__MAIN_TEXT__

Page 1


Н

ОТИН К А

И НИЦ


О | TITLE

Н

ОТИН К

Р

И НИЦ

И И | EDITORS

А ОРИ | AUTHORS А

Н

Н

И

Т

И И

Т

Р

Р

И О

М

ИР

М

Н

Н

А

Н

А Т

А А

А

| FOR PUBLISHER

О

5 0 0

А

И

| PUBLISHER

И

Н

Н

TOTAL DESIGN И

И Р

И Р

| TRANSLATION

И

О

И

Н

| COLLABORATED ON THE GRAPHIC DESIGN

Т

| PRINTED BY

| NUMBER OF COPIES

ОИ О И

И

| PLACE AND YEAR EDITION

Н


А

И

И

А

А

А

А

О

Н

О

А

А

И

А

А


А И

КЛА НИ И Director of the Italian Cultural Institute – Belgrade И

О

И

Н

Т

Т

Н

И

И

i

О И

Н Т


ii


АОЛО АТИН ЛИ

И

О

Н

О И

И И Н

Н А

А

Н А

iii Т

К

О


ЛА АН

ОКИ

А

К Н

Н

Н

Н


О О Editors К О

Н

А И

Н

О

А

Н

PaPs Н

Н Ц

Ц

А О О О

О

Н Н

Ц О

Н

И

Die Deutsche


Н

Н

О

И

А

Н А

Н

К Н

К И

Н

И

Н Н Н

Н А


А

И

И

О

А

И

АИ

К

Л

Н

О

А

А

И

А

И

И ИА

И И Т

И

А

А Ц

И

Т

Л

А Н

А И К

Н

А

Н

К

А А Н О

Н

А А

Н

Ц

Л

К А

Н

О

Н А

К

К

Н

И А

Л

Н

Н Т

Т О

Т


0 0

А

О

И

О

О

ОН

КТ

ОТИН

К ОЦ

А ТИЦИ АЦИ

А


0 5

А

Т

ИНТ

НА Т

Н

НТ КИ

О

КТИ

НАЦИОНАЛНИ

О А

И И

КТИ Н


О

И


О НА О

Н

К

А

Н

Н

Т

А

Н А

Н Н

О Н

Н И

И

Н


О А

Н Н

Ц


ИНТ

НАЦИОНАЛНА А А

Н Н И Т

А

И

А О

А

А

А

К И А

А Н

А

И

И

Н О Н

Н


А

Н


Н

И

Н И

Н К

И

Н

О

Н

А


О

Н А А

А


НИЦИ

А АТК

И А ТИ

ТА А А КО И

Т

И АНА А И

Н

НА И

НТИ

ИНА КО И

АНИЛО НИКИ

ТА А А И

АЛ К АН А Н КО И

АЛ К АН АНТОНИ

А


А А НИЦИ

ОЛИ А АНТА

Л НА А И

О АНА АНТИ

А О АНО И

О КО О АК

О Т

ОЛ ЛИ

А Ц

ИНКА И

О АЛ И

И

НА ТА НИЦИ

И

Л НА АТА ИНИ

О АН КАНО И

А А И

Т

А АЛ НА А ЛА И

НА ТАКА

О АНА ИЛО КО И

АЛ К АН А О И

НИКОЛА ОЛ НАЦ

А КО А О И

А И И НТА

НТИ

АЛ К АН А И И

НАТА А Т О И


О

КТ


О

О

КТ

Н Н

А

Т

Н Н


Н

Н

Н

Н Чини се да нада више не живи у Неготину. Н

terroir

Ц Н И

Н

Н

О

И

Т

Т

О


Problems

It seems the hope doesn’t live in Negotin anymore.


Н

И

О

И О

О

О


1 Н

Т А

К

О

Н


Ц

О


2

Н

Н

Н

О

Н

Н


А Н

О О


3

Н

О

Т


Н

Н

Н О Н

Н


О Н

Н Н

К

О

К

Т А Т

Ц Н


4

О

О

К

А


5 Н Т

О

Т

И


6

И

Т

Н

И

О

Т


О


Т

А А Н Н ТН И О

А

Н

ОТИНА Н

Н

О


О

А А НИ

Н ОТИНА ЛО И А А

О

Н

Н

Н

О Т

А


7

И

Н

А

Н

Н

Н

А Т Н

О

О

И


Rural


Н

Н И А

И Т

И

О

Н Н

Н

А

И

А


Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin Cities on the edge of the state


