Page 1


Markusevangeliet Bibel 2000 med parallellhänvisningar © Svenska Bibelsällskapet, Uppsala Illustrationer: The Gospel of Mark The Illustrated International Children’s Bible © 2006 Thomas Nelson, Inc. Svensk copyright © 2007 Marcus Förlag Box 22010, 702 02 Örebro Telefon: 019-16 54 00 E-post: info@marcusforlag.se www.marcusforlag.se Tryckt i Kina 2007 Bok nr 9528 ISBN-10: 91-7999-528-4 ISBN-13: 978-91-7999-528-7


Innehåll Välkommen in i Markusevangeliet Kapitel 1

Johannes döparen Jesu dop Jesus frestas Jesus uppträder i Galileen De första lärjungarna I Kafarnaums synagoga Simons svärmor och andra botas På en enslig plats En spetälsk blir ren

Kapitel 2

En lam man i Kafarnaum botas Tullindrivaren Levi kallas Bröllopsgästerna fastar inte Lärjungarna plockar ax på sabbaten

Kapitel 3

Mannen med en förtvinad hand Folkmassan på stranden De tolv utses Demoner drivs ut med Guds ande Jesu familj

Kapitel 4 9

11 12 12 12 12 13 14 14 15

15 17 18 19

19 20 21 21 22

Liknelsen om sådden Liknelsernas syfte Tolkning av liknelsen om sådden Liknelsen om lampan. Det mått ni mäter med Liknelsen om den växande sådden Liknelsen om senapskornet Stormen tystas

Kapitel 5

Den besatte och svinhjorden Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödningar

Kapitel 6

Profet i sin hemstad De tolv sänds ut Johannes döparens död Mat åt fem tusen Jesus går på vattnet De sjuka i Gennesaret

Kapitel 7

Guds bud och människors regler Mera om rent och orent En syrisk-fenikisk kvinnas tro En döv man botas

23 24 24 25 25 25 26

27 28

31 32 33 34 37 37

38 39 40 41


Kapitel 8

Mat åt fyra tusen Fariseerna begär tecken Brödet och surdegen En blind man utanför Betsaida botas Petrus kallar Jesus för Messias Första förutsägelsen om Människosonens lidande Lärjungeskapets krav

Kapitel 9

Jesus på härlighetens berg En pojke med en stum ande botas Andra förutsägelsen om Människosonens lidande Vem är störst? Underverk i Jesu namn Förförelser

Kapitel 10

Äktenskap och skilsmässa Jesus och barnen En man som ägde mycket Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande Lärjungarna som ville ha hedersplatsen Den blinde Bartimaios utanför Jeriko botas

42 43 43 44 44 45 45

46 47 48 48 49 49

50 51 52 53 53 54

Kapitel 11

Intåget i Jerusalem Fikonträdet som inte bar frukt Templet rensas När fikonträdet hade vissnat Frågan om Jesu fullmakt

55 57 57 58 58

Kapitel 12

Liknelsen om arrendatorerna i vingården Frågan om skatt till kejsaren Frågan om uppståndelsen Frågan om det viktigaste budet Är Messias Davids son? Varning för de skriftlärda Änkans gåva

Kapitel 13

Templets förestående fall Kommande prövningar Den sista stora nöden Människosonens ankomst Liknelsen om fikonträdets knoppning Håll er vakna

Kapitel 14

Planer på att döda Jesus Kvinnan med balsamflaskan Judas blir förrädare

59 60 61 61 62 62 63

63 63 64 65 65 65

66 66 67


Påskmåltiden förbereds Jesus utpekar förrädaren Den sista måltiden Jesus förutsäger Petrus förnekelse Jesus i Getsemane Jesus fängslas Förhöret inför rådet Petrus förnekar Jesus

Kapitel 15

Jesus inför Pilatus Barabbas friges. Jesus döms Soldaterna hånar Jesus Korsfästelsen Jesu död Gravläggningen

