seu entorn natural és la incertesa i la inestabilitat. Els diem que facin plans de vida, que tracin un recorregut i que s’hi esforcin. Però, com pot ser això possible en un entorn polític, econòmic, ecològic, sanitari i social tan extremadament volàtil? El coronavirus ens ha despertat del somni en el que vivíem i ens ha ofert un màster de vida amb un bon grapat de lliçons que hauríem d’aprendre i no oblidar: ens hem adonat que la normalitat que vivíem es basava en un model de consum desmesurat, en l’explotació irracional dels recursos naturals i de llocs de treball precaritzats. Que molts d’aquests llocs de treball, tot i ocupar persones mal anomenades “poc qualificades”, són imprescindibles i estratègics. Que totes som vulnerables però que les persones més mancades de formació, d’habilitats personals, de xarxa social, de recursos econòmics i de salut, són les més amenaçades. Que la solidaritat s’activa més quan ens identifiquem amb les víctimes i ens sentim amenaçades. Que cal reaccionar ràpid, anticipant-se al problema o quan aquest encara és controlable. Que les respostes han de ser individuals i col·lectives. Que cal un teixit social fort per millorar la resiliència de la comunitat. I sobretot, hem après que el primer que enyorem són les abraçades, el contacte amb la família i els amics, la proximitat de les persones en les que confiem i amb les que tenim vincles emocionals. Estimar i sentir-se estimat, respectar i sentir-se respectat, valorar i sentir-se valorat, donar importància als altres i saber-se important per als altres. En aquests moments, caldran recursos econòmics per fer front a les creixents necessitats socials més bàsiques, però sobretot, caldran persones que creguin en la fraternitat i la practiquin, que tinguin cura del veí, que acullin al desconegut i li ofereixin l’oportunitat de donar-se a conèixer, que s’acostin amb empatia als que ens semblen diferents per descobrir com som d’iguals, que es preocupin per aquells que pateixen en solitud. És aquí on la solidaritat i les persones referents –i la mentoria com la nostra proposta metodològica- són més necessàries que mai. Ens toca seguir treballant per reconstruir un món que té molt a millorar. Comptem amb tots i totes vosaltres! Juanjo Ortega President


4

2. FER-SE ADULTS EN COMPANYIA

Acompanyem el jovent tutelat i extutelat a créixer, els oferim un punt de referència perquè puguin emancipar-se amb més oportunitats.


5

COM HO FEM?

Treballem posant les persones al centre, i el focus de la intervenció en el vincle entre elles

Els nostres valors: confiança, qualitat, compromís, innovació, inclusió, entusiasme i participació

PRINCIPALS FITES

XARXA DE SUPORT Que el jovent pugui disposar d’una xarxa de suport, de referents adults i persones que conformin la seva xarxa de suport. Això els permet establir vincles de confiança i arribar a més oportunitats.

OPORTUNITATS PER A L’EMANCIPACIÓ El punt de partida del jovent tutelat i extutelat els demana més esforç i perseverança que l’habitual per a joves de la seva edat. Alhora que els animem a responsabilitzar-se de les decisions a prendre en el seu camí cap a l’emancipació, treballem per tal que la societat els ofereixi les oportunitats necessàries.

DRETS FONAMENTALS Defensem el dret del jovent tutelat a ser atès/a més enllà dels 18 anys, el dret a la migració, el dret d’accés a l’habitatge, a la salut, a l’educació i al treball.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Punt de Referència contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. Acompanyem el jovent tutelat i extutelat fent incidència en els següents objectius:


6

ELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT A L’EMANCIPACIÓ

JOVES

Persones interessades en el

que demanen suport

VOLUNTARIAT d’acompanyament al jovent

PRIMERES ACOLLIDES Porta d’entrada a Punt de Referència. S’informa a jovent i voluntariat i es valora el projecte que més se li adequa.

Projectes d’habitatge

Projectes de mentoria

PISOS ASSISTITS

REFERENTS

Hi conviuen joves amb companys/es, acompanyats per una educadora. La possibilitat d’estar-hi durant 3 anys els permet construir la seva emancipació.

Vincle de confiança entre un/a jove i una persona voluntària adulta per compartir el camí cap a l’emancipació.

EQUINOCCI

ATENEA

La Comunitat Sunday (persones voluntàries), conjuntament amb una tècnica de Punt, ofereixen una llar a Sant Feliu de Llobregat per a 3 joves durant 2 anys.