О


Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


Н И

А

А

И А

Т

О

Н

И

О

А

Н

О

О

Т

О

О Т


Алгеро - панорама Alghero - panorama


О

Н

5 0


Т Н

А Т

И А Н

Н А Н Н А

Н Т Н

К


Н

А Н Т

Т

Н

О

И

О


Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


О

Алгеро и Неготин О

Alghero and Negotin


Н Т

ОТИН

АЛ

О

ИТО И А

О

А

КИ О АЦИ

КОНО И А

5 5


ALGUERESАЛ SARDINIAN ITALIANSИТАЛ

ATALANS КАТАЛОН

SERBIAN И ACH ЛА И VLACH НИ ROMANIAN О И ROMAS РОМ


АНИ ALGUERESАЛ NS А И АНИ S ЛИЈАНИ ITALIAN

НЦИ CATALANS КА

H И ROMANIAN МИ ROMAS

Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


О

Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


О

А

К

Н


А

Н

Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin Cultural and historical heritage


О

А

Н


Н

Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


О

А

Т


Н

Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


О


Алгеро и Неготин

Alghero and Negotin


ОН

К

ОТИН


ОТ НЦИ АЛИ О

ОЛО А Н

ОТИНА

ТИН Н

ОТИН


О

Н

Н


ОН

И ТО И А К А ИН


Т И

К Л

Н

Н И

Н Т Н

Н


Н О

Н

Н

Н

Н

О

Н


43.418

5

5

ТАНО НИ Т О


О

Н О

О

Н

О

Н


И О НИ ОТ НЦИ АЛИ


НА Н К К О

Н

Ц

А

Н О

О

Н

К

К

Н Н

О

Н

Н


К ЛТ

НО И ТО И

КИ НА А

И НИЦА


О

А А К

И НИЦ


Т

О


О

О

К


О

А К

И НИЦ


О

О А К

И НИЦ


О К


О

Н

О

Т

Т

О


Т

И К

О

И НИЦ


ОЦ

А ТИЦИ АЦИ

М

Р


А ИОНИЦА

А ТИЦИ АТИ НИ Т

АНИ

И А Н


ла


Ц К

О Н


И Т Т

АТИ АЦИ А Т

К ОЛ

А


Л

АНТНИ Т

А НИ И

К ОЛ

И КО И

О

КТО

А

ЛО

И АТНИ

Н

А

КТО

О Н

ОТИН КИ

И НИЦА

ЦИ ИЛНИ

И

Н

Н

КО Н

О

Н

Н Н

Т

К КЛ

Н

Н

Н

О

Н

КТО


А ТИЦИ АЦИ А И АНАЛИ А Т Т

К ОЛ

А


ОЦ А ТИЦИ АЦИ ИН ТИТ ЦИОНАЛИ АЦИ А

А

О О

ИН О КОН ОНО

И А ЛТО А О Л КА

А ИЛИТАЦИ А КОО

ИНАЦИ А И


А ТИЦИ АТИ НО ЛАНИ А

А


НА ИНИ А A

К

К

ОНО

АО Л К


АНАЛИ А Т И

О

К ОЛ

А


Т

КТ

А НИ

А Т КТО

К ОЛ

О К

И АТНИ

ЦИ ИЛНИ

И А

А

КТО

КТО

Ц

И

Н О

КИ

ИКА

ОЦ

А А ТИЦИ АЦИ

consulting

choosing a solution


АНАЛИ А И

О ИЛИ АЦИ А Т

К ОЛ

А

О Т


Т АТ

К

И А ИЛИ

Т


ТИЦА И И ИНТ Т

К

Т

И Т

К ОЛ

А


АЛИ ТИЦА И

ЛИКИ ТИЦА

Н

АЛИ ИНТ

Н Н

О

Н

Т

Н

И

ЛИКИ ИНТ

Н

Н

КО

К

КЛ Н

Н


А ТИЦИ АЦИ А

ЛАНИ А Т

АНО

А

О А


И

Н


И

Н Т

Т

И


О О

О


И

И


Т

Н

Н

Н


0 5 А

НА Т

Н


И О ИЛА АК ЛОКАЦИ Т


Р

О ИЛА АК

Т

И КИ

И НИЦА


Л

Л

И


АНА ТИ

КО О

Н

Н

К

А

Т

Т

К

Н

Л Н

Р

К

И Т


О

О

ТА И А ТАНАК

Н

О ТО И А А

Н

Р

Н Н А

О

ТИН Н

ОТИН

А

Ц

Н

А

Н Н Н

А

О


О

Н

А А

О

Н

А

А

И


О

Н

О

Р Р

Р

Р

О


И И И О

Р

М

О

М


О ИЛА АК О

