Page 1

AN DY S TA N L E Y

Nร„STA

G E N E R A TION

LEDARE 5 GRUNDSTENAR fรถr dem som vill FORMA FRAMTIDEN Marcus Fรถrlag


Originalets titel: The next generation leader Copyright © 2003 Andy Stanley Originalförlag: Multnomah Publishers, Inc., Oregon, USA Nästa generation ledare – fem grundstenar för dem som vill forma framtiden Svensk copyright © Marcus Förlag Box 22010, 702 02 Örebro Telefon: 019-16 54 00 E-post: info@marcusforlag.se www.marcusforlag.se Översättning: Åsa Hofverberg Grafisk form: Caroline Lundbäck Tryckt hos Scandbook AB, Falun, Sverige Bok nr 9506 ISBN 91-7999-506-3


INNEHÅLL

Introduktion

9

Grundsten 1: KOMPETENS – gör mindre, uträtta mer Kapitel ett: DU GÖR FÖR MYCKET! Kapitel två: ATT GÖRA RÄTT SAKER Kapitel tre: ATT HITTA SIN GREJ Sammanfattning av grundsten 1 Grundsten 2: Kapitel fyra: Kapitel fem: Kapitel sex:

MOD – mod är ledarskapets fundament FÖRST UT BARA ETT STENKAST TRE UTTRYCK FÖR MOD Sammanfattning av grundsten 2

Grundsten 3: Kapitel sju: Kapitel åtta: Kapitel nio:

TYDLIGHET – osäkerhet kräver tydlighet LEDARSKAP I OSÄKERHETENS SKUGGA DET SKA JAG TALA OM NÄR VI KOMMER DIT ATT HANTERA SIN OSÄKERHET Sammanfattning av grundsten 3

17 31 37 49

53 63 75 83

87 97 103 111


Grundsten 4: COACHNING – hjälper en ledare att nå längre på kortare tid Kapitel tio: ATT LYSSNA OCH LÄRA Kapitel elva: KUNGEN SOM INTE VILLE LYSSNA Kapitel tolv: VAD GÖR COACHER? Sammanfattning av grundsten 4

115 123 133 143

Grundsten 5: KARAKTÄRSSTYRKA – det intryck du gör beror på din karaktär Kapitel tretton: INTE NÖDVÄNDIGT Kapitel fjorton: KUNGEN SOM TVINGADES LYSSNA Kapitel femton: EN LEDARE SOM ÄR VÄRD ATT FÖLJA Sammanfattning av grundsten 5

147 159 169 177

Epilog

179

Noter

181


INTRODUKTION

JU MER MAN VET om ledarskap, desto fortare utvecklas man

som ledare och desto längre kan man gå som ledare. Om man drar lärdom av andras erfarenheter kan man gå fortare framåt. Det är den enkla sanningen som har inspirerat mig till att skriva Nästa generation ledare. Jag är pastor i en församling där medelåldern ligger på 30 år. Det gör att jag är omgiven av nästa generation ledare – kvinnor och män som har möjlighet att påverka sin egen generation. De är angelägna om att lära sig. De engagerar sig i sin personliga utveckling. Och får de chansen så kommer de att försöka sig på saker som människor i min egen generation bara kunde drömma om. Framgången med North Point Community Church har gett mig ett gyllene tillfälle tack vare att dessa anmärkningsvärda människor – nästa generation ledare – lyssnar till vad jag har att säga om ledarskap. Därför ser jag det som min plikt att dela med mig av mina erfarenheter medan jag har chansen.