Amb l’objectiu comú de millorar la trajectòria formativa del jovent, el projecte combina la mentoria 1 a 1 amb trobades grupals i un espai d’estudi.

ACULL

La mentoria i la fotografia generen un espai grupal on el jovent encara tutelat (16-18 anys) s’ expressa i aprèn els recursos per a l’emancipació.

Acolliment de persones joves migrades a la llar d’un nucli acollidor voluntari, durant 9 mesos.

GR 16-18

Projectes de suport socioeducatiu i participació TRAJECTE

JOVESXJOVES

Acompanyament a les necessitats d’emancipació del jovent. Permet atendre el jovent des de l’àmbit tècnic a través de l’elaboració del seu pla de treball.

Un grup pilot de joves pren un rol actiu en l’organització de les activitats que faran conjuntament, en el marc de Punt de Referència


7

Estoy muy contento porque hay una persona que me ayuda en mis cosas, Javier estรก conmigo. Omar


8

3. EL 2019 EN XIFRES


9

146

378

132

92

13

joves

interessats/des en voluntariat

voluntaris/àries

socis/sòcies

professionals

SUMEM EN FORMACIÓ I CONSULTORIA PER ORGANITZACIONS Realitzem més formacions en mentoria social i estrenem la formació en acompanyament des del vincle afectiu. Obrim l’àrea de consultoria en projectes de mentoria.

SUMEM EN JOVENT ATÈS Ampliem l’edat minima als 16 anys per participar a tots els projectes de mentoria i suport socioeducatiu

SUMEM QUALITAT El projecte Referents passa el procés d’avaluació de la qualitat en projectes de mentoria, el segell MC+.

SUMEM EN COL·LABORACIONS Creix l’aliança i el treball en xarxa amb organitzacions i incorporem 6 empreses o fundacions col·laboradores.

SUMEM EINES DE MESURA DE L’ ACOMPANYAMENT - Referents participa al projecte de recerca de qualitat dels projectes de mentoria de la Universitat de Girona. - Millorem els indicadors d’avaluació dels projectes. - Obrim un espai al web per agilitzar les avaluacions


10

4. JOVES A QUI ATENEM

El jovent tutelat o extutelat ha viscut part de la seva infància o adolescència en un centre de menors degut a la pèrdua de lligams familiars. Fer els 18 anys significa deixar aquest recurs de tutela d’una forma automàtica, i tenir per davant el repte d’emancipar-se.


11

Què els fa més vulnerables en el seu punt de partida?

I quines són les seves fortaleses? - Implicació en la construcció del seu futur - Ganes de teixir una xarxa d’amistats i de suport al seu voltant - Gran capacitat d’aprenentatge - Altes habilitats de superació i d’adaptació davant dels reptes

Fer-se grans sent molt joves suposa créixer amb: - estabilitat emocional debilitada - falta de xarxa familiar de suport en el seu dia a dia - manca d’experiència professional - poca estabilitat en els recursos dels que disposen - manca de coneixement, en alguns casos de l’entorn (llengua, ciutat...)

Els països d’origen del jovent són diversos, malgrat que gran part de les persones són de procedència magrebí o d’altres països de l’Àfrica subsahariana.

1%

5%

8%

EUROPA DE L’EST ESPANYA 4%

ORIENT MITJÀ

MAGREB ÀFRICA

AMÈRICA LLATINA

SUD-EST ASIÀTIC

67% 1% 14%

La majoria del jovent atès continua trobant-se en la franja d’entre els 18 i 19 anys. També es destaca el fet que s’ha reduït en percentatge el nombre de jovent menor atès en darrera fase de tutela. En canvi, en nombres absoluts, s’ha incrementat, gràcies a la recent obertura de tots els projectes de mentoria per a jovent a partir dels 16 anys.

16-17 anys 28% 18-19 anys 46% 20-21 anys 18% 21-22 anys 4% Més de 23 anys 4%

Noies 8% Nois 92%


12

5. PROJECTES


13

REFERENTS Sovint el jovent tutelat i extutelat no disposa d’una xarxa familiar de suport propera, per això compta amb un/a referent, una persona de confiança amb qui compartir una etapa important de a seva vida. Mitjançant la cura d’aquest vincle, la relació de mentoria es va naturalitzant fins a ser un punt de suport important per al creixement del/la jove. Les trobades setmanals entre jove i mentor/a es complementen amb la supervisió d’ una professional, per assegurar que la relació sigui positiva per ambdues parts.

