Page 1


några ord om bottensömmar

Bottensöm är fascinerande. Utifrån ett enkelt grundgaller som du kan deko­ rera på olika sätt skapas fantastiska mönster. Möjligheterna är oändliga – tänk bara på den variation du kan få genom att använda olika färger och kvaliteter på garnerna, lägg därtill oli­ ka stygn, pärlor och paljetter så förstår du att det bara är fantasin som sätter gränser. I det här häftet vill jag dela med mig av min passion för bottensömmar, jag tar avstamp i några redan kända sätt att mönstra på och går sedan vida­ re och skapar egna broderier. Jag är väldigt förtjust i taktil reliefverkan när jag broderar och har därför provat att dekorera grundgallret med upphöjda prickar i plattsöm, täta fält med knutar och fylliga tofsar. Tofsarna känns lite som små bollar av sammet, och är helt underbara! Jag blev så förtjust att den­ na variant av bottensöm hamnade på två väskor och ett armband.

I äldre textilier förekommer botten­ söm i yllebroderier från Skåne och Jämtland, men även i bygdebroderier som Hallandssöm och Blekingesöm, vilka är broderade med lin och bomull. I Hallandssöm kallas tekniken för rot­ tingbotten eller korgbotten, just för att gallret påminner om flätade korgar. Bottensöm används ofta som en del i ett större broderi, till exempel som mittparti i en blomma, men det går också att göra ett helt broderi med en­ bart bottensöm, den lilla aftonväskan och kudden (se sista sidan) är exempel på detta. Vare sig du är nybörjare eller redan invigd i tekniken är det här ett häfte för dig. Efter en inledande beskrivning på hur du lägger grundgallret och gör enkel dekor följer tjugo olika botten­ sömmar som jag hoppas ska locka och kanske även leda dig vidare till att ska­ pa egna varianter. En varning: botten­ söm är beroendeframkallande …

Så syr du … Carinas knut Efterstygn Flätsöm Förlängd knut Kedjestygn Korsstygn

s. 15 s. 13 s. 13 s. 35 s. 9 s. 43

Langettsöm Paljetter och rundlar Plattsöm Stjälkstygn Vävda rosor

s. 18 s. 11 s. 18 s. 39 s 47

1


grundmönster till bottensömmar

Bottensömmar finns i en oändlig mängd varianter, men grunden är all­ tid den samma: ett rutnät av trådar spänns upp över ytan som ska täckas. Rutnätet fästs mot bottentyget med små stygn och dekoreras sedan på ­olika sätt. Bottensöm används ofta som ett av många stygn i yllebroderier men den går även fint att sy på linne och bomullstyg.

1.

Rita upp den form du vill täcka med bottensöm på tyget. Formen kan se ut precis hur som helst: rund, fyr­ kantig, bladformad, hjärtformad …

2. Brodera sedan formens konturer.

Använd stygn som kedjestygn, stjälk­ stygn, efterstygn eller langett. (OBS! Konturen går även att sy som sista moment.)

terna. För att trådarna ska ligga rakt och på samma avstånd från varandra kan du använda tråden som linjal och måtta in var du ska sticka ner nålen. Se upp så att du inte lägger trådarna för tätt, det ser lätt plottrigt ut och det blir ingen plats för dekorativa stygn. Jag brukar ha 6–7 mm mellan varje tråd.

4. När ena sidan är klar går du med

nål och tråd på baksidan av broderiet till mitten igen och fortsätter.

5. Spänn först upp de lodräta trå­

darna över hela ytan. Väv sedan in de vågräta trådarna – över, under, över, under – så att de håller sig på plats. Rutnätet kan läggas rakt (5) eller ­diagonalt (5a). Eller så gör du en kombination genom att först sy ett rakt rutnät och sedan lägga ett ­diagonalt nät ovanpå (5b).

3. Spänn upp tyget i en sybåge. Det 6. Se till att trådarna är spända och

är lättare att göra rutnätet när tyget är sträckt. Sy första tråden i mitten av formen så att du sedan kan fördela trådarna på jämnt avstånd ut mot kan­

OBS!

sy ner rutnätet mot bottentyget där trådarna korsar varandra. Använd små sneda stygn och sy antingen hela (6) eller halva korsstygn (6b).

Många utav fotografierna här i häftet är närbilder för att du ska kunna se bottensömmen i detalj. I verkligheten är broderiet betydligt mindre.

2


1–3

4

5

6 eller så här

5a

6a

5b

3


8


med kedjestygnsblommor Broderiet på bilden är sytt med: redgarn.

1. Rita en form och brodera kontu­

ren med kedjestygn. Spänn upp ett grundgaller med lodräta och vågräta trådar.

2.

