Reservin Sanomat 2/2010

Page 1

Nro 2 12. 3. 2010

Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reserviläispiiri Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

43. vuosikerta

HE 106/2009 vp

Revi tästä — Riv här. ∂

kipake estäSmuomen Re iseen serviu edes k psee erran riliitto vuode ei suo ssa. sita a sela

a v s y t i s e n e s Hallituk i t s a v a k a v a a t t i o hing r a h a m u p m a n i v reser e m m a a m a j a t rastus . ä y k y k s u t s u l o pu

ttien k

äyttöä

mielen

tervey

styön

reikien

i t t e k a p i Aselak


2

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Pääkirjoitus

12. 3. 2010

Poliittinen vastuu

H

arvassa ovat ne maat, joissa Montesquieun kolmijako-oppi erillisestä lainsäädäntövallasta, tuomiovallasta ja toimeenpanovallasta toteutuisi täydellisesti. Tätä periaatetta pidetään kuitenkin demokraattisen valtiojärjestyksen perustana ja sen varaan rakentuu myös Suomen perustuslaki. Perustuslain mukaan Suomessa lainsäädäntövaltaa käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille vain hallituksen esityksellä tai yksittäisen kansanedustajan tekemällä lakialoitteella. Merkittävät lainsäädäntöhankkeet ovat käytännössä aina hallituksen esityksiä, ja nämä valmistelee valtioneuvoston työjärjestyksen mukainen ministeriö. Niin mukavaa kuin se varmasti monelle olisi, hallituksen esityksestä ampumaaselain muuttamiseksi ei tule kiittää sen enempää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa kuin valmistelevia virkamiehiä. Istuva hallitus on se elin, joka viime vuonna iltakoulussaan asetti esityksen yleiset tavoitteet, sekä hyväksyi yleisistunnossaan sen yksityiskohtaiset linjat. Hallituksen, tai aivan tarkasti ottaen valtioneuvoston, muodostavat Suomen Keskustan, Kansallisen Kokoomuksen, Vihreä liiton sekä Ruotsalainen kansanpuolueen ministerit. Koko prosessin aikana valmistelevien virkamiesten yksityiskohtaisesta poliittisesta ohjauksesta on vastannut sisäasianministeri Anne Holmlund (kok). Hänen mukaansa ampuma-asealan asiantunti-

jajärjestöt sivuutettiin lain valmisteluvaiheessa vain siksi, että niiden aseturvallisuuden parantamiseksi tekemät esitykset eivät vastanneet keskustan puheenjohtajan, pääministeri Matti Vanhasen (kesk) johtaman valtioneuvoston etukäteen tekemää linjausta. Se, että tehty linjaus perustui ilmeisen virheellisiin olettamuksiin ja puutteellisiin tietoihin, ei lainsäädäntötyötä haitannut. johtavat työskentelyä myös kaikissa HE 106/2009 vp käsittelyyn määrätyissä eduskunnan valiokunnissa. Kimmo Sasi (kok) johtaa esityksestä lausunnon antavaa perustuslakivaliokuntaa, Juha Korkeaoja (kesk) puolustusvaliokuntaa ja Jari Leppä (kesk) maa- ja metsätalousvaliokuntaa. Esityksestä varsinaisen mietinnön eduskunnalle laativan hallintovaliokunnan puheenjohtaja toimii Tapani Tölli (kesk) ja varapuheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok). Kyseisissä valiokunnissa on jäseniä kaikista puolueista ja heistä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa esitysten käsittelyyn. Helsinkiläisestä tähystyssuunnasta suurimman poliittisen vastuun kantaa Juha Hakola (kok), joka on jäsenenä niin perustuslaki-, puolustus- kuin hallintovaliokunnassa. Mustan valkoiseksi selittelyjen sijaan nyt kaivataan tekoja. Perustuslain mukaan Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansa valitsee eduskunnan 200 kansanedustajaa joka neljäs vuosi välittömillä vaaleilla, joissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Seuraavan kerran tätä välitöntä valtiovaltaa käytetään ensi vuonna.

KESKUSTA JA KOKOOMUS

Pääministerin ja sisäasianministerin keskeisiä salkkuja hallussaan pitävien päähallituspuolueiden – kokoomuksen ja keskustan – poliittinen vastuu HE 106/2009 vp:stä on raskas ja jakamaton. Eduskuntavaaleissa noudatetun suhteellisen vaalitavan ja eduskuntaryhmien ryhmäkurin johdosta demokratia toimii tehokkaimmin äänestämällä itselleen mieluisinta ehdokasta puolueesta, jonka olettaa toimivan yhteiskunnan kannalta parhaalla tavalla. Vaikuttamisen avain on valita ensin puolue, sitten ehdokas. Tämä siitä huolimatta - tai juuri siitä syystä - että jokaisesta puolueesta löytyy henkeen ja vereen maanpuolustusmiehiä ja -naisia. TÄHÄN MENNESSÄ YKSI PUOLUE on ollut selkeästi muita päätä ylempänä. Kun hallitus antoi syksyllä onnettoman huonosti valmistellun aselakiesityksensä, näkivät perussuomalaiset välittömästi siinä harjoitetun populismin läpi ja vaativat esitystä uuteen valmisteluun. Kun Kauhajoen tutkijalautakunta luovutti raporttinsa oikeusministerille, moni eduskuntaryhmän puheenjohtaja kierteli ja kaarteli oman mielipiteensä kanssa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, aiemmin 15 vuotta nimismiehenä toiminut Raimo Vistbacka piti esitystä käsiaseiden kiel-

tämiseksi naurettavana ja totesi lautakunnan menettäneen suhteellisuudentajunsa totaalisesti. Samaa mieltä oli tosin lautakunnan ainoa ampuma-aseiden asiantuntija, komisario Pekka Aho. Reserviläisjärjestöt eivät ole osallistuneet puoluepoliittiseen toimintaan, eivätkä tule osallistumaan. Sotilasvalassa tai –vakuutuksessa jokainen meistä on kuitenkin lupautunut palvelemaan isänmaataan rehellisesti sekä parhaan kykynsä mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Äänioikeuden käyttäminen on ehdoton edellytys demokraattisen valtiojärjestyksen toiminnalle, ja siten kansalaisvelvollisuus myös kaikille reserviläisille. Aktiivista vaikutuksen hakemista tarvitaan, sillä viimeksi kuluneella viikolla kokoomuksen puheenjohtaja, valtioneuvoston jäsen Jyrki Katainen piti esityksen käytännössä määräaikaisia lupia ”fiksuna ajatuksena”. Tästä lehdestä voi jokainen lukea, kuinka laajaa on reserviläisten ampumaharrastus, mitä tarkoittaa lailla pakolliseksi säädettävä harrastustoiminta ja minkälaiseen hallinnolliseen mielivaltaan määräaikaiset luvat oikeassa elämässä johtavat. Hallituksen esityksensä perusteluina käyttämät argumentit todetaan täysin perusteettomiksi tornihuhuiksi. HE 106/2009 vp on täydellinen fiasko. Asiantuntijajärjestöillä on järkevät, kustannustehokkaat ja oikeasti vaikuttavat ehdotukset ampuma-aseturvallisuuden kehittämiseksi nykyisen ampuma-aselain pohjalta. Arvoisat eduskuntaryhmät, rouvat ja herrat kansanedustajat – nyt on näytön paikka.

Uusi Suomi, 12. 3. 1940

Uutisia 70 vuotta sitten 43. vuosikerta

Neuvostoliiton vaatimukset ankarammat kuin lokakuussa.

512. ilmestymiskerta Päätoimittaja Kari Talikka p. (09) 4056 2080 kari.talikka@helresp.fi Toimituspäällikkö arto.pulkki@hrup.fi Toimitus tomi.alajoki@hrup.fi Toimitusneuvosto Ville Maijanen (HRUP) Sakari Väliahde (HRUP) Kimmo Karinen (HelResP) Joija Tikkanen (HelResP) Ulkoasu ja taitto Luova toimisto Bolder Helsinki Oy Pasi Väänänen, www.bolder.fi Toimitus Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Puh (09) 4056 2080 reservinsanomat@helresp.fi

Osoitteenmuutokset HRUP:n jäsenet p. (09) 4056 2011 Virpi Kukkonen jasenasiat@rul.fi HELRESP:n jäsenet p. (09) 4056 2010 Sara Väinölä jasenasiat@reservilaisliitto.fi Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden välttämiseksi ei käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen saapunutta materiaalia ei julkaista. Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

Seuraavat numerot: nro aineisto ilmestyy 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6.4. 3.5. 7.6. 9.8. 6.9. 4.10. 1.11. 7.12.

16.4. 14.5. 18.6. 19.8. 17.9. 15.10. 12.11. 17.12.

Painopaikka Satakunnan Painotuote Oy Kokemäki, 2010 ISSN 0355-824X LT 2007. Levikki: 11 161 kpl Kannen kuva Arto Pulkki ja Pasi Väänänen

Aikakauslehtien liiton jäsen

Suomen valtuuskunta odottaa ohjeita. Ratkaisu jo tällä viikolla? U.S. Moskova, maanantaina Suomen valtuuskunnan oleskelusta Moskovassa samoin kuin diplomaattisista neuvotteluista vaietaan jatkuvasti täydelleen. Neuvostohallituksen enempää kuin Suomen, Yhdysvaltain tai Ruotsin taholta ei annetta mitään tietoja neuvottelujen kulusta. Ainoa tosiasia, mistä tähän mennessä on tietoa, on se, että neuvostohallituksen vaatimukset ovat vielä ankarammat kuin lokakuussa ja että Suomen valtuuskunta odottaa ohjeita Helsingistä. Saatujen tietojen mukaan neuvotteluihin ottavat osaa ulkoasiainkomisariaatin edustajin lisäksi useat korkeat upseerit, joukossa kenraali Shaposnikov, joka viime aikoina on johtanut sotatoimia Suomea vastaan. Ilmoitetaan myös, että Voroshilov on ollut neuvotteluissa läsnä. Stalinin johdolla pidettiin eilen neuvottelu Kremlissä, eikä ollut epäilystäkään siitä, että siellä kosketeltiin myös Suomen kansa käynnissä olevia rauhanneuvotteluja.


3

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Puheenjohtajilta Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Käsiasekielto murentaisi reservin ampumataidon PUOLUSTUSVOIMIEN SODAN AJAN

joukkoihin kuuluu 350 000 miestä ja naista, joista vain pieni osa kutsutaan vuosittain kertausharjoituksiin. Käytännössä me reserviläiset joudumme itse ylläpitämään osaamistamme osallistumalla erilaiseen vapaaehtoiskoulutukseen sekä harrastamalla itse liikuntaa ja ammuntaa. Ampumaratatilanteesta johtuen ampumaharjoittelu tapahtuu useimmiten erilaisilla käsiaseilla. Liittomme, piirimme ja perusyhdistyksemme järjestävät vuosittain yli 10 000 erilaista ammuntatilaisuutta ja -kilpailua, joihin osallistuu yli 50 000 reserviläistä. Toiminta on kurinalaista ja johdettua. Reserviläiset käyttävät käsiaseita perinteisen tarkkuusammunnan lisäksi myös sovelletussa reserviläisammunnassa. Laji vastaa luonteeltaan ja koulutuksen päämääriltään pitkälti puolustusvoimien taisteluammuntoja.

Ampuma-aseiden lupaprosessissa tulisi keskittyä lupaa hakevaan henkilöön, ei aseen tyyppiin tai ominaisuuksiin. Puoliautomaattisten käsiaseiden kielto lopettaisi pääosan järjestäytyneiden reserviläisten ampumaharjoittelusta. Tämä johtaisi jo lähivuosina sodan ajan reservimme ampumataidon heikentymiseen ja sitä kautta puolustusvalmiutemme laskuun. Eduskuntakäsittelyssä olevan

ampuma-aselain valmisteluprosessi on sisäasiainministeriön toimesta ala-arvoisesti hoidettu. Täysin siitä huolimatta vastuu lakimuutosprosessin lopputuloksesta on vain ja ainoastaan poliittisilla päättäjillä. seuratessa vaikuttaa siltä, että päähallituspuolueet eivät ole vieläkään ymmärtäneet miten suuria vaikutuksia tästä voi aiheutua ensi vaalien jälkeisiin poliittisiin voimasuhteisiin. Ja ne voimasuhteet tulevat riippumaan täysin lakimuutosasian lopputuloksesta. Julkisuudessa usein spekuloidaan ns. liikkuvilla äänestäjillä ja heidän äänestyspäätöstensä vaikutuksilla. Vaan mitä seuraa siitä, kun vuosikausia vakiintuneesti äänestäneet kansalaiset muuttavat suurin joukoin totuttua äänestymiskäyttäytymistään pettyneinä, viimeisenä keinonaan vaikuttaa. Siitä seuraa veret seisauttava äänien siirtymä taholle, joka toimii toisin.

TILANNETTA

valmiina, mutta vielä ei ole satoa kylvetty. Kevään kuluessa selviää mitä halutaan niittää vuoden 2011 vaaleissa. Me pidämme osaltamme huolen, että asia ei pääse unohtumaan. Maanpuolustuskykyämme ja -tahtoamme heikentäviä muutoksia emme voi emmekä saa missään oloissa hyväksyä!

ASETELMA ON JO

ville.maijanen@hrup.fi

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Loppuuko ampumaharrastus Suomessa? sai suollettua loppuraporttinsa 17.2. Raportti ehdottaa mm. että kaikki käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, tulisi kieltää ja kerätä nykyisiltä haltioiltaan pois. Tämän seurauksena mm. SRA:n ampuminen vaikeutuisi, koska siinä nimenomaan käytetään käsiaseita, joilla pystytään ampumaan lyhyessä ajassa paljon laukauksia. Reserviläisten ampumaharrastuksella on syvällinen vaikutus Suomen itsenäisyyteen. Me olemme niitä, jotka tätä maata olemme valmiita puolustamaan myös aseellisesti, jos tiukka paikka tulee eteen. Loppujen lopuksi se on kuitenkin suomalainen reserviläinen, joka tätä maata puolustaa eikä vain puolustusvoimat ja rajavartiolaitos.

KAUHAJOKI-LAUTAKUNTA

MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN

suunnittelukunnan (MTS) vuosittain tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on pysynyt korkealla vuodesta toiseen. Viimeisinmmän tutkimuksen mukaan suomalaisista 74 prosenttia on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, niin suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. 1990-luvun alusta lähtien ko. luku on pysytellyt 70-80 prosentin luokassa joka vuosi. Tämä osoittaa sitä, että me suomalaiset uskomme edelleen Isänmaahamme. Nyt jos meiltä viedään oikeus harrastaa ammuntaa, jota sovellettu reserviläisammunta on parhaimmillaan, niin sen vaikutukset tulevat näkymään mm. edellä mainitun tutkimuksen tuloksissa. Maanpuolustustahto tulee romahtamaan, kun huomataan että on vain ”pikkukiviä ja männyn käpyjä”. Vaikka puolustusvoimilla perusasekalustoa olisikin, niin kukaan ei sitä kertausharjoitusten niukkuuden vuoksi osaa enää

käyttää. Kauhajoki-lautakunta olisi voinut tutustua paremmin ehdottamaansa asiaan, siis lähinnä käsiasekieltoa tarkoittavaan kohtaan ja sen vaikutuksiin. ASIOISTA

EI

VOI

eikä saa päättää vain tunnepohjalta, vaan on tunnettava niiden taustat ja niihin liittyvät faktat. Vaikka lautakunnan poliisijäsen olikin erimieltä käsiasekiellosta, niin ko. loppuraportti tulee ottaa vakavasti ja käyttää kaikki lailliset keinot siinä olleen käsiasekieltoa koskevan kohdan torjumiseksi. Kieltämättä lautakunnan puheenjohtajan voisi uusiokäyttää ja palauttaa hänet radion Yölinjalle ”parantamaan humalaisten suomalaisten kanssa maailmaa”.

Taloudellista tukea käsiasehankintoihin Reserviläisliitto on varannut tämän vuoden talousarvioonsa 20 000 euroa yhdistysten käsiasehankintojen tukemiseen. Myös piiriltä voi hakea tukea. Vaikka erillistä budjettia ei asehankinnoille olekaan varattu, on näihin hankintoihin aina suhtauduttu positiivisesti. Eli hyödyntäkää kaikki mahdollinen taloudellinen tuki, jota voitte saada.

kimmo.karinen@helresp.fi

Sisältä

www.tyoelake.fi 2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4

Kirjat

7

Itsemurhakuolleisuus

10 Poliisille uusi ase 14 Kolumni Väättänen 15 Ampumatoiminta 17 Toimintakalenteri

Työeläke.fi on Suomen työeläkejärjestelmän yhteinen verkkopalveluportaali. Siellä on tietoa eläkkeistä, neuvontapalveluja, lomakkeita ja eläkesanasto. Sieltä löytyvät yhteydet oman eläkelaitoksen palveluihin, työeläkeote ja sähköinen eläkkeen hakemispalvelu.

eläketurvakeskus Tiedotusvälineiden palvelu: 010 800 100 Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki www.etk.fi


4

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Taistelu autonomiasta Porvoossa 1809 todellinen osapuoli, vai aikoiko tsaari ylipäätään rajata valtaoikeuksiaan? Oliko kyse valtio-oikeudellisesta tapahtumasta vaiko privilegioiden vahvistamisesta? Autonomian tutkimusta 1960-luvulta hallinnut ns. uusi tutkimussuuntaus antaa autonomialle aikaisempaa rajoitetumman merkityksen: autonomia on sisällöltään hallinnollista – säätyjen oikeuksilla, perustuslailla, lainsäädäntöjärjestyksellä ja keisarin vakuutuksella on siinä vain vähän sijaa. Suomalaiset eivät siis olleet Porvoossa ”todellinen toinen osapuoli”, keisari ei tarkoittanut lainkaan rajata omia valtaoikeuksiaan eikä yksinvaltiaana olisi voinutkaan. Tämän ajattelun poliittista lähtökohtaa voidaan luonnehtia itäiseksi ja bysanttilaiseksi.

OLIVATKO SUOMALAISET

keisarin Porvoossa antamaa vakuutusta yksinvaltaa rajoittavana tekijänä tunnustaen kuitenkin keisarin ehdottoman suvereenisuuden ulkoja puolustuspoliittisissa asioissa. Muissa lainsäädäntöasioissa keisari tarvitsi säätyjen suostumuksen, eli Porvoossa oli tehty sopimus keisarin ja säätyjen välillä. Tulkinta perustui

Uusi tutkimussuunta antaa autonomialle aiempaa rajoitetumman merkityksen.

Timo Soikkanen (toim.),Taistelu autonomiasta ISBN 978-951-37-5602-4, Edita Publishing Oy 2009, 422 sivua

AIEMPI TULKINTA KOROSTI

länsimaiseen ajatteluun ja sillä oli selvä yhteys Ruotsin 1700-luvun perustuslailliseen kehitykseen. Autonomian tutkimusta on 1960-luvulta lähtien hallinnut ns uusi tutkimussuunta, joka antaa autonomialle aiempaa rajoitetum-

man merkityksen. 2000-luvun yleisesitykset kantavat sisällään jälkiä kahden tulkinnasta. Yleisesitykset esittävät usein ristiriitaisia seikkoja. Kirja perusajatus on avata näitä kahta tulkintaristiriitaa. Kirjan toimittaja professori Timo Soikkanen on toiminut Turun yliopiston poliittisen historian professorina vuodesta 1997. Hän on tutkinut sisä- ja ulkopolitiikan vuorovaikutusta ja kirjoittanut Suomen ulkoasiainhallinnon historian presidentti Kekkosen kaudella. Muut kirjoittajat: Louis Clerc, Mika Keränen, Juhani Mylly, Frank Nesemann, Aki Rasilainen, Jarmo Virmavirta, Mari Vares ja Vesa Vares.

Siiranmäen päiväkirja hirvittävissä kranaattikeskityksissä kunnostautunut luutnantti Valde Hämäläinen jatkoi kesällä 1941 siitä, mihin oli edellisessä sodassa jäänyt. Suurromuttajaksi kutsutun Hämäläisen porukka oli reilua vuotta aiemmin tuhonnut uskomattomat 90 vihollispanssarivaunua vain kahdessa kuukaudessa. Kesän 1941 hyökkäyssotaan Valde Hämäläinen lähti JR 7:n panssarintorjuntajoukkueen kärjessä. Etenemisvaiheessa hän osallistui muun muassa Tyrjän motin taisteluihin. Tammikuussa 1942 tuli käsky siirtyä asemiin Siiranmäelle. Asemasodan aikana Hämäläisen suorasuuntaustykkien tarkka tuli aiheutti runsaasti tuhoa vihollisjoukoissa. Kesäkuun 1944 raskaissa Siiranmäen torjuntataisteluissa Hämäläinen haavoittui vakavasti ja jäi taistelukentälle joutuen melkein vihollispanssarien jyräämäksi. Hänet löydettiin henkitoreissaan vasta suomalaisten tekemän rohkean vastahyökkäyksen aikana. Sota oli hänen osaltaan ohi. Sankariksi hän ei silti itseään sallinut kutsuttavan, olihan hän selvinnyt niin vähällä. Todellisiksi sankareiksi hän luki ne, jotka eivät palanneet kotiin. Hämäläinen oli taisteluoloissa tyynen rauhallinen ja rohkaisi miehiään omalla esimerkillään vaikeimmissakin oloissa. Peräänantamaton luutnantti, hilpeä leikinlaskija ja tankintuhooja ei kaihtanut vaarallisia tilanteita ja johti miehiään

Roihankorpi on Paasilinnan perheen vaiheisiin perustuva tarina suomalaisesta sisusta MAURI PAASILINNAN romaani Roihankorpi on ajankuva Suomen jälleenrakennuksesta sekä tarina sisukkaasta raivaajaäidistä, joka sinnikkyydellä ja tarmolla johdattaa lapsikatraansa läpi vaikeiden aikojen. Roihankorpi perustuu väljästi Paasilinnan perheen vaiheisiin ja kokemuksiin sotienjälkeisenä aikana. Mauri Paasilinnan veljiä ovat kirjailijat Erno ja Arto Paasilinna sekä europarlamentaarikko Reino Paasilinna. On vuosi 1949. Pitkän evakkotien päätteeksi Paanasen perhe päätyy asutustilalleen pieneen syrjäiseen Roihankorven kylään LounaisLappiin. Soiden ja sankkojen kuusikoiden keskeltä pitäisi löytyä edellytykset tulevaisuudelle ja toimeentulolle. Petsamossa omistettu varallisuus on kulunut Norjan ja Ruotsin kautta kulkeneen matkan aikana olemattomiin. Syksy eletään tiukoilla. Leipää ja jauhoja ei ole, ja pojat hankkivat perheelle ruokaa poimimalla marjoja ja kalastamalla. Perheen isä, Vilho, riutuu vakavan keuhkotaudin kourissa. Monien vastoinkäymisten jälkeen elämä Roihankorven kätköissä saadaan raiteilleen ja rakennustyömaa uudestaan käyntiin. Katras varttuu lähteäkseen maailmalle – nahistelulta välttymättä. Maija painiskelee alituisten rahahuoliensa kanssa ja hermojen kiristyessä joutuu käyttämään välillä kovempiakin otteita saadakseen lapsikatraansa kuriin. ”Onneksi toisinaan sovullekin löytyi sijansa. Poikien kalareissut antoivat Maijalle hetken hengähdystauon ja

Mauri Paasilinna, Roihankorpi Gummerus Oy 2009, ISBN 978-951-20-8053-3, 234 sivua, ovh. 33 euroa

hivenen uskoa siihen, että tämäkin rähinäsakki saattoi sittenkin toimia yhdessä.”

MAURI PAASILINNA Mauri Paasilinna (s. 1947) on tehnyt monenlaisia töitä ennen kirjailijaksi ryhtymistään: ollut metsätöissä, asiapoikana, rakennuksilla ja tehdastyöläisenä, sosiaaliohjaajana, sosiaalisihteerinä, piirisihteerinä ja tiedotussihteerinä. Hänen harrastuksiaan ovat muun muassa metsästys ja kalastus, yhdistystoiminta, valokuvaus ja pistooliammunta. Hän on aiemmin kirjoittanut kolmetoista teosta, romaaneja ja kertomuksia.

TALVISODAN

Valde Hämäläinen ja Tuomo Hämäläinen, Siiranmäen päiväkirja Koala-Kustannus Oy 2009, ISBN 978-952-229-107-3, 272 sivua, kuvitusta

mieluiten etulinjasta käsin luoden joukkoihinsa poikkeuksellisen hengen. Valde Hämäläisen päiväkirja julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Muistiinpanoissa, jotka syntyivät useimmiten välittömästi tapahtumien jälkeen, hän kertoo taisteluista ja korsuelämästä rehellisesti sekä kaunistelematta. Hämäläisen mukaansatempaavat päiväkirjamerkinnät, joissa yhdistyvät verraton tyyli, tarkat havainnot sekä huumori, vievät lukijan suoraan etulinjaan.

Talvisodan hirvittävissä kranaattikeskityksissä kunnostautunut luutnantti Valde Hämäläinen jatkoi kesällä 1941 siitä, mihin oli edellisessä sodassa jäänyt. Suurromuttajaksi kutsutun Hämäläisen porukka oli reilua vuotta aiemmin tuhonnut uskomattomat 90 vihollispanssarivaunua vain kahdessa kuukaudessa.

Rivimiehenä talvisodan Summassa Hämäläinen osallistui talvisotaan JR 7:n panssarintorjuntakomppaniassa. Hän piti uskollisesti päiväkirjaa, johon kirjoitti sotakokemuksistaan. Muistiinpanot hän pyrki tekemään heti tapahtumien jälkeen, joten päiväkirja on varsin totuuden mukainen. Päiväkirjassaan hän pyrki kuvailemaan tapahtumia totuudenmukaisesti ilman vähäisintäkään liioittelua. Toki Summassa toimintaa oli joskus niin paljon, ettei kirjoittamiseen jäänyt aikaan. Hämäläinen kertoo elämästä korsussa taukoamattomien kranaattikeskitysten lakkaamista odotettaessa, hyytävästä kylmyydestä ja sekasortoisista taisteluista, joissa ei aina tiennyt kuka on oma ja kuka vihollinen. Voiton avaimina hän piti rehtejä ja peräänantamattomia suomalaissotilaita, jotka eivät vähästä hätkähtäneet. Hämäläinen ei ole unohtanut myöskään huumoria, jolla kevennettiin tunnelmaa tukalissa tilanteissa. Valde Hämäläisen joukkue kunnostautui eritoten Summan ja Viipurin taisteluissa tuhoamalla tai vaurioittamalla 90 vihollispanssarivaunua. Jo henkiinjääminen Summassa oli ihme, sillä vihollinen ampui alueelle rumputulta

VÄNRIKKI VALDE

Valde Hämäläinen, Rivimiehenä talvisodan Summassa Koala-Kustannus Oy 2009, ISBN 978-952-229-1080, 162 sivua, kuvitusta, 2.painos, Suomen Mies 2009, 232 sivua

ympärivuorokautisesti. Tämä kirja on harvinaislaatuinen, omakohtainen kertomus talvisodan 105 päivästä.


