Page 1

Familjen ransberg Familjen Fransberg Familjen Albertsson är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

ISBN 978-91-86611-66-8

F

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE


isbn 978-91-86611-66-8 © 2013 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion • Mirvi Unge Thorsén illustration • Helena Holmquist Mirvi Unge Thorsén s. 7 b, 11, 12, 14, 16, 19, 22 b foto • Mats Thorsén

Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. tryck Elanders Sverige AB 2013

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se askunge@askunge.se

32


innehåll Familjen Fransberg. . . . . . 2

Största biten . . . . . . . . . . 16

Lägenheten . . . . . . . . . . . . 4

Jobba extra. . . . . . . . . . . 17

Kickis elektronik . . . . . . . . 5

Kluriga Klara. . . . . . . . . . 18

Prenumerera. . . . . . . . . . . 6

Bennys hage . . . . . . . . . . 19

Draken. . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tänka om. . . . . . . . . . . . . 20

Vardagsrummet . . . . . . . . 8

Festen . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ubongo. . . . . . . . . . . . . . . 9

Rea . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Restaurangbesöket. . . . . 10

Spara till resan . . . . . . . . 24

Hur passar bitarna in? . . . 12

Lösviktsgodis . . . . . . . . . 26

Symbolers värde . . . . . . . 12

Körkortet . . . . . . . . . . . . 27

Först till mål . . . . . . . . . . 13

Festen . . . . . . . . . . . . . . . 28

Chokladbollar. . . . . . . . . 14

Hur går det?. . . . . . . . . . 29

Radion . . . . . . . . . . . . . . . 15

Facit . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Författare

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Bilder

Helena Holmquist


Fa m i l j e n Fr a n s b e r g Jag har en elektronik butik på internet.

pa Jag är bonuspap xten. till Klara och Si

K i ck i

Mart

mamm a 42 år

in

a spapp bonu 42 år

Jag jobbar extra på ICA på helgerna. Det är kul att köra motocross.

Klara 17 år

Sixten 13 år

Je n s pappa 40 år

2

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Jag bor tre hus bort!


Klara och Sixten tycker om Martin jättemycket, men ibland önskar de att mamma och pappa fortfarande var gifta. De gifte sig när Klara var 2 år. u Vilket år var det?

Klara brukar övningsköra med Martin. En dag får Klara svänga in på macken för att tanka. Hon tankar 50 liter och är glad att Martin betalar. u Ungefär hur mycket kostar bensinen?

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Sixten tränar och tävlar i motocross. Det är en dyr sport som kräver mycket utrustning. Nu behöver Sixten en ny hjälm och nya crosstövlar. Stövlarna han vill ha kostar 1499 kr och hjälmen 1199 kr. Kicki och Jens har beslutat att Sixten ska få betala 200 kr själv och att de ska dela på resten av kostnaden. u Hur mycket ska var och en betala?

3


K l u r i ga K l a r a Ica har en tävling där det gäller att ta reda på hur många enkronor som finns i en spargris. Klara har sökt på internet och vet att en enkrona väger 7 gram. En dag när hon arbetar extra ställer hon spargrisen på en fruktvåg i butiken. Den väger 7200 gram. Hon ställer också en tom spargris på vågen. Den väger 214 gram. – Nu vet jag hur många enkronor som finns i spargrisen, säger Klara.

u

Hur många enkronor finns i spargrisen?

Klara har en burk där hon samlar småpengar. I burken finns 224 stycken tiokronor, 118 femkronor och 454 enkronor. u Hur mycket väger hela burken med mynt?

Klara sätter in pengarna på sitt bankkonto. u Vilken summa sätter hon in?

18

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

enkronan väger 7 g femkronan väger 9,5 g tiokronan väger 6 g burken väger 228 g


B e n ny s h age Sixten har fått en kanin som han ska ha hos farmor och farfar. Kicki har köpt 20 meter hönsnät som de ska bygga en hage av. Den ska vara rektangulär och hon vill att den ena sidan ska vara 4 meter. u Hur långa ska de andra sidorna vara? Rita en bild och räkna ut hagens area.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

u

Vilken form ska hagen ha för att få så stor area som möjligt?

19

9789186611668  
9789186611668