Page 1

Sätt vär d e på och ta tillvara de roliga och personliga detaljerna i hemmet! I ett inspirerande myller av bilder visar Annika Huett och Ulf Huett Nilsson mängder av till synes enkla ting, och hjälper oss att få upp ögonen för inredningsdetaljer som man normalt inte tänker på. Valu e and cherish the fun personal detail in your home. In an inspiring profusion of pictures, Annika Huett and Ulf Huett Nilsson uncover masses of superficially simple things, opening our eyes to interior decoration details we don’t normally reflect on.

ISBN 978-91-7126-169-4

9 789171 261694


4 


4 


Många gånger har vi bråttom att slänga, byta ut eller bygga om. Detaljer som skapar en personlig känsla behöver inte vara nya eller dyra. En ärvd vas på sin plats i ett skåp. En gammal kran på ett handfat. En rosa plastmugg som påminner om något. Den muggen slänger man inte, den är som en kär gammal vän. I vårt letande efter roliga och annorlunda detaljer har vi rest på upptäcktsfärd i Sverige. Vi har besökt personliga hem från norr till söder, från rum till rum, och funnit att nästan vad som helst kan vara en intressant detalj. Myllret av bilder visar på hur fina till synes enkla inredningsdetaljer och miljöer kan vara. Saker som fått stå på sin plats länge finner sig till rätta med allt annat i rummet. Så ge detaljerna tid. Så småningom kanske de blir det finaste du har. We’re often in a hurry to throw away, exchange or rebuild. But the details that create a personal feel don’t have to be new and expensive. An inherited vase in a glass cabinet. An old tap on the hand basin. A pink plastic mug with memories — you’re not about to throw that away, it’s an old friend. In a hunt for fun and different stuff, we explored Sweden. We visited uniquely personal homes from north to south, peeking into room after room, and discovering that almost anything can be a fascinating detail. The profusion of pictures shows how handsome superficially simple interior decoration details can be. Things that have been in the same place for a long time settle in and get comfortable with their surroundings. So give time to details. They might turn out to be the most beautiful things you own.

6 

7 


Många gånger har vi bråttom att slänga, byta ut eller bygga om. Detaljer som skapar en personlig känsla behöver inte vara nya eller dyra. En ärvd vas på sin plats i ett skåp. En gammal kran på ett handfat. En rosa plastmugg som påminner om något. Den muggen slänger man inte, den är som en kär gammal vän. I vårt letande efter roliga och annorlunda detaljer har vi rest på upptäcktsfärd i Sverige. Vi har besökt personliga hem från norr till söder, från rum till rum, och funnit att nästan vad som helst kan vara en intressant detalj. Myllret av bilder visar på hur fina till synes enkla inredningsdetaljer och miljöer kan vara. Saker som fått stå på sin plats länge finner sig till rätta med allt annat i rummet. Så ge detaljerna tid. Så småningom kanske de blir det finaste du har. We’re often in a hurry to throw away, exchange or rebuild. But the details that create a personal feel don’t have to be new and expensive. An inherited vase in a glass cabinet. An old tap on the hand basin. A pink plastic mug with memories — you’re not about to throw that away, it’s an old friend. In a hunt for fun and different stuff, we explored Sweden. We visited uniquely personal homes from north to south, peeking into room after room, and discovering that almost anything can be a fascinating detail. The profusion of pictures shows how handsome superficially simple interior decoration details can be. Things that have been in the same place for a long time settle in and get comfortable with their surroundings. So give time to details. They might turn out to be the most beautiful things you own.

6 

7 


8 

9 


8 

9 


12 

13 


12 

13 


22 

23 


22 

23 


54 

55 


54 

55 


56 

57 


56 

57 


58 

59 


58 

59 


72 

73 


72 

73 


74 

75 


74 

75 


82 

83 


82 

83 


92 

93 


92 

93 


94 

95 


94 

95 


96 

97 


96 

97 


114 

115 


114 

115 


116 

117 


116 

117 


122 

123 


122 

123 


142 

143 


142 

143 


148 

149 


148 

149 


158 

159 


158 

159 


174 

175 


174 

175 


176 

177 


176 

177 


182 

183 


182 

183 


188 

189 


188 

189 


192 

193 


192 

193 


194 

195 


194 

195 


Annika Huett och Ulf Huett Nilsson bor tillsammans i Stockholm med sina tre barn. Annika Huett är illustratör och arbetar för tidningar, böcker och   reklam men gör även väggmålningar och mosaiker. Hon fick mycket uppmärksamhet för sin bok Korsstygn på nytt sätt 2007. Ulf Huett Nilsson   har arbetat som fotograf sedan 1989. Han är verksam både i Sverige och utomlands. Deras gemensamma bok om svensk sommar, Pergola, tombola, picknick, fick utmärkelsen Utmärkt Svensk Form när den kom år 2000. Annika Huett and Ulf Huett Nilsson and their three children live in Stockholm. Annika is an illustrator for the press, books and advertising but also does murals and mosaics. She attracted attention in 2007 for her book Korsstygn på nytt (Cross-stiching’s new look). Ulf has photographed professionally since 1989, working in Sweden and abroad. Annika and Ulf’s joint book project, Pergola, tombola, picknick, was awarded the Utmärkt Svensk Form design award when it was published in 2000.

