Page 1

Nro 6 19. 8. 2010

Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reserviläispiiri Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

43. vuosikerta

Alppilentäjien muistotilaisuus

s. 6

Reserviläiset Kannaksella s. 20

Hyökkäys Sorokkaan

s. 8—9


2

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Pääkirjoitus

19. 8. 2010

Fyysisen kunnon merkitys

V

astuuntuntoinen reserviläinen huolehtii omasta sotilas-ammattitaidostaan, ampumataidostaan sekä fyysisestä kunnostaan. Reserviläisjärjestöissä tähän on loistavat mahdollisuudet, jos asianomainen vain asian tiedostaa. Reserviläisurheiluliiton toiminta on mahdollistanut fyysisen kunnon ylläpidon ja kehittämisen. Kunnon seuraamiseen RESUL on kehittänyt loistavan välineen. Reserviläisen kuntokortti on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, mutta tietokonepohjaisena vasta vajaa kaksi vuotta. Sähköisen kuntokortin käyttö on yksinkertaista, jos hallitsee internetin käytön perusasiat. Sähköinen kuntokortti löytyy niin RESUL:n kuin pääliittojenkin www-sivuilta. Ensimmäistä kertaa kuntokorttiin mennessään reserviläinen tarvitsee jäsenkorttinsa, koska sisäänkirjoittautumiseen tarvitaan käyttäjätunnukseksi henkilökohtainen jäsennumero. Salasanaksi merkitään ensimmäisellä kerralla oma sukunimi suuraakkosin. Salasanan voi vaihtaa heti ensimmäisen sisäänkirjoittautumisen yhteydessä.

Sähköisessä kuntokortissa omat liikuntasuoritukset voi lisätä heti suorituksen jälkeen. Järjestelmä laskee heti vuoden alusta kerääntyneet suorituspisteet. Vähintään puolen tunnin suorituksesta saa yhden pisteen, vähintään puolentoista tunnin suorituksesta reserviläiselle kirjautuu 2 pistettä ja vähintään kolmen tunnin liikuntasuorituksesta kertyy 3 pistettä. Yhden vuorokauden maksimipisteet on kolme pistettä vaikka kuntosuoritus olisi kestänyt yli kolme tuntia tai suorituksia olisi useita päivässä. vaaditaan vähintään 50 pisteen suoritus kalenterivuonna. II luokkaan vaaditaan vähintään 110 pisteen suoritukset vuosittain ja I luokan suoritusvaatimus on 150 pistettä kuitenkin siten, että suorituksia on vähintään 100 vuoden aikana. Sähköiseen kuntokorttiin voidaan merkitä myös kaikki ampumasuoritukset. Ampumasuorituksiin merkitään myös laukausmäärät. Lisätietoja kohtaan kannattaa merkitä myös aseen kaliiperi, koska kuntokortista saa tulostettua ampumapäiväkirjan suoraan. Ampumapäiväkirja on hyödyllinen, kun reserviläinen hakee uutta aselupaa tai todistaa viranomaisille ampumaharrastustaan.

III lUokan kUntolUokkaan

Reserviläisten fyysisestä kunnosta tehtiin vuonna 2008 tutkimus, jossa todettiin, että vain 15 % reserviläisistä oli kestävyyskunnoltaan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Peräti 70 % reserviläisistä oli hapenottokyvyltään heikossa kunnossa. ReSeRvIläISten fyySISeStä kunnosta tehtiin vuonna 2008 tutkimus, jossa todettiin, että vain 15 % reserviläisistä oli kestävyyskunnoltaan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Peräti 70 % reserviläisistä oli hapenottokyvyltään heikossa kunnossa.

Verrattuna vuoden 2003 vastaavaan tutkimukseen osoitti, että 20-45-vuotiaitten reserviläisten fyysinen kunto on heikentynyt ja lihavuus lisääntynyt. Reserviläisistä ylipainoisia, BMI-arvo yli 30, on 40 % ja merkittävästi lihavia, BMI-arvo yli 40, on joka kymmenes. Tutkimustulos huolestuttaa, koska sodanajan puolustusvoimat koostuvat 95-prosenttisesti reserviläisistä. Liikuntaa harrastamattomien reserviläisten aktivoiminen ja kannustaminen liikuntaan on haasteellista. Yksi helppo ja halpa keino olisi mahdollistaa puolustusvoimien kunto- ja harrastusmerkkien suorittaminen myös reservissä. Jostain ihmeen syystä tätä ei ole haluttu sallia. PääkaUPUnkISeUdUn reserviläiskerhoihin ja –yhdistyksiin ollaan kokoamassa ns. liikuntakoordinaattoreita, joiden tehtäviksi on suunniteltu yhdistysten liikuntatoiminnan koordinointi ja ohjaaminen tulevaisuudessa. Koordinaattoreiden koulutus aloitetaan jo tulevan syksyn aikana. Reserviläisinä meillä on velvollisuus huolehtia fyysisestä kunnostamme. Hyöty kohdistuu myös jokapäiväisiin toimintoihimme sekä jaksamiseen työelämässä. Kannattaa hyödyntää järjestöjen palvelu tässäkin asiassa.

Uusi Suomi, 19. 8. 1940

Uutisia 70 vuotta sitten 43. vuosikerta 516. ilmestymiskerta Päätoimittaja Kari Talikka p. (09) 4056 2080 kari.talikka@helresp.fi Toimituspäällikkö arto.pulkki@hrup.fi Toimitus tomi.alajoki@hrup.fi Toimitusneuvosto Ville Maijanen (HRUP) Sakari Väliahde (HRUP) Kimmo Karinen (HelResP) Joija Tikkanen (HelResP) Ulkoasu ja taitto Luova toimisto Bolder Helsinki Oy Pasi Väänänen, www.bolder.fi Toimitus Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Puh (09) 4056 2080 reservinsanomat@helresp.fi

Osoitteenmuutokset HRUP:n jäsenet p. (09) 4056 2011 Virpi Kukkonen jasenasiat@rul.fi HELRESP:n jäsenet p. (09) 4056 2010 Sara Väinölä jasenasiat@reservilaisliitto.fi Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden välttämiseksi ei käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen saapunutta materiaalia ei julkaista. Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

Seuraavat numerot: nro aineisto ilmestyy 7. 8. 9. 10.

6.9. 4.10. 1.11. 7.12.

17.9. 15.10. 12.11. 17.12.

Painopaikka Satakunnan Painotuote Oy Kokemäki, 2010 ISSN 0355-824X LT 2009. Levikki: 12 279 kpl Kannen kuva Jyri-Pekka Tähtinen

Aikakauslehtien liiton jäsen

Vv:n 1939-40 Sodan Invaliidien Veljesliiton perustava kokous eilen Jyväskylässä. Sotamarsalkka Mannerheim liiton kunniapuheenjohtajaksi. U.S.- Jyväskylä maanantaina Täksi päiväksi oli kaupunkiimme kutsuttu viimetalvisen sodan invaliidit keskustelemaan ja päättämään yhteisen veljesjärjestön perustamisesta. Juhlaliputettu kaupunki otti tulijat vastaan ja kun kokous klo 11 alkoi Cygnaeuksen kansakoulun juhlasalissa, kerääntyi paikalle osanottajia noin 250 henkeä maan eri puolilta aina Petsamoa myöten. Osanottajat edustivat noin 4.500 invaliidia, minkä lisäksi perustettavaan liittoon ilmoitettiin olevan oleva valmiina liittymään tuhatmäärin jäseniä. Kun aluksi oli yhteisesti laulettu Karjalaisten laulu, res.luutn. Pekka Räkköläinen avasi kokouksen Runnin kylpylässä viime kesäkuussa valitun väliaikaisen toimikunnan puolesta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sitten sen avaaja ja sihteeriksi res.kornetti Leo Saarela sekä pöytäkirjan tarkistajiksi res.luutn H.Perttula ja res. kers. E.Havu. Tämän jälkeen res.luutn. Räkköläinen esitti alustuksen sotainvaliidien oman asevelijärjestön perustamisesta. Puhuja totesi mielihyvin, että sotainvaliidit olivat runsaslukuisesti saapuneet kokoukseen sekä toivotti heidät sydämellisesti tervetulleiksi yhteiseen neuvonpitoon.


3

6 | 2010 > 19. 8. 2010

Puheenjohtajilta Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Ampumaurheilukeskusselvitys loppusuoralla

Kesällä erätaitoja on helppo harrastaa

Kohdekäynnit ovat loppuun suoritettu kaikilla valituilla ratakohteilla. Ampumaurheilukeskusselvityksen loppuraportti on parhaillaan ulkopuolisen konsulttiyrityksen viimeisteltävänä ja valmistuu syyskuun aikana. Harrastajakunta on asettanut selvitykselle suuria odotuksia ja toivommekin, että saamme loppuraporttiin selkeät ja paremmuusjärjestykseen asetetut ratahankevaihtoehdot sekä suositukset seuraaviksi toimenpiteiksi.

Tulipahan kesällä taasen oltua parisen viikkoa Inarissa Saariselällä ja kävelymittariin kertyi tänä vuonna reilut 100 kilometriä. Mitenkään mainostamatta, mutta Haix’in jalkineet (Ranger® BGS) ja CamelBak’in juomareppu (TriZipTM) osoittautuivat oivallisiksi ja toimiviksi valinnoiksi. Saariselän alueella kesä ei ollut niin helteinen kuin täällä paahtavassa Etelä-Suomessa. Päivälämpötilat pysyttelivät 15 ja 25 asteen tuntumassa ja myös muutamia sateisia päiviä mahtui joukkoon. Tunturimaisemat inspiroivat erilailla liikkumaan kuin tämä kaupunkimainen ympäristömme, ja luovat samalla hyvän harjoittelumaaston vaalia erätaitoja, joille on käyttöä myös kaupunkiympäristössä kun sähkön ja veden saanti vaikeutuvat. Kun Saariselän maastossa liikuskelet, niin suosittelen käymään mm. Rautulammen päivätuvalla. Tupa sijaitsee keskellä tuntureita Rautulammen rannalla. Maisemat ovat todella huimat. Kiilopäältä Luulammen suuntaan vievän polun lähistöllä olevissa rotkoissa voit löytää lunta vielä keskikesän aikaan. Alueen kultahistoria on luku sinänsä, myös koskiseikkailut Ivalojoella ovat kokemisen arvoisia. Kaiken tämän voit saavuttaa päiväreissuilla kun selässäsi on evästä ja juotavaa puolen päivän vaellukselle. Alueelta löytyy paljon tulistelupaikkoja, joissa voi verestää tulentekotaitojaan, jos makkaraa ei halua kylmiltään syödä. Erätaitoja pystyy toki harrastamaan täällä pääkaupunkiseudullakin. Hyviä paikkoja harjoitteluun ovat mm. Nuuksion kansallispuisto sekä Porkkalanniemen ulkoilualueet. Eli ei muuta kuin reppu selkään, kartta käteen ja luontoon.

Petikon ratahanke ja Vantaan kaupunki Harrastajakunta odottaa pikaisesti Vantaan kaupungilta poliittista päätöstä Petikon Pitkäsuon maantäyttöpaikan käytettävyyden osalta. Petikko on sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erinomainen vaihtoehto ampumaurheilukeskuksen sijoituspaikaksi. Tällä hetkellä ei ole esitetty mitään merkittäviä teknisiä perusteita, joiden perusteella sijoitus Petikkoon ei onnistuisi. Kysymys onkin poliittisesta tahdosta, jonka osalta Vantaan suurin valtuustopuolue olisi luonteva vetovastuun ottaja myönteisen päätöksen synnyttämisessä. Uudenmaan maakuntakaavan tarkasteluprosessin takia päätöksellä on kiire, aikaikkuna uusien kaava-aluevarausten osalta sulkeutuu syksyn kuluessa.

Nuorten avainreserviläisten päivä 4.9. Helsingin ja Uudenmaan reservipiirit järjestävät yhdessä Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan kanssa nuorten avainreserviläisten päivän 4.9.2010 vapaaehtoisena (VEH) harjoituksena Santahaminassa. Harjoitukseen on kutsuttu kahden vuoden aikana joukkotuotettuja reserviläisiä. Osanotosta näyttääkin muodos-

tuvan runsas ja toivomme lopputuloksena olevan uusia aktiivisia jäseniä piirien perusyhdistyksiin.

Ampumakorttipilotti Kaartin Jääkärirykmentissä Uutena päänavauksena järjestetään elo-syyskuun aikana ampumaharrastusfoorumin toimesta ampumakorttipilottikurssi Kaartin Jääkärirykmentissä. Kohderyhmänä ovat vapaaehtoiselle kurssille ilmoittautuvat varusmiehet. Ampumakorttikurssi toteutetaan MPK:n kurssina ja sen tavoitteena on kouluttaa osallistujat turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen. Merkittävän hankkeesta tekee se, että järjestelmä on suunniteltu kattamaan koko maan varuskunnat jatkossa, mikäli pilotointikokemukset ovat myönteisiä. Uskon, että tässä on erinomaisen tehokas järjestelmä ampumaharrastuksen laajentamiseksi Suomessa. Maanpuolustusjärjestelmämme tarvitsee uusia keinoja sitouttaa nuoret mukaan vapaaehtoiseen toimintaan jo varusmiesvaiheessa.

Aselaki etenee

ville.maijanen@hrup.fi

Sisältä

2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4

kirjat

6

Ilmavoimien vainajien päivä

7

kolumni Väättänen

8

Hyökkäys Sorokkaan

10 Baltic Sea Shooting 12 ampuma- ja urheilutoiminta 15 toimintakalenteri

Ampuma-aselakiehdotus (HE 106/2009 vp) etenee syksyn aikana eduskunnassa ja saa varmasti huomiota osakseen niin meidän reserviläisten kuin myös muiden ammuntaa har-

rastavien yhteisöjen osalta. Lakiehdotushan on tällä hetkellä hallintovaliokunnan (HaV) mietinnässä, joten lain lopullista ehdotettua sisällöstä emme vielä tiedä. Täytyy toivoa että HaV ottaa huomioon kaikkien muiden valiokuntien, jotka siitä ovat oman lausuntonsa jättäneet, ehdottamat korjaukset. Tietenkin paras ratkaisu meidän kannaltamme olisi että HaV toteaisi lakiesityksen toimimattomaksi ja palauttaisi sen uudelleen valmisteltavaksi, koska lain valmistelussa ei ole otettu huomioon tarpeeksi harrastajakunnan näkemystä asiasta. Nyt on ns. viimeinen aika olla yhteydessä omaan kansanedustajaansa asian tiimoilta ja muistuttaa häntä tulevasta aselakikäsittelystä ja lain mahdollisista vaikutuksista reserviläisten maanpuolustusharrastuksen ja -tahdon tulevaisuuteen.

Syksyn toimintaa Syyskuussa järjestetään mm. seuraavat tapahtumat: 4.9. Nuorten reserviläisten päivä Santahaminassa ja valtakunnallinen syysjotos 17.-19.9. Iisalmessa. Mukaan mahtuu myös paljon yhdistyksien omaa toimintaa. Ole siis aktiivinen ja tule mukaan toimintaa, niin saadaan loppu vuosi käyntiin oikein kunnolla. Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi


4

19. 8. 2010 < 6 | 2010

kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

RUK 90 — Ympyröiltä upseeriksi on julkaistu tasaisin väliajoin historioita. Tänä vuonna tuli siis kuluneeksi 90 vuotta RUK:n perustamisesta ja näin olikin perusteltua julkaista uusi historia edellisten jatkoksi. Edellinen julkaistiin vuonna 2000. Teokseen on saatu koottua useiden eri kirjoittajien, niin ammattisotilaiden kuin reserviläistenkin, kirjoituksia. Teoksen on toimittanut Suomen Sotilas-lehden päätoimittaja Jaakko Puuperä. Toimituskuntaan kuului entisiä ja nykyinen koulun johtaja sekä mm RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula. Kirjan sisältö on jaettu kahdeksaan aikajaksoon, joista ensimmäinen kattaa vuodet 1920-1929 ja viimeinen tämän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen. Koulu on sijainnut lähes koko historiansa ajan Haminassa. Vain sotavuosina RUK jouduttiin siirtämään Niinisaloon. RUK siirrettiin Niinisaloon 1.12.1939. Kurssi, joka joutui Niinisaloon, oli numeroltaan 43. Sodan aikana upseeritarve oli kova, koska sodan melskeissä tappiot olivat myös kovat. Koulutus jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään tammikuussa 1945 Valvontakomission käskystä. Viimeinen kurssi Niinisalossa oli nuReSeRvIUPSeeRIkoUlUSta

jaakko Puuperä (toim.) ympyröiltä upseeksi ISBN 978-951-25-2080-0, Painoyhtymä 2010, 385 sivua, runsas kuvitus.

meroltaan 61. Kirjassa annetaan kuva upseerioppilaan elämästä koulutuksessa ja myös vapaa-aikana. Mielenkiintoisia ovat kuvat vanhoista sotilaspuvuista, joita oppilaat käyttivät

palveluksessa. Koulun organisaation muuttuminen aina ajan tarpeisiin on saanut kirjassa vahvan osan. Samoin RUK:n johtajat esitellään omissa tietolaatikoissaan. Teokseen on sisällytetty tietoja eri aikojen aseista alkaen ”Ukko-Pekasta” ja päättyen rynnäkkökiväärin kehitysvaiheisiin, joten pelkkää koulun historiaa tämä kirja ei ole. Aikajaksot on sidottu laajempaan historiaan. Kunkin aikajakson alkuun on laadittu aikajana, josta selviää RUK:n tapahtumien lisäksi muut historialliset tapahtumat. Teoksen kuvittamiseen on nähty paljon vaivaa ja se näkyy monipuolisen kuvituksena. Teoksesta löytyy vanhoja kuvia koulutuksesta sekä eri kurssijulkaisuista otettuja kuvia. Entisten aikojen upseerioppilaiden sotilaspukuja on kuvattu uudelleen nykytekniikalla. Kuvat sopivat hyvin uusvanhojen asekuvien kanssa kirjaan. Ympyröiltä upseeriksi on laadukkaasti tehty kirja, josta löytyy paljon muutakin kuin pelkkää RUK:n historiaa. Kirjasta löytyy asehistoriasta ja sotilaspuvuista kiinnostuneille paljon tietoa. Kirja sopii jokaisen sotilashistoriasta kiinnostuneen kirjahyllyyn.

– 1920 luvun kurtisaani

vaRSInaISeStI Minna Craucher liittyi Lapuan liikkeen toimintaan perustamalla salongin loppuvuonna 1925 Pohjoiselle Rautatienkadulle. Sinne hän kutsui sen ajan silmäätekeviä ja kuuli paljon asioita, joilla hän pystyi kiristämään mm. Vihton Kosolaa. Hänen salongissaan kokoontuivat kirjailijoiden, mm Mika Waltari ja Olavi Paavolainen, myös

Minna Craucher erotettiin Lapuan liikkestä kavallussyytteiden vuoksi. Hän aloitti voimakkaan vastakampanjan liikkeen johtoa vastaan. Minna Craucher murhattiin vuonna 1932. kari Selén, madame-minna craucherin levoton elämä ISBN 978-952-5874-20-4, Helsinki-Kirjat 2010, 222 sivua, kuvitusta.