9


Introduktion

| Nästa generation ledare

Om det kommer att krävas mycket av dem som fått mycket, kommer det att krävas mycket av mig. Jag har fått mycket – i form av förebilder, tillfällen och övning. Jag växte upp i skuggan av min far, Charles Stanley, en begåvad talare och en fulländad ledare. Trots sina stora ansvarsområden missade han aldrig någon av mina basketmatcher. Han lyckades alltid få loss en rejäl semester varje år. Jag uppfostrades av en mamma som var noga med att förbereda mig inför flytten hemifrån. Hon försåg mig med trygghet och med färdigheter som är nödvändiga för att kunna utvecklas i en oförutsägbar värld. När jag var fjorton år hade mina föräldrar praktiskt taget slutat att bestämma över mig. Det gjorde att jag var tvungen att fatta mina egna beslut och leva med följderna av dem. Jag fick aldrig några utegångsförbud. Pappa frågade när jag tänkte komma hem, sedan kom jag hem vid den tiden. Vad jag vet så satt de aldrig uppe och väntade. Jag fick stor frihet. Jag fick också allt ansvar som följer med en sådan frihet. När jag fick mina första fortkörningsböter – två veckor efter att jag tagit körkort – var min pappas enda kommentar: ”Kanske bäst att sakta ner lite.” Ingen straffpredikan. Inget körförbud. Han tyckte att böterna var straff nog. Jag var ingen ängel. På många sätt var jag en typisk pastorsson. Men mina kloka föräldrar gav mig inte så mycket att revoltera mot. I stället litade de på mig – nästan naivt mycket kan jag tycka så här i efterhand. I backspegeln kan jag se att mina föräldrar fostrade mig till att bli en ledare. Jag fick sällan någon undervisning om ledarskap, men jag lärde mig mycket. Jag minns inte en enda gång då vi pratade om ledarskap. Men de förmedlade 10


Nästa generation ledare |

Introduktion

en vision och gav mig övningstillfällen som resulterade i ett otroligt försprång som ledare. Därför är jag övertygad om att mitt ansvar ligger i att föra vidare mina kunskaper om ledarskap till nästa generation ledare. Jag har alltid haft för vana att ta mig tid för dem som är yngre än jag – för de begåvade människor som så småningom kommer att komma ifatt mig, gå om mig och ersätta mig. När jag gick på college hjälpte jag elever i high school. När jag gick på universitetet hjälpte jag elever på college. När jag fick mitt första riktiga jobb satsade jag på unga blivande pastorer. Dessutom ägnade jag tio år åt att träffa smågrupper med sistaårselever i high school för att ge dem allt jag kunde utifrån min egen erfarenhet. Det här har varit min livsstil. För många som har varit med i mina grupper har det också blivit en livsstil. En handfull är numera pastorer. En är lovsångsledare i vår församling. En annan är min börsmäklare. En del är piloter, en del är egna företagare, de flesta är gifta och har barn. Ett fåtal har jag tappat kontakten med. När jag tar mig an uppgiften att dela mina erfarenheter är jag väl medveten om att nästa generation kommer att överglänsa mig. Men det är det som är poängen. Ett framgångsrikt ledarskap innebär att man kan lämna över till någon annan. Om den som kommer efter mig inte klarar av att bygga vidare på det jag har gjort har jag misslyckats i mitt ansvar gentemot nästa generation. JAG INLEDDE det här projektet med att ställa en rad frågor:

1.

Vad hade jag önskat att någon hade berättat för mig när jag var en ung ledare? 11


Introduktion

2. 3.

| Nästa generation ledare

Vad vet jag nu som jag önskar att jag hade vetat då? Av allt som skulle kunna sägas när det gäller ledarskap, vad måste förmedlas till nästa generation ledare?

Jag hittade fem punkter som får tjäna som huvuddrag i den här boken. De representerar det som jag tror är det absolut viktigaste för framtidens ledare: 1. KOMPETENS

Ledare måste inrikta sin energi på de områden där det är mest troligt att de kan bli riktigt duktiga. 2. MOD

Den som leder en verksamhet är inte alltid den smartaste eller mest kreativa personen i gruppen. Det är inte heller nödvändigtvis den som först upptäcker nya möjligheter. Ledaren är den som har modet att sätta igång, modet att få saker att börja röra på sig, modet att gå framåt. 3. TYDLIGHET

I osäkra tider krävs det klara riktlinjer från ledarskapet. Ändå blir unga ledare frestade att låta sig paralyseras av osäkerhet. Nästa generation ledare måste lära sig att vara tydlig även när man inte är säker. 4. COACHNING

Du kanske är duktig. Du kanske till och med är bättre än alla andra. Men utan handledning blir du aldrig så bra som du skulle kunna vara. 12


