Page 1

Jakten

Jakten

på kottarna

på kottarna

Jakten på kottarna är ett arbetsmaterial som består av en räknesaga, en handdocka, en elevbok och en lärarbok som stödjer både räknesagan och elevboken. I räknesagan är det Kicki Ekorre som är huvudperson. Fokus ligger på tal- och antalsuppfattning inom talområdet 0–10.

Elevens bok

Till elevboken medföljer en tallinje och talstavar för det laborativa arbetet.

ISBN 978-91-86611-09-5

341 123

9

789186 611095

Birgitta Kuijl • Doris Lindberg


Innehåll Samtalsbild....................................2 Flest..............................................4 Färst (minst antal)........................5 Vad hör ihop?................................6 Miniräknarsiffror............................7 Antal.............................................8 Rita en mus...................................9 Lika många...................................10 Fler och färre.................................12 Talet 1...........................................14 Talet 2...........................................15 Talet 3...........................................16 Talet 4...........................................17 Talet 5...........................................18 Tallinjen.........................................20 Noll...............................................21 Dubbelt.........................................22 Dubbelspelet..................................23 Hälften..........................................24 Hälften av antal............................25 Addition........................................26 Diagram........................................28

ISBN 978-91-86611-09-5 © 2011 Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge Thorsén Förlag AB Redaktör och form Mirvi Unge Thorsén Illustration Eva Bergstrom sidorna 2-5, 10-11, 19-20, 28, 42, 48-49 samt Kicki Ekorre på övriga sidor. Mirvi Unge Thorsén övriga illustrationer. Första upplagan 1

Jakten på kottarna - spel..............29 Subtraktion....................................30 50-spelet........................................32 Talet 6...........................................34 Lika mycket...................................36 Fyra i rad - spel............................37 Talet 7...........................................38 Talet 8...........................................42 Talet 9...........................................46 Addera på tallinjen........................48 Talet 10.........................................50 Skillnad.........................................52 Hur stor är skillnaden?..................53 Tiotal och ental.............................54 Tiotal och ental - spel....................55 Det ska väga jämnt.......................56 Udda och jämnt............................58 Udda och jämn - spel....................60 I vilken ordning?............................61 Tiotal och ental.............................62 Tre i rad - spel...............................63 Ormar och stegar - spel.................64

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

341 123

Tryck Elanders Sverige AB 2011

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se


Rita en igelkott bakom den stora stenen. Rita en mus framför haren. Rita fyra kottar på stubben. Måla den största svampen röd. Måla den minsta svampen gul.

2  Jakten på kottarna

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Rita en sol ovanför det tredje trädet.


Sätt X i rätt ruta.

Rätt

Fel

Det finns 4 kottar i det högsta trädet. Det finns 6 kottar i det lägsta trädet.

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Det finns 8 ekollon under det andra trädet. Det finns färre svampar än träd. Det finns lika många fåglar som pinnar. Det finns dubbelt så många stenar som kottar. Det finns hälften så många harar som ekorrar.

Jakten på kottarna  3


Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Vem har flest? Måla.

4  Jakten på kottarna


Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Vem har färst (minst antal)? Måla.

Jakten på kottarna  5


Måla lika många rutor som det finns blommor.

Exempel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Skriv de tal som saknas på tallinjen.

Rita hur talen 1 till 6 ser ut på tärningen.

8  Jakten på kottarna

5

10 Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

0


Rita en mus Ett spel för två eller tre spelare.

Ni behöver: En penna En tärning om du får

rita ett öga

om du får

rita ett öra

om du får

rita en nos

om du får

rita en mun

om du får

rita morrhår

om du får

rita en svans

Spelregler: Rita i varsin bok. Turas om att slå tärningen och rita. Den som först blir klar med sin mus vinner. Spela igen!


Måla tre.

Skriv siffran.

Måla den tredje.

3

Subtrahera.

___ + 1 1 + ___ Rita tre fler.

Rita tre färre.

Skriv 3.

3 16  Jakten på kottarna

Minska med tre.

3

6

7

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Öka med tre.

2

3 – 2 = ___ 3 – 1 = ___


Måla fyra.

Skriv siffran. 1

2

Måla den fjärde.

4

Subtrahera.

3 + ___ 2 + ___ ___ + 3 Rita fyra fler.

Rita fyra färre.

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Öka med fyra.

3

4 – 3 = ___ 4 – 2 = ___ 4 – 1 = ___

Minska med fyra.

4

5

6

Skriv 4.

4 Jakten på kottarna  17


Dubbelt Rita så många saker som siffran visar.

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

2

4

5 3

6 22  Jakten på kottarna

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

1


Dubbelspelet Ett spel för två eller tre spelare.

Ni behöver: Sex marker i varsin färg En tärning

Spelregler: Välj spelplan. Turas om att slå tärningen. Dubbla talet som tärningen visar. Lägg en marker på det talet på din spelplan. Om det redan ligger en marker på talet, går turen över till nästa spelare. Den som först har marker på alla sina tal vinner.

Spelplan 1

Spelplan 2

Spelplan 3

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2


Jakten

Jakten

på kottarna

på kottarna

Jakten på kottarna är ett arbetsmaterial som består av en räknesaga, en handdocka, en elevbok och en lärarbok som stödjer både räknesagan och elevboken. I räknesagan är det Kicki Ekorre som är huvudperson. Fokus ligger på tal- och antalsuppfattning inom talområdet 0–10.

Elevens bok

Till elevboken medföljer en tallinje och talstavar för det laborativa arbetet.

ISBN 978-91-86611-09-5

341 123

9

789186 611095

Birgitta Kuijl • Doris Lindberg

9789186611095  
9789186611095  

på kottarna Elevens bok Birgitta Kuijl • Doris Lindberg