А КИ

О

Р

И

И НИЦА


Р

К

О НО НО

КОЛИ

О

ИЛО АКО И

А Ц


Л

Н


Р

О ИЛА АК А А КИ

И НИЦА И ТА О

А А КО

О

А


И

О

Н


О ИЛА АК

О А КИ

А

О

Р

О

И НИЦА


Р

АК

НА А

АТ А

А


Т

Р

Н


И Т

АТИ АЦИ А

Т

Н

ИК

НИ

О АТАКА


К

К


ла


О


Н

Н

Н


Н


И

А

И А

О Л

А И ОТ НЦИ АЛА

К

Т

О


А НИ

КТО


О АН ИЛО АНО И

АН Т О И

А ИНА НИКОЛИ

АЛ К АН АТИ

А АНА АО И

А

А АН И ЦИ

ОЛ А

И

НА ИЦА А И

А И АНА О И

ТЛАНА КО И

Н НА О ИНО И

И КА А О И

АЛ НТИНА НИКОЛО КА


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Р

10 11

Н

Н Н

Н

Н

Н Н Н Н Н

Н


Т К

1 2 3 4 5 6

Л

А

7 8 9 10 11


1

Н Н

Н

2 3 4 5 6 7 8

Н Н А Н И Н Т

Н Н

Н Н

9

Р

10 11 12 13

Н Л О Н

Н


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1 2

Т Н К

3 4 5 6 7 8 9

А О

И

Л

10

Н

11 12 13 14

А О


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


И АТНИ

КТО


И О ИН ТКО И

О АН ИЛ НО И

И О ЛА КА А АН И

О АН А И

И

ИНА ИЛ НО И

И О ЛА ЛО И ЛО И

КО И ТО И

ЛА АН АНКО И


1 2 3 4 5 6 7 8

Р

9

Н Н

Н Н

Н Н Н


Т

1

А

2

К

3 4 5 Ц

Т

6 7 8


Н

1 2 3

О Н Н

4

Н Н

5

Н Н

6

Р

7 8 9

Л Н


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 2 3

Т А К К Ц

4 5 6

Р

7 8

О

Н

Т


1 2 3 4 5 6 7 8


А АН ИЛИ

ЦИ ИЛНИ

Ц

А ТКО И

А ИЦА К ТИ

А АН НИКОЛИ

АНКА ТАНИ А

КО АН И

О И ЛА И ЛО И

КТО

И

И О И ТО АНО И

ЛА АН ТАНИ А

И

ТА А НО И

АН И


А О А АНО И

И А ИНКА ЛИ

А А О

И

О И А ЛА О И

О

ЛИНКА И

АН КО И

А А О

И

ЛА КА ИКИ

И О ЛА А И КО И

А А И КО И

О АНКА КО И

О АН КО И

АН ТАНИ

АН ИЛ НО И

АНИЦА ИЛИ

ЛА ТИ И НИКОЛИ

О АН О И

О АН О АНО И


1 2 3 4

Р

5 6

Н Н Л Н Н


Т К

1 2 3 4

О

5 6


1

2

О

И Л

О О Л

3 4 5

Р

6 7 8

Н

Н Л Ц Н Н

Н


1

2 3 4 5 6 7 8


1 2

Т К

3 4 5

Р

6

О


1 2 3 4 5 6


И О ИЛА АК ЛОКАЦИ Т


И ЛО

А

Т

ИК

Р

А

К


И ЛО А Н ОТИНА

Ц НТ

И

Н А Н

Р

А


И ЛО

Р

И

А

О


ла


И ЛО

А

О Ц

Н И


Р

И ЛО

А

А Ц


И

И


И Т

АТИ АЦИ А

Т

А

Н

ИК

НИ

О АТАКА


О АТНА

ИТА

А О И

И


Т

НТ КИ

М

О

М

М

И

М

КТИ


А А К Н

И НИЦ Т


Ц

Ц

Р

О


О

Т

О КО

Т А

КО

О

Н


О

О

Н

Н

Р

Н


ла


ла


ла


ла

лў


К

Р

Н


ла

лџ


ла

лџ


И


ла


Т


ла


Р

К

И


И


О

А К Т

И НИЦ


ла


ла


Р

О


Р

Н


ла


ла


ла

лљ


А


ла


ла

лџ


ла

лў


ла


ла

лљ


А


ла


А


ла


|

А

|


ла


ла

лў


А

Р

А


А

А


ла


А

А


О А К Н

А

И НИЦ И


Л


ЛО НО

И Т

ЛО

О

Н А

О

К

О АЦ


И НИЦ

И О НО ОК

К

О Т


К

ТА О И А НО Н НО А И НО ТА НО Н ЛО НО Н О АНО Н НА НО ИНИ АНО ОТ О НО Т О Н О НО

ЛА О И О А НО АКТИ НО ТЛО ЛО НО О АНО НА НО ИНИ АНО О И О И О О НО