Lapuan liikkeen silmäätekevät Helsingin vierailuillaan sekä paljon sotilaita. Näistä moninaisista suhteista johtuen Etsivä keskuspoliisi oli kiinnostunut Craucherin toimista. Häntä epäiltiin vakoojaksi. Mainetta oli vaikea puhdistaa, vaikka hän liittyi Lapuan liikkeen toimintaan. Hän toimi mm Aktivisti-lehden ilmoitusmyyjänä lehden lakkauttamisen 1931 saakka. Lisäksi hän keräsi Lapuan liikkeelle varoja avustuksilla. Minna Craucher erotettiin Lapuan liikkestä kavallussyytteiden vuoksi. Hän aloitti voimakkaan vastakampanjan liikkeen johtoa

SUomen RaUHantURvaajalIItto

vietti vuonna 2008 perustamisensa 40-vuotisjuhlaa. Juhlan kunniaksi liitto julkaisi vuonna 2010 historiansa. Teos ei ole varsinainen historian tutkimus, vaan historiikki, joka kertoo rauhanturvaamistehtävissä palvelleista suomalaisista. Liittoon kuuluu nykyisin 30 jäsenjärjestöä eri puolita Suomea. Henkilö jäseniä liitolla on noin 6700. Liiton henkilöjäsenet edustavat kaikkia puolustushaaroja ja aselajeja kattaen sotilasarvot kenraalista jääkäriin. Siis todellinen maanpuolustusjärjestö. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina henkilöt kaikista operaatioista, joihin suomalaisia on osallistunut. Suomesta on ollut henkilöitä rauhaa turvaamassa yli 30 operaatiossa. Suomalainen rauhaturvaajahistoria alkoi vuonna 1956, kun ensimmäiset suomalaiset lähettiin Suezille. UNEF I-operaatiossa palveli kaikkiaan yli 400 sotilasta. Operaatio kesti vain noin vuoden. Seuraavan kerran suomalaisia tarvittiin Kyproksella vasta vuonna 1964. Näiden operaatioiden välillä lähetettiin vain joitain aktiiviupseereita Kashmiriin sotilastarkkailijoiksi. Kirja henkii voimakasta yhteenkuuluvuutta ja YK-henkeä, joka on

Suomen Rauhanturvaajaliitto 1968-2008 ISBN 978-952-92-7203-7, Tammerprint Oy 2010, 400 sivua, runsas kuvitus.

ollut ominaista kaikissa sinibarettitilaisuuksissa. Kirja toimii hyvänä perusteoksena YK-operaatioiden tapahtumista sekä niiden taustoista. Lisäksi kirjasta löytää YK-operaatioiden lyhenteiden selitykset. Kirjaa voi jopa käyttää operaatioiden lähdeteoksena.

Saksalaiset laskuvarjojoukot Skandinaviassa

Minna Craucher HelSInkI-kIRjat oy on julkaissut uusintapainoksena Kari Selénin kirjan Minna Craucherista. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1991 WSOY:n kustantamana. Maria Lindell syntyi Nokialla vuonna 1891 palvelustytön aviottomana lapsena. Varsin nuorena hän siirtyi Tampereen kautta Helsinkiin, jossa vietti melko tyypillistä irtolaisen elämää. Hänet tuomittiin useita kertoja erilaisista pikkurikoksista. Asuinpaikat vaihtuivat tiheään. Aviottomia lapsia syntyi myös melko tiheään, tosin vain harvat jäivät eloon tuona vaikeana aikana. Vuoden 1914 tienoilla Maria Lindell sepitti viranomaisille tarinan, jossa hänen nimensä olisi Minna Craucher ja ajanmittaan viranomaiset alkoivat käyttää Craucherin nimeä. Vuoden 1925 keväällä hän alkoi tunkea itseään seurapiireihin salaperäisyyden verhon takaa. Hän esiintyi saksalaissyntyisenä miljonäärinä ja aatelisnaisena. Minna Craucher aloitti liikenaisena toimien mm parfyymien maahantuojana ja kiinteistövälittäjänä. Myöhemmin hän hankki tuloja ilmoitusmyyjänä eri lehdille.

Suomen Rauhanturvaajilta historiikki

vastaan. Luultavasti tämän vuoksi Minna Craucher murhattiin vuonna 1932. Murhaaja oli Lapuan liikettä lähellä ollut Olavi Runolinna, joka tuomittiin seitsemäksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Kirjassa on paljon Lapuan liikkeeseen liittyviä tietoja mm liikkeen talouden hoidosta sekä tietoja henkilöistä, jotka johtivat liikettä. Mäntsälän kapinan taustoista on paljon lisätietoja, ainakin Kurt Walleniuksen osalta. Craucherin paljastukset ovat sekaisin totta ja tarua. Kirjassa todellisuuden henkilön historia kohtaa mielenkiintoisella tavalla itsenäisen Suomen historiaa.

ÓScaR lÓPezIn saksalaisten laskuvarjojoukkojen toiminnasta Tanskan ja Norjan valtauksessa kertova tutkimus ilmestyi alun perin espanjaksi (Fallschimjäger en Escandinavia). Nyt myös englanniksi käännetty kirja perustuu paitsi kirjallisiin lähteisiin, myös mukana olleiden veteraanien haastatteluihin. Sanansa saavat sanottua niin feldwebel Albert Valjeur, oberfeldwebel Alexander Uhlig, kuin monet muut operaatio Weserübungiin osallistuneet laskuvarjojääkärit. Tanskan ja Norjan laskuvarjooperaatioiden taustalla oli osittain kenraali Kurt Studentin pettymys siihen, että hänen kehittämiään laskuvarjojoukkoja ei käytetty lainkaan nopeasti edenneessä Puolan valtauksessa syksyllä -39. Hitlerin suunnitelmissa tämä uusi sodankäynnin muoto oli tarkoitus paljastaa vasta tulevan lännen sotaretken aikana. Muutamia päiviä ennen Tanskan ja Norjan valtausta pataljoonalle laskuvarjojääkäreitä (I./FJR 1) annettiin kuitenkin tehtäväksi eräiden strategisten kohteiden valtaus myös näissä maissa. Suurin osa laskuvarjo- ja maahanlaskujoukoista jäi edelleen Saksaan odottamaan tulevaa hyökkäystä länteen. Tärkeinä pidettyjen siltojen ja lentokenttien valtaus Tanskassa sujui tehtävään lähetetyiltä laskuvarjokomppanioilta käytännössä ilman minkäänlaista taistelua. Norjassa asiat eivät sujuneet yhtä helposti, sillä vastassa oli 60 000 norjalaista ja 35 000 brittiä, ranskalaista ja puolalaista. Solan (Stavanger) ja Fornebun (Oslo) lentokentät saatiin vielä kaapattua suhteellisen helposti röyhkeillä maahanlaskuilla 9.-10.4., mutta Dombåsiin 14.4. tehty pudotus osoitti selvästi heikosti aseistet-

Óscar González lópez: German Paratroops in Scandinavia, fallschimjäger in denmark and norway april-june 1940 Schiffer Publishing 2010, 190 sivua, runsas kuvitus. ISBN 978-0-7643-3241-8.

tujen laskuvarjojoukkojen rajat. Pohjois-Norjan valtaus osoittautui erityisen hankalaksi tehtäväksi saksalaisjoukoille. Touko-kesäkuun aikana koko I./FJR 1 sekä noin 200 pikakoulutettua vuoristojääkärirykmentti 137:n taistelijaa pudotettiin eristykseen jääneiden saksalaisjoukkojen vahvistukseksi Narvikiin. Vähemmän tunnettuja operaatioita ovat kirjassa selostetut vuoristojääkärirykmentti 136:n taistelijoiden laskuvarjopudotukset Pohjois-Norjassa, jotka tapahtuivat 12.6. Bardufossiin ja 13.6. Tromssaan. Lópezin kirjaa voi hyvin suositella kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirjan aihepiiri on kuitenkin sen verran tarkasti rajattu, että se ei sovellu yleisesitykseksi sen enempää saksalaisista laskuvarjojoukoista kuin operaatio Weserübungistä.


5

6 | 2010 > 19. 8. 2010

Miniläppäri reserviläisyhdistyksen käytössä Teksti: Jyri Vilamo Kuva: Hewlett Packard

Taustaa testille Yhä useammalta löytyy koti- tai työkoneena kannettava tietokone. Laitteet on havaittu suorituskykyisiksi ja monikäyttöisiksi niin kotona, töissä kuin harrastustoiminnassa. Välillä hankaluuksia tuottaa kuitenkin se, että käyttäjä ei esim. tietoturvasyistä haluaisi käyttää samaa konetta kotona ja työssä. Etenkin työkoneen käyttämiselle muuhun toimintaan on syystäkin kynnystä. Olisiko siinä järkeä, että yhdistyksellä olisi oma koneensa? Suoriutuisiko muutaman viimevuoden ajan markkinoilla olleet miniläppärit tehtävästä kunnialla? Myyntimäärissä laitteet ovat ainakin olleet suosittuja. Miniläppäreitä on saatavilla alun toiselta kymmeneltä eri valmistajalta ja eri malleja on sitäkin enemmän. Valinnanvaraa riittää siis. Paperilla laitteet ovat usein hyvinkin toistensa kaltaisia, mutta miten on käytännössä? Alan testeihin tutustuttuaan ja eri laitteita myymälöissä kokeiltuaan, artikkelin kirjoittajan testiin valikoitui HP 5102 sarjan mini pc. Muitakin hyviä laitteita on saatavilla, joten artikkelissa on pyritty ottamaan hyvin yleinen näkökulma.

Koko vs. suorituskyky Tietokone alan lehdistä luetut artikkelit laitteiden suorituskyvyn riittävyydestä saivat epäilemään suoriutuuko laite tulevista tehtävistä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että potkua riitti vallan mainiosti. Tavallisimmat toimisto-ohjelmat ja kevyt kuvien käsittely, sekä netissä surffaaminen sujui kuin isommallakin koneella. Liikkuvan kuvan editoimisessa tulevat rajat vastaan mutta se oli odotettua. Valtaosa ”isoistakin” kannettavista hyytyvät videoeditoinnissa. Laitteen näppärä koko (10,1" näyttö ja painoa alle puolitoista kiloa) oli suuri etu verrattuna ta-

vallisen läppärin mittoihin (15,4" ja n.3 kg). Paperilla ero voi tuntua pieneltä mutta käytössä se on todella selvä. Miniläppäri sujahtaa helposti reppuun tai laukkuun ja sen mukana kuljettaminen ei tunnu ”raahaamiselta”. Miniläppäreiden yksi suuri etu tavallisiin kannettaviin verrattuna on pitkä akkukesto. Merkistä, akkukennojen lukumäärästä ja laitteella tehtävän työn laadusta riippuen, 6-8 h käyttöajat ovat realistisia. Tyypillisellä peruskannettavalla työaika jää 2-3 h tasolle. ”Kentällä” toimittaessa, riippumattomuus sähköverkosta on merkittävä tekijä. Näppäimistö oli testilaitteessa n.95 %:a normaalikokoisen läppärin näppäimistöstä. Vaikka ero lukujen perusteella on pieni niin sen huomaa. Kirjoittaminen oli kohtuullisen sujuvaa mutta näppäilyvirheitä tuli alkuvaiheessa isoa konetta enemmän. Käytön myötä kirjoittaminen alkoi sujua. Hiiritason tuntumassa on eri laitteiden välillä suuria eroja. Itselleen paras vaihtoehto löytyy vain kokeilemalla.

Käyttöjärjestelmä Testatussa laitteessa käyttöjärjestelmänä oli Windowsin 7 Professional. Tyypillinen käyttöjärjestelmä on hieman riisutumpi Win 7 Starter versio. ”Nettinörtit” ja laitteiden virittelystä kiinnostuneet asentavat Linux pohjaisen käyttöjärjestelmän, mutta tavalliselle käyttäjälle Windows tarjoaa niin hyvässä kuin pahassa tutun ja tunnetun alustan. Laitetta, jota voi käyttää useampikin henkilö, on Windows helpommin lähestyttävä vaihtoehto meille useimmille.

Kokoukset ja yhdistysrutiinit Paraskaan tietokone ei ole mitään ilman kunnollisia ohjelmia. Lähtökohdaksi testissä otettiin, että yhdistysten rahavarat ovat rajalliset ja itse laitteen hankkimisen jälkeen ei ohjelmiin ole käytössä suuria summia.

Kentällä

Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedostot säilyisivät kootusti yhdessä paikassa.

Olisiko ns. ilmaisohjelmista korvaamaan kaupalliset sovellukset? Virustorjuntaan ja palomuuriksi löytyivät omat ohjelmistot (Comodo Firewall ja Panda Cloud Antivirus). Neljän kuukauden testikäytön aikana ne toimivat moitteetta ja tietoturva säilyi. Virustorjuntaohjelmiston erikoisuus oli siinä, että se toimi ns. pilvi verkossa. Näin koneen resursseja ei turhaan tuhlata vaan virustorjunta tapahtuu internetin yli palvelimelta. Toimisto-ohjelmaksi otettiin MS Office yhteensopiva Open Office 3.1, jonka avulla syntyvät niin pöytäkirjat, tilinpäätökset, kilpailujen tulosseuranta, varusmiesinfojen esitykset kuin muutkin esitelmät. Mikäli yhdistyksen säännöt sallivat, niin Skype ohjelmiston avulla kokouksiin voi osallistua vaikka etänä. Näytön yläreunaan sijoitetun nettikameran avulla kuvayhteys toimii valaistussa huoneessa mukavasti. Pieni viive äänessä on syytä ottaa huomioon kun osallistujat keskustelevat keskenään. Teamviewer ohjelmisto tarjoaa ei-kaupallisessa käytössä ilmaiseksi kätevän keinon järjestää tiedostojen jaon ja ryhmä työskentelyn. Myös tekninen tuki etänä toimii ko. ohjelman avulla erittäin näppärästi kun toisen käyttäjän voi verkon yli päästää operoimaan omalle koneelle.

Esitelmätilaisuuksissa ja varusmiesinfoissa on erityisen mukavaa kun mukana kulkeva laite on kevyt ja pienikokoinen. Pitkä akkukesto on myös plussaa miniläppäreille. Laitteella pyörittää myös helposti tuloslaskentaa oli sitten kyseessä jotos tai ampumakilpailu. Sisäänrakennettu 3G-moduuli toi lisämukavuutta erilliseen ”mokkulaan” verrattuna. Laitteen sivusta esiin työntyvä palikka on aina rikkoutumisherkempi kuin integroitu ratkaisu. Ainakin HP:lla ja Nokialla on laitteet, joissa on myös sisäänrakennettu GPS-moduuli. Muihin sen saa tarvittaessa erillisenä ”palikkana”. Testilaitteen näyttö oli erottelukyvyltään hyvä (1366x768) ja katselukulmat käyttäjälle toimivat. Ulkona, kirkkaassa auringonvalossa, kuvankirkkautta olisi voinut olla enemmänkin mutta näkymästä sai vielä kohtuullisesti selvää. Monessa menossa mukana olevan laitteen mekaaninen laatu on erittäin tärkeä asia. HP:n runko on magnesium valettu ja kansi on alumiinia. Laite antoikin tukevan ja jämäkän vaikutelman itsestään. Moni kilpaileva vaihtoehto on huomattavasti muovisempi. Näppäimistön roiskesuojaus olisi kruunannut kokonaisuuden. Markkinoilla on ainakin Samsungilla ja muutamalla muulla valmista-

jalla roisketiiviitä malleja.

Kenelle? Rahavaroista riippuen ei ajatus yhdistyksen omasta tietokoneesta ole yhtään hullumpi. Näin yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedostot säilyisivät kootusti yhdessä paikassa. Laitteeseen voi asentaa erilaisia käyttäjäprofiileja, joiden avulla valtuuksia eri tiedostoihin voidaan rajoittaa käyttäjän mukaan. Näin lainakäyttö eri ihmisten välillä ei muodostu ongelmaksi ainakaan tietoturvallisuuden kustannuksella. Koneen (250-500 e) ohella investoisin sopivaan laukkuun (20-40 e) ja erilliseen Usb-kiintolevyyn (50-80 e) varmuuskopiointia varten. Mikäli tarvetta on erilliselle CD/DVD asemalle, saa mukana kulkevan, Usb johdolla liitettävän ja virtansa saavan laitteen alle 50 e:lla. Erot eri valmistajien laitteiden välillä muodostuvat käytettävyydestä (näppäimistö, näyttö, hiiritaso), rakenteesta (muovi vs. metalli), akkukestosta ja hinnasta. Miniläppäreiden suorituskyvyssä ei alan lehtien perusteella ole kovin suuria eroja. Jos haluaa, tai tarvitsee enemmän suorituskykyä, jää vaihtoehdoksi ”oikean” läppärin hankkiminen. Testikäytön perusteella miniläppärilläkin pärjää oikein hyvin.

testatun laitteen ominaisuudet Hewlett Packard mini 5102 Suoritin: Intel Atom N450 (1,66 GHz) Muisti: 2 Gt 800 MHz DDR2 SDRAM Kovalevy: 250 Gt (7200 rpm) Näyttö: 10,1" Led taustavalaistu. 1366x768 resoluutio Paino: n. 1,3 kg Muuta: 3xUSB 2,0, Muistikortinlukija, 2 MP Web-kamera, VGA-liitäntö, Bluetooth, Broadcom 802.11a/b/g/n Wi-Fi, integroitu 3G SIM-korttipaikka.


6

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Ilmavoimien vainajien päivä Teksti: Jorma Malila 7.9. vIetetään IlmavoImIen vainajien päivää. Päivän muistotilaisuuksia järjestetään mm. Kauhavalla, Kouvolassa ja Turussa. Helsingin reserviupseerien Ilmailukerho yhdessä Ilmailuosaston ja Ilmavoimien kanssa järjestää muistotilaisuuden Hietaniemessä Alppilentäjien haudalla. Seppeleenlasku ja hartaustilaisuus alkaa kello 15.00. Asuna reserviläisillä on tumma puku ja suuret kunniamerkit. Haudan hoito on Ilmailukerholle kunnia-asia. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä kun aloitettiin kahden Savoia-lentoveneen siirtolento Suomeen. Aikaisin aamulla kello 6 Pohjois-Italian Maggiore-järveltä startanneet koneet ylittivät Italian ja Sveitsin rajan muodostelmassa lentäen. Koneet kuitenkin eksyivät pian tämän jälkeen toisistaan. Toisessa koneessa ohjaajana toimi vänrikki Carl-Erik Leijer ja hänen apulaisenaan toimi italialainen mekaanikko Carlo Riva. He tekivät välilaskun Reiniin paikannusta varten. Heidän jatkaessa matkaansa tehtiin seuraava havainto koneesta Zollikonin kylän yläpuolella kello 9.35. Tässä yhteydessä koneesta nähtiin irtoavan osia, jonka jälkeen kone syöksyikin pian Zürich-järveen. Myös majuri Väinö Mikkolan ohjaama toinen kone tuhoutui matkalla. Kone sekä koneessa olleiden Mikkolan ja luutnantti Äly Durchmannin ruumiit löydettiin viisi viikkoa myöhemmin Glims-jäätiköltä, noin 50 km:n päästä Zürichistä. Onnettomuuksien syitä ei saatu koskaan selvitettyä. Tutkimusten mukaan koneiden potkurit olivat voineet liimauksistaan auetessa rikkoutua, joko valmistusvirheen tai sabotaasin takia, ja rikkoa koneiden ohjausvaijerit. Myös nousevan tur-

SUOMISANAKIRJA.FI

bulenssin aiheuttamaa koneiden rikkoutumista pidettiin mahdollisena. Yleisö on tervetullutta 7.9. Hietaniemeen Alppilentäjien haudalla klo 15.00 järjestettävään muistotilaisuuteen. Muistotilaisuuden jälkeen on siirtyminen Helsingin Suomalaiselle klubille, missä kenraaliluutnantti Heikki Nikunen pitää esitelmän ”Ilmasodan kehityspiirteistä.”

Alppilentäjien hauta sijaitsee Hietaniemen hautausmaalla.

K U VA : J O R M A M A L I L A

K U VA : U S E R S . K Y M P. N E T

Ilmavoimien reserviläiset ovat viettäneet muistotilaisuutta Alppilentäjien haudalla jo vuosikymmenten ajan.

K U VA : J O R M A M A L I L A

K U VA : W W W. I L M AT O R J U N TA U P S E E R I Y H D I S T Y S . F I

Omaa oksaa sahataan PUolUStUSvoImat on julkaissut tukun uusia ohjeita ja sääntöjä. Taustalla lienee ollut valtionhallinnon vaatimat säästötoimet. Säästöjen osoite vaan on väärä. Ensimmäisten joukossa on säästötoimien kohteeksi päätymässä vapaaehtoinen maanpuolustusväki. Uusista ohjeista onkin kehittymässä todellinen oman oksan sahaamisen mestariteos. Muistamme vielä ajan, miten varusmiehet maastoharjoituksissa säästivät ja paukkupatruunoiden sijasta huusivat raikuvalla äänellä ”laukaus, laukaus”! Kun ajat sitten paranivat, sallittiin huutaa jopa ”sarja, sarja”! Pääesikunnan säästöosasto on nyt määritellyt uusiksi mm. reserviläisten mahdollisuudet ampumataitojen ylläpitoon. Reservijärjestöjen

jäsenillä ei enää olisi entisiä edellytyksiä osallistua puolustusvoimien aseilla tapahtuviin ammuntoihin. Hallituspuolueet ovat samoissa talkoissa. Vihreä-puolue haluaa ”lyijymyrkytyksen” pelossa sulkea Suomen ampumaradat! Kokoomuksen sisäministeri aikoo kerätä aseet pois siviileiltä, reserviläiset mukaan lukien! Keskusta ei omilta kiireiltään kerkiä! Eikö edes puolustusministerin ja Puolustusvoimien pitäisi tehdä kaikkensa reserviläisten ampumakoulutuksen hyväksi? Kertokaa meille reserviläisille, ketä enää voisimme äänestää? vaIkka SotIlaSkoUlUtUS tuleekin kalliiksi, on sotahistoria osoittanut, että osaamattomuus tulee vielä kalliimmaksi!

