Page 1

Vad är klockan? är ett fristående material för att öva klockan. Övningarna ökar stegvis i svårighetsgrad. Häftet innehåller bland annat • Timvisaren

11 12

1

10

• Minutvisaren

2

9

• Hel timme

3 8

• Halv timme

4 7

5

6

• Tidsskillnad • Efter klockan 12 • Kvart i och över • Fem minuter • Fem i och över 11

• Tio i och över • Fem i halv och fem över halv

11

12

10

9

341 123

9 789186 611293

3 4

3 4 7

19.10

2

2

8

ISBN 978-91-86611-29-3

1

1

10

10:30

12

6

5

7

6

5


Innehåll Vi mäter tid . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sekund, minut och timme . . . . . . . . 3 Klockslag . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Timvisaren . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Om tre timmar . . . . . . . . . . . . . . 8 Minutvisaren . . . . . . . . . . . . . . 10 Halv timme . . . . . . . . . . . . . . . .12 Efter klockan 12 . . . . . . . . . . . . . 16 Hemligt meddelande . . . . . . . . . . 18 En kvart . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hemligt meddelande . . . . . . . . . . 21 På tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fem minuter . . . . . . . . . . . . . . . 24 Över och i . . . . . . . . . . . . . . . . 26 På två sätt . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Två klockslag . . . . . . . . . . . . . . 28 Miras dag . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Klocka och rätt tid . . . . . . . . . . . 31


22

Vi mäter tid En dag och en natt är ett dygn. Ett dygn är 24 timmar. Vi mäter tiden med klockor. Då använder vi timmar, minuter och sekunder.

11

12

1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

“Klockan är slagen” “I elfte timmen” “Fem i tolv” “Klockrent” “På minuten” “I sista sekunden” Ta reda på vad uttrycken betyder.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Några uttryck om klockan


3

Sekund, minut och timme Skriv något som du tror att du hinner göra på en sekund.

Skriv något som du tror att du hinner göra på en minut.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Skriv något som du tror att du hinner göra på en timme.


66 Rita timvisare.

11 12

1

10

2

9

3 8

10

6

2

9

3 8

4 7

5

11 12

1 2

9

3 8

2

9

3 8

4 6

11 12

1 3

8

4 5

5

4 7

11 12

1 2

9

3 8

4 6

10

6

5

8

10

7

1

10

11

9

2

11 12

1 3

7

6

5

3

8

2

6

4 7

9

5

10

7

3 8

2

9 11 12

9

5

10

4 6

2

6

10

7

6

1

10

4 7

4 11 12

11 12

1

5

1

10

2

9

3 8

4 7

6

5

5

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 32.

11 12


9 Rita och skriv rätt klockslag. 11 10 9 8

7

12 1 2 3 6

5

4

11 10 9 8

7

12 1 2 3 6

5

4

Klockan är 12. Om 4 timmar är klockan __________.

12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5

12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Klockan är 3. Om 2 timmar är klockan __________.

11 12 1 2 10 9 3 4 8 7 6 5

11 12 1 2 10 9 3 4 8 7 6 5

Klockan är 6. Om 5 timmar är klockan __________.


Vad är klockan? är ett fristående material för att öva klockan. Övningarna ökar stegvis i svårighetsgrad. Häftet innehåller bland annat • Timvisaren

11 12

1

10

• Minutvisaren

2

9

• Hel timme

3 8

• Halv timme

4 7

5

6

• Tidsskillnad • Efter klockan 12 • Kvart i och över • Fem minuter • Fem i och över 11

• Tio i och över • Fem i halv och fem över halv

11

12

10

9

341 123

9 789186 611293

3 4

3 4 7

19.10

2

2

8

ISBN 978-91-86611-29-3

1

1

10

10:30

12

6

5

7

6

5

9789186611293  
9789186611293  

3 7 11 12 10 10 11 12 19.10 6 1 7 2 8 6 7 8 1 2