Page 1

m ã n KIM THÚY

roman


KimThúy

mãn roman Översättningfrånfranska: MarianneTufvesson


Avsammaförfattare: Ru (Sekwa2011,pocket2012,e-bok2013) KIMTHÚY,MÃN Originaletstitel:Mãn Copyright©2013byLibreExpression Translationcopyright©2013bySekwaförlag Bokenutgesmedstödfrån/Ouvragepubliéavec leconcoursdu ConseildesArtsduCanada.

Dettaverkärfiktion;allalikhetermedverkligapersonereller händelserärrenasammanträffanden. CitateturFrämlingen avAlbertCamuspåsidan60ärhämtat urJanStolpesöversättning(Bonniers,2009). CitateturKärlekens samtal: fragment av RolandBarthespå sidan114ärhämtaturLeifJanzonsöversättning (Korpen,1983). Översättning:MarianneTufvesson Omslag:MagnusPetersson Omslagsbild:©LenaKatarinaJohansson/Folio Författarporträtt:©RafalMaslow Sättning:AteljénArneÖström Typsnitt:MinionPro Tryck:CPI–Clausen&Bosse,Leck2013 Förstaupplagan,förstatryckningen ISBN 978-91-86480-84-4 SekwaförlagAB Pryssgränd3A 11820Stockholm man@sekwa.se

www.sekwa.se


att ligga vid din sida jag ligger vid din sida, dina armar håller om mig. dina armar håller om mer än den jag är. dina armar håller om den jag är när jag ligger vid din sida och dina armar håller om mig.

ErnstJandl 1

1 RichardDavidPrecht,Amour – Déconstruction d’un sentiment,översättningfråntyskatillfranska avPierreDeshusses,Belfond,2011 (Liebe – Ein unordentliches Gefühl,Goldmann,München2010).


Mammaochjag,viliknarintevarandra.Hon mẹ ärkort,ochsjälvärjaglång.Honärmörkhyad, • ochsjälvharjaghysomenfranskdocka.Honhar mödrar etthålivaden,ochsjälvharjagetthålihjärtat. Minförstamor,honsomavlademigochsatte migtillvärlden,hadeetthålihuvudet.Honvar enungkvinna,ellerkanskefortfarandeflicka, föringenvietnamesiskkvinnaskullevågathaett barnimagenutanatthaenringpåfingret. Minandramor,honsomplockadeuppmigbland okraplantornaiettgrönsaksland,hadeetthålitillliten.Honhadetappattronpåmänniskor,särskilt närdetalade.Därfördroghonsigundantillen bambuhydda,utomräckhållförMekongflodens starkaarmar,förattreciterabönerpåsanskrit. Mintredjemor,honsomsågmigtaminaförsta stapplande steg, blev Mamma, min mamma. Denmorgonenvillehonöppnasinfamnpånytt. Därföröppnadehonfönsterluckornaisittsovrumsomdittillshadehållitsstängda.Idetheta ljusetifjärranfickhonsynpåmigochjagblev hennesdotter.Honlätmigfödasenandragång genomattuppfostramigienstorstad,ettanonymtannanstans,innepåenskolgård,omgiven avbarnsomavundadesmigattminmorvarlärarinnaochsåldeglaseradebananer.

m ã n 


dừa • kokosnöt

m ã n 

Tidigt varje morgon,föreskolan,gickvi och handlade. Vi började med kvinnan som såldemognakokosnötter,desomharmycket fruktköttochlitemjölk.Honrevdenförstahalvan av kokosnöten med en kapsyl från en läskedrycksflaskasomhonsattfastiändenavenplatt käpp.Långaremsordaladeliktdekorativabårderellerbandneröverbananbladetsomhade brettsutpådisken.Försäljerskanpratadeoavbrutetochställdeständigtsammafrågatillmamma: ”Vadgerniflickebarnetattätaföratthonskafå sårödaläppar?”Förattslippadenkommentaren hadejagtagitförvanaattsugainläpparna,men jagblevsåfascineradavhurforthonrevden andra halvan av nöten att jag alltid tittade på medhalvöppenmun.Honplaceradefotenpåen långsvartmetallskenasomvarfästvidenlågträbänk.Utanatttittapådevassapiggarnapåskenans rundade topp gröpte hon ur fruktköttet medenmaskinshastighet. Närflingornasinglargenomhåletiskenansmitt liknardekanskesnöflingornasdansijultomtens land,brukademammaalltidsägaochciteradedå faktisktsinegenmor.Honupprepadesinmors ordförattfåhörahennepånytt.Sammasaknär honsågpojkarsparkabollmedentomölburk, dåviskadehonofelbart”londi”,precissomsin mor.