Mielipide

Puolustusvoimien tuen pääosa vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle ohjataan nykyään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Suurehko joukko vapaaehtoisia reserviläisiä osallistuu vuosittain omalla vapaa-ajallaan MPK:n kursseille harjoittelemaan sodanajan tehtäviään. Järjestelmän kustannustehokkuus on käsittämättömän hyvä. Puolustusvoimat uhkaa nyt kääntää meille tylysti selkänsä. Kun jossakin iässä miehen sodanajan sijoitus menee alta, hän huomaa hetkessä muuttuneensa hylätyksi ja hyödyttömäksi reppanaksi, jolle ei enää armeijan asetta uskalleta antaa. Armeijan ”sotaonni” voi joskus olla pienestä kiinni. Puolustusvoimilla ei luulisi olevan varaa ampua omaan jalkaansa. Onko Puolustusvoimilla todella aikomus hylätä vahvin mahdollinen tukijoukkonsa, vapaaehtoinen maanpuolustusväki? Vaikka reserviläisen ”eläkeikä”

on laskemassa 35 vuoteen, pitää kokeneen ja koulutetun reserviläisen status säilyttää sijoituskelpoisena, oli hänelle antaa todellinen sijoitus, tai ei. Tietyt kansanedustajat ovat esittäneet, että Puolustusvoimat kouluttaisivat vain puolet Suomen asevelvollisesta ikäluokasta. Esityksen mukaan olisi loogista vähentää puolella myös nykyistä kantahenkilökuntaa. Samalla puolustusbudjettikin voitaisiin puolittaa. Puolustusvoimien parhaat ystävät, reserviläiset, ovat korvaamaton, mutta uusien sääntöjen toteutuessa, uhanalainen luonnonvara. Ällistyttävällä tarmolla pääesikunnassa on pohdittu myös virkapukujen käyttöä. Mitä tavoiteltiin rajoittamalla reserviläisten virkapuvun / uniformun käyttöä, säästöjäkö? Alkuperäisenä tavoitteena lienee ollut kieltää reserviläisiltä uniformujen käyttö kokonaan. Kuten tunnettua, vapaaehtoiset reservijärjestöjen jäsenet ovat hankkineet m58 ja muut vastaavat virkapukunsa kokonaan omilla rahoillaan. Maanpuolustusjärjestöjen esitettyä asiasta eriävän mielipiteensä,

päätökseksi tuli kuitenkin kieltää reserviläisiltä uniformujen käyttö siviilihenkilöiden siunaustilaisuuksissa. Lähes 40 vuoden reserviläiskokemuksella tiedän, että sotilaspukuja arkkuvartiossa on omassa yhdistyksessäni käytetty todella harvoin, korkeintaan muutaman vuoden välein. Silloin kuitenkin sitä suuremmalla kunnioituksella arvostettua vainajaa kohtaan. Yhdistyksen kunniajäsenen omaiset ovat saattaneet toivoa siunaustilaisuuteen sotilaspukuisia reserviläisveljiä arkkuvartioon. Pyydettäessä myös sotaveteraanien siunaustilaisuuksia on kunnioitettu arkkuvartiolla. ”Kunnioitetut sotiemme veteraanit”, miten he ikinä voivat ymmärtää pääesikunnan kiellon? Vääjäämättä tulee mieleen, että mahdollista sotaa odotellessa, alkaa kantahenkilökunnalla tulla aika pitkäksi. Pyytäisin kuitenkin pääesikuntaakin ”tekemään työtä, jolla on tarkoitus”. Matti Salonen Sotilasmestari res. Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n aiempi puheenjohtaja


7

6 | 2010 > 19. 8. 2010

In memoriam Mikko Kähkönen

kolumni lauri väättänen Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Teksti: kaptl res Antti Jäntti ja ltn res Mika Kuutti

Mielipuolen näpertelyopas ja tienvarsipommi

ReSeRvIn kaPteenIlUUtnattI , hyvä ystävämme, Mikko Kähkönen poistui yllättäen keskuudestamme 12.7.2010, 48-vuoden iässä. Koko työuransa Mikko toimi yrittäjänä kiinteistöalalla, rakennuttamisen ja kiinteistökehityshankkeiden parissa. Hänelle rakkaita harrastuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön lisäksi olivat veneily, urheilusukellus, ammunta, metsästys ja ruuan laitto. Aktiiviseen merelliseen reserviläistoimintaan Mikko liittyi mukaan 1980-luvun lopussa, ensimmäisen kertausharjoituksen kautta. Kotiyhdistyksessään, Helsingin Reservimeriupseerit ry:ssä, hän toimi hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana sekä osallistui aktiivisesti yhdistyksen ampuma- ja kilpailutoimintaan.

vaPaaeHtoISen maanpuolustuskoulutuksen alettua Mikko toimi aktiivisen kehittäjän ja kouluttajan roolissa maanpuolustuskoulutuksen merellisessä haarassa. Nykyaikaisten viestijärjestelmien lisäksi Mikko tunsi ja osasi hyödyntää myös perinteisempiä muotoja, kusuus oli erinomainen. ten vilkku- ja lippuviestitystä. Hän sovelsi näiyttötilanteessa. tä taitoja reserviläisten merikilpailuissa sekä koti-, että pohjoismaisella tasolla. Reservin kapteeniluutnantti Mikko Kähkönen toimi niin kertaus- kuin vapaaehtoisissakin harjoituksissa vaativissa merivoimien tehtävissä. Intohimoinen viestialan osaaja kehitti jatkuvasti itseään ja koulutti myös muita. Ystävinä muistamme Mikon aina iloisena ja kujeilevana kaverina. Oli suuri ilo tuntea Mikko ja viettää hänen kanssaan aikaa niin harjoituksissa kuin vapaa-aikana.

ajille

Valmiina suoritukseen.

Marskin merkki -keräys jatkuu

taja Monte Le Gould.

Kurssi alkoi sisäradalta.

mUIStelen mUUtaman vuosikymmenen takaista upseerikurssia, jossa meille opetettiin Suomen puolustamista ja sen eräässä näytösharjoituksessa sissitoiminnan keinoja pysäyttää, kuluttaa ja tuhotakin maahan tunkeutunutta vihollista. Ansioitunut pioneeriopettajamme esitteli näytöksessä nähtäviä pommeja sanomalla, että jotkut niistä ovat kuin olisi otettu suoraan "Mielipuolen näpertelyoppaasta". Saimme nähdä todella monenlaisia pommiviritelmiä. Kuluneen kesän aikana ovat uutiset kertoneet Afganistanin tienvarsipommeista. Otsikoissa on todettu pommeista mm. "Afganistanin tuhoisin ase" ja "Suomalaisjoukoille tienvarsipommit ovat päivittäinen uhka". Kesäkuussa Afganistanin ISAF-operaatiossa liittoutuman joukot ovat menettäneet kaikkiaan 101 sotilasta ja lähes puolet heistä on surmannut tienvarsipommi. Koko vuoden aikana näitä tienvarsipommien uhreja on tullut yli 160. Uutisotsikot eivät liioittele - tienvarsipommit ovat todella tuhoisia. ykSIttäISet taIStelIjat

Mikkoa jäivät kaipaamaan puoliso, lapset sekä omaiset ja ystävät. Kirjoittajat ovat Mikko Kähkösen monivuotisia reserviläisystäviä.

Esimerkiksi Suomen puolustamiseen tarvitaan edelleen miinoja. Oikein käytettyinä miinoilla on mahdollista aiheuttaa hyökkääjälle merkittäviä tappioita.

ovat kautta aikain käyttäneet yksinkertaisia, halpoja, mutta kuitenkin tuhoisia taisteluvälineitä. Varsinaisen aseen tai asejärjestelmän puuttuminen on useasti ollut syynä tällaisiin kehitelmiin. Hyvä esimerkki on suomalainen taistelija ja hänen Molotovin Cocktailinsa. Kun joukoille ei ollut antaa panssarintorjunta-aseita, valmisti Alkon Rajamäen tehdas polttopulloja- Molotovin Cocktaileja -, joilla tuhottiin paljonkin Neuvostojoukkojen panssareita. Väitteistä huolimatta Molotovin Cocktail ei ole suomalainen keksintö. Samanlaisia polttopulloja oli ollut käytössä jo 1930-luvun puolivälissä Espanjassa. ImPRovISoIdUt RäjäHteet eli alan englanninkielisen terminologian mukaan "improvised explosive device" tarkoittavat useimmiten tienvarsipommia, "roadside bomb" ja lyhenteenä "RSD". Olin henkilökohtaisestikin näiden kanssa tekemisissä palvellessani rauhanturvaajana Etelä-Libanonissa 1986-1987 ja 1991-1992. Alueen miehittäjänä oli Israel ja sen asevoimien IDF:n hankalimpana vastustajana olivat libanonilaiset taistelijat ja heidän käyttämänsä tienvarsipommit. Libanonissa tienvarsipommit oli tarkoitettu alueen miehittäjää eli Israelia vastaan. YK:n rauhanturvaajat olivat tietenkin samalla tavalla vaarassa. Osa tienvarsipommeista oli asetettu tienvarteen siten, että se räjähtää yli- tai ohiajavan ajoneuvon tullessa riittävän lähelle. Niinpä Israelin suorittamien pommipartioiden lisäksi myös YK suoritti omaa pommipartiointiaan. mIelIPUolen näPeRtelyoPaS oli ollut käytössä niillä libanonilaisilla, jotka tienvarsille pommejaan asensivat. Räjähteet ja erilaiset kranaatit yhdisteltiin ja niin saatiin ajoneuvoja tuhova pommi. Jos mukana oli sopiva suunnatun räjähdysvaikutuksen antava rakenne niin pommi oli yhtä hyvä kuin suomalainen kylkimiina ja tienvarsipommeilla on tuhottu mm. Israelin asevoimien käyttämiä Merkava panssarivaunuja. Tiettävästi tienvarsipommi surmasi Etelä-Libanonissa helmikuussa 1999 IDF:n prikaatikenraali Erez Gersteinin. Historia tuntee tienvarsipommit Libanonin lisäksi myös Vietnamista, Pohjois-Irlannista, Afganistanista Tshetseniasta ja Irakista. Tienvarsipommit kuten muutkin improvisoidut räjähteet ovat yleensä kuuluneet ns. ei-organisoitujen taistelujoukkojen aseistukseen ja kohteina ovat olleet eri asevoimien sotajoukot. Tappioita on pystytty tuottamaan myös kaikkein parhaille joukoille. PommIt on SelväStI eRotettava mIIna-aSeeSta . Esimerkiksi Suomen puolustamiseen tarvitaan edelleen miinoja. Oikein käytettyinä miinoilla on mahdollista aiheuttaa hyökkääjälle merkittäviä tappioita. Miina-ase on samalla, kun se tuhoaa hyökkääjän ajoneuvoja ja sotilaita, myös merkittävä hyökkääjän henkinen vastustaja. Puolustajan miinat on asetettu sellaisiin kohteisiin, että ne yllättävät maahantunkeutujan. Miinoja ei voi nähdä. Jokainen miina on erikseen löydettävä. Se on kovin vaativaa hyökkääjälle.


8

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Ylipäällikkö Mannerheim ja presidentti Ryti tarkastavat jääkärijoukkoja.

Hyökkäys Sorokkaan Teksti: eversti Matti Koskimaa ylIPäällIkkö matkusti 23.3.1942 Mikkelistä Helsinkiin ja neuvotteli tasavallan presidentin kanssa mahdollisesta hyökkäyksestä Sorokkaan. Operaatiosuunnitelma esiteltiin Rytille presidentinlinnassa 24.3.1942. Tilaisuudessa olivat läsnä Rytin ja Mannerheimin lisäksi pääministeri Johan (Jukka) Rangell ja puolustusministeri Rudolf Walden. Mannerheim pyysi Rytin mielipidettä operaatiosuunnitelmasta. Ryti ei esittänyt heti kantaansa erittäin tärkeästä kysymyksestä, vaan halusi harkintaaikaa. Seuraavana päivänä Ryti toi selkeästi esille kielteisen kantansa Sorokan operaation toteuttamiseen. Ylipäällikkö oli samaa mieltä presidentin kanssa. Saksalaiset palasivat Sorokan operaatioon vielä kesällä 1942. Suomen Marsalkka Mannerheim kävi vielä 27.7.1942 neuvottelemassa operaatiosta. Sekä Mannerheim että Ryti olivat kielteisellä kannalla, joten pitkä, monivaiheinen ja erittäin tärkeä kysymys raukesi. Tasavallan presidentti ja Suomen Marsalkka saavuttivat Suomen kannalta erittäin tärkeän ja kauaskantavan voiton torjumalla saksalaisten vaatimukset hyökkäyksestä Muurmannin radalle.

määritteli 1942 ulkopoliittisen linjansa seuraavasti: Suomen oli säilytettävä erillissotaasemansa ja liittoutumattomuutensa. Samalla oli koetettava ilman poliittisia sitoumuksia säilyttää saksalaisten myönteisyys, jotta saataisiin taloudellista apua ja materiaalitukea ja jotta Saksa kannattaisi mahdollisissa neuvotteluissa Suomen vaatimuksia. Rytin realistinen ja kokemuksien opettama näkemys oli, että suurvaltojen politiikkaa ohjasivat jäänkylmät ja raudankovat perusteet, vain oman edun eikä oikeudenmukaisuuden tavoittelu. Erillissotaa painottavan politiikan kannalta Suomelle oli kiusallista, että saksalaisille oli jatkosodan alussa ollut pakko alistaa muun muassa kenraalimajuri (3.7.1942 ken-

PReSIdenttI RytI

Osa 2/3 raaliluutnantti) Hjalmar Siilasvuon komentama III Armeijakunta. Suomen Marsalkka Mannerheim toteaa muistelmissaan, että hän oli jatkosodan alusta alkaen pyrkinyt ”pesäeroon” saksalaisista joukoista. Kun saksalainen 163. Divisioona siirrettiin Syväriltä Lappiin ja saksalaisten ja suomalaisten joukkojen väliraja siirrettiin Uhtuan pohjoispuolelle, palautui III Armeijakunta suoraan ylipäällikkömme johtoon. Totuuden nimissä täytyy muistaa, että Pohjois-Suomessa taistelleet saksalaiset joukot (noin 220 000 miestä) vastasivat noin 600 kilometrin pituisesta Suomen itärajasta. Suomen Armeijan joukot eivät olisi missään tapauksessa riittäneet jatkosodassa kaikille maamme itärajan rintamille. Saksalaisten joukkojen toiminta Pohjois-Suomessa saattoi olla jopa tärkein tuki, mitä Suomi sai Saksalta jatkosodan aikana. Vuoden 1943 alusta alkaen Saksa pyrki edelleen tiukentamaan otettaan muun muassa Romaniasta, Bulgariasta ja Unkarista. Suomi pystyi kuitenkin edelleen jatkamaan loitontumistaan yhteistyöstä Saksan kanssa. Huhtikuussa 1943 Suomi kieltäytyi luovuttamasta lentokenttiään saksalaisten käyttöön Leningradin pommituksia varten. Jo pitkään vireillä ollut suomalaisen SS-pataljoonan saaminen takaisin kotimaahan toteutui kesällä 1943.

Suomen poliittiset ja sotilaalliset ratkaisut jatkosodan lopulla Tammikuun alussa 1943 venäläiset avasivat noin 20 kilometriä leveän maayhteyden Leningradiin murtamalla saksalaisten saarron lähellä Nevan niskaa Laatokan etelärannikolla. Karjalan kannaksen merkitys Suomen Armeijan tärkeimpänä rintamasuuntana kasvoi. Helmikuun 3. päivänä tasavallan presidentti Ryti, pääministeri Rangell, puolustusministeri Walden ja

valtiovarainministeri Tanner saapuivat Mikkeliin Päämajaan saadakseen ylipäällikön arvion tilanteesta. Tilanneselostusta seuranneessa keskustelussa Ryti, Mannerheim ja kaikki paikalla olleet ministerit olivat yksimielisiä. II maailmansota oli tullut käännekohtaansa. Suomen oli pyrittävä löytämään keinot irtautua sodasta Neuvostoliittoa vastaan. Tämän tilaisuuden jälkeen järjestettiin 9.3.1943 eduskuntatalossa kokous, jossa Päämajan tiedustelupäällikkö, eversti Aladar Paasonen esitti realistisen tilannekatsauksen. Sen lopuksi Paasonen totesi: ”Tilanteen kehityksen vuoksi olisi parasta totuttautua siihen mahdollisuuteen, että jouduttaisiin vielä kerran allekirjoittamaan Moskovan rauha.” Eversti Paasosen realistinen esitys oli kuin kylmä suihku lukuisille kansanedustajille. Siitä syntyi valtava kohu, jonka tyynnyttämiseksi ylipäällikkö määräsi yleisesikunnan päällikön Erik Heinrichsin pitämään sotilaspoliittisen yleiskatsauksen kansanedustajille. Heinrichs esitteli kohua tyynnytellen tilannekatsauksensa loppupontena, ettei Suomella ollut vielä toistaiseksi ulkopoliittista toimintavapautta, joten maamme piti vielä jatkaa taistelua.

Suomi saa vihdoinkin neuvottelukosketuksen Neuvostoliittoon Yhdysvaltain asiainhoitaja jätti 30.1.1944 Suomen hallitukselle nootin, jossa kehotettiin ottamaan yhteyttä Moskovaan yhteisymmärryksen aikaan saamiseksi Neuvostoliiton kanssa. Presidentti Ryti kutsui

K U VA : J AT K O S O D A N H I S T O R I A O S A 4

marsalkka Mannerheimin Helsinkiin neuvotteluun, jossa Mannerheim piti lyhyen tilanneselostuksen. Hän totesi, että Saksa häviää sodan, ja Neuvostoliitto pystyy murtamaan suomalaisten puolustuksen, jos keskittää riittävästi voimiaan. Presidentti Ryti oli samaa mieltä. Hän kysyi, uskooko marsalkka, että upseerikuntamme tottelee käskyä, jos Suomi joutuisi taistelemaan saksalaisia vastaan. Mannerheim vastasi olevansa siitä varma. Presidentti Rytin ja marsalkka Mannerheimin tilanteen arvio johti pari kuukautta kestäneisiin kiihkeisiin rauhantunnusteluihin. Perusteellisen harkinnan jälkeen hallituk-

semme lähetti 12.2.1944 valtioneuvos Juho Kusti Paasikiven Tukholmaan tiedustelemaan rauhanehtoja Neuvostoliiton Tukholman lähettiläältä Aleksandra Kollontaylta. Paasikivi palasi matkaltaan 23.2. mukanaan Neuvostoliiton sanelemat aselepoehdot. Ne jakautuivat kahteen osaan. Heti hyväksyttävät ehdot vaativat, että Suomen on katkaistava suhteensa Saksaan, internoitava maassamme olevat saksalaiset sotavoimat (Lapissa oli noin 220 000 saksalaista) ja palautettava voimaan Moskovan rauhan 1940 rajat. Vasta toisessa vaiheessa neuvoteltaisiin Moskovassa Suomen Armeijan demobilisaatiosta, sotakorvauksista ja


9

6 | 2010 > 19. 8. 2010

K U VA : A R T O P U L K K I

Rauhan ennakkoehdot olivat ankarat. Vaatimus Suomessa olevien saksalaisten joukkojen internoinnista oli täysin mahdoton tehtävä.

kaasti estäen Neuvostoliiton pyrkimykset. Saksasta 1943—44 ostetuilla 75 mm:n pansaaritorjuntatykeillä parannettiin merkittävästi Suomen kykyä torjua tuleva Puna-armeijan hyökkäys.

