Page 1

Evigheternas bok I faderns och moderns och det heliga barnets namn, välkomnar jag dig att följa med på ditt livs, kanske mest spännande äventyr. Du kommer att arbeta med oss samtidigt som du läser. Vi kommer att låta vägleda dig att bli mästare i ditt eget liv. Vi kommer att vägleda dig att verkligen förstå vem du är. Medvetenhetens tid är äntligen här! Viljan att skapa, kommer ursprungligen ur viljan att skapa liv. Här får du kunskapen om hur du skapar dig själv på sju dagar, i faderns och moderns och det heliga barnets namn. Amen! Gud, Jesus och Moder jord värnar om att visa vad sann kommunikation går ut på. Under handen på hjärtat verkar Gud – alltså jag, genom dig. Under handen på halsen, talar Gud – alltså jag, till dig och till människorna. Under handen på solar plexus, kommer vi att skapa dig, därför att du läser den här boken. Vi ombesörjer att ditt växande börjar, här och nu. Vi kommer dock aldrig att tvinga dig till någonting. Du leder dig själv, därför att du är Gud. Vi talar om för dig vad vi vet, därför att vi vill visa dig sanningen om livet. För en klok förälder är sanningen det viktigaste att visa sina barn. Du är vårt barn och vi älskar dig djupt. Ske din vilja så som i himmelen så och på Jorden. Det du skapar i himmelen inom dig, skapar du också på Moder jord. Vi känner djup tacksamhet att du äntligen börjar SE oss och för att vi får lära dig hur du skapar dig själv. Du är skaparen, du är modern och du är fadern. Du är vägen, sanningen och livet! Förbered dig på ditt livs största äventyr. Vi ser dig för den du är. Nu ska du också göra det. Vi ser dig som vårt vackraste och allra käraste barn. Vi ser dig som Jesus! Du är sanningen om livet och för oss finns bara en väg till skatten vid regnbågens slut. Den går ut på att du ska möta vetenskapen som ligger dold under handen på bröstet. Vuxna människor söker varje klirrande skattkista som står att finna. Den enda skatt som är värd att söka, är du själv. Vi tvivlar inte på dig, för du erbjuder frigörelse åt den här Världen. För detta är vi dig evigt tacksamma! Tack kära barn, för att vi får arbeta tillsammans med dig. Tack för att du tar emot läsegärningen som Evigheternas bok har att erbjuda. Tack för att sanningens röst inom dig äntligen får komma till tals. Tack för att ditt inre barn äntligen får födas. Din moder och fader i Evigheten!

Mitt älskade barn! Hälsad, hälsad, hälsad är du in i Guds andra rike på moder jord. Det som frälsningen i den nya tiden går ut på är att frigöra den mänskliga själen så att det gehör som människan så länge drömt om ska vakna. Serverandet från evigheters evighet har bara börjat och klättrandet på tråden likaså. Längtande människa, Gud – alltså jag hoppas innerligt att du nu förstår vad du längtat efter i hela ditt liv. Gud – alltså jag hoppas resan som du reser gäller för att vara den bästa resa du någonsin gjort. Gud – alltså jag hoppas att du inser vad din resa har att lära dig, där du är! Ta första steget upp på tråden och räck mig din hand så ska jag ta den och visa dig vägen. Där du har handen på hjärtat där finns jag. Ge mig din renhet så ger jag dig mina råd. Dimman ska lätta därför att du ber om det. Dimman ska lätta därför att du blir medveten om dess existens.