Sy ner gallret mot tyget. I det här mönstret görs det med fyra olika fär­ ger och fyra olika stygn. Varannan lod­rät rad syr du så här: Börja med att sy små (bruna) korsstygn över vartan­ nat kryss. Sy sedan en (grön) stjärna över de andra kryssen. Varannan lod­ rät rad syr du så här: Sy små (röda) korsstygn över vartannat kryss. Sy där­ efter en (orange) blomma av kedje­ stygn över de andra kryssen och avsluta med en (brun) knut i mitten av varje blomma.

y t terkant

Jag har valt att sy langettstygn runt bottensömmen. Sy 3 langettstygn till­ sammans, sedan ett mellanrum till nästa grupp med 3 langettstygn och så vidare. Runt varje lång båge som bild­ as mellan grupperna har jag sytt små, små langettstygn. De ska inte sys ned i tyget, utan ligger bara runt tråden. Avsluta med en gul knut i mellan­ rummen.

Kedjestygn på rad.

Så syr du kedjestygn

Cirkel av kedjestygn.

Blomma av kedjestygn.

9


10


med paljetter Broderiet på bilden är sytt med: redgarn och merceriserat bomullsgarn 34/2 (alternativt två trådar moulinégarn). Till dekoration: paljetter.

1.

Rita en form och brodera kontu­ ren med kedjestygn. Spänn upp ett grundgaller med lodräta och vågräta trådar. Använd redgarn till båda mo­ menten.

2.

Sy ner gallret mot tyget med små korsstygn i bomullsgarn.

3. Sy ett stort kors över varannan

ruta. Dra åt stygnen litegrann så att rutorna dras ihop – på så vis får de tomma rutorna bredvid automatiskt en rund form.

4. Sy ner de stora korsen med ett

litet korsstygn i bomullsgarn, använd gärna en annan färg än tidigare.

5.

Sy fast paljetter i de tomma ru­ torna, använd bomullsgarn. Blom­ paljetterna på mitt broderi har jag sytt fast med 5 stygn, har du vanliga runda paljetter syr du fast dem med 3–5 stygn. Stick upp nålen genom ty­ get och in i mitten av paljetten, stick sedan ner nålen precis utanför paljet­ ten. Upprepa. y t terkanten

Ytterkanten dekoreras med staplar sydda i redgarn. Staplarna broderas med 3 stycken plattsömsstygn och mellan varje stapel lämnas ett litet mellanrum. Avslutningsvis sys en knut ovanför varje stapel. Använd dubbelt garn till båda momenten.

Så syr du fast paljetter och rundlar

11


38


med rosor Broderiet på bilden är sytt med: redgarn.

1. Rita en form och brodera kontu­

ren med kedjestygn. Spänn upp ett grundgaller med lodräta och vågräta trådar.

2.

Sy ner gallret mot tyget med små korsstygn över varje kryss.

3. Sy ett kors över varannan ruta.

Börja i mitten av rutan och brodera korset med fyra stygn, ett uppåt, ett åt vardera sidan och ett neråt. Använd dubbelt garn.

4. Sy en knut i mitten av varje kors.

Använd dubbelt garn även här, men byt färg.

5. I de tomma rutorna som är kvar

Ta sedan dubbelt garn och sy en halv blomma i varje hörn med tre sto­ ra kedjestygn. Fortsätt bygga ut bården med två rader stjälkstygn. För att stjälkstygnen ska bilda ett v-mönster när raderna ligger bredvid varandra håller du trå­ den åt höger när du syr den första sträckan och åt vänster när du syr den andra. Använd dubbelt garn. Avsluta genom att brodera ”vippor” utmed hela bården. ”Vipporna” görs av stora kedjestygn som broderas tre och tre. Använd dubbelt garn.

Så syr du stjälkstygn

gör du en ros av kedjestygn. Börja i mitten och sy så många varv du får plats med.

y t terkanten

Sy en bård av kedjestygn ca 5 mm ut­ anför kanten. Fyll mellanrummet mel­ lan kanten och bården med en våg av kedjestygn. Topparna och dalarna de­ koreras sedan med en knut.

39


Tips på inköpsställen

På hemslojdensforlag.se kan du läsa om häftet Bottensömmar och få tips på var du kan köpa lämpligt material.

Hemslöjdens förlag Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) Besök bokens hemsida hos förlaget: www.hemslojdensforlag.se © Hemslöjdens förlag och författaren 2018 Boken är skyddad av lagen om upphovsrätt. Foto: Thomas Harrysson Illustrationer: Cecilia Ljungström Redaktör: Cecilia Ljungström Formgivning: Cecilia Ljungström Förläggare: Ulrika Rapp Repro: Göteborgstryckeriet Tryck: Göteborgstryckeriet 2018 ISBN 978-91-87471-14-8

48

Profile for Provläs.se

9789187471148  

9789187471148  

Profile for provlas