5

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Onnittelemme Maaliskuu

Järjestöt vastustavat ampuma-asekieltoja RESERVILÄISJÄRJESTÖT eivät pidä mahdollisena Kauhajoen tutkintalautakunnan esittämää puoliautomaattisten käsiaseiden kieltoa. Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto muistuttavat suuresta sodan ajan reservistämme ja sen tarpeesta ylläpitää omaa ampumataitoaan. Toisin kuin ammattisotilaiden, reserviläisten ampumaharjoittelu tapahtuu pääasiassa omilla aseilla. Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin kuuluu 350.000 miestä ja naista, joista vain pieni osa kutsutaan vuosittain kertausharjoituksiin. Käytännössä reserviläiset joutuvat itse ylläpitämään osaamistaan osallistumalla erilaiseen vapaaehtoiskoulutukseen sekä harrastamalla

itse liikuntaa ja ammuntaa. Ammuntaharjoittelu tapahtuu useimmiten erilaisilla käsiaseilla. SUOMEN

RESERVIUPSEERILIITTO ,

Reserviläisliitto ja Reserviläisurheiluliitto järjestävät vuosittain yli 10.000 erilaista ammuntatilaisuutta ja -kilpailua, joihin osallistuu yli 50.000 reserviläistä. Toiminta on kurinalaista ja johdettua. Reserviläiset käyttävät käsiaseita perinteisen tarkkuusammunnan lisäksi myös sovelletussa reserviläisammunnassa. Laji vastaa luonteeltaan ja koulutuksen päämääriltään pitkälti puolustusvoimien taisteluammuntoja. lupaprosessissa tulisi keskittyä lupaa hakevaan hen-

AMPUMA-ASEIDEN

kilöön, ei aseen tyyppiin tai ominaisuuksiin. Puoliautomaattisten käsiaseiden kielto lopettaisi pääosan järjestäytyneiden reserviläisten ampumaharjoittelusta. Tämä johtaisi jo lähivuosina sodan ajan reservimme ampumataidon heikentymiseen ja sitä kautta puolustusvalmiutemme laskuun. SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO on Suomen vanhin reserviläisjärjestö, johon kuuluu noin 28.000 reserviupseeria. Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka 36.000 jäsenestä valtaosa on reserviläisiä. Reserviläisurheiluliitto on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liikunta- ja urheilujärjestö.

13.3. Everstiluutnantti Osmo Eskola (perhepiirissä) 13.3. Järjestelmäasiantuntija, ylikersantti Kauko Pennanen (matkoilla) 14.3. Kauppatieteen maisteri, ylikersantti Tapio Laine (perhepiirissä) 15.3. Eläkeläinen, kersantti Hannu Tuovila 15.3. Kauppaneuvos, vänrikki Martti Soisalo (asuu Brasiliassa) 18.3. Aluepäällikkö, ylikersantti Markus Liesalho 24.3. Insinööri, kersantti Väinö Tanskanen (ei vastaanottoa) 25.3. Valtiotieteen maisteri, luutnantti Johan Rosenberg 30.3. DI, It Service Coordinator, majuri Allan Tawast (matkoilla) 30.3. Majuri evp Reijo Maunula (ei vastaanottoa)

70 v 60 v 50 v 70 v 80 v 50 v 70 v 85 v 60 v 75 v

Huhtikuu 3.4. 3.4. 3.4. 8.4. 11.4. 14.4. 14.4. 16.4. 17.4. 20.4. 20.4. 21.4. 24.4. 25.4. 25.4. 30.4.

Ekonomi, vänrikki Steen Hirvonen (matkoilla) 80 v Eläkeläinen, alikersantti Heikki Kiiski (matkoilla) 70 v Taloussihteeri, vänrikki Kalervo Salomaa (perhepiirissä) 60 v Eläkeläinen, luutnantti Jouko Salmela (perhepiirissä) 70 v Ulkoasiainneuvos, insinööriyliluutnantti Kari Bergholm 80 v (kotona klo 14—18) Rakennusmestari, vänrikki Erkki Nurminen (ei vastaanottoa)75 v Merikapteeni, komentajakapteeni Kari Wallin (vastaanotto 17.4. 13.00-17.00 Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2, VIII krs) 70 V Teologian tohtori, luutnantti Ermo Äikää (matkoilla) 60 v Lääketieteen lisensiaatti, lääkintäluutnantti Hannu Makkonen70 v Aluejohtaja, kapteeni Heikki Anttila (matkoilla) 70 v Merkonomi, talouskapteeni Kalevi Kallonen 70 v (mökillä Puumalassa) Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Asko Arkkola (matkoilla) 70 v Professori, luutnantti Kaj Tallroth 70 v Ekonomi, yliluutnantti Martti Asunmaa (matkoilla) 80 v Lentokapteeni, lennonjohtaja, yliluutnantti Matti Passinen 70 v Lainopin kandidaatti, kapteeni Tero Mustakallio 80 v

Tutkijalautakunnalle töitä Teksti: Kapt Pekka Rintala EILISEN OSASTON hallituksen kokouksen jälkeen, vapaan kansalaiskeskustelun lomassa, nousi esiin voimakkaita mielipiteitä juuri julkaistun Kauhajoen koulusurmien tutkijalautakunnan esityksen tiimoilla. En ollut itse ehtinyt työkiireiden takia ko. dokumenttiin vielä tutustua, joten seurasin valveutuneempien keskustelua enemmänkin sivusta. Onnekseni sain mahdollisuuden osittain korjata tätä aukkoa sivistyksessäni illan uutisia seuraamalla. Lautakunnan puheenjohtajan suoraselkäisen esiintymisen ja ylevien aatteiden ohjaamien lausumien innoittamana ajattelin tutustua hieman laajemmin tämän toimikunnan työhön ja otin heti illalla yhteyttä

asioista hyvin perillä olevaan bridgeseuran tuttavaani. Häneltä kuulemaani halusin nyt teillekin viestiä. ja lausumat on herättänyt asianmukaisissa piireissä suurta huomiota ja tätä ainutlaatuisen asiantuntemuksen käyttöä ollaan nyt harkitsemassa muidenkin kansakuntaamme vaivaavien epäkohtien poistamiseksi. Sain kuulla, että ainakin seuraavien kahden ongelman osalta on lautakunnassa jo tehty alustavaa harkintaa ja lausuntoluonnosten kirjaamisen suunnitteluun tähtäävän työn valmistelua ollaan jo harkitsemassa:

EM. LAUTAKUNNAN TYÖ

on havainnut, että merkittävä, ellei jopa merkittävin, osa liikenneonnettomuuksia tapah1. LAUTAKUNTA

tuu suurilla tai suurehkoilla nopeuksilla. Ongelman taustalla ovat lautakunnan mukaan erityisesti ajoneuvot, joilla voidaan siirtyä nopeasti pitkähköjä matkoja. Ratkaisuksi tähän esitetään, että kaikki yksityiskäytössä olevat ajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h, kerätään turvallisuutta vaarantavina pois kansalaisilta. Ymmärsin, että aiheen tiimoilla on jo otettu alustavasti yhteyttä sopiviin kotimaisiin sekä kiinalaisiin polkupyörätehtaisiin mahdollisten korvaustoimien varalle. Kuulin myös, että Helsingin kaupungin rakennusvirasto suhtautuu ajatukseen suopeasti, sillä traktorikalustoa varten ei lumenluonnilla kaduilta ole niin suurta kiirettä. Ajatusta pidetään lisäksi myös tervetulleena ideana alati pa-

henevan pääkaupunkiseudun pysäköintiongelman ratkaisemiseksi. 2. TOISEN ,

ja vakavuusasteeltaan vielä merkittävämmän, ongelman muodostaa lautakunnan mietinnöistä kuuluneiden alustavien tietojen mukaan alkoholijuomat, joita voidaan nauttia suuria määriä lyhyessä ajassa. Tähän ongelmaankin lautakunnalla on kuulemma jo ratkaisuehdotus, joka perustuu siihen, että nesteen virtausnopeutta pullon suulla rajoitetaan mekaanisesti. Ymmärsin, että esityksessä mahdollisesti kiellettäisiin alkoholijuomien myynti pulloissa joiden suun sisähalkaisija ylittää 7,62 mm. Esitysluonnokseen sisältynee myös ehdotuksia lakimuutoksista joilla kaikkinainen virtausnopeuden suurentamiseen

liittyvä toimi – kuten pullon mekaaninen rikkominen tai juoman kaato esimerkiksi lasiin ennen nauttimista – tehdään rangaistavaksi. Liikkeellä olevan pullokannan vaihtaminen sopivaan kalustoon vie jonkin verran aikaa ja nopeaksi ratkaisuksi tultaneen esittämään asetusteitse säädettävää pakollista pullon suulle asennettavaa erillistä virtauksenrajoitinlaitetta. Näiden laitteiden alustavat suunnitelmat on saatu normaalisti vauvojen ruokintaan tarkoitetusta kalustosta. Elämme ihmeellisiä aikoja. Kirjoittaja on Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry:n hallituksen jäsen ja vanhempi epätieteen harjoittaja Otaniemestä.

Yhteistyössä mukana

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825 info@starlike.fi, www.starlike.fi

maahantuonti | myynti | asennus huolto | valo | ääni | mekaniikka


6

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Ylikersantti Niko Niemistö on huolestunut lakiesityksestä ja pääkaupunkiseudun ampuratatilanteesta. Sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailun voittajaa ei hymyilytä.

HE106/2009 vp — kentän näkökulma

Teksti: Ylik Niko Niemistö Kuva: Ylil Tomi Alajoki VANTAAN

RESERVILÄISET

RY:N

MAT

PUOLUSTUSVOI

Saap erä (tai muu

Lehti n:o

selvitys)

Nimi

Arvo

Aseen numero

Taulu n:o

Nro

KIRJA

AMPUMAPÖYTÄ

Perusyks/j-os

Kokeet 1

2

3

4

5

1

2

3

4

Tulokset 5

6

7

8

9

/

. Yht.

14 15 10 11 12 13

m maseuraan kuuluminen olisi eedellytys ampumaharrastukssen aloittamiselle. Lakiuudistuksen 2.vaiheessa on lisäksi tarkoitus puuttua myös vanhoihin lupiin, ja näin ollen meidän pitäisi pystyä lisäksi tarjoamaan vanhoille jäsenillemme suoritusmahdollisuus kaksi kertaa kuukaudessa.

Ammunnan laatu

Saavutus 1 Sää ym tietoja )

us

Harjoitusvahvu Au Ups

1

Miehiä

Kantahenkil Varusmiehiä

2 3

Reserviläisiä 4

Yhteensä

5

Kaikki yhteensä

Ammunnan johtaja

6 Varoupseeri

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HARRASTUSAKTIIVISUUDEN

Kirjuri Näyttömiehistön

johtaja

us

Patruunien kulut

Laukauksia yhteensä

A→ 1 2

4 5

Koe ls Laukton Yht. Tulokset kirjattu

20

Asealiupseeri

21

Hyväksyn

.

.

(yksikön päällikkö) 2

22

Kulutus kirjattu

.

.

23

25 7550-428-1505

öpuolelle. iöt ym) käänt711). en toimintahäirkkeel la SA H (esim a-tarvikkeid etaan lisätietoja ei ole tehty yhdistelmää (loma 1 ) Tarvittaessa kirjoit llä lehdellä. i kirjaamista varten vain ensimmäise 2 ) Täytetään, mikäl inen osa täytetään Huom! Oikean puole

kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuva suoritus, tarkoittaisi se suoraan kerhomme jäsenmäärän mukaan laskettuna 16 800 vuosittaista suoritusta. TOINEN ERITTÄIN OLEELLINEN ASIA

aselakiuudistuksen vaikutuksia pohdittaessa on uudet jäsenet. Hallituksen esitys lähtee siitä, että uuden jäsenen olisi harrastettava aktiivisesti yhdistyksen kalustolla jopa kaksi vuotta ennen oman kaluston hankkimista. Yhdistykseemme on viimeisten kolmen vuoden aikana liittynyt uusia jäseniä n. 100 / vuosi. Lähes kaikki liittyneet, jotka olemme haastatelleet, ovat ilmoittaneet

Printel Oy 9.94

verrattava siihen, että viimeiset laukaukset Viikin ampumaradoilla ammuttiin syksyllä 2005. Ratojen sulkeuduttua pääkaupunkiseudun yli 40 000 ammunnan harrastajaa ovat olleet vailla järkeviä harjoitusmahdollisuuksia. Ilm man puolustusvoimien ratojen rajo rajoitettua käyttömahdollisuutta Santahaminassa alueemme reserviläisillä ei esimerkiksi olisi lainkaan kiväärirataa, jossa harjoittaa ampumatoimintaa. Vaikka alueellamme on runsaasti pistooliratoja, ei niiden kapasiteetti riitä edes nykyisen kaltaiselle harrastustoiminnalle. Jos lailla todella on ylipäätäänkään tarpeellista ja tarkoituksenmukaista säädellä siitä kuinka paljon jotain asiaa harrastetaan, on siinä vähintäänkin otettava huomioon niin vallitseva ampumaratatilanne kuin vapaaehtoistoiminnan resurssit. TÄTÄ KAIKKEA ON

3

19

24

tarkkaa määritelmää ei ole sisällytetty HE106/2009:een, vaan siitä on ilmeisesti tarkoitus säätää asetuksessa. Tätä asetusta ei vielä ole julkistettu, vaikka siihen viitataan useassa kohdin varsinaisessa lakiesityksessä ja itse lakiesitys on jo eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. Vantaan Reserviläisissä on 700 jäsentä. Vuonna 2009 toimimme ratakapasiteetin äärirajoilla, toiminnan ollessa hajautettuna neljälle radalle aina Hämettä myöten. Samoin liikuimme vapaaehtoispohjalta toimivan yhdistyksen käytettävissä olevien henkilöresurssien rajoilla. Suorituksia oli tuo edellä mainittu 2148. Jos harrastusaktiivisuusvaatimukseksi tulisi tämä useasti esitetty

Aseiden tarkastaja

Talkootyönä 187 ampumaharjoitusta, lisäksi 26 erillistä ampumakilpailua.

8

(kirjanpitäjä)

syyksi nimenomaan ampuma ampumaharrastuksen. Jos uusien jäsenten olisi jatkossa harrastettava yhdistyksen kalustolla ja yhdistyksen johdetuissa ampumatilaisuuksissa edes yksi vuosi, tarkoittaisi se sadalla uudella jäsenellä ja kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvalla suorituksella laskettuna 2400 suoritusta vuodessa. Siis enemmän kuin nyt on vuosittaisia suorituksia ollut yhdistyksellämme yhteensä, kilpailut ja harjoitukset yhteenlaskettuna kaikkien vanhojen jäsenten osalta. Odotettavissa on edelleen jäsenmäärän voimakasta kasvua, koska lakiesityksen mennessä läpi ampu-

)

Tosite n:o

aktiiviset jäsenet järjestivät viime vuonna yhteensä 187 ampumaharjoitusta. Näiden lisäksi järjestettiin talkootyönä 26 erillistä ampumakilpailua. Suorituksia (so. yhden henkilön osallistuminen yhteen tapahtumaan) näissä tapahtumissa oli yhteensä 2148. Luvuista voidaan laskea, että VARES järjesti viime vuonna keskimäärin selkeästi useammin kuin joka toinen päivä ampumatapahtuman, joista jokaiseen osallistui keskimäärin kymmenen henkilöä. Näitä lukuja on peilattava siihen, että monia lajeja joudumme ratatilanteen vuoksi harrastamaan Lopen ampumaurheilukeskuksessa. Lopen radat sijaitsevat Vantaalta katsoen 100 kilometrin päässä Hämeessä. Kiitänkin toimitsijoitamme niin jäsenistömme kuin koko reserviläisampumaurheilun eteen tehdystä työstä! Tulevaisuudessa vapaaehtoisia toimitsijoita kuitenkin vasta tarvi-

taankin, mikäli aselakiuudistuksen 1. vaiheessa esitetyt muutokset tulisivat lakina voimaan. Hallituksen esitys edellyttää, että aseluvan haltijan olisi jatkossa osoitettava aktiivinen ampumaharrastus säännöllisin väliajoin hallussapitoluvan säilymisen ehtona. Aselakiesitystä valmistelleet sisäasianministeriön virkamiehet ovat useissa eri yhteyksissä todenneet, että aktiivisena harrastamisena voitaisiin pitää kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvaa harrastamista.

Lehti n:o

Seuraavassa kirjoituksessa käydään läpi muutamia tärkeitä huomioita aselakimuutosten arvioiduista vaikutuksista perusyhdistyksen toimintaan. Esimerkkinä käytetään yhtä pääkaupunkiseudun reserviläisyhdistystä.

Kirjoittaja toimii Vantaan Reserviläiset ry:n puheenjohtajana.


7

2 | 2010 > 12. 3. 2010

WHO – SUIC IDE PREVEN TION SUPRE

WHO/MSD/M BD/02.1 Original: Eng lish Distr.: General

MULT TISITE INTE RVENTI BEHAVIOUR ON STUDY ON SUICID S – SUPREAL MISS: PROTOCOL OF SUPREMISS

This docum ent presen MI M SS, the multisite inte ts the protocol of SUPR behaviours. rvention stu Edy on sui cidal The study uses a quest demographic, ionnaire cov medical and ering socioregards to present and psychological informatio n with previous sui suicid c al ideatio cide attempts n, as well as and insttrument. a socio-cultu ral assessme nt This docum ent is part worl rldwide initiati of SUPRE, ve for the pre the WHO vention of sui cidal behaviour Keywords: s. suicide / sui cide attempt treatment / / prevention socio-cultural / research / mu assessment ltisite /

Mana n gement

Department

of Me of Mental He ntal and Brain Disorders alth World Health and Substance Dependence Organization Geneva 2002

Aktiivinen ja säännöllinen ampumaharrastus on sosiaalisia suhteita ylläpitävää toimintaa ja liikuntaa.

Itsemurhakuolleisuus ja ampumaharrastus Julkisuudessa on esitetty itsestään selvänä asiana, että ampuma-aseiden määrällä olisi merkitystä itsemurhien määrään. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten valossa näin ei kuitenkaan ole. Teksti: Ltn Kari Wuokko Kuva: Ylil Tomi Alajoki

tehtävien itsemurhien määrää on käytetty eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan ampuma-aselain muutosesityksen poliittisena perusteluna. Väitteelle on kuitenkin vaikea löytää lääketieteellistä pohjaa. Kansanterveyslaitoksen ja sen työtä jatkavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen ja tutkimusten mukaan itsemurhien määrä on ollut Suomessa tasaisessa laskussa viimeiset kaksi vuosikymmentä. Nyt ollaan jo lähes puolessa vuoden 1990 huipputasosta. Tämän johdosta Suomea ei enää tunneta maailmalla korkean itsemurhakuolleisuuden maana, vaan itsemurhien ehkäisyprojektien mallimaana.

AMPUMA-ASEILLA

myös tekotavoissa. Vastikään tarkastetun kuopiolaisen väitöskirjatutkimusten mukaan miesten itsemurhakuolleisuudessa väkivaltaiset tekotapojen osuus (ml. ampuma-aseet) on vähentynyt ja vastaavasti myrkytysten osuus lisääntynyt.

MUUTOSTA ON TAPAHTUNUT

Huomattavaa on, että samaan aikaan Suomen ampuma-aseiden absoluuttisessa tai suhteellisessa määrässä ei ole tapahtunut vastaavaa muutosta. Pinnallisesti tarkastellen lupien määrä voi näyttää vähentyneen sitten 1990-luvun alun, sillä tuolloin sisäasianministeriö arvioi Suomessa olevan noin 2 miljoonaa luvallista ampuma-asetta, kun sen tämän päivän arvio on 1,6 miljoonaa. Kyseessä on kuitenkin vain tilastoinnin tarkentuminen vuonna 1998 käyttöön otetun keskitetyn ampuma-aserekisterin myötä. Sisäasianministeriön uusimpien tilastojen mukaan Suomessa on myönnetty 2000-luvulla vuosittain keskimäärin hieman yli 60 000 ampuma-aseen hallussapitolupaa, joista vajaa puolet uusiin ampumaaseisiin. Vaikka mukaan lasketaan jonkun verran poistumaa, on ampuma-aseiden määrä ollut pikemminkin hienoisessa nousussa, kuin laskussa. ja ampuma-aseiden lukumäärän erittäin heikko tilastollinen korrelaatio (r=0,2) on varsin helppo havaita myös Maailman terveysjärjestön WHO:n ylläpitämistä tilastoista. Esimerkiksi naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa on suhteellisesti yhtä paljon ampuma-aseita kuin Suomessa, ja silti niissä on selkeästi alhaisempi itsemurhakuolleisuus. Yhteyttä ei löydy edes saatavuuden kautta – Norjassa löytyy jonkinlainen ampuma-ase useammasta kuin

Ampuma-aseilla tehtävien itsemurhien määrää on käytetty eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan ampuma-aselain muutosesityksen poliittisena perusteluna. Väitteelle on kuitenkin vaikea löytää lääketieteellistä pohjaa.

ITS E M U R HAKU O LLE ISU U D E N

joka kolmannesta kotitaloudesta, Suomessa niitä on alle joka neljännessä. Sveitsissäkin ampuma-aseet ovat tilastollisesti merkittävästi paljon yleisempiä kuin Suomessa, mutta itsemurhien suhteellinen määrä silti pienempi. Japani on puolestaan itsemurhakuolleisuuden valitettava suurmaa, vaikka siellä yksityishenkilöiden ampuma-aseiden omistus

on käytännössä täysin kiellettyä. Asia selittyy kulttuurin sekä itsemurhien yhteydessä tunnistetun korvaamismekanismin kautta - yhden tekomenetelmän rajoittaminen korvaantuu toisella. Ampuma-aseen sijaan itsemurhaa suunnitteleva henkilö voi hirttäytyä, hypätä korkealta, ottaa myrkkyä, jättäytyä junan alle tai törmätä tahallisesti autolla – kaikki yleisiä itsemurhan toteuttamistapoja meillä Suomessa. Itsemurhan taustalla ovat usein mielenterveysongelmat. Kansainvälisesti tutkimuksissa todettu itsemurhariskiä kuvastava merkittävin seikka on nimenomaan vakava sairaalahoitoa vaativa mielenterveyshäiriö. Itsemurhien ehkäisemiseksi onkin tärkeää, että henkilön masennus havaitaan ja hoidetaan asianmukaisesti, sekä estetään alkoholisoitumis- ja syrjäytymiskehitys. Toisaalta on ymmärrettävä, että lähes jokaisen ihmisen joskus kokema, vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvä tilapäinen mielialan lasku ei ole sairaudeksi luokiteltavaa masennusta. Lievä masennus voi parantua ja usein paraneekin hoitamatta ajan myötä. Säännöllinen harrastustoiminta ja sosiaalisten suhteiden ylläpito ovat yleensä erinomaisia itsehoidon muotoja. TERÄ- JA AMPUMA-ASEET eivät kuitenkaan ole vaikea-asteisesta tai psykoottisesta mielenterveyshäiriöstä kärsivän henkilön harrastusvälineitä. Ampuma-aseiden osalta asiasta onkin säädelty jo voimassa olevassa

ampuma-aselaissa – sanotun lain 45 § mukaan hankkimislupa voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita. Lain mukaan annettu lupa on myös peruutettava, jos henkilöä ei terveydentilan tai käyttäytymisen perusteella voida enää pitää sopivana. ja kansainvälisten tilastojen mukaan ampuma-aseiden saatavuudella voidaan osoittaa olevan tilastollista merkitystä nimenomaan ampuma-aseilla tehtävien itsemurhien määrään, ei yleiseen itsemurhakuolleisuuden määrään. Ero on merkittävä, ja sen ymmärtäminen on yhteiskunnan resurssien järkevän kohdentamisen kannalta ratkaisevaa. Varsinkin, kun perusterveydenhuollon lääkäreiden koulutuksen vaikuttavuuden itsemurhakuolleisuuden ehkäisyssä arvioidaan olevan jopa 20–70 %. Työikäisten miesten yleisin kuolinsyy on Suomessa sepelvaltimotauti, ja seuraavana tulevat alkoholin liikakäytöstä johtuvat syyt. Aktiivinen ja säännöllinen ampumaharrastus on sosiaalisia suhteita ylläpitävää toimintaa ja liikuntaa, jotka yhdessä estävät tehokkaasti kaikkia suomalaisia kansantauteja, itsemurhat mukaan lukien.

KANSALLISTEN

Kirjoittaja on työterveyslääkäri, tarkka-ammunnan SM-kultamitalisti vuosilta 2008 ja 2009, sekä Tapiolan Reserviupseerit ry:n ampumaupseeri.


8

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Kirjoitus on julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa 19.2.2010

Suomessa on aivan normaali määrä ampuma-aseita Tuloksena turvallisuus www.oricopa.fi

Teksti: Ylil Arto Pulkki

Anne Holmlund (kok) muutti 26.1. ampuma-aselain muutosten ns. IIvaihetta valmistelevan hankkeen tavoitteita, aikataulua ja kokoonpanoa. Yksi hankkeen tehtävistä on nyt ”selvittää mahdollisuudet ampumaurheilukäyttöön soveltumattomien puoliautomaattisten käsiaseiden ja isokaliiperisten revolverien” kieltäminen. Ministerin mukaan muutoksen syynä on pääministeri Matti Vanhasen (kesk) johtaman hallituksen 25.6.2009 asiasta antama lausuma. Kauhajoen koulusurmia selvittänyt tutkintalautakunta päätyi puolestaan 17.2. julkistetussa raportissaan esittämään, että kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, kiellettäisiin. Lautakunnan jäsenenä ollut komisario oli asiasta jyrkästi eri mieltä, eikä syyttä. Suomessa ampumaharrastukseen käytettävien ampuma-aseiden määrään tai laatuun, eli kaliiperiin, tyyppiin tai toimintatapaan kohdistuvilla rajoituksilla ei ole voitu osoittaa olevan vaikutusta henkirikosten määrään. SISÄMINISTERI

Oopperamatka Pietariin: Tosca 9.-11.4. Taipaleenjoki-ooppera Ilmajoella 20.6. Saarenmaan oopperapäivät Spa hotelli Meri 20.-23.7.