Kapitel 16

Kvinnorna vid graven Den uppståndne visar sig

67 67 68 68 69 70 71 72

73 73 74 74 77 78

78 79


Välkommen in i Markusevangeliet Detta är en del av Bibeln. I din hand håller du Markusevangeliet i Svenska Bibelkommissionens översättning Bibel 2000 med parallellhänvisningar. Ingenting är borttaget eller omskrivet. Denna utgåva har däremot ett litet tillägg: Vi har illustrerat texten med bilder, kartor och bakgrunder för att göra evangeliet mer lättillgängligt. Markusevangeliet är berättelsen om Jesus, skriven på ett vardagligt, enkelt språk. Här står ingenting om Jesus som barn. Istället börjar berättelsen med Johannes döparen i öknen som talar inför folket om att Jesus snart ska komma. Evangeliet kan delas upp i tre delar: En inledande del om Jesus i Galileen (1:1-8:26), följt av mittdelen där Jesus mestadels undervisar lärjungarna (8:27–13:37). Passionshistorien i slutet, med korsfästelsen och Jesu död, har en framträdande plats i Markusevangeliet. (14:1– 15:47). Markusevangeliets folkliga språk har gjort det till många bibelläsares favoritevangelium. Läs Bibeln, och läs Markusevangeliet – ”ty Guds ord är levande och verksamt”. (Heb 4:12)

9


Markus 1:1-8

Markus Kapitel 1 Johannes döparen

1 Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. 2 Som det står skrivet hos profeten Jesaja: in änder m Se, jag s före dig, re ra ägen budbä bereda v han skall n röst ropar E för dig. 3 ana väg för B i öknen: r hans stigar gö Herren, raka 0:3 Jesaja 4

1:1-8 1:2 1:3

Matt 3:1-12; Luk 3:1-17; Joh 1:19-28 2 Mos 23:20; Mal 3:1 (Matt 11:10; Luk 1:76; 7:27) Jes 40:3 (Joh 1:23)

4 — så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. 5 Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7 Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. 8 Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.”

1:4 1:6 1:7 1:8

Matt 3:2; Apg 13:24; 19:4 2 Kung 1:8 / 3 Mos 11:20-22 Apg 13:25 Apg 1:5; 2:4

11


Markus 1:9-20 Jesu dop

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 10 När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.

Jesus frestas

11 Och en röst hördes från himlen:

”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

13 och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

12 Anden drev honom ut i öknen,

Jesus uppträder i Galileen

14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15 och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”,

De första lärjungarna

18 och de lämnade genast sina nät och följde honom. 19 Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. 20 Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.

16 När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: 1:9-11 1:10

12

Matt 3:13-17; Luk 3:21 f. Hes 1:1

1:11 1:12 f. 1:13 1:14 f. 1:14

Matt 3:17+ Matt 4:1-11; Luk 4:1-13 Matt 4:2+ / Ps 91:11f. Matt 4:12-17; Luk 4:14 f. Mark 6:17+

1:15

Gal 4:4 / Dan 7:14, 27 / Matt 3:2+ 1:16-20 Matt 4:18-22; Luk 5:1-11; Joh 1:35-51 1:17 Jer 16:16


Markus 1:21-28

I Kafarnaums synagoga

21 De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. 22 Alla

överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda.

25 Men Jesus sade strängt åt honom:

24 ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.” 27 Alla greps av bävan och började fråga varandra:

23 I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika:

”Tig! Far ut ur honom!” 26 Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” 28 Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.

1:21-28 Luk 4:31-37 1:22 Matt 7:28 f.+; Mark 6:2 1:23 f. Matt 8:29; Mark 5:2, 7; Luk 8:28

1:26 1:27

Mark 9:20, 26 Matt 7:29; Luk 4:32

13


Markus 1:29-37 Simons svärmor och andra botas

29 Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes.

30 Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. 31 Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem.

32 På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. 33 Hela staden hade samlats utanför dörren. 34 Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.

På en enslig plats

35 Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. 36 Simon och de andra skyndade efter honom, 37 och när de hade funnit honom sade de: 1:29-34 Matt 8:14-17; Luk 4:38-41 1:35-39 Luk 4:42-44 1:35 Matt 14:23+ / Mark 6:46

14

”Alla söker efter dig.”


Markus 1:38-2:2 38 Han svarade:

39 Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.

”Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.”

En spetälsk blir ren

41 Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade:

40 En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad:

”Jag vill. Bli ren!”

”Vill du, så kan du göra mig ren.”

42 Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. 43 Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning:

45 Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

44 ”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.”

Kapitel

2

En lam man i Kafarnaum botas

1 Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 2 Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem.

1:39 Matt 4:23+ 1:40-45 Matt 8:1-4; Luk 5:12-16

1:44 2:1-12

Matt 8:4+ / 3 Mos 14:10-32 Matt 9:1-8; Luk 5:17-26

15


Markus 2:3-11 3 Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. 4 Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. 5 När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva:

7 ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”

8 Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? 9 Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10/11 Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” 2:5 2:7

16

Luk 7:48 Ps 103:3; Jes 43:25; 1 Joh 1:9

— och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.”


Markus 2:12-16 12 Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade:

”Aldrig har vi sett något sådant!”

Tullindrivaren Levi kallas

13 Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem.

14 När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom:

15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom.

”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.

16 När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: 2:12 Matt 9:33 2:13-17 Matt 9:9-13; Luk 5:27-32 2:14 Matt 8:22+

2:16

”Äter han med tullindrivare och syndare?”

Matt 11:19+

17


Markus 2:17-22 17 Jesus hörde det och sade:

”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?”

Bröllopsgästerna fastar inte

18 Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: 19 Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig 20 Men det skall komma en tid då brudgumkan de inte fasta. men tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.

21 Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg.

Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva.

2:17 Luk 19:10; 1 Tim 1:15 2:18-22 Matt 9:14-17; Luk 5:33-39 2:18 Matt 9:14+

18

22 Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar,

för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs.

Nej, nytt vin slår man i nya säckar.”


Markus 2:23-3:4 Lärjungarna plockar ax på sabbaten

23 En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.

24 Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?”

25 Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26 Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” ”Sabbaten blev till för människan och inte 27 Och Jesus sade till dem: människan för sabbaten. 28 Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Kapitel

3

Mannen med en förtvinad hand

1 Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. 2 De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. 3 Han sade till mannen med den förtvinade handen:

”Stig upp och kom fram.”

4 Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg.

2:23-28 2:23 2:24 2:25 f.

Matt 12:1-8; Luk 6:1-5 5 Mos 23:25 2 Mos 20:8-10 1 Sam 21:1-6

2:26 2:27 3:1-6 3:4

3 Mos 24:5-9 2 Mos 23:12+ Matt 12:9-14; Luk 6:6-11 Luk 14:3

19


Markus 3:5-12 5 Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han:

”Håll fram handen.”

Han höll fram den,

och den blev bra igen.

6 Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Folkmassan på stranden

7 Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, 8 Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. 9 Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 10 Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. 11 Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade:

12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

”Du är Guds son.”

3:5 3:6 3:7-12

20

Mark 6:52; 8:17; Joh 12:40; Rom 11:25 Matt 12:14+ Matt 4:23-25; Luk 6:17-19 / Matt 12:15 f.

3:7-9 3:10 3:11 3:12

Mark 4:1; Luk 5:1-3 Matt 9:20+; Mark 6:56 Luk 4:41 Matt 8:4+


Markus 3:13-21 De tolv utses

13 Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. 14 Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika

15 och ha makt att driva ut demonerna. 16 Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges,

det vill säga Åskans söner, 18 vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios 19 och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Demoner drivs ut med Guds ande

20 När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. 21 Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. 3:13-19 Matt 10:1-4; Luk 6:12-16 3:16 Matt 16:18+ 3:17-19 Joh 1:40-44; Apg 1:13

3:20-30 Matt 12:22-30; Luk 11:14-23; 12:10 3:20 Mark 6:31 3:21 Joh 10:20

21


9789179995287  

Bok nr 9528 ISBN-10: 91-7999-528-4 ISBN-13: 978-91-7999-528-7 Markusevangeliet Bibel 2000 med parallellhänvisningar © Svenska Bibelsällskape...