Н


К


И

О

О


Н О

О И О

Н


И


И


Н

Н


Н

О К

Н


И О Н


О

Н

Н


Н


АА


К

Т

А

О

Н


Т


О


И


И

Т И

А


Т

И К А

Н

И НИЦ А


И И О К И


А

A

Н

О Н

Н Ц

К

Ц


Н Н

Н


Л

Т

А

Т

А

АТ

О

АТ

О

И

Н

АТН

И

АТН

Н


ИНТ

НАЦИОНАЛНИ

А

И И

Н

О

КТИ


АТИ Н

А О А АЛ А

ОН

ОТИН


К

К

И

Н


Т

О

О


И

А

Т

Н

И

Н


Н

Н

А

И

К

И А

И

И

Т

Н

Н

А

И


А

Н

Н

О

Н

А

Н А

А Н

Н А А

А

А

Т


Т

Н

А Т

И

Т

Н

А


Н

О А

И А


Н

Н

А

Ц Н

Н

И

И

К

И Л

И


И К

Н Т

Н

И

Н

Т

Н А

Н

О

Н

А

Т

А

Н И

Н И 3

А И

А

И

И

3


И


Н

И

А А

Н

Н

И

Н

Н Н Т

И

Н

Т Т


Т А

Н

И

А

И Н А

К


И


А Н

Л

А

Cantina Santa Maria La

К

О А

И

И

Н

А


О Н

Н Н

Л

А

О


М

М

А О

Н

Н

Н

Н

А

И

А К

М


лљ

of Alghero Town

лю


А

И

Ц

А

А

Н

И

А Н А

И

„Cantina Santa Maria La Palma“

И

А

„Cantina Santa Maria La Palma“


О Н И Ц

О О Н

Н

А


И

Т

Н

Т

Т

Н

И

И

Н


„Knowledge Based Development of Wine Territories А А

Н

О

Н

И

Р О

Н

И

А

Н

И


MAECI


И

К


И Т А И А КИ О ИЛАТ АЛН А А

И

И Н

КАТ ОК И ИТАЛИ И

И


И

И

И

И

И

О

И

О

И

А

О

Н И


А

А

Л

Ц

А

А

А

И Н

А

А

К

ИА Н

К


К А Н О

И

А


И

Н

И

О

Т

Т О


Т

О

И

Т


Т

А

ТК И

ТК

И

И А

А


И


И


И

О

И И


Р1

Постављање сцене: увођење концепата и идентификовање потреба српских региона А

Н

И

Н О

Н

Т

Н

Н И О

О

Н


W1

Setting the scene: introducing concepts and identifying needs of Serbian regions


Р2 Методолошка радионица и добра италијанска пракса у “CLLD”-у О

Н

И

И

И

И

Н И

И

Н


W2 Methodological workshop & Italian good practice in CLLD


Р3

Заједничка радионица: вредности и перцепције ресурса у српским регионима А

Ц И

Н

И

А И

Н И

Н

И

А

Н

Н

Н

К Н

И

Н

И


W3

Collaborative workshop: values and perceptions on resources in Serbian regions


И

ТИ И И


Р4 Истраживачка радионица + италијанска добра пракса о “CLLD” И

И О

И

И

И

И

Н

И


W4 Research workshop + Italian good practice on CLLD


Р5 Синтезна радионица И

Ц

И

А

И

Н

И

К

И

Л

А

Т


W5 Synthesis workshop


Р6 Завршни састанак / радионица А И

О

И

И

Н Н

И Н

И

А

Т А

Т А

О


W6 Final meeting/workshop


1

1 О

КЛА

И НО ТИ

ТА А О

ОЦ НИ

О

И

Т

Н

Н


2

3

2

А

3

Т

О И


4

5

4

5

К

Т

И

Т

Н

И Н

А


И


2016

И

2017


2018

2019


И


К

Н

Н

Н

К

ОТИН К А

Т

И

Т

Н

К

Н

Н

К


Profile for Public Art & Public Space

Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design  

Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design  

Advertisement