Page 1

Tal och talsystem Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

Tal och talsystem

,, Börja med begrepp ,, Mönster och geometri ,, Mönster och sekvenser ,, Tal och antal ,, Tal och talsystem ,, Addition och subtraktion 1–10 ,, Addition och subtraktion 1–20

Framsteg i matematiken

ISBN 978-91-86611-04-0

341 123

9 789186 611040

Framsteg i matematiken


Tal och talsystem


ISBN 978–91–86611–04–0 © 2011 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Thorsén Förlag AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Foto s. 1, 47 Joakim Unge, övriga Mats Thorsén Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första upplagan 1

341 123

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se

2


Innehåll Tio............................................................4 Växla till ett tiotal................................6 Växla till tiotal och ental...................8 Vilka är talen?.......................................9 Tiotal och ental....................................10 Hur många kronor?............................12 En tia och några enkronor...............14 Tio i taget...............................................16 Hundrarutan.........................................17 Räkneorden..........................................18 Flera tiokronor.....................................19 I Indien...................................................20 Nollan.....................................................21 Platsvärde..............................................22 Ett tiotal.................................................23 Vad kostar det?....................................24 Flera tiotal och ental..........................25 Vilka är talen?.......................................26 Vilka tiotal?...........................................27 Värdet på siffran..................................28 Dela upp talen.....................................29 Talen 20–29..........................................30 Talen 30–39..........................................32 Talen 40–49..........................................34 Talen 50–59..........................................36 Talen 60–69..........................................38 Talen 70–79..........................................40 Talen 80–89..........................................42 Talen 90–99..........................................44 I Egypten................................................46 Romarriket............................................47 Egna symboler.....................................48

3


Tiogrupp

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 2.

Ringa in tio i varje ruta.

LH Arbeta med Aktivitet 5:2 Syfte: Kunna räkna till 10 och ringa in en tiogrupp.

5


Växla till ett tiotal Du växlar till ett tiotal när du har 10 ental. Det här är ett tiotal.

6

Det här är ett ental.

Växla!

1 tiotal

Du har 14 ental.

Växla!

__ tiotal __ ental

LH Arbeta med Aktivitet 5:3 Syfte: Kunna växla tio entalskuber till en tiostav.

1 ental

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Du har 11 ental.


Vilka är talen? ental

tiotal

ental

tiotal

ental

tiotal

ental

tiotal

ental

tiotal

ental

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

tiotal

LH Arbeta med Aktivitet 5:5 Syfte: Kunna läsa av tal som är byggda med tiostaven och entalskuber.

9


Hundrarutan Mรฅla alla hela tiotal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 2.

Hoppa 10 i taget.

0 10 __ 30 __ __ __ __ 80 __ 100

LH Arbeta med Aktivitet 5:12 Syfte: Kunna se de hela tiotalens placering i hundrarutan och se mรถnstret.

17


Platsvärde Istället för att lägga stenar i fåror, kunde man göra så här.

13 = 10 + 3

22

1 tiotal 5 ental

12

15

1 tiotal 4 ental

__ tiotal __ ental

1 tiotal 9 ental

__ tiotal __ ental

LH Arbeta med Aktivitet 5:17 Syfte: Förstå att tio ental växlas till ett tiotal och flyttar ett steg åt vänster i positionen.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

1 tiotal 2 ental


Värdet på siffran

37 tiotal

ental

Ringa in entalen.

12 25 34 47 52 68 77 Ringa in tiotalen.

16 28 37 41 56 63 77

28

2 tiotal = 20

6 tiotal = _______

3 tiotal = _______

8 tiotal = _______

4 tiotal = _______

9 tiotal = _______

LH Arbeta med Aktivitet 5:23 Syfte: Förstå att siffran har olika värde beroende på var den står i talet.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Vilka tal är det?


Talen 30–39

3 tiotal = 30

kr

3 tiotal 0 ental

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 2.

Skriv talen.

32

Syfte: Kunna bygga och skriva talen mellan 30 och 39 .


Tal och talsystem Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

Tal och talsystem

,, Börja med begrepp ,, Mönster och geometri ,, Mönster och sekvenser ,, Tal och antal ,, Tal och talsystem ,, Addition och subtraktion 1–10 ,, Addition och subtraktion 1–20

Framsteg i matematiken

ISBN 978-91-86611-04-0

341 123

9 789186 611040

Framsteg i matematiken

9789186611040  

Tal och talsystem FramsTeg i maTemaTiken Tal och talsystem Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel : 08-30 95 75 eller 0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you