Valinta sodasta ja rauhasta

Petsamosta. Rauhan ennakkoehdot olivat ankarat. Vaatimus Suomessa olevien saksalaisten joukkojen internoinnista oli täysin mahdoton tehtävä. Harkittuaan perusteellisesti rauhan ennakkoehtoja neuvotteluissa, joissa myös marsalkka Mannerheim oli mukana, hallituksemme päätti jättää asian eduskunnan ratkaistavaksi. Hallitus esitti eduskunnalle, että pyrittäisiin jatkamaan neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa rauhan saavuttamiseksi mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Korkein johtomme

Maaliskuun lopulla oli kysymys sodan jatkamisesta tai rauhasta, mutta ennen kaikkea maamme itsenäisyydestä ja kansamme olemassaolosta. Maaliskuun 20. päivänä tuli Neuvostoliiton vastaus Suomen hallituksen pyytämiin aselepoehtojen (ennakkoehtojen) täsmennyksiin. Neuvostoliitto kehotti Suomen hallitusta lähettämään Moskovaan kaksi edustajaa saamaan selvityksen ehdoista. Valtioneuvos Paasikivi ja entinen ulkoministeri Carl Enckell matkustivat neuvottelemaan Moskovaan 26.3.1944. Paasikivi ja Enckell neuvottelivat ulkoministeri Vjatseslav Molotovin

halusi säilyttää neuvottelukosketuksen toivoen saavansa lievennyksiä mahdottomiin ennakkoehtoihin. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 29.2.1944. Suomen vastaus Neuvostoliitolle annettiin Tukholman kautta 8.3.1944. Neuvostoliitto lisäsi maamme painostamista. Se pommitti Helsinkiä helmikuussa kolme kertaa 200–600 lentokoneen voimilla pyrkimyksenä Suomen kotirintaman selkärangan murtaminen. Helsinkiä suojanneet ilmatorjuntajoukkomme toimivat erittäin taitavasti ja tehok-

kanssa 27. ja 29.3.1944. Tällöin tuli selväksi, ettei mitään lievennyksiä ollut saatavissa alkuperäisiin ehtoihin. Neuvostoliiton välirauhan ehtojen pääkohdat olivat: 1. Suomen on katkaistava suhteensa Saksaan sekä internoitava tai poistettava saksalaiset joukot ja laivat Suomesta huhtikuun 1944 loppuun mennessä. 2. Palautettava voimaan vuoden 1940 Moskovan rauhan ehdot ja vedettävä suomalaiset joukot vuoden 1940 rajoille. 3. Suomen armeijan on demobilisoitava 50 % vahvuudestaan toukokuun loppuun ja koko armeija heinäkuun 1944 loppuun mennessä. 4. Suomen on suoritettava sotakorvausta 600 miljoonaa dollaria viiden vuoden kuluessa. 5. Tarton rauhansopimuksessa Suomelle luovutettu Petsamon alue palautetaan Neuvostoliitolle. Molotov korosti Paasikivelle ja Enckellille, että ehdot olivat Neuvostoliiton vähimmäisvaatimukset. Palattuaan Helsinkiin Paasikivi suositteli Suomen hallitukselle Neuvostoliiton sanelemien ehtojen hyväksymistä. Maamme hallitus piti kuitenkin ehtojen hyväksymistä mahdottomana, koska kaikkia ehtojen kohtia ei olisi kyetty toteuttamaan. Saksalaisten joukkojen internointi tai karkottaminen Suomesta kuukauden määräajassa oli täysin mahdoton tehtävä. Suomi ei olisi myöskään pystynyt maksamaan Neuvostoliiton vaatimaa 600 miljoonan dollarin so-

takorvausta viidessä vuodessa. Kun Suomi ei olisi kyennyt täyttämään kaikkia Neuvostoliiton ehtoja, se olisi saanut tekosyyn miehittää maamme. Suomen hallitus katsoi, ettei se voinut hyväksyä Neuvostoliiton esittämiä ehtoja. Eduskunta hyväksyi 12.4. hallituksen kannan, joka ilmoitettiin Neuvostoliitolle 18.4.1944. Neuvostoliitto ilmoitti 22.4., että Suomi on hylännyt välirauhan ehdot ja on siitä vastuussa. Suomi ei päässyt ponnisteluistaan huolimatta irti sodasta. USA, Iso-Britannia ja Ruotsi eivät tukeneet maamme pyrkimyksiä rauhaan itsenäisyytensä säilyttäneenä kansakuntana. Tilanne paheni yhä. Hitler ilmoitti toukokuun lopulla 1944 marsalkka Mannerheimille, ettei voinut antaa Suomelle aseita, ellei ollut varmuutta niiden tehokkaasta käytöstä. Saksa lopetti myös viljatoimitukset Suomeen kesäkuun alussa. Mitä lujemmin Suomi pyrki erillisrauhaan Neuvostoliiton kanssa, sitä tiukemmin Saksa vaati Suomea liittoon kanssaan. Arpa oli heitetty. Sotilasjohdollemme oli selvä, ettei sota päättyisi asemasotaan silloisilla rintamalinjoilla. Ylipäällikkö oli jo helmikuussa 1944 käskenyt voimakkaimman reservinsä Panssaridivisioonan siirtyä Äänislinnasta (Petroskoista) Karjalan kannakselle Viipurin–Lappeenrannan–Vuoksenniskan alueelle. 3. Divisioona sai maaliskuussa käskyn siirtyä Uhtualta Vammeljärven–Kivennavan alueelle.

SUOMEN PUOLUSTUKSEN MUISTOESINEITÄ m/31 Suomi ykkösmalli

775 €

m/31 Suomi kp suujarrulla

675 €

m/44 “Peltiheikki” kp

575 €

m/27 Degtjarev pk “Emma”

625 €

MYYNTI:

www.asenetti.fi www.asetalvitie.fi www.finnenterprise.fi

Jokaisen aseen mukana toimitetaan kenttälapio ja saksalaismallinen kypärä Kaikki aseet ovat viranomaisten hyväksymiä deaktivoituja ja lupavapaita muistoesineitä. Kuvat ovat malleja, esineiden kunto on käytetty ja niissä on eroja värin yms. suhteen.

puh. 09 480 003 puh. 02 473 2108 Pohjoisranta 22, 00170 Helsinki puh. 09 135 1358


10

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Espoon Reserviläisten Samuel Kaseva ja Ruotsin armeijan ja kodinturvajoukkojen käyttämä PSG 90 (Accuracy International Arctic Warfare) tarkka-ampujakivääri.

Baltic Sea Shooting Competition -ampumakilpailu 11.—13.6.2010, Ystad, Ruotsi Teksti ja kuvat: Jyri-Pekka Tähtinen, Helsingin Sissiosasto ry

Reserviläispiiri ry:n joukkue osallistui perinteiseen BSSC 2010 ampumakilpailuun, joka järjestettiin tänä vuonna Ruotsin eteläkärjessä Ystadin kaupungin lähellä sijaitsevassa Fredriksbergin koulutuskeskuksessa ja sen läheisellä Kabusan ampuma-alueella. Isäntänä toimi 112 Hemvärnsbataljon Försvarsutbildarna Skåne. Suomen joukkueen johtajana toimi Juha Parkkonen ja joukkueeseen oli tänä vuonna valittu uusia ampujia: VaResista Jan-Eric Kulmala ja Timo Vehviläinen, EsResista Samuel Kaseva ja Stadin Sisseistä Jyri-Pekka Tähtinen (allekirjoittanut). Kaikki ampujat ovat aktiivisia SRA-harrastajia. Kasevalla oli kokemusta kahdesta edellisestä BSSC-kilpailusta ja 2009 Jyrinyön kisasta Virosta. Vehviläinen oli osallistunut Sveitsistä SRC-2007 sotilastaitokilpailun joukkueeseen. Kulmalalla oli kokemusta Jyrinyön kisasta 2008. Allekirjoittaneen kansainvälinen kisakokemus oli vasta karttumassa tämän kisan myötä… HelResp edustajina kilpailua olivat seuraamassa Kimmo Kari-

HelSInGIn SeUdUn

nen ja Erkki Andersson, joka on ollut mukana kilpailun kehittämisessä vuosien ajan. Kilpailun historia alkaa vuodesta 1997, jolloin HelResp ja Viron Tallinnan alueen Malev-kodinturvajoukot käynnistivät uudelleen 1930-luvulla perinteisesti yhteistyössä järjestetyt vuosittaiset ampumakilpailut. Nykyisin vuotuinen kilpailuorganisaatio on laajentunut kattamaan kuusi Itämeren rannikkovaltiota: Suomen ja Viron lisäksi Ruotsin,

Tanskan, Latvian ja Liettuan. Kilpailun tavoitteena on vapaaehtoisen maanpuolustusorganisaatioiden yhteistyön ja reserviläisten ampumataidon edistäminen kilpailussa, joka järjestetään vuosittain eri maassa ja jossa kilpaillaan aina isäntien aseilla. Käytettävät aseet ovat perinteisesti isäntämaan reserviläisten käyttämää vakiokalustoa. Suomea lukuun ottamatta joukkueet edustavat kodinturvajoukkoja, joilla on käytössään pääosin maan puolustusvoimien aseistusta vastaavaa kalustoa. Suomessahan reserviläisillä on varusteet ja aseet itse hankittua ja vaihtelevaa kalustoa, pois lukien ehkä alueelliset yhtenäisemmin varustetut maakuntajoukot. Kilpailua varten Suomen joukkue oli varustettu kisaan yhdenmukaisilla m91maastopuvuilla ja iltatilaisuutta varten m/58-paraatipuvuilla. Vuonna 2009 Tanskassa järjestetyssä kilpailussa Suomi vei voiton erittäin kokeneella joukkueella. Suorituspaineita oli siis jossain määrin kasattu uuden joukkueen harteille… Kesäkuussa 2010 Skånen alavil-

le maille kokoontuivat joukkueet isäntämaasta Ruotsista (112 Hemvärnsbataljon Försvarsutbildarna Skåne), Tanskasta (Politihjemmevaernskompagni Fredrikssund), Virosta (Eest Kaiseliidu Tallina Malev) ja Suomesta (HelResp). Liettuan joukkue oli kuulemma joutunut jättämään tämän vuoden kisat väliin heikon taloudellisen tilanteen johdosta. Kilpailun isännät tarjosivat hyvin toimivat puitteet kilpailulle, jonka keskuspaikkana toimi Skånen alueen vapaaehtoisen maanpuolus tuskoulutuksen(Försvarsutbildarn a, FBU) Fredriksbergin kurssikeskus ja läheiset ampuma-alueet. Kunnollisen klubitalon lisäksi alue tarjosi kilpailijoille toimivan mökkimajoituksen. Isännät vastasivat kuljetuksista bussilla, pakettiautoilla ja telaajoneuvolla. Perjantaina osallistujille järjestettiin tutustuminen kilpailussa käytettäviin aseisiin rastikoulutuksena. Opastus oli tarpeen, koska suuri osa kalustosta oli ampujille uusia tuttavuuksia. Kilpailussa käytettiin Ruotsin kodinturvajoukkojen kalustukseen kuuluvia viittä asetta:

K U VA : J A N K U L M A L A

Pistooli 88 (Glock 17, kal 9 mm Para) Konekivääri Ksp M/58B (FN MAG, kal 7,62x51mm NATO) Tarkka-ampujakivääri PSG 90 (Accuracy International L96A1 AW, kal 7,62x51) Kertasinko 9mm sisäpiipulla Pansarskott m86 (Bofors AT-4) Rynnäkkökivääri AK4B (Automat karbin 4, Aimpointilla varustettu malli, kal 7,62x51) Aseista löytyy lisää tietoa Ruotsin puolustusvoimien kalustoa käsittelevältä sivustolta http://www.soldf. com/ josta valikosta esim. Vapen – Eldhandvapen – Automatkarbin 4. Koelaukauksia ei kuitenkaan päästy perjantaina ampumaan ja rastien tarkempi sisältökin paljastettiin joukkueille vasta kisapäivänä. Lauantaiaamuna Suomen joukkue lähti päättäväisenä kisaan Skånen niityille, jossa sadetakin tarpeellisuus tuli todettua heti kättelyssä, ei sateen vaan navakan tuulen pitelemiseksi. Lähistöllä sijaitsevat Kabusan ampuma-alueet tarjosivat suomalaisille poikkeavan kokemuksen verrattuna kotimaisiin hiekkamont-


11

6 | 2010 > 19. 8. 2010

Ennen varsinaista kilpailua jokainen kilpailija sai totutella paikallisen konekiväärin ominaisuuksiin 50 patruunan verran.

Kirjoittaja ja ruotsalainen kertasinko.

Pansarskott m86 eli Saab-Bofors AT-4. Jan-Eric Kulmala ampui singon 9 mm sisäpiipulla kilpailussa 3. sijan.

turatoihin. Ampumarastit oli sijoiteltu avaraan kumpuilevaan niittymaisemaan meren rannalle, jossa ”rauhan aikana” lehmät laiduntavat ainakin jätöksistä päätellen. Joukkueiden suoritusjärjestys oli arvottu ja Suomen joukkue aloitti pistoolirastilta. Kyseessä oli SRAtyyppinen rasti, jossa edettiin lähtöboksista tehtävänä ampua määrätyt 25 osumaa rynnäköivää sotilasta esittäviin maalitauluihin niistä paikoista, joista maalit tulivat ampujan näkyviin. Etäisyydet vaihtelivat noin 20 metristä pariin metriin. Rastilla käytettiin seinärakennelmia, joiden paikoilleen ankkuroimisessa avustettiin ensin isäntiä taistelemaan mereltä puhaltavaa tuulta vastaan. Sitten päästiin itse asiaan. Suomen joukkue oli normaalilla SRA-taktiikalla liikkeellä eli pyrittiin suoriutumaan tehtävästä mahdollisimman nopeasti mutta kuitenkin riittävän hyvillä osumilla. Rasti tuntui menevän ihan kivasti, koska kyseessä oli tuttua ja turvallista toimintaa. Jatkossa paljastui joukkueen tappioksi pieni virhearviointi pistelaskun osalta: vain osumat ratkaisivat, eli aikaa olisi voinut käyttää reilummin osumien varmistamiseksi… Suomi sijoittui pistoolirastilla jaetulle toiselle sijalle Tanskan kanssa, paras oli Viro. Toinen rasti oli kertasingolla ampuminen polvelta ja seisaaltaan paikallaan olevaan ja kaksi kertaa valinnaisesta asennosta liikkuvaan hirviratatyyppiseen maaliin, joka esitti panssarivaunua. Etäisyys maaleihin oli noin 100 metriä. Käytössä oli neljä sinkoa, jotka sai ladata valmiiksi ennen suoritusta ja suorituksesta otettiin aika. Koeammunnassa todettiin valojuova-ammusten osumien menevän herkästi yli maalin ja yksi sinko käyttäytyi selvästi eri lailla kuin muut. Nämä opit koitet-

tiin hyödyntää kilpailusuorituksissa, mutta joukkue ei silti saavuttanut parasta mahdollista tulosta sinkorastilta, kun kokonaispisteiden kannalta painoarvoltaan kallisarvoisia sinko-osumia jäi puuttumaan… Tämä ase olisi vaatinut selvästi enemmän harjoittelua. Suomen sijoitus sinkorastilla oli kolmas. Kolmas rasti oli konekiväärillä, jossa kukin ampuja vuorollaan pyrki kaatamaan taistelukentälle eri etäisyyksille nousevat maaliryhmät käytettävissä olevilla 150 patruunalla. Koeammunnassa kukin sai makustella 50 patruunan verran konekiväärin papatusta, purskeen pitoa ja osuntaa. Erikoisuutena rastilla oli vaatimus ampua vähintään 5 laukauksen sarjoja, lyhyemmistä purskeista tulis huomautus rastituomarilta. Pomppivalla konekiväärillä oli huomattavan haasteellista osua kauempana arviolta 150-300 metrin päässä oleviin maaleihin. Joukkueen sisällä taktiikka vaihteli, allekirjoittanut käytti paljon aikaa ja lopulta kentälle jäi vain kuusi maalia pystyyn. Tositilanteessa luonnollisesti nopeus ja tarkkuus olisivat valttia… Suomi jäi tällä rastilla peränpitäjäksi tasapisteillä Ruotsin kanssa. Neljäs rasti oli rynnäkkökiväärillä, jossa koelaukausten jälkeen ammuttiin yksilösuorituksena ensin 10 laukausta polvelta sadan metrin päässä olevaan puolikkaaseen sotilastauluun, jonka jälkeen siirryttiin ripeästi lipas vaihtaen 50 metrin etäisyydelle, josta ammuttiin toiset 10 laukausta seisovaan sotilastauluun ja koko suorituksesta otettiin aika. Aseita kokeiltiin ensin lähempänä oleviin tauluihin. Joukkue sai rastilta varsin hyvät osumat, huolimatta siitä, että yhden kiväärin kohdistus oli pahasti pielessä. Punapistetähtäimen käyttö oli suoraviivaista, mutta rynnäkkökiväärin

Ruotsissa on käytössä useiden muiden Europpan maiden tavoin FN MAG konekivääri. Kulspruta m/58B (Ksp m/58B) nimellä kulkevan konekiväärin kaliiperi on 7,62 mm NATO.

laukaisu oli varsin raskas ja etuveto pitkä, minkä lisäksi .308 kaliiperin rekyyli oli kohtuullisen voimakas, etenkin pehmeäkäytöksisiin AR-15 -kivääreihin tottuneille SRA-ampujille ;-) Suomen joukkue oli kuitenkin paras tällä rastilla. Viides rasti oli tarkka-ampujakiväärillä, jossa joukkueen tehtävänä oli ampua neljällä etäisyydellä oleviin neljän maalin ryhmiin 5 osumaa kuhunkin maaliin. Tehtävän haasteena oli maalien oikean etäisyyden arviointi. Ryhmä lähestyi ongelmaa arvioidun maalin leveyden ja 10-kertaa suurentavan milliradiaaniasteikolla varustetun kiikaritähtäimen avulla. Ryhmässä päätettiin yhteiset etäisyysasetukset kullekin tauluryhmälle. Kolmen lähimmän maaliryhmän osumat menivät sinne minne pitikin, mutta kukkulan laelle sijoitettu viimeinen ryhmä oli arvioitu olevan noin 500 metrissä kun se tosiasiassa oli yli 600 metrin päässä. Joukkuetta jäi arveluttamaan olivatko kauimmaiset maalit samankokoisia kuin lähemmillä etäisyyksillä käytetyt. No, ensi vuonna voisi esim. Erätukun laseretäisyysmittari olla hyödyllinen ryhmävaruste… Tarkka-ampujakivääri oli ainakin omakohtaisesti mielenkiintoisin asetuttavuus helpon ammuttavuuden ja vaikuttavan tehokkaan osumatark-

kuuden ansiosta. Suomen joukkue otti hiuksenhienon ykkössijan tarkkuuskivääristä vain pisteen etumatkalla Tanskaan. Rastien suorituksen jälkeen isännät kuljettivat joukkueet koolle yhteiseen tapahtumaan, jossa isäntien grillaamat hodarit ja olut maistuivat. Kisaohjelmasa mainostettu special guest star paljastui Aimpointin tuote-esittelijäksi, vaikka Suomen joukkue olikin esittänyt toiveikkaita arvailuja hiljattain sinkuksi ryhtyneen prinsessa Madeleinen tapaamisesta… Kilpailu päättyi juhlaillalliseen ja palkintojenjakoon FBU:n klubitalolla. Tänä vuonna BSSC:n voiton vei Tanskan joukkue (313 pist.), Suomi sijoittui hyväksi kakkoseksi (298 pist.), kolmantena perinteinen kilpakumppanimme Viro (289 pist.) ja perää piti kohteliaasti isäntämaa Ruotsi (263 pist.). Voittajaan Tanskaan nähden Suomen kriittinen piste-ero muodostui pääosin kertasinko- ja konekiväärirasteilla. Tilaisuudessa joukkueiden johto vaihtoi asiaankuuluvat kunnianosoitukset puolin ja toisin. Rastien henkilökohtaisista suorituksista palkittiin Suomen joukkueesta Kulmala (rynnäkkökiväärin 2. ja kertasingon 3. sija) sekä allekirjoittanut (pistoolin 2. ja rynnäkkökiväärin 3. sija).