NOVETATS DEL PROJECTE • S’amplia l’edat de participació del jovent. A partir dels 16 anys ja podran comptar amb una persona mentora. • S’aposta per ampliar la durada del compromís de la relació de mentoria, que ara ha passat de 6 a 10 mesos. • L’ àrea social d’Òmnium, amb l’objectiu de col·laborar amb un projecte de mentoria per a jovent tutelat i extutelat, es vincula amb el Projecte Referents per sumar experteses i teixir aliances. El grup 44 està fformat per mentors que són ó socis i de d l’entitat. l’ i

RESULTATS • Les trobades de mentoria preferides per les parelles són les que es realitzen en espais de lleure, oci o cultura. • Un 54% de les converses entre jove i mentor/a en les seves trobades són significatives per a l’itinerari del jovent. La temàtica tractada més demandada és la preocupació per la situació documental i legal. • El 90% del jovent ha millorat la seva capacitat comunicativa, el 88% es veu més capaç de prendre decisions i el 68% té clar, al finalitzar el projecte, els seus propers objectius per emancipar-se.

4 grups G41

G42

G43

G44

81 Joves 102 persones voluntàries de les quals finalment 53 han iniciat una relació de mentoria.

…Et busquen un/a referent que et pot ajudar amb el que necessitis i també t’ajuden molt des de Punt de Referència. Quan surto amb la referent, penso que tinc una persona prop del meu cor que em fa sentir com una persona més de la seva família


14

ATENEA

…He conegut nova gent i hem estat fent coses bones i útils junts. Al taller d’estudi, he tingut una gran ajuda per aprovar la prova d’accés a Grau Mitjà. A Punt trobo suport en el estudis i per créixer com a persona Brahim

Mentoria 1 a 1 amb acompanyament en l’àmbit formatiu, dues metodologies complementàries, claus pel futur dels nois i noies. Combinant trobades 1 a 1 i activitats grupals, el jovent i les persones mentores es veuen un cop a la setmana amb l’objectiu d’acompanyar la trajectòria formativa del jovent. El projecte també inclou un espai d’estudi setmanal en el qual, persones voluntàries amb trajectòries professionals diverses, donen suport al jovent en les seves tasques d’estudi.

NOVETATS DEL PROJECTE • SS’amplia amplia ll’edat edat de participació del jovent, es proposa a noies i nois de 16 anys o més. • SS’aposta aposta per ampliar la durada de la relació de mentoria, passant de ser de 6 mesos a durar durar-ne ne 8. • El projecte ha canviat el seu nom durant el curs. El que coneixíem com MentorHabilitats es diu ara Atenea.

RESULTATS • El 100% del jovent que té un/a mentor/a s’ha dirigit a aquesta persona per parlar de dubtes sobre el seu projecte professional. • El 100% del jovent se sent més capaç d’afrontar els estudis i el 87,5% considera que participar a Atenea l’ha motivat per continuar estudiant. • El 71,4% del jovent ha acabat el curs, dels quals un 52,4% seguirà cursant estudis superiors. • El 75% del jovent ha millorat en el treball en equip, l’auto-coneixement, la consciència emocional, la iniciativa i l’autonomia.

2 grups G4

G5

38 Joves 43 persones voluntàries D’elles, 25 joves i persones voluntàries han establert una relació de mentoria.


15

GR 16-18 La fotografia i els vincles grupals treballats a través de la mentoria han demostrat ser elements d’èxit per acompanyar el jovent de 16 a 18 que ha de fer front a la sortida del sistema de protecció de menors. EL GR 16-18 vol donar al jovent tutelat un espai compartit entre iguals, que reconeixen com una nova xarxa de suport.

Setmanalment, el grup de joves i mentors realitzen activitats dirigides, en les quals aprenen a descobrir-se, a relacionar-se, a expressar-se i, finalment, a construir la seva pròpia narrativa mitjançant la fotografia. El grup s’organitza en petits grups de mentoria formats per una persona mentora i dos joves.

NOVETATS DEL PROJECTE • SS’amplia amplia ll’edat edat de participació de les persones mentores a la franja de 25 a 35 anys. • S’incrementa la durada de les formacions inicials destinades tant a jovent com a voluntariat participant.