315 € 122 € 415 €

Sotahistoriallisia teemamatkoja asiantuntijaoppaiden kanssa Eeva Tammi: Karjalan kadotetut kaupungit 12.-14.6. Göran Lindgren: Mannerheim-linja talvisodassa 29.-31.5. Torjuntavoitto 1944 – tie rauhaan 11.-13.9. Paavo Friman: Mannerheim Pietarissa 25.-27.5. Juhani Vakkuri: Itä-Karjala 12.-16.8. Vienan Karjala 20.-23.8. Laatokan ympäri 27.-30.8. Sampo Ahto: Muurmansk-Petsamo 17.20.6. Pentti Lehtimäki: Vanhan Venäjän kierros 29.7.-1.8. Suomenlahden ympäri 16.-18.8. Anssi Vuorenmaa: Tuntemattoman sotilaan matkassa 10.-13.9.

315 € 325 € 315 € 350 € 475 € 396 € 415 € 420 € 465 € 320 € 395 €

Laivaristeily Volgalla: Kazan-Volgograd-Kazan 2.-12.9. alk. 1795 € Junamatkat m/p Helsinki-Moskova ja Moskova-Kazan I lk:n yöhytit. 2 päivää Moskovassa. Risteily jokilaivalla Fjodor Panfjorov. Täysihoito. Formulamatkat ja -liput kaikkiin kisoihin. Varaa matkasi VL-Matkoista puh. 09-444774 vihdin.liikenne@clarinet.fi Katso www.vihdinliikenne.fi tai pyydä esite.

URHEILUAMMUNNAN lisäksi myös sotilas- ja palveluskäyttöön soveltuvien ampuma-aseiden hallussapito oli Suomessa varsin rajattua vv. 1945–1990. Varsinkin itselataavien pistoolien lupakäytäntö muuttui selkeästi 90-luvun taitteessa tehdyn Pariisin rauhansopimusten rajoitusten uuden tulkinnan myötä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Optulan viimeisimmän henkirikoskatsauksen mukaan luvallista tai luvatonta ampumaasetta käytettiin vv. 2002 – 2008 tehdyissä henkirikoksissa keskimäärin 20 tapauksessa vuosittain (17 % tapauksista). Luku on pysynyt samana 1970-luvulta saakka, vaikka uusimmissa tilastoissa on mukana myös Jokelan ja Kauhajoen joukkosurmat. Määrä on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti pieni, kun sen suhteuttaa maamme 680 000 luvanhaltijaan. Ampuma-aseen kaliiperilla ei ole merki-

tystä sen hallussapidon yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle mahdollisesti muodostamaa uhkaa arvioitaessa - tämän osoittivat pienoispistoolilla tehdyt Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhat. Ampuma-aseen toimintatapojen rajoittamisella ei myöskään ole todellista merkitystä, sillä kertalaukeavankin ampuma-aseen lataamiseen kuluu aikaa korkeintaan muutama sekunti. on epäilemättä yleinen, mutta täysin virheellinen käsitys ampuma-aseiden suuresta määrästä Suomessa. Väite perustuu huonosti tai tarkoituksellisesti väärin tehdyissä tilastotutkimuksissa esiintyviin virheisiin. Virheistä yleisimmässä jätetään huomioimatta se, että toisin kuin Suomessa, monissa Euroopan maissa tavanomaiset haulikot eivät ole lainkaan luvanvaraisia, eivätkä siten tilastoituja. Tämän vaikutus on huomattava, sillä haulikot ovat yleisimpiä ampuma-aseita niin meillä kuin muualla Euroopassa. Paljon julkisuutta myös meillä Suomessa saaneessa sveitsiläisessä tutkimuksessa arvioitiin maassamme olevan yksityishenkilöillä noin 2,4 miljoonaa ampuma-asetta. Luku oli saatu aikaan sotkemalla yksityishenkilöiden ampuma-aseisiin myös valtion hallussa olevat ampuma-aseet, ja tämän virheen vaikutus oli huomattava.

VAATIMUSTEN TAUSTALLA

SISÄASIANMINISTERIÖN rekisterien mukaan Suomessa on yksityishenkilöiden hallussa todellisuudessa vajaat 1,6 miljoonaa ampumaasetta, mikä tekee noin 30 asetta jokaista 100 asukasta kohti. Tämä on tilastollisesti aivan samaa luokkaa (30–32 asetta) muun muassa Itävallan, Kanadan, Kreikan, Norjan, Saksan, Ranskan ja Ruotsin kanssa, joissa kaikissa on myös Suomea vastaava ampumaharrastus- ja metsästyskulttuuri. Kirjoittaja on Reserviläisurheiluliiton ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja ja toimii sisäasiainministerin määräämänä ampuma-aselain uudistamishankkeen jäsenenä.

Ampuma-aseiden arvioituja tiheyslukuja (kpl/100 henk.)

yövy kodikkaasti

Cumuluksessa

Cumuluksessa yövyt kodikkaasti keskellä kaupunkia. Erinomainen palvelu, viihtyisät huoneet ja runsas aamiainen kruunaavat lomasi. Parhaat tarjoukset ja varaukset kätevästi www.hotellimaailma.fi tai 020 055 055. 26. Cumulus avataan Helsingin Hakaniemeen huhtikuussa 2010.

www.cumulus.fi

Sveitsi Serbia Kreikka Ranska Suomi Kanada Ruotsi Itävalta Saksa

46 37,5 32 32 32 31,5 31,5 31 30

Yksityishenkilöiden hallussa olevien ampuma-aseiden lukumäärien ja niistä johdettujen tiheyslukujen kansainvälinen vertaileminen on haastavaa. Euroopan ulkopuolella on runsaasti sellaisia maita, joista ei ole saatavissa minkäänlaista luetettavaa tilastoa. EU:nkin alueella on useita sellaisia maita, joissa eräät ampuma-aseet eivät ole lainkaan luvanvaraisia, eivätkä siten tilastoituja. Lähteet Small Arms Survey 2007, Geneva Graduate Institute of International Studies. Sisäasianministeriön tiedote 29.8.2007.


9

2 | 2010 > 12. 3. 2010

suomen tykistömuseo

hämeenlinna

TARJOUS Tilaa multimedia sarja: Ihantalan Ihme, Korpisodan suurvoitto, Taistelu Laatokan Karjalassa, Tie Jatkosotaan ja Talvisota. Yhteishintaan 70,00€ (á 20.00€)

Pistooliammunnan peruskurssi Varsinaisissa taistelutehtävissä sotilaan pääase on nykyaikainen itselataava kivääri. Kriisitilanteissa reserviläiset toimivat kuitenkin lisääntyvässä määrin erilaisissa huolto-, esikunta- ja tukitehtävissä taajamissa ja asutuskeskuksissa. Tällaisissa olosuhteissa ja varsinkin sisätiloissa pistooli on palvelusaseena hyvin käyttökelpoinen. Teksti: Kapt Antti Kokkola Kuva: Ylil Tomi Alajoki

Pistooliammunnan koulutuspohja usein puutteellinen Puolustusvoimien ampumakoulutuksessa pistooliammunnan osuus on todella vähäistä. Yllättävän moni varusmiespalveluksen suorittaneista ei ole koskaan ampunut pistoolityyppisellä aseella laukaustakaan. Niilläkin harvoilla, jotka lyhyillä aseilla pääsevät ampumaan saatu oppi usein rajoittuu muutamaan kokeiluluontoiseen sarjaan. Pistooliammunnan opettelu edellyttääkin merkittävää omatoimisuutta. Piirimme yhdistyksistä useimmat onneksi järjestävät ampumatilaisuuksia, joissa pistoolia on mahdollisuus oppia käyttämään ja usein laina-aseitakin on saatavilla. Nyt kun meillä on lisäksi käytössä uudistettu hieno pistooliammuntaan sopiva sisärata, ovat kaikki edellytykset olemassa pistooliammunnan opetteluun kunnossa. Ampumataidon pistoolilla pitäisi olla jokaisen reserviläisen perustaito siltä varalta, että pistoolia joskus tarvitaan. Äkillisen käyttötarpeen mahdollisesti ilmaantuessa, ei silloin enää ole aikaa opetteluun. Pistoolin hallinnan tulisi olla jo ennakolta varmaa ja osumatarkkuuden kunnossa.

HRUP:n pistooliammunnan peruskurssi HRUP/HELRESP:n ampumatoimi-

Kurssi alkoi perjantai-iltana muutaman tunnin luento-osuudella, jossa käytiin läpi turvallinen aseenkäsittely ja ampumaradoilla noudatettavat toimintamallit. Keskeisenä aiheena olivat myös aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus- ja säilytystavat. Lisäksi esittelyssä olivat vielä Reserviläisurheiluliiton erilaiset ampumaurheilulajit ja niistä varsinkin ne joissa ammutaan pistoolilla.

kirjan, joka sisälsi merkinnän ensimmäisestä ampumasuorituksesta. Harrastuksen edistyessä pitemmälle ja oman aseen hankinnan tullessa joskus ajankohtaiseksi, antaa huolellisesti ylläpidetty ampumapäiväkirja hankintaluvan myöntäjälle erinomaisen näytön harrastuspohjan kestävyydestä. Käytännössä sen vaikutus on nykyisin usein suurempi kuin suoritettujen kurssien tai tutkintojen.

Käytännön harjoittelu

Kurssikokemukset

Käytännön harjoittelussa opeteltiin sisäampumaradan laitteiden ja varusteiden käyttö. Sen jälkeen opeteltiin perustekniikkaa kuten ampumaasentoja, otetta aseesta, tähtäämistä ja laukaisua. Aseet olivat pienoispistooleita, mutta kuitenkin sellaisia jotka hyvin soveltuvat myös vasenkätisille ja kahden käden otteella ampumiseen. Tukeva kahden käden ote on kaikkein luontevin vähän ampuneelle ja sen hyvä hallinta varmin tapa saada kunnon perusta pistooliammuntaan varsinkin myöhempää palvelusaseella tapahtuvaa jatkoharjoittelua ajatellen. Kun tekniikkaa oli ensin hiottu, käytettiin valtaosa kurssiajasta sen jälkeen ampumisen harjoitteluun.

Kouluttajien saaman palautteen perusteella kurssi oli hyvinkin tarpeellinen ja hyödyllinen. Monelle osanottajalle oli myös epäselvää miten piirien ja kerhojen ammuntoihin pääsee mukaan ja toivottavasti tästä saimme jaettua lisää tietoa. Vaikka kokemusta pistoolilla ampumisesta oli osallistujilla vähän tai ei lainkaan, niin silti muutaman harjoituskierroksen jälkeen osumat olivat kaikilla vähintään kohtuullista ja osalla jopa erinomaista tasoa. Seuraavia mahdollisia kursseja varten mukaan voisi ottaa myös tutustumisen varsinaisten palvelusaseiden käyttöön. Vaikka pienoispistooli onkin hyvä väline perustaitojen opetteluun, niin toki tavoite reserviläisammunnoissa tulee olla ampumataito palveluspistoolilla.

Kurssitodistukset Kurssin läpäisi 25 osallistujaa ja joukossa oli mukana 4 naisoppilasta. Kaikki saivat osallistumisestaan kurssitodistuksen ja ampumapäivä-

www.tykistomuseo.fi Avoinna: päivittäin klo 11.00-17.00

Suomessa käsityönä valmistetut yksilölliset kuulokojeet saat meiltä jonottamatta.

kunta järjesti viime joulukuussa pistooliammunnan aloittamisesta kiinnostuneille jäsenillemme peruskurssin. Tarkoituksena oli antaa vasta-alkajille perusopetus ampumiseen lyhyellä aseella ja sen jälkeen ohjata kurssilaiset muihin piiriemme ja yhdistysten ammuntatapahtumiin. Viikonlopun mittainen kurssi pidettiin SK-talon auditoriossa ja sisäampumaradalla. Kurssin tavoitteena oli antaa kurssilaisille riittävät käytännön tiedot ja taidot, jotta osallistujat voivat sen jälkeen huoletta osallistua esimerkiksi oman yhdistyksen säännöllisiin viikkoammuntoihin.

Teoriaosuus

Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna tel. (03) 682 4600

Kirjoittaja on Reserviläisurheiluliiton hallituksen jäsen ja Kanta-Helsingin Reserviupseerikerhon ampumaupseeri

Myynti ja maahantuonti: p. (09) 345 5300 www.kuulohansa.fi


10

12. 3. 2010 < 2 | 2010

5,56 MM RYNNÄKKÖKIVÄÄRI H&K G36C Poliisille partiokiväärejä Poliisi hankki viime vuoden loppupuolella käyttöönsä erän 5,56 mm x 45 (5.56 NATO/.223 Rem) kaliiperin kiväärejä. Aseet eivät ainakaan tässä vaiheessa korvaa poliisipartioiden normaalia tukiasetta (H&K MP 5), vaan niitä käyttävät vakavien asiakaspalvelutilanteiden hoitamiseen koulutetut yksiköt, ns. VATI-ryhmät.

valmistaman G36 rynnäkkökiväärin lyhyitä C-versioita.

Se tuttu ja turvallinen

Teksti ja kuvat: Ylil Arto Pulkki 9 MM KONEPISTOOLI, tai oikeammin ”9 mm itselataava pistoolikarbiini”, syrjäytti 90-luvulla haulikon poliisin tukiaseena. Olkapäähän tuettava, pistoolia selkeästi pidemmällä piipulla ja tähtäinvälillä varustettujen MP 5 –konepistoolien hankinta mahdollisti huomattavasti normaalina virka-aseena käytettävää Glock 17-pistoolia ja erikoisaseeksi siirrettyä haulikkoa tarkemman voimankäytön. Poliisin voimankäytön kannalta konepistoolin suurin ongelma on sen 9 mm x19 (9 mm Luger) patruuna. Konepistoolistakin vain hieman yli 400 m/s lähtevän 9 mm luodin kaareva lentorata, tuuliherkkyys ja pitkä lentoaika rajoittavat aseen tehokkaan käytön poliisitoiminnassa alle 50 m ampumamatkoille. Näin lyhyt ampumaetäisyys asettaa poliisin turhan usein hankalaan tai vaaralliseen tilanteeseen jo tavallisella omakotitaloalueella, lentokenttä-, haja-asutus- ja kesämökkialueista nyt puhumattakaan. 9 mm luoti ei myöskään läpäise nykyaikaista luotisuojaliiviä tai kypärää, joita voivat hankkia niin ammattirikolliset kuin terroristit. Sama

ongelmatilanne syntyy myös silloin, kun kohdehenkilö tai – henkilöt ovat suojautuneet ajoneuvon sisälle.

Partiokivääri Poliisin tekniikkakeskus on jo vuosia selvitellyt kiväärikaliiperiselle patruunalla pesitetyn aseen hankintaa poliisin vaativien asiakaspalvelutilanteiden tueksi. Tähän mennessä yritykset ovat kuitenkin kilpistyneet varojen puutteeseen, sekä siihen, että rivipoliisien varustaminen itselataavalla partiokiväärillä (l. rynnäkkökiväärillä) on koettu imagoongelmana. Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikkö, eli ns. Karhu-ryhmä, on kuitenkin käyttänyt sveitsiläisiä SIG SG 552 rynnäkkökiväärejä jo pitkään. Myös rajavartiolaitoksen kuuden valmiusjoukkueen käyttöön hankittiin joitain vuosia sitten erä saksalaisen Heckler & Koch GmbH:n

Yleisen käsityksen mukaan konepistoolista ammuttu 9 mm luoti olisi olennaisesti ”vähemmän vaarallinen” kuin esimerkiksi lyhyestä 5.56 mm NATO kaliiperin rynnäkkökivääristä ammuttu luoti. Vaatimattomana pidetyn läpäisyn takia 9 mm luoti mielletään turvallisemmaksi niin omille joukoille kuin sivullisille, oli kyse sitten poliisin voimankäytöstä, asutuskeskustaistelusta tai vaikka ydinvoimalaitoksen suojaamisesta. Tälle uskomukselle löytyy kuitenkin tieteellistä pohjaa vain lähinnä silloin, kun verrataan näiden patruunoiden tyypillisiä läpäisyjä ohuisiin komposiitti- tai teräsrakenteisiin. Siinä missä lähietäisyydeltäkin ammuttu 9 mm konepistoolin luoti kimpoaa iloisesti tavanomaisesta komposiittikypärästä, normaalin 5,56 mm patruunan luoti läpäisee niitä parikin perätysten. Samoin on teräksen kanssa - siinä missä teräskärjellä varustettu 5.56 mm NATO SS109 luoti läpäisee 3 mm rakenneteräslevyn vielä puolen kilometrin etäisyydeltä, heittää normaali 9 mm luoti tämän leikin kesken viimeistään muutaman kymmenen metrin päästä. 9 mm konepistoolista laukaistu 8 g kokovaippaluoti läpäisee kuitenkin lähietäisyydeltä helposti kymmenen kipsilevyväliseinää (a 2x 13 mm), eli sujahtaa vaikka yhdeksän huoneen läpi. Kuivia parin tuuman mäntylankkuja samainen luoti poraa läpi 4-5 kpl - eli se siitä ”vähemmän vaarallisuudesta”. Poliisin käyttämä Speer Gold Dot luoti pysähtyy seinämateriaaleissa kokovaippaluoteja nopeammin, mutta läpäisy on silti huomattava.

Naton rynnäkkökiväärin tehokas maalivaikutus perustuu siihen, että ohuella vaipalla ja syvällä niippausuralla varustetut luodit sirpaloituivat voimakkaasti kun ne osuivat ilmaa tiheämpää aineeseen riittävän suurella (> 750 m/s) nopeudella. Vaikka 5,56 mm/.223 luoti ei sen rakenteesta tai riittämättömästä nopeudesta johtuen sirpaloituisi, kääntyy pitkä ja takapainoinen luoti hyvinkin nopeasti poikittain kun rihlojen aikaansaama pyörimisliike ei enää riitä enää sen vakavoittamiseen. Luodin kääntyminen on erityisen nopeaa lähietäisyyksillä (<25 m), sillä juuri piipun suusta lähtenyt luoti ei ole vielä täysin hyrrävoimien vakavoima.

Tunkeumaa Luodin sirpaloituminen ja/tai kään-

tyminen poikittain lisäävät merkittävästi sen pinta-alaa suhteessa sen kulkusuuntaan, jolloin tämän kyky tehdä työtä, eli tunkeutua, vähenee aivan merkittävästi. Olennaista onkin huomata, että ko. ilmiöt havaitaan missä tahansa ilmaa tiheämmässä aineessa – ml. kipsilevy- ja lautaseinät. Tämän vuoksi suurin osa 5,56 mm luodeista ei käytännössä läpäise yhtään sen enempää tavanomaisia väliseinämateriaaleja kuin 9 mm kokovaippaluodit, riittävällä nopeudella osuvat ja ohuella vaipalla varustetut luodit jopa selkeästi vähemmän. Ohi ammutun tai kohteen läpäisseen luodin poistuminen talon sisältä tai tunkeutuminen toiseen taloon pitää tietysti ottaa huomioon. Käytännössä kivääri- ja pistoolikaliiperien ero on tässäkin lähes olema-

Lähtönopeuksia 5.56 mm NATO patruunoilla. Piipun pituus 20 cm (8”) 25 cm (10”) 30 cm (12”) 35 cm (14”) 40 cm (16”) 50 cm (20”)

M193 770 m/s 840 m/s 890 m/s 930 m/s 960 m/s 990 m/s

M855/SS109 730 m/s 800 m/s 840 m/s 880 m/s 910 m/s 940 m/s

Todellinen lähtönopeus voi vaihdella suurestikin ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta sekä eri valmistajien, latauserien sekä aseyksilöiden välillä. On myös huomattava, että CIP/SAAMI käyttöturvallisuusmääräysten mukaiseen .223 Rem patruunapesään turvallisesti sopivat lataukset kehittävät täysipaineisia 5.56 mm NATO patruunoita noin 50-60 m/s alhaisemman lähtönopeuden. Esimerkiksi meillä Suomessa harrasteja harjoittelukäytössä hyvin yleinen, Seller&Bellot .223 Rem ”M193” patruuna ei todellisuudessa ole lähelläkään oikealle M193 taistelupatruunalle asetettuja vaatimuksia sen enempää luodin konstruktion kuin lähtönopeudenkaan puolesta.


11

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Saarja, saarja! Sotilaskäytössä halutun maalin ohittanut luoti ei nyt yleensä muodosta sellaista ongelmaa kuin poliisin voimankäytössä, mutta eipä niistä juuri hyötyäkään ole. Useimmilla konepistooleilla, ja käytännössä kaikilla 5.56 mm NATO compact-kokoluokan rynnäkkökivääreillä on erittäin vaikea ampua tarkkaa sarjatulta - kokemuksen mukaan kun viimeistään se kolmas luoti pyrkii ohittamaan ihmisen yläruumiin kokoisen maalin, vaikka ampumaetäisyys ei olisi paljon 10 metriä kummoisempi. 5.56 mm NATO luodin sisääntuloreikä.

9 mm x19 luodin kimpoamisjälki.

Esimerkiksi H&K MP5 -konepistoolissa ei sen toimintatavan, painon ja aneemisen patruunan takia ole kovinkaan kummoista rekyyliä, mutta aivan turhan suuren tulinopeutensa (n. 800 ls/min) takia sekin vaatii varsin hyvää ampuma-asentoa sarja-tulen aiheuttaman nosteen taltuttamiseksi. H&K G36C:n tyypisillä lyhyillä rynnäkkökivääreillä ampumaasennon pitää jo olla lyhyttäkin pursketta varten niin tiukasti paketissa, että oikeassa stressitilanteessa sen voi aika lailla unohtaa. Etutukkiin asennettava pystykahva helpottaa tilannetta hieman, mutta varsinkin poliisikäytössä itselataava kertatuli on näillä aseilla se ainoa oikea tulilaji.

5.56 mm NATO luodin poistumisreikä.

Nykyaikaiset komposiittikypärät on suunniteltu kestämään pieniä, alle 500 m/s lentäviä sirpaleita sekä 9 mm konepistoolin luoteja. Noin 400 m/s nopeudella testattavaan kypärään osunut 8 gramman 9 mm kokovaippa kimposikin siitä pois, mutta noin 900 m/s nopeudella siihen osunut 5.56 mm NATO M193 luoti korkkasi vaivatta sen molemmat sivut.

ton, sillä jo omakoti- ja rivitalojen ulkoverhoilussa yleisesti käytetty poltettu tiili on niin kovaa ainetta, että yksittäinen 5,56 mm rynnäkkökiväärin luoti ei sitä läpäise, vaan pirstaloituu samalla kun itse tiilikin. Toisaalta useampi samaan tiileen osunut 9 mm luoti aiheuttaa seinän läpäisyn siinä missä rynnäkkäkiväärikin. Normaaliin 20 cm teräsbetonielementtiin saa puolestaan tyhjentää rynnäkkökiväärilläkin jo koko lippaan, jos meinaa saada edes jotain vaikusta sen toiselle puolelle. Toki esimerkiksi rakennuksen ikkunasta 45­ kulmassa ulos ammuttu rynnäkkökiväärin luoti lentää huomattavasti pidemmälle kuin 9 mm

kuin kontaktietäisyydeltä laukaistulla .22 LR pienoiskiväärin luodilla.

Rajansa kaikella

konepistoolin luoti, mutta on täysin ympäristöstä kiinni, lisääkö vai itse asiassa vähentääkö tämä luodin todennäköisyyttä osua johonkin sivulliseen. Joka tapauksessa puolen kilometrin päässä piiritystilannetta ihmetelleen katsojan päähän osuneella 9 mm harhaluodillakin on tehoa vielä 120 J, eli saman verran

Poliisin välineistöä vuosien varrelta. FN pistooli vm. 1900, Poliisimiehen lakikirja vm. 1932 ja SIG SG-552 rynnäkkökivääri vm. 1995.

Karkaistulta panssariteräkseltä (NiCrMo, HB 500) vaaditut suojavahvuudet, kun ampumaetäisyys on 10 m. 9 mm x19 7,62 mm x39 5,54 mm x39 5,56 mm x45 (SS109) 7,62 mm x51 7,62 mm x51 ps-luoti 7,62 mm x54r ps-luoti

>3 mm >4 mm >5 mm >6 mm >7 mm >16 mm >16 mm

Ammuntaa

*** **** ***** ****** ******* **************** ****************

Lähde: Rautaruukki Oyj. Luodin kyky läpäistä ohuita teräslevyjä ei kuitenkaan vielä kerro kovinkaan paljon sen kyvystä läpäistä muita rakennemateriaaleja.

-5,5 cm -5,5 cm

-1 cm 1,5 cm

Sotilaskäytössä 5,56 mm aseiden piipun pituuden alarajana voidaan pitää 30-35 cm (12-14”) piippua, sillä mini-rynnäkkökiväärien 20-25 cm (8-10”) piipulla sirpaloituminen rajoittuu vain aivan lähietäisyyksille. Karbiinikokoisilla aseilla, kuten H&K G36K, SIG SG-551 sekä Colt M4, saavutetaan yleisesti käytössä olevien 5.56 mm NATO taistelupatruunoiden luotien luotettava sirpaloituminen jo aina 100-125 m etäisyyksille asti. Nimenomaan taskukokoisten rynnäkkökiväärien suosiota poliisikäytössä niin meillä kuin maailmallakin selittää ennen kaikkea se, että aseiden keveys ja helppo käsiteltävyys on tässä työssä vähintään yhtä tärkeää kuin luodin pysäytysteho. Lyhyt ase on vähemmän tiellä silloin kuin asiakkaiden kanssa tehdään jotain muuta kuin ammuskellaan, eli suurimman osan ajasta. Lyhyen piipun tuomia ongelmia helpottaa myös se, että sisäasianministeriön hallintoalan kohdalla voidaan atarvikkeen valinnassa toimia ilman Haagin sopimuksen asettamia rajoitteita. Yksi vähemmän näkyvä syy rynnäkkökiväärien yleistymiseen poliisitoiminnassa voi olla myös hinta – H&K G36C on kustannuksiltaan on edullisempi kuin saman tehtaan MP5. Samoin esimerkiksi loppuun ammuttujen tai muuten vain vioittuneiden piippujen vaihto on MP5sarjassa kohtuullisen työn ja tuskan takana, kun G36:ssa tämä onnistuu yksinkertaisen työkalun avulla tarvittaessa vaikka paikallisella laitoksella.

