Page 1

Familjen vergood Familjen Evergood Familjen Albertsson är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

ISBN 978-91-86611-65-1

E

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE


isbn 978-91-86611-65-1 © 2013 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion • Mirvi Unge Thorsén illustration • Helena Holmquist Mirvi Unge Thorsén s. 3, 4, 14, 22

Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. tryck Elanders Sverige AB 2013

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se askunge@askunge.se

32


innehåll Familjen Evergood . . . . . . 2

Fika . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Släktträdet . . . . . . . . . . . . 4

Talrutor . . . . . . . . . . . . . . 18

Huset. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Läxa. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tapetsering . . . . . . . . . . . . 7

Livslängd. . . . . . . . . . . . . 20

Jultidningar . . . . . . . . . . . . 8

Schack . . . . . . . . . . . . . . . 22

Yatzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Biobesöket . . . . . . . . . . . 23

Ruzzle . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kexpaket. . . . . . . . . . . . . 24

Memorera . . . . . . . . . . . . 12

Medlemsmöte. . . . . . . . . 25

Kvadrater . . . . . . . . . . . . 12

TV-program. . . . . . . . . . . 26

Matrisspelet . . . . . . . . . . 13

Nöjesparken . . . . . . . . . . 28

Fläcken . . . . . . . . . . . . . . 14

Hur går det?. . . . . . . . . . 29

Sommarjobb. . . . . . . . . . 15

Facit . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Författare

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Bilder

Helena Holmquist


Fa m i l j e n E ve r g o o d busa och Jag älskar att ra! skämta med and

Jag är riktigt smart!

Fa t i m a

Dani

mamm a 38 år

el

pappa 36 år

Jag ska bli konstnär. Att bygga legomodeller efter ritningar är kul!

Ja m e s

Jag kan hoppa högt och göra konster.

Ella 10 år

F l ä cke n 2 år

2

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

13 år


Daniel ger familjen en klurig fråga vid matbordet: – Leos bröder heter Tom, Tum och Tam. u Vad heter den fjärde brodern? Rätt svar hittar du längst ner på sidan 5.

James har börjat bygga ett rymdskepp av legobitar som ser ut så här: u

Hur många legobitar har han använt hittills?

Ella har ritat av en Mangafigur. Hon har missat att rita fem saker. u Vilka? Ringa in.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Fatima tycker om att leka med ord. u Sätt in bokstäverna så att du får tre ord. Varje ord ska finnas med två gånger.

E E

K A

L

K A

L

K M

Å S

Å

K A S R

A

3


S c h a ck Fatima ska lära Ella att spela schack. – Det här är springaren. Den kan ta två steg framåt och ett åt sidan, förklarar Fatima.

8 7 6 5 4 3 2 1 B

C

D

E

F

u

Skriv de koordinater springaren kan gå till.

________

B4

________

________

________

________

________

________

________

22

G

H Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

A


B i o b e s ö ke t MENY LITEN

Popcorn + Läsk

35 kr

MELLAN

Popcorn + Läsk

40 kr

STOR

Popcorn + Läsk

45 kr

James ska gå på bio med sin kompis Liam. Han har bokat och betalat båda biobiljetterna som tillsammans kostar 180 kronor. – Då betalar jag popcornen, säger Liam. Han köper två stora popcorn med dricka. – Jag har betalat mer än dig, säger James.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

u Hur mycket måste Liam ge till James för att de ska betala lika mycket?

– Ska jag hämta er med limon eller Ferrarin? skämtar Daniel. Filmen börjar kl. 20.45 och är 112 minuter lång. u Vilken tid slutar den?

23

9789186611651