Det var det förstafranskaordjaglärdemig, ”londi”.Påvietnamesiskabetyderlon burkoch đi faraiväg.Iöronenpåenvietnameslåterdessa ljudtillsammanssomfranskans”lundi”.Precis somhennesegenmorhadegjort,lärdemamma migordetgenomattbemigpekapåburkenoch sparkatilldensamtidigtsomjagsa”lon-di”för måndag.Veckansandradagvardenbästaavalla eftersomhennesmorhadedöttinnanhonlärde sindotterattuttaladeövrigadagarna.Baramåndagenvarförknippadmedentydligochoförglömligbild.Desexövrigadagarnasaknadehållpunkterochvardärförlikartade.Avdenanledningen förväxlademinmorofta”tisdag”med”torsdag” ochblandadeemellanåtihop”lördag”med”onsdag”.

thứ 2 • måndag thứ 3 • tisdag thứ 4 • onsdag thứ 5 • torsdag thứ 6 • fredag thứ 7 • lördag chủ nhật • söndag

m ã n 


ớt hiểm • lömska chilifrukter

m ã n 

M e n  i n n a n  h e n n e s mor gick bort hade mammahunnitlärasighurmanutvinnerkokosmjölk genom att i händerna krama bollar av kokosflingorsomdoppatsivarmtvatten.Mödrarnasänkteröstennärdeundervisadesinadöttrarimatlagningochviskadeförattundvikaatt grannfruarnasnappadeuppreceptenochkanske förfördederasmänmedsammamaträtter.De kulinariskatraditionernafördesvidareihemlighet,likttrollerikonsterfrånläromästaretilllärjunge,handgreppförhandgrepp,allteftervardagensrytm.Inaturligordninglärdesigdöttrarna därförattmätavattenmängdentillrisetmedpekfingretsförstafingerled,attsnitta”lömskachilifrukter”(ớt hiểm)medknivspetsensåattdeförvandlades till harmlösa blommor, att skala mangofrukternanedifrånochuppförattintegå emotfiberriktningen…


Så lärde jag migavminmorattchuối xiêm- chuối bananer vardeendaavallaolikabanansorterpå • marknadensomkundeplattastillutanattgåsön- banan derochglaserasutanattmörkna.Närjagkom tillMontreallagadejagdetmellanmåletåtmin man,somintehadeätitdetpåkansketjugoår. Jagvilleatthanpånyttskullefåkännasmaken avdentypiskablandningenavjordnötsoljaoch kokos,tvåingrediensersomisödraVietnamär likavanligaiefterrättersomtillfrukost.Jaghoppadesfåtjänaminmanochgörahonomsällskap utanattträngamigpå,litegrandsomsmakerna själva,somnästanpasserarobemärktaeftersom dealltidfinnsdär.

m ã n 


KIM THÚY

Kim Thúy lämnade Vietnam som båtflykting då hon var tio år gammal. I dag är hon bosatt i Montreal med make och två barn. Kim Thúy har arbetat som översättare, advokat och krögare. Hennes debut Ru blev en fantastisk succé och tilldelades Kanadas finaste litteratur­pris, Governor General’s Award, och det franska Grand Prix RTL-LIRE. Sedan dess har Ru översatts till närmare tjugo språk, utgavs på svenska 2011 av Sekwa och blev omedel­bart en stor framgång. Mãn är Kim Thúys tredje roman.

© R A FA L M AS LOW

”Mamma och jag, vi liknar inte varandra. Hon är kort, och själv är jag lång. Hon är mörkhyad, och själv har jag hy som en fransk docka. Hon har ett hål i vaden, och själv har jag ett hål i hjärtat.”

Översättning från franska: Marianne Tufvesson

”Kim Thúy skriver alltid lika utsökt och skimrande.” LE LIBRAIRE

”En fjäderlätt bok, full av mänsklighet. Som friskar upp som ett sommarregn och skänker livshunger.” LES ECHOS

978-91-86480-84-4

9789186480844  
9789186480844