RESULTATS

…Em sento orgullosa del camí que estic seguint. Me’n vaig adonar fent les fotografies del dia a dia Lorence

• L’imminent arribada a la majoria d’edat marca la preocupació principal del jovent que conforma el grup, i així queda reflectida a la seva exposició fotogràfica fotogràfica ‘Mirades Mirades de Futur. Futur’. • El 100% del jovent ha millorat les seves habilitats relacionals i comunicatives. • El 92% del jovent ha millorat la seva autonomia i la iniciativa al llarg del projecte. • El 92% del jovent identifica que ha adquirit més eines per la seva emancipació.

2 grups 32 Joves

G3

G4

21 mentors/es


16

PISOS ASSISTITS Una llar on el jovent pot conviure amb altres joves durant 3 anys. Els pisos assistits permeten assajar els hàbits de la convivència, personals i emocionals, econòmics, de formació i laborals, necessaris per a l’emancipació, en un …Punt de Referència ens facilita un pis on viure-hi durant un temps, accés a formacions i les educadores i els seus consells I recomanacions. Estan sempre presents quan els necessites. Per a mi és una experiència que ensenya a conviure com una persona responsable i capaç d’interpretar i gestionar les necessitats.

entorn estable i supervisat. Fer la com Fer ompra, netejar ar, administrar ells ingressos i le less de desp spes eses es,, se serr resp sp pec ectuós/a amb els companys de pis,... són alg gune n s de les com om mpetè pe etènc n ie i s ne necessàr àrie àr iess per a l’autonomia que el jovent dels pisos os treballa du d rant n ell te temp m s de con mp onviivè v ncia cia. a.

NOVETA NO NOVETATS ATS DEL D PROJECTE • S’ha tancat el pis de Poblenou ‘El Pas’. Les quatre places que s’oferien no eren conveniades amb la DGAIA de la Generalitat, i tenien un preu de mercat que no podíem assumir. • S’han fet trobades grupals amb el jovent dels quatre pisos per tal que es coneguin entre ells i a tot l’equip d’educadors/es.

RESULTATS • S’ha atès un total de 21 joves, tenint en compte els que han deixat el recurs i els que ss’han han incorporat aquest any. • La mitjana de temps d’estada als pisos se situa en els 16 mesos.

4 pisos

16 Joves 6 nacionalitats diferents d’entre 18 i 21 anys.

La meitat del jovent està treballant i l’altra meitat està realitzant estudis El 90% són nois


17

La dinàmica amb una família és molt diferent a la dels centres. Ara, amb la família, sento que tinc més espai per estudiar, fer les meves coses, i alhora aprendre les tasques de la vida quoti-

ACULL Acollida d’una persona d’entre 18 i 21 anys i migrada en una llar, una atenció transversal en tots els àmbits de l’emancipació durant 9 mesos.

Acollir una persona jove migrada durant 9 mesos va més enllà de compatir una llar. Els espais de suport en el dia a dia faciliten al/a jove aprenentatges d’hàbits, de llengua i d’intercanvi cultural. A la vegada, la cura que rep del nucli acollidor i l’acompanyament professional permet atendre les situacions emocionalment complexes que puguin sorgir durant l’estada i li

NOVETATS DEL PROJECTE • El jovent que ha estat acollit ja havia participat en altres projectes de Punt de Referència. Aquest any han estat joves que no podien accedir als pisos de l’ASJTET per manca de documentació i no disposen de cap recurs econòmic que els permeti cercar un habitatge pel seu compte.

RESULTATS • 3 nuclis acollidors han decidit prorrogar més enllà dels 9 mesos ll’estada estada del/de la jove a la seva llar. • Tenir figures adultes de referència a prop ha ajudat a que el jovent tingui l’espai necessari per tal de poder desenvolupar les competències bàsiques per ll’emancipació. emancipació. • Els vincles de confiança que s’estableixen entre el jovent i les persones acollidores afavoreix el desenvolupament del jovent. • L’ús de la llengua és una de les millores que verbalitza la majoria del jovent que ha passat per l’Acull.