1,5 cm 4,5 cm

Oman kokemukseni mukaan G36C on lähi- ja kontaktietäisyyksiltä aivan yhtä helppo ampua kuin H&K MP5 – ainakin kertatulella. Vaikka näin lyhyen rynnäkkökiväärin tarkkuus ei luonnollisestikaan yllä ihan täysimittaisten kiväärien tasolle, on se jo yli 75 m ampumamatkoilla selkeästi MP5-konepistoolia parempi. Liikkuvaan maaliin ammuttaessa .223 luodin lyhyt lentoaika, huomattavasti suorempi lentorata ja aivan merkittävästi pienempi tuuliherkkyys paransivat osumatarkkuutta

4 cm 2,5 cm

4,5 cm -5 cm

Tekniset tiedot SIG SG-552

H&K MP5 A3

H&K G36C

Kaliiperi Piippu Paino Pituus Lipas Tulinopeus

5,56 mm x45 22,5 cm 3,2 kg 74/51 cm 20/30 patr 700 ls/min*

9 mm x19 22,5 cm 3,1 kg 70/55 cm 15/30 patr 800 ls/min*

5,56 mm x45 22,8 cm 2,8 kg 72/50 cm 30 patr 750 ls/min*

Valmistusmaa

Sveitsi

Saksa

Saksa

e *Tulinopeus vaihtelee voimakkaasti käytetyn a-tarvikkeen mukaan.

entisestään. Optisella tähtäimellä varustettuna tälläisen aseen tarkan tulen ulottuvuus onkin ainakin 2-3 kertaa parempi kuin MP5:llä, ja tarvittaessa luodista löytyy kykyä myös tavanomaisen luotisuojaliivin läpäisemiseen. Sarjatulella 9 mm x19 patruunaa ampuva MP5 on aika luonnollisesti helpommin hallittavaksi, mutta totuuden nimissä kummassakaan aseessa ei ole erityistä kehuttavaa tämän suhteen. G36C:n taittoperä on mekanisminsa ja ampumatuntumansa puolesta loistava, eli vähintään samaa tasoa kuin MP5:n kiinteä olkatuki. MP5:n teleskooppiperä ei taas kovin kummoista tukea anna, mutta sillä on kuitenkin ammattikäytössä pari merkittää etua puolellaan - suojanaamarin käyttö on sen kanssa selkeästi helpompaa ja näppärä mies askartelee nopeasti sen ohjauskiskoihin myös raskaiden luotisuojaliivien kanssa toimivan vetopituuden vaatimat lovet.

Minne sitten Oliko konepistooli sitten missään suhteessa parempi kuin lyhyt rynnäkkökivääri? Vastaus on selkeä kyllä – kun kiväärikaliiperisen aseen piipusta sahataan puolet sen suunni-

4 cm -18 cm

2 cm -38 cm

tellusta pituudesta pois, palaa merkittävä määrä ruudista piipun ulkopuolella. Tämä aiheuttaa helposti melkoisen ääni- ja valoshow’n, mikä onkin lyhyiden rynnäkkökiväärien Akilleen kantapää. Suuliekin aiheuttamaa ongelmaa voidaan hallita kahdella menetelmällä: käyttämällä liekin syntymisen rajoittavia aineita sisältäviä patruunoita ja piipun päähän asennettavaa liekinsammutinta. Riittävän tehokkaasti toimivan liekinsammuttimen suunnittelu on kuitenkin erittäin haastavaa. Liekinsammutin ei myöskään vaimenna ruudin palamisesta syntyvää ääntä, ja mahdollinen suujarru on palveluskäytössä vihoviimeinen keksintö, sillä se suuntaa ääntä entistä enemmän ampujaa ja hänen vierellään mahdollisesti olevia henkilöitä kohti. Siinä missä konepistoolilla voi ampua ulkotiloissa jopa ilman kuulosuojaimia, yksikin lyhyestä rynnäkkökivääristä huonosti suojatun korvan vieressä ammuttu laukaus aiheuttaa takuuvarmasti kuulovamman. Pysyvä kuulovamma on konstaapelille varmasti vähemmän mukava muisto onnistuneesta rattijuopon ajoneuvon pysäyttämisestä.

-1 cm - 65 cm

-6 cm -100 cm

-13 cm -145 cm

- 21 cm - 195 cm

175 m

200 m

225 m

250 m

9x19 mm FMJ, 8 g, V0 420 m/s 5.56x45 mm BTHP, 4.9 g, V0 770 m/s

0m

25 m

50 m

75 m

100 m

125 m

150 m


12

12. 3. 2010 < 2 | 2010

HE 106/2009 vp muuttaisi hallussapitoluvat käytännössä määräaikaisiksi, koska luvan tarpeellisuus tulisi harkittavaksi viiden vuoden välein. Myös harrastuksen pakollisesta aktiivisuudesta säädeltäisiin lailla. Hallintomenettelyä ja –käytäntöjä tuntematon saattaa erehtyä pitämään ajatuksia hyvinä. Teksti: Ylil Arto Pulkki NUORI H oli kiinnostunut ampumaharrastuksesta jo varhain. Ampumiseen ei tarvittu omaa asetta, koska poliisina toimivalla isällä oli niitä sekä viran että harrastuksen puolesta. Kansalainen H ei itse myöhemmin ryhtynyt poliisiksi, vaikka harkinnassa sekin ura oli. Ehkä asiaan vaikutti sekin, että myös puolison isä toimi poliisina. Sen sijaan kansalainen H luki itsensä hallintotieteiden maisteriksi ja päätyi viranomaiseksi toiselle valtionhallinnon alalle. Isän kuoltua vuonna 2006 tuli ajankohtaiseksi omien hallussapitolupien hank-

kiminen. Lain mukaan hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussa ampuma-aseita. Haettaessa lupaa ampumaurheilua tai -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Selvitykset annettiin, ehdot täyttyivät ja hankkimisluvat myönnettiin. varsinainen hallussapitolupa annetaan aseen hankinnan jälkeen toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. Erityisenä syynä määräaikaiselle luvalle on pidetty ensimmäisen ampuma-aseen hankkimista, ja näin myös maisteri H:n luvat myönnettiin kolmen vuoden määräajaksi. Hallussapitolupien myöntämisen jälkeen maisteri H liittyi reserviläisyhdistyksen jäseneksi. Samalla tuli suoritettua SRAampujan kurssi. Sieltä saamansa neuvon mukaan maisteri H aloitti myös oman ampumapäiväkirjan pitämisen. Kirjaa pidettiin rutinoituneen hallintoviranomaisen tarkkuudella – siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka LAIN MUKAAN

sitä muuttamatta. Mukaan tulivat niin käynnit piirin sisäampumaradalla kuin ampumaleirit Padasjoen harjoituskeskuksessa. Hyvissä ajoin ennen kolvuosi Lupanumero men vuoden määräajan numero koodi ÖS ÄT PÄ PA LU S JA päättymistä maisteri LUPAHAKEMU R ruotsi AMPUMA-ASE I SÄÄTIÖLLE S suomi TA H haki määräaikaisKielikoodi YHTEISÖLLE n ine tam ten hallussapitolupien Y-tunnus Luvan uudis a Hankkimislup uudistamista tai niiden a ja -toimipaikk Hakija Postinumero tiön nimi muuttamista toistaiseksi Yhteisön tai sää aseluvat estään olevat Hakijalla enn kpl voimassa olevaksi. HakePuhelin Osoite musten liitteeksi tuli maiHenkilötunnus ksynnästä Kotipaikka taavaksi hyvä nittu ampumapöytäkirja. sta ja asevas asevastaava ön äti sä / n Kotikunta Hakemukset hylättiin. Tiedot yhteisö Suku- ja etunim

tehneen viranomaisen mukaan hakijan ampumaharrastuksen säännöllisyyttä ja aktiivisuutta ei voitu pitää riittävänä osoituksena harrastuneisuudesta. Ampumapöytäkirjaan oli kirjattu lääketieteellinen este välille syyskuu 2008 – huhtikuu 2009. Viranomaisen päätöksessä erityisen raskauttavana pidettiin sitä, n että vaikka lääketieteellinen este oli todistettavasti poistu-n nut jo 6.4., oli ensimmäinen ampumakerta tapahtunutt n vasta 14.6. Tämän jälkeenkin lharrastus oli ollut epäsäännöllisempää kuin vuonna 2008. es Päätöksessä ei ollut edes än rippeitä lakiin kirjatuista hyvän hallinnon periaatteista. PÄÄTÖKSEN

koskekelinvia päätöksiä tekevältä hallinnut totieteen maisterilta ei kulunut hdä kovin montaa minuuttia tehdä keuvalitus Helsingin hallinto-oikeudalla teen. Monien muiden kohdalla seen vastaavien valitusten tekemiseen a hieon kulunut kahvia ja tupakkia yneet man enemmän, mutta syntyneet ne ovat silti. nytti Toki myös maisteri H synnytti 6.4.2009 terveen poikalapsen.. Franz Kafkan Oikeusjuttu ei ole klassikko.

TYÖKSEEN KANSALAISIA

KAITSELIIT - VIRON SUOJELUSKUNNAT TÄNÄÄN

Johtamisen perusteet - Näkökulmia yksilön ja ryhmän toimintaan Paikka: Santahamina Aika: Pe 9.4. klo 18-20, La 10.4. klo 9-16 ja Su 11.4. klo 10-17 Johtamisen perusteet -kurssin tavoitteena on luoda kuva yksilön ja ryhmän toiminnasta sekä johtamisen ja organisoimisen merkityksestä. Samalla kurssi perehdyttää johtamisen tutkimukseen ja sen kehitykseen. Kurssi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja lukuisiin lyhyisiin harjoituksiin. Kurssi luennoidaan yhtenä viikonloppuna (pe ilta-su ilta) Santahaminassa, kotimajoitus. Kurssin hinta on 40 euroa. Kurssimaksu sisältää lounasruokailut ja kahvit. Tilaisuuden järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Helsingin maanpuolustuspiiri. Kurssin johtajana toimii Juhani Parkkari ja luennoitsijana Jukka I. Mattila Ilmoittautumiset MPK:n internet-sivujen www.mpky.fi kautta

Kapteeni res Andres Mihkels Viron suojeluskuntien pääesikunnasta esitelmöi aiheesta ”Kaitseliit - Viron suojeluskunnat tänään”. Aika: Maanantaina 12.4.2010 klo 18.00 Paikka: Entisen sk-talon auditorio, Töölöntorinkatu 2 B

et

kotiin Puhelin toimeen

vaksi ytty asevastaa Ei ole hyväks Henkilötunnus

Ammatti päätök vastaavaksi, Hyväksytty ase et Suku- ja etunim

sellä nro

Kotikunta kotiin

Puhelin toimeen

Ei ole hyväks

Ammatti päätöksellä nro vastaavaksi, Hyväksytty ase a-aselaki 43 §) Peruste (ampum urheilu/ 02 harrastus 01 metsästys

ma-aseesta Tiedot ampu

4 pistooli

yhdistelmä9 ase

e 8 mustaruutias Kaliiperi

A kaasuase Toimintatapa 1 kertatuli

pienois5 pistooli C merkinantopi

vaksi ytty asevastaa

6 revolveri

stooli

kertatuli 2 lippaallinen

itselataava 3 kertatuli ro / tunnistenume

aluetteloon nro Liitettäväksi lup harrastus

a

an ätiön toiminta Yhteisön / sä

An

tapahtuva otulla aseella

Onko hakija

kuuluva ampu

ampumaharra

keräilijäksi hyväksytty ase ei

kyllä

tapa ja -pa Aseen säilytys

ma

stus / metsä

/ asekeräily

ja stysharrastus

ero, jolla hyväks Päätöksen num

missä

äksi ytty asekeräilij

ikka, missä

a ei ole h Säilytyspaikka

on hyväks Säilytyspaikka

irja Esitetyt asiak

ytty, milloin

t

tiörekisteriote yhdistys- / sää

riote kaupparekiste tiön yhteisön / sää hankkimisesta päätös aseen

irjoitus Hakijan allek

itus ja nimens Päiväys, allekirjo

Mahdolliset

valtakirja

nnöt yhdistyksen sää

/ yhtiöjärjestys

itus ja nimens Päiväys, allekirjo

elvennys

elvennys

suostumukse

t) staavina. kirjoitus taavana / -va vastaavan alle aseen asevas Päiväys ja ase essa anotun

t (asevastaava

uks imaan hakem stumme toim Suostun / suo kirjoitus vastaavan alle Päiväys ja ase

Ase 1a

ESITELMÄ VENÄJÄN ASEVOIMIEN REFORMISTA 29.3.2010 Venäjällä vuosina 2007-2009 sotilasasiamiehenä toiminut eversti evp Ari Rautala pitää esitelmän Venäjän asevoimien käynnissä olevan reformin näkymistä lähivuosina. Esitelmä on ma 29.3.2010 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa to 25.3 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513. Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Paikkoja on rajoitetusti - ilmoittaudu ennakkoon: markus.anaja@kolumbus.fi Järj. Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta ry

4 sarjatuli

sarjaTiedossa oleva

na Tiedostoasee

an keutta haeta llussapito-oi Lupaluettelon

taskuase

eri 7 pienoisrevolv ä Muu ase, mik

mero i, malli ja mallinu tehtaan merkk Tiedossa oleva

Ha

o 07 merkinant

e 06 muistoesin

museo/ 05 kokoelma

04 esitys

03 työ

pienois3 kivääri

2 kivääri

1 haulikko

SM 2001 4 363.20.01.00

Maisteri H und Der Prozeß

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry ja Suomen Sotilassosiologinen Seura ry järjestävät yhteistyössä avoimen yleisötilaisuuden muistuttamaan helsinkiläisen JR 11:n talvisodasta sekä rykmentin ainutlaatuiseksi kehittyneestä hengestä ja sen kauaskantoisista vaikutuksista.

Ässä-rykmentin talvisota -seminaari torstaina 25.3.2010 Helsingissä Tieteiden talolla osoitteessa Kirkkokatu 6, klo 9-17 Seminaari perustuu Olli Harisen, Göran Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirjoittamaan kirjaan Ässä-rykmentin talvisota, jonka kustantaja on WSOY ja joka ilmestyy maaliskuun 2010 alussa. Seminaari on ilmainen yleisötilaisuus, ei ilmoittautumisia. On toivottavaa, että seminaariyleisö tulisi paikalle ajoissa. Tieteiden talon suureen saliin mahtuu n. 130 henkeä. Katso tarkempi ohjelma: http://www.sshs.fi

Lisäperustelu liitteenä

t


13

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Ampuma-aseluvan hakeminen ja uusiminen Yhdistys NN

Ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavat luvat myöntää kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Laissa säädetyin edellytyksin poliisi voi kuitenkin oikeuttaa hakijan jättämään lupahakemuksen myös esimerkiksi postitse. Teksti: Ylil Tomi Alajoki

haettaessa/uusittaessa on oltava mukana 1) oikein täytetty hakemus (Ase1-lomake) 2) henkilökortti, passi tai ajokortti 3) hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat (mm. aseen sopivuus, har rastuneisuus) 4) lääkärintodistus (nk. käsiaseet / ensimmäinen lupa) Hankkimislupa on muilla kuin asekeräilijöillä voimassa kuusi kuukautta. Aseen tai aseen osan hankkimisen jälkeen on haettava hallussapitolupaa poliisilaitokselta ennen hankkimisluvan voimassaolon päättymistä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa esineen hankkimisesta. Hankittu ampumaase tai aseen osa on samalla esitettävä. Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hakijan pitää myös täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset. ASEEN HANKKIMISLUPAA

hyväksytty

kpl

Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat muun muassa:  ampumaurheilu ja –harrastus (reserviläisammunta)  metsästys  merkinanto (merkinantopistoolit) Lupa voidaan antaa vain sellaiselle aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, eikä ole tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas. Reserviläisurheiluliiton Ampuma-aseohjeessa (AMPAOHJ-08) määritellään RESUL:n, RUL:n sekä RES:n ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden lajisääntöjen mukaisiin kilpailuihin sekä lajinomaiseen ampumaharjoitteluun hyvin soveltuvat ampuma-aseet. Ohjeen löytää osoitteesta www.resul.fi. Käyttötarkoituksen osoittaminen: Kun lupaa haetaan reserviläis(urheilu)ammuntaperusteella, on hakijan esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Oman reserviläisjärjestön jäsenkortti tulee ottaa mukaan lupahakemusta jätettäessä. Tämän lisäksi mukaan kannattaa

PÖYTÄKIRJAOTE

Yhteystiedot

ottaa (jos on) SRA - ampujankortti, todistus ampujanvakuutuksesta, ampumapäiväkirja ja/tai yhdistyksen ampumavastaavan antama ampumaharrastustodistus sekä varsinkin ensimmäisen luvan kohdalla, suositus hakijan hyvin tuntevalta ammunnan harrastajalta/-jilta. Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Tällä hetkellä myös 15 vuotta täyttäneelle voidaan antaa lupa huoltajien suostumuksella metsästystä ja ampumaurheilua varten, jos alaikäinen muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset. Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampumaasetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Luvan uusiminen Määräaikaista aselupaa uusiessa on oltava hyvissä ajoin liikkeellä. Aloita lupaprosessi vähintään kahta kuukautta ennen määräaikaisen lupasi erääntymistä ja aselupien käsittelyprosessi kestää kuukausia. Jos hakija ei ehdi saada uutta lupaa ennen vanhan umpeutumista, on hänen vietävä asekalustonsa poliisilaitoksen säilytykseen.

Ampumaharrastuspäiväkirja Ampumaharrastuspäiväkirjalla osoitat lupaa uusiessa, etteivät aseet makaa turhaan kaapissasi. Pidä yllä päiväkirjaa ja kerää siihen seuraavat tiedot: aika, paikka, tilaisuus, asetyyppi, ammuttu laukausmäärä ja tilaisuuden vetäjän tai oma allekirjoituksesi. Yhden esimerkin päiväkirjasta löydät osoitteesta: www.eskapat.net / tiedostot / ampumapäiväkirjat. Kun ensimmäinen lupasi on todennäköisesti määräaikainen, pitää pöytäkirjaa täyttää jatkuvasti. Lääkärintodistus Nykykäytännön mukaan ensimmäisen pistoolin, revolverin, pienoispistoolin ja pienoisrevolverin hankkimisluvan ja rinnakkaisluvan hakijoilla tulee olla terveydentilan todistava lääkärintodistus. Todistuksen pohjana voi käyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön tähän tekemää mallia. Aseluvanhakijan soveltuvuutta koskevan lääkärintodistuksen katsotaan olevan voimassa, ellei muuta syytä ilmene, kuusi kuukautta.

Haastattelu Nykykäytännön mukaan kaikki nk. käsiaseiden lupaa hakevat haastatellaan henkilökohtaisesti. Varaa aika etukäteen paikalliselta poliisilaitokselta ja valmistaudu vastaamaan ampumaharrastustasi koskeviin kysymyksiin.

Kokouksen tiedot: paikk

Kokouspöytäkirjan ote

X.X.2009 a, aika

kokouksesta X.X.2009.

Kokouksen kohta X.1: Yhdistys NN yhteisöas elupa ja asehankinta. Yhdistys NN on päättäny t valtuuttaa NN1 (synt ymäaika) ja NN2 (synt asevastaavien tehtävään ymäaika) yhdistyksen . Yhdistys NN on päättäny t hankkia seuraavan/se uraavat aseen/aseet: XX. Yhdistys NN valtuuttaa NN1 tai NN2 hoitamaa n asee n hankintaan liittyvän hankintaprosessin. lupamenettelyn ja Tämä pöytäkirjaote tarki

stettiin ja allekirjoitettiin

välittömästi kokoukse

n jälkeen.

Vakuudeksi allekirjoitus /nimenselven nys puheenjohtaja yhteystiedot

allekirjoitus / nimenselv

ennys

varapuheenjohtaja / sihte eri yhteystiedot

Esimerkki yhdistyksen pöytäkirjaotteesta koskien yhteisöaselupaa, asevastaavien valtuutusta ja asehankintaa.

Yhteisöjen ja säätiöiden aseluvat Teksti: Ylil Tomi Alajoki SUOMEEN REKISTERÖIDYT tai julkista tehtävää hoitavat yhteisöt ja säätiöt voivat saada ampuma-aseen hankkimis-, valmistamis-, hallussapito- ja ampumatarvikeluvan sekä kaasusumutinluvan. Yhteisö tai säätiö voidaan hyväksyä myös asekeräilijäksi. Yhteisölle tai säätiölle ei voida antaa rinnakkaislupaa eikä yksityistä tuontilupaa. Luvat myöntää yhteisön kotipaikan poliisilaitos, mutta säilytystilat hyväksyy tilojen sijaintipaikan poliisilaitos. Laki edellyttää, että yhteisön tai säätiön on oltava toimintansa tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella sopiva pitämään hallussaan ampuma-aseita. Yhteisöillä ja säätiöillä on oltava myös laissa määritelty hyväksyttävä käyttötarkoitus aseiden hankkimiseen. Yhteisöllä ja säätiöllä on oltava poliisilaitoksen hyväksymä asevastaava, jonka vastuulla aseet ovat. Aseiden säilytystilojen on oltava poliisin hyväksymät.

Asevastaava Asevastaavaksi hyväksymistä haetaan kotikunnan poliisilaitokselta. Hyväksymistä haettaessa on oltava mukana • yhteisön tai säätiön päätös asevastaavaksi hyväksymisestä. Asevastaavalle annettu hyväksyntä oikeuttaa hankkimaan, pitämään hallussa ja luovuttamaan yhteisön lupaan merkittyjä esineitä. Muu henkilö kuin asevastaava

saa pitää yhteisön tai säätiön ampuma-asetta hallussaan vain, jos hänellä on aseeseen rinnakkaislupa tai jos hän ampuma-aselain lainaamista koskevien säännösten mukaan on oikeutettu lainaamaan kyseisen aseen tai jos hän käyttää asetta ampumaaselain valvottua käyttöä koskevien säännösten mukaisesti. Kaasusumuttimen yhteisö voi luovuttaa 18 vuotta täyttäneelle työntekijälleen. Asevastaavan hakiessa yhteisölle tai säätiölle aselupia hänellä on oltava mukana  passi, ajokortti tai henkilökortti  yhteisöä tai säätiötä koskeva rekisterinote  yhtiöjärjestys tai säännöt  toimivaltaisen elimen päätös aseen tai aseen osan hankkimisesta.

Hyväksyttävät käyttötarkoitukset Aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain, jos aseen hankkimiseen on hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat:  metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen  ampumaurheilu ja –harrastus  työ, jossa ase on välttämätön  näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys  museossa tai kokoelmassa pitäminen  muistoesineenä säilyttäminen  merkinanto

Lupa voidaan antaa vain sellaiselle aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, eikä ole tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas.

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. 15 vuotta täyttäneellekin voidaan antaa lupa huoltajien suostumuksella metsästystä ja tarkkuusammuntaa varten, jos alaikäinen muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset. Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampumaasetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle. Ampuma-aseeseen ja aseen osaan voi saada aseen omistajan suostumuksella myös rinnakkaisen hallussapito-oikeuden eli rinnakkaisluvan. Luvattoman ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapito ei muodosta estettä luvan saamiseen esineeseen, jos henkilö oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä ja luovuttaa sen poliisille. Luvan saamisen esteenä voivat kuitenkin olla henkilön tekemät muut rikokset.


14

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Kolumni Lauri Väättänen

Harjoitus- ja reppumarssit keväällä 2010

Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Helsingin maanpuolustuspiirin harjoitus- ja reppumarssit tarjoavat järjestetyn harjoitusmahdollisuuden Kesäyön marssille ja jotoksille sekä mahdollisuuden oman marssikunnon kohottamiseen muuten vain hyvässä maanpuolustushenkisessä seurassa.

"Kaikki osaavat tappaa, mutta osaavatko kaikki sittenkään olla hyviä sotilaita?" OTSIKKOON MERKITSEMÄNI toteamus kysymyksineen tuli mieleeni Santahaminassa viime lokakuisessa Kadettikunnan, Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikanlaitoksen järjestämässä "Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaarissa". Alustusten perusteella arvioitiin ammattiarmeijan ja reserviarmeijan menestymismahdollisuuksia. Silloin minulle tuli mieleen omat kokemukseni eri rauhanturvaoperaatioista. Ammattisotilaat ovat ammattilaisia, mutta kyllä suomalaiset – reserviläiset – pärjäävät vertailuissa ihan hyvin. Ja sitä samaa suomalaisten menestymistä on ollut myös itsenäisyytemme turvaaminentalvi- ja jatkosodassa. MAJURI PETTERI Kantola käsitteli laajasti tappamisen ongelmia artikkelissaan "Miten sotilas saadaan tarvittaessa tappamaan vastustaja ?" Sotilasaikakauslehti 1/2010. Kamppailulajeja harrastava Petteri Kantola palvelee ilmavoimissa voimankäytön, itsepuolustuksen ja lähitaistelun sekä pelastautumisen kouluttajana. Kantola on myös perehtynyt Israelin Asevoimien itsepuolustuslajiin Krav Maga. Sotilasaikakauslehden artikkelissa Kantola siteeraa paljon amerikkalaisen evp. everstiluutnantti, West Pointin psykologian opettajan, Dave Grossmanin ensimmäistä kirjaa vuodelta 1996 "OnKilling: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society". Grossman on julkaissut muitakin tappamista käsitteleviä kirjoja ja hän myös johtaa tappamista tutkivaa työryhmää "The Killology Research Group".

puolustajalle vihollisen tappaminen onkin varmaan helpompaa kuin hyökkääjälle. Siksipä väitänkin, että "kaikki osaavat tappaa". Amerikkalaiset ovat Irakissa ja Afganistanissa joutuneet juuri tällaisen tappamispakkoon, mutta ainakin Irakissa on jotkut "tappamiset" ulkoistettu erilaisille turvayrityksille. Eli ei tappaminen aina onnistu edes ammattisotilaille. Tarvitaan "ammattitappajia". Olen palvellut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaajana Etelä- Libanonissa lähes kaksi ja puoli vuotta. BosniaHertsegovinassa palvelin runsaat puoli vuotta Nato-operaatiossa. Kolmen vuoden rauhanturvakokemukset opettivat minulle, että suomalaiset rauhanturvaajat reserviläiset - täyttävät erittäin hyvin tuon otsikon jälkiosassa esittämäni kysymyksen eli suomalaiset "osaavat olla hyviä sotilaita". Mutta entä ammattiarmeijan palkkasotilaat? Osaavatko he olla hyviä sotilaita?

Ongelmia on myös sanavalinnoissa. Tappamisen taakka on niin suuri, että se aiheuttaa monesti kieltämisreaktion. "Esimerkkinä kieltämisestä on muun muassa sanan "tappaminen" välttäminen.

Kantola ja Grossman, pohtivat kirjoituksissaan monipuolisesti tappamisen vaikeutta. Tutkimusten perusteella tiedetään, että amerikkalaisten joukkojen osalta ainoastaan 15–20 % sotilaista ampuu kohti vihollista. Lainaan tähän vielä Kantolanartikkelia: "Kohdatessaan elävän ja ja hengittävän lajitoverinsa taistelussa maalitaulun sijaan, suurin osa sotilaista ei pysty ampumaan häntä, vaan he ampuvat vastustajien päiden yli." Kantola kirjoittaa myös johtajien ongelmista. "Vaikka upseerit määräävät miehiä tappamaan, he harvoin osallistuvat itse kyseiseen toimitukseen, joka antaa ikään kuin psykologisen suojan". Ongelmia on myös sanavalinnoissa. Tappamisen taakka on niin suuri, että se aiheuttaa monesti kieltämisreaktion. "Esimerkkinä kieltämisestä on muun muassa sanan "tappaminen" välttäminen. Vihollinen tai muu voimankäytön kohde "pysäytetään" tai "torjutaan" taikka "häntä kohti tulitetaan". Omista tappioista puhutaan yleensä "kaatuneina" ei kuolleina."

