Page 1

N

Addition 1–20 I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Addition 1–20 innehåller • addition inom talområdet 1–20 utan tiotalsövergångar

18

4

Nyckeln till matematiken Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelser Taluppfattning 1–20 Addition 1–20 Subtraktion 1–20

18

4

3 3

2

2 1

1 ISBN 978-91-86611-21-7

341 123

9 789186 611217

LL

Addition 1–20

KELN TI YC

MATEMATIKEN


Innehåll Lilla plus.................................................... 2 Räkna och måla........................................ 3 10 plus något............................................ 4 Dela upp.................................................... 5 Öka med 1................................................ 6 Öka med 2................................................ 7 Hemligt meddelande.................................. 8 Addera...................................................... 9 Addera med 3 eller 4................................ 10 Ser du mönstret?....................................... 11 Hur många?............................................... 12 Rätt tecken................................................ 13 Ser du mönstret?....................................... 14 20-kamrater............................................... 15 Fler än....................................................... 16 Lös korsordet............................................ 17 Lika mycket............................................... 18 Lika mycket............................................... 19 En räkneberättelse..................................... 20 Hoppa 2 steg i taget................................. 21 Addera på tallinjen.................................... 22 Räkna lodrätt............................................ 23 Vilken bil vinner?....................................... 24


Lilla plus

5 2 4 6

+ + + +

3 2 1 3

= = = =

___ ___ ___ ___

4 3 2 8

4 + 4 = ___ 1 + 5 = ___ 7 + 2 = ___

+ + + +

5 3 0 1

= = = =

___ ___ ___ ___

5 + 2 = ___ 3 + 6 = ___ 2 + 0 = ___

ร–ka.

4 5 7 5 3 2

2 5 1 4

+ 3 5 3 6 2

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 24.

+ 2

+1


Räkna och måla 1 = blå 6 = röd

3+6

2 = lila 7 = brun

3 = gul 8 = grå

4 = grön 5 = orange 9 = ljusblå 10 = ljusbrun

2+3

1+2

1+1 1+5

2+7 4+2

3+3 3+5 2+6

3+4 1+6

4+4

0+4

2+2 0+1

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

1+0 7+3

3


Rätt tecken Addera och skriv rätt tecken i rutan.

>

större än

<

mindre än

=

lika med

1. 12 + 1 14 2. 14 + 3 12 3. 13 + 2 15 4. 12 + 4 15 + 3 5. 17 + 1 12 + 5 6. 14 + 5 11 + 2 7. 17 + 2 10 + 6 + 3 Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

8. 18 + 1 10 + 5 + 3 9.

16 12 + 3

10.

20 10 + 5 + 4 13


N

Addition 1–20 I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Addition 1–20 innehåller • addition inom talområdet 1–20 utan tiotalsövergångar

18

4

Nyckeln till matematiken Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelser Taluppfattning 1–20 Addition 1–20 Subtraktion 1–20

18

4

3 3

2

2 1

1 ISBN 978-91-86611-21-7

341 123

9 789186 611217

LL

Addition 1–20

KELN TI YC

MATEMATIKEN

9789186611217  

2 MATEMATIKEN N YCKELN TI L L 3 4 18 Innehåll Lilla plus +1 4 7 5 3 2 5 1 4 5 Öka. 2 Kopiering förbjuden. Se sidan 24. Räkna och måla 1 = bl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you