6 famílies acollidores

6 Joves 3 noies i 3 nois provinents de Mali, Marroc, Senegal i Síria.


18

EQUINOCCI El projecte Equinocci es va iniciar l’any 2012 amb la iniciativa de la Comunitat Sunday de Sant Feliu de Llobregat. Van proposar oferir un habitatge a 3 joves extutelats de Punt de Referència que hi volguessin conviure. El projecte ha comptat aquests anys amb l’acompanyament i el seguiment educatiu de la tècnica del projecte.

NOVETATS DEL PROJECTE Aquest any 2019 s’han tancat les 3 etapes que ha tingut el projecte Equinocci a Punt de Referència

RESULTATS • Al llarg d’aquests anys, les set persones que formen la comunitat Sunday han facilitat que el jovent, tenint l’habitatge cobert, pogués centrar-se en desenvolupar els seus estudis i treballar i arrelar-se al territori comptant amb aquesta nova xarxa de suport emocional.

9 joves al llarg de tot el projecte

Gracias por vuestro apoyo, por vuestro tiempo, y por los buenos momentos que hemos pasado juntos Abdelkadar

dels quals 3, el 2019 han estat de mitjana al pis

1 anys i 8 mesos


19

TRAJECTE Suport tècnic individualitzat per acompanyar necessitats concretes del jovent en relació al seu procés d’ emancipació.

L’ emancipació és un llarg recorregut que va més enllà de la participació durant un curs en un projecte. Per això, Trajecte atén joves que ja formaven part d’algun projecte i necessiten continuar en contacte amb l’educadora de Punt de Referència per seguir el seu pla de treball i assolir estabilitat a llarg termini. Trajecte també rep jovent que ve per primera vegada per treballar i tenir el seguiment professional del seu pla de treball en els àmbits de formació, inserció laboral, lleure, salut, àmbit jurídic…

40 joves

75,6% del jovent atès a Trajecte ha participat abans en altres projectes de Punt de Referència

JOVESxJOVES Un espai de trobada de joves que fomenta la seva participació a l’entitat i en societat. El projecte preveu espais de trobada, de debat, activitats de descoberta... que els permetin créixer i generar accions en relació a aquelles temàtiques que els motiven o preocupen.

Durant el 2019 s’ha realitzat la planificació del projecte, que ja compta amb 8 joves participants: un grup motor de nois i noies que durant el 2020 activarà un nou ventall de propostes i mirades de joves de Punt de Referència.


20

6. TREBALL EN XARXA


21

ÀREA DE FORMACIÓ I CONSULTORIA S’ha consolidat amb l’objectiu de difondre el nostre model de mentoria i acompanyament des del vincle afectiu i les figures de referència. Per donar resposta a la demanda d’empreses, entitats i institucions hem format persones professionals i els hem donat suport en la implementació dels seus projectes.

12 formacions sobre acompanyament des del vincle afectiu, les figures de referència i la mentoria social per a jovent tutelat i extutelat

5 formacions sobre rèplica mentoria social per a jovent tutelat i extutelat

18 sessions de supervisió i acompanyament a la implementació de projectes de mentoria social

12 organitzacions ens han encarregat formacions o consultories (Málaga Acoge, UNED Navarra, Universitat de Barcelona, Escola d’Estiu de la Diputació de Barcelona, entre d’altres)...

PROGRAMA INCORPORA JOVE, DE FUNDACIÓ LA CAIXA Destaquem la implicació amb el programa Incorpora Jove ja que, el 2018, va contractar Punt de Referència per a fer l’acompanyament metodològic, l’elaboració de materials, la formació dels equips professionals, el suport en el disseny i supervisió en la implantació de la línia de mentoria del programa a les organitzacions que en formen part a Andalusia (2018-2019) Catalunya i Madrid (2019-2020).


22

ÀREA INTERNACIONAL Una aposta dels darrers anys ha estat involucrar-nos en projectes internacionals, on hem guanyat en: solidesa i posicionament com expertes en mentoria i acompanyament a jovent tutelat, extutelat i d’origen migrant. aprenentatge de nous fonaments teòrics i pràctics sobre la qualitat de la intervenció. innovació en els propis projectes i futurs projectes que responguin a les necessitats del jovent. També aportem el nostre coneixement a altres entitats, tant per mitjà de formacions com d’intercanvi de bones pràctiques:

RE-GENERATIONS El projecte, impulsat per l’organització italiana Defence for Children i en el qual participa també l’entitat ARSIS de Grècia, té l’objectiu de millorar l’acollida del jovent migrat i refugiat, d’entre 18 i 21 anys. Punt de Referència estem formant els seus equips tècnics i acompanyem en la posada en marxa i supervisió dels projectes de mentoria en els seus països, amb un model molt semblant al projecte Referents, adaptat a les característiques dels joves amb qui cada entitat treballa.