PALKKASOTILAAT

tarvitsevat rinnalleen ja avukseen kuljettajia, rakentajia, kokkeja sekä monia muita ammattilaisia. Siksipä ammattiarmeija – esimerkiksi Yhdysvallat – on ulkoistanut monet taistelujoukkoja tukevat toimet. Erilaiset siviiliyritykset hoitavat kuljetuksia, rakentamista jne. Suomalaiset rauhanturvaajat selvisivät näistäkin tehtävistä ihan itse. Olivatpa suomalaiset edellä mainitsemissani operaatioissa useasti auttamassa ja tukemassa muiden maiden yksiköitä. Eli toistan tuon otsikossa esittämäni toteamuksen ja kysymyksen.

Varustukseksi tarvitset normaalin ulkoiluasun, vaellus- tai varsikengät sekä repun, jossa juotavaa ja pitemmillä marsseilla ehkä hieman syötävääkin. Harjoitusmarssit 21.3, 18.4, 8.5 ja 30.5.2010. Matkat kasvavat nousujohteisesti kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen kilometriin. Suositellaan vähintään 5 kg:n kantamusta. Lähtö Tapiolan uimahallin P-paikalta marssipäivinä klo 9:30. Lisätiedot ja marssien johtaja: Jan Ek 050-543 1043 Reppumarssi 11.4.2010, pakollisena varusteena vähintään 10 kg:n reppu tai muu kantolaite. Marssimatka noin 15 km. Lähtö Leppävaaran urheilupuiston P-paikalta klo 9:30 Lisätiedot ja marssin johtaja: Juha Matikainen 050-597 7139

Ilmoittautumiset www.mpky.fi-sivujen kautta

HRUP & HELRESP SRA KARSINNAT 2010 SRA SM kilpailut järjestetään tänä vuonna Niinisalossa Tyksitöprikaatin ampuma-alueilla 7-8.8.2010. Järjestämme kolme karsintakilpailua, joista kahden parhaan yhteenlaskettujen tulosten perusteella ratkaistaan piirien nelihenkiset joukkueet. Mukaan päässeille tiedotetaan asiasta 3. karsinnan jälkeen. 1. 2. 3.

karsinta: 8.5.2010 UPINNIEMI karsinta: 15.5. 2010 SANTAHAMINA karsinta: 6.6.2010 LOPPI

“Ehdollistumisen merkitys toimintakykyyn ääristressitilanteissa” Tule kuuntelemaan luentoa, jonka aiheena on mm.: - oman toiminnan resistanssia viholliskontaktissa ja päätöksentekoketjua, - valmentamista kohtaamaan nämä ongelmat. Tammikuun (1/2010) Sotilasaikakauslehdessä on juttu aiheesta ja sen kirjoittaja, majuri Petteri Kantola pitää tämän luennon. Aika ja paikka: Helsingin suojeluskuntatalon auditorio tiistaina 30.3., alkaen klo 17.

TAPPAMISEN TUTKIJAT,

HISTORIAMME TODISTAA, että suomalainen sotilas on isänmaata puolustaessaan ollut valmis myös tappamaan. Isänmaan

ja everstiluutnantti Dave Grossmanin esittelemät ongelmat ovat kyllä tulleet vastaan minunkin tehtävissäni. Ainakin vuosina 1986-1987 suomalaisilla rauhanturvaajilla oli ongelmia ampua varoituslaukauksia niillä vartioasemilla ja tarkastuspaikoilla, jotka oli sijoitettu libanonilaisen siviilitalon läheisyyteen. Tuntui siltä, että koulutuksessa oli liikaa keskitytty erilaisiin kouluammuntoihin. Ensimmäisten laukausten ampuminen – varoituslaukausten ampuminen – oli vaikeata. Tilanne saatiin korjattua, kun kaikilla vartioasemilla ja tarkastuspaikoilla alettiin harjoitella varoituslaukausten ampumista ja se tehtiin nimenomaan kovilla patruunoilla. Paukkupatruunat eivät kuuluneet rauhanturvaajien varustukseen. Suomalaiselle sotilaalle on opetettu: "Älä koskaan osoita asetta muuta ihmistä kuin vihollista kohti". Se on hyvä lähtökohta myös tämän päivän asekoulutukselle. Toisaalta isänmaan puolustajalle tulee kuitenkin opettaa ja kouluttaa aseen käyttö myös tappamistarkoituksessa. Asiat eivät ole ristiriidassa, mutta antavat suuret haasteet kaikille kouluttajille ja esimiehille.

MAJURI PETTERI KANTOLAN

Hinta: 10 e Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tom (ät) lindbloms.fi

Tervetuloa Heurekaan 13.3.

TALVIODAN PÄÄTTYMISESTÄ 70 V MUISTOPÄIVÄN OHJELMA KLO 13 Vapaa pääsy Auditoriossa Sotahistorioitsija FM Juhani Vakkuri esitelmöi aiheesta Talvisota, mm. rauhanpyrkimykset ja mikä oli ruotsalaisten osuus ja tarkoitus. Lääninrovasti Jaakko Simojoki kertoo Talvisodan aikaisesta rukoilemisesta. Suomen kansa rukoili silloin enemmän kuin koskaan. Päätösvirsi 170: 1 ja 4, Jumala ompi linnamme. Aulassa Maanpuolustusjärjestöjen edustajat esittelevät Talvisodan aikaista materiaalia. Vantaan maanpuolustusjärjestöt esittäytyvät. Kunniamerkit sotiemme veteraaneilla. Järjestää Heureka ja Vetres


15

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumavuorot järjestetään Santahaminassa, jollei muuta paikkaa ole ilmoitettu. Maaliskuu Aika

Rata

kello Klo. 9-16

Lauantai 27.3

Keskusampumarata 150 ja 300m Pistooli 1 ja 2

Sunnuntai 28.3 Sunnuntai 28.3 Huhtikuu Aika

Pistooli 1 ja 2 Mpkk 150m Rata

KURSSI SRA kevään näytöt ratavuorolle(at)luukku.com Klo.12–16 ratavuorolle(at)luukku.com Klo.12–16 ratavuorolle(at)luukku.com kello ilmoittautuminen

Lauantai 10.4 Lauantai 10.4 Lauantai 10.4

Pistooli 1 ja 2 Mpkk 150m Keskusampumarata 300m

Klo.9-16 Klo.12-16 Klo.9-16

Sunnuntai 11.4 Sunnuntai 11.4

Pistooli 1 ja 2 Mpkk 150m

Klo.12–16 Klo.12–16

Sunnuntai 11.4

Keskusampumarata 150 ja 300m Pistooli 1 ja 2 Loppi VARESCUP 1 Pistooli 1 ja 2 Pistooli 2

Klo. 9-16

Sunnuntai 21.3

Lauantai 17.4 Lauantai 17.4 Sunnuntai 18.4 Tiistai 20.4

ilmoittautuminen ratavuorolle(at)luukku.com

Klo.9-16

Klo.9-16

ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com KILPAILU Perinnease ammunnat www.mpky.fi 0400 10 12078 ratavuorolle(at)luukku.com Mpky KK ammunnat 2 www.mpky.fi 0400 10 12021 ratavuorolle(at)luukku.com

Lauantai 24.4 Pistooli 1 ja 2 Sunnuntai 25.4 Pistooli 1 ja 2 Toukokuu Aika Rata

Klo.9-16 Klo.12–16 kello

ratavuorolle(at)luukku.com KILPAILU www.vantaanreservilaiset.fi ratavuorolle(at)luukku.com Mpky KK-ammunta Pist 1 www.mpky.fi 0400 10 12022 ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ilmoittautuminen

Tiistai 4.5. Lauantai 8.5

Klo.12–16 Klo.17-21

17.15-21 Klo 9-18

www.hrup.fi / pika-ammuntaohje KILPAILU SRA-karsinta 1

Lauantai 8.5 Tiistai 11.5. Tiistai 11.5

Pist.pika (.22) rata 2 ja 3 Upinniemi SRA KARSINTA1 Meripuolustuspiiri Pistooli 1 ja 2 Sot.pist pika rata 2 Ja 3 Pistooli 1

Klo.9-16 17.15-21 Klo.17-21

Keskiviikko12.5

Pistooli 1

Klo.17-21

Lauantai 15.5

Pistooli 1

Klo.9-16

Lauantai 15.5 Lauantai 15.5 Lauantai 15.5 Lauantai 15.5 Lauantai 15.5 Sunnuntai 16.5 Sunnuntai 16.5

Pistooli 2 Mpkk 150m Keskusampumarata 150m Keskusampumarata 300m Aseenkäsittelyrata 1 Pistooli 1 ja 2 Keskusampumarata 150m

Klo.9-16 Klo.9-16 Klo.9-16 Klo.9-16 Klo.9-12 Klo.12–16 Klo. 9-16

Sunnuntai 16.5 Tiistai 18.5. Lauantai 22.5 Sunnuntai 23.5

Keskusampumarata 300m Pist.pika (.22) rata 2 ja 3 Pistooli 2 Pistooli 2

Klo. 9-16 17.15-21 Klo.9-16 Klo.12–16

ratavuorolle(at)luukku.com www.hrup.fi / pika-ammuntaohje Mpkyn KK-ammunta pist 2 www.mpky.fi 0400 10 12033 Mpky KK ammunnat pist 3 www.mpky.fi 0400 10 12074 KILPAILU SRA-karsinta 2 www.mpky.fi 0400 10 12079 KILPAILU SRA-karsinta 2 KILPAILU SRA-karsinta 2 KILPAILU SRA-karsinta 2 KILPAILU SRA-karsinta 2 KILPAILU SRA-karsinta 2 ratavuorolle(at)luukku.com Mpky KK ammunnat 3 www.mpky.fi 0400 10 12030 ratavuorolle(at)luukku.com www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com

www.mpky.fi 20101012203

Nyt on aikaa tarttua aseisiin Ja lähteä ampumaradalle. Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhteinen ampumatoimikunta on luonut jälleen loistavat yhteistyökuviot Kaartin Jääkärirykmentin kanssa, kiitos toimikunnan pj:n vänr. Veijo Raution. Santahaminan ampumavuoroille ja kilpailuille on saatu hienosti aikaa useita kertoja kuukausittain. Järjestämme tulevana keväänä kivääri – ja pistooliammuntoja. Mukana on useita kilpailuja. Osa kilpailuista toimii samalla karsintakilpailuina SM-kisoihin. Näistä tärkeimpinä SM kilpailuina: perinnease, pistoolilajit, palvelusasemmunta ja SRA kilpailut. Piirien karsiutuneille nelihenkisille joukkueille piirit maksavat osallistumismaksut, että tukevat matkakuluissa piirien matkakuluohjesäännön mukaisesti. Vuorot näet oheisesta ratakalenterista. Ennakkoilmoittautuminen on aikaisempaan tapaan pakollista. Ampumavuorot on tarkoi-

tettu piirien jäsenille, ampujan vakuutus on pakollinen. Ratavuorokohtaisesti voimme tarjota lainakalustoa, yhteystiedot kalenterissa. Ampumavuoroilla ammutaan ensin kohdistussarja, sen jälkeen palvelusammuntasarja. Palvelusammunnan harjoittaminen totuttaa ampujat ko. lajiin ja sen rytmiin että saa uutta pontta edustajapohjallemme. Sarjan jälkeen on aikaa jatkaa johdettua ampumista. Kaikki ampumatilaisuutemme ovat opettavia ja täsmällisesti, että turvallisesti johdettuja. Jos ampuva ryhmä haluaa ampua vaikka SRA rasteja, sekin sopii ryhmän niin sopiessa ratasäännöt huomioiden. Tähän on aikaa yleensä vuorojen lopputunteina. Tervetuloa mukaan ampumaan. ylil Tomi Alajoki HRUP&HELRESP ampumatoimikunta

VaRes Cup 2010 Tervetuloa VaRes Cupiin 2010. Tästä löydät tarvittavat tiedot kilpailuista, kilpailupäivämääristä, ilmoittautumisesta, rastikuvauksista, tuloksista sekä muista tärkeistä asioista. 2010 kilpailut pidetään Lopen ampumaurheilukeskuksessa ja kilpailupäivät ajoittuvat lauantaille. Kilpailuihin ilmoittaudutaan myöhemmin julkaistavan ilmoittautumisohjeen mukaisesti, ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 15.3.2010. Vuoden 2010 Cupissa on uutena mukana myös joukkuekilpailu, lisätietoja löytyy ilmoittautumisohjeesta. Cup 1, Loppi Lauantai 17.4.2010

Cup 3, Loppi Lauantai 10.7.2010

Cup 2, Loppi Lauantai 5.-6.6.2010

Cup 4, Loppi Lauantai 4.9.2010

Kilpailuorganisaatio 2010 Sampsa Olkinuora, kilpailunjohtaja, 040-5221339 etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi Niko Niemistö, kilpailunvarajohtaja, 050-5656632 etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi Timo Vehviläinen, ratamestari I Arto Vainikka, ratamestari II Vesku Murtovaara, tulospalvelu HUOM! Ota yhteyttä kilpailunjohtajaan mikäli haluat mukaan toimitsijaksi VaRes Cupiin!

KILPAILUJA 20.3. Palvelusammunta avoin Santahamina, www.mpky.fi 0400 10 12077 Palvelusammunta säännöin, itse lataava kivääri ja varusteet SRA avoimen luokan mukaan.

HÄYHÄ-KISA 13.-15.8.2010 NIINISALOSSA Kilpailu on RESUL:n tarkka-ammunnan mestaruuskilpailu. Kilpailu on ns. avoin kilpailu ja sen järjestää Tarkka-ampujakilta Tykistöprikaatin tukemana. Kilpailu on tarkka-ammunnan suomenmestaruuskilpailu. Kilpailu on parikilpailu ja ainoa osallistumisluokka on sotilassarja. Kilpailussa noudatetaan RESUL:n kilpailusääntöjä. Ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin huhtikuun alussa Tarkka-ampujakillan sivuilla www.takilta.fi Lisätietoja kilpailusta ja kilpailuohjeita 1.6.2010 alkaen osoitteessa www.takilta.fi

RESUL:n ampumasuunnistuskilpailut 24.04. Kannuksessa Ampumasuunnistuksen paremmuus ratkaistaan Keski-Pohjanmaalla. Kannuksen reserviläisyhdistykset kutsuvat RESUL:n jäseniä ampumasuunnistusmestaruuskilpailuihin 24.4.2010 Kannukseen. Kilpailupaikka Hietakankaan taimitarha / ampumarata, joka sijaitsee n. 6 km Kannuksen keskustasta Sievin suuntaan. Opastus pääteiltä kilpailupaikalle. Kilpailu Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä. (Säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi Etusivu => Säännöt => Maastokilpailu => Ampumasuunnistus). Ammunnassa saa käyttää vain 22 cal

kivääriä, liipasinpaino väh. 500 g. Ammutaan ampumahiihdon kääntyviin tauluihin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mikäli kilpailijat käyttävät yhteistä asetta. Pyrimme tarvittaessa järjestämään myös "laina-aseen". Suunnistuksessa matkat 4-6 km, kartta 1:10 000. Emit-leimaus. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava kilpailijan oman Emit-kortin numero tai tehtävä varaus järjestäjien vuokrakortista, josta peritään 5 e. Ilmoittautumiset Piireittäin viimeistään 14.4.2010, os: Kannuksen Ura, Liikuntatie 2, 69100 Kannus e-mail: kannuksen.ura@kotinet.com . Ilmoittautumisessa mainittava kilpailijan sotilasarvo, nimi, sarja, piiri, emit-kortin numero, yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisätiedot: www.resul.fi

14.4. Perinneammunta Santahamina, www.mpky.fi 0400 10 12078 Perinneammuntasääntöjen mukaisesti.

Ilmoittautuminen ratavuoroille. Ratavuoroilla vaatimuksena on piiriemme jäsenyys sekä ampujan vakuutus. Seuraavan uuden vuoron ilmoittautuminen aukeaa vasta menneen ampumavuoron jälkeen maanantaina. Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudutaan erikseen. ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu vuorolle viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona klo. 16.00 mennessä. Ilmoituksessa oltava: osallistujan nimi, yhdistys, vakuutus ja tieto lainakalustotarpeesta. www.mpky.fi Ilmoittautuminen järjestelmän kautta ammuntoja edeltävään keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisätiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n järjestelmän kautta. Kevään aikana tiedotamme vuoroista lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla. Santahaminan rataohjeet on päivitetty - lue ohjeet esim. www.eskapat.net sivuilta. HRUP-HELRESP ampumatoimikunta


16

12. 2.. 3. 2 3. 2010 20 2 0110 0 < 2|2 2010

Liikuntatoimintaa Helsingin Reservipiirien liikuntavastaavat koolla Teksti: Sotmest Risto Tarkiainen, Ylil Tomi Alajoki LIKI KAKSIKYMMENTÄ perusyhdistysten avainhenkilöä keskusteli ajankohtaisista teemoista. 27.1.2010 Helsingin Reserviupseeri- ja Helsingin seudun Reserviläispiirin yhteinen sotilasliikuntatoimikunta oli kutsunut koolle pääkaupunkiseudun reserviupseerikerhojen ja reserviläisyhdistysten liikuntavastaavat keskustelemaan liikunta- ja urheilutoimintaan liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista kehittämisalueista. Mukana oli edustaja myös Uudenmaan reserviläispiiristä. TOIMIKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Jukka Rusila (Pionos) avasi kokouksen ja selvitti kokoontumisen tarkoitusta. Rusila korosti avaussanoissaan sotilasluonteisen liikunnan merkitystä ja toivoi pääpainon piirien liikuntatoiminnassa olevan kenttäkelpoisuutta tukevissa lajeissa. Toimikunnan sihteeri, Helsingin reserviupseeripiirin järjestöupseeri Tomi Alajoki selvitti piirien tarjontaa, niin kuntotestauksia, marsseja kuin ampumavuorojakin. Välikeskustelussa esiin nousivat tiedottamiseen sekä henkilöiden motivointiin ja tapahtumarekrytointiin liittyvät haasteet. Osallistujat kokivat tärkeänä ns. matalan osallistumiskynnyksen omaavien tapahtumien osallistujarekrytointi, koska näihin aktiviteetteihin olisi heikompikuntoisenkin helpompi osallistua. Risto Tarkiainen Reserviläisurheiluliitosta esitteli uudentyyppistä liikuttajakoulutusta yhdessä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Mer-

TOIMINNANJOHTAJA

ja Palkaman kanssa. Tässä hankkeessa on tarkoituksena kouluttaa perusyhdistyksiin liikuttajia, jotka voivat ohjata omia pienryhmiään ja toisaalta vaikuttaa myönteisesti urheilu- ja liikuntatapahtumien tiedottamiseen omassa yhdistyksessään. Osallistujilta saatiin myönteinen palaute tästä hankkeesta ja sitä jatko työstetään siten, että koulutusohjelma olisi valmis keväällä ja toteutukset syksyllä. Ensimmäisessä vaiheessa pilottipiirejä olisivat pääkaupunkiseutu +Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Pohjanmaa sekä PohjoisPohjanmaa. Hanke kuuluu osana KKI-ohjelmaan (Kunnossa Kaiken Ikää), josta on saatavissa myös rahoitusta ko. koulutuskustannuksiin. Hankkeen vastuutahot ovat Reserviläisurheiluliitto, edellä mainittujen alueiden reservipiirit sekä SLU:n ko. alueet. (EsRes) kertoi tapaamisessa tulevista marssiharjoituksista. Kevään nousujohteiset marssiharjoitukset huipentuvat Kesäyön marssiin 11.06 Vantaalla. Keijo Talja (IhRu) valotti suunnistus- ja hiihtotapahtumia. Elisa Latvasto (VaRes) kävi läpi loppuvuodesta järjestetyn kuntopiirin kokemukset. Risto Tarkiainen (RESUL) kertoi ensi kevään ja syksyn kuntotestausmahdollisuuksista. Osallistujien kesken sovittiin jatkosta seuraavaa: - yhdistysten yhteyshenkilöt saavat Tomi Alajoelta infoa piirien liikuntatapahtumista - yhdistysten yhteyshenkilöt kartoittavat liikunta- ja urheilutarpeet ja raportoivat niistä sotilasliikuntatoimikunnalle - päätettiin seuraavasta tapaamisesta maaliskuun lopussa 30.3.2010.

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Salpavaellus 2010

Lunta — vihdoinkin!

3.—4.7.2010 Historia- ja liikuntaretken itärajan linnoitukseen järjestävät Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden reserviläisjärjestöt. Risto Sivula, risto.sivula@pp.inet.fi, 044 080 4616 tai vaelluksen tiedottaja Terho Ahonen, terho.ahonen@bunkertours.net,040 504 0293 ja www.salpavaellus.net

Tokaistiin muutama lehti sitten. Nyt sitä sitten piisaa, suksijoille hyvä niin. Omat kaksi kesämopoani ja pojan kolmas saavatkin murjottaa tallissa pari kuukautta viimekevättä pidempään. Näillä keleillä ovat mäki –ja hiihtovälineet saaneetkin kymmeniä käyttötunteja edellisvuotta enemmän. Sukset ovat suhisseet myös Itä—Helsinkiläisten ja Vantaalaisten Reserviläisten hiihtotapahtumissa. Osallistujiakin on saatu järjestäjien lisäksi useita – mahtavaa! Järjestäjien kokemuksesta tulivat seuraavat neuvot. Kun järjestätte tapahtumia tiedottakaa ajoissa lehdessä ja s.postitse min. kaksi kertaa ennen H-hetkeä. Muistakaa aina laittaa kutsuun lajin ja päivämäärän

JUHA MATIKAINEN

ILMAPIIRI OLI RAKENTAVA ja kriittinenkin palaute koettiin hyödylliseksi rakennettaessa Helsingin reservipiirien tulevaa kenttäkelpoisuutta tukevaa liikunta- ja urheiluohjelmaa. Lisätietoja sotilasliikuntatoimikunnasta antaa tarvittaessa Tomi Alajoki, puh. (09)4056 2073, sähköposti tomi.alajoki(at)hrup.fi

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Sissitaitokilpailu 24-25.4.2010 Nuuksiossa Sissitaitokilpailu on Stadin Sissien järjestämä perinteinen sissitaitoja kertaava harjoitus, joka pidetään 2425.4.2010 pääosin Nuuksiossa. Kilpailuun osallistutaan 2-3 hengen partioin. Katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. Ilmoittautuminen: www.mpky.fi. Ilmoita lisäksi partion kokoonpano kilpailun johtaja Aleksi Ilmoselle 050 910 9791 tai aleksi.ilmonen@gmail.com.

lisäksi: tarkka aloitusaika, tarkka katuosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Sekä tapahtuman tarkemmat tiedot: matka, aika-arvio, varustus yms. muuta mikä on ensikertalaiselle tärkeää tietää. Samoin tieto onko mukana helpompi lenkki aloittelijoille. Haluammehan toki saada uudet kokeilijat mukaan. Ja tiedotuksesta: Lehdessä olevaan urheilukalenteriin koostetaan piiriemme alueen urheilutapahtumat. Samoin siihen liitetään uudenmaan piirin tapahtumat, joihin olemme tervetulleet ja päinvastoin. Kun kalenteriin tulee lisäyksiä, se lähetetään kaikille kerhoille sähköisessä muodossa. Huom! yleensä kaikkien kerhojen tilaisuuksiin pääsee mukaan, lisätiedon saat järjestäjältä, tule siis mukaan. ylil Tomi Alajoki HRUP&HELRESP urheilutoimikunta

Urheilukalenteri 2010 Painopisteenä kenttäkelpoisuus Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. pvm laji paikka Maaliskuu 21.3. Harjoitusmarssi Espoo Huhtikuu 11.4. Reppumarssi 15 km Espoo 18.4. Harjoitusmarssi Espoo 25.4. Kuntotesti Santahamina 25.4. Suunnistus Espoo Toukokuu 8.5. Harjoitusmarssi Espoo 15.5. Itä-HKI jotos Helsinki 15.5. MAAKK marssi Santahamina 30.5. Harjoitusmarssi Espoo Kesäkuu 11.6. RESUL kesäyön marssi Vantaa Heinäkuu Elokuu Syyskuu 5.9. Kuntotesti Santahamina 5.9. Maastomarssi Espoo 17-19.9. RESUL syysjotos Sonkajärvi Marraskuu 3.10. Maastomarssi Sipoo 31.10 Maastomarssi Vihti

ilmoittautuminen www.mpky.fi 0404 10 12013 www.mpky.fi 0404 10 12018 www.mpky.fi 0404 10 12019 www.mpky.fi 0400 10 11014 www.mpky.fi 0404 10 12020 www.mpky.fi 0404 10 12029 www.mpky.fi 0404 10 12027 www.mpky.fi 0400 1011010 www.mpky.fi 0404 10 12034 www.kesayonmarssi.fi

www.mpky.fi 0400 10 11022 www.mpky.fi 0404 10 12042 www.resul.fi www.mpky.fi 0404 10 12073 www.mpky.fi 0404 10 12061

MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia maalis-huhtikuussa 2010 Kaikkista kursseista ja tapahtumista löydät tarkemmat perustiedot internet-sivuilta www.mpky.fi

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus Puolustusvoimien tilaamat kurssit ovat tietylle joukolle tai henkilöstöryhmälle kohdennettuja Halukkuutensa kurssin vapaille paikoille voi tehdä ilmoittautumalla MPK:n tietojärjestelmän kautta. Valinnan kursseille suorittaa aluetoimisto, joten ilmoittautuminen MPK:n järjestelmään EI TAKAA PÄÄSYÄ kurssille!

