Page 1

ulla idenstedt

för säkerhets skull … råd om säkerhet för barn 1–6 år

1


© 2013 Författarna och Gothia Fortbildning AB ISBN 978-91-7205-903-0 För säkerhets skull ... har helt omarbetats och aktualiserats av Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, arbetat som vårdutvecklare för barnhälsovården inom Stockholms läns landsting. Tidigare versioner med samma titel togs fram av Barnmiljörådet/Barnombudsmannen. kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i detta häfte, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande.

Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Catharina Ekström Illustrationer: Maria Källström Tredje upplagan, första tryckningen Tryck: Danagårdlitho AB, Ödeshög 2013 Detta häfte är tryckt på miljövänligt papper. Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 Fax 08-644 46 67 www.gothiafortbildning.se


Innehåll

1-åringen................................................ 4 Miljön – ett vuxenansvar......................... 5 Sängen..................................................... 5 Nappen................................................... 5 Sladdar och eluttag................................ 5 Trappan...................................................6 Barnstolen............................................... 7 Varma element....................................... 7 Fönster och balkong.............................. 7 Klättra på möbler...................................8 Leksaker..................................................8 Köket.......................................................9 Mediciner och kemikalier.....................10 Sittvagnen eller sulkyn..........................10 På cykeln................................................ 12 I bilen...................................................... 12 Rök och avgaser.................................... 13 2-åringen.............................................. 14 Lekplatsen.............................................. 15 Studsmattor........................................... 15 Vatten.....................................................16 På cykeln................................................ 17 I bilen...................................................... 17 I trafiken................................................. 17 Vinter...................................................... 17

3- och 4-åringen.................................18 Trafiken....................................................19 Cykla själv...............................................19 På cykeln................................................ 20 I bilen....................................................... 21 Rök och bilavgaser................................. 21 Hemmamiljön.......................................... 21 Sängen.....................................................22 Utemiljön.................................................22 Vatten......................................................22 Mixtra – elda......................................... 23 Vinter...................................................... 24 5- och 6-åringen................................. 25 Trafiken största faran........................... 26 Cykel – nu först!......................................28 I bilen......................................................28 Vatten – simma.....................................28 Elda – experimentera............................28 Vinter......................................................29 Checklista............................................. 30 Webbadresser........................................31


1-åringen Den mest påtagliga förändringen i 1-årsåldern är att barnet kryper och klättrar. Barnet når till sådant som är vasst och giftigt, det kan ramla från farligt höga höjder, dra tunga saker över sig, peta i eluttag osv. och kräver som du märker ständig tillsyn. Vi vill ändå peka på vad du kan göra. För säkerhets skull …

4


Miljön – ett vuxenansvar Barn behöver en stimulerande och säker miljö att växa upp i. Men också i en sådan miljö finns risker inbyggda eftersom vi inte kan skydda barnen mot allt. Vad vi däremot kan undvika är att barnet råkar ut för livshotande olyckor eller olyckor som ger men för livet. Ansvaret för det ligger naturligtvis helt på oss vuxna, på dig som förälder, på dem som planerar och bygger bostadsmiljön och på dem som tillverkar produkter som barn kan komma i kontakt med.

De allvarligaste olyckorna i 1-årsåldern har med barnets ökade rörlighet att göra.

Sängen Snart kanske ditt barn börjar försöka klättra ur sängen, antingen genom att klättra på något som står nära bredvid sängen, eller genom att klättra på spjälorna. Då är det dags att sänka ena långsidan eller ta bort några spjälor om det är möjligt och ställa en stol vid sidan om för barnet att klättra över på, eller byta till en säng utan höga kanter. Annars blir risken för höga fall stor.

Nappen Det är viktigt att kontrollera nappen genom att dra i den och använd flera nappar omväxlande. Använder du nappflaska, kontrollera flasknappen och byt till ny ofta.

Sladdar och eluttag Se till att alla eluttag och sladdar är hela. Sladdarna får inte heller ligga lösa. Fortfarande använder barnet munnen för att lära känna

5


Några helt säkra eluttag finns inte men det finns petskyddade som försvårar åtminstone för små barn som 1- och 2-åringar.

saker. Strykjärnssladden är extra farlig eftersom barnet lätt drar i den och kan få det heta tunga strykjärnet över sig. De sladdar som går till tunga bordslampor medför en risk om lampan dras ner. Eluttagen är intressanta och oftast placerade nära golvet.

En 1- eller 2-åring vill gärna pilla med fingrarna eller, ännu värre, med något föremål i uttaget. Det är viktigt att du har någon form av spärr på eluttagen. Olyckorna som kan hända om barnet petar in ett par metallföremål är farliga.

Trappan Att krypa eller försöka gå uppför och nerför en trappa är för barnet en fin träning och lek med hela kroppen. Det är ett sätt att pröva kroppens möjligheter nu när barnet börjar bli så medvetet om sin kropp och dess funktioner. Det är också ett sätt att stilla nyfikenheten över vad som finns ovanför eller nedanför trappan. En rolig och bra träning är att låta ditt barn gå i trappor tillsammans med dig. När barnet klättrar i trappor måste du vara med och se till att ingenting händer.

Grinden När du inte vill att barnet ska vara i trappan kan det vara bra med en grind. Du kan ha en grind uppe och en nere. Den bör vara lägst 65 cm hög från undre tvärslån räknat, ha högst 6,5 cm mellan spjälorna och inga tvärslåar mitt på som gör den klätterbar. Grinden upptill måste öppnas inåt, inte ner mot trappan, och ha spärren utanför. Det är också viktigt att grinden förankras ordentligt i väggen.

6

Ha aldrig en spänngrind ovanför en trappa! Den kan ge vika om ett barn lutar sig med hela sin tyngd mot den.


n ka

Barnstolen Nu kan ditt barn förmodligen sitta självt i en barnstol utan stöd. Kom bara ihåg att ingen hög barnstol är barnsäker. Lämna aldrig barnet ensamt i stolen. Barnet kan resa sig i stolen eller ta spjärn mot bordet och välta den. Många stolar klarar inte heller klättring utvändigt. Det finns särskilda spännen att förankra stolen i bordet för att minska risken att stolen välter.

Varma element Ett element kan bli mycket hett och ge allvarliga brännskador om barnet tar det som stöd när det börjar resa sig. Försök hålla lägre temperatur, högst 60°, eller skaffa elementskydd. Om du ska installera elelement hemma, välj då lågtempererade. Kanske behövs det också hörnskydd mot vassa kanter, både på element och låga bord.

Om elementets yttertemperatur överstiger 90° i bostadsrum eller 60° i badrum rekommenderas att elementen förses med ”skydd mot ofrivillig beröring” (Boverkets byggregler, se www.boverket.se).

Fönster och balkong Att stå vid ett fönster och titta ut tillsammans med sitt barn och prata om det man ser är roligt. Tänk på att fönstret ska ha en barnskyddande anordning, till exempel en spärr, och kontrollera regelbundet att spärren är i funktion. Det finns ingen helt säker fönsterspärr, men de som finns att köpa ska enligt test motstå öppningsförsök av barn upp till 5 år. Även balkongdörrar och balkonginglasningar ska enligt Boverkets byggregler förses med barnskyddande anordningar.

7


För säkerhets skull … råd om säkerhet för barn 1–6 år Broschyren beskriver barn i kryp- och klätteråldern och vad man som förälder bör tänka på att för att hålla hemmet säkert, om trafiksäkerhet och om utomhusmiljön.

32

9789172059030  
9789172059030