Page 1


Details CS5 final.indd 1

2013-01-30 10:59


Vad får dig att stanna upp och kika in när du går förbi en tomt? Vad är det som gör att du vill krypa upp i den blommiga hammocken, eller smyga in i dunklet bakom knuten? I den här boken har vi spanat efter roliga och personliga detaljer i svenska trädgårdar. Vi vill visa människors behov av att få skapa sin egen värld långt från trender och måsten. På så sätt speglar bilderna i boken också en del av den svenska folksjälen. Hammock, fågelbad, vindflöjel, dammar, skulpturer och fontäner. Allt är möjligt i en trädgård. Så låt dig inspireras till ditt eget uterum.

What makes you stop to take a peek when you’re passing someone’s garden? What makes you want to snuggle down into that flower-patterned swing chair or sneak round behind the house into that inviting shade? For this book, we have combed Sweden’s gardens for amusing and personal details. We want to illustrate the need we all have to create a personal world, distant from trends and duties. In this sense, the book’s images mirror part of the Swedish soul. Swing chairs, birdbaths, weathervanes, ponds, sculptures and fountains. Everything works in a garden. Let this inspire your own outdoor space.

2

Details CS5 final.indd 2

2013-01-30 10:59


3

Details CS5 final.indd 3

2013-01-30 10:59


4

Details CS5 final.indd 4

2013-01-30 10:59


5

Details CS5 final.indd 5

2013-01-30 10:59


6

Details CS5 final.indd 6

2013-01-30 10:59


7

Details CS5 final.indd 7

2013-01-30 10:59


8

Details CS5 final.indd 8

2013-01-30 10:59


9

Details CS5 final.indd 9

2013-01-30 11:00


10

Details CS5 final.indd 10

2013-01-30 11:26


11

Details CS5 final.indd 11

2013-01-30 11:26


12

Details CS5 final.indd 12

2013-01-30 11:00


13

Details CS5 final.indd 13

2013-01-30 11:00


14

Details CS5 final.indd 14

2013-01-30 11:00


15

Details CS5 final.indd 15

2013-01-30 11:00


16

Details CS5 final.indd 16

2013-01-30 11:00


17

Details CS5 final.indd 17

2013-01-30 11:00


18

Details CS5 final.indd 18

2013-01-30 11:00


19

Details CS5 final.indd 19

2013-01-30 11:00


20

Details CS5 final.indd 20

2013-01-30 11:00


21

Details CS5 final.indd 21

2013-01-30 11:00


22

Details CS5 final.indd 22

2013-01-30 11:00


23

Details CS5 final.indd 23

2013-01-30 11:01


24

Details CS5 final.indd 24

2013-01-30 11:01


25

Details CS5 final.indd 25

2013-01-30 11:01


26

Details CS5 final.indd 26

2013-01-30 11:01


27

Details CS5 final.indd 27

2013-01-30 11:01


Annika Huett och Ulf Huett Nilsson har tidigare utkommit med boken Detaljer hemma/Swedish Details, som med framgång har sålts både i Sverige och utomlands. Annika är illustratör och Ulf är verksam som fotograf. Deras bok Pergola, tombola, picknick fick utmärkelsen Utmärkt Svensk Form när den utkom. Annika Huett and Ulf Huett Nilsson have previously produced Detaljer hemma/Swedish Details, selling successfully in Sweden and abroad. Annika is an illustrator, Ulf a photographer. Their book Pergola, tombola, picknick was awarded the design prize Utmärkt Svensk Form.

© Bokförlaget Max Ström 2013 © Idé och foto/Idea and photo Ulf Huett Nilsson © Idé och illustrationer/Idea and illustrations Annika Huett Formgivning/Design Patric Leo Repro Italgraf media Tryck/Printing Livonia Print, Lettland 2013 isbn 978-91-7126-251-6

Details CS5 final.indd 192

2013-01-30 11:41

9789171262516  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you