Page 1

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut

göran fagerström


innehåll Förord

4

Varför lagskydd ?

5

När får jag upphovsrätt och vad innebär den?

6

Hur länge gäller upphovsrätten?

Vad krävs för att få skydd ?

8

Verkshöjd  Korta verk  Fackböcker  Katalogregeln

Vilka sorters verk är skyddade?

11

Mer eller mindre skönlitterär text  Mer eller mindre fack­ text  Bilder, rörliga eller inte  Musik i alla dess former  Annat  Inte skyddat

Att använda andras verk

14

Fotografer och tecknare vill ha betalt  Bilder på Inter­ net  Få med sitt namn  Behöver de fotograferade ge till­ stånd ?  Att citera  Hur långa får citat vara ?

Att få tillstånd

21

Om upphovsmannen är avliden 

Några saker till

22

Titelskydd  Att ge ett verk en ny form  Satir och sådant  Talböcker

En repetition: Boken om din by

24

Får jag skriva vad som helst?

27

Andra förbjudna ämnen  Författaren ansvarar för sin bok

Till sist Bokens budskap i ett nötskal  Hänvisningar  Övningsuppgift

30


förord Upphovsmäns arbete skyddas av en lång och detaljrik lag. Skäl­et är att den ska täcka både det skrivna, foto­ graferade, komponerade och målade, ja även andra ut­ trycksformer. För dem gäller delvis olika regler, så lag­ texten har många specialfall och är inte lättläst. I den här boken vänder jag mig till alla som ska ge ut en bok eller annan trycksak – egen eller andras – och till alla som tänker skicka in manus till förlag. Jag tar bara upp det som jag tycker är riktigt, riktigt viktigt att få svar på i det läget, och det är tre frågor: . Vad har jag för skydd för det jag själv skriver? – När får jag skydd? – Hur länge varar skyddet? – Är allt jag skriver skyddat? . Vad gäller om jag vill använda andras material? – Får jag ha med foton som andra har tagit? – Teckningar? – Ett fint foto som jag hittade på Internet? – En vacker dikt? – Kan jag ta med delar av andras texter? . Får jag skriva så att jag sårar andra? Jag är oerhört glad över att Thorbjörn Öström, en av landets främsta experter på upphovsrätt med mångårig erfarenhet från Sveriges Författarförbund av dess prak­ tiska tillämpning, tog sig tid att sakgranska boken. Som alltid är ansvaret mitt för kvarstående brister. Stockholm i juli 2012 Göran Fagerström


varför lagskydd? Böcker på butikshyllor är lättare att skydda mot stöld än orden i dem. Texter kunde kopieras långt innan Internet fanns och förr var det tryckerier som gav ut böcker. Då var det inte ovanligt att skrupelfria tryckeri­ ägare skaffade sig ett exemplar av en framgångsrik bok och sedan lät sina anställda trycka texten på nytt. Så uppkom behovet av att skydda författares an­ strängningar, det svett och blod som ligger bakom varje bok. Arbetsresultatet har ett värde men går inte att ta på. Det är en icke-materiell tillgång. Det finns andra så­ dana: uppfinningar, produktdesigner, ­varumärken och även firmanamn. När svenska staten sålde spritmärket Absolut Vodka till Frankrike var det minsann inte den fantastis­ ka drycken som värderades till många miljarder utan varumärket, som stöds av flaskans speciella utseende. Ett annat exempel på en icke-materiell tillgång är ficklampan MagLite, som IKEA kopierade och sålde i en mycket billigare variant. IKEA förlorade en juridisk pro­ cess som gick ända upp till Högsta domstolen. Mag­Lites tillverkare fick alltså skydd för sin produktdesign, sitt mönster, men det satt hårt åt. Gemensamt för de olika icke-materiella tillgångarna är att utvecklingsarbetet ofta är långt och dyrt, men att när resultatet sätts i sjön kan det lätt kopieras. Exem­ pel: Ett modeföretag har lagt ner stor möda på utform­ ningen av en dräkt, kanske sytt upp många provplagg. Ett band har arbetat ett år med sitt senaste album, en författare har gjort research och skrivit lika länge på sin bok. Tekniska åtgärder mot kopiering är oftast krångliga och ineffektiva, i en digital värld mer än någonsin, så lagar är det som uppfinnare och andra har att förlita sig på, och lagskyddet för författare, musiker och många andra kreativa människor heter upphovsrätt.


Det som är gemensamt för alla de icke-materiella till­ gångarna jag nämnde utom just upphovsrätten är att du nästan alltid behöver ansöka om skydd, och att det är krångligt och kräver hjälp av dyrbar expertis, till exem­ pel en patentbyrå. Det är också ofta höga ansöknings­ avgifter och årsavgifter. Den goda nyheten är att raka motsatsen gäller för det du är intresserad av, alltså att få upphovsrätt till din bok. Inga ansökningar, inga avgifter och du får skydd under mycket lång tid. ©, copyright-symbolen, är inte nödvändig i Sverige och de flesta andra länder. Den är bara en upplysning om vem eller vilka som förlaget anser har upphovsrätt, men är lämplig att ta med. Bästa plats­ en är baksidan av bokens titelsida, den så kallade tryckortssidan, där man samlar uppgifter om boken och förlaget. Om hur den skrivs: Titta i den här boken! Affärsidéer kan inte få skydd. Inget hindrar dig att gå in som gäst på en framgångsrik restaurang, iaktta varför den går så bra och sen kopiera konceptet.

när får jag upphovsrätt och vad innebär den? När får jag upphovsrätt? Svaret är: Från och med att fingrarna lämnade tangenterna, bläcket torkade, du nynnade och provspelade låten hemma eller släppte kamerans avtryckare. I skapelseögonblicket, alltså. En text eller en melodi behöver alltså inte vara tryckt eller finnas på en demotejp eller ens färdig för att ha skydd. Två exempel: En poet framför sin nya dikt på en poetryslam-kväll. En gatumusiker sjunger och spelar sina egna låtar. Det är inte tillåtet för någon som hör dem att använda texterna eller musiken.


Här finns samlat allt viktigt om upphovsrätt och tryckfrihet för dig som skriver och ger ut. På trettio innehållsrika sidor förklarar boken . vad upphovsrätten ger dig för skydd . vad som gäller om du vill använda andras foton, teckningar och texter . vad du ska tänka på om du riskerar att såra andra Sakligt, klart och med en personlig röst lär dig Göran Fagerström vad du behöver veta med mängder av intressanta exempel.

”Jag har gett ut ett trettiotal böcker på många olika förlag. Ändå tänker jag på upphovsrätten varje gång. Det görs nämligen en del fel, även hos etablerade förlag. Göran Fagerströms gedigna och lättlästa översikt ger författare kunskaper som de behöver. Även den som ska ge ut på eget förlag finner här goda råd och handfasta tips. Boken gör svåra lagregler begripliga och myllrar av jordnära exempel.” Kalle Güettler, författare Göran Fagerström kommenterar och redigerar manus, formger böcker och ger råd om hur man startar ett förlag. Han är ägare till förlaget Bokverket.

9789186413057  

göran fagerström en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you