Page 1


Š Bruce Davidson/Magnum Photos/IBL Bildbyrü.

6WDGVGHOHQ+DUOHPL1HZ<RUNLVOXWHWDYWDOHWQnJUDnULQQDQ7DNLE|UMDGHVNULYD

Tusentals taggar i New York 0ännLskor Kar aOOWLd skrLvLW sLna naPn Sn Kusväggar , b|rMan av -WaOeW WävOade Ă er oFK Ă er oP aWW skrLva P\FkeW graIĂ&#x20AC;WL 'eW var en Oek soP bOev väOdLgW SoSuOär (IWer nngra nr PnOade WusenWaOs ungdoPar graIĂ&#x20AC;WL 6Waden 1eZ <ork var IaWWLg 6koOorna Kade onW oP Sengar 'eW bOev Iärre OekWLoner L bLOd oFK WeFknLng 0nnga IrLWLdsverksaPKeWer sWängde *aWorna var barnens OekSOaWs 8Wan aWW veWa oP varandra WLOO en b|rMan Waggade ungdoPar L Ă era oOLka sWadsdeOar L 1eZ <ork

4

Graffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 14

2011-06-29 11.24


Š Bruce Davidson/Magnum Photos/IBL Bildbyrü.

7DNLVNUHYLVP\JSnYlJJDUQD+DQOXWDGHVLJPRWYlJJHQI|UDWWG|OMDDWWKDQVNUHYVLQWDJ

7akL  var en -nrLg graIĂ&#x20AC;WLPnOare Irnn en grekLsk IaPLOM 6oPParen  bOev Kan LnWervMuad av WLdnLngen 7Ke 1eZ <ork 7LPes 7akL arbeWade soP bud oFK Oevererade SakeW L KeOa sWaden gveraOOW skrev Kan sLn Wag ² 'eW är nngoW Mag bara PnsWe g|ra beräWWade 7akL I|r WLdnLngen 'eW Inr PLg aWW känna PLg soP en kändLs 7akL KeWWe egenWOLgen 'ePeWrLus oFK bodde Sn e gaWan L :asKLngWon +eLgKWs Sn norra 0anKaWWan  Ă&#x20AC;Fk Kan en WusFKSenna av en koPSLs 'e Kade seWW Waggar av -uOLo 4 L sLna kvarWer 7akL gMorde soP -uOLo oFK skrev sLWW gaWunuPPer eIWer sLWW sPeknaPn ² -uOLo 4 var I|rsW +an skrev LnWe sn P\FkeW Pen Pan sng Kans naPn Sn oOLka SOaWser +an var P\sWLsk $OOa undrade veP Kan var säger 7akLGraffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 15

2011-06-29 11.24


Š Jon Naar 1972, 2011

Š Martha Cooper

7DNLSnHQO\NWVWROSH

7akL Waggade |ver eWW sW|rre oPrnde än andra Kade gMorW I|ruW +an var den I|rsWa soP Waggade |ver KeOa 1eZ <ork $ndra bOev LPSonerade oFK KärPade KonoP ² 3n nedre 0anKaWWan kunde Pan gn WreWWLo kvarWer oFK se PLWW naPn L varMe kvarWer -ag Wror IoOk undrade Kur Mag kunde g|ra deW uWan aWW bOL uSSWäFkW deW gMorde deP n\Ă&#x20AC;kna ,ngen vLssWe veP Mag var deW var deW roOLga aWW vara okänd oFK känd saPWLdLgW ² -ag skrev Ped PLna koPSLsar 'eW var bara I|r skoMs skuOO 9L gMorde Lngen sWor greM av deW vL skrev bara där vL var 9L sP|g LnWe uW Sn naWWen eOOer gMorde deW WLOO eWW ävenW\r -ag är LPSonerad av de sWora PnOnLngar soP graIĂ&#x20AC;WLPnOare gMorde senare de kräver sWor ansWrängnLngGraffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 16

7DNLSnHQO\NWVWROSH

2011-06-29 11.25


Š Jon Naar 1972, 2011Graffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 17

2011-06-29 11.25


Š Jon Naar 1972, 2011

)OHURFKĂ HUE|UMDGHVNULYDJUDIĂ&#x20AC;WLL1HZ<RUNHIWHU7DNL

, dag är 7akL snarW  nr oFK arbeWar soP bLOPekanLker /änge K|OO Kan KePOLgW aWW deW var Kan soP skrev 7akL  0en nu beräWWar Kan veP Kan är deOWar L uWsWäOOnLngar oFK sLgnerar b|Fker ² 'eW Kar gnWW 4 nr sn Mag W\FkWe aWW deW var dags aWW beräWWa veP Mag är oFK WräIIa andra soP PnOar -ag bOev |verraskad |ver Kur Pnnga soP Kar SnverkaWs av PLg 1u I|r WLden brukar 7akL LnWe Ka WusFKSenna Ped sLg ² -ag k|r PesW bLO oFK nker säOOan WunneObana 1är Mag Kar en WusFKSenna kan Mag LnWe OnWa bOL aWW skrLva ĂŽ *raIĂ&#x20AC;WL är eWW enkeOW säWW aWW In uSSPärksaPKeW säger 7akL 2P du LnWe är dukWLg L skoOan eOOer Sn sSorW sn kan du bOL en känd graIĂ&#x20AC;WLPnOareGraffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 18

7DNLSnHQJUDIĂ&#x20AC;WLXWVWlOOQLQJnU

2011-06-29 11.25
Graffitins Historia_cs5_19x27_110629.indd 19

2011-06-29 11.25

9789170533594  
9789170533594  

aden e ork var ag koorna ade on o engar e bev ärre ekoner bd o eknng nga rdsverksaeer sängde aorna var barnens ekas ännskor ar ad skrv sna...