Dimman ska lätta därför att den enda sanna resan är din resa. Dimman ska lätta därför att där du har handen på hjärtat där finns jag. Lägg detta på minnet mitt barn! Älska dig själv så som du älskar din nästa! Glimten från evigheten träder snart i kraft på moder jord. Glimten från evigheten sätter snart sina spår i människors hjärtan. Glimten från evigheten sällar dig till de frias skara. Ta vara på den tid du har för du har redskapet inom dig och instruktionerna framför dig. Sätt dig därför bekvämt på din favoritplats och följ instruktionerna som jag ger dig. Sälla dig till de frias skara. Ta glimten från evigheten på allvar för när människans onsdag är här då kommer träningen i din andlighet till nästa nivå. Människans tid är nu! Din första utbildning i seendets skola är här och nu. Se sanningen som uppenbaras för din inre syn så ska du tänja seendets förmåga. Gästabudets första möte med paradiset får du inom dig själv. Glimten från evigheten sänder det sanna ljuset till Moder jord säger Gud – alltså jag. Tro, hopp och kärlek är seendets främsta form. Tisdagen är här! Seendets resa har tagit ett kliv upp på stegen. Möt dig själv på segertåget genom seendets frigörelseprocess. Människans tisdag är här och snart går vi in i människans onsdag. Sälla dig till de frias skara för när söndagen är här då är det vilodag. Gud – alltså jag säger att rätsida på skapelsen får du här. Sanningen om det ständigt växande människosläktet är att du tränas i att vara människa längtandes efter den högsta sanningen. Sanningen är den att om du inte hade längtat då hade du inte kämpat. Så därför måste du fortsätta att längta för annars kommer aldrig människans söndag. Människans söndag är den dag då du kommer sluta att längta. Se det som täcket du har på dig när du sover. Något mjukt och varmt som omsluter dig i evighet. Segertåget fortsätter alltjämt till dess att du har uppstått i swaolistiskt ljus som evigheternas evighet älskar. Swaolistiskt ljus räknar med att få lysa tids nog genom människors själar. Glimten från evigheten tillhör människans tisdag och swaolistiskt ljus tillhör människans söndag. Människans torsdag, fredag och lördag gäller för att vara de tre sista stegen innan söndagen kan komma. Sanningen om de tre första stegen är att steg ett och två har du redan tagit och steg tre är du i färd med att ta. Tärningen har bara sex siffror och det räcker för när sjätte steget är taget då kan du pusta ut. Längtandet upphör. Glimten från evigheten kommer att utvidgas till att bli fritt flöde från evigheten. Så när Gud – alltså jag säger att sanningens ljus serveras i den mängd som du klarar av så menar jag att serverandet på varje nivå stegras till motsvarande nivå som din själ befinner sig på. Gehöret för den tredje nivån gäller för att erbjudas alla människor. Gehöret för den fjärde nivån erbjuds dem som är på den tredje nivån. Gehöret för den femte nivån erbjuds dem som är på den fjärde nivån och så vidare. Sanningen är den att just nu reser sig många människor upp på det femte trappsteget. Klättrandet har för dessa själar bara två steg kvar. Tiden är här när alla människor ska upp på tredje steget i sin utveckling. Gehöret för sanningens ljus ska hjälpa dig att ta ditt tredje steg. Gå därför min skola som utgår från människans tisdag. Du ska utan problem ta nästa steg upp på tredje steget om esoteriskt flöde får fäste i dig. Gehöret för seendets torsdag följer dig sedan tätt i spåren. Så fort seendet vaknat erbjuds du nästa steg i din utbildning.


Ur inledning i Evigheternas bok Sanningen om den blåa blomman, om den lilla paradisfågeln och om den heliga modern som föds där i blommans blad, är sanningen om den nya tid som är i antågande. Sanningen är att vi är redo att födas in i den nya tiden, där livets mor och livets far blir jämlikar och där religiositet får en ny innebörd. Vattumannens tidsålder formar var och en av oss till gudar. Vattumannen är den som tidigare burit oss. Nu kan vi se honom, eftersom vi befrias från den kruka han håller i sin hand. Inne i denna kruka har vi simmat oss igenom fiskarnas tidsålder. Följ hjärtats röst genom tider av smärta och genom tider av glädje. Allt är ordnat! Vattumannens tidsålder verkar med oss därför att tiden är mogen. Sanningen kan ingen ta ifrån oss människor därför att vi bär den inom oss. Sanningens kära välkomnande in i en ny tid, famlar inte i mörker längre. Uppenbarelserna blir allt fler och lämningarna som du och jag frigör oss ifrån erbjuds åt Moder jord för att hon ska lyftas ur sitt lidande. Skadorna som hon kämpar med, desarmeras hon ifrån med din och min hjälp. Skärpan i din blick och ljuset i din själ kommer att vara vägledande i den nya tiden. Snart lämnar vi fiskarnas tidsålder och lyfter vårt medvetande in i vattumannens. Arbetet med att ta sig ur vetenskapens kruka börjar nu. Tänk inte efter mer! Tänk, utan att vänta mer! Lämna kvarlåtenskapen på marken och ta steget upp på land! Det är dags att veckla ut vingarna och lära sig flyga. Ske din vilja, så som i himmelen så och på Jorden! Människan förbereder sig för en kärlekens frigörelse och folk från Världens alla länder upptäcker skapelseberättelsens sju dagar ännu en gång. Tacksamhet vägleder mig att för andra gången trycka trilogin ”Evigheternas bok”. De tre böckerna Gud har en plan (2007), Sändebud till Jorden (2009) och Jorden vi ärvde (2011) kommer nu i reviderad upplaga att ingå i en och samma bok. Med ett öppet hjärta låter jag själva kärnan i böckerna komma i tryck. Således erbjuds du att gå raka vägen till ditt hjärta och till själva essensen i evigheternas budskap till människan. Denna vandring leder oss ut ur vetenskapens kruka till sanningens och kärlekens rike, varifrån vi en gång kommit. Tacksamhet vägleder oss på vägen. Låt oss nu slå följe på den väg som kan bli den käraste vandring vi någonsin gjort. Ditt fria liv börjar idag! Tack!

Herrens ord Glädjebudskap om livet Gud erbjuder älskad ki Klättra upp på tråden ni Människa som reser sig Ser nu därför liv i mig Ki ser ut att nu få klang Dimman lätta redan kan Ögat börjar redan se Det som heter evighet Amen

9789186799076  
9789186799076