Page 1

Inga Borg

Plupp bygger bo

Alla har egna fina bon, Hermelin, Lämmel, fjällugglan och räven. Men inte Plupp. Tillsammans med sina vänner bestämmer sig Plupp för att bygga ett eget bo, ett bo som inte liknar de andras.

Opal

Opal


www.opal.se © Text och bild: Inga Borg, 1956 Bokförlaget Opal AB, Bromma Printed by Livonia Print, Latvia 2013 ISBN: 978-91-7299-629-8


Plupp bygger bo

Inga Borg Opal


Plupp satt på en sten och funderade. Han ville ha ett bo. Ett alldeles eget bo. Men hur skulle det se ut? Bredvid Plupp stod ett gammalt träd och plötsligt rörde sig en gren. – Tjitt … titt …, hördes det. Det var ingen gren. Det var Hermelin. – Plupp … plupp, hälsade Plupp. Jag vill ha ett bo. Vet du hur det ska se ut? – Tjitt, titt … Följ med och titta på mitt! Tjitt, titt …


Plupp följde med och tittade på Hermelins bo. Men det var bara en smal gång ner under några stenar och Plupp tyckte det var för litet. – Plupp … plupp … Det är nog bra, men det går aldrig. Inte ens min halsduk får plats därnere. – Tjitt … Då får vi gå och titta på något annat. De gick en bit och funderade. Plötligt hörde Hermelin något.


Då gick de ut alla tre för att hitta ett bra bo åt Plupp. De följde en slingrande stig upp över fjället.


Inga Borg

Plupp bygger bo

Alla har egna fina bon, Hermelin, Lämmel, fjällugglan och räven. Men inte Plupp. Tillsammans med sina vänner bestämmer sig Plupp för att bygga ett eget bo, ett bo som inte liknar de andras.

Opal

Opal

9789172996298  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you