PROJECTES EN ALIANÇA APPLIYING MENTORING

ÒMNIUM CULTURAL

CO-HABITATGE

Entre d’altres projectes de mentoria de les entitats de la Coordinadora de Mentoria Social, el projecte Referents forma part de l’estudi sobre mentoria social: APPlying Mentoring, liderat per la Universitat de Girona. L’objectiu de la recerca és analitzar les característiques dels projectes de mentoria que poden millorar la inclusió social de la població migrant i refugiada. L’estudi es publicarà al llarg del 2020.

Lluites compartides per un futur millor és una de les línies estratègiques d’Òmnium que vol reforçar oportunitats educatives i socials, promovent iniciatives per a la millora de la convivència i amb el compromís de combatre les desigualtats. Aquest objectiu ens ha generat una aliança que s’ha materialitzat en el grup 44 del projecte Referents, en el qual les persones mentores han estat sòcies d’Òmnium. L’entitat ha pogut seguir de prop el procés de formació i seguiment durant el projecte.

En aliança amb la Fundació Mambré hem dissenyat un itinerari d’habitatge de llarga durada pel jovent que participa als projectes de Pisos Assistits i el Projecte Acull. Mambré, ha facilitat places als seus pisos de cohabitatge al jovent que finalitza l’estada als habitatges de Punt de Referència però que necessita mantenir amb nosaltres l’acompanyament socioeducatiu, amb la tranquil·litat de fer-ho comptant amb una llar on aprendre a ser autònoms.


23

FORMEM PART DE…

FEPA Les entitats que formem part de la Federació d’Entitats amb de Projectes i Pisos Assistits ens trobem mensualment per lluitar en favor dels drets del jovent extutelat i fer incidència. El 2019 hem aconseguit modificar la llei sobre la prestació de desinternament del jovent, una millora important perquè tinguin més fàcil accés a uns ingressos mínims per a poder-se emancipar.

COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL Impulsada per Punt de Referència, hi compartim amb altres entitats l’objectiu de posar en valor la mentoria social. Intercanviem coneixement i expertesa en mentoria: - Participem representant la Junta Directiva i coordinem comissió de formació. - Hem incrementat el nombre de cursos de gestió de projectes de mentoria social, impartits (online i presencials) a entitats que volen gestionar projectes de mentoria social. - Som membres del Comitè Executiu de l’European Mentoring Summit, que se celebrarà durant el 2020.

EUROPEAN CENTER FOR EVIDENCE-BASED MENTORING Som membres fundacionals de la xarxa europea de mentoria, fet que ens ha permès ser presents a diversos cursos i formacions. Aquest 2019 hem participat als seminaris How to build sustainable partnerships? (París) i Innovations in mentoring for social inclusion (Leewarden, Holanda) amb l’objectiu d’intercanviar, amb els països europeus, experiències i bones pràctiques en el nostre àmbit d’intervenció.

Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

XHIB - Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

ECAS - Entitats catalanes d’acció social

Xarxa BCN antirumors

Federació Catalana de Voluntariat Social

Xarxa de joves de la ciutat de Barcelona


24

7. GESTIÓ

Respecte el 2018, es destaca el creixement dels fons privats, motivat per l’impuls que ha pres l’Àrea de Formació i Consultoria (que aporta un 70% d’aquests ingressos) i el creixement sostingut de la nostra base social, gràcies a la incorporació de persones sòcies.


25

RESULTATS ECONÒMICS El resultat d’aquest exercici ha estat de 2.361,24 € en positiu.