© Bokförlaget Max Ström 2010 © Foto/Photo Ulf Huett Nilsson © Idé och illustrationer/Idea and illustrations Annika Huett Formgivning/Design Patric Leo Repro och tryck av Imago i Kina 2010/Repro and printing by Imago in China 2010 ISBN 978-91-7126-169-4 Till/To Miranda, Doris & Rut

197 


Annika Huett och Ulf Huett Nilsson bor tillsammans i Stockholm med sina tre barn. Annika Huett är illustratör och arbetar för tidningar, böcker och   reklam men gör även väggmålningar och mosaiker. Hon fick mycket uppmärksamhet för sin bok Korsstygn på nytt sätt 2007. Ulf Huett Nilsson   har arbetat som fotograf sedan 1989. Han är verksam både i Sverige och utomlands. Deras gemensamma bok om svensk sommar, Pergola, tombola, picknick, fick utmärkelsen Utmärkt Svensk Form när den kom år 2000. Annika Huett and Ulf Huett Nilsson and their three children live in Stockholm. Annika is an illustrator for the press, books and advertising but also does murals and mosaics. She attracted attention in 2007 for her book Korsstygn på nytt (Cross-stiching’s new look). Ulf has photographed professionally since 1989, working in Sweden and abroad. Annika and Ulf’s joint book project, Pergola, tombola, picknick, was awarded the Utmärkt Svensk Form design award when it was published in 2000.

© Bokförlaget Max Ström 2010 © Foto/Photo Ulf Huett Nilsson © Idé och illustrationer/Idea and illustrations Annika Huett Formgivning/Design Patric Leo Repro och tryck av Imago i Kina 2010/Repro and printing by Imago in China 2010 ISBN 978-91-7126-169-4 Till/To Miranda, Doris & Rut

197 


Tack/Thanks E lisabeth & C hrister Ahlstrand, F redrik Backman (J o hn & G un Caarles släkt/ family and relatives), N ina B eckmann & Måns Malmborg, Victoria B ergmark & Saam Kapadia,, Marie & Ian Cotgreave, B irgitta & J ü rgen H uett, U lrika H uss, Mats Johansson & Sofia E kvall,  

Britta Jonsson-Lindvall & Kent Lindvall, Ebba & Svante Kettner, Lotta Kühlhorn & Håkan Östlundh, Patric Leo & Maria Hurtig, LOTTA LAMM, Gösta Levander, Inger & Lars Lindström, Nacka Byggnadsvård, Åke Nilsson & Lena & Göran Bergkvist, Kari Modén & Kari Kohvakka, Camilla Persson,

Susanne Rolf & Joakim Staremo, Pernilla Sahlström & Oskar H ellbom, B ea U usma Schyffert & H enrik Schyffert, Per Martin Skiöld, Sven & Kajsa Skogman, N ina Tahko & Klas Fahlén, U lla & Olof G Tandberg, Susanna & Martin Theander, Anna & Ola Wiklund, Hans -E rik Östlund.


Tack/Thanks E lisabeth & C hrister Ahlstrand, F redrik Backman (J o hn & G un Caarles släkt/ family and relatives), N ina B eckmann & Måns Malmborg, Victoria B ergmark & Saam Kapadia,, Marie & Ian Cotgreave, B irgitta & J ü rgen H uett, U lrika H uss, Mats Johansson & Sofia E kvall,  

Britta Jonsson-Lindvall & Kent Lindvall, Ebba & Svante Kettner, Lotta Kühlhorn & Håkan Östlundh, Patric Leo & Maria Hurtig, LOTTA LAMM, Gösta Levander, Inger & Lars Lindström, Nacka Byggnadsvård, Åke Nilsson & Lena & Göran Bergkvist, Kari Modén & Kari Kohvakka, Camilla Persson,

Susanne Rolf & Joakim Staremo, Pernilla Sahlström & Oskar H ellbom, B ea U usma Schyffert & H enrik Schyffert, Per Martin Skiöld, Sven & Kajsa Skogman, N ina Tahko & Klas Fahlén, U lla & Olof G Tandberg, Susanna & Martin Theander, Anna & Ola Wiklund, Hans -E rik Östlund.

9789171261694  

4  6  7  8  9  12  13  22  23  54  55  56  57  58  59  72  73  74  75  82  83  92  93  94  95  96  97  114  115  116  117  122  123  142  14...