Nästa generation ledare |

Introduktion

5. KARAKTÄRSSTYRKA

Du kan leda andra även om du har en svag karaktär, men du blir aldrig en ledare som är värd att följa. Karaktärsstyrka ger den nya generationens ledare den moraliska auktoritet som är nödvändig för att hålla samman de människor och de resurser som behövs för att föra ett uppdrag framåt. OM GUD HAR gett dig gåvan att leda andra så kommer du

att leda andra. Ingenting kan hindra dig. Förmodligen har andra redan upptäckt din gåva och bestämt sig för att följa dig. Jag vill utrusta dig på ett sätt som gör att du blir en ledare som de inte behöver ångra att de följt. En ledare som lämnar den här världen i ett bättre skick än den var när han kom hit. Tycker du att jag överdriver? Tänk på att människor i din ålder kommer att bli ledare inom alla områden – företag, konst, politik, ekonomi, matematik, teknik, medicin och religion. De kommer att forma framtiden under din livstid. Ingen vet vilka de är. Se till att du får ut så mycket som möjligt av dina gåvor och möjligheter så kanske du blir en av dem. Och det gör du genom att praktisera de här fem punkterna. Låt oss börja.

13


Grundsten ett

KOMPETENS GÖR MINDRE, UTRÄTTA MER


kapitel ett

DU GÖR FÖR MYCKET! Nyckeln till att kunna koncentrera sig på någonting är att ta bort allt annat. (Dr Howard Hendricks)

DET ÄR BÅDE NATURLIGT och nödvändigt att unga ledare försöker visa vad de går för genom att göra allting själva. Det är naturligt – därför att man som ledare vill vara ett föredöme samtidigt som man vill visa att man inte är för god för någon uppgift. Det är nödvändigt – därför att det för det mesta inte finns någon i närheten som kan hjälpa till. Men det som kanske till en början är naturligt och nödvändigt kommer till slut att begränsa din effektivitet. Kanske de två mest välbevarade hemligheterna när det gäller ledarskap är de här:

1. 2.

Ju mindre du gör, desto mer uträttar du. Ju mindre du gör, desto mer uträttar de andra.

Det största misstaget jag gjorde under mina första sju år som pastor var att jag lät saker som jag inte är bra på ta upp alldeles för mycket tid. Saker som jag inte är bra på – och aldrig kommer att bli bra på. Samtidigt gjorde jag inget för att utveckla det som jag verkligen är bra på. 17


Du gör för mycket!

| Nästa generation ledare

Jag är en bra talare. Jag är inte en bra föreståndare. Jag är bra på att förmedla visioner. Jag är inte bra på att följa upp dem. Jag vet hur man förbereder en predikan. Jag är inte bra på att planera stora evenemang. Trots detta ägnade jag i början en stor del av min tid till att bli en bättre föreståndare och en bättre evenemangsfixare. När jag skulle tala fick jag ofta improvisera därför att jag använt förberedelsetiden till annat. Och det var det enda område jag vågade improvisera inom. Problemet var att jag någonstans på vägen hade köpt myten att en god ledare var tvungen att vara bra på allt. Så jag handlade under förevändningen att jag var tvungen att förvandla min svaghet till styrka. För när allt kommer omkring, vem skulle vilja följa en ledare som inte kan allt? NÄR JAG VAR KLAR med min utbildning började jag arbeta i

min pappas församling. Eftersom jag var skolpastor var min främsta uppgift att utveckla en strategi för hur man skulle få in ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern i församlingens liv. Eftersom det här var mitt första jobb och jag dessutom jobbade för min pappa så ville jag verkligen lyckas. Jag ville visa att jag dög genom att jobba hårdare än alla andra. Jag kom tidigt och åkte hem sent. Jag var i ständig rörelse. Men jag arbetade inte på ett bra sätt. Majoriteten av tiden ägnade jag åt uppgifter som jag inte var bra på. Det tog åtta år innan jag insåg att det bästa jag kunde ge vår församling var mina gåvor, inte en stor mängd arbetstimmar. Från den stunden började jag att förändra min arbetsbeskrivning. Jag gjorde det för att få göra det som jag var bra på, inte bara det jag kunde tänka mig att göra. Jag 18


Nästa generation ledare |

Du gör för mycket!

upptäckte att det var flera saker som jag inte hade några som helst problem med att släppa. När jag till slut hade vågat släppa en del, kunde jag koncentrera mig på de två–tre saker jag är skapad till att göra. Och det faktum att jag lyckades släppa taget öppnade för andra som hade samma mål. Trots att vi delade passionen att nå skolelever såg våra gåvor olika ut. Det tog inte lång tid förrän de började ta tag i de saker som jag just släppt. De ansvarsområden som jag motvilligt hade avsagt mig visade sig bli gyllene tillfällen för dem. De uppgifter som sög musten ur mig fyllde dem med energi. SÅ JAG BÖRJADE tala mer och jag planerade färre evenemang.