AKS:n perinneyhdistys tiedottaa Akateemisen Karjala-seuran perinneyhdistys ry järjestää keväällä 2010 seuraavat esitelmätilaisuudet. Tapahtumat pääosin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3, Helsinki. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, perinteinen ruokailu esitelmän jälkeen. 13.4.2010 Agronomi Tuomo Linnainmaa ”Suur-Suomi - ideologian sisältö aikojen ja näkökulmien vaihdellessa”, klo 18.00 11.5.2010 Utin Jääkärirykmentin edustaja ”Suomalaiset erikoisjoukot tänään”, klo 18,00. Toivomme kaikkia aiheista kiinnostuneita saapumaan korkeatasoisiin esitelmätilaisuuksiin ja osallistumaan keskusteluihin. Akateemisen Karjala-seuran perinneyhdistys ry Hallitus

Kurssin nimi Tarkka-ammunta, jatkokurssi M80-viestijärjestelmä Talouskurssi Vääpelikurssi Huollon johtajakurssi Kenttälääkintäkurssi Maakuntajoukon kuntotesti

ajankohta 12.-14.3-2010 16.-18.4.2010 23.-25.4.2010 23.-25.4.2010 23.-25.4.2010 23.-25.4.2010 25.4.2010

paikka Hätilä Santahamina Santahamina Santahamina Santahamina Santahamina Santahamina

kurssinumero 0400 10 11015 0400 10 11018 0400 10 11007 0400 10 11006 0400 10 11008 0400 10 11005 0400 10 11014

ilmoittautumis aika päättyy päättynyt 11.3.2010 2.4.2010 2.4.2010 2.4.2010 2.4.2010 10.4.2010

huom

maastovkl aika, ennakkoluentoja maastovkl aika, ennakkoluentoja maastovkl aika, ennakkoluentoja

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille avointa. Osassa ammuntoja vaaditaan tietty osaamistaso ja osoitus siitä. Kurssin nimi Perinneasekurssi Piirien palvelusammuntakilpailu, vakioaseluokka Reppumarssi 2 Vantaan koulutusosaston SRA-kurssi Piirien palvelusammuntakilpailu, avoin aseluokka Maanpuolustuspiirin maaliskuun kivääriammuntavuoro Harjoitusmarssi 3 Perinneaseammuntakilpailu Reppumarssi 3 Maanpuolustuspiirin huhtikuun kivääriammuntavuoro LVRU:n kevätampumaleiri Kouluttajakoulutuskurssi 1 Harjoitusmarssi 4 Piirin huhtikuun pistooliammunta Hedberg-kilpailu, tykistötoimialan kouluttajakoulutus Sissitaitokilpailu Reserviläis-Bingosuunnistus Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä

ajankohta 6.3.-24.4.2010 6.3.2010 7.3.2010 13.-14.3.2010 20.3.2010 21.3.2010 21.3.2010 10.4.2010 11.4.2010 11.4.2010 16.-18.4.2010 17.-18.4.2010 18.4.2010 20.4.2010 23.-25.4.2010 24.-25.4.2010 25.4.2010 25.4.2010

paikka Santahamina Santahamina Leppävaara (lähtöp.) Santahamina Santahamina Santahamina Tapiola (lähtö) Santahamina Leppävaara (lähtöp.) Santahamina Padasjoki Santahamina Tapiola (lähtö) Santahamina Niinisalo jossain pk-seudulla Espoo, tarkentuu Santahamina

ajankohta 12.-14.3.2010 9.-11.4.2010 23.-25.4.2010 23.-25.4.2010 23.-25.4.2010

paikka Santahamina Santahamina Santahamina Santahamina

kurssinumero 0400 10 12039 0400 10 12076 0404 10 12012 0405 10 12015 0400 10 12077 0400 10 12014 0404 10 12013 0400 10 12078 0404 10 12018 0400 10 12021 0405 10 12023 0400 10 12016 0404 10 12019 0400 10 12022 0400 10 12017 0400 10 12029 0404 10 12020 0400 10 12028

ilmoittautumis aika päättyy päättynyt 28.2.2010 5.3.2010 28.2.2010 12.3.2010 17.3.2010 17.3.2010 2.4.2010 8.4.2010 7.4.2010 2.4.2010 3.4.2010 15.4.2010 16.4.2010 15.4.2010 10.4.2010 22.4.2010 20.4.2010

huom kurssi neljänä lauantaina ResUL:n säännöin

ResUL:n säännöin

ResUL:n säännöin

LVRU:n ja LVResAU:n jäsenille

paikka kilpailusalainen

Siviilikoulutus Kurssin nimi Kouluttamisen perusteet Johtamisen perusteet Lukiolaisten turvakurssien varuskuntaviikonloppu Joukkomuonituskurssi Humanitaarisen oikeuden peruskurssi

kurssinumero 0402 10 13021 0400 10 13006 useita 0400 10 13012 SPR. Annankatu 16 B 49 0400 10 13004

ilmoittautumis aika päättyy huom 26.2.2010 1.4.2010 ks. Erill. Ilmoitus vaihtelee aluettain 9.4.2010 yhteistyössä Talouskurssin kanssa 11.4.2010


17

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Toimintakalenteri

Helsingin Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN RESERVIUPSEERIT Vuosikokous 9. maaliskuuta Kauniaisten kaupungintalolla kello 19.00. Esitelmäilta maanantaina 22. maaliskuuta Suurlähettiläs Eikka Kosonen: Suomi EU:n jäsenenä 15 vuotta. Kauniaisten Kaupungintalolla kello 19.00. Tilaisuus on avoin yleisölle.

HELSINGFORS SVENSKA RESERVOFFICERSKLUBB UTLANDSRESA 15-18.4 ROSIS-träff i Stockholm. HSRK har blivit inbjuden till Stockholm för traditionellt utbyte mellan klubbarna. På agendan finns intressant program som t.ex. utflykt till Saab, som bland annat är i färd med att utveckla en ny version av JAS Gripen! Från Finland kan vi delta med max 20 deltagare! Enligt uppgift från våra värdar kommer kostnaden för programmet att röra sig kring SEK 2000, till vilket tillkommer resan över. Det slutliga programmet är ännu inte fastslaget, och formar sig till viss del baserat på deltagarantalet. Avecer är också välkomna. Planen är att åka med Viking Line på torsdagen och retur på söndagen. Först till kvarn gäller, anmälan tas emot av Caspar (caspar@ hsrk.fi eller 050 353 4714) ALLMÄNT 24.3 Klubbens vårmöte hålls den 24.3.2010. Kl 18.00 på Handelsgillet, kabinett Donatorn. Förutom stadgeenliga ärenden kommer vårmötet möjligen att behandla tillsättande av den vakans som lämnades öppen vid valmötet i december.

8.8. ordnar klubben en besök till Hamina Tattoo. Biljetter finns färdigt hos ekonomiofficeren Rasmus Sundström och fås mot kvitto. SKYTTE Skyttet fortsätter udda veckors torsdagar på Tölötorgsgatans bana kl 17-19. Meddela gärna om du är på kommande, samt om du behöver utrustning. Medlemmar har möjlighet att låna vapen och skyddsutrustning på plats. På sistone har vi förutom precision också övat dynamiskt skytte. Torsdagen den 1.4 ordnas Klubbmästerskap i 9mm pistol. Kom och öva innan. FÄLTIDROTT 8.5 Gentlemannatävlingen i Syndalen. Klubben betalar deltagaravgiften för de medlemmar som anmäler sig via klubben. Skicka deltagaranmälan till info@hsrk.fi senast 11.6 Kesäyön marssi (www. kesayonmarssi.fi). Bilda en egen patrull, eller anmäl dig till klubbens. Marshen lämpar sig för alla, sträckorna är 10, 20, 30 och 40 km. Som bas fungerar i år Håkansböle idrottspark i Vanda. Kom också ihåg att hålla ett öga på hemsidan. Den är det snabbaste sättet för klubben att informera om ändringar eller andra aktualiteter. Kontakt: info@hsrk.fi Hemsida: www.hsrk.fi

KANTA-HELSINKI Kerhon kevätkokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa maanantaina 29.3 klo 17:15. Kokouksen jälkeen järjestetään esitelmätilaisuus klo 18:00. Venäjällä vuosina 2007-2009 sotilasasiamiehenä toiminut eversti evp Ari Rautala pitää esitelmän Venäjän asevoimien käynnissä olevan reformin näkymistä lähivuosina. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: reservinsanomat@helresp.fi

osallistumisesta torstaihin 25.3.2009 mennessä kerhon sihteerille. Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on tarjolla opastusta sekä tarvittaessa kerhon laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa. Järjestämme perinteisen kevätretken Viroon pe-la 16.-17.5.2010. Tiedustelut Sakari Väliahde p. 040 725 2096. Ilmoittautuminen ja maksu 60 euroa kerhon tilille viimeistään 31.3. Tilinumero näkyy kerhon nettisivuilla. Kehitämme sähköistä viestintää. Päivittäkää sähköpostiosoitteenne RUL:lin sivuille, koska käytämme siellä olevia osoitteita. KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti: khru@khru.net. Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510 8513; ampumaupseerit: antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail. com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi, p. 044 206 1717.

LÄNSI-VANTAA Töölöntorinkadun pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15, Helsinki, jossa käytiin 6.2. kerhon jäsenten välinen Helmikisa, on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urheilutalon radalla osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586 9252. Lauantain liikuntapäivässämme 13.2. LVRU toimintakeskuksessa käydyssä, LVRU:n ja TiRUKin hallitusten välisessä haasteliikunnassa voitto tuli Länsi-Vantaalle. Lauantaina 13.3.10 klo 11:00 on tiedekeskus Heurekassa Vantaan Tikkurilassa Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistotilaisuus. Tilaisuus on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen ja kerhomme jäseniä on paikalla kertomassa toiminnastamme. Tervetuloa 30.3.10 tiistaina klo

19 sääntömääräiseen kevätkokoukseemme Rystypolku 4:ään Vantaan Varistoon. Kokouksen jälkeen evltn Markku Ilvonen esitelmöi aiheesta Venäjän ja Georgian välinen sota 08.08.08. Muistutamme vielä Padasjoen leirille viikonloppuna 16.-17.4.10 ja kerhomme ampumamestaruuskilpailuihin ilmoittautumisesta suoraan Seppo Kulmalalle. Lisätietoa toiminnastamme sekä kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010 toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta http://lvru.rul.fi

MUNKKIVUORI Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 Munkkivuoren seurakuntatalossa kello 18 alkaen. Osoite on Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen nähdään esitys Suomi toisessa maailmansodassa. Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan. Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot kevätkaudella parillisten viikkojen perjantaisin 18.00–19.30. Seuraava tilaisuus 12.3. 2010. Parittomien viikkojen tiistaisin on mahdollista harjoitella sotilaspistoolin pika-ammuntaa Töölöntorinkadun uusitulla ampumaradalla. Samalla on mahdollisuus harjoitella myös SRA-ammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle aina edeltävän maanantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku. com tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus on 16.3.2010. Kalvolassa ammuntakausi alkaa maaliskuun 20. päivänä ja jatkuu huhtikuun 17. päivänä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille tiedon saannin varmistamiseksi jos järjestetään muita tilaisuuksia.

POHJOIS-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT KEVÄTKOKOUS Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 17.3.2010 klo 18.30 Malmitalon kokoushuoneessa,

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Castreninkatu 8 00530 Helsinki (09) 272 7350

osoitteessa Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Yhdistys tarjoaa pullakahvit ja virvokkeet. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet kokoustamaan! HALLITUKSEN KOKOUS Hallitus kokoontuu ennen kevätkokousta Malmitalolla klo 18.00. Sitä seuraava hallituksen kokous entiseen tapaan Malmin kirkolla tiistaina 13.4.2010 klo 18.30. TULE LUOLAAN AMPUMAAN Yhdistys on hankkinut kolme Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 19.3., 2.4. ja 16.4. klo 16-19. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 40562040 ja tule mukaan. Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälä: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi TULEVIA TAPAHTUMIA Vierailemme huhtikuussa Kansallismuseossa ja toukokuussa pestään kevätkauden pölyt perinteisen kevätsaunan merkeissä Spjutsundissa. Tarkemmat tiedot lehden myöhemmissä numeroissa. YHTEYSHENKILÖT Yhdistyk sen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@ gmail.com; sihteeri Jarkko Paananen 040-7239641 jarkko.t.paananen@ gmail.com; tiedotus Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi

TIKKURILA Kevätkokous 25.3.2010 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs). Kevätkokouksen jälkeen kuukausikokous. Esitelmän pitää turvallisuusasiantuntija Jari Pouta ja aiheena on ”Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö”. Ilmainen kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen. Seuraa myös kotisivujamme www.tiruk.net Pistooli kuvioammunta kilpailu on 6.4.2010 Tikkurilan Urheilutalon


18

12. 3. 2010 < 2 | 2010

ampumaradalla. Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ Töölön Reserviupseerit menestyi erinomaisesti RUL:n toimintakyselyjen perusteella tehdyssä viime vuoden toiminta-aktiivisuuden mittauksessa. Vuonna 2008 olimme HRUP:n aktiivisin kerho ja RUL:n kymmenes, viime vuosi 2009 oli vieläkin parempi. Viralliset tulokset saanemme seuraavaan lehteen. Töölön Reserviupseereihin on liittymässä runsaasti jäseniä LänsiHelsingin alueelta HRUP:n yhdistysrakenteen eheyttämisestä johtuen. Toivotamme kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan aktiivisen kerhomme toimintaan. Toimintamme tiedot löytyvät HRS:n kerhopalstalta ja kerhon nettisivuilta www.rul.fi/toolo sekä tilaisuuksien yhteyshenkilöiltä. Kerhon toiminnan painopistealueita kuluvana vuonna ovat jäsenaktiivisuuden lisääminen, ampuma- ja liikuntatoiminta sekä veteraanitoiminta. Teemme mahdollisuuksiemme mukaan sitä mitä jäsenemme tahtovat, myös erilaisten tilaisuuksien organisoijille löytyy mielekästä tekemistä. Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään 30.3. klo 18.00 maanpuolustusjärjestöjen tiloissa Döbelninkatu 2. Tervetuloa. Hallitus kokoontuu 18.3. klo 17.30 ja 30.3. klo 17.00 Döbelninkatu 2:ssa. Kerho kävi ”täydennysjoukkona” katsomassa 24.1. Talvisota –näytelmän Porvoossa. Kirpeä pakkanen ei haitannut toiminnallista antia, päinvastoin tulikuuma hernekeitto jäähtyi syöntikuntoon pikaisesti. Kerho teki 7.2. ”hiihtomarssin” Tuusulan Urheilukeskuksen maastossa. Hiihtomarssin jälkeen tutustuimme Tuusulan urheilumahdollisuuksiin mm. uuteen keilahalliin. Samaan aikaan Tahkolla jäsenemme suorittivat ”Syvärin hiihdon”. Töölön kerho osallistui kutsuttuna Suomen-poikien JR 200 perustamisen juhlaan Paldiskissa. Ohjelmaan kuului seppeleenlasku, maanpuolustusjuhla sekä tutustuminen Paldiskin varuskuntaan. Kerho luovutti uuden kunniakilven Paldiskin upseerikerholle, 1. Jalkaväkiprikaatin evl Raivo Tammelle sekä Viron yhteysupseerillemme kapt Jaen Teärille. Kerho osallistui 20.2. kutsuttuna Suomen-poikien Viron 92 itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Kaarlin kirkossa ja Kansalliskirjastossa. Seuraavana päivänä kävimme onnittelemassa Suomen-poikien reserviupseereiden puheenjohtajaa Villem Ahasta 85-vuotisjuhlapäivänä. Luovutimme Ahakselle kerhon kunniakilven. Kerho järjesti 25.2. haastekeilakisan, johon osallistui viisimiehiset joukkueet sotaveteraaneista, miesjoukkue Etelä-Suomen Huoltorykmentistä, naisjoukkue Etelä-Suomen Huoltorykmentistä sekä oma joukkueemme. Voitto ja näyttävä kiertopalkintohylsy palasi viime vuoden voittajalta veteraanikeilaajilta Töölön RU:lle. Kaikki keilat saa-

tiin kaadettua. Töölön Reserviupseereiden alkuvuoden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 23.3.; 20.4.; 18.5. ja 15.6. Lisäksi olemme sopineet HRUP:n Huoltoupseerikerhon kanssa, että voimme käydä ampumassa heidän vuorollaan (ja Huoltoupseerikerho vastaavasti voi käydä ampumassa kerhomme vuorolla) maanantaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 15.3.; 12.4.; 10.5. ja 7.6. Kerholla on oma ampumaharrastusvakuutus. Kerhon ammunnoista saa tietoja ja ohjeita ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 050-5114123, raimo.ahokas(at) gmail.com. Kerho osallistuu yhdessä Heimoveteraanien kanssa 13.3. talvisodan päättymisen muistotilaisuuksiin sekä 14.3. klo 15.00 sotaveteraanien X laulujuhlatapahtumaan Helsingin Jäähallissa. Tilaisuuksien järjestelyihin tarvitsemme muutamia tukihenkilöitä, ilmoittautumiset Hans Gabrielssonille tai Sampo Martiskaiselle. Kevään aikana kerho ottaa osaa sotaveteraanikeräykseen, joka alkaa 13.3. Keräys tapahtuu mm. lipaskeräyksenä, johon toivomme osallistujia. Keräystilaisuuksia on useita ja keräykseen voi osallistua myös muulla tavoin. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539, jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia. Teemme opastetun käynnin Sotamuseon talvisota -näyttelyyn 13.4. Opastus alkaa klo 15:30, kerho maksaa opastuksen ja osallistujat kustantavat itse 4 e:n pääsylipun. Loppukevään aikana 14.-16.5. teemme ensi vuoteen siirretyn Ruotsin varuskuntamatkan tilalla avecmatkan Viron ratkaisutaistelujen alueille mm. Sinimäkeen. Luvassa mielenkiintoinen ohjelma ja hyvää matkaseuraa. Myös muiden yhdistysten jäsenet ovat tervetulleita mukaan, mikäli paikkoja löytyy. Hinta- ja aikataulutiedot tarkentuvat maaliskuun aikana. Seuraa tämän lehden kerhopalstaa ja nettisivuja matkan tulevista järjestelyistä. Lisätietoja matkasta alkukevään aikana puheenjohtajalta. Kerholla tulee olemaan kevään ja kesän aikana monenlaista urheilu- liikunta- ja kenttäkelpoisuuden kohentamiseen liittyvää toimintaa ja tilaisuutta. Kannattaa seurata tämän lehden kerhopalstaa ja kerhon omia nettisivuja, joista ilmenee ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt. Kevään aikana järjestämme harjoitus- ja kilpakeilailua, joista voi tiedustella Jyrki Ratialta 040-5829127. Kerho ottaa osaa Kesäyön marssiin 11.6. sekä Salpavaellukseen 3.-4.7. ja Hiidenmarssiin 25.9. omalla joukkueella. Jo nyt on hyvä aloittaa henkilökohtainen kenttäkelpoisuuden kohentaminen ja merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti. Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail. com. Kerhon nettisivut: www.rul.fi/ toolo.

VR:N RESERVIUPSEERIT Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 15.3.2010 klo 16:30 VR pääkonttorilla. Kokouksen jälkeen VTT Martti Turtola pitää esitelmän aiheesta Talvisodan taistelut ultimatutkimuksen valossa.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT Ammunta: Kerhomme ruutiaseammunat ovat Luolassa parittomina viikkoina torstaisin klo 19-21.30. Ota yhteys Juhani Hartelaan p. 040 834 2839. Kerhon ilma-aseammunnat ovat keskiviikkoisin klo 17.-19. Ilma-aserata sijaitsee Tukikohdassa Puotilantie 1 D.Yhteystiedot ammuntaupseeri Esko Sillankorva p. 040 756 3340. Huomioithan, että pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle. Muu toiminta: Itä-Helsingin Jotos järjestetään lauantaina 15.5.2010. Jotokselle tarvitaan rastimiehitystä, tiedustelut Juha Isokangas p. 050 547 6001. KEVÄTKOKOUS: Pidetään keskiviikkona 31.3.2010 alkaen klo 18. esitelmällä, jonka jälkeen klo 19. pidetään kevätkokous. Kokouspaikkana on Tukikohta Puotilantie 1. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Yhdistyksen hallitus suosittelee jäsenille Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokortin käyttöönottoa. www.resul.fi/kuntokortti Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani Riekkinen p. 050 598 4759, vpjoht. Anssi Kuhlman p. 040 702 0695, siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n nettisivut www.rul.fi/ihru

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO Huoltoupseerikerhon hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen 18.1.10. Rahastonhoitajaksi valittiin Jorma Stenvall, sihteeriksi Paavo Virtanen, kerhomestariksi Kai Runela, perinneaineistovastaavaksi ja lippu-upseeriksi Timo Koukkari, viestiupseeriksi Paavo Virtanen ja ampumatoimintavastaavaksi Heikki Heikkonen. Huoltoupseerikerhon jäseniä osallistui Autojoukkojen vuosipäivän viettoon 20.1.10 kukkalaitteiden laskulla Hietaniemen hautausmaalla ja päivällisellä Santahaminassa. Sääntöjen määräämä kevätkokous pidetään 12.3.10 ravintola Full Housessa Runeberginkatu 32. Hallitus kokoontuu klo 17 ja yleinen kokous klo 18. Kerho tarjoaa pienimuotoisen iltapalan. Kevätkokouksessa käsitellään nimenmuutos Huoltoupseerikerhosta Autokerhoksi. Kerhon vuosipäivää tullaan viettämään 12.5.10; paikka on vielä

avoin. Kerhon pistooliampumavuoroja sisäradalla 15.3 ja 12.4 klo 19-21.30. Ennakkoilmoittaudu sihteerille p.040 593 1175, saat tarkemmat ohjeet.

tamalla yhteyttä Topias Uotilaan, toppari@saunalahti.fi tai liittymällä suoraan kerhon Google-ryhmään, jolla listaa hallinoidaan osoitteessa http://groups.google.com/group/ it-kerho. Näin saat huomattavasti aiemmin mm. nämä lehteen tulevat ilmoitukset, sekä muuta ajankohtaista tietoa kerhon toiminnasta. Kerho ottaa vastaan myös ideoita toiminnan edelleen kehittämiseksi.

ILMAILUKERHO Suomalaisella klubilla on iltapala kokousiltoina klo 17.30, osallistumista suositellaan. 6.3. lauantai 12.00; Ilmavoimien 92. vuosipäivä; Seppeleenlasku Sankariristillä, Hietaniemi 9.3. tiistai 18.30; Helsingin Suomalainen klubi kapt Niko Pihamaa: ”open skies”/”Afganistanin tilanne” 13.4. tiistai 18.30; Helsingin Suomalainen klubi: ev Juha Suonperä: ”Hornet-laivueen Natoevaluointi, NATEVAL” toukokuu, Tallinna 2 vrk, Lentotukikohta, Eesti Vabadusvõitluse Muuseum toukokuu, haulikkokisa, - Olavi Virta järjestää p. 0400–706 476 Tarkennukset ohjelmaan löydät Helsingin Reservin Sanomista. Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat piirien radalla Töölössä. Lisätietoja antaa aseupseeri Martti Eerola p. 050-911 4933 tai martti.eerola@koti.fimnet.fi

JÄÄKÄRIKERHO Kerhon kevätkokous pidetään 25.3. klo 18.30 HRUP:n tiloissa Döbelninkatu 2. Virallisen kokouksen jälkeen on yhteinen kerhoilta Pioneeriosaston kanssa, jossa UudJP:n komentaja evl Tuomo Repo pitää esitelmän aiheista: - Puolustusvoimien strategisen suunnittelun tulevaisuus ja - Uudenmaan Jääkäripataljoonan lähiajan toiminta. Hallitus kokoontuu ennen vuosikokousta klo 18.00. Kerhon vuosijuhla on 17.4. klo 19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla. Ilmoittautumiset 12.4. mennessä Yrjö Saulamolle puh. 349 3162 tai 050 344 5635, jolloin illan menu on tiedossa. Kevätkauden kerho-/saunaillat Santahaminassa ovat 6.4., 4.5. ja 1.6. vanhaan tapaan klo 17.00 alkaen. Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 3162 GSM tai 050 344 5635.

ILMATORJUNTAKERHO It-Kerhon toiminta pääsee nyt toden teolla käyntiin, kun 15.3. kello 18:00 alkaen olemme saaneet Puolan sotilasasiamiehen esitelmöimään maansa ilmapuolustuksesta. Tätä ajankohtaista esitelmää voi saapua kuulemaan HRUP:n auditorioon Töölöntorinkatu 2:een. Tilaisuudessa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ev Kluj:lle. Seuraavana kerhon toiminnassa on vuorossa sääntömääräinen kevätkokous 29.3. Kokous järjestetään samoissa tiloissa kuin esitelmäkin. Koko jäsenistön kannattaa olla paikalla vaikuttamassa kerhon tulevaisuuden suuntaviivoihin. Tilaisuus alkaa kello 18:00 ja tulee sisältämään myös muuta ohjelmaa ja päivällisen. Lisäksi kerho on aloittanut ITY:n kanssa matkajärjestelyt Farnboroughin ilmailumessuille osallistumiseksi. Alustavana suunnitelmana on saapua Englantiin keskiviikkona 21.7.2010. Tutustuminen messuille tapahtuu torstaina ja perjantaina 22. - 23.7.2010 edellyttäen että saamme hommattua kutsut messuille kyseisille päiville. Lauantaina 24.7.2010 tutustumme muuhun kohteeseen ja paluu Suomeen on sunnuntaina 25.7.2010. Matkasuunnitelmana on, että lentomatkat Englantiin ja takaisin hoitaa osallistuja itse, majoitus järjestetään kootusti. Ilmoittautuminen osoitteeseen Ilkka Anttonen (farnborough2010@gmail.com) perjantaihin 26.3.2010 mennessä. Tämän jälkeen pidämme palaverin, jossa katsotaan olemmeko saaneet järjestettyä kutsut arkipäiviksi messuille vai joudutaanko matkajärjestelyjä muuttamaan. Sähköpostilistalle voi liittyä ot-

KRH-KERHO KRH -kerhon kevätkokous järjestetään 17.03.2010 Helsingissä ravintola Van Goghssa. Hallitus kokoontuu klo 18:00 ja kevätkokous alkaa klo 18:30.