Tunnelma oli viihtyisä, päivällisen jälkeen verkostoituminen vauhdikasta ja isäntien talkoovoimin hoitama baari palveli ansiokkaasti janoisia suita. Jälkipelissä punnittiin omat mokat ja onnistumiset. Korvan taakse on hyvä laittaa vastaisen varalle huolellisempi sääntöihin perehtyminen, koska ne vaihtelivat rastikohtaisesti ja pistelaskun kannalta olisi hyvä valita parhaan tuloksen tuova taktiikka – vaikka toki ampuminen ja osuminen viime kädessä ratkaisevat. Sunnuntaina joukkueet lähtivät kotimatkalle maittavan pekoniaamiaisen jälkeen. Matkasta allekirjoittaneelle jäi sellainen käsitys, että Ruotsissa vapaaehtoisella maanpuolustustoiminnalla on ainakin Skånen alueella hyvät toimintaedellytykset. Oma kurssikeskus, runsaasti erilaisia ampumaratoja ja ampuma-alue sekä kuitilla olevat varusteet ja ampumakalusto luovat hyvät puitteet harjoitteluun. Toivottavasti Suomessakin voitaisiin ottaa tältä osin mallia Ruotsista, kun monella muullakin alueella tunnutaan mallia haettavan lännestä. Suurkiitokset isännille hyvistä puitteista ja mielenkiintoisista rasteista! Ensi vuonna BSSC järjestetään Liettuassa.


12

19. 8. 2010 < 6 | 2010

ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Piirien ampumatarjonta Kuinka pääsen mukaan, mitä minun pitää tietää? Oheisessa ampumakalenterissa on julkaistu uudet ampumavuorot. Kiitos tästä piirien yhteisen ampumatoimikunnan uutterille järjestäjille. Madaltaakseni uusien ampujien kynnystä mukaantuloon olen koostanut tähän ohjeet mitä asioita mukaantulo vaatii. Suurin osa kaikille jäsenille avoimista ampumavuoroista järjestetään Santahaminassa. Ampujalla tulee olla henkilökohtainen ampujanvakuutus, Reserviläisen ampumaturva tai Suomen ampujaliiton lisenssi. Vakuutuksen saat ostettua liittojemme sivujen kautta. Kaikki ammunnat ovat johdettuja ja ammuntojen alkupuhuttelussa käydään läpi turvallisuusmääräykset sekä ammuntojen kulku. Mukaan pääsee ennakkoon ilmoittautumalla. Muista pitää ampumatilaisuuksistasi päiväkirjaa, ohessa malli ampumapäiväkirjasta. Jokaisella ampujalla tulee olla omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Ampumakatoksista ammuttaessa suositellaan käytettäväksi tuplakuulonsuojausta. Kiväärilajien makuuammunnoissa ota mukaan oma makuualusta. Pukeudu sään mukaisesti, ota mukaan omat paikkatarrat ja aseenpuhdistusvälineet, eväitä ja juotavaa unohtamatta. Aseet. Yleisillä harjoitusvuoroilla voi vuorokohtaisesti ampua millä tahansa kivääri tai pistoolikalustolla. Santahaminan rataohjesääntö rajoittaa maksimikaliiperin 12 millimetriin. Kun kyseessä ovat lajikohtaiset harjoitukset tai kilpailut, tulee lajin säännöt ottaa huomioon. Reserviläisurheiluliiton sivuilta löydät eri ampumalajiemme säännöt: www.resul.fi > säännöt > ammunnat > lajisäännöt.

vaRUSteet.

HelmPP kIvääRI ja PIStoolIam-

Helsingin maanpuolustuspiirin ammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina käytetään pienoispistooleita ja 9mm pistooleita. Jos käytät omaa asetta, pidä aselupa mukanasi. Kivääriammunnat suoritetaan itselataavalla kiväärillä (puoliautomaatti). Myös perinteisellä pulttilukkoisella sotilas- tai metsästyskiväärillä voi osallistua, mutta ampumaohjelmat on suunniteltu itselataavaa asetta suosiviksi. Järjestäjällä on muutama ase lainattavaksi. Lainakaluston ja patruunoiden maksut selviävät ilmoittautuessa. Lisätiedot saat osoitteesta www. mpky.fi > Helsinki, ilmoittautuminen vaatii rekisteröitymisen MPKY:n järjestelmään.

mUnnat.

HRUP & HelReSP PIStoolI – ja kI-

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhteinen ampumatoimikunta järjestää pistooli – ja kiväärivuoroja. Pistoolilla ammutaan yleisiä harjoituksia, pistoolin pika-ammuntaa ja sotilaspistoolin pika-ammuntaa. Paikalla ei ole laina-aseita. Yleisten harjoitusten lop-

vääRIammUnnat.

putunneilla voivat ampujat tapauskohtaisesti harjoitella myös SRA:ta. HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana kerhon v. 2010 jäsenkortti/maksukuitti, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan ammunnanjohtajan toimesta sekä KAARTJR hallitseman radan valvojien toimesta. Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 s kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 s kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 s kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli. Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase vähintään kal 7,65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. Lisätiedot: www.hrup.fi > ammunta. Kivääriammuntoja ammutaan Santahaminan keskusampumaradan 300 m ja 150 m radoilla sekä MPKK:n (Maanpuolustuskorkeakoulu) 150m radalla. Ampua voi kaikilla alle 12mm kaliiperisilla kivääreillä. Pääosa ammunnoista suoritetaan puoliautomaattisilla kivääreillä. Myös perinneaseet ovat tervetulleita. Johdetuissa kiväärivuoroissa ammutaan alkuun muutama kohdistussarja. Tämän jälkeen pyritään ampumaan palvelusammuntojen eri harjoitussarjoja, järjestämme myös perinnekiväärin pysty-, polvi- ja makuuammunta harjoituksia.

kIvä äRIammUnnat.

kIlPaIlUt. Syyskaudella piirien alueella järjestetään kilpailuja seuraavissa lajeissa: sotilaspistoolin ja pienoispistoolin pika-ammuntojen loput sarjakilpailut, perinneasekilpailu, SRA-kilpailu, pistoolin ja

kiväärin palvelusasekilpailu. Nämä kilpailut on jo laitettu ampumakalenteriin, kilpailuiden tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin. SRA kilpailuihin osallistuminen edellyttää SRA kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kevätkauden eri lajien karsintakilpailuiden perusteella määrittyvät piirien nelihenkiset edustusjoukkueet SM-kilpailuihin. Lähetämme joukkueet esim. ilmaase, perinnease, palvelusase, SRA sekä RUL ja RES mestaruuskilpailuihin. töölön PIStoolIRadalla HRUP & HELRESP yhdistysten omat vuorot pyörivät läpi vuoden. Jokainen vuoro on yhdistyksen ratavastaavan henkilön johtama. Rata on 6-paikkainen ja sen ilmastointi on hyvä. Radan ampumaetäisyys on 12,5 m. Radalla on taulunkääntölaitteet joilla pika-ammuntoja voi harjoitella koko vuoden läpi. Radan minimi ampumaetäisyys on 5 m. Kun ampumapöydät siirtää sivuun on rata mainio paikka myös SRA harjoitteluun. Käyttäjät vastaavat itse radan siivouksesta jokaisen ratavuoron jälkeen. Selvitä oman yhdistyksesi sisäratavuorot yhdistyksesi ampumavastaavalta ja tule mukaan ampumaan. Joillakin yhdistyksillä on myös omaa kalustoa, jolla pääsee alkuun ennen oman aseen hankkimista. töölön Ilma-aSeRata ,

ilma-asekausi alkaa lokakuun 1. tiistaina. 10 m rata sijaitsee Maanpuolustusmyymälän takatilan harjoitussalissa. 8-paikkaisella radalla voi ampua ilmapistoolilla tai kiväärillä. Radalla on kauko-ohjatut ratalaitteet. Kun ratamestari Jukka Väänänen on paikalla, voi hänen kanssaan sopia mahdollisuudesta lainakaluston käyttöön. Lisätiedot: jukka. vaananen(ät)kotikone.fi. www-osoitteista: www.resul.fi, www.hrup.fi, www.vantaanreservilaiset.fi, www. toiminta-ampujat.fi, www.eralle. net, www.rul.fi, www.reservilaisliitto.fi ja www.mpky.fi

lISää amPUmatIetoa

Ylil Tomi Alajoki Piirien Ampumatoimikunta


13

6 | 2010 > 19. 8. 2010

Tervehdys pääkaupunkiseudun reserviläiset!

Syksyn ratavuorot Ampumavuorot järjestetään Santahaminassa, jollei muuta paikkaa ole ilmoitettu. Ole paikalla 15 min aikaisemmin. Kalenteri myös osoitteessa: www.hrup.fi Elokuu Ti 24.8. To 26.8. La 28.8. La 28.8. Ti 31.8. Syyskuu

pvm

pvm

www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ilmoittautuminen

Viimeistä sotakesää on aika ajoin hyvä muistella, kuten myös sotiamme kokonaisuudessaan. Maamme reserviläiset olivat aikanaan että nykyään tunnetusti hyviä sotilaita ja hyviä aseenkäsittelijöitä. He ovat aina suorittaneet tehtävänsä järkähtämättä. Näin pitää meidänkin ajatella, vaikka olemme EU:ssa ja Natokin kärkkyy jo ovella.

16.45-21 11,20-17 17.15-21 16.45-21 16.45-21 11,20-21 11,20-21 17.15-21 16.45-21 8-21

ratavuorolle(at)luukku.com www.mpky.fi Helsinki www.hrup.fi / pika-ammuntaohje www.mpky.fi Helsinki ratavuorolle(at)luukku.com www.mpky.fi Helsinki www.mpky.fi Helsinki www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ratavuorolle(at)luukku.com Kilpailuilmoitus myöhemmin

Ennen sotia aktiiviset reserviläiset, suojeluskuntalaiset, pääsivät selkeästi paremmin harjoittelemaan sotilaan tärkeintä taitoa, eli ampumista. Ampumaan ei opi teoriassa eikä konsolipeleistä. Liian steriilit harjoitteet aseen käsittelyssä ovat myös omiaan tuhoamaan aseen oikean käytön. Olemme pyrkineet edistämään jäseniemme ampumataitoa antamalla koulutuspanoksemme erilaisissa asekäsittelyharjoituksissa. Tähän käytämme niitä resursseja, jotka meillä ovat. Tilanne ei ole hyvä, vaikka puolustusvoimat tukevat toimintaa omien resurssiensa rajoissa. Hyrylän lakkauttaminen on lisännyt painetta myös Santahaminassa.

pvm

Pistooli 1 MPKK 150 m kivääri Pist.pika (.22) rata 2 ja 3 Pistooli 2 Pistooli 2 Pistooli 2 Pistooli 2 ja 3 Sot.pist pika rata 2 Ja 3 Pistooli 1 Kilpailu, kaikki radat (paitsi pistooli 3.) 300m kivääri Pist.pika (.22) rata 2 ja 3 Pistooli 1 Pistooli 1 Pistooli 2 Sot.pist pika rata 2 Ja 3 Pistooli 1 Rata

8.45-21 17.15-21 16,45-21 8.45-12 11,20-17 17.15-21 16,45-21 kello

www.mpky.fi Helsinki www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com www.mpky.fi Helsinki www.hrup.fi / pika-ammuntaohje ratavuorolle(at)luukku.com ilmoittautuminen

La 2.10 La 2.10 Ti 5.10 La 9.10. Su 10.10 La 16.10 La 23.10 La 30.10 Marraskuu

Su 5.12.

ilmoittautuminen

17.15-21 16.45-21 8.45-12 12-17 17.15-21 kello

Su 19.9. Ti 21.9. To 23.9. La 25.9. Su 26.9. Ti 28.9. To 30.9. Lokakuu

La 20.11. La 20.11. La 27.11 Joulukuu

kello

Pist.pika (.22) rata 2 ja 3 Pistooli 1 Pistooli 1 Mpkk 150m Sot.pist pika rata 2 Ja 3 Rata

To 2.9. Su 5.9. Ti 7.9. Ke 8.9. To 9.9. La 11.9. Su 12.9. Ti 14.9. To 16.9. La 18.9.

La 13.11

Rata

Olemme viettäneet lämpöisen kesän, osin suorastaan tulikuuman. Myös kesällä -44 oli helteiset olosuhteen, vaan silloin ei kuitenkaan ensimmäisenä valitettu sääolosuhteista. Taistelijoiden suut kuivuivat janosta mutta tahto oli kova. Olihan kyseessä maamme tulevaisuus ja itsenäisenä säilyminen. Isoisämme taistelivat joka metristä 4.9 1944 saakka.

Pistooli 1 MPKK 150m kivääri Pistooli 2 Kilpailu, MPKK 150m kivääri ja Pistooli 1 MPKK 150m kivääri Kilpailu, kaikki radat (paitsi pistooli 3.) Pistooli 1 Kilpailu, MPKK 150m kivääri ja Pistooli 1 pvm Rata Kilpailu, 300m, 150m kivääri ja Pistooli 1 150m kivääri Pistooli 1 MPKK 150m kivääri pvm Rata Pistooli 1

8.45-12 11,20-17 16.45-21 8-17

ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com www.mpky.fi Helsinki Kilpailuilmoitus myöhemmin

11,20-17 8-21

www.mpky.fi Helsinki Kilpailuilmoitus myöhemmin

8.45-17 8-17

ratavuorolle(at)luukku.com Kilpailuilmoitus myöhemmin

8-21

Tässä lehdessä julkaistaan syksyn uudet ampumavuorot. Kiitos jälleen kerran Kaartin Jääkärirykmentin tuelle! Vuoroja ei ole paljon, mutta otetaan kaikki irti vuoroista ja osallistutaan vuoroille joukolla. Kalusto ei ole osallistumisen este. Aloittaville ampujille on tarjolla mahdollisuus lainakaluston ohjattuun käyttöön, ennen oman aseen hankkimispäätöstä. Syksyn aikana järjestämme myös useita kilpailuja - tulkaa mukaan. Hyvää syksyn jatkoa ja radoilla nähdään reilussa porukassa reilussa hengessä! Terveisin vänr Veijo Rautio HRUP & HELRESP ampumatoimikunnan puheenjohtaja

Ampumapäiväkirja Jossain vaiheessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilu- tai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikaisten aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampumaaktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta. Kokonaisen päiväkirjapohjan saat osoitteesta: www.eskapat.net, valitse kohta tiedostot ja sieltä ampumapäiväkirja. Ampumapäiväkirja, nimi:__________________ Pvm:___________________ Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________ ________________________________________________________ asetyyppi:

kello

Kesän aikana olen käynyt Helsingin ulkopuolella ampumassa eri radoilla. En voi kuin ihmetellä pääkaupunkiseudun ratatilannetta, sillä missään muualla maassamme ei reserviläisiä ja muita ampujia ole ajettu niin ahtaalle kuin täällä. Pääkaupunkiseudulle olisi syytä nopeasti saada ampumaurheilukeskus, joka palvelisi niin reserviläisiä kuin myös puolustusvoimia. Nykyinen ratatilanne ei ole rahasta, vaan tahdosta kiinni. Nykyaikainen ampumaurheilukeskus olisi suuri isänmaallinen teko pääkaupunkiseudulle. Keskus antaisi ammunnanharrastajille mahdollisuuden ampua hyvissä olosuhteissa suuremmalla ratakapasiteetilla.

kalib:

lauk. lkm.

Huom:

ilmoittautuminen Kilpailuilmoitus myöhemmin

8.45-17 8.45-17 8.45-17 kello

ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ilmoittautuminen

11,20-17

ratavuorolle(at)luukku.com

liikuntatoimintaa Urheilukalenteri 2010 / Etelä Suomi. Painopisteenä kenttäkelpoisuus Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. Elokuu 26.8 Partiosuunnistus Vekaranjärvi www.mpky.fi 0803 10 11029 Syyskuu 3-4.9. RESUL merikilpailu Tampere www.resul.fi 4.9. Liikuntapäivä Riihimäki www.mpky.fi 0110 12 015 5.9. Kuntotesti Santahamina www.mpky.fi 0400 10 11022 17-19.9. RESUL syysjotos Sonkajärvi www.resul.fi 18.9. MAAK marssi Santahamina www.mpky.fi 0400 10 11020 18.9. Partiokilpailu Jalka-Paavo Padasjoki www.mpky.fi - Uusimaa 25.9. Hiidenmarssi Lohja www.hiidenrykmentti.fi www.mpky.fi - Helsinki 29.8. Suomimies liikuntapäivä Santahamina Lokakuu 3.10. Maastomarssi 15 km Sipoo www.mpky.fi 0404 10 12073 9.10. Erä - ja maastotaidot HKI-Nuuksio www.mpky.fi 0400 10 13027 31.10 Maastomarssi 20 km Vihti www.mpky.fi 0404 10 12061

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus: ___________________________________________________________ Pvm:___________________ Paikka/tilaisuus/huom:___________________________________

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Syksyn hyvät liikuntasäät Ennätyshelteinen kesä on kohta takana ja arkinen aherrus jatkuu. Muista, että kenttäkelpoisuutesi ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistäsi reserviläisenä. Reserviläisliikunnan tarjonta jatkuu entistäkin aktiivisempana. Juuri sinun osanottoasi kaivataan.

sotilaallisempi kolmen päivän lenkki. Pääkaupunkiseudulta on jotoksilla ollut aliedustus väestömäärään suhteutettuna. Katso lisätietoja www.rul.fi/sandelsjotos. Annan mielelläni vinkkejä ja lisätietoja jotoksista, ota rohkeasti yhteyttä! kapt Jukka Rusila

Haastan alueemme kerhot osallistumaan Reserviläisurheiluliiton syysjotokselle Iisalmessa 17.-19.9. Valittavana on joko leppoisa kahden vuorokauden lenkki tai vaativampi ja

HRUP & HELRESP urheilutoimikunnan puheenjohtaja


14

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Suomessa käsityönä valmistetut yksilölliset kuulokojeet saat meiltä jonottamatta.

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Oy K.G.Öhman Ab LP-Mercatura Oy Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp

Myynti ja maahantuonti:

WEG Oy

p. (09) 345 5300 www.kuulohansa.fi

suomen tykistömuseo

päivä 18.-19.6. . puolustusvoimien tsastusnäytöksiä

Suomen ja tykistön historiaa 1400-luvulta tähän päivään

ä Sotilaskotinäyttelyn

Tule tutustumaan Suomen ja tykistön historiaan

Ryhmille opastettukierros pääsymaksun hinnalla. Varaukset etukäteen. Ryhmän minimikoko 10 henkilöä.

SuomiMies-maastoseikkailu Liikuntapäivä miehille

Liput: 6,00 € aikuiset, 3,00 € lapset Ryhmälippu 5,00 €/hlö (väh. 15 hlö) Sotaveteraanit, varusmiehet ja koululaisryhmät ilmaiseksi

MPK:n Helsingin maanpuolustuspiiri ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu järjestävät yhteistyössä liikunnallisen maastotapahtuman miehille

Näe vielä Erikoisnäyttely: Tykistöaiheiset peltilelut

Santahaminassa sunnuntaina 29.8.2010 Noin 7 km mittaisella suunnistusradalla on erilaisia rasteja, jotka edellyttävät nokkeluutta, taitoa sekä tietoa. Osassa pärjää toki raa'alla voimalla... Lounas nautitaan maastossa. Jälkipuinnille on aikaa taas Radioniemessä, jossa suihkun ohella on tarjolla monipuolista liikuntainfoa. Osallistujien on mahdollista mittauttaa kehon koostumus sekä saada henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Tapahtuman hinta on 15 euroa/hlö Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 20.8.2010 mennessä MPK:n sivujen www.mpky.fi kautta.

(Kurssit/Helsinki/Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus)

1920- ja 30-luvun leikkikaluja: tykkejä, panssarivaunuja, autoja ja lentokoneita Näyttely lokakuuhun 2010 asti.

Linnankasarmi 13100 Hämeenlinna puh. 03 682 4600

Avoinna päivittäin 11.00-17.00 www.tykistomuseo.fi toimisto@tykistomuseo.fi

onnittelemme elokuu 20.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 25.8.

