Page 1

ulla idenstedt

för säkerhets skull … råd om säkerhet för barn 0–12 månader

1


© 2013 Författare och Gothia Fortbildning AB ISBN 978-91-7205-902-3 För säkerhets skull ... har helt omarbetats och aktualiserats av Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, arbetat som vårdutvecklare för barnhälsovården inom Stockholms läns landsting. Tidigare versioner med samma titel togs fram av Barnmiljörådet/Barnombudsmannen. kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i detta häfte, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande.

Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Catharina Ekström Illustrationer: Maria Källström Tredje upplagan, första tryckningen Tryck: Danagårdlitho AB, Ödeshög 2013 Detta häfte är tryckt på miljövänligt papper. Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 Fax 08-644 46 67 www.gothiafortbildning.se


Innehåll

Till dig som har ett litet barn....................................................... 4 Ditt barn är unikt.............................................................................. 4 Skötbordet.......................................................................................... 6 Sängen................................................................................................... 8 Samsovning......................................................................................... 9 Att bära barnet säkert.................................................................. 10 Barnvagnen......................................................................................... 12 Babysitter............................................................................................ 14 Barnstol................................................................................................ 14 Nappen................................................................................................ 15 Badet..................................................................................................... 16 Sitta i badstol................................................................................. 17 Stoppa allt i munnen...................................................................... 17 Testcylindern.................................................................................. 18 Heta drycker..................................................................................... 18 Trappor................................................................................................ 19 Eluttag och sladdar........................................................................ 20 Börja stå och gå............................................................................... 20 Element................................................................................................ 21 Köket.................................................................................................... 22 Spisen............................................................................................... 23 Förgiftningar..................................................................................... 23 Mediciner – kemikalier............................................................. 23 Tobak.. .............................................................................................. 24 Fönster................................................................................................. 25 Leksaker.............................................................................................. 25 Leka med allt................................................................................. 25 Farliga leksaker............................................................................. 25 Barnet i bilen..................................................................................... 26 Avgaser............................................................................................ 28 Checklista.......................................................................................... 29 Spädbarnet.................................................................................... 29 Det lite större barnet................................................................ 30 Webbadresser................................................................................... 31


Till dig som har ett litet barn Att vara spädbarnsförälder är både roligt och arbetsamt. Det är en stor omställning att plötsligt ha dygnet-runt-ansvar för en liten människa som är helt beroende av omvårdnad från sina närmaste. Barnet kan inte självt berätta vad det vill. Det är du som först kan tolka ditt barns olika uttryck. Så småningom hör du att hungerskrik låter annorlunda än tröttskrik eller jag-vill-ha-sällskap-skrik. Som spädbarnsförälder är det också naturligt att du ofta oroar dig för ditt barns hälsa, för att barnet inte går upp i vikt, att det får kolik, förkylningar, sjukdomar osv. Men visste du att hemmet är den plats där det sker flest barnolycksfall? Och att olycksfallen oftast är direkt förknippade med barnets utveckling.

4


Ditt barn är unikt

✶ ✶

✶ ✶

Ditt barn är unikt. Som förälder har du också

en specifik kunskap om ditt barn som ingen ut-

omstående kan ha. Trots detta kan det hända

olyckor som beror på barnets naturliga utveckling.

Det innebär att barnet plötsligt en dag gör något

som det aldrig tidigare har gjort. Det når längre,

vänder sig, försöker resa sig och så vidare.

Barnets utveckling sker efter ett lagbundet mönster och som det tycks språngvis. Men när

de plötsliga förändringarna i utvecklingen kom-

mer är olika hos varje barn och beror mycket på temperament och läggning. Hos somliga barn ut-

eller går tidigt medan andra tittar, undersöker

✶ ✶

vecklas kanske rörelseförmågan först och de sitter

och börjar ge ljud ifrån sig innan rörelseutvecklingen kommer igång. Det är också just när barnet går från ett utvecklingsstadium till ett annat som olyckor kan ske.

✶ ✶

✶ ✶

✶ 5


Skötbordet Skötbordet är en plats som används ofta under hela dygnets timmar. Det är därför viktigt med ett rejält, stadigt bord som har en bra arbetshöjd. Det är praktiskt att ha nära till vatten. Tänk på att bordet ska vara så stort att barnet kan rulla runt ett halvt varv utan att ramla ner. Det är också bra om det finns kanter som är tillräckligt höga på tre av sidorna som skydd. Eftersom man tillbringar mycket tid vid skötbordet är det också viktigt att det är en mysig plats och den blir roligare för ditt barn om där finns något att titta på, som en mobil eller kanske en speldosa. Barn är ganska rörliga redan som nyfödda och efter några månader börjar de vända sig och försöker kanske ta sig fram. Då krävs det extra uppmärksamhet. Lämna aldrig ditt barn på skötbordet – inte ens för en sekund. Just då kanske det nyfödda barnet reagerar på något skarpt ljud och hastigt spritter till med hela kroppen. Det är då det kan ramla ner. En enkel regel är att alltid hålla kvar en hand på barnet. Om du måste gå ifrån skötbordet, ta alltid barnet med dig i famnen eller lägg det på en filt på golvet.

6

Se till att ha allt du behöver framplockat innan du lägger barnet på skötbordet.


Det händer tyvärr alltför ofta att barn faller ner från skötbord när den som sköter barnet böjer sig ner för att hämta upp något från golvet eller sträcker sig för att nå något. Ett säkert sätt att undvika fall från skötbord är att ordna skötplatsen på golvet.

7


För säkerhets skull … råd om säkerhet för barn 0–12 månader De flesta olycksfall med små barn sker i hemmet under det första året. Det är en del att tänka på, men med enkla medel och genom att ligga steget före gör man barnets närmiljö till en trygg och säker plats att växa upp i.

32

9789172059023  
9789172059023