Page 1

Örnen och krokodilen

Örnen och krokodilen

Den här afrikanska folksagan handlar om hur en krokodil och en örn slår sig ihop för att jaga mat tillsammans. Men det är mörkt på jorden och för att kunna se vad de jagar måste de först släppa ut solen och månen som gömmer sig i var sin kista.

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland (9971-2)

OMSLAG_ÖrnenOchKrokodilen_24_148x250.indd 2-3

www.bonnierutbildning.se

2010-06-01 10.43


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktör: Mia Söderberg Grafisk form och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Maria Mac Dalland

Krokodilsagor: Örnen och krokodilen isbn 978-91-622-9971-2 © 2010 Thomas Danielsson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: LivoniaPrint, Lettland 2010

OMSLAG_ÖrnenOchKrokodilen_24_148x250.indd 4-5

2010-06-01 10.43


Örnen och krokodilen Om du tror att det är jag som har hittat på den här berättelsen så har du fel. Jag har hört den av de gamla som i sin tur hört den av dem som redan är döda. Och förmodligen har de redan döda hört den av dem som varit döda ännu längre ... jag bara berättar vad jag hört.

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland BONNIER UTBILDNING

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 1

2010-06-01 10.18


För länge sedan var det alltid mörkt, både på dagen och på natten. Varken sol eller måne lyste. Bara ett svagt, svagt ljus rådde på jorden. På den tiden bodde krokodilen på land. Krokodilen hade gärna krupit ner i den brusande 

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 2

2010-06-01 10.18


Limpopofloden och fångat sig en fet fisk. Men det var så kallt i vattnet och är det något som krokodiler hatar så är det kallt vatten. Ingen sol värmde flodens böljor och därför var krokodilen tvungen att hitta sin mat på land.

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 3

2010-06-01 10.18


Nästa dag gav sig de båda ut på jakt. Örnen svingade sig högt, högt upp i luften och fick snart syn på ett byte med sin skarpa blick. Som en pil for den ner mot jorden och fångade en stor och fet hare. Krokodilen slickade sig om sin stora mun och åt upp sin del av bytet på två sekunder. 

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 8

2010-06-01 10.18


Men krokodilen gjorde ingen lycka som jägare. Han var alldeles för lat och långsam. Så det blev mest örnen som ordnade så att det kom mat på bordet. Till slut tröttnade örnen. – Den här sortens hjälp har jag ingen användning för. Du orkar ju inte ens gräva ner benen efter dig. – Men vad ska jag göra? klagade krokodilen. Det är ju så mörkt att jag inte ens kan se min egen nos. Hade jag bara en lampa skulle jag allt visa dig vilken skicklig jägare jag egentligen är. 

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 9

2010-06-01 10.18


– Kom tillbaka, ropade krokodilen förtvivlad. Örnen kommer att bli rasande!! Men solen brydde sig inte om krokodilens böner. Den steg bara högre och högre upp på himlen och det blev allt ljusare på jorden Jag kan kanske skicka upp månen för att hämta solen, tänkte krokodilen. Försiktigt öppnade han den andra kistan och bad månen med sin allra lenaste röst att övertala solen att komma ner igen. 

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 20

2010-06-01 10.18


– Visst, sa månen och smet också hon ur sin kista, fort som ett skott. När månen kommit på plats högt uppe på himlavalvet försvann solen bakom horisonten. Nu var det månens tur att stå för belysningen. Krokodilen satte sig ned på en sten och tittade förundrat både på månen, men också på allt runt omkring honom. Är det så det ser ut, tänkte han. Det var ju då för märkvärdigt. 

INLAGA_Örnen_ o_Krokodilen.indd 21

2010-06-01 10.18


Örnen och krokodilen

Örnen och krokodilen

Den här afrikanska folksagan handlar om hur en krokodil och en örn slår sig ihop för att jaga mat tillsammans. Men det är mörkt på jorden och för att kunna se vad de jagar måste de först släppa ut solen och månen som gömmer sig i var sin kista.

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland (9971-2)

OMSLAG_ÖrnenOchKrokodilen_24_148x250.indd 2-3

www.bonnierutbildning.se

2010-06-01 10.43

9789162299712  

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland Krokodilsagor: Örnen och krokodilen isbn 978-91-622-9971-2 Bonnier Utbildn...