Hallituksen puheenjohtaja, luutnantti Kai Juuranto (matkoilla) 80 v Talousneuvos, kersantti Raimo Huvila 75 v Palvelupäällikkö, sotilasmestari Timo Vartiainen (matkoilla) 70 v Yrittäjä, ylikersantti Mauri Piispanen 60 v Strategiajohtaja, insinööriluutnantti Seppo Salo (lähipiirissä) 70 v Toimitusjohtaja, kapteeniluutnantti Eero Salminen 60 v

Syyskuu 3.9. 4.9. 10.9. 16.9. 26.9. 27.9. 30.9.

Kauppatieteiden maisteri, kapteeni Filip Pettersson (perhepiirissä) Kauppaneuvos, yliluutnantti Raimo Salmivuo Toiminnanjohtaja, majuri Kauno Peltola (matkoilla) Talousjohtaja, ylikersantti Pekka Inkinen (ei vastaanottoa) Varatuomari, yliluutnantti Heikki Neva (perhepiirissä) LKT, lääkintöneuvos, vänrikki Boris Kock Projektipäällikkö, yliluutnantti Raimo Salminen (matkoilla)

90 v 70 v 80 v 75 v 80 v 75 v 60 v


15

6 | 2010 > 19. 8. 2010

toimintakalenteri Helsingin Reserviupseeripiiri

kanta-HelSInkI Kerhon ammunnat jatkuvat elokuussa Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00. KHRU:n ampumakilpailu on 1.9 keskiviikkona. Ilmoittautukaa ampumaupseereille. Heiltä saa lisätietoa niin kilpailusta kuin ammunnoista. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on tarjolla opastusta sekä tarvittaessa kerhon laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa. Kehitämme sähköistä viestintää. Päivitä sähköpostiosoitteesi RUL:lin sivuille, käytämme siellä olevia osoitteita. KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti: khru@khru.net. Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510 8513; Ampumaupseerit: antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi, p. 044 206 1717.

länSI-vantaa Lomamuistot palautuvat mieliin töiden taas alettua. Niiden joukossa kerhomme helteinen lauantai 19.6. RUK:n 90-vuotisjuhlissa Haminassa, jossa joukkomme vahvuus oli kymmenen osallistujaa. Kerhomme jäseniä osallistui myös Kesäyön marssiin 11.6. Kuusijärven maastossa. Laitapa ennakkoon kalenteriisi varaus kirkkosunnuntaille 19.9. klo 10-12. Järjestämme yhdessä Hämeenkylän seurakunnan ja Vantaan Maanpuolustusnaiset ry:n kanssa kirkollisen tilaisuuden kirkkokahvineen osoitteessa Auratie 3 Hämeenkylä. Tilaisuuden jälkeen klo 12 lähdemme Veteraanikävelylle, jonka järjestelyistä kerhomme vastaa Länsi-Vantaalla. Varaudu myös viikonlopuille 17.19.9., sillä silloin on RESULin syysjotos Ylä-Savon Sonkajärvellä ja 24.-25.9. kerhomme Padasjoen leiri. Padasjoen leirillä on mahdollisuus suorittaa SRA-kortti. Näistä tulevista tapahtumista ja ilmoittautumisista on tarkempaa tietoa seuraavassa 17.9. ilmestyvässä Reservin Sanomien numerossa 7. Ampumatoimintamme jatkuu totuttuun tapaan, alkaen viikolla 33. Töölöntorinkadun pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15, Helsinki, on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja parittomien viikkojen

lauantaisin klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urheilutalon radalla osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586 9252. Lisätietoa toiminnastamme sekä kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010 toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta http://lvru.rul.fi

mUnkkIvUoRI Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan. Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja Reservin Sanomien muissa ilmoituksissa. Tiistai-iltojen ammunnat jatkuvat edelleen. Kaikki joukolla mukaan! Seppälä: Koko päivän vuoroja 100m:n radalla 14.8, 11.9. ja 2.10. Voi ampua pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja nähdään radalla. Urheilutalon .22 ammunnat ja Töölöntorinkadun pistooliammunnat alkavat lokakuussa, alkaen viikosta 41. Tarkemmat tiedot myöhemmin. Lisätietoja ampumaupseerilta 050 9662565 tai risto.koskinen@ orion.fi.

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: reservinsanomat@helresp.fi

7239641 jarkko.t.paananen@gmail. com ; tiedotus Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@ finpro.fi Toivotamme jäsenillemme aurinkoista loppukesää tapaamisten merkeissä.

tIkkURIla Syksyn ensimmäinen kuukausikokous 30.9.2010 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Ilmainen kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen. ILOMANTSIN MATKA 17.9. – 19.9.2010 Tässä viimeisimmät tiedot Ilomantsin matkasta. Mukaan on jo ilmoittautunut yli 30 veteraania ja reserviläistä, osa puolisoiden kanssa. Tilaa on vielä vajaalle 10 henkilölle, joten nyt viimeistään on aika ilmoittautua matkalle mukaan. Oheisena laskelma matka-, majoitus- ja opastuskuluista/ henkilö: Bussikuljetus 55,00 euroa, majoitus 2 hh 108,- , opaspalvelu 5,- , Taistelijan Talo 5,- , Raappanan Maja 2,- , yhteensä 175,00 euroa/ henkilö. Useampi taustajärjestö on luvannut sponsoroida matkalle lähtijöitä, joten kannattaa tätä kysyä. Pyydän asiasta kiinnostuneita ilmoittautumaan allekirjoittaneelle mieluimmin sähköpostilla eero.salminen@safe-team. fi, mutta myös puhelinyhteys toimii, 0500 451 249 viimeistään 23.8. mennessä, jolloin on ilmoitettava hotellille sitova paikkamäärä. Matkasta tiedotetaan lähtijöille elokuun loppupuolella. Seuraa myös kotisivujamme www.tiruk.net Syyskuun alussa jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500-455474.

PoHjoIS-HelSInGIn ReSeRvIUPSeeRIt HALLITUKSEN KOKOUS Seuraava hallituksen kokous entiseen tapaan Malmin kirkolla keskiviikkona 1.9.2010 klo 18.30. TULE LUOLAAN AMPUMAAN Yhdistys on hankkinut kolme Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 20.8., 3.9., 17.9 ja 1.10. klo 16-19. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 40562040 ja tule mukaan. Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälä: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi TULEVIA TAPAHTUMIA Perinteinen Padasjoen ampumaleiri 1.-2.10.2010. Tarkemmat tiedot syyskuun lehdessä. YHTEYSHENKILÖT Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail. com; sihteeri Jarkko Paananen 040-

töölö Hyvää ja toiminnallista syksyä. Sotavahinkosäätiö on myöntänyt Töölön Reserviupseereille ”tunnustuspalkkion poikkeuksellisen ansiokkaasta veteraanityöstä”. Kerho kiittää veteraanitoimintaan osallistuneita ja jatkaa edelleen aktiivista toimintaansa, joka meille on aina ollut kunnia asia. Kerho osallistui omalla joukkueella Kesäyön marssiin 11.6. nyt jo yhdennetoista kerran. Isännöimme aikaisempien vuosien tapaan Viron Puolustusvoimien ja Rajavartioston yksikköjen osallistumista Kesäyön marssiin sekä pidimme yhteisen maanpuolustusviikonlopun Spjutsundissa. Kerho osallistui Reserviupseerikoulun 90-vuotisjuhlaan Haminassa 19.6. Samalla isännöimme 18.-20.6. Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen upseerien kerhon jäseniä, joiden kanssa tutustumme Salpalinjaan sekä vietimme kesäiltaa Spjutsundissa. Kerho järjesti Kaartin Pataljoonan upseerikokelaille kokelasinfon

6.7. Spjutsundissa, jossa esittelimme reserviupseeri- ja vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Kerho kävi kutsuttuna KaartP:n kotiutusjuhlassa 7.7. ja luovutimme upseerikokelas Aleksi Kortelaiselle perinteiset leijonakalvosinnapit kyvykkäästä palveluksesta. Kerho on nimennyt urheilu-upseeri Pertti Elvilän reserviläisliikunnan kehityshankkeen liikuntakoordinaattorikoulutukseen. Töölön Reserviupseereiden syyskauden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 24.8.; 21.9.; 19.10.;16.11. ja 14.12. Lisäksi olemme sopineet HRUP:n Autokerhon kanssa, että voimme käydä ampumassa heidän vuorollaan (ja Autokerho vastaavasti voi käydä ampumassa kerhomme vuorolla) maanantaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 16.8.; 7.9.; 25.10.; 22.11. ja 20.12. Kerhollamme on oma Reserviläisen ampumaharrastusvakuutus. Kerhon ammunnoista saa tietoja ja ohjeita ampumavastaava Raimo Ahokkaalta, 050-5114123, raimo.ahokas(at) gmail.com. Kerho suunnittelee syyskuulle vuorokauden mittaista melontaretkeä Kärkölään. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hans Gabrielssonille p. 040-9523062 tai s-posti hans. gabrielsson(at)elisanet.fi. Kerho suunnittelee tälle syksylle DC-3 lentoa ja vierailua yhteistyökumppanimme Viron Ämarin lentotukikohtaan. Ajankohta on vielä avoin ja riippuu mm. lentotukikohdan kiireistä, mutta ilmoita Sampo Martiskaiselle halukkuudestasi osallistua tälle ainutlaatuiselle vierailulle. Kerho on varannut käyttöönsä Padasjoen koulutuskeskuksen ja ampumaradat viikonlopuksi 23.-24.10., jolloin ammumme erilaisilla pienaseilla. Kerhon aseet, joita ollaan hankkimassa lisää, ovat jäsenistön käytettävissä. Merkkaa kalenteriisi ampumaleirin ajankohta ja ilmoittaudu puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle. Lisää tietoa ampumaleiristä kerhon nettisivuilta ja tämän lehden seuraavissa numeroissa. Järjestämme yhdessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa syksyn aikana päivän kestäviä virkistystapahtumia sotiemme veteraaneille. Jos kalenterisi aikataulu joustaa antoisaan yhdessäoloon veteraaniemme kanssa, ota yhteyttä puheenjohtaja Sampo Martiskaiseen. Töölön RU jatkaa sotaveteraanikeräystä, joka jatkuu vuoden loppuun ja siihen voi osallistua monella eri tavalla. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539, jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia. Kerholtamme saa myös Marskinmerkkejä, jonka myynti jatkuu vielä loppuvuoden. Marskin-merkin tiedustelut Hans Gabrielssonilta p. 040-9523062 tai s-posti hans. gabrielsson(at)elisanet.fi. Kerholla on tulevana syksynä jatkuvasti tilaisuuksia kunnon ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon ja parantamiseen. Tietoja erilaisista tilaisuuksista myös omakohtaiseen liikkumiseen eri puolilla Suomea löytyy nettisivuiltamme sekä tämän lehden kerhosivulta. Kerho osallistuu Hiidenmarssiin 25.9. omalla joukkueella. Ilmoittaudu urheiluupseeri Pertti Elvilälle tai Sampo Martiskaiselle. Henkilökohtainen liikunta ja ampumatilaisuudet on

hyödyllistä merkitä ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www. resul.fi/kuntokortti. Toimintamme tiedot löytyvät HRS:n kerhopalstalta ja kerhon nettisivuilta www.rul.fi/toolo sekä tilaisuuksien yhteyshenkilöiltä. Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail. com. Kerhon nettisivut: www.rul.fi/ toolo.

Itä-HelSInGIn ReSeRvIUPSeeRIt Ammunta: Ilma-aseammunnat alkavat Tukikohdanradalla keskiviikkona 15.9. klo 17 - 19. Lisätietoja saat soittamalla ammuntaupseeri Esko Sillankorva p. 040 756 3340. Ruutiaseammunnat jatkuvat Santahaminan ulkoradoilla. Lisätietoja saat soittamalla Juhani Hartela p. 040 834 2839. Syksyn ammuntaleiri järjestetään Padasjoella 3.- 5.9. leiri on yhteinen Itä-Helsingin Reserviläisten kanssa. Aloitamme perjantaina klo 16.00. Ammumme kivääreillä ja pistooleilla, lainakiväärejä ja pistooleita (Sako ja Glock). Ammuksia on omakustannushintaan. Matkustamme kimppakyydeillä ja Padasjoen leirialue sijaitsee Lahdesta 60km tietä 24. Leirin muonituksesta vastaa vääpeli Soini Hyttinen ja ruan hinta on 15, e. Ilmoittautumiset Klaus Koivulle: kakoivu@gmail.com ja p. 050 562 3211. Syysjotos Sandels järjestetään Iisalmessa 17. - 19.9. Lisätietoja saat "Reserviläisestä" toukokuu 3/2010, yhdistyksemme lähettää jotokselle useampia partioita, ota yhteyttä jos olet kiinnostunut (yhteystiedot). Yhdistyksemme hallitus suosittelee jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia, jonka löydät osoitteesta: www.resul.fi/ kuntokortti. Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani Riekkinen p. 050 598 4759, vpjoht. Anssi Kuhlman p. 040 702 0695, siht. Juha Iiskola p.050 543 6214, IHRU:n nettisivut www.rul.fi/ihru

aSelajIkeRHot

aUtokeRHo Kerhon vuosipäivää 12.5.10 vietettiin Tallinnan risteilyn merkeissä. Kerhon sihteerillä oli mahdollisuus osallistua Talvisodan Kannas 2010 retkelle 30.7 – 1.8.10. Retki onnistui hienosti ammattitaitoisten oppaiden johdolla. Ainoa miinus, joka johtui tiestöolosuhteista oli, että Taipaleenjoen pohjoispuolelle ei päästy käymään. Viikolla 35 syksyn ampumapäivä Santahaminassa. Tarkemmin syksyn Reservin Sanomissa. 25.9.10 tutustuminen Helsingin Automuseoon. Tarkempi aika syksyn Reservin Sanomissa.


16

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Hyvää alkanutta loppukesää kaikille jäsenille.

3718, matti.mahonen@fonet.fi; urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi; pioneeriosasto.org

IlmaIlUkeRHo Syksyn toiminta alkaa 7.9. 7.9. tiistai Ilmavoimien vainajien päivä. 15.00 Hietalahden hautausmaa, Alppilentäjien hauta, 16.00 Helsingin Suomalainen klubi kenrlt Nikunen – "Ilmasodankäynnin kehityspiirteitä". (90 v. juhla). Tumma puku, suuret kunniamerkit. Tarkennukset ohjelmaan löydät Helsingin Reservin Sanomista. Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat RUL:n radalla Töölössä. Lisätietoja antaa aseupseeri Martti Eerola p. 050-911 4933 tai martti.eerola@koti.fimnet.fi

IlmatoRjUntakeRHo Syksyn toiminnan vasta starttaillessa on paikallaan muistuttaa kerhon ampumavuorojen pyörivän viikkojen keskiviikkoisin klo 16-19 25.8. alkaen. Muusta ohjelmasta tiedotetaan tuonnempana. Halukkaat voivat edelleen liittyä kerhon sähköpostilistalle Google Groups palvelussa osoitteessa http://groups.google.com/group/ it-kerho tai ilmoittamalla osoitteensa tiedotusvastaavalle osoitteeseen toppari@saunalahti.fi.

PIoneeRIoSaSto Pioneeriosaston NETTISIVUT on uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta. AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19.0021.30 viikoilla 36, 40, 44, 48, 52 ja lauantaisin klo 9.30-12 viikoilla 38, 42, 46, 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/ kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä puheenjohtajalle. SYYSJOTOS on Iisalmessa 17.19.9. Pyrimme kasaamaan kaksi partiota, joiden osallistumismaksun Döbeln-sarjaan Pioneeriosasto maksaa. Aikaisempi kokemus jotoksista ei ole välttämätöntä. Lisätiedot www.rul.fi/sandelsjotos. Vielä ehdit ilmoittautua urheilu-upseerille! mennessä. Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä. JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä. Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@ sks.fi; sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka. rusila@ramboll.fi; ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570

ReSeRvImeRIUPSeeRIt Purjehdukset s/y Tinninculuksella jatkuvat aina syyskuun loppuun asti. Mikäli haluat vesille nauttimaan syyskesästä, Ota yhteyttä joko Samiin 050-5123364 email: sami. linnermo@lvi-linnermo.com tai Janneen 040-5300313 email: janne. jaakkola@iki.fi ja tiedustele lisää! Ampuvuoromme luolassa jatkuvat taas parittomien viikkojen lauantaisin viikosta 35 viikkoon 51 kello 12.00-14.30. Lisätietoja ampumatoiminnasta Harri Pakariselta gsm. 040-517 9834 tai sähköpostiosoitteesta: harri.pakarinen@fi.issworld. com. Hallitus pyytää jäsenistöltä toimintaehdotuksia tulevaksi syyskaudeksi. Pyydämme lähettämään esitykset Samin yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen.

tooliradalla ovat keskiviikkoisin, viikoilla 34,38,42,46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja ja ilmoittautumiset ampumavastaavillemme Jussi Liesiölle p. 050-5603325 ja Tapani Niemiselle p. 050-5502368. Huomatkaa myös HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpky.fi. Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www. viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jääkärirykmentillä on tuolloin sotilasvalatilaisuus, jota vierailijatkin pääsevät seuraamaan. Ohjelmassa on myös toimintanäytöksiä sekä uusien helikoptereiden esittely. Ruokaa m/SA on saatavilla. Lähtö tapahtuu klo 07.45 Helsingin Rautatientorilta Fennian edestä ja takaisin Helsingissä olemme ehkä klo 17.00 tietämillä. Matkan hinta on 25 euroa/osallistuja ja ruokailun maksaa jokainen itse. Ilmoittautumiset viim. 22.08.2010 mennessä arto.aremo@ kolumbus.fi tai puhelimitse 050 367 5970; antakaa ilmoittautumisen yhteydessä myös yhteystietonne. Kolmekymmentä ensin ehtinyttä mahtuu bussiin mukaan

kanta-HelSInGIn maanPUolUStUSnaISet SenIoRIUPSeeRIt Senioriupseerien Kerho tekee avecvierailun Uttiin 28.08.2010. Utin

Kanta Helsingin Maanpuolustusnaiset kokoontuvat maanantaina 6 syyskuuta 2010 klo.18.00. Döbelninkatu 2.