Jag ägnade det mesta av min tid till att tänka övergripande och långsiktigt och att fortfarande finnas till för de teammedlemmar som var närmare händelsernas centrum. Jag ägnade mer tid åt strategi och mindre åt problemlösning. Jag blev mycket mer noggrann med vad jag skrev upp i min almanacka. Jag blev mer uppdragsorienterad än behovsorienterad. Nu vill jag ge dig samma vision – på ett sådant sätt att den stämmer in på dina huvudgåvor: Gör bara det som bara du kan göra

Det här kanske verkar orealistiskt med tanke på den situation du är i just nu. Du kanske till och med skrattar högt. Men gå vidare ändå. Skriv ner det här påståendet och börja jobba mot det. Vilka är de två eller tre saker som du och bara du är ansvarig för? Vad har du blivit anställd för att göra? Vad innebär ”framgång” på den position som du har? 19


Du gör för mycket!

| Nästa generation ledare

Låt oss begränsa oss ännu mer. Vilka av de två eller tre saker som du tycker representerar framgång ligger i linje med de gåvor du har? Vilka av de uppdrag du har fått i uppgift att utföra har du fått specifika gåvor för? Det är där du måste fokusera din energi. Det är där du kommer till din rätt. Det är där du kommer att utmärka dig. Det är i ett sådant snävt sammanhang som du kommer att tillföra din organisation mesta möjliga. Framgång inom detta område är det som gör dig oumbärlig för din arbetsgivare. Men det bästa är ändå att du på detta sätt kommer att tycka om det du gör. ”Omöjligt!” säger du. ”Jag har inte råd att fokusera all energi på bara en liten del av mina ansvarsområden!” Kanske inte än. Men du är skyldig dig själv att åtminstone ta reda på inom vilka områden som du har störst möjlighet att lyckas. Du kan inte sikta mot ett mål om du inte vet vilket det är. Det handlar om inställning, perspektiv och ett sätt att tänka. Det handlar om en vision. Det handlar om någonting som du måste jobba mot för att få ut det mesta möjliga ur din potential som ledare. Under baseballsäsongen 2001 gjorde Greg Maddux i Atlanta Braves inget vidare intryck som slagman. Ändå är han en av de mest eftertraktade spelarna i NBL. Varför? Därför att han gjorde en fenomenal säsong som kastare. Borde han ägna mer tid åt att träna slag? Kanske – men inte på bekostnad av kastträningen. Identifiera de områden inom vilka du kan bidra med mest till din organisation – någonting som ingen annan kan göra lika bra – utveckla sedan dina gåvor maximalt. Det är vad din

20


Nästa generation ledare |

Du gör för mycket!

arbetsgivare förväntade sig av dig när han anställde dig! Men ännu viktigare är att du utvecklar dig själv för att få ut mesta möjliga av det som Gud har gett dig – och det är dessutom det roligaste du kan göra!

I SAMMA ÖGONBLICK som en ledare vänder ryggen åt sina

huvuduppgifter försvagas hans effektivitet som ledare. Och vad värre är, effektiviteten hos övriga ledare blir också lidande. Tids nog kommer en ledare som inte leder inom rätt område att skapa en dålig miljö också för andra ledare. Låt mig förklara. Använd John Maxwells ett-till-tioskala för att poängsätta dig själv som ledare.1 Om du är en ovanligt bra ledare ska du ge dig själv en åtta eller nia. Om du ser dig själv som en medelmåtta så ge dig själv en femma eller sexa. Som exempel så säger vi att du är en sjua när du är som bäst. Maxwell menar att en sjua attraherar efterföljare som är femmor och sexor. Om du vore en nia skulle du attrahera sjuor och åttor. Med andra ord så attraherar ledare andra ledare vars gåvor ligger nära deras egna men som sällan överträffar sina egna. Du har kanske känt dig frustrerad när du har arbetat för någon vars ledarskapsgåvor varit sämre än dina egna. Det tog förmodligen inte lång tid innan du började se dig om efter ett annat jobb. Å andra sidan kanske du har upplevt hur spännande det är att arbeta för en ledare vars ledarskapsgåvor var överlägsna dina egna. En sådan miljö lockade förmodligen fram det bästa i dig. Nu tillbaka till exemplet. Du är en sjua och kommer bäst till din rätt när du ägnar dig åt det du är bäst på – det vill 21


Du gör för mycket!