PIONEERIOSASTO Pioneeriosaston KEVÄT VUOSIKOKOUS pidetään torstaina 25.3. klo 18.00 Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2009 vuosikertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen kuulemme mielenkiintoisen esitelmän ”Puolustusvoimien strategisen suunnittelun tulevaisuus ja Uudenmaan jääkäripataljoonan lähiajan toiminta”, jonka pitää UudJP:n komentaja evl Tuomo Repo sekä nautimme iltapalan yhdessä Jääkärikerhon kanssa. Hallitus kokoontuu jo klo 17.30. Tervetuloa! AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19.0021.30 viikoilla 12, 20, 24, 36, 40, 44, 48, 52 ja lauantaisin klo 9.30-12 viikoilla 10, 14, 18, 22, 26, 38, 42, 46, 50. Kevään aikana voit osallistua myös kasakisaan. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan


19

2 | 2010 > 12. 3. 2010

mennessä puheenjohtajalle. Pioneeriosaston toinen oma MP5-kurssi järjestetään 24.4. Ensimmäinen täyttyi muutamassa tunnissa. Ilmoittaudu puheenjohtajalle. Järjestämme kevään aikana myös Glock-pistoolikurssin. Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä. JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille. Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@ sks.fi, sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka. rusila@ramboll.fi, ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@fonet.fi, urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi

RESERVIMERIUPSEERIT Kerhon jo perinteeksi muodostunut pilkkikilpailu pidetään taas Spjutsundin uudistetulla majalla. Tervetuloa nauttimaan keväisestä säästä hyvässä seurassa 20-21.3.2008. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestasi hallitus@hrmu.fi, jotta osaamme varata riittävästi syötävää ja juotavaa. Erityisesti pyydämme ilmoittamaan, mikäli saavut majalle jo perjantaina. HRMU:n jäsenistön merikilpailuhenkinen ammuntakilpailu pidetään 26.5.2010 klo 19.30 - 21.30 Töölöntorinkadun ampumaradalla. Osallistuaksesi kilpailuun et tarvitse omaa asetta, sillä ammunta suoritetaan HRMU:n ja HRUP:n aseilla. Saat paikanpäältä käyttöösi myös tarvittavat patruunat sekä suojavälineet. Ilmoittaudu Harri Pakariselle pe 21.5.2010 mennessä, gsm. 040-517 9834 tai sähköpostiosoitteeseen: harri.pakarinen@hrmu.fi. Kilpailun voittajille on luvassa palkintoja. Osallistujille suositellaan voimassa olevaa Reserviläisten ampumaturvavakuutusta tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssiä. Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarvittavat lisäohjeet. Ennakkokutsu HRMU:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 21.4.2010 kello 18.00 joka pidetään RUL:n kokoustiloissa (Döbelninkatu 2). Muistattehan päivittää muuttuneet yhteystietonne RUL:n nettisivujen muutoslomakkeen avulla.

RT-KERHO JOHTORENGAS Kerhon kevätkokous ja jäsenretki Upinniemeen 28.3. Tutustumme jalkaväen taisteluammuntoihin valoisalla klo 14 alkaen ja pimeäammuntoihin noin kello 19 alkaen. Välissä pidämme kerhon kevätkokouksen klo 16 erikseen sovittavassa luokkatilassa. Ilmoittautumiset ja mahdolliset kuljetustarpeet 23.3. mennessä kare. vartiainen(at)blickle.fi tai 0400 694 538. Ilmoita myös, jos olet tulossa mahdollisesti vain kevätkokouk-

seen, niin osamme tulla varuskunnan portille vastaan noutamaan oikeaan kokouspaikkaan. Myös klo 14 tulijat, tapaaminen portilla! Matka Moskovaan 23.-26.4. Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua Rannikkoupseeriyhdistyksen jäsenmatkalle Moskovaan. Matkan hinta on 450e + viisumimaksu 45e. Hinta sisältää junaliput 2. luokassa (1. luokan lisämaksu on 90e), majoituksen kahden hengen huoneissa (1 hengen lisämaksu on 50e) hotelli Izmailovo-Vega:ssa aamiaisella, kaupunkikierroksen ja käynnit sotamuseoissa (Armeijan keskusmuseo ja isänmaallisen sodan museo sekä Stalinin bunkkeri). Sitovat ilmoittautumiset RUY:n sihteerille, jarmo.valtimo(at)rannikonpuolustaja.fi, 040 564 7695, viimeistään 31.3.2010 kuluessa (nimi ja sähköpostiosoite). Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 495e RUY:n tilille 800019-71097408 Sampo pankki 9.4.2010 mennessä. Moskovaan ei voi matkustaa ryhmäviisumilla, joten viimeistään 9.4.2010 kuluessa on kunkin osallistujan itse toimitettava järjestäjälle: - passi ja 1 passivalokuva sekä täytetty viisumihakemus sekä kopio matkavakuutuksesta. Järjestäjän nettisivuilta löytyy viisumihakemuslomake Bair Travels Oy www.bair-travels.com Puh 050 594 7001 Osoite: Pieni Roobertinkatu 4 Postiosoite: PL 136, 00131 Helsinki Pistoolitaisteluammuntakilpailu Rannikkoupseeriyhdistyksen kanssa 4.5. Perinteinen ammunta vanhasta kiertopalkinnosta järjestetään 4.5. klo 19:00 - 21:30 Töölöntorinkadun ampumaradalla. Aseita on lainattavissa ja patruunoita saa omakustannushintaan. Ammunnan jälkeen käydään iltapalalla laskemassa ammunnan tulokset. Ilmoittautumiset 3.5. mennessä toni.aalto(at)iki.fi tai 040 311 3348. Osoitetiedot Rannikon Puolustaja -lehteä varten On käynyt ilmi, että Rannikon Puolustaja –lehden osoiterekisteri ei päivity muuttoilmoitusten perusteella. Kerhon jäseniä pyydetään ilmoittamaan lähiaikoina muuttuneet ja tulevaisuudessa muuttuvat osoitetiedot osoitteeseen rauni. jaaskelainen(at)rannikonpuolustaja.fi Kevään ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla kevään 2010 osalta ovat: 9.3., 6.4., 4.5., 8.6. ja 29.6. Aika ratavuorolle on aina klo 19:00-21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon maanantaina Toni Aallolle toni.aalto(at)iki.fi tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http:// www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen Varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas(at)gmail.com.

VIESTIOSASTO Tervetuloa

esitelmätilaisuuteen

14.4.2010 klo 18:00 aiheesta ”Sodankuva nykypäivänä” Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan luentosalissa S1. Tilaisuus on yhteinen usean pääkaupunkiseudun reserviläisjärjestön kanssa. Käyntiosoite on Otakaari 5A, Espoo. Tervetuloa! Esitelmän jälkeen pidetään Viestiosaston sääntömääräinen kevätkokous klo 19:00 samassa luentosalissa S1. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä määrätyt asiat, ml. vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisätietoja esitelmästä ja kevätkokokouksesta verkkosivuiltamme. Tervetuloa vaikuttamaan toimintaamme! Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin viikoilla 14, 18 sekä 34,38,42,46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja ampumavastaaviltamme Jussi Liesiöltä p. 050-5603325 ja Tapani Niemiseltä p. 050-5502368. Huomatkaa myös HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpky.fi. Tietoa ja taitoa toimia viestiverkoissa saat MPK:n M80-kurssilla huhtikuussa: M80 Viestijärjestelmä -viestikurssi Santahaminassa 16.18.4.2010. Kurssi on tarkoitettu perusviestivälineiden kurssin jatkoksi ja viestivälineiden käytön soveltamiseksi yhtymän viestiverkoissa hieman viestikalustoon jo perehtyneille aselajista riippumatta. Ilmoittaudu kurssille MPK:n järjestelmässä, kurssinumero 0400 10 11018 Helsingin piirissä. Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut.

SENIORIUPSEERIT Sääntömääräinen kevätkokous Katajanokan Kasinon Karimo-salissa maanantaina 29. maaliskuuta klo 13.00-15.00. Esitelmä: ”Afganistan, Pakistan - turvallisuuspoliittista keskustelua”. Komentaja Juha-Antero Puistola, MPKK Strategian laitos. Osallistumisesta ruokailuun (17 e) pyydetään ilmoittamaan 25.3. mennessä: arto.aremo@kolumbus.fi tai 050 367 5970 Avec-retki Kotkan Merimuseoon torstaina 22. huhtikuuta. Lähtö klo 9.00 Rautatientorilta. Hinta 30 e / h, sisältää matkan, lounaan, opastuksen ja kiertoajelun, jonka aikana tutustutaan mm. Kotkan englanninkieliseen leikkikouluun. Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 17.04. mennessä: arto.aremo@kolumbus.fi tai 050 367 5970 RUK:n 90-vuotisjuhla Haminassa 19. kesäkuuta. Lähtö Rautatientorilta klo 8.00. Lisätiedot myöhemmin.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri

HELSINGIN RESERVILÄISET KEVÄTKOKOUS 29.3. klo 17:00 Yhdistyksen kevätkokous on maanantaina 29.3. klo 17:00 alkaen Katajanokan Kasinon Sailor-salissa. Kokouksessa käsitellään normaalit tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat. Tervetuloa! ESITELMÄTILAISUUS 29.3. klo 18:00 Kokouksen jälkeen Karimo-salissa alkaa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmä, jonka pitää eversti evp Ari Rautala. Hän oli sotilasasiamiehenä Venäjällä 2007–2009 ja jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa. Aiheena on Venäjän armeijan reformaatio. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa viimeistään 25.3. Raimo Hynyselle, sähköposti raimo. hynynen@fi.ibm.com tai 040 510 8513. KESÄYÖN MARSSI JA KUNTOTESTIT Kalenteriin on hyvä jo nyt merkitä varaukset seuraaville tapahtumille. Sunnuntaina 25.4. on Santahaminassa reserviläisten kuntotestipäivä MPK:n kurssina (lisäinfoa www. mpky.fi, Helsinki). Ohjelmassa ovat Cooperin testi ja lihaskuntotestit. Perjantaina 11.6. on Vantaalla Kesäyön marssi, joka aikaisemmista vuosista poiketen kestää siis vain yhden illan ja yön. Marssireittejä suunnitellaan ja niiden pituudet tulevat olemaan 10, 20, 30 ja 40 km (lisäinfoa www.kesayonmarssi.fi). Harjoittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ainakin Espoossa järjestetään harjoitusmarsseja MPK:n kurssina. Helsingin Reserviläiset maksaa jäsentensä osallistumismaksun. TULEVAA Tammikuussa johtokunta mietti kolmen seniorin ja yhden nuoren jäsenen kanssa yhdistyksen toiminnan kehittämistä. Sen pohjalta valmistellaan mm. osallistumista Salpavaellukseen 3.7. ja retkeä Länsi-Uudellemaalle, jossa kohteina voisivat olla esimerkiksi Porkkalan vuokra-alue, Mustion linna ja Hangon rintamamuseo. YHTEYSTIEDOT Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi (huomaa muuttunut sähköpostiosoite) tai helsinki@helresp.fi.

ITÄ-HELSINGIN RESERVILÄISET Kevätkausi on pyörähtänyt mukavasti käyntiin ja yhdistyksen kevätkokouskin on pidetty.

Itä-Helsingin Jotos 15.5.2010 Yhdistyksemme järjestää yhden rastin Itä-Helsingin jotoksella. Rastin suunnittelu on käynnistynyt ja rastihenkilöstöä kerätään. Mikäli jäsenistön joukosta löytyy riittävästi halukkaita jotokselle osallistumiseen, voidaan kilpailuun lähettää oma joukkue tai yhteinen joukkue jonkin toisen yhdistyksen kanssa. Mikäli olet kiinnostunut rastitoiminnasta tai jotostelusta, ota yhteys puheenjohtajaan; Heikki Tulokas, puh. 0440-6444 30 tai Heikki.Tulokas@ tkk.fi Yhdistyksen toiminnasta, tulevasta ja menneestä, kerrotaan tarkemmin yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa www.reservilaisliitto.fi/ itahelsinginreservilaiset. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule vaikuttamaan toimintaamme.

VANTAAN RESERVILÄISET Talvisodan päättymisestä tulee 13.3. kuluneeksi 70 vuotta. Vantaan Reserviläiset ry järjestää laturetken perjantaina 12.3.2010. Laturetkelle on vapaa osallistuminen kaikille, hiihtovauhdin jokainen voi sovittaa itselleen sopivaksi. Laturetki alkaa yhteislähdöllä klo 20, reitin PetikkoSerena-Petikko pituus on noin 15 km. Lisätiedot Sampsa Olkinuora, GSM 040 5221339. VaResin kevätkokous järjestetään 14.4.2010 klo 18 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa. Tänä vuonna Kesäyön marssi järjestetään KaartJR:n varusmiesten voimin. Kahden vuoden järjestämistehtävien jälkeen Vantaan Reserviläisten on siis aika nakata työrukkaset naulaan ja osallistua marssille! Ilmoittautua voi osoitteeseen elisa. latvasto@vantaanreservilaiset.fi. Tarkoituksena on osallistua sotilassarjaan, joko 30 km tai 40 km reitille. VaRes Cupin päivämäärät vuonna 2010 ovat 17.4., 5. – 6.6., 10.7. ja 4.9. Ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 15.3. Vuoden 2010 Cupissa on uutena mukana myös joukkuekilpailu. Lisätiedot Sampsa Olkinuora. VaRes-toimintaviikonloppu järjestetään Lopella 7. – 9.5.2010. Lisätiedot Sampsa Olkinuora. Vantaan Reserviläiset ry otti 1.3.2010 käyttöön sisärata-ampujille suunnatun kausikortin. Kortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden ostopäivästä. Hinta on 55 eur/ vuosi, ja kortti oikeuttaa ampumaan Tikkurilan urheilutalon ampumaradan sekä Töölöntorinkadun ampumaradan vakiovuoroilla, ratavalvojan ollessa paikalla. Tilaukset ja lisätiedot Jukka Väänänen, GSM 040 5844568. Seuraava perinnease- ja revolverikilpailu järjestetään Töölöntorinkadun ampumaradalla 13.3.2010.


20

Ilmoittautumiset Jukka Väänänen. Ennakkoilmoittautuminen on pakollista eräjakojen vuoksi. Sotilaspistoolipika-ammuntakilpailut (.22 LR) järjestetään 25.3.2010 klo 17 Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla. Ilmoittautuminen radalla kilpailupäivänä viimeistään klo 20. Kilpailumaksu 2 eur/sarjalippu/ kausikortti. Lisätiedot Veikko Joki, GSM 050 3096035. Töölön ampumaradan vakiovuorot jatkuvat parillisen viikon maanantaina klo 17 ja parittoman viikon keskiviikkona klo 19. Tikkurilan vuorot ovat tiistaisin klo 17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin klo 15. Yhteydenotot ja tiedustelut: Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM 050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset osoitteesta www. vantaanreservilaiset.fi

MERIRESERVILÄISET Toimintamme 50-vuotissynttärit on nyt sitten pidetty, ja voidaan todeta yhdistyksemmekin nyt siis olevan ns. miehen iässä. Hyväkuntoisena, erehdyksistä viisastuneena, viriilinä ja tarmokkaana, mutta myös harkitsevana ja vastuuntuntoisena. Toimintamme siis jatkuu ja kehittyy edelleen. Olemme saaneet paljon tukea eri tahoilta, emmekä vähiten Sinulta, arvoisa jäsen. Hyvää olemme pyrkineet antamaan eteenpäin ja uskomme siinä myös onnistuneemme. Kiitos kaikille, jotka muistitte meitä vuosipäivänämme 9.3.2010. Juhlatilaisuudet onnistuimme pitämään samoissa tiloissa, joissa silloinen Meriosasto perustettiin päivälleen 50 vuotta aiemmin. Tässä yhteydessä yhdistys kiittää myös kaikkia vastuunkantajia ja luottamushenkilöitä vuosien varrella. Jokainen työpanos kantaa yhteistä asiaamme eteenpäin. Eikä tämä yhteinen asiamme ole sen vähäisempi kuin Isänmaamme ja sen puolustuksen tukeminen niillä keinoin, joita vapaaehtoisen kehittävän toiminnan kautta voidaan antaa. Kiitos! Nettisivut Kaiken tarvittavan tiedon ja paljon muutakin löydät nettivuiltamme www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset . Purjehduskauden avajaissauna Suomenlinnassa pe 22.4. Tuttuun tapaan purjehduskautemme käynnistyy ja päättyy Merisotakoulun suuren saunan kuuluisissa löylyissä. Purjehduskauden avajaiset perjantaina 23.4.2010 klo 17-20. Ohjelmassa maanmainiot löylyt ainakin Suomen suurimmassa saunassa, virvokkeita, seurustelua jne. Jos ja kun luonnonvoimat sen sallivat, on uljas Ahven 3 -aluksemme tähän mennessä pulahtanut omaan elementtiinsä. TERVETULOA! Luola-vuorot jatkuvat Parillisten viikkojen torstait. Sisään pääsee nonstoppina klo 16-19 välisenä aikana. Töölöntorinkadun ja Pohjois-Hesperiankadun kulmassa olevan muistomerkin takapuolelta sisään – kulunvalvontakamera/summeri. Vuoroilla ammutaan sarjakilpailusuorituksia pienoispistoolilla, palveluspistoolilla ja avotähtäin-piekkarilla – lisätiedot nettisivuiltamme. Paikat siivotaan ampujien toimesta vuoron jälkeen. Radalta poistutaan klo 21 mennessä. Yhdistyksellä on aseita jäsenistön käytettäväksi, kuulosuojaimia, suo-

12. 3. 2010 < 2 | 2010

jalaseja sekä kiikareita. Iskemiä pyritään tarkkailemaan kaukoputkilla ja kiikareilla, jotta turha tauluilla ramppaaminen ei syö tehollista ampuaikaa ja häiritse muiden keskittymistä. Vain jäsenille. Ei erillistä ratamaksua. Printtaa/kopioi itsellesi ja vaikkapa kavereille tauluja nettisivuiltamme. Jäljelläolevat vuorot: 1 1.3./25.3./8.4./22.4./6.5./20.5. Ilma-asevuorot jatkuvat Parittomien viikkojen torstait. Sisään pääsee ennen klo 18:aa MPmyymälän kautta. Luolan vieressä olevan takasisäänkäynnin ovenpielestä löytyy myös summeri mattimyöhäisiä varten. Vuoromme on klo 18-19, mutta jos on oma ase käytettävissä, voi sisään tulla aikaisemmin edeltävän piirin vuoron aikana. Yhdistyksen aseet ja ilmaiset paukut tarjolla jäsenille. Korvatulpat on hyvä varata mukaan – helpottaa keskittymistä, samoin oma tähystysväline. Ilma-aseammunta on hyvää tekniikkaharjoittelua ja vaativampaa kuin moni luulisi. Lisätiedot nettisivuilta. Kevätkauden jäljelläolevat vuorot 18.3./1.4./15.4./29.4./13.5. Sarjakilpailut Luolassa ja ilmaaseradalla jatkuvat Sarjakilpailusuorituksia tarvitaan mitalitaistoa varten 2 kpl per laji sekä keväällä että syksyllä. Suorituksia kertyy myös osallistumalla leikkimielisiin mutta vakaviin mestaruuskilpailuihimme. Luola: -pienoispistooli (vapaavalintainen) 30 ls koulu, -palveluspistooli (vapaavalintainen) 20 ls koulu (2-käden ote), -avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls pysty, -pienoispistooli (vapaavalintainen) 30 ls kuvio, -palveluspistooli (vapaavalintainen) 20 ls kuvio (2-käden ote), -avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls polvi, Ilma-aserata: -ilmapistooli 20 ls, -avotähtäin-ilmakivääri 20 ls -diopteri-ilmakivääri 20 ls. Merireserviläisten mestaruuskilpailuja sisäradoilla Kilpailut pidetään non-stoppina vanhaan tapaan muun ammunnan lomassa. Pakko ei ole osallistua, vaikkakin toivottavaa. Joka sarjassa ja lajissa kolme parasta palkitaan ampumamitaleilla. -To 18.3. Diopteritähtäin-ilmakivääri 40 ls (saat samalla 2 sarjakilpailusuoritusta) -To 1.4. Avotähtäin-ilmakivääri 40 ls -To 8.4. Avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls pysty + 30 ls polvi -To 15.4. Ilmapistooli 40 ls -To 22.4. Pienoispistooli (vapaavalintainen) 30 ls koulu + 30 ls kuvio -To 6.5. Ampumataitopäivä: Reserviläisammunta = (pienois)pistoolin pika-ammunta 6/8/10 sek -To 20.5. Palveluspistooli (vapaavalintainen) 20 ls koulu + 20 ls kuvio Puheenjohtaja Tatu Korhonen, puh. 045-2675452; tatu.p.korhonen@ gmail.com, VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA HUOLLON KOULUTUSVIIKONLOPPU Santahaminassa järjestetään 23.25.4.2010 useista huollon kursseista muodostuva kokonaisuus. Puolus-

tusvoimien tilaamien Vääpelikurssin (0400 10 11006), Huollon johtajakurssin (0400 10 11008), Kenttälääkintäkurssin (0400 10 11005) ja Talouskurssin (0400 10 11007) lisäksi toteutetaan myös muille kuin reserviläisille soveltuva Joukkomuonituskurssi (0400 10 13012). Kursseille voi ilmoittautua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivujen kautta www.mpky.fi -> Koulutuskalenteri -> Helsinki. Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040-8663055, juha.parkkonen@ gmail.com KEVÄÄN TAPAHTUMIA Kevään aikana järjestetään useita tapahtumia ja vierailuja. Yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä 15.4.2010 järjestetään esitelmätilaisuus, Vääpelikilta ry:n kuntopäivä toteutetaan Vuosaaren saunapirtillä ja vierailu huoltokomppanian harjoitukseen on myös suunnitteilla. Pitkään valmisteltu yhteistyöpäivä Loimaalla on jouduttu lykkäämään toukokuulle päällekkäisyyksien vuoksi. VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@ kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837. Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh. 040 5552 821, ht.notko@fonet.fi ja sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

S-RYHMÄN RESERVILÄISET Yhdistyksen vuosijuhla vietettiin 6. helmikuuta Suomenlinnassa. Aluksi vierailimme Merisotakoulussa, missä saimme tutustua talon historiaan ja nykypäivään. Pääjuhla päivällisen merkeissä vietettiin Yläkerholla nauttien talon erinomaisista herkuista. Huomionosoitukset: Jermun Rauta Jukka Hallikaiselle ja Tuntematon sotilas Pertti Koivuselle. Kiitos osanottajille, joita oli juhlaan ilmoittautunut 42 henkilöä. Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin Ässäkeskuksessa 17. helmikuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Artto Suominen. Kokouksessa oli mukana perustajajäsenemme Martti Wuori, joka halusi lahjoittaa aikanaan yhdistykseltä saamansa puheenjohtajan nuijan takaisin yhdistyksen hallintaan. Tulevista tapahtumista seuraavana on vierailu Panssariprikaatiin 25. maaliskuuta. Mukaan mahtuu noin 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ohjelmassa on varuskunnan esittelyn lisäksi lounas varuskunnan ruokalassa, kahvit maastossa ja pääasiana ajelua panssarivaunuilla. Matkan hinta yhteiskuljetuksella 15e. Kulttuuri/sotahistoriallinen retki Viroon 23.-25. huhtikuuta. Yöpymiset Pärnussa ja Haapsalussa ja oma bussi on koko matkan käytössämme. Tarkempi ohjelma/kutsu maaliskuun alkupuolella. Toukokuussa toteutetaan ruutiaseampumatapahtuma yhdessä Vantaan Reserviläisten kanssa Lo-

pella. Tarkka aika ilmoitetaan seuraavassa lehdessä. SOK:n Maanpuolustuskerhon kanssa yhdessä toteutettava kertausharjoitus pidetään Santahaminassa 26.5. Hyvää kevään odotusta kaikille. Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.dahlman@ inex.fi tai 040-7693816, I varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.keino@ sok.fi tai 050-3096210, II varapuheenjohtaja ari.kovalainen@sok.fi 0107681824, Toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com tai 050-3385636, varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@peugeot.fi 0500-607874

HFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren 2010 varje parlös veckas torsdag kl. 17.00-19.00. Följande skytten är 18.3, 1.4, 15.4, 29.4. Triangel kampen 2010 28.4 terränglöpning Kasaberget Grankulla, 4.5 pistolskytte Baggby skjutbana, vecka 31 miniatyrgevärsskytte Ingå, 28.8 orientering Dragsvik, 16.10 Triangelkampens avslutningsfest. Övriga evenemang. 8.5 G e n t l e m a n n a t ävl i n g , Syndalen,deltagaravgift 16.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana, deltagaravgift 3 eur/person 25.9 Skogsstigen, Ekenäs 25-26.9 RES-URSUS-MARSCH, Syndalen www.reservilaisliitto.fi/hsru, ordförande Markus Liesalho, tel. 0400-421 002, e-mail.svenska@helresp.fi

pj. timo.soininen@gmail.com ja varapj. antti.heikkila@susi1.net

MUUT MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA Tammikuun 20 päivä vietimme taas Autojoukkojen vuosipäivää Hietaniemen hautausmaalla ja sen jälkeen Santahaminassa ruokailun ja kahvihetken kera. Kahvin lomassa kunniapuheen- johtajamme Jorma Piippo palasi muisteluhetkessään omaan varusmiesaikaansa ja sen jälkeisiin työkuvioihin. Tarinaan tarttui vahvasti myös kunniajäsenemme Erkki Kuronen omalla tarinallaan. Paikalla oli noin 20 kiltalaista ja Kaartin Pataljoonan henkilökuntaa, mukanaan myös varusmiehiä. Heille tarinoissa olikin varsin mielenkiintoisia kokemuksia vertailtavana omaan palvelusaikaansa. Killalla on suunnitteilla retki Lahteen perjantaina 16.4. Matkalla olisi tarkoitus tutustua asekokoelmaan sekä sotilaslääketieteenmuseoon Hennalan varuskunnassa. Retken hinnaksi muodostuu noin 15 e matkalainen, sisältäen matkan, pääsyliput ja ruokailun. Mukaan mahtuu noin 16 henkeä. Retkestä kiinnostuneet sitovat ilmoittautumiset Markulle numeroon 050-5945408 Tietoa kiltamme kevään ampumavuoroista saat suoraan Heikki Heikkoselta numerosta 0400776294.

