Page 1

Missfall Missfall Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna har du förhoppningsvis redan fått svar på vid samtal på sjukhuset. Andra frågor kanske dyker upp först när du kommit hem igen. Då är denna broschyr bra att ha till hands. Här beskrivs olika typer av miss­fall och olika sätt att uppleva det. Du får också veta några kända eller misstänkta orsaker till att det sker samt var du kan få hjälp med olika problem i samband med missfallet. Denna upplaga är uppdaterad av Lena Elg, chefbarnmorska på Södermalms barnmorskor, Stockholm.


Om missfall utkom första gången 1987, utarbetad inom Stockholms läns landsting. Denna upplaga har reviderats av Lena Elg, chefbarnmorska Södermalms barnmorskor Södersjukhuset. © 2011 Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-792-0 Sjätte upplagan, första tryckningen Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Anna Lindsten Omslagsfoto: Anne Dillner/Bildarkivet.se Fotografi: s. 22: Julia Sjöberg/NordicPhotos Tryck: Grafiska Punkten, Växjö 2011 Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70, Fax 08-644 46 67 www.gothiaforlag.se


Innehåll   3  Till dig som fått missfall   5  Vad är missfall?   9  Känslorna 13  Orsaker till missfall 18  Arbetsmiljö


Jag trodde inte att s책 m책nga hade f책tt missfall, var och varannan har ju f책tt det, men man pratar inte om det!


Till dig som fått missfall Att få missfall är en upplevelse som kan leda till mycket funde­ ringar och ofta starka känslor hos både kvinnor och män. En del av dina frågor har du förhoppningsvis redan fått svar på vid samtal på sjukhuset. Andra frågor kanske dyker upp först när du kommit hem igen. Då kan denna broschyr vara bra att ha till hands. Om du vill ha möjlighet att prata igenom just ditt missfall kan du, eventuellt tillsammans med din partner, göra ett åter­besök hos en gynekolog på sjukhuset eller hos barnmorska på mödravårds­ centralen. Du kan själv ringa och be att få en tid för återbesök om du inte redan fått en. Om du får rikliga blödningar, feber eller ont i magen efter miss­ fallet ska du kontakta en gynekolog eller sjukhuset. I den här broschyren beskriver vi först några typer av miss­fall. Därefter kommer ett avsnitt om känslor. Och sist räknar vi upp kända eller misstänkta orsaker till missfall. Listan är lång – men vi vill redan nu framhålla att det är svårt att peka ut orsaken till ett enstaka missfall. Allra sist finns en sammanställning av var du kan få hjälp med olika problem i samband med missfallet.

3


4

Det hade ju gått så bra med vår första flicka, missfall var vi helt oförberedda på.

Jag var så inställd på att få barn, hade förberett med babykläder och så, och så började jag blöda.


Vad är missfall? I dag vet vi att missfall inträffar oftare än man tidigare trott. En uppskattning är att 30–40 procent av alla befruktade ägg stöts ur livmodern, varigenom graviditeten avbryts. I de flesta fallen sker detta så tidigt att kvinnan inte hunnit märka att hon är gravid. Detta yttrar sig som en förse­nad rikligare menstruation, som inte kräver att man kontaktar sjukvården. När vi talar om missfall i denna broschyr syftar vi på hän­delser som inträffar senare under graviditeten. Dessa brukar delas upp i tidiga missfall och sena missfall. Gränsen mellan dessa sätts vid 13:e graviditetsveckan. Den medicinska fack­termen för missfall är spontan abort. De flesta kvinnor vet att tidiga missfall är vanliga. De är därför på sätt och vis förberedda på att det kan gå galet. Cirka var sjätte påbörjad graviditet slutar som missfall, vanligtvis före 13:e gravi­ ditetsveckan. Man kan inte förhindra ett missfall.

Tidiga missfall Ett tidigt missfall kan börja som en liten blödning, som kanske pågår några dagar och sedan ökar. Så småningom kommer blodiga klum­par. Ofta har man mensliknande smärtor i magen och ryggen när man får ett tidigt missfall, men missfall utan smärta före­kommer också. Ibland kan missfallet gå mycket snabbt utan föregående blödning. Tidiga missfall kräver oftast ingen medicinsk åtgärd. Ibland kan man för att stoppa blödning och undvika infektioner behöva ge medicinsk behandling. Ofta räcker det med att ge livmodersam­ mandragande tablet­ter för att missfallet ska avslutas. I vissa fall kan man behöva göra en skrapning av livmodern, så kallad exaeres.

5


Missfall Missfall Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna har du förhoppningsvis redan fått svar på vid samtal på sjukhuset. Andra frågor kanske dyker upp först när du kommit hem igen. Då är denna broschyr bra att ha till hands. Här beskrivs olika typer av miss­fall och olika sätt att uppleva det. Du får också veta några kända eller misstänkta orsaker till att det sker samt var du kan få hjälp med olika problem i samband med missfallet. Denna upplaga är uppdaterad av Lena Elg, chefbarnmorska på Södermalms barnmorskor, Stockholm.

9789172057920  

Missfall Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you