19,9 %

63,18 %

83,03 %

10,68 % 16,9 %

6,04 %

INGRESSOS TOTALS // 551.906,64 €

DESPESES FINALS // 549.545,06 €

Fons propis 93.324,64 €

Programes 456.306,68 €

(donants, socis, formacions i consultories…)

(equip professional, despeses de projectes…)

Fons privats 109.835,66 €

Gestió 58.741,44 €

(subvencions i ajudes de Fundacions i entitats privades, beques…)

(equip professional, despeses de gestió i impostos…)

Fons públics 348.746,06 €

Sensibilització i difusió 33.209,00 €

(subvencions públiques…)

(equip professional, despeses de comunicació…)

COL·LABORACIONS I SUPORTS AJUDES ECONÒMIQUES DE PARTICULARS Les quotes de les 92 persones sòcies de Punt de Referència i els donatius de persones particulars signifiquen 22.891,49 €, un 14,8% dels ingressos privats de l’entitat.

AJUDES D’EMPRESES I FUNDACIONS Hem ampliat suports estratègics pels projectes de Punt de Referència:

Hem rebut suport econòmic de:

Han facilitat recursos o serveis per als projectes les següents empreses i entitats:


26

8. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

L’àrea de comunicació treballa per establir un diàleg amb les persones que envolten Punt de Referència i mantenir-les informades de tot el que es treballa des de l’entitat. A la vegada, també té l’objectiu de sensibilitzar el màxim de persones sobre les necessitats, dificultats, reptes, i també èxits, del jovent a qui acompanyem.


27

NOU ESPAI DE DEBAT: El Berenar a Punt 4 DEBATS / 30 ASSISTENTS Hem convidat persones expertes en aquells àmbits en els que tenim un repte per davant, hem compartit amb elles experiències i, a partir del debat, hem procurat construir propostes que millorin la realitat del jovent tutelat i extutelat. Les temàtiques que ens han reunit en 4 berenars han estat: -

Trànsit a l’edat adulta Ser dona extutelada Adolescents migrats sense referents adults Racisme

Els Berenars a Punt han arribat per quedar-se. En un any ens han permès conèixer i donar-nos a conèixer, iniciar petits grups que poden ser un embrió per continuar treballant i trobar un espai on les persones sòcies, joves o treballadores de Punt de Referència han pogut aportar el seu coneixement i visió de tot el que envolta la vida del jovent tutelat i extutelat.


28

EXPOSICIÓ ITINERANT MIRA’M: LA REALITAT DESCONEGUDA DEL JOVENT EXTUTELAT Per segon any s’ha exposat en diverses Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L’exposició ha rodat per diverses poblacions on ha mostrat un format renovat. Mira’m fa visible les històries de vida de 6 joves extutelats que van formar part de Punt de Referència, mitjançant el relat i la fotografia.

PRESÈNCIA ALS MITJANS Hem estat presents en diversos mitjans de comunicació al llarg de l’any. Es poden consultar les darreres notícies a www.puntdereferencia.org/sala-de-premsa


29

TROBADA ANUAL Cada any, Punt de Referència reuneix joves, voluntariat, sòcies i persones que ens envolten en el dia a dia de l’entitat per a gaudir de manera conjunta del final de curs i de l’arribada de l’estiu. És la festa de totes, la que ens fa compartir i celebrar la part positiva de tot el que ens ha passat els darrers mesos.

Ens vam trobar al claustre de NunArt al barri de Gràcia. Dinamitzats per l’equip de Creart, vam dividir-nos en tres grups i vam poder conèixer altres persones de l’entitat que formaven el nostre grup. Cada grup va participar a 3 activitats, totes elles ens proposaven, mitjançant la creació de materials visuals o bé interpretació teatral, reflexionar sobre les nostres metes, desitjos, èxits i emocions compartides amb les persones que conformen la nostra xarxa. Creativitat, pensament i art es van unir i van permetre que la festa agafés noves formes i colors. El resultat va ser molt bonic, igual que la tarda que vam passar plegades.


30

9. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL JUNTA DIRECTIVA President: Juanjo Ortega Secretari: Joan Prat Tresorera: Mònica Arús Vocals: Isidre Carbonell, Carmen Netzel i Eloi Jerez.

EQUIP TÈCNIC Direcció: Rita Grané Coordinació de Projectes: Laura Terradas Projectes: Teresa Rodríguez, Alba Pi, Núria Martínez, Marta Roda, Marta Alfonso, Cristina Ruano, Coral Escobar, Bàrbara Bort i David Marmolejo Gestió: Thaïs Ruiz Comunicació: Berta Roig Pràctiques: Sara Morral i Carlos PérezAssociació Punt de Referència Entitat declarada d’utilitat pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis 08001 Barcelona T. 93 329 74 27 www.puntdereferencia.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.