Rt-keRHo joHtoRenGaS AMPUMAVUOROT TÖÖLÖNTORIN AMPUMARADALLA RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölöntorin ampumaradalla syksyn 2010 osalta ovat: 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. ja 28.12. Aika ratavuorolle on aina klo 19:00-21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon maanantaina Toni Aallolle (toni. aalto(at)iki.fi tai 040 311 3348). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http:// www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva. TULEVAT TAPAHTUMAT Selinin lautaskilpailu 7.9. Töölöntorinkadun ampumaradalla ratavuoron yhteydessä. JÄSENTEN SÄHKÖPOSTIYHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas(at)gmail.com.

vIeStIoSaSto Tervetuloa tutustumaan viestin kertausharjoitukseen, jonka aiheena on esikunnan tietojärjestelmät. Tilaisuudessa esitellään myös viestin kouluttajatoimintaa. Tutustumistilaisuus on Santahaminassa 16.10.2010 klo 15-18 sis. ruokailun. Tilaisuus on ensisijaisesti kohdistettu viestiupseereille, ilmoittautumisjärjestyksessä max. 15 henkilöä. Ilmoittautuminen spostitse: puheenjohtaja@viestiosasto.net Viestiosasto kokoaa joukkuetta Sandels Jotokseen 17.-19.9.Ennakkoilmoittautuminen on 29.8. mennessä, joten ilmoita kiinnostuksesi pikimmiten spostitse: puheenjohtaja@viestiosasto.net. Ampumavuoromme Töölön pis-

Helsingin Seudun Reserviläispiiri

HelSInGIn ReSeRvIläISet Kesäyön marssilla oli 11.6. Helsingin Reserviläisten nimissä kaksi osallistujaa. Sen lisäksi oli yksittäisiä marssijoita muissa joukkueissa. Tapahtumaan osallistui tänä vuonna yhteensä 1092 kävelijää. Marssi järjestettiin nyt 13. kerran ja tällä kertaa vetisissä olosuhteissa. Yhdistyksemme kolmen miehen ryhmä osallistui viikonloppuna 3.– 4.7. Salpavaellukseen, jonka järjestivät jo 17. kertaa Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden reserviläisjärjestöt. Eri reiteillä oli yhteensä 125 vaeltajaa tutustumassa kiviesteisiin, betonikorsuihin ja suomalaiseen luontoon. Kokemus oli hieno, joten suosittelemme tapahtumaa myös muille jäsenillemme. Seuraava mahdollisuus on 1.–3.7.2011. YHTEYSTIEDOT Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi (huomaa muuttunut sähköpostiosoite) tai helsinki@helresp.fi

Itä-HelSInGIn ReSeRvIläISet Lämmin sää on hellinyt kesätaukoamme ja nyt ilmojen viiletessä

onkin aika katsoa tulevan syksyn reserviläistapahtumiin. Pirtti-illat jatkuvat syyskuun 14. päivä kello 18. Aiheena tulevat tapahtumat ja yhdistyksen syyskokous. Syyskokouksen vuoro onkin sitten lokakuun 12. päivä kello 18 pirtillä ja kutsu tulee seuraavaan lehteen sekä Reserviläisliiton sivujen alla oleville yhdistyksen nettisivuille. Marraskuun pirtti-ilta on 9.11. ja joulukuun pirtti-ilta on perinteinen puurojuhla. Ampumavuoro Töölön radalla alkaa 2.9. kello 19 ja jatkuu parittomien viikkojen torstaisin. Vuorolle toivotaan hyvää käyttöastetta jotta meillä pysyisi ampumavuoro jatkossakin. Perinteisiä tapahtumia loppuvuonna ovat itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja vastaanotto sekä jouluaaton kunniavartio Malmin sankarihaudalla. Pirtin syystalkoot pidetään 21.-22.9. 3.-5.9. pidetään Itä-Helsingin Reserviupseereiden kanssa yhteinen ampumaleiri Padasjoella. Ammutaan ainakin rk:lla ja pistooleilla. Mukaan mahtuu max 30 osallistujaa ja halukkaat voivat ilmoittautua Soini Hyttiselle, puh 050-3695305. Osallistuminen kustantaa patruunoiden ja kuljetuksen verran. Ampumaleiri on virallinen MPY:n kurssi. Nähdään reserviläismerkeissä!

meRIReSeRvIläISet Hieno kesä alkaa olla loppusuoralla,

ja lapsiperheissä eletään jo uuden lukukauden alkua. Olemme saaneet kokea ennätyshelteitä, ja aika näyttää onko olotila pysyvä. Puheenjohtajallemme eivät hellelukemat kuitenkaan riittäneet, vaan kilpailuhenkisenä Korhosen Tatu lähti etsimään vielä korkeampia lukemia Haitista, maanjäristysalueen kansainvälisen avustusleiri Charlien johtajan pestissä. Syyskuun alkupuolelle saakka varapuheenjohtajamme Eero Karuvaara hoitaa puheenjohtajuutta. Sähköpostit kuitenkin kulkevat hienosti Haitillekin... Nettisivumme www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset on tärkein ja ajantasaisin tiedotusvälineemme, josta löytyy uusin tieto toiminnastamme. MeriLintuKala-retki jäsenille 17.19.9. Katso lisätiedot nettisivultamme. Kysymyksessä on merilinnustus-, kalastus- ja luontoretki Ahvenella (ja omilla veneillä) Helsingin edustan ulkosaaristoon. Käytettävissä on yhteismajoitteena suuri kaminatelttamme. Apuveneenä toimii Ahvenen kumivene perämoottoreineen. Kysymyksessä on unohtumaton reissu hyvällä porukalla, ja jokaiselle merireserviläiselle hyvää harjoitusta. Lisätietoa reissusta, lupa-asioista, laina-aseista, pyydyksistä jne. saat jäsenvastaavaltamme Maavuoren Jaskalta, jolle voit myös ilmoittautua, puh. 0400444657. Reissu ei maksa mitään, mutta omaa evästä ja yöpymisvälineitä tarvitaan. Omassa veneessäkin voi yöpyä, mutta entisessä Ruotsin armeijan korkeassa lääkintäteltassamme on myös tunnelma korkealla. Pidä kiirettä ilmoittaumisesi kanssa, sillä Ahvenen kyytiin mahtuu vain 12 henkeä. Köydet irtoavat perjantaina 17.9. klo 17 Katajanokalta ja kiinnittyvät takaisin sunnuntaina 19.9. samoihin aikoihin. Ahven 3 Tallinnassa Lippulaivamme aktiivimiehistöineen vieraili Tallinnassa 16.-18.6. Veljesyhteisömme KL Meredivisjoonan edustajat vierailivat tutustumassa alukseen. Samassa yhteydessä Ahvenen vastuukippari Ville Mäenpää luovutti Meredivisjoonalle I. luokan Merireserviläisristin numero A-17 kehyksessä. Huomionosoituksen vastaanotti luutnantti Kuno Peek. Merireserviläisten priimuskiikarit I/2010 luovutettiin perinteiseen tapaan aliupseerikurssin laivastolinjan priimukselle Upinniemessä 23.6. Elokuussa USA:aan pariksi vuodeksi muuttanut uunituore pursimiehemme Martti Helamaa luovutti kiikarit alikersantti Joni Sakari Pekkariselle. Perinne on jatkunut jo 30 vuoden ajan. Toiminta käynnistyi pian Laivaston Koulun muutettua Pansiosta Upinniemeen. Seuraavat priimuskiikarit luovutetaan joulukuussa. Ahven-tiistait jatkuvat edelleen silloin, kun veneemme ei ole saanut harjoituskutsua johonkin vapaaehtoisen meripuolustuksen tai merivoimien tapahtumaan. Katajanokan jäänmurtajalaiturin tyvelle voi kerhoiltoihin tulla seurustelemaan, tutustumaan veneeseemme ja osallistumaan pienelle harjoituspurjehdukselle. Hyvä saapumisaika on klo 17-18 välillä. Mikäli syystä tai kolmannesta Ahvenella on hiljaista, astu rohkeasti naapurialukseen, Helsingin Laivastokillan Kilstariin. Myös sieltä löytyy jäseniämme, ja tilaa purjehdusreissulle. Ahvenasioista vastaa vastuupäällikkö Ville Mäenpää, puh. 040-8251664 ja alushuoltovastaava Matias Kaivos, puh.


17

6 | 2010 > 19. 8. 2010

040-5433689. Sisäampumaratavuorot alkavat jälleen syyskuussa Töölöntorinkadun sisäampumarata Luolassa. Ampumarata on entistä ehommassa kunnossa: lattia on saanut sileän ja kirkkaan uuden pinnan. Sisääntulo klo 16:00-19:30 oman aikataulusi mukaan; siivoukset aloitetaan yleensä jo klo 20:00 aikoihin. Entiseen tapaan radalla ammutaan sarjakilpailusuorituksina tai harjoituksena omia urheiluammuntalajejamme. Yhdistyksen kattava kalusto on jäsentemme käytössä ja patruunoita saa käyttövastiketta vastaan.Laitapa allakkaan syyskauden ruutiasevuorot: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12. Ilma-aseradan ammuntamme jatkuvat vuorotiistaisin Luola-vuoron kanssa. Sisääntulo viimeistään ennen 18:aa MP-myymälän kautta. Virallinen vuoro klo 18:00-19:30. Mikään ei kehitä silmää, kättä, liipasinsormea ja korvienvälystä niin hyvin kuin ilma-aseammunta kunnon urheiluaseella. Ilma-asevuoromme: 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12. Merireserviläisten Navigaatiojaoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua Suomen Navigaatioliiton auktorisoisoiviin opettajakoulutustilaisuuksiin Helsingissä (Arbis, Dagmarinkatu 3) seuraavasti: -la 2.10. laivurikurssien opettajapätevyyksiä haluaville klo 10-16 ja -su 3.10. CEVNI-kouluttajiksi haluaville; Samalla suoritetaan itselle sisävesipätevyys. Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan Navigaatioliiton toimistoon viimeistään 24.9. puh. 0102176480 tai sähköpostitse: astro@naviga.inet.fi. Muista mainita jaostomme, joka on jäsennumeroltaan 148. Alennusta venevakuutusmaksuun laivurintutkinnolla Lähivakuutus on ilmoittanut Navigaatioliitolle myöntävänsä 20% alennuksen venevakuutuksesta henkilöille, joka on hyväksytysti suorittanut liiton saaristo-, rannikko- tai avomerilaivurin tutkinnon. Seuraapa lähialueesi työväen- ja kansalaisopistojen kurssitarjontaa, ja ilmoittaudu opiskelemaan. Järjestämme itseopiskelijoille tarvittaessa itseopiskelupaketin ja pidämme oman Merireserviläisten navigaatiojaoston tutkintatilaisuuden joulukuun alussa, mikäli halukkuutta ilmenee. Palataan asiaan syksymmällä. Ulkoratakauden ammunta ja kilpailut Kehoitamme jäseniämme osallistumaan omatoimisesti piirien ampumatoimikunnan, Helsingin MP-piirin ja Helsingin Varuskunnan Ampujien ampumavuoroihin. Yhdistyksemme kilpailutoiminnasta vastaa Jukka Soini, puh. 050-3740994, jolta saat tarvittaessa lisätietoja osallistumisestamme joukkueina eri kilpailuihin. Paukku- ja pyssykauppoja suosittelemme tehtäväksi hovinhankkijoidemme Printec Hobbyn (www.prinecase.fi) ja Mutkahuollon (www.mutkahuolto.fi) kanssa. Kauppoja tehdessäsi muista mainita jäsenyytesi Merireserviläisissä. Jukan kanssa voi myös keskustella yhdistyksen perinnekiväärien ja sotilaspistoolin käyttömahdollisuuksista ulkoradoilla ja kilpailuissa. Purjehduskauden päättäjäissauna 22.10. perjantaina klo 17-20 perinteiseen tapaan Suomenlinnassa, Merisotakoulun SUURESSA saunassa, jossa hikoillaan vanha purjehduskausi pois maailman parhaimmissa löylyissä hyvässä ja rennossa seurassa. Kurkkukin huuhdotaan yhdistyksen tarjoamilla saunajuomilla. Tervetuloa!

Sinisen Reservin Säätiön tuki Säätiö antoi Ahven 3:n kunnossapitoa, koulutuskalusto- ja laitehankintoja varten mukavan tukilahjoituksen, jonka avulla voidaan taas jatkaa luottavaisin mielin eteenpäin. Kiitos! Yhdistyksen viimeisin asehankinta Reserviläisliiton ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin tuella hankimme sisäampumaratakäyttöön lisää arsenaalia: 2 pienoispistoolia, 2 pienoisrevolveria ja 2 ns. 1/2-automaattipienoiskivääriä. Jälkimmäiselle on kehitetty oma nopea kuvioammuntalajikin, jossa pidetään uusi syksynkestävä sarjakilpailu. MPK-kurssit ja ampumakilpailut löytyvät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen nettisivuilta www.mpky.fi. Täältä voit ilmoittautua myös mm. Sinisen Reservin Raasin perinneasekisaan 4.9. ja rynnäkkökivääri-mestaruuskilpailuihin merivoimien aseilla ja patruunoilla Upinniemessä 2.10. (Meripuolustuspiiri: Ampumapäivä 2) ja perinnekivääriammunnan jokamiehen massakoitokseen myös Upinniemessä 10.10. (Uudenmaan MP-piiri: X Heikki Tuokko). Yhdistyksellä on aseita ja a-tarvikkeita lainattavaksi radalla halukkaille. Kaikki m/39:n omistajatkin joukolla mukaan, ettei esivalta kerää rautoja pois käytönpuutteen takia! Helsingin Varuskunnan Ampujien HVA:n perinnekivääriennätykset ovat tällä hetkellä kaikki Merireserviläisten ampujien hallussa. Tälle kaudelle tuli kaksi uutta ennätystä. Ampujiemme 300m ennätykset ovat seuraavanlaiset: -Jukka Soini, 30 ls makuu, sarja Y, 2005: 251p. -Tatu Korhonen, 30 ls makuu, sarja IM, 2010: 261p. -Åke Smolander, 3x10 ls, sarja Y, 2010: 223p.-Heikki Tammenmaa, 3x10 ls, sarja IM, 2009: 246p. Merireserviläisten pikkujoulusauna 20.11. lauantaina pidetään piirin Vuosaaren saunapirtillä; lisätietoja seuraa myöhemmin. Merireserviläiset ry:n yhteystiedot ja johtokunnan jäsenet löytyvät nettivuiltamme: www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset. VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh. 040 5552 821, ht.notko@fonet.fi ja sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

HfoRSnejdenS SvenSka ReSeRvUndeRoffIceRaRe Skytte i Luolan fortsätter igen efter sommaren vecka 35, torsdagen 2.9 kl. 17-19. Triangelkampen 2010 Söndagen 29.8, Orientering, samling vid Idrottshuset i Dragsvik kl. 10.00 Lördagen 17.10, avslutningsfest

kokonaISmaanPUolUStUS Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa. Kokonaismaanpuolustus toivottaa jäsenilleen hyvää syyskauden alkua. Järjestämme jäsenille retken Isosaareen sunnuntaina 22.8. Yhdistyksen vuosi-illallinen pidetään sunnuntaina 12.9. Kuukausittaiset KMPtorstaitapaamiset alkavat syyskuulla ja niistä ilmoitetaan jäsenpostissa. Ammunnat jatkuvat Töölön radalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti syyskuusta alkaen sunnuntaisin,kesän viimeinen keskiviikkovuoro on 18.8. Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.com Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

vääPelIkIlta HUOLLON KURSSIT Santahaminassa järjestetään syksyn aikana mm. Komppanian huollon kurssi sekä Kurssivääpelikurssi. Myös hygieniaosaamistesti pyritään toteuttamaan vielä ennen joulua. Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail. com VÄÄPELIKILTA RY:N SYYSKOKOUS Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 18.11.2010 Töölöntorinkadun auditoriossa. Kokouksessa valitaan mm. yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Merkitse aika jo nyt kalenteriisi. Varsinainen kokouskutsu lähetetään seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä. VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.

S-RyHmän ReSeRvIläISet Syyskausi avattiin Hamina Tattoossa 7. elokuuta. Meiltä osallistujia oli 15 henkilöä. Seuraava tapahtuma on vierailu Upinniemeen 2. syyskuuta alkaen klo 13.30.Kuljetuksesta sovitaan ilmoittautuneitten kanssa lähempänä ajankohtaa. Ohjelmassa kiertoajelu varuskunta-alueella, elokuvasalissa Merivoimien/SMLP:n esittely ja satamassa alusten esittely ja tietenkin kahvit. Päätös n. klo 17.00. Heti seuraavana päivänä Herrasmieskisa Sipoon Spjutsundissa alkaen klo 16.00. Maja on varattu käyttöömme perjantaiksi ja lauantaiksi. Majalla on mahdollisuus yöpymiseen ja saunomiseen. Naisjäsenemme ja jäsenten puoliskot ovat siis erittäin tervetulleita tapahtumaan. Näihin molempiin tapahtumiin ilmoittautumiset Teuvo Mäkiselle. Seniorikerhon kanssa järjestetään yhteinen vierailu Sotamuseoon Liisankadulle 23. syyskuuta

klo 12.00. Museossa on Talvisotaaiheinen näyttely. Yhdistys tarjoaa sisäänpääsyn museoon. Tähän tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.dahlman@ inex.fi tai 040-7693816; I varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.keino@ sok.fi tai 050-3096210; II varapuheenjohtaja ari.kovalainen@sok. fi 0107681824; toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com tai 0503385636; varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@hotmail.fi 0500607874

mUUt maanPUolUStUSyHdIStykSet

aUtojoUkkojen HelSInGIn kIlta Kesän helteiden pikkuhiljaa hellittäessä haluamme muistuttaa syyskuun museoretkestä. Retki on lauantaina syyskuun 25 päivä ja suuntautuu tälläkertaa Helsingin Automuseoon. Retkestä lisää seuraavassa Reservin Sanomissa. Hyvää kesän jatkoa kaikille.

HelSInGIn IlmatoRjUntaRykmentIn kIlta Hyvää loppukesää sekä alkusyksyä kiltalaisille ja yhteistyökumppaneillemme. Ampumatoiminta: Ampumavuoro jatkuu normaalisti viikolta 32. alkaen parillisten viikkojen keskiviikkona Töölöntorinkadun radalla klo 1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754. Ennakkoilmoitus! Perinteiset Herrasmieskilpailut pidetään syyskuun viimeisenä sunnuntaina 26.09.2010 klo 12:00 alkaen Ilmatorjuntamuseolla. Puh.joht. Timo Niiranen GSM 0400 743 877 timo.niiranen@gmail. com Sihteeri: Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus.

HelSInGIn SUojelUSkUntaPIIRIn PeRInnekIlta tRadItIonSGIllet föR H:foRS SkyddSkåRSdIStRIkt KILLAN RETKI MARSKIN MAJALLE 19.8.2010 Killan kesäretki toteutetaan torstaina 19.8.2010. Sen kohteena on Lopella sijaitseva Marskin maja. Oppaana on kenraalimajuri Sami Sihvo, joka toimii Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja -yhdistyksen puheenjohtajana. YHTEISTYÖ ALKAA VIIPURIN

SK- JA LS- PIIRIN PERINNEKILLAN KANSSA Viipurilaisilla on vilkasta toimintaa, johon tästä lähtien myös meidän kiltamme jäsenet voivat osallistua. Seuraava tapahtuma on Tutustuminen entiseen Sota-arkistoon (Nyk. Kansallisarkiston Sörnäisten toimipiste) 20.9. klo 13.00. Työpajankatu 6. Ilmoittautuminen puh. 045 134 9141 tai 0400 700 048. KILLAN PERINNETUOTTEET Killan jäsenillä on mahdollisuus hankkia Helsingin sk-piirin sinikeltaisella S-kilvellä varustettuja jäsenmerkkejä, kalvosinnappeja, solmiopidikkeitä ja pöytästandaareja. Lähempiä tietoja puheenjohtajalta. KILLAN YHTEYSTIEDOT Killan puheenjohtaja Markus Anaja; markus.anaja@kolumbus.fi; GSM 0400 694 004.

PääkaUPUnkISeUdUn PIoneeRIkIlta Killan perinteinen pioneerien illanvietto Rakennusmestarien majalla Kalliniemessä Laajasalossa Keulakuvantie 18 maanantaina 27.9. alkaen kello 17.00. Perinteen mukaan tarjolla iltapala sekä alustuksia.Yhdistykset voivat järjestää tilaisuuden päätteeksi omat palaverit. Perinneaseammunnat järjestetään Santahaminassa syys-lokakuun vaihteessä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan heti kun päivämäärä vahvistuu. Vanhoja arkistoja ja dokumenttejä on tarkoitus siirtää Elinkeinoelämän keskusarkistoon Mikkeliin. Mikäli sinulla on vanhoja dokumenttejä ym arkistoitavaa, ota yhteyttä pj Ilpo Ervastiin. Killalla on numeroituja visapuukahvaisia pioneeripuukkoja. Hinta e 50/kappale. Ota yhteyttä pj:aan. Yhteyshenkilöt: pj Ilpo Ervasti 0500-184684, ilervasti@gmail. com; siht Ismo Pajarinen, ismo.pajarinen@mbnet.fi, raha-as. Antero Pesonen, 040-5128819, antero.pesonen@gmail.com

HelSInGIn RaUHantURvaajat Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, p. työ 050- 3170367, p. 0405867874, tuomo.ruohonen@metso. com; Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 0504921956, hhjuvonen@hotmail.com; Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p.040-5848524, kari.kaiponen@ pp.inet.fi Mervi Aho,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton veteraanituen päivystävä puhelin 0207698111. Messi-illat: Syksyn messi-illat :syyskuu 02.09.2010 klo 19.00 Pekka Haavisto Somalian jälleenrakennus. Lokakuu 05.10.2010 klo 19.00 ylikonstaapeli Vesa Satamo, Millionaires Clubilla, aihe vielä avoin. Sääntömääräinen syyskokous 04.11.2010. Su 19.9.2010 Kävelytapahtuma (veteraanikävely) Käpylässä, siis joukolla mukaan, lisätietoa Hannu Juvoselta puh 0504921956. La 25.9.2010 järjestämme syysretken veli Varhimon tiluksille Siuntion jylhiin maisemiin. Ohjelmassa


18

19. 8. 2010 < 6 | 2010

erilaisia rastitehtäviä ja miellyttävää yhdessäoloa luonnossa ja tukikohdassa, jossa ruokaillaan ja saunotaan. Bussi tilauslaiturista Kiasman edestä klo 10.00 takaisin lähdetään klo19.00.Tilaisuus on avec ,siis hal-

litus mukaan. Matkasta ei peritä maksua, retkeilyvarusteet päälle. Ilmoittautumiset 15.9.2010 mennessä Tapsa Forsström puh. 040 587 0352, sekä Kari Kaiponen puh. 040 584 8524, lisätietoa edellisiltä.

