Page 1

ГРАД И СМРТ из ложбас т у дент с к ихрадова


ГРАД И СМРТ из ложбас т у дент с к ихрадова

Ау т орииз ложбе: арх .ЗоранЂу к ановић,арх . ВладимирВу к овић,пеј з .арх . Алек сандарБобић Ст у дент ииз лаг ачи: НинаЖепинић,ФилипЈ овић, Милош Томић,Ј ован Пу царевић,НадаЋирк овић, ОливераПет ровић,Бој ана Ђу к ановић,Бој анаБај к ић, Ј еленаАранђеловић,Далибор Пај ић,АнаТодос иј евић, Ду шанТас ић,Ј елена Кнежевић,ИванаЖивк овић, СоњаШепа,ЉубицаАнт онић, Ђу рђицаСт аној к овић,Ана Ј евђовић,Ду шанМилановић, Зој аКнежевић,Невена Крај новић,СањаМраовић, Мариј аМладеновић,Милица Ант ић,Софиј аЛаловић, НемањаСт ошић,Алек с андар Су х анов,ДеаКолачек , Драг анаМиловановић, Март инаКолашинац,Марк о Ву к ај ловић,Милош Му т авџић, Андриј анаПау новић,Надица Давидовић,Мај аКос т ић, Ј ованаСт аној евић,Г оран Каран,МаримаСмиљанић, СандраМај к ић,Анђела Ђоровић.

The City and Death  

Bogdan Bogdanović - life and work Student Exibition '' The City and Death''University of Belgrade, Faculty of Belgrade...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you