HELSINGIN ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 17.3. osoitteessa Döbelninkatu 2, toisen kerroksen kokoushuoneessa 1 alkaen klo 18. Helsingin Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Kari Talikka pitää kokouksen alustuspuheenvuoron vuoden 2010 reserviläistoiminnasta. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen! Keväällä pidetään vapaamuotoiset jäsenten kuukausitapaamiset. Nämä ”KMP-Torstait” ovat huhtikuun toinen torstai (8.4.) ja toukokuun ensimmäinen torstai (6.5.) kantakaupungissa alkaen noin klo 17-18, paikka ilmoitetaan jäsenille hyvissä ajoin. Ammunnat jatkuvat Töölön radalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti kevätkaudella kuukausittain sunnuntaina, yhdyshenkilönä toimii Timo Soininen. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus tai vastuuhenkilöt:

Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään Töölössä Maanpuolustustalon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2) tiistaina 16.03.2010 klo. 18.00 alkaen. Kokouksessa kevätkokousasiat sekä sääntömuutoksen toinen käsittely. Kokouksesitelmän pitää ev. Ahti Lappi aiheesta Ilmatorjuntaohjukset 30 vuotta Suomessa. Kahvitusta varten olisi ilmoittautuminen killan sihteerille toivottavaa 15.03.2010 klo. 20.00 mennessä (GSM 044 333 1027 tai edward.breitenstein@gmail.com ). Ampumatoiminta: Ampumavuoro parillisten viikkojen keskiviikkona klo 16-19 Töölöntorinkadun radalla. Lisätietoja Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754. Ilmapuolustusseminaari KarPr:n kiltapäivät 10.4.2010 Utin Jääkärirykmentti. Lisää tietoa internetosoitteesta http://salpitkilta.karitoivonen.fi/ tai killan sihteeriltä. Killan jäsen. Lähde LC Tuusulan järjestämälle matkalle Saarenmaalle. 14.-16.5.2010. Matkanjärjestäjä on tunnettu Vihdin Liikenne Oy VLmatkat. Matka alkaa pe klo 6.00 Tuusulasta IT-museon pihasta (voit tulla myös suoraan laivarantaan). Matkan hinta on 325 e 2 hengen huoneessa ja sis : laivanmatkat kansipaikoilla, aamiaisen menomatkalla, seisovasta pöydästä, 2 yötä Grand Rose Spassa, puolihoito alkaen illal-


21

2 | 2010 > 12. 3. 2010

lisella 1.matkapäivänä ja päätyen aamiaiseen 3. matkapäivänä, retkikahvit /teeretkellä, edestakaisen laivamatkan välillä Virtsu - Kuivastu, bussikuljetukset, asiantuntevan oppaan palvelut, sisäänpääsymaksu Koguvan kylään. Paluu H:ki su 16.5.2010 klo 20.30. Ota yhteys Matti Kulmalaan 040 538 5515. KILL AN POSTIOSOITE: HELITR:n – Kilta ry, PL 100 00811 HELSINKI. Kaikki posti Killalle tähän osoitteeseen. Historiikkeja on vielä muutamia jäljellä. Soita ja tilaa omasi killan sihteeriltä tai osta kevätkokouksesta. Killalla ei ole internetsivuja tällä hetkellä. Tiedustelut killan sihteeriltä (yhteystiedot alla). Puh.joht. Timo Niiranen GSM 0400 743 877 timo.niiranen@gmail. com, sihteeri: Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com. Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus.

HELSINGIN SUOJELUSKUNTAPIIRIN PERINNEKILTA TRADITIONSGILLET FÖR H:FORS SKYDDSKÅRSDISTRIKT Sääntömääräinen kevätkokous 12.4.2010 Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 12.4.2010 Sk-talon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B). Klo 16.45 kunnianosoitus muistokivellä, klo 17.00 kokous. Kahvitarjoilu Klo 18.00 esitelmä: Viron suojeluskunnat (Kaitseliit) tänään, Kaitseliiton komentajan neuvonantaja, kapteeni res Andres Mihkels Ässä-rykmentin muistotilaisuus lauantaina 13.3.2010 klo 13.00 Killan jäsenillä on mahdollisuus osallistua tähän muistotilaisuuteen Ässä-rykmentin muistomerkillä (Alli Tryggin puisto, Ässänrinne (Kallio). Muita tapahtumia Killan jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös eräiden muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin. AKS:n perinneyhdistyksen järjestämät esitelmätilaisuudet pidetään Helsingin Suomalaisella Klubilla ja ne alkavat klo 18.00. 9.3. "AKS maanpuolustusjärjestönä", dos. Mikko Uola. 13.4. "Suur-Suomi -ideologian sisältö aikojen ja näkökulmien vaihdellessa", agr. Tuomo Linnainmaa. 11.5. "Suomalaiset erikoisjoukot tänään", Utin Jääkärirykmentin edustaja. JP 27:n Perinneyhdistyksen Helsinki-Uusimaa osaston puitteissa toimiva Jääkärikerho 17.3. klo 17.00. Helena Miettinen kertoo jääkärikommodori Väinö Miettisestä, joka toimi mm. Merivartiolaitoksen päällikkönä. Paikka on Suomenlahden Merivartioston Esikunta, Laivastokatu 20, 00160 Helsinki (Katajanokka). Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Sen voi tehdä 15.3.2010 mennessä Jääkärikansliaan, puh. (09) 135 10 09. Yhteystiedot Killan puheenjohtaja Markus Anaja; email markus.anaja@kolumbus.fi; GSM 0400 694 004.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIONEERIKILTA Killan sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä maanantaina 22.3.2010 kello 17.30. Paikka: Lemminkäisen pääkonttori Salmisaarenaukio 2. Isäntänä killan varapuheenjohtaja Jorma Kuoppala, joka kertoo Lemminkäisen ja rakennusalan viimeisistä kuulumisista. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet tervetulleita. Ilmoittautumiset: Antero Pesonen, 040-5128819, antero.pesonen@ gmail.com viimeistään 15.3. Pistooliammuntaa voi harrastaa Döbelninkadun luolassa, sisäänkäynti Pohjois-Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa. Oma ase ei välttämätön. Kilta sponsoroi panoksia. Kuulosuojaimet mukaan. Ampujavakuutus on pakollinen. Ilmoittautumiset edellisenä päivänä markus.saarela@sks.fi tai 0407431867 Ampuma-ajat: ke klo 19-21.30; viikot 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 48, 52 la klo 9.30-12, viikot 14, 18, 22, 26, 38, 42, 46, 50 Killan yhteyshenkilöt: pj Ilpo Ervasti, ilervasti@gmail. com, sihteeri Ismo Pajarinen, 0405365412, ismo.pajarinen@mbnet. fi, raha- ja jäsenasiat Antero Pesonen, 040-5128819, antero.pesonen@ gmail.com

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, p. työ. 050-3170367, p. 040- 5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 050- 4921956, hhjuvonen@hotmail.com; Mika Raatikainen, jäsenvastaava, p.0445603780,mikapekkaraatikainen@ hotmail.com, Kari Kaiponen, sihteeri, p.040-5848524, kari.kaiponen@ pp.inet.fi Mervi Aho,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton veteraanituen päivystävä puhelin 0207698111. Messi-illat : Millionaires Club, Kaivokatu 12. Maaliskuu to 4.3.2010 klo 19.00 : Yhdistyksen vuosikokous. Huhtikuu to 8.4 klo 19.00, huom aika !: Kansanedustaja Ilkka Kanerva : Venäjän uusimmat doktriinit ja niiden merkitys lähiympäristölle. Toukokuu to 6.5 klo 19.00. Pelastustoimen päällikkö Keijo Mökkönen , Helsingin Pelastuslaitos : Kansainvälinen pelastustoiminta kriisialueilla. Kaikki mukaan messi-iltoihin. Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jari Luostarinen, puh. 0503103347. Sotaveteraanien X Laulujuhlat su 14.03.2010 klo 15.00 Helsingin Jäähallissa. Apuamme tarvitaan, ota yhteys Tuomo Ruohoseen.

SISSIKERHO SISSIOSASTO Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki. SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta. STADIN SISSIEN KEVÄTVUOSIKOKOUKSIEN KOKOUSKUTSU 2 Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n yhteinen kevätvuosikokous järjestetään torstaina 25.3.2010 klo 18.00 Töölöntorinkatu 2, reserviläisjärjestöjen auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat: Vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätökset, vastuuvapaudet tilivelvollisille ja muut kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Hallitus/Sissikerho ja Johtokunta/Sissiosasto ELOKUVIIN Sissien dokumentointijaos järjestää erikoisnäytöksen ”Stadin Sissien seikkaluja vuosien varrelta” lauantaina 8.5.2010 elokuvateatteri Bio Grandissa Tikkurilassa. Ks. tarkemmin Sissi Sanomat. MAASTOTOIMINTA TEEMAPÄIVÄ 27.3.2010 pidetään sissien oma sotilaskilpailuaiheinen harjoituspäivä, paikkana Helsingin Seudun Reserviläispiirin maja Vuosaaressa. Lisätiedot matti.riikonen@elisnet.fi SISSITAITOKILPAILU järjestetään 24.–25.4.2010 MPK:n kurssina. Kilpailun johtaja Aleksi Ilmonen. Ilmottaudu MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot MPK :n nettisivuilta www.mpky.fi AMPUMATOIMINTA Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti parillisen (10–22) viikon maanantai klo 19.00–21.30 ja sunnuntai klo 14.30–17.00. Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040 552 5551 tomppa@scuba.fi tai kari.savolainen@danpat.fi. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan! Piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalla tässä lehdessä. Lähestulkoon joka viikonloppu Santahaminassa. Ilmoittautumiset ratavuorolle@luukku.com aina keskiviikkoon klo.16.00 mennessä. Muistakaa myös mpky:n ampumavuorot. SALITOIMINTA Sissien harjoitusvuorot ma 1800–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18001930 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com SISSIEN HIHAMERKIT Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-

jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi Sissiosasto pj:Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi Jäsenrekisteri:Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail. com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT ESPOON RESERVILÄISET www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi AVOIN LUENTOTILAISUUS Esres ja Taru järjestävät kaikille pk-seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimen luentotilaisuuden ke 14.4.. Luennoitsijana majuri, VTT Jyri Raitasalo, aiheena ”Sotilaalliset kriisit ja uudet uhat”. Aika: klo.18.00 – 19.00. Paikka: Espoon Otaniemessä, Otakaari 5 A (Aaltoyliopisto), Sali S1. VUOSIKOKOUS Molempien kerhojen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 14.4. luentoesityksen jälkeen alkaen klo. 19.15. Osoite: Espoon Otaniemessä, Otakaari 5 A (Aaltoyliopisto) tarkempi opastus paikan päällä. Asialistalla sääntömääräiset asiat. Tervetuloa vaikuttamaan. PERINNETOIMINTA Talvisodan muistopäivä la 13.3. Runsaasti tapahtumia Espoon alueella. Seuraa ilmoittelua nettisivuiltamme. Lisätietoja Kari Karjalainen p. 040 558 1193. Sotiemme Veteraanit Keräys 2010. Tarvitsemme vapaaehtoisia keräyshenkilöitä osallistumaan keräystoimintaan tämän vuoden aikana. Ilmoittautumiset: marko.puumalainen@ovi.com, 040 544 5763. LIIKUNTA su 21.3. Harjoitusmarssi 3. Matka n.20km. Lähtöpaikka: Tapiolan uimahallin P-paikka, Kirkkopolku, 02100 ESPOO. Kohderyhmä: Nousujohteisesta reserviläisliikunnasta kiinnostuneet. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaelluskengät, vettä, reppuun suositeltava 5kg paino (tavoitteena Kesäyön marssi ). Lisätiedot: Jan Ek, 050 – 543 1043 ja Juha Matikainen p. 050 5977 139. Ilmoittautuminen mpky:n järjestelmän kautta, kurssinro: 040410 12013. su 11.4. Reppumarssi 3. Matka 20km. Lähtöpaikka: vanhan kirjaston ppaikka, Vanha maantie 13, ESPOO. Kohderyhmä: Nousujohteisesta reserviläisliikunnasta kiinnostuneet. Reppuun 10kg paino. Lisätiedot: Juha Matikainen, p.050 5977 139. Ilmoittautuminen mpky:n järjestelmän kautta, kurssinro: 040410 12009. Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta sekä myös mpky:n sivuilta. SOTAHISTORIALLINEN PATIKKARETKI Järjestämme sotahistoriallisen patikkaretken Hankoniemelle Harparskog-linjalle toukokuussa la 22.5. Kyseessä päiväreissu, matka n.15km. Eväät omasta repusta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: perttu.salonen@esres.fi, 0400 280 378 AMMUNTA PADASJOEN TALVIPÄIVÄT 19.3 – 21.3 Tule kokemaan uutta Padasjoella 19.3. – 21.3.2010. Luvassa toiminnallista ammuntaa. harvinaisia aseita ja sokerina pohjalla mahdollisuus seurata erinomaista luentoa ”Lähi-Idän poliittisesta tilanteesta”, puhuja: konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmän perustaja, ulkoasiainsihteeri Anssi Kullberg. Käytössä on kiväärirata, pistoolirata ja haulikkomonttu. Osallistujilla on oltava pakollinen ampumavakuutus (RAT tai SAL). Lisätietoja ampumavakuutuksesta http://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/ampumaturva/. Padasjoella ammutaan omilla aseilla ja patruunoilla. Kerhojen aseet ovat myös käytettävissä. Varaa käteistä osallistumismaksuun 5 e. Majoitus parakeissa ja ruokailu omasta repusta. Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen@esres.fi , 12.3. mennessä eli toimi nopeasti! Lisätiedot: nettisivuiltamme sekä Jyrki Helin 0400 212 252, jyrki.helin@ esres.fi ja Lauri Loven 040 594 5859, lauri.loven@tapiolanreservinupseerit. fi TÖÖLÖNTORINKADUN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30 Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorinkadulla on tarjolla kevätkaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi laina-aseen tarve: On/Ei reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi (LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista http://www.reservilaisliitto.fi/ tai http://www.rul.fi/ SANTAHAMINAN VUOROT Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.


22

12. 3. 2010 < 2 | 2010

eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252. YHTEYSTIEDOT Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu. korpela@tapiolanreservinupseerit.fi, 040-557 4747 Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.fi, 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy www.avanttecno.com

KENTTÄTYKISTÖKERHO UUDENMAAN TYKISTÖKILTA

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Tapahtunutta: Tykkimiehen toimintapäivä Santahaminassa Perinteeksi muodostunut Tykkimiehen toimintapäivä järjestettiin Santahaminassa 6.2. neljättä kertaa. Pistooliammuntaa ja muita sotilaallisia rasteja sisältäneen tehtäväradan selvittivät parhaiten Riina Markkula, Katariina Kantoniemi ja Johannes Husa. Tulevia tapahtumia: 17.3. Esitelmätilaisuus Majuri, VTT Juha Mälkin esitelmä ”Sotataitoa ihmisten johtajille". Ei ennakkoilmoittautumista, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio osoitteessa Döbelninkatu 2. Lisätietoja Pekka Vasara (pekka.vasara (a) luukku.com). 23-25.4 Hedberg-kilpailu Tykistötaidollinen koulutusviikonloppu yhdessä Viron reserviupseereiden ja aliupseerien kanssa järjestetään 23.-25.4. Niinisalossa. Aiempien vuosien kertomuksia löydät nettisivuiltamme (www.tykistö.fi). Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.4. mennessä: Riina Markkula, puh 040 7725 202 riina. markkula@gmail.com. Kuljetukset kimppakyydein. Kaikille osallistujille Tykkimiehen opaskirja veloituksetta! 13-16.5 Matka Pietariin Tykkimiehet ry järjestää toukokuussa matkan Pietariin. Tarkempia tietoja seuraavassa numerossa. 21. - 23.5 Kapteeni Järvi -kilpailu ja koulutustapahtuma Kapteeni Järvi- kilpailu on epäsuorantulen koulutustapahtuma, joka sisältää partiokilpailun. Kilpailussa taistelijaparit kulkevat pitkin suunnistusrataa, jonka varrella on tehtävärasteja. Rastien aiheet liittyvät aikaisemmin kurssilla koulutettuihin aiheisiin. Kilpailupartiot muodostetaan paikan päällä, mutta myös valmiit partiot voivat osallistua. Valmiit partiot on ilmoitettava kurssin johtajalle viimeistään 8.5.2010. Paikka: Santahamina, Helsinki, lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.mpky.fi ja Jussi Pennanen 040-705 6762, jussi.pennanen@gmail.com Parhaiten tietoa tulevista tapahtumista saat ilmoittamalla sihteerille sähköpostiosoitteesi! Toimihenkilöt: Puheenjohtaja Markku Mantere markku.mantere@iki.fi, varapuheenjohtaja Pekka Vasara pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Aki Mäkirinta aki.makirinta@sci.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa, tero.merjomaa@nordea.com. Verkkosivut: www.tykisto.fi, www.tykistokilta.net.

Oy K.G.Öhman Ab LP-Mercatura Oy Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp WEG Oy RUK 90 VUOTTA Reserviupseerikoulu kutsuu kaikki Reserviupseerikurssit Haminaan lauantai 19.6.2010. Ohjelma alkaa kello 13.00 Päiväjuhlalla Bastionissa. - Bastioniin järjestyminen kello 11.00 alkaen Päiväjuhlan jälkeen järjestyminen ohimarssiin kursseittain. Ohimarssi Kadettikoulunkadulla lännestä itään, alkaen Raatihuoneelta. Ohimarssin jälkeen tutustuminen kalustonäyttelyyn ja kenttäpäivällinen Tykistökasarminkentällä/Muonituskeskuksessa. Kalustonäyttely ja RUK-Museo ovat avoinna koko päivän. HRUP järjestää edullisen linja-autokuljetuksen Helsingistä Haminaan. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Helsingin Reservin Sanomien numerossa 3/2010.

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat Oy Karjalan Kannas 11.-13.6., 26.-28.8. 329 € Aunus - Maaselkä 7.-10.7. 399 € JR8-Tuntemattoman sotilaan sotatie 1.-4.7., 2.-5.8. 399 € Valamo- Konevitsa 28.-30.5., 12.-14.7. 399 € Laatokan ja Äänisen risteily 8.-13.8. alk.699 € Pääsiäinen Pietarissa 2.-4.4. alk.135 € Katso lisää kotisivuiltamme:

www.japi-matkat.fi e-mail: myynti@japi-matkat.fi puh/fax: 05 35593 65 Itä-Suomen Ilmastointipalvelu Oy Ukontie 20 80130 JOENSUU

Tammisaaren Kirjanpitotoimisto Rautatienkatu 21 10600 TAMMISAARI (019) 241 4995

A-Klinikkasäätiö

Oy Otto Brandt Ab

Paasivuorenkatu 2 A 00530 HELSINKI (09) 6220 2942

Tuupakantie 7 B 01740 VANTAA 0207 757 200

Pirkanmaan Keittiökaluste Oy Teollisuustie 8 33470 TAMPERE 0207 209 240

Rajavartioliitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI (09) 148 5824 www.rajavartioliitto.fi

Kartanokylpylä SPU-Systems Oy

Länsiverhoilu Oy

Resela/Scandia Rent

Sormat Oy

PL 98 38701 KANKAANPÄÄ (02) 572 770

Särkiniementie 22 00210 HELSINKI (09) 674 237

Pietarinkatu 22 00150 HELSINKI (09) 633 194

Harjutie 5 21290 RUSKO 0204 476 318

Kuopion Ev.lut Seurakunta

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy

Maaherrankatu 15-19 70100 Kuopio (017) 158 111

Kuntokuja 4 01280 VANTAA (09) 342 4210

Kirjansitomo Haglund Oy Pohjolankatu 43 00610 HELSINKI (09) 777 2656 www.pikkusitomo.fi

Vantaan Luonnonkivi Oy Nauharinne 13 01260 VANTAA (09) 876 4237

www.bolder.fi

TULE PERHEINESI SUNNUNTAILOUNAALLE KARTANORAVINTOLAAN! Varaukset (09) 887 191 Bodomintie 37, 02740 Espoo www.kaisankoti.fi


23

2 | 2010 > 12. 3. 2010

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Corporate Advisor Group Oy

Oy Mechelin Company Ab

Uudenmaankatu 7 B 00120 HELSINKI (09) 476 4600

Mekaanikonkatu 13 00810 HELSINKI (09) 755 151

MA-TI Maalaus- ja tasoitetyöt Oy PL 20 00711 HELSINKI 0400 675 234

Hammaslääkärit Arto & Riitta Snäll Hämeentie 97-99 00550 HELSINKI (09) 765 735

Yhteisellä asialla

Herttoniemen Fysikaalinen Hoitolaitos Niittaajankatu 1 00810 HELSINKI (09) 783 856

Synthes Oy Lönnrotinkatu 32 A 00180 HELSINKI (09) 696 2540

J.Haarla Oy Pyhäjärvenkatu 10 A 33200 TAMPERE (03) 3399 1300

Insinööritoimitso Otso Vallikatu 17 C 22 02600 ESPOO 0400 508 646

Asianajotoimisto Bützow Oy Pohj.Hesperiankatu 15 00260 HELSINKI (09) 431 531

Oy Hangö Stevedoring Ab

Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI (09) 134 511

SEK & GREY Oy Annankatu 28 00100 HELSINKI (09) 69 571

Jeesus Kristus Pelastaa

PB 26 10901 HANGÖ (019) 221 922

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy Kullervonkatu 20 00610 HELSINKI 0400 736 652

Karjalan Osuuspankki Karjalantie 943 23100 MYNÄMÄKI (02) 430 9049

Syrjäsen Hopeatorppa Oy Ratakatu 1 00120 HELSINKI (09) 649 096

Det Norske Veritas Keilasatama 5 02150 ESPOO (09) 681 691

Enemmän kuin messurakentaja.

PL 54 02921 ESPOO (09) 452 661

w w w. u p o . f i Teokon Oy Hyttitie 5 00700 HELSINKI (09) 374 3641

Rakennussuunnittelu Aeon Lindström Metsäpolku 2 10940 HANKO 0400 819 189

Suomen Unipol Oy

Mikkelin Palvelukoti

Nahkahousuntie 3 00210 HELSINKI (09) 682 3260

Pitkäjärvenkatu 28 50100 MIKKELI (015) 150 433

Linnamäki Steel

Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen

Poikmetsäntie 595 16900 LAMMI (03) 633 4064

Insinööritoimisto Leo Maaskola Kaupintie 16 A 00440 HELSINKI (09) 540 7230

Polarputki Oy Hitsaajankatu 9 C 00810 HELSINKI (09) 755 900

P.M.Adventure Linnanherrankuja 4 00950 HELSINKI 0400 670 744

Vatakuja 1 C 00200 HELSINKI (09) 692 2549

Japcon Oy PL 67 00751 HELSINKI (09) 346 3545

Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 00100 HELSINKI (09) 668 9340

Pirkanmaan Kirjanpitotoimisto Oy Satakunnankatu 14 A 33100 TAMPERE (03) 213 0507

Oy Kontutek Ab Mäkelänkatu 54 B 00510 HELSINKI (09) 565 8000 www.kontutek.fi

VARATTU

Eaton Power Quality Oy

JaPeKa Oy

Supermaster Ky

Sam-Systems Oy

Heikkiläntie 140 21840 KARINAINEN 010 617 3200

Kellosilta 2 C 65 00520 HELSINKI (09) 143 703

Hevoshaantie 3 06450 PORVOO 045 633 7067

Helsingin Diesel Oy

Hellmanin Konepaja

Autotallintie 19 00700 HELSINKI (09) 387 9282

Sienitie 22 00760 HELSINKI 010 836 5400

Konepaja P & K Oy www.pkyhtiot.com

Apelec Oy

Etelä-Haagan Apteekki

Finnlatera

Finnparts Oy

Malminkaari 10 00700 HELSINKI (09) 774 0780

Kauppalantie 26 00320 HELSINKI (09) 587 2600

Eino Salmelaisenkatu 23 33720 TAMPERE (03) 318 5654

Lehtisaarentie 1 00340 HELSINKI (09) 480 822

Keravan Keskusapteekki

Paparazzi Oy

Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä

VARATTU

PL 79, 62901 ALAJÄRVI (06) 557 2433

Lai-Mu Oy Niittaajantie 9 26820 RAUMA (02) 8387 2400

Lappeenrannan Hammaslääkäriasema Toikankatu 4, III krs 53100 LAPPEENRANTA (05) 612 6263

PRH Sähkö Oy

Teruxcon Ky

Hämeentie 157 00560 HELSINKI (09) 777 3282

Metsätorpantie 5 A 5 02430 MASALA 045 651 6091

Kauppakaari 4 04200 KERAVA (09) 274 7930

Hifi Guru Oy PL 108 05801 HYVINKÄÄ (019) 418 877

Kiinteistönhoito Matti Harmanen T:mi Itälahdenkatu 5 B 29 00210 HELSINKI 050 598 6787

Fabianinkatu 4 B 15 00130 HELSINKI (09) 6866 4100

Oy Hilding Andersson Ab Rauhankatu 40 06100 PORVOO (019) 521 9100

Kiuruveden kaupunki Harjukatu 2 74700 KIURUVESI (017) 272 900

Hautaustoimisto Vemino

Hopearannan Palvelutalo

www.hartikainen.com

Kainuuntie 88 88900 KUHMO (08) 636 700

Punkaharjuntie 7 57130 SAVONLINNA (015) 531 582

Aerial Oy

Bogatus Oy

Anja Pesola Oy

PL 22 04401 JÄRVENPÄÄ (09) 2709 0120

Ala-Malminraitti 1 C 00700 HELSINKI (09) 350 8740

Hyttitie 6 00700 HELSINKI (09) 836 2150

Espoon Lattiapinnoite Oy

Lujitustekniikka Oy

Eemarla Oy

Gühring Oy Ab

E.Hartikainen Oy

Juvantasku 1 02920 ESPOO (09) 849 4440

Tousanpolku 6 A 4 02400 KIRKKONUMMI 044 562 5601

Lämmittäjänkatu 4 A 00880 HELSINKI (09) 862 2100

Cortex Oy

Oy Sten & Co

Kutojantie 5 02630 ESPOO (09) 759 0770

PL 124 04301 TUUSULA (09) 274 6030

Pamilonkatu 31 80130 JOENSUU

Alokastie 10 02680 ESPOO 0400 429 642


24

12. 3. 2010 < 2 | 2010

Piiritoimisto Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki puh. 4056 2071 arto.pulkki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka puh. 4056 2080 > fax: 448 659 kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri Tomi Alajoki puh. 4056 2073 tomi.alajoki@hrup.fi

Talvisodan päättymisestä on kulunut vuotta. Sodissa vuosina – taistelleista kaikki eivät palanneet. Veteraanit jotka palasivat, tarvitsevat nyt apuasi. Sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia on Helsinki – Vantaan alueella noin , heidän keski-ikänsä on yli vuotta. Talvisodan taistelijat ovat jo yli -vuotiaita.

Tavoitteena on, että kaikki sotiemme veteraanit ja sotalesket voisivat elää itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, aina viimeiseen iltahuutoonsa saakka.

Rahankeräyksellä alueeltamme kertyneet varat käytetään veteraanien, miesten ja naisten sekä sotaleskien elinolojen parantaminen. Tähän kuuluvat kuntoutus, kuntoliikunta, asuinolojen parantaminen, erilaisten apuvälineiden hankinta, muu kotona selviytymistä tukeva toiminta sekä virkistystilaisuudet.

Osoitetaan kiitollisuutemme vapautemme puolesta nuoruutensa uhranneille sotiemme veteraaneille. Meillä on siihen vielä mahdollisuus.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Saaja Mottagare Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress

Nordea 155530-108754

Kunnioittavasti Sotiemme Veteraanit keräys Helsinki Vantaa

Juhani Pesonen Puheenjohtaja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry

IBAN FI02 1555 3000 1087 54

BIC NDEAFIHH

Sotiemme Veteraanit / Helsinki - Vantaa

Allekirjoitus _______________________________________ Underskrift

Tililtä nro Från konto nro

Keräysaika . . saakka. Keräysalue koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräyslupa . . OKU A

Käyttäkää maksuviitettä, kiitos! Viitenumero Ref.nr Eräpäivä Förfallodag

150484 Euro

Kaarina Peltola Puheenjohtaja Helsingin Rintamanaiset ry


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.