Page 1


Så går ett år och jorden och dess natur erbjuder oss att njuta av årstidernas växlingar.

Även Du utvecklas. Njut av Din egen utveckling. Tacka för allt du lär Dig.

Må Du påminnas om Din storhet, Din Gudomlighet, Ditt ljus och Din skönhet som finns i oss alla men som periodvis glöms bort och låt naturen och vår Jords skönhet väcka våra minnen till Liv.

So a year has passed and the earth and its nature invite us to enjou the alterations of the seasons.

Even You develop. Enjoy Your own development. Be thankful for everything You learn.

May You be reminded of Your greatness, Your divinity, Your light and Your beauty which exist in all of us but which are forgotten from time to time and let the nature and the beauty of our earth arouse our memories.


Det finns kraft och styrka i havet och i Dig Använd Din styrka

♥

There is power and strength in the sea and in You Use Your power


Det är med stor glädje och tacksamhet som jag skriver några rader om denna underbara bok, som berör ... Att ha förmånen att känna Ulla-May är en gåva i sig. Hon gör så mycket gott för så många, både i handling och vackra tankar. Det är Det som förmedlas. Jag hoppas att ni ska "Känna" att detta är så mycket mer än bara vackra bilder med lyrik. Hela boken andas Kärlek! Kärleken till Moder Jord - att fånga ögonblicket och bara vara. När allting Är - är kärleken till livet. Det Liv som är Ditt - Lev det och Njut! Ge denna bok som en gåva till Dig själv, köp gärna fler och ge dina vänner. Vi vill alla vara med och sprida det goda vidare och vidare ...

It is with great joy and thankfulness that I am writing some words about this wonderful book that warms my heart. To have the privilege just to know Ulla-May is a gift in itself. She does so much good for so many people, both in action and beautiful thoughts. This is the essence of this book. I hope that you will “feel” that this is much more than just beautiful pictures with lyrics. The whole book is exuding Love, Love to Mother Earth – to seize the moment and just exist. When everything IS – it is the love of life. The life that is yours – live it and enjoy it! Allow yourself this book as a gift, and why not buy some more and give to your friends. We would all like to help spread the good things … Anneli Magnuson Västra Ingelstad

9789186799205