SISSIkeRHo SISSIoSaSto Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki. SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta. MAASTOTOIMINTA Sissitoiminnan peruskurssi (Pahkis-valmennus) 28. - 29. 08 Vuosaaren res.majan - Kantarnäs – Kasaberget alueella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Christer Mikkonen s-posti christer.mikkonen@elisanet.fi , puh 050 5722 873 Pahkis 2010 Pahkajärvellä 17.–19.9. Operatiivisiin joukkoihin mahtuu vielä mukaan. Erikoisuutena taistelusimulaattori (TASI) mukana koko harjoituksen ajan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Osasto Valkoinen ja harjoituksen johto: Mika Leivo 050-5555 2151 mika.leivo@karttakeskus.fi. Osasto Vihreä Ville Saari 050-329 0335 v.saari88@gmail.com. Osasto Keltainen Arto Vesamo 040-594 6488 arto.vesamo@gmail.com. Pimeätoimintakurssi 29.–31.10. 2010 Padasjoella. Ilmoittautumiset Christer Mikkonen 050 5722 873 tai christer.mikkonen@elisanet.fi AMPUMATOIMINTA Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti parillisen (36-52) viikon maanantai klo 19.00–21.30 ja sunnuntai klo 14.30–17.00. Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040 552 5551 tomppa@scuba.fi tai kari.savolainen@danpat.fi. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan! Piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Ilmoittautumiset ratavuorolle@luukku.com aina keskiviikkoon klo.16.00 mennessä. Muistakaa myös MPK::n ampumavuorot. SALITOIMINTA Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.0019.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot) 3.9. alkaen. Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com SISSIEN HIHAMERKIT Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com

taPIolan ReSeRvIUPSeeRIt eSPoon ReSeRvIläISet Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi Syyskautemme käynnistyi perinteisillä Padasjoen kesäpäivillä 6.-8. elokuuta ruudin savussa ja hylsysateessa. Osanotto oli jälleen runsas ja keli oli suorastaan helteisen kuuma. Hienoa! Tarkista alta syyskauden alustava ohjelma ja tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme. RETKI TALVISOTA 70V. – NÄYTTELYYN, su 28.8. klo.11.00, paikka: Sotamuseo, Liisankatu 1, Hki. Kerhot (EsRes & Taru) kustantavat jäsentensä sisäänpääsymaksun. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: juha.matikainen@esres. fi, 050 597 7139. LIIKUNTA 5.9.2010 MAASTOMARSSI 1, matka: 15km, kesto max 4h. Paikka: Luukin ulkoilualue, Espoo. MPKY-tunnus: 0404 10 12042. Varustus: norm ulkoiluasu, vaelluskengät, vettä 2-3L, reppu. Lisätiedot: Juha Matikainen, 050 597 7139. Ilmoittautuminen mpky:n sivujen kautta. 3.10.2010 MAASTOMARSSI 2, matka n 20km, kesto max 6h. Paikka: Sipoonkorpi. MPKY-tunnus: 0404 10 12073. Maastomarssien tarkoituksena on parantaa reserviläisen kenttäkelpoisuutta ja tarjota järjestetty harjoittelumahdollisuus marssitapahtumiin ja jotoksille. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät tai märällä säällä kumisaappaat, vettä (2-3 l) ja reppu sekä mahdollisesti myös retkikeitin ja muonaa. Tarkka kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi, 050 597 7139. Ilmoittautuminen mpky:n sivujen kautta. AMMUNTA MANSIKKAKUOPAT, NUMMI-PUSULA. Mansikkakuopilla paukkuu jälleen kahtena sunnuntaina, 22.8. ja 5.9. Käytössä kiväärirata ja haulikolle sa-

vikiekkoammuntaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen henri.jacobsson@ esres.fi, 040 545 1899 ja nettisivut. Avoin pk-seudun reserviläisyhdistysten jäsenille. 40 ensimmäistä mahtuu mukaan. TÖÖLÖNTORINKADUN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30 Töölöntorinkadun pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (Taru) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiStockmann Helsinki 6.krs olanreserviupseerit.fi viimeistään keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei, ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa. vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SALTarjous on voimassa 31.12.2009 saakka. lisenssi (LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista http://www. reservilaisliitto.fi/ tai http://www. rul.fi/ SANTAHAMINAN VUOROT Toimihenkilöt Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosasPuheenjohtaja Markku Mantere ton sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www. puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapueskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä heenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vakisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöil- sara@luukku.com, sihteeri Patrick Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan tä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252. patterin päällikkö Tero Merjomaa, YHTEYSTIEDOT Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@ta- mp 0500 841 585, tero.merjomaa@ piolanreserviupseerit.fi, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu. nordea.com. Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net. KT-kerhon korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040-557 4747 verkkosivut: www.tykistö.fi Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi Puheenjohtaja kers Perttu.Salonen@esres.fi, 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

kenttätykIStökeRHo UUdenmaan tykIStökIlta Tulevaa ohjelmaa Ampumatoiminta, ratavuoro Töölöntorinkadun luolassa Töölöntorinkadun pistooliharjoitusvuoro parillisina keskiviikkoina klo.1619. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.com edellisen viikon perjantaihin mennessä. Vuorot jatkuvat taas 8.9. alkaen. 16.-17.9. Kunto-ottelu Kunto-ottelu SATTR:ssä Niinisalossa. 24.9. Ampumailta nuorille Ampumailta perjantaina 24.9. klo.17-21. Mahdollisuus tutustua kerhon & killan ampuma- ja muuhun toimintaan ja kokeilla 9mm pistoolilla ampumista. Paikka: Töölöntorinkatu 2. Radan rajallisen kapasiteetin vuoksi tarkka kellonaika tarkentuu kun osallistujamäärä on tiedossa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 20.9 mennessä jyrppy@hotmail.com. Osallistumismaksu 10e (sis. aselainan ja patruunat, ampumataulut, sekä muut ammuntaan liittyvät suojavarusteet) 20.10. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan pistoolimestaruuskilpailu (9mm) Kaikille Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenille avoin ampumatapahtuma keskiviikkona 20.10. Omaa asetta ei tarvitse, vaan paikanpäällä on mahdollisuus lainata kerhon asetta. Kilpasarjan (2x5 laukauksen kohdistus, 2x10 laukauksen kilpailutulos) voi tulla ampumaan Töölöntorikatu 2 ampumaradalle, klo.16.30-19.00 välisenä aikana. Kilpailumaksu 10 e (hintaan sisältyy aseen laina, maalitaulu ja patruunat). Lisätiedot ja ilmoittautumiset ampumatoimintaan liittyen: jyrppy@hotmail.com 5-7.11. Ampuma-arvojen laskentakurssi Ampuma-arvojen laskentakurssi järjestetään 5-7.11.2010 Niinisalossa. 9. tai 10.11. Vierailu Pahkajärvelle seuraamaan KARTR:n ammuntoja Perinteinen vierailu epäsuoran tulen ampumaleirille. Päivä tarkentuu syksyn alussa. Lisätietoja: pekka.vasara@luukku.com. 17.11. Kenttätykistökerho ry:n ja Uudenmaan tykistökilta ry:n vuosikokoukset Yhdistysten vuosikokoukset 17.11. klo 18.00 Katajanokan kasinolla (paikka vahvistetaan lähempänä ajankohtaa). Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokoukselle määräämät asiat. Tarkemmat tiedot syksyn lehdessä ja postituslistan kautta.

Ilmoittautuminen ratavuoroille Ratavuoroilla vaatimuksena on piiriemme jäsenyys sekä ampujan vakuutus. Seuraavan uuden vuoron ilmoittautuminen aukeaa vasta menneen ampumavuoron jälkeen maanantaina. Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudutaan erikseen. ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu vuorolle viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona klo. 16.00 mennessä. Ilmoituksessa oltava: osallistujan nimi, yhdistys, vakuutus ja tieto lainakalustotarpeesta. www.mpky.fi Ilmoittautuminen järjestelmän kautta ammuntoja edeltävään keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisätiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n järjestelmän kautta. Kevään aikana tiedotamme vuoroista lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla. Santahaminan rataohjeet on päivitetty - lue ohjeet esim. www.eskapat.net sivuilta. HRUP-HELRESP ampumatoimikunta


19

6 | 2010 > 19. 8. 2010

tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

50

Oy Combinent Ab Kipinätie 3 06150 PORVOO 0207 311 330

V

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

K.Jousmaa Oy

Telva Oy

P.M.Adventure

PL 90 10601 TAMMISAARI (019) 251 4488

Hammaslääkärit Arto & Riitta Snäll Hämeentie 97-99 A 00550 HELSINKI (09) 765 735

www.tapiolanseurakunta.fi

Gühring Oy

Jeesus Kristus pelastaa

T:mi H.Nyström

Lämmittäjänkatu 4 A 00880 HELSINKI (09) 8622 0100

Oy Tammesvirta Ab Elannontie 5 01510 VANTAA 0207 289 880

Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D 00910 HELSINKI (09) 325 6221

Teruxcon Ky

Metsätorpantie 5 A 5 02430 MASALA 045 651 6091

Pirkanmaan Keittiökaluste Teollisuustie 8 33470 YLÖJÄRVI 0400 788 444

www.laakkonen.fi

Rajavartioliitto ry

www.saatolaitehuolto.fi

Arentitie 3 00410 HELSINKI 0207 939 300

Selkä-Center

Karhulan Pesuliike

Salomonkatu 17 A 00100 HELSINKI 0400 531 579

Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI (09) 148 5824

Kala- ja Äyriäistukku Arvo Kokkonen

Järvelän Rauta Ky

Audio Raiders Oy

Petrus Församling Vespervägen 12 A 00320 HELSINGFORS (09) 2340 7100

Hellmanin Konepaja Oy Sienitie 22 00760 HELSINKI 0108365 5405

Erikoishammasteknikko Ilkka Mustonen

Linnamäki Steel

Aerial Oy

PL 22 04401 JÄRVENPÄÄ (09) 279 0120

PL 28 00751 HELSINKI 0400 439 070

www.masino.fi

Kenttäehtoollinen

Suomen Reserviupseeriliitto hakee palvelukseensa järjestösihteeriä Tommi Verhon siirryttyä heinäkuun alussa uuden työnantajan palvelukseen. Tommi sai diplomi-insinöörin opinnot valmiiksi toukokuussa ja hän siirtyy koulutustaan vastaaviin tehtäviin kalliorakennusalalle.

Perjantaina 27.8. klo 20.00, Santahaminassa sotilaskodin rannassa

RUL:n järjestösihteerin keskeiset tehtäväalueet ovat: järjestötoiminta tiedotustoiminta liikuntatoiminta liiton koulutustoiminta Arvostamme: vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkityksen sisäistämistä suoritettua reserviupseeritutkintoa ja käytännön reserviupseeritoiminnan tuntemista järjestö- ja koulutuskokemusta hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa joustavuutta työajoissa (ilta- ja viikonlopputöitä) ja matkustusvalmiutta monipuolista atk-osaamista kielitaitoa kykyä työskennellä itsenäisesti ja saada aikaan tuloksia Järjestösihteerin tehtävä tarjoaa normaalien järjestötyön etujen ja haasteiden lisäksi erinomaisen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen näköalapaikalta. Hakemukset liitteineen ja palkkatoivomuksineen tulee lähettää 23.8.2010 mennessä osoitteella: Toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai janne.kosonen@rul.fi Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja tehtävästä saa Janne Kososelta, puh. (09) 4056 2051 tai 050 – 5810 819.

Ehtoollisen jakaa sotilaspastori Tapani Selin. Musiikista vastaa Kaartin Soittokunta. Kirkkokahvit sotilaskodissa tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus on avoin kaikille Santahaminassa toimiville. Portilta on opastus tapahtumapaikalle. Ilmoittakaa portilla osallistuvanne kenttäehtoolliseen. Tervetuloa!

PL 123 03101 NUMMELA (09) 224 2650

Pajunen Oy

PL 141 38701 KANKAANPÄÄ (02) 572 1082

Helsingin Diesel Oy Autotallintie 19 00770 HELSINKI (09) 387 9282

www.bolder.fi

RUL hakee palvelukseensa järjestösihteeriä

Tommin siirtyessä uusiin haastaviin tehtäviin etsimme RUL:n palvelukseen JÄRJESTÖSIHTEERIÄ. Viestin vastaanottajia pyydetään välittämään tietoa auki olevasta vakinaisesta tehtävästä asiasta mahdollisesti kiinnostuneille henkilöille.

Insinööritoimisto JS-Suunnittelu Oy

Hyttitie 6 00700 HELSINKI (09) 836 2150

Poikmetsäntie 595 16900 LAMMI (03) 633 4064

Pohjoisrantakatu 11 28100 PORI (02) 641 8540

Pohjolankatu 43 00610 HELSINKI (09) 777 2656

Maissikuja 5 01639 VANTAA (09) 854 0159

Sibeliuksenkatu 23 C 26 04400 JÄRVENPÄÄ (09) 291 1922

Meca-Trade Oy

Kirjansitomo Haglund Oy

Sahamäenrinne 3 01860 PERTTULA 0400 412 312

Anja Pesola Oy

Et.Hesperiankatu 28 pk 00100 HELSINKI (09) 440 067

Vilhonkatu 5 A 00100 HELSINKI (09) 685 2855

LVI-Työt Putkari Ky

PJ-Tilit Oy

Kirkonkyläntie 86 00740 HELSINKI (09) 385 4617

Rinnetie 1 10520 TENHOLA 0400 729 681

Asianajotoimisto Erkki Laamanen

Sienitie 17 00760 HELSINKI (09) 350 8110

Radial Oy

Rakennuspalvelu Lahtinen Oy

Leppävaarankatu 3-9 02600 ESPOO (09) 849 2550

A.Palojoki Oy

Virsumäentie 32 48600 KOTKA (05) 262 118

Hessumobiili Oy

Järvihaantie 4 01800 KLAUKKALA (09) 276 6820

Leppävaaran Uusi Apteekki

Linnanherrankuja 4 00950 HELSINKI 0400 670 744

Asianajotoimisto Risto Kärjä Oy

Peltotie 2 16600 JÄRVELÄ (03) 872 760

Säätölaitehuolto Oy PL 27 00721 HELSINKI (09) 350 5760

Pornaistentie 235 07230 MONNINKYLÄ 0400 215 813

RUK-76:N PERINTEINEN TAPAAMINEN RUK-76:n perinteinen tapaaminen on Helsingissä torstaina, syyskuun 16. päivä 2010 kello 12.00 Helsingin Suomalaisen Klubin pääsali, Kansakoulukuja 3, 5. kerros Ilmoittaudu viimeistään 30.8.2010 mennessä suorittamalla 30 euron ilmoittautumismaksu RUK-76 kurssin tilille Nordea 157235-534383 Maksu kattaa alkucocktailin, ohjelman ja eteispalvelun. Lounaan juomineen maksavat osanottajat paikan päällä. Lounas ilman juomia on 44 euroa. Yhteyshenkilönä toimii tarvittaessa Airi Harmoinen, puh. 09-3514620, sähköposti airi.harmoinen@gmail.com Osoitetietojen puuttumisen vuoksi kutsu ei tavoita meitä kaikkia. Levitä siis kokoontumisviestiä tiedossasi oleville RUK-76:n entisille oppilaille!


20

19. 8. 2010 < 6 | 2010

Piiritoimisto Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki puh. 4056 2071 arto.pulkki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka puh. 4056 2080 > fax: 448 659 kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri Tomi Alajoki puh. 4056 2073 tomi.alajoki@hrup.fi

Talvisodan Kannas 2010 Viipurille ollaan luomassa selkeän venäläistä identiteettiä ja historiaa, johon liittyy myös kaupungin äskettäinen nimeäminen ”sotilaskunnian kaupungiksi”. Piirien yhteisellä matkalla ei jäänyt epäselväksi, mikä lippu Pyhän Olavin tornissa liehui talvisodan päättyessä 13.3.1940 klo 11:00.

Piirien sotahistoriallisen matkan aiheena oli tänä vuonna talvisodan Karjalan Kannas. 30.7.-1.8. järjestetylle matkalle osallistui jälleen kerran edustava joukko kerhojemme jäseniä. Teksti: Arto Pulkki Kuvat: Jyri Favorin ja Tomi Alajoki

matkoilla on aina syytä varautua siihen, että suunnitelmat voivat muuttua. Tällä kertaa suurin muutos suunnitelmiin koettiin jo hyvissä ajoin ennen lähtöä, kun alkukesästä selvisi, että paikallisten teiden kunto ei mahdollistaisi näin suuren ryhmän kuljettamista Taipaleenjoen pohjoispuolen tukikohtiin, Kirvesmäkeen ja Terenttilään. Itse matkan aikana ”pientä” kitkaa loivat Kannaksen yli pyyhkäissyt voimakas myrsky sekä paikallinen liikennekulttuuri. Varhain perjantaiaamuna alka-

venäjälle SUUntaUtUvIlla

nut moottorimarssi johti joukon Helsingistä Haminan ja Viipurin kautta Pietariin, jossa tutustumiskohteena oli suomalaisesta näkökulmasta varsin massiivisen kokoinen Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseo. Pietari-Paavalin linnoitusta vastapäätä sijaitsevan museon erinomaiset kokoelmat kattavat ase- ja sotahistoriaa yli 300 vuoden ajalta ja siihen tutustumiseen voisi helposti käyttää useammankin päivän. Koska tällä matkalla myös ensimmäisen yön majoittuminen tapahtui Pietarin keskustassa, oli illan aikana mahdollisuus tutustua omatoimisesti tämän suurkaupungin ilmapiiriin ja nähtävyyksiin. laUantaIn aIkana tutustuimme Taipaleenjoen asemiin - puna-armeijan puolelta katsottuna - sekä suomalaisten talvisodan aikaisiin puolustusasemiin Äyräpään kirkonmäellä ja Summan kylässä. Matkaohjelmaan kuului myös vierailu Suvannon rannalle vähän aikaa sitten avatussa yksityisessä sotamuseossa. Museon ja sen ympärillä olevan lo-

makylän omistaa hieman yllättäen Vodokanal, eli Pietarin vesilaitos. Viimeisenä matkapäivänä oli vuorossa Viipuri, jossa talvisodan taisteluja tarkasteltiin Patterinmäen laelta. Suomalaisesta näkökulmasta on mukava huomata, että 60 vuotta lähinnä tuuliajolla ollutta kaupunkia on jälleen alettu kehittämään - vanhoja rakennuksia korjataan ja uusia asuintaloja rakennetaan. Toisaalta suomalaisesta näkökulmasta on hämmentävää huomata, miten Viipurin kaupungille ollaan nyt samalla rakentamassa selkeän venäläistä historiaa. Keskustaan on esimerkiksi aivan äskettäin pystytetty kaupungin vuonna 1710 Ruotsilta valloittaneen yliamiraali, kreivi Fjodor Apraksinin patsas. Presidentti Dmitri Medvedev puolestaan nimesi keväällä Viipurin ”sotilaskunnian kaupungiksi”. Matkan vastuullisena järjestäjänä toimi totuttuun tapaan JaPi-Matkat Oy ja sotahistoriallisena oppaana evl Aimo Kiukas. Matkalle osallistui lähes 50 jäsentä yhteensä 17 eri alueemme kerhosta.

Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseon kokoelmista löytyy muun muassa järeä 203 mm M31 (B-4) haupitsi. Tämän aseen suora-ammuntatulella puna-armeija sai lopulta tuhottua useita suomalaisten sulkulinnakkeita talvisodan loppupuolella.

Reservin Sanomat 6/2010  
Reservin Sanomat 6/2010  

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin tiedotuslehti.

Advertisement