Page 1

SEQÜÈNCIA METODOLÒGICA 1.- PRESENTACIÓ-JUSTIFICACIÓ Ed. Socio-afectiva i prevenció de l’absentisme escolar 2.- Circos y elefantes... DUMBO... 3.- Dinàmica “el mercader”... presentació, identificació, relació, aproximació emocional... 4.- Vídeo “enfrenrtando seus lobos” i “Buenos maestros, maestros fascinantes” 5.- ppt “educar” 6.- TEORIA 7.- Dinàmica “tanqueu els ullS” 8.- TEORIA 9.- PPT “EL REFLEJO DE TUS ACTOS” 10.- Video: “children see” 11.- TEORIA 12.- Vídeo “Seréis fuertes” 13.- vVídeo “Imagine”

EDUCACIÓ AFECTIVA I SOCIOEMOCIONAL 1.- Educació afectiva, educació efectiva: ed. Emocional vs ed. academicista


2.- El clima d’aula i cultura de centre: el projecte vivencial i cultural 3.- Educant les emocions: el contagi emocional com a clau i estratègia. 4.- Competències intra i interpersonals. 5.- La classe ideal: teoria de les cinc vocals. 6.- L’avaluació com a estratègia per a la generació d’emocions positives i de resiliència. 7.- Clima d’aula i aprenentatge… dels sermons als miracles. 9.- L’educació dels sentiments. 10.- La comunicació emocional: claus i estratègies. La comunicació assertiva. 11.- La Intel·ligència Emocional aplicada a l’educació.

1ª sessió educació afectiva i socioemocional  

Material de Josep Vicent Bataller

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you