| Nästa generation ledare

säga när du ägnar tid åt de uppgifter som du har som gåva att utföra. Det är då du är en sjua som ledare. Och som sjua kommer du att dra till dig femmor och sexor. Och, om du är trygg i dig själv, även andra sjuor. Men om du inte ägnar dig åt det du är bäst på kommer du bara att vara en sexa som ledare. Om du fortsätter med att vara en sexa kommer du att förlora både hängivenhet och respekt från sexorna runt omkring dig. Förr eller senare kommer du att sänka nivån på ledarskapet i hela organisationen – alla kommer att bli lidande av det. Som de flesta goda principer är den här intuitiv. Den verkar viktig. Ändå har många ledare kämpat mot vinden och pressat sig framåt fast beslutna att göra allt och att göra allting bra. Faktum är att ditt hjärta kanske får kämpa mot ditt eget förnuft när du funderar över det här. Ingen tvekan om att ditt hjärta rycks med, det känns spännande att koncentrera dig på de områden som du är bäst på, där du intuitivt vet hur du ska göra. Men ditt förnuft säger: ”Vänta nu, så lätt kan det inte vara!” Efter att ha utmanat hundratals ledare att de ska satsa på det som de är bra på har jag identifierat fem hinder som ställs i en ledares väg när han börjar tillämpa det här tänkesättet.

1. STRÄVAN EFTER BALANS

Det som främst gör att nästa generation ledare inte koncentrerar sig på sin huvuduppgift är föreställningen om att en ledare ska vara balanserad och allround. Det ser bra ut på pappret och låter övertygande när någon säger det, men i verkligheten är det inte värt att sträva efter. Läs biografier 22


Nästa generation ledare |

Du gör för mycket!

om personer som fått mycket uträttat i livet. Du upptäcker om och om igen att de inte var balanserade. De var män och kvinnor som var fokuserade. Vi bör sträva efter balans i organisationen, men det är inte realistiskt att sträva efter balans mellan ledarskapsgåvorna. Att sträva efter balans tvingar en ledare att lägga tid och energi på områden där han aldrig kommer att utvecklas. När huvudpersonen i en organisation strävar efter balans kan det föra med sig att han berövar andra ledare tillfället att verka inom sitt favoritområde. Mitt nuvarande ledarsammanhang är församlingen. Precis som i de flesta församlingar finns det en grupp som satsar på skolelever. De som ansvarar för det området i en församling brukar vara duktiga på att entusiasmera andra. De brukar vara karismatiska talare. Studentpastorer är ofta högljudda och har lätt för att övertyga andra. Men den som har hand om skolverksamheten i vår församling är inte alls sådan. Kevin Ragsdale är ett bra exempel på en ledare som fokuserar på en sak och som är högeffektiv på just den. Faktum är att Kevins styrka är administration. Kevin säger själv att han inte är någon talarstolsmänniska. Men hellre än att slösa bort sin tid med att försöka bli det, är Kevin mentor åt en grupp människor som har gåvan att tala och förmedla visioner. Kevin är med andra ord ingen allround ledare, men hans organisation är allround. Han fokuserar på det han är bra på och han uppmuntrar andra att göra samma sak. Följden av det är att alla som kommer i kontakt med våra skolsatsningar blir imponerade, dels av kvaliteten hos våra talare, men också av kvaliteten hos den organisation som backar upp dem. 23


KOMPETENS COACHNING

MOD TYDLIGHET KARAKTÄRSSTYRKA

5 GRUNDSTENAR för dem som vill FORMA FRAMTIDEN

>

Nästa generation ledare är de som håller på att förbereda sig inför uppdraget. Ta reda på vad som krävs för att leda andra – mod och karaktärsstyrka.

>

Lär dig grunderna redan nu så att du klarar utmaningarna i framtiden.

>

”Jag längtar efter att få rusta dig till att bli en av dem som står redo att forma vår framtid.” – Andy Stanley

)3".   

  

9789179995065  

GENERATION 5 ANDY STANLEY GRUNDSTENAR för dem som vill FORMA FRAMTIDEN Marcus Förlag Bok nr 9506 ISBN 91-7999-506-3 Originalets titel: The n...

9789179995065  

GENERATION 5 ANDY STANLEY GRUNDSTENAR för dem som vill FORMA FRAMTIDEN Marcus Förlag Bok nr 9506 ISBN 91-7